Новини
Първата успешно проведена видеконференция между България и Великобритания за разпит на свидетел по наказателно дело
На 18.11.2019г. в Районен съд – Благоевград се осъществи първият успешен за целия Софийски апелативен район видеоконферентен разпит на свидетел с Великобритания. Видеоконференцията беше направена със съда в Телфорд, Кралство Великобритания за дистанционен разпит на свидетел по наказателно дело №226/2019г. За целта имаше и специализиран провайдър, ползван от съдилищата във Великобритания. Разпитът беше осъществен отново с техника, предоставена на Благоевградския районен съд чрез Ръководителя на Апелативен съд –София и въз основа на решение на Комисията по IT- технологии във ВСС, след изграждането в Районния съд на Благоевград на специализиран и защитен АЙ ПИ адрес за видеоконференции и проведена електронна кореспонденция и комуникация между съдебния състав по делото в лицето на съдия Екатерина Николова и служители в Районен съд - Благоевград, съдии в Окръжния съд на Телфорд и служители в Централизираният офис за съдебно обслужване с видеоконференции във Великобритания. Разпитаният свидетел бе поискан от защитата и той е български гражданин, който работи и живее от години във Великобритания , заради което не можеше да се яви и участва в съдебният процес в България. Същият  твърдеше, че е очевидец на подписването на документ за финансова помощ/заем/ от подсъдимия К.Ч. и пострадалия П.Б., за който договор Районната прокуратура в Благоевград сочи, че е неистински/придаден му е вид, че е подписан от подсъдимия и пострадалия, без това да е така/ и за това е повдигнала на подсъдимия Чакъров по наказателното дело и обвинение за извършено документно престъпление ,по чл. 316, вр. с чл.309, ал.1 от НК/ползване на този неистински документ пред Окръжен съд – Благоевград и в рамките на заведено в този съд гр.д.№162/2017г., спряно към момента и до приключване на наказателно дело №7 от 2019г. на РС - Благоевград.
С разпита на свидетеля В. приключи събирането на доказателства в процеса и изясняване на делото от фактическа страна и същото бе насрочено за съдебни прении.


Съдии от Германия и Великобритания посетиха Съдебната палата в Благоевград и обмениха опит с окръжни и районни и съдии
На 24.10.2019г. Съдебната палата в Благоевград беше посетена от двама чуждестранни съдии от Великобритания и Германия.  Гражданските съдии Анн Мак Алистър от Лондон и Кристине Шмидт от Районния съд в Нодернщад,бяха посрещнати от ръководствата на Окръжен и Районен съд – Благоевград.  На съвместна работна среща бяха обсъдени правни теми и казуси, свързани с тънкостите в законодателството  в различните европейски страни, като всеки от присъстващите магистрати сподели своя опит.

По време на посещението двете дами се запознаха с принципите на работа в българските съдилища и в частност в Окръжен и в Районен съд – Благоевград, като не скриха възхищението си от добрата организация на работа в Съдебната палата в Благоевград – пропускателен режим и електронни информационни табла, неща, които все още не са въведени в техните съдилища.

Съдиите Анн Мак Алистър и Кристине Шмидт  разгледаха заседателните зали и се запознаха се с българските си колеги. Те бяха силно впечатлени и от посещението си в медиационния център, като определиха практика за доброволно разрешаване на проблемите като изключително добра.

 Визитата на Анн Мак Алистър и Кристине Шмидт  е в рамките на Обменната програма на Европейската мрежа за съдебно обучение през 2019 година. Европейската мрежа за съдебно обучение /ЕМСО/ е основната платформа и организатор на обучение и обмен на знания по въпросите на европейското правосъдие в различни области на гражданското, наказателното и търговското право на ЕС, лингвистиката и обществените въпроси. Целта е подпомагане и насърчаване на общата правна и съдебна европейска култура, изграждането на европейско пространство на правосъдие , насърчаване познаването на правните системи на Европейския съюз, като по този начин повиши разбирането, доверието и сътрудничеството между съдии и прокурори в рамките на държавите-членки на ЕС. Установяват се нуждите от обучение , разработват се стандарти и програми за обучение, координира се обмена и програмите  за съдебно обучение и насърчава сътрудничеството между институциите на ЕС.
Районен съд Благоевград с престижна награда – Грамота от Асоциация „Прозрачност без граници“
Районен съд Благоевград бе удостоен с престижна награда – грамота от Асоциация „Прозрачност без граници“, като е класиран на шесто място след изследване на сайтовете на всички 176 съдилища – районни, окръжни, административни, апелативни и върховни съдилища в страната.

