>
С Решение на комисия "Професионална квалификация, информационни технологии и статистика" на ВСС по Протокол № 10 от 08 март 2016г., Единният портал за електронно правосъдие на ВСС се въвежда в реална експлоатация. За повече информация посетете меню Централизиран Единен портал за е-правосъдие на ВСС!!!
Новини

ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ
На 10.12.2018г. Окръжен съд Благоевград и Районен съд Благоевград организираха за поредна година ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ – 2018г. Провеждането на инициативата представлява реализиране на ежегодна информационна кампания, която тази година е под надслов „Открито за съдебната власт - ОПОЗНАЙ СЪДА ОТВЪТРЕ – ДЕН НА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА И СВОБОДАТА ДА ИЗБИРАШ“  - Ден на отворените врати за запознаване на гражданите с работните процеси в съда и популяризиране на алтернативните методи за разрешаване на спорове  и по специално на  „МЕДИАЦИЯТА – ДОБРОВОЛНОСТ, ПОВЕРИТЕЛНОСТ, БЪРЗИНА И ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛЗА – ПОЗИТИВЕН ИЗХОД ОТ КОНФЛИКТА“.

По този повод всички граждани и гости на Благоевград бяха поканени да посетят Съдебната палата на 10.12.2018г. от 10:00 часа. На партера на   съдебната сграда и в Медиационния център съдии , съдебни служители, адвокати и медиатори осъществяваха  срещи с граждани за популяризиране на  алтернативните методи за разрешаване на спорове и запознаване с ползите от тях. По три дела от граждански характер в Районен съд Благоевград съдиите извършиха препращане на спорове за разрешаването им към медиация. За деня на Отворените врати, посветени и на годишнина от Всеобщата декларация за правата на човека, приета от Общото събрание на ООН на 10 декември 1948г., бяха раздавани информационни материали,  презентираха се чрез мултимедия информационни клипове за медиацията и бяха проведени анкети с граждани.
ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ
ОКРЪЖЕН СЪД БЛАГОЕВГРАД
РАЙОНЕН СЪД БЛАГОЕВГРАД
Организират на 10.12.2018г. провеждането на ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ -   „ОТКРИТО ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ - ОПОЗНАЙ СЪДА ОТВЪТРЕ – ДЕН НА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА И СВОБОДАТА ДА ИЗБИРАШ“  -
Ден на отворените врати за запознаване на гражданите с работните процеси в съда и популяризиране на алтернативните методи за разрешаване на спорове -  „МЕДИАЦИЯТА – ДОБРОВОЛНОСТ, ПОВЕРИТЕЛНОСТ, БЪРЗИНА И ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛЗА – ПОЗИТИВЕН ИЗХОД ОТ КОНФЛИКТА“
По този повод каним всички граждани и гости на Благоевград на 10.12.2018г. от 10:00 часа на партера на  Съдебната палата и в Медиационния център, в който да се осъществяват срещи с граждани за популяризиране на  алтернативните методи за разрешаване на спорове и запознаване с ползите от тях.

С уважение Ръководството на Окръжен съд Благоевград
                    Ръководството на Районен съд БлагоевградСеминар на тема: „Ефективна комуникация“
Регионалната секция на Национално сдружение на съдебните служители при Районен съд – Благоевград, съвместно с Регионалната секция на Национално сдружение на съдебните служители при Окръжен съд – Благоевград, организира обучение-семинар за съдебните служители на тема: „Ефективна комуникация“ с лектор Теодора Маринкова – обучител към НССС. Обучението се проведе на 23.11.2018г. в Съдебна палата – гр.Благоевград. В него взеха участие съдебни служители от Окръжен съд – Благоевград, Районен съд – Благоевград, Районен съд – Гоце Делчев, Районен съд – Петрич,  Районен съд - Сандански, Районен съд – Разлог, Районен съд – Дупница, Районен съд – Шумен, Окръжна прокуратура – Благоевград и Районна прокуратура - Благоевград.

