>
  Районен съд Благоевград с престижна награда – Грамота от Асоциация „Прозрачност без граници“. За повече информация посетете рубриката "Новини"
Събития за месеца
Лекция на тема "Съдебни процедури с участие на деца и правата на децата в тези процедури, органи, които могат да им предложат подкрепа и защита." по образователна програма „Съдебната власт - информиран избор и гражданско доверие, отворени съдилища и прокуратури“Лекция на тема "Хулигански прояви на непълнолетни лица и последици. Детско насилие" по образователна програма „Съдебната власт - информиран избор и гражданско доверие, отворени съдилища и прокуратури“16.10.2015г. - IX Национална конференция по проблемите на употребите и злоупотребите с наркотични вещества, организирана от Общински съвет по наркотични вещества Благоевград
На 15.10.-16.10.2015г. в Благоевград се проведе IX Национална конференция на Общинските съвети по наркотични вещества в страната, във връзка с проблемите и ефективните мерки за превенция, ограничаване и намаляване на употребата на наркотици сред подрастващите в училищата. Конференцията бе организирана от Секретариата и Националният съвет по наркотични вещества, Национален център по наркомании и със съдействието на Общинския съвет по наркотични вещества в Благоевград, като в нея взеха участие специалисти от общинските съвети по наркотични вещества в страната, лекари и водещи психиатри в програми и изследвания за лечение на наркозависими лица в страната. В програмата на конференцията бяха включени различни презентации, клипове и информационни материали за превенция при употреба с наркотични вещества, обсъдиха се ефективни мерки за ограничаване и намаляване употребата на наркотици сред подрастващите и в училищата, ефективни мерки за лечението на наркозависими лица и резултати от работата на действащи психотерапевтични и психо социални общности. Във вторият ден на конференцията взе участие и Председателят на Районен съд – Благоевград съдия Екатерина Николова, която сподели пред останалите участници в мероприятието впечатленията си от доброто сътрудничество между съдиите в региона и специалистите в Общински съвет по наркотични вещества - Благоевград, във връзка с организирането и определянето на адекватни форми и мерки за лечение на наркозависими непълнолетни извършители на престъпления, както и за организираните обучения и информационни презентации за учениците по иниицатива на тази общинска структура. Наред с това, съдия Николова запозна присъстващите с взетото решение на ВСС към м.07.2015г. и утвърдената от него национална Концепция по образователна програма “Съдебна власт-информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“, за провеждане на специализирани обучителни програми в училищата на страната от лектори съдии и прокурори в съответният съдебен регион, с цел повишаване на правната култура и превенция на учениците и подрастващите. Сред темите, по които се предвиждат такива обучения в цялата страна за учебната 2015г./2016г. е и обсъжданата на конференцията тема „Превенция срещу употребата на наркотични вещества. Престъпления, извършвани от наркозависими лица“, откроена от съдилищата след предварително анкетиране като важна и актуална за обучението на непълнолетните. Районен съд–Благоевград и РП-Благоевград вече са координирали своите обучителни екипи от съдии и прокурори в изпълнение на така набелязаната национална програма от ВСС, като по темата, касаеща превенцията срещу употреба на наркотични вещества, в обучителният екип от районни магистрати, след съгласуване с Председателя на Общински Съвет по наркотични вещества-Благоевград, Д-р Теменужка Любенова, са поканени и ще участват и специалистите от тази общинска институция.


13.07.2015г.-Работна среща на работна група към КАОСНОСВ при ВСС, във връзка с идентифициране на критерии и показатели за измерване натовареността на съдилищата и определяне норма на натовареност.29.05.2015г., Среща на председателите на съдилища за обмяна на добри практики, гр.Стара Загора25.02. 2015г., Работна среща в Министерство на правосъдието гр.София за въвеждане на е-правосъдие в съдебната система на БългарияРаботна среща в Министерство на правосъдието гр.София на работната група по заповед на министъра на правосъдието от 21.01.2015г., във връзка с изготвяне на законопроект за изменение и допълнение на ЗСВ за въвеждане на е-правосъдие в съдебната система на България.03.12. 2014г., гр.София, Участие в Пресконференция, организирана от ВСС по Проект на Съвета "Повишаване на компетентността и професионалните квалификация на съдии, прокурори и следователи, както и на административните ръководители на органите на съдебната власт чрез организиране и представяне на обучения от ВСС".


13-14.11.2014г. - Проект „Защитено пространство за деца, пострадали от домашно насилие за регион Благоевград и Дупница“10-11.06.2014г., Участие в Национална конференция на тема “Деца в конфликт със закона. Реформа на системата за детско правосъдие в съответствие с международните стандарти и най-добрия интерес на детето“, гр.София, организирана от УНИСЕФ България, Министерство на правосъдието и Народното събрание на Република БългарияНазад НазадНапред Напред
Навигация
Новини, съобщения, мнения
Справки по дела
Вашите права в ЕС
Полезно да знаете
Календар
Юли 2019
Su
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Брояч на посещенията
Automatic translation
Търсене
Търсене в сайта
Звукова версия
Център по медиация
Контакти
Адрес
гр. Благоевград
пл. Васил Левски 1
Телефони:

Регистратура

073 889816

Гражданско деловодство

073 889834
Наказателно деловодство

073 889851

Председател

073 889826
Дежурен призовкар

073 889803

Раб. време: 08:30-17:00

Факс:

073 882739

e-mail:
blagoevgrad-rs@justice.bg
Благоевградски съдебен р-н
Полезни връзки
Анкета