Асоциация „Прозрачност без граници“  е българско национално представителство на международната антикорупционна организация Transрarency International, която провежда инициатива, фокусирана върху проучването и прилагането на стандарти и добри практики за публичност и прозрачност в работата на съдилищата в България.

На първо място в класацията е класиран ОС Благоевград, а след него се нареждат: РС – Бургас - на второ място; АпС – Бургас - на трето място; ОС – Варна - на четвърто място; Административен съд – Ямбол - на пето място и Районен съд Благоевград – на шесто място.

Изследването представлява  първото по рода си оценка на сайтовете на българските съдилища за тяхното съответствие с водещи международни стандарти и добри практики по осигуряване на публичност и прозрачност относно тяхната функционалност и полезност за потребителите чрез Интернет.

Оценката е поставена след задълбочено изследване на сайтовете на всички 176 съдилища в страната. По време на наблюдението на работата на онлайн платформите, съдилищата не са били информирани за проучването с цел поставянето на реална и обективна оценка.

Картата представя, както количествени данни от сравнително изследване на структурата, визията и функционалностите на интернет страниците, така и качествени параметри относно публикуваната информация.

В резултат на това изследване е създаден еталон за публичност и прозрачност за работата на съдилищата в България и карта на прозрачност на съдилищата, като оценката при ползването на тези критерии за работата на Районен съд Благоевград е оценена твърде високо, като на съда е отредено шесто място сред всички 176 съдилища в България, чиито сайтове са изследвани, а сред класацията от всички районни съдилища Районен съд Благоевград заема второ място.