Участващите в семинара съдебни служители бяха приветствани от председателя на РС Благоевград – съдия Вера Коева, която изтъкна значението и ролята на съдебния служител, за значимостта на работата им за осигуряване на работата на магистрата и опосредяване на връзката на органите на съдебната власт с гражданите и останалите институции. Съдия Коева благодари на съдебните служители за проявената отговорност и професионализъм при изпълнение на служебните им задължения, като отчете приноса им  за реализиране на работните процеси в органите на съдебната власт и  им пожела здраве и успехи.

В първата част на обучението участниците бяха запознати с видовете комуникация, комуникацията в организацията и съвременните проблеми при общуването на работното място, с методите за ефективна комуникация. Във втората част на семинара беше разгледана електронната комуникация, която обхваща комуникацията в локалните компютърни мрежи, нетикета, информацията в интернет, електронната поща, електронния подпис, електронното правителство и комуникацията в социалните мрежи. На всички участници беше връчено удостоверение  за участие в обучение на тема „Ефективна комуникация”.
Кулинарно изложение и кулинарен конкурс по случай Деня на християнското семейство, 21 ноември
Регионалната секция на НССС към Районен съд – Благоевград организира кулинарно изложение и кулинарен конкурс по случай Деня на християнското семейство, 21 ноември.  Голяма част от съдебните служители взеха участие в кулинарното състезание, като предоставиха ястия, които бяха разделени в две категории – солени и сладки. Жури, състоящо се от всички участници отсъди три първи места – две за солено ястие /поради получени еднакъв брой гласове/ и едно за сладко ястие, на съдебните служители Лозена Димитрова, Валентина Димитрова и Латинка Насина. Спечелилите конкурса получиха грамота за изкусен кулинар и други награди.


Образователната програма "Съдебна власт - информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури"
На 22.10.2018г. Районен съд Благоевград за поредна година започна реализирането на Образователната програма "Съдебна власт - информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури" за учебната 2018/2019година съвместно с Районна прокуратура Благоевград.
Поради увеличения интерес на средните общообразователни училища на територията на Благоевград за участие в програмата за учебната 2018/2019г. желание за участие са заявили - Благоевградската професионална гимназия, НХГ "Св.св.Кирил и Методий" - Благоевград , СУИЧЕ "Св.Климент Охридски" - Благоевград и ПГИ "Иван Илиев" - Благоевград.
Всяко от училищата е предложил график за провеждане на срещи с ученици от 10-те класове на посочените училища и провеждане на лекции на предварително зададени теми в часовете по "Етика и право" и "Час на класа".
На 22.10.2018г. се проведе първата лекция в  НХГ "Св.св.Кирил и Методий" - Благоевград с 10-те класове от съдия Вера Коева - председател на РС Благоевград и прокурор Вахиде Робова от Районна прокуратура Благоeвград на тема "Превенция от детска престъпност".
На същата дата се състоя и лекция с ученици от 10те - класове от училище СУИЧЕ "Св.Климент Охридски" Благоевград  от съдия Вера Коева и прокурор Цветана Гогова на тема "Разпределение на властите според конституцията на Република България. Функции на съдебната власт. Структура на съдебната система. Висш съдебен съвет".Назад НазадНапред Напред

Навигация
Новини, съобщения, мнения
Справки по дела
Вашите права в ЕС
Полезно да знаете
Галерия
Календар
Декември 2018
Su
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
1
2
3
4
5
7
8
9
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Брояч на посещенията
Automatic translation
Търсене
Търсене в сайта
Звукова версия
Център по медиация
Контакти
Адрес
гр. Благоевград
пл. Васил Левски 1
Телефони:

Регистратура

073 889816

Гражданско деловодство

073 889834
Наказателно деловодство

073 889851

Адм. секретар

073 889826
Дежурен призовкар

073 889803

Раб. време: 08:30-17:00

Факс:

073 882739

e-mail:
blagoevgrad-rs@justice.bg
Благоевградски съдебен р-н
Полезни връзки
Въпрос на месеца