>
  Районен съд Благоевград с престижна награда – Грамота от Асоциация „Прозрачност без граници“. За повече информация посетете рубриката "Новини"
Образователната програма „Съдебната власт - информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“

В Районен съд Благоевград за втора поредна година се реализира съвместно с РУО Благоевград Образователната програма на Висшия съдебен съвет „Съдебната власт - информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“.
За учебната 2017/2018г. програмата започна да се реализира с провеждане на първата среща с учениците от 10А клас от Средно училище за изучаване на чужди езици "Свети Климент Охридски" Благоевград – на 10.11.2017г. Лектори бяха съдия Вера Коева - председател на Районен съд - Благоевград и прокурор Цветана Гогова от Районна прокуратура - