Районен съд Благоевград с престижна награда – Грамота от Асоциация „Прозрачност без граници“
Районен съд Благоевград бе удостоен с престижна награда – грамота от Асоциация „Прозрачност без граници“, като е класиран на шесто място след изследване на сайтовете на всички 176 съдилища – районни, окръжни, административни, апелативни и върховни съдилища в страната.

Асоциация „Прозрачност без граници“  е българско национално представителство на международната антикорупционна организация Transрarency International, която провежда инициатива, фокусирана върху проучването и прилагането на стандарти и добри практики за публичност и прозрачност в работата на съдилищата в България.

На първо място в класацията е класиран ОС Благоевград, а след него се нареждат: РС – Бургас - на второ място; АпС – Бургас - на трето място; ОС – Варна - на четвърто място; Административен съд – Ямбол - на пето място и Районен съд Благоевград – на шесто място.

Изследването представлява  първото по рода си оценка на сайтовете на българските съдилища за тяхното съответствие с водещи международни стандарти и добри практики по осигуряване на публичност и прозрачност относно тяхната функционалност и полезност за потребителите чрез Интернет.

Оценката е поставена след задълбочено изследване на сайтовете на всички 176 съдилища в страната. По време на наблюдението на работата на онлайн платформите, съдилищата не са били информирани за проучването с цел поставянето на реална и обективна оценка.

Картата представя, както количествени данни от сравнително изследване на структурата, визията и функционалностите на интернет страниците, така и качествени параметри относно публикуваната информация.

В резултат на това изследване е създаден еталон за публичност и прозрачност за работата на съдилищата в България и карта на прозрачност на съдилищата, като оценката при ползването на тези критерии за работата на Районен съд Благоевград е оценена твърде високо, като на съда е отредено шесто място сред всички 176 съдилища в България, чиито сайтове са изследвани, а сред класацията от всички районни съдилища Районен съд Благоевград заема второ място.

Проект „Изработване и застъпничество за въвеждане на Еталон за публичност и прозрачност в работата на съдилищата – гарант за обществено доверие и граждански контрол върху системата на правораздаването“
Назад НазадНапред Напред
Навигация
Справки по дела
Вашите права в ЕС
Полезно да знаете
Automatic translation
Търсене
Търсене в сайта
Пресцентър
Звукова версия
Център по медиация
Контакти
Адрес
гр. Благоевград
пл. Васил Левски 1
Телефони:

Регистратура

073 8896416

Гражданско деловодство

073 8896434
Наказателно деловодство

073 8896451

Председател

073 8896426
Дежурен призовкар

073 8896403

Раб. време: 08:30-17:00

Факс:

073 882739

e-mail:
blagoevgrad-rs@justice.bg
Благоевградски съдебен р-н
Полезни връзки