Проект „Изработване и застъпничество за въвеждане на Еталон за публичност и прозрачност в работата на съдилищата – гарант за обществено доверие и граждански контрол върху системата на правораздаването“
Национална конференция "За ефективността на правосъдието"
На 31.05.2019г.  в гр.Бургас се  състоя първата Национална конференция "За ефективността на правосъдието", организирана по идея на Висшия съдебен съвест, чрез Комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика към Съдийската колегия“, Комисия „Съдебна администрация“ към СК и Комисия „Бюджет и финанси“ към Пленума на ВСС.
В конференцията участие от Районен съд Благоевград взе председателя на съда – съдия Вера Коева.
Целта на форума е разрешаване на съществуващите в съдилищата проблеми, съобразявайки европейските препоръки и добри практики за опростяване на съдебните производства, за правилното управление на делата и въвеждане на нови технологии, както и условията, в които функционира българската съдебна система и начертаването на възможни законодателни промени за постигане на тези цели.
В Конференцията участие взеха Георги Чолаков - председател на Върховния административен съд, Вероника Имова, Цветинка Пашкунова, Севдалин Мавров, Атанаска Дишева, Боряна Димитрова и Даниела Марчева - членове на Съдийската колегия на ВСС, Гергана Мутафова, Калина Чапкънова, и Георги Кузманов - членове на Прокурорската колегия на ВСС. Всеки съдебен окръг е представен от председателите на апелативни, окръжни и районни съдилища, както и от районни съдии, които да изразят волята и на колегите си в региона.
Форумът е насочен към първоинстанционното гражданско и наказателно правосъдие на ниво районен съд.  Конференцията бе разделена на няколко модула. Първият – за възможността за кратки мотиви и решения по дела, които не се отличават с фактическа и правна сложност, представяне на примерен модел за кратки мотиви на съдебни решения по определена категория дела.
Вторият модул е свързан с проблемите в заповедното производство и предлагане на изменения за постигане на по-голяма ефективност по тази категория дела, които на национално ниво са преобладаващия брой дела в районните съдилища.
По време на конференцията – Даниела Марчева – член на ВСС, представи проект за централизирана електронна обработка на заповедното производство, по който проект в момента работи ВСС по Програма за подкрепа на структурната реформа 2017 – 2020 на Структурния фонд. Предвижда се електронно обработване на заповедните дела, което да гарантира оптимално разпределение заетостта на съдилищата, а новите технологии да осигурят бързина на процеса на разпределянето им и съответно произнасянето по тях.
В края на Koнфepeнцияta бяха обобщени пpeдлoжeниятa и cтaнoвищaтa нa cъдиитe пo двeтe тeми и се взе решение да се пpeдлoжaт нa внимaниeтo нa пo-гopнитe инcтaнции, вĸлючитeлнo и нaй-вeчe нa Bъpxoвeн ĸacaциoнeн cъд, бeз чиятo „caнĸция“ или „пooщpeниe“ нe би cлeдвaлo дa ce paзвивaт пpaвни идeи, както и становище за приемане на нoв cтaндapт, cъoбpaзeн c Koнcтитyциятa и зaĸoнитe, oтнocнo пpoизнacянeтo и пиcaнeтo нa мoтиви ĸъм cъдeбнитe aĸтoвe пo oпpeдeлeни дeлa. Взето беше и решение дa ce oтпpaвят пpaгмaтични пpeдлoжeния зa измeнeниe нa зaпoвeднoтo пpoизвoдcтвo, ĸoитo BCC ce aнгaжиpa дa пoдĸpeпи мaĸcимaлнo бъpзo пo зaĸoнния peд.
Като конкретен резултат се взе решение да се предложи изменение в ГПК в чл. 236, aл. 2 oт ГПK ĸaтo ce дoпълни c нoв тeĸcт „пo дeлa, ĸoитo нe cъcтaвлявaт фaĸтичecĸa и пpaвнa cлoжнocт, и пpи изцялo yвaжaвaнe нa мoлбитe, cъдът мoжe дa пocтaнoви peшeниe в зaceдaниeтo, в ĸoeтo ca пpиĸлючeни ycтнитe cъcтeзaния, ĸaтo в мoтивитe cи пocoчи caмo, чe ca нaлицe нopмaтивнo пpeдвидeнитe пpeдпocтaвĸи зa yвaжaвaнe нa мoлбaтa“. Koмeнтиpa ce cъздaвaнe нa нoвa paзпopeдбa ĸъм чл. 237 нa ГПK “Cъдeбнoтo peшeниe пpи пpизнaниe нa иcĸa нe пoдлeжи нa oбжaлвaнe“. Пpeдлaгa ce нoвa paзпopeдбa и пo oтнoшeниe нa пъpвoинcтaнциoннитe гpaждaнcĸи дeлa: „Гpaждaнcĸи дeлa, пo ĸoитo липcвa фaĸтичecĸa и пpaвнa cлoжнocт, и c paзмянaтa нa ĸнижa ca пpeдcтaвeни вcичĸи дoĸaзaтeлcтвa и, aĸo cъдът пpиeмe, чe нe e нeoбxoдимo изcлyшвaнeтo нa cтpaнитe, мoжe дa paзглeдa дeлoтo в зaĸpитo зaceдaниe, ĸaтo пpeдocтaви нa cтpaнитe възмoжнocт дa пpeдcтaвят пиcмeни зaщити. Cъдът paзглeждa и peшaвa дeлoтo в зaĸpитo зaceдaниe и ĸoгaтo cтpaнитe пoиcĸaт тoвa“.
Пoиcĸaнo бe дa ce ceзиpa Koнcтитyциoнният cъд oтнocнo нeoбxoдимocттa oт тълĸyвaнe нa нopмaтa нa чл. 121, aл. 4 нa Koнcтитyциятa нa Peпyблиĸa Бългapия oтнocнo ĸoи cъдeбни aĸтoвe ca aĸтoвe нa пpaвopaздaвaнe cпopeд cмиcълa нa чл. 121, aл. 4 Koнcтитyциятa. (Teĸcтът нa чл. 121, aл. 4 глacи: Aĸтoвeтe нa пpaвopaздaвaнeтo ce мoтивиpaт)
Ha oбщитe cъбpaния нa Гpaждaнcĸa и Tъpгoвcĸa ĸoлeгии нa BKC, и нa ИBCC щe бъдaт изпpaтeни oбoбщeнитe и бeзcпopни пpeдлoжeния, вeднo c „ĸaтaлoгa“ нa пpoизвoдcтвaтa, зa cтaнoвищa. Haпpaвeнитe oт мaгиcтpaтитe пpeдлoжeния зa измeнeниe нa ГПK, вĸлючитeлнo и зa въззинoтo пpoизвoдcтвo, пpeдcтaвeнo oт Oĸpъжeн cъд – Бypгac, и ĸoмeнтapитe пo тяx, щe бъдaт пpeдocтaвeни нa вcичĸи yчacтници в Koнфepeнциятa зa изpaзявaнe нa cтaнoвищe в cpoĸ дo 20 юни.Полагане цветя пред паметната плоча на италианския магистрат Джовани Фалконе
На 23.05.2019г. се навършиха 27 години от смъртта на италианския магистрат Джовани Фалконе. По повод на тази годишнина и за отдаване почит на живота и делото му, посветени изцяло на защита на правосъдието, правовия ред и законност екипът на Общинският съвет по наркотични вещества със съдействието на Община Благоевград и магистрати от района поднесоха цветя на паметната му плоча, намираща се пред сградата на Съдебната палата – Благоевград.
От страна на Районен съд Благоевград цветя с почит и признателност пред паметната плоча на Джовани Фалконе положи съдия Калина Иванова – Ръководител на Наказателното отделение в съда.
Официален гост на събитието бяха и г-жа Джованина Паскуалоне – представител от Италианското посолство в България. Присъстваха също представители на ЮЗУ „Неофит Рилски“ – гл.ас. д-р Марияна Шехова – Канелова, както и представители на Окръжен съд – Благоевград и на Окръжна прокуратура Благоевград – прокурор Ивайло Филипов.

