Млад мъж, изпотрошил с брадва два автомобила в Благоевград, се призна за виновен

По НОХД № 1595/2019г, Районният съд в Благоевград одобри споразумение между Районна прокуратура – Благоевград и 21-годишния И.Г, потрошил с брадва два автомобила. Младият мъж се признал за виновен, затова че на 18.08.2019 година, около 2.00ч през нощта, на улица ”Христо Чернопеев” в града повредил противозаконно чужди движими вещи – две МПС-та.

Общият размер на причинените имуществени вреди на двата автомобила възлизат на 774.00 лв./престъпление по чл. 216, ал.1, пр.2 от НК/. На основание чл. 216, ал.1, пр.2 от НК във вр. с чл.55, ал.1, т.2, б. „б” пр. първо от НК на И.Г му е наложено наказание „пробация“ , включващо „задължителна регистрация по настоящ адрес” за срок от 1 /една/ година и 4 /четири/ месеца,
„задължителни периодични срещи с пробационен служител” и „поправителен труд, изразяващ се в удръжки върху трудовото възнаграждение по местоработата.

Тази страница е разглеждана 2пъти. .
Навигация
Справки по дела
Вашите права в ЕС
Полезно да знаете
Automatic translation
Търсене
Търсене в сайта
Пресцентър
Звукова версия
Център по медиация
Контакти
Адрес
гр. Благоевград
пл. Васил Левски 1
Телефони:

Регистратура

073 8896416

Гражданско деловодство

073 8896434
Наказателно деловодство

073 8896451

Председател

073 8896426
Дежурен призовкар

073 8896403

Раб. време: 08:30-17:00

Факс:

073 882739

e-mail:
blagoevgrad-rs@justice.bg
Благоевградски съдебен р-н
Полезни връзки