>
С Решение на комисия "Професионална квалификация, информационни технологии и статистика" на ВСС по Протокол № 10 от 08 март 2016г., Единният портал за електронно правосъдие на ВСС се въвежда в реална експлоатация. За повече информация посетете меню Централизиран Единен портал за е-правосъдие на ВСС!!!
Достъп до информация

ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ


Заявленията за предоставяне на достъп до обществена информация се подават на Регистратурата на съда от 8.30 до 17.00 часа или на електронния адрес на Районен съд – Благоевград:

blagoevgrad-rs@justice.bg

Телефон на Регистратурата – 073/88 964 16


Условията и реда за предоставяне на достъп до обществена информация се регламентират от ЗДОИ и Вътрешните правила на съда.

Закона за достъп до обществена информация може да изтеглите от тук

Правилата за достъп до обществена информация може да изтеглите от тук

Закона за достъп до обществена информация не се прилага и по този ред не се получава информация, която се предоставя във връзка с административното обслужаване.

Искането за информация може да бъде направено чрез устно запитване или чрез писмено заявление.

Образец на заявление за достъп до обществена информация може да изтеглите тук

В случай, че искането за информация е направено устно, служителят в регистратурата попълва протокол за приемане на устно заявление за достъп до обществена информация - образец

Заявлението за предоставяне на достъп до обществена информация трябва да съдържа:

1.Трите имена, съответно наименование и седалище на заявителя

2.Описание на исканата информация

3.Предпочитаната форма за предоставяне на достъп до исканата информация

4.Адрес за кореспонденция със заявителя.

Заявленията се разглеждат от Председателя на съда.

В случай, че заявлението не съдържа информацията по т.1,2 и 4, заявлението се оставя без разглеждане.

Нормативните разходи за предоставяне на достъп до информация по чл.20, ал.2 от ЗДОИ се определят със заповед от Министъра на финансите – тук

Разходите се внасят чрез пос-терминал в касата на съда или по банков път по сметката на съда за държавни такси


IBAN BG67 CECB 9790 31G0 0707 00 BIC CECBBGSF

Нормативни актове, регулиращи дейността на съда

- Закон за съдебната власт – тук

- Правилник за администрацията в съдилищата - тук

Навигация
Новини, съобщения, мнения
Справки по дела
Вашите права в ЕС
Полезно да знаете
Галерия
Календар
Декември 2018
Su
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
1
2
3
4
5
7
8
9
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Брояч на посещенията
Automatic translation
Търсене
Търсене в сайта
Звукова версия
Център по медиация
Контакти
Адрес
гр. Благоевград
пл. Васил Левски 1
Телефони:

Регистратура

073 889816

Гражданско деловодство

073 889834
Наказателно деловодство

073 889851

Адм. секретар

073 889826
Дежурен призовкар

073 889803

Раб. време: 08:30-17:00

Факс:

073 882739

e-mail:
blagoevgrad-rs@justice.bg
Благоевградски съдебен р-н
Полезни връзки
Въпрос на месеца