>
             Стартира участието на Районен съд Благоевград в образователна програма "Съдебна власт - информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури" за учебната 2017/2018г.             С Решение на комисия "Професионална квалификация, информационни технологии и статистика" на ВСС по Протокол № 10 от 08 март 2016г., Единният портал за електронно правосъдие на ВСС се въвежда в реална експлоатация. За повече информация посетете меню Централизиран Единен портал за е-правосъдие на ВСС!!!
Събития за месеца
Публична дискусия по темите за медиацията в програмата „ДНИ НА МЕДИАЦИЯТА 2017“ , организирана от Окръжен съд-Благоевград, Районен съд-Благоевград и със съдействието на Адвокатска колегия-Благоевград.
Целта на инициативата на Окръжен и Районен съд Благоевград в „Дните на медиацията – 2017г.“ е да се популяризира медиацията като способ за разрешаване на спорове сред обществото. Да се предостави възможност на лица да разрешат доброволно правен спор с помощта на медиация и да се информират за предимствата на този извънсъдебен способ за решаване на спорове.

В рамките на инициативата „Дни на медиацията 2017г.“ ще се проведе експертна дискусия - обсъждане на въпросите, свързани с популяризирането и разширяването на приложението на медиацията, като алтернативно средство за решаване на спорове и механизъм за разтоварване на съда. Ще се дискутират възможностите за въвеждане на задължителната първа обща среща по медиация (например при семейноправни спорове, потребителски спорове или при спорове с нисък имуществен интерес), вариантите за финансово обезпечаване и стимулиране на провеждането й, както и правното регламентиране на този процес и неговата професионализация, основните характеристики и принципи на процедурата, предимствата на медиацията при решаването на спорове и възможностите да бъде използвана в различни сфери на обществения и личен живот на гражданите, ще се споделят добри практики.

Дискусията  ще се състои в  Конферентната зала на Съдебна палата - гр. Благоевград на 21.11.2017г. от 14:00 часа.

Разчитаме на Вашето участие и подкрепа, за което предварително благодарим.

За допълнителна информация тел.: 073/88 98 40 и 073/88 98 65 - Окръжен съд- Благоевград.
Лекция на тема "Съдебни процедури с участие на деца и правата на децата в тези процедури, органи, които могат да им предложат подкрепа и защита." по образователна програма „Съдебната власт - информиран избор и гражданско доверие, отворени съдилища и прокуратури“Лекция на тема "Хулигански прояви на непълнолетни лица и последици. Детско насилие" по образователна програма „Съдебната власт - информиран избор и гражданско доверие, отворени съдилища и прокуратури“16.10.2015г. - IX Национална конференция по проблемите на употребите и злоупотребите с наркотични вещества, организирана от Общински съвет по наркотични вещества Благоевград
На 15.10.-16.10.2015г. в Благоевград се проведе IX Национална конференция на Общинските съвети по наркотични вещества в страната, във връзка с проблемите и ефективните мерки за превенция, ограничаване и намаляване на употребата на наркотици сред подрастващите в училищата. Конференцията бе организирана от Секретариата и Националният съвет по наркотични вещества, Национален център по наркомании и със съдействието на Общинския съвет по наркотични вещества в Благоевград, като в нея взеха участие специалисти от общинските съвети по наркотични вещества в страната, лекари и водещи психиатри в програми и изследвания за лечение на наркозависими лица в страната. В програмата на конференцията бяха включени различни презентации, клипове и информационни материали за превенция при употреба с наркотични вещества, обсъдиха се ефективни мерки за ограничаване и намаляване употребата на наркотици сред подрастващите и в училищата, ефективни мерки за лечението на наркозависими лица и резултати от работата на действащи психотерапевтични и психо социални общности. Във вторият ден на конференцията взе участие и Председателят на Районен съд – Благоевград съдия Екатерина Николова, която сподели пред останалите участници в мероприятието впечатленията си от доброто сътрудничество между съдиите в региона и специалистите в Общински съвет по наркотични вещества - Благоевград, във връзка с организирането и определянето на адекватни форми и мерки за лечение на наркозависими непълнолетни извършители на престъпления, както и за организираните обучения и информационни презентации за учениците по иниицатива на тази общинска структура. Наред с това, съдия Николова запозна присъстващите с взетото решение на ВСС към м.07.2015г. и утвърдената от него национална Концепция по образователна програма “Съдебна власт-информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“, за провеждане на специализирани обучителни програми в училищата на страната от лектори съдии и прокурори в съответният съдебен регион, с цел повишаване на правната култура и превенция на учениците и подрастващите. Сред темите, по които се предвиждат такива обучения в цялата страна за учебната 2015г./2016г. е и обсъжданата на конференцията тема „Превенция срещу употребата на наркотични вещества. Престъпления, извършвани от наркозависими лица“, откроена от съдилищата след предварително анкетиране като важна и актуална за обучението на непълнолетните. Районен съд–Благоевград и РП-Благоевград вече са координирали своите обучителни екипи от съдии и прокурори в изпълнение на така набелязаната национална програма от ВСС, като по темата, касаеща превенцията срещу употреба на наркотични вещества, в обучителният екип от районни магистрати, след съгласуване с Председателя на Общински Съвет по наркотични вещества-Благоевград, Д-р Теменужка Любенова, са поканени и ще участват и специалистите от тази общинска институция.


13.07.2015г.-Работна среща на работна група към КАОСНОСВ при ВСС, във връзка с идентифициране на критерии и показатели за измерване натовареността на съдилищата и определяне норма на натовареност.29.05.2015г., Среща на председателите на съдилища за обмяна на добри практики, гр.Стара Загора25.02. 2015г., Работна среща в Министерство на правосъдието гр.София за въвеждане на е-правосъдие в съдебната система на БългарияРаботна среща в Министерство на правосъдието гр.София на работната група по заповед на министъра на правосъдието от 21.01.2015г., във връзка с изготвяне на законопроект за изменение и допълнение на ЗСВ за въвеждане на е-правосъдие в съдебната система на България.03.12. 2014г., гр.София, Участие в Пресконференция, организирана от ВСС по Проект на Съвета "Повишаване на компетентността и професионалните квалификация на съдии, прокурори и следователи, както и на административните ръководители на органите на съдебната власт чрез организиране и представяне на обучения от ВСС".


13-14.11.2014г. - Проект „Защитено пространство за деца, пострадали от домашно насилие за регион Благоевград и Дупница“Назад НазадНапред Напред
Навигация
Новини, съобщения, мнения
Справки по дела
Вашите права в ЕС
Полезно да знаете
Галерия
Календар
Ноември 2017
Su
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
1
2
3
4
5
6
7
8
11
12
13
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Брояч на посещенията
Automatic translation
Търсене
Търсене в сайта
Звукова версия
Център по медиация
Контакти
Адрес
гр. Благоевград
пл. Васил Левски 1
Телефони:

Регистратура

073 889816

Гражданско деловодство

073 889834
Наказателно деловодство

073 889851

Адм. секретар

073 889824
Дежурен призовкар

073 889803

Раб. време: 08:30-17:00

Факс:

073 882739

e-mail:
blagoevgrad-rs@justice.bg
Благоевградски съдебен р-н
Полезни връзки
Въпрос на месеца