>
С Решение на комисия "Професионална квалификация, информационни технологии и статистика" на ВСС по Протокол № 10 от 08 март 2016г., Единният портал за електронно правосъдие на ВСС се въвежда в реална експлоатация. За повече информация посетете меню Централизиран Единен портал за е-правосъдие на ВСС!!!
Районен съд - 2012г.
Районен съд - 2012г.


 
Album: Ден на отворени врати в Съдебната палата на Благоевград
 
 
Album: Посещение на Федералният съдебен експерт от Щата Колорадо- Г-жа Джейн Хауел
 
 
Album: Специализирано обучение на съдебните служители за работа с граждани, които имат слухови и говорни проблеми
 
 
Album: Брифинг на Център на НПО-Разград в Съдебната палата на Благоевград
 
 
Album: Работна среща с вещите лица
 
 
Album: Пресконференция  по Проекта за гражданско наблюдение " Правосъдие близо до хората: втора фаза"
 
 
Album: Обучение за работа с вещи лица с нов технологичен продукт на ВСС
 
 
Album: Работна среща с презентация на новия технологичен продукт "Единен портал за предоставяне на пълната информация по делата"
 
 
Album: Презентация на софтуер за достъп до съдебна информация за незрящи и/или неграмотни
 
 
Album: Откриване на фронт-офис за дежурен призовкар
 

Навигация
Новини, съобщения, мнения
Справки по дела
Вашите права в ЕС
Полезно да знаете
Галерия
Календар
Декември 2018
Su
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
1
2
3
4
5
7
8
9
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Брояч на посещенията
Automatic translation
Търсене
Търсене в сайта
Звукова версия
Център по медиация
Контакти
Адрес
гр. Благоевград
пл. Васил Левски 1
Телефони:

Регистратура

073 889816

Гражданско деловодство

073 889834
Наказателно деловодство

073 889851

Адм. секретар

073 889826
Дежурен призовкар

073 889803

Раб. време: 08:30-17:00

Факс:

073 882739

e-mail:
blagoevgrad-rs@justice.bg
Благоевградски съдебен р-н
Полезни връзки
Въпрос на месеца