>
             Стартира участието на Районен съд Благоевград в образователна програма "Съдебна власт - информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури" за учебната 2017/2018г.             С Решение на комисия "Професионална квалификация, информационни технологии и статистика" на ВСС по Протокол № 10 от 08 март 2016г., Единният портал за електронно правосъдие на ВСС се въвежда в реална експлоатация. За повече информация посетете меню Централизиран Единен портал за е-правосъдие на ВСС!!!
Прессъобщения
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ НА ВКС ПО ПОВОД НА ПИЛОТНОТО СТАРТИРАНЕ И ПРИЛАГАНЕ В РЕАЛНО ВРЕМЕ НА ЕДИННИЯТ ПОРТАЛ ЗА ЕЛЕКТРОННО ПРАВОСЪДИЕ НА ВСС В РАМКИТЕ НА 6 СЪДИЛИЩА В СТРАНАТА
        От 4 април 2016 г. стартира официално пилотното тестване на Правилата за достъп до електронни съдебни дела в Единния портал за електронно правосъдие на Висшия съдебен съвет (ВСС), като вече се приемат заявления за достъп. С решение по Протокол № 56/12.11.2015 г. ВСС определи съдилищата, в които да започне експерименталното прилагане на правилата, да са Върховният касационен съд, Апелативният съд в гр. София, Окръжният съд в гр. Благоевград, Районният съд в гр. Благоевград, Окръжният съд в гр. Смолян и Районният съд в гр. Смолян.
Електронните съдебни дела като част от Единния портал за електронно правосъдие представляват информационна система, която предоставя възможност на лицата да прегледат електронните копия на техните съдебни дела (граждански, търговски или административни), както и да копират отделни документи, съдържащи се в делото.
Право на достъп до електронните съдебни дела чрез портала https://ecase.justice.bg имат страните по делото, техните представители (определени по силата на закона или чрез упълномощаване) и държавни органи в рамките на тяхната компетентност.
Достъпът до системата се осъществява чрез потребителски профил, защитен с потребителско име, представляващо адрес на електронна поща на потребителя, и парола. Веднъж създаден, профилът се използва за всички дела, до които лицето има права, независимо от това кой съд е компетентен да ги разгледа.
Желанието за упражняване на правото на достъп до електронните съдебни дела се заявява изрично с подаване на писмено заявление по образец за получаване на достъп. Заявлението се попълва и подава лично или чрез упълномощен представител с нотариално заверено пълномощно, на място в съда, компетентен да разгледа делото, за което се иска достъп.
Системата на електронните съдебни дела предоставя и възможност на потребителите да получават електронни призовки и съобщения, включително и да бъдат уведомявани за определени процесуални действия на посочен от тях електронен адрес.
Правилата за достъп до електронни съдебни дела в Единния портал за електронно правосъдие на Висшия съдебен съвет са публикувани в страницата на ВСС (http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/9/portal-pravila.pdf), а заявления за създаване на личен потребителски профил, за достъп, за отмяна на достъп и/или отказ от електронно призоваване, за прекратяване на достъп и др. са налични тук.нохд №2233/2013г.
Днес в РС-Благоевград приключи нохд№2233/2013г. , по което подсъдимият Александър Боянов Божков  бе признат за виновен  по повдигнатото му от РП-Благоевград обвинение за това, че на 07.05.2010г., около 21.00 часа, на ПП-1 Е-79, в близост до бензиностанция „Лукойл“, находяща се в местността „Антените„ община Благоевград, насочвайки картечен пистолет ЕАС 771517 се заканил на Крум Богданов Крумов от Благоевград с престъпление против неговата личност  /с убийство/, чрез  отправяне на фразата: „Спри ще те застрелям, копеленце“, като тази закана е възбудила основателен страх за осъществяването й  в Крумов, представляващо  престъпление по чл.144 ал.3 НК във връзка с ал.1 НК, за което  съдът му наложи  наказание "Лишаване от свобода" за срок от 2/две/ години, чието изтърпяване  се отлага на основание чл.66, ал.1 от НК за изпитателен срок от 4/четири/ години. При постановяване на присъдата, съдът отчете показанията на очевидците-пострадалият Крумов и неговата съпруга св.Мъвракова, както и показанията на полицаите възприели  двамата съпрузи  непосредствено след извършване на заплахата.Отчетено бе също така, че  поведението на Божков е накарало св.Мъвракова да подаде сигнал за престрелка и заплаха на тел.112, а  пострадалият Крумов да подаде устна и писмена жалба за същата заплаха в ОДМВР. Съобрази се от съда и обстоятелството, че след подадените сигнали от Крумов и Мъвракова, специализирани полицейски служители са открили местонахождението на Божков в Благоевград, докато същият е управлявал автомобила си, в който е намерен и иззет картечен газов  пистолет ЕАС 771517, с който с поред експерта Гацев по делото, може да се възпроизведе изстрел и звуков ефект като от огнестрелно оръжие при стрелба. При определяне на наказанието съдът отчете като смекчаващи обстоятелства чистото съдебно минало на Божков към датата на деянието, а като отегчаващи обстоятелства отчете извършване на деянието нощно време, осъждането му след деянието и начина на извършване на заплахата-с използване на газов картечен пистолет.чнд №1182/2014г.