Още по темата:

www.tinyurl.com/y53u2h6a

www.tinyurl.com/y4t2etsvСреща между окръжни и районни съдии от областта, членове от Националното бюро за правна помощ, представители на Висшия адвокатски съвет и адвокати от Благоевградската адвокатска колегия
На 23.05.2019г. по инициатива на Висшият адвокатски съвет в Окръжен съд – Благоевград, се проведе среща между окръжни и районни съдии от областта, членове от Националното бюро за правна помощ, представители на Висшия адвокатски съвет /ВАС/, както и адвокати от Благоевградската адвокатска колегия.
На срещата присъстваха: Председателят на Висшия адвокатски съвет – Ралица Негенцова; зам.председателя на ВАС- Людмил Рангелов; Емил Ядков–член на ВАС; Председателят на Окръжен съд – Благоевград–Катя Бельова, председателите на районните съдилища–Вера Коева–РС–Благоевград, Николинка Бузова– РС– Сандански, и.ф. председателя на РС-Разлог–Велина Полежанова; Иван Чолаков–председател на Адвокатски съвет Благоевград; Мария Георгиева–секретар на Адвокатски съвет-Благоевград; членове на Адвокатски съвет-Благоевград зам.председателя на НБПП – Наталия Илиева; Петя Добрева-главен секретар на НБПП; съдии и адвокати от Благоевградски съдебен район.
Срещата протече в духа на конструктивизъм и на нея бяха поставени проблеми, свързани с прилагането на Закона за правната помощ, и определянето и назначаването на особени представители и служебни защитници. След разглеждане практиката в Благоевградският съдебен район и становището на участниците в срещата бяха обсъдени действия за разрешаване на поставените въпроси.

Още по темата: 
https://blagoevgrad.regiona.bg/%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%82-%D0%B2-%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%8A%D0%B6%D0%B5%D0%BD-%D1%81%D1%8A%D0%B4-%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE/

https://www.blagoevgrad.eu/v-okrzhen-sd-blagoevgrad-debatiraha-po-problemi-svrzani-s-prilaganeto-na-zakona-za-pravnata-pomoshh.html

https://www.24chasa.bg/region/article/7468790Годишно отчетно събрание
На 01.03.2019 година от 15.00 часа ще се проведе годишно отчетно събрание на Районен съд - Благоевград,


