Съдии от Германия и Великобритания посетиха Съдебната палата в Благоевград и обмениха опит с окръжни и районни и съдии

На 24.10.2019г. Съдебната палата в Благоевград беше посетена от двама чуждестранни съдии от Великобритания и Германия. Гражданските съдии Анн Мак Алистър от Лондон и Кристине Шмидт от Районния съд в Нодернщад,бяха посрещнати от ръководствата на Окръжен и Районен съд – Благоевград. На съвместна работна среща бяха обсъдени правни теми и казуси, свързани с тънкостите в законодателството в различните европейски страни, като всеки от присъстващите магистрати сподели своя опит.

По време на посещението двете дами се запознаха с принципите на работа в българските съдилища и в частност в Окръжен и в Районен съд – Благоевград, като не скриха възхищението си от добрата организация на работа в Съдебната палата в Благоевград – пропускателен режим и електронни информационни табла, неща, които все още не са въведени в техните съдилища.

Съдиите Анн Мак Алистър и Кристине Шмидт разгледаха заседателните зали и се запознаха се с българските си колеги. Те бяха силно впечатлени и от посещението си в медиационния център, като определиха практика за доброволно разрешаване на проблемите като изключително добра.

Визитата на Анн Мак Алистър и Кристине Шмидт е в рамките на Обменната програма на Европейската мрежа за съдебно обучение през 2019 година. Европейската мрежа за съдебно обучение /ЕМСО/ е основната платформа и организатор на обучение и обмен на знания по въпросите на европейското правосъдие в различни области на гражданското, наказателното и търговското право на ЕС, лингвистиката и обществените въпроси. Целта е подпомагане и насърчаване на общата правна и съдебна европейска култура, изграждането на европейско пространство на правосъдие , насърчаване познаването на правните системи на Европейския съюз, като по този начин повиши разбирането, доверието и сътрудничеството между съдии и прокурори в рамките на държавите-членки на ЕС. Установяват се нуждите от обучение , разработват се стандарти и програми за обучение, координира се обмена и програмите за съдебно обучение и насърчава сътрудничеството между институциите на ЕС.


Тази страница е разглеждана 2пъти. .
Навигация
Справки по дела
Вашите права в ЕС
Полезно да знаете
Automatic translation
Търсене
Търсене в сайта
Пресцентър
Звукова версия
Център по медиация
Контакти
Адрес
гр. Благоевград
пл. Васил Левски 1
Телефони:

Регистратура

073 8896416

Гражданско деловодство

073 8896434
Наказателно деловодство

073 8896451

Председател

073 8896426
Дежурен призовкар

073 8896403

Раб. време: 08:30-17:00

Факс:

073 882739

e-mail:
blagoevgrad-rs@justice.bg
Благоевградски съдебен р-н
Полезни връзки