 Днес в рамките на проведено публично съдебно заседание по    чнд №1182/2014г., състав на Районен съд – Благоевград, председателстван от  съдия Екатерина Николова,  наложи по отношение на осъжданият Боян Иванов Петров /по прякор Боци/, мярка за неотклонение „Задържане под стража“ , във връзка с водено срещу него разследване по ДП по описа на ДАНС и повдигнато обвинение за държане на наркотични вещества  по чл.354а, ал.3 т.1 от НК, както и за държане на огнестрелно оръжие /пушка без марка и сериен номер/, ведно с боеприпаси /патрони/, представляващо престъпление по чл.339, ал.1 от НК. За да наложи тази мярка за неотклонение, съдебният състав отчете, че от събраните до момента доказателства при проведеното разследване от агентите на ДАНС, може да се направи обосновано предположение, че Петров е извършител и на двете престъпления, в които е обвинен. Съобразено бе, че на обвиняемият са повдигнати обвинения за тежки умишлени престъпления, наказуеми с „Лишаване от свобода“ повече от 5 години, наличието на предходни осъждания на лицето и наложените му наказания „Лишаване от свобода“, чието изтърпяване не е условно отложено, като тези обстоятелства обосновават според съда извода за наличието на реална опасност от извършване на друго престъпление от Петров. Отчетено бе също така, че обвиняемият има постоянна регистрация в гр.София, а местопребиваване на два различни и други адреса на територията на Област Благоевград и област Кюстендил, които данни обосновават извода за наличието на опасност за укриване на лицето.нахд №2309/2013г.
Днес в 17:00 часа приключи нахд №2309/2013г. по  описа на РС-Благоевград, образувано по акт за установяване проява на дребно хулиганство срещу Калоян Томов Ханджийски. С решението на съда, Ханджийски се признава за виновен  за това, че на 25.12.2013 г., около 09.50 ч., в гр.Благоевград, на пл.Георги Измирлиев-Македончето, до сградата на Община Благоевград, е извършил непристойна проява на дребно хулиганство по смисъла на чл.1, ал.2 от Указ № 904 от 28.12.1963 г. за борба с дребното хулиганство, изразяваща се в оскърбително отношение към жителите на гр.Благоевград /в знак на протест срещу правителството на г-н Пламен Орешарски, в качеството си на председател на местната структура на Политическа партия Демократи за силна България в гр.Благоевград, е поставил червена шапка върху главата на паметника на Димитър Благоев и чувал за Дядо Коледа с надпис "Оставка" в краката на същия паметник/, с които си действия е нарушил обществения ред и спокойствие, но поради своята по-ниска степен на обществена опасност,  не представляват престъпление по чл.325 от Наказателния кодекс, заради което съдът му наложи  административно наказание Глоба в размер на 100 лв. Решението на съда може да се обжалва в срок от 24 часа, считано от днес пред Окръжен съд -Благоевград .нахд № 2309/13г.
Днес от 15:00 часа  в  Районен съд–Благоевград ще бъде проведено заседание по нахд № 2309/13 година, във връзка с извършено дребно хулиганство от  КАЛОЯН ТОМОВ ХАНДЖИЙСКИ, на когото е съставен акт затова, че на 25.12.2013г. около 09.50ч. в знак на протест срещу  правителството на „Орешарски" като председател на ПП“ДСБ"-Благоевград  изработва лично червена шапка и чувал за Дядо Коледа с надпис "оставка", които поставя след това - шапката върху главата на паметника „Димитър Благоев", а чувала с надписа "оставка" пред краката на паметника, намиращ  се в ЦГЧ-Благоевград, пл.Георги Измирлиев до сградата на Обшина Благоевград. По същото това време пред паметника е имало струпване на множество хора, в това число и журналисти от различни медии, поради вандалската проява на неизвестни лица боядисали в червено и бяло като Дядо Коледа паметника "Димитър Благоев". Според акта с тези си действия нарушителят Ханджийски е извършил непристойна проява, изразяваща се в оскърбително отношение към паметника "Димитъ Благоев" символ на град Благоевград, като поставя червена шапка ВЪРХУ главата му и червен чувал с надпис „оставка" в краката му пред погледите на множество граждани на Община Благоевград, в това число и журналисти от различни медии. От действията на нарушителя са били възмутени случайно присъстващи по това време граждани пред паметника „Димитър Благоев", но поради своята ниска степен на обществена опасност, според Прокуратурата не представлява престъпление по чл.325 от НК , а административно нарушение по чл.1,ал.2 от УБДХ. Съдия-докладчик по делото е Владимир Ковачев.