Ученици от 8 СУ "Арсений Констенцев" разиграха симулативен съдебен процес в съдебна зала в РС Благоевград
На 24.01.2019г. ученици от 8 СУ "Арсений Констенцев" разиграха симулативен съдебен процес в съдебна зала в РС Благоевград. Те влязоха в ролята на съдии, обвиняеми и адвокати. Събитието е по инициатива на ръководството на РС Благоевград и училището, като от страна на РС Благоевград е част от реализиране на програмата, в която за поредна година участва съда - "Съдебна власт - информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури", а така също е посветено на темата за "Правата на гражданите и свободата да избираш". Инициативата цели и популяризиране на медиацията като алтернативен способ за разрешаване на спорове. От страна на училището инициативата е част от междуучилищен конкурс "Живей здравословно", организиран от Местната Комисия за борба с противообществените прояви за непълнолетни и малолетни към Община Благоевград, РЗИ и РУО. На проведения симулативен процес учениците разиграха казус във връзка с актуалната тема за агресията в училище, начините за реакция, правата и задълженията на страните, както и възможност за защита на накърнени права при подобна конфликтна ситуация. След приключване на симулативния процес учениците и представителите, както на съдии и съдебни служители, педагози, родители, представители на Местната комисия за борба с противообществените прояви за непълнолетни и малолетни към Община Благоевград, представители от РЗИ и РУО бяха поканени и посетиха Медиационния център в съда. Учениците разиграха и симулативна медиационна среща, с цел повишаване правната култура и познания на учениците за наличието на други способи за разрешаване на конфликти. След завършване на посещението всички ученици получиха от председателя на РС Благоевград г-жа  Вера Коева сертификат, удостоверяващ участието им в Образователната програма. http://infomreja.bg/uchenici-ot-8-su-arseni-kostencev---blagoevgrad-vlqzoha-v-rolite-na-sydii-i-obvinqemi-60798.htmlПосещение на ученици от IV основно училище "Димчо Дебелянов" гр.Благоевград
На 13.12.2018г. в Районен съд Благоевград бяха на посещение ученици от IV основно училище "Димчо Дебелянов" гр.Благоевград. Инициативата бе по повод изминалия Ден на отворените врати, посветен на годишнина от подписването на Всеобщата харта за правата на човека и основните свободи, приета от ООН на 10 декември 1948г., както и в изпълнение на "Образователна програма „Съдебна власт, информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“, в която за поредна година участва и РС Благоевград. Учениците бяха посрещнати от председателя на съда - съдия Вера Коева, както и от ръководителя на Наказателното отделение на РС Благоевград - съдия Калина Иванова. Обучението премина в запознаване на децата със съдебната зала, с участниците в гражданския, респ.наказателен процес, с изясняване на ролята на съдията, прокурора, следователя и адвоката. Учениците бяха запознати и с основни правни понятия, със структурата на съдебната власт и нейното функциониране, както и с основните права и задължения на гражданите. В края на обучението всеки от учениците получи сертификат за участие.  ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ
На 10.12.2018г. Окръжен съд Благоевград и Районен съд Благоевград организираха за поредна година ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ – 2018г. Провеждането на инициативата представлява реализиране на ежегодна информационна кампания, която тази година е под надслов „Открито за съдебната власт - ОПОЗНАЙ СЪДА ОТВЪТРЕ – ДЕН НА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА И СВОБОДАТА ДА ИЗБИРАШ“  - Ден на отворените врати за запознаване на гражданите с работните процеси в съда и популяризиране на алтернативните методи за разрешаване на спорове  и по специално на  „МЕДИАЦИЯТА – ДОБРОВОЛНОСТ, ПОВЕРИТЕЛНОСТ, БЪРЗИНА И ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛЗА – ПОЗИТИВЕН ИЗХОД ОТ КОНФЛИКТА“.

По този повод всички граждани и гости на Благоевград бяха поканени да посетят Съдебната палата на 10.12.2018г. от 10:00 часа. На партера на   съдебната сграда и в Медиационния център съдии , съдебни служители, адвокати и медиатори осъществяваха  срещи с граждани за популяризиране на  алтернативните методи за разрешаване на спорове и запознаване с ползите от тях. По три дела от граждански характер в Районен съд Благоевград съдиите извършиха препращане на спорове за разрешаването им към медиация. За деня на Отворените врати, посветени и на годишнина от Всеобщата декларация за правата на човека, приета от Общото събрание на ООН на 10 декември 1948г., бяха раздавани информационни материали,  презентираха се чрез мултимедия информационни клипове за медиацията и бяха проведени анкети с граждани.
Назад НазадНапред Напред
Навигация
Справки по дела
Вашите права в ЕС
Полезно да знаете
Automatic translation
Търсене
Търсене в сайта
Пресцентър
Звукова версия
Център по медиация
Контакти
Адрес
гр. Благоевград
пл. Васил Левски 1
Телефони:

Регистратура

073 8896416

Гражданско деловодство

073 8896434
Наказателно деловодство

073 8896451

Председател

073 8896426
Дежурен призовкар

073 8896403

Раб. време: 08:30-17:00

Факс:

073 882739

e-mail:
blagoevgrad-rs@justice.bg
Благоевградски съдебен р-н
Полезни връзки