Застрахователно дружество осъди „АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ за дупка на пътя, повредила колата на техен клиент

На 14.11.2019г. Районен съд – Благоевград осъди „АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ да заплати на застрахователно дружество сумата от 582,50 лева ведно със законната лихва върху главницата от датата на предявяване на исковата молба в съда - 26.06.2019 г., до окончателното изплащане на сумата. , представляваща изплатено застрахователно обезщетение по застраховка „Каско стандарт“ във връзка с щета на пътя.
На 15.09.2018г. шофьор на лизингов автомобил в опит да избегне удар с внезапно изскочило животно на пътя попада в несигнализирана и необезопасена дупка на пътното платно, в следствие на което на моторното превозно средство се нанасят материални щети на същата стойност, предявена в регресния иск от застрахователите - 582,50 лева.
„АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ трябва да заплати и разноските по делото в размер на 665 лева.

Тази страница е разглеждана 3пъти. .
Навигация
Справки по дела
Вашите права в ЕС
Полезно да знаете
Automatic translation
Търсене
Търсене в сайта
Пресцентър
Звукова версия
Център по медиация
Контакти
Адрес
гр. Благоевград
пл. Васил Левски 1
Телефони:

Регистратура

073 8896416

Гражданско деловодство

073 8896434
Наказателно деловодство

073 8896451

Председател

073 8896426
Дежурен призовкар

073 8896403

Раб. време: 08:30-17:00

Факс:

073 882739

e-mail:
blagoevgrad-rs@justice.bg
Благоевградски съдебен р-н
Полезни връзки