н.о.х.д.№ 1982 /2013
Районен съд-Благоевград одобри споразумение, по силата на което Николай Василев Безински, работещ като кмет на с. Изгрев се признава за виновен, за това че  за времето от  16.11.2011г. до 14.12.2011 г.  в с. Изгрев, общ. Благоевград, при условията на продължавано престъпление, в качеството си на длъжностно лице  – Кмет на  Кметство с.  Изгрев, в кръга на службата си (по чл. 83 от Закона за нотариусите  и нотариалната дейност) е съставил официални удостоверителни  документи -  нотариални удостоверявания на подписи на 35 различни лица върху частни документи  –  35 броя Заявления за промяна на участие и прехвърляне на натрупаните суми по индивидуалната партида в друг съответен фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване, в които удостоверил невярното обстоятелство, че подписите на заявителите са положени от тях и пред  него, с цел тези документи да бъдат използвани като доказателство за тези обстоятелства и се  съгласява да изтърпи  наказание „Пробация”. На основание  чл.311, ал.1, във  вр. с чл. 37, ал.1, т.6 от НК, подсъдимия Николай Безински се лишава от  право да заема длъжността “кмет” за срок от 1 /една/ година.


н.о.х.д.№ 937 /2007г.
Днес  в  Районен съд–Благоевград приключи н.о.х.д.№ 937 /2007г., заведено по Обвинителен акт на РП-Благоевград  срещу ХРИСТИЯН СТОЯНОВ ИВАНОВ, БОЯН ЗАФИРОВ ЗАФИРОВ, СТЕФАН АТАНАСОВ ПЕТРОВ,  ГЕОРГИ МАСТЕВ, СТОЯН СТЕФАНОВ ДЕШЕВ, ЛЪЧЕЗАР НАДЕВ ДОБРЕВ и МЕТОДИ ОГНЯНОВ КИРЧАНОВ, във връзка с обвинение за отвличане на лице от женски пол  през 1999г. за първите трима, с цел да бъде предоставяно за развратни действия извън границите на страната/Италия, Македония или Гърция/, обвинение за склоняване към проституция на лице от женски пол – за Мастев, обвинение за умишлено улесняване и то в условията на съучастие за противозаконното лишаване от свобода на лице от женски пол – за Дешев, Добрев и Кирчанов и обвинение за принудително съвкупяване с лице от женски пол, принудено към това със сила, ведно с противозаконно лишаване от свобода на същото лице-за Добрев и Кирчанов. С присъдата си съдът, след като анализира доказателствата по делото и съобрази закона, призна Християн Иванов за невиновен и го оправда по повдигнатото му обвинение, призна Боян Зафиров, Стефан Петров, Стоян Дешев, Лъчезар Добрев  и Методи Кирчанов за виновни по повдигнатото им обвинение и им наложи наказания, както следва: "Лишаване от свобода" за срок от 6 г. при трог затворнически режим- за Зафиров, "Лишаване от свобода" за  срок от 4 г.  при строг затворнически режим  - за Петров, "Глоба" в размер на 1000лв. по чл.78а от т НК - за Дешев, който бе освободен от наказателна отговорност, "Лишаване от свобода" за срок от  по 6 години -за Добрев и Кирчанов, които да изтърпят при условията на строг затворнически режим. Със същата присъда съдът прекрати наказателното производство срещу македонският гражданин Мастев поради изтекла абсолютна давност и уважи гражданският иск на пострадалата от  престъпленията   за сумата  общо от 50 000 лв. Повече информация и мотивите на съда за постановеният акт може да прочетете в подменюто на сайта ни “Дела с медиен интерес ”.Районна прокуратура-Благоевград внесе в съда обвинителен акт срещу Ангел Атанасов Хаджиценев
Районна прокуратура-Благоевград внесе в съда обвинителен акт срещу Ангел Атанасов Хаджиценев - Директор на “Информационно обслужване”АД, клон –Благоевград, с който Хаджиценев е обвинен в това, че  през 2005 и през 2009г. е сключил неизгодни сделки, от които за представляваното дружеството са настъпили значителни вреди в размер общо на 50 243 лв. По обвинителният акт е образувано наказателно дело от общ характер №81/2012г., което е насрочено за разглеждане в публично съдебно заседание на 06.04.2012г. от 09.30ч.Районен съд Благоевград осъди за измама Васил Петров / с прякор Бахамата/
Днес в Районен съд-Благоевград приключи н.о.х.д.№366 от 2011г. с подсъдим Васил Петров /по прякор Бахамата/. С присъдата си по делото, съдът осъди Петров на “Лишаване от свобода” за срок от 3 години, които да изтърпи  в затворническо общежитие от закрит тип при първоначален строг режим на изпълнение, като го призна за виновен в това,  че  за времето от 08.01.2006 г. до 09.01.2006 г. в Благоевград, с цел да набави за себе си имотна облага, възбудил и поддържал в Стоян Георгиев Смилянски и Евгени Георгиев Смилянски, и двамата от Благоевград, заблуждението, че ще стане гарант на Стоян Георгиев Смилянски и ще го спаси от групировка, на която Стоян Смилянски дължи пари, както и че ще уреди да бъде отпуснат кредит в размер на 28 000 лева от банка „Булбанк” на Стоян Георгиев Смилянски, като  причинил имотна вреда на Евгени Георгиев Смилянски в размер на 6 000 /шест хиляди/ лева, представляващо престъпление измама  по чл. 209, ал.1 от НК.Със същата присъда, съдът присъди на пострадалият Евгени Смиленски обезщетение от 6000лв за причинените му имуществени вреди от извършената измама./Повече информация за определяне на наказанието и постановяване на присъдата може да прочетете в “Дела с медиен интерес” в сайта на съда/.Назад НазадНапред Напред
Навигация
Новини, съобщения, мнения
Справки по дела
Вашите права в ЕС
Полезно да знаете
Галерия
Календар
Май 2018
Su
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Брояч на посещенията
Automatic translation
Търсене
Търсене в сайта
Звукова версия
Център по медиация
Контакти
Адрес
гр. Благоевград
пл. Васил Левски 1
Телефони:

Регистратура

073 889816

Гражданско деловодство

073 889834
Наказателно деловодство

073 889851

Адм. секретар

073 889824
Дежурен призовкар

073 889803

Раб. време: 08:30-17:00

Факс:

073 882739

e-mail:
blagoevgrad-rs@justice.bg
Благоевградски съдебен р-н
Полезни връзки
Въпрос на месеца