1

Описание:
На 27.05.2011г. в Благоевград се проведе обучение за работа с медиите, със съдействието и партньорството на ОС-Благоевград, РС-Благоевград, ССБ и НИП, в което като лектори се включиха медийните консултанти на Съюза- журналистите Силвия Великова и Димитър Абрашев.
1
-
- -


Тази страница е разглеждана 215пъти. .
Районен съд - Благоевград последна промяна 12/10/2012
Коментари :v
Няма коментари.
Навигация
Справки по дела
Вашите права в ЕС
Полезно да знаете
Automatic translation
Търсене
Търсене в сайта
Пресцентър
Звукова версия
Център по медиация
Контакти
Адрес
гр. Благоевград
пл. Васил Левски 1
Телефони:

Регистратура

073 8896416

Гражданско деловодство

073 8896434
Наказателно деловодство

073 8896451

Председател

073 8896426
Дежурен призовкар

073 8896403

Раб. време: 08:30-17:00

Факс:

073 882739

e-mail:
blagoevgrad-rs@justice.bg
Благоевградски съдебен р-н
Полезни връзки