>
  Районен съд Благоевград с престижна награда – Грамота от Асоциация „Прозрачност без граници“. За повече информация посетете рубриката "Новини"
Застрахователно дружество осъди „АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ за дупка на пътя, повредила колата на техен клиент

На 14.11.2019г. Районен съд – Благоевград осъди „АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ да заплати на застрахователно дружество сумата от 582,50 лева ведно със законната лихва върху главницата от датата на предявяване на исковата молба в съда - 26.06.2019 г., до окончателното изплащане на сумата. , представляваща изплатено застрахователно обезщетение по застраховка „Каско стандарт“ във връзка с щета на пътя.
На 15.09.2018г. шофьор на лизингов автомобил в опит да избегне удар с внезапно изскочило животно на пътя попада в несигнализирана и необезопасена дупка на пътното платно, в следствие на което на моторното превозно средство се нанасят материални щети на същата стойност, предявена в регресния иск от застрахователите - 582,50 лева.
„АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ трябва да заплати и разноските по делото в размер на 665 лева.

Тази страница е разглеждана 2пъти. .
Навигация
Справки по дела
Вашите права в ЕС
Полезно да знаете
Календар
No calendar found.
Automatic translation
Търсене
Търсене в сайта
Пресцентър
Звукова версия
Център по медиация
Контакти
Адрес
гр. Благоевград
пл. Васил Левски 1
Телефони:

Регистратура

073 8896416

Гражданско деловодство

073 8896434
Наказателно деловодство

073 8896451

Председател

073 8896426
Дежурен призовкар

073 8896403

Раб. време: 08:30-17:00

Факс:

073 882739

e-mail:
blagoevgrad-rs@justice.bg
Благоевградски съдебен р-н
Полезни връзки
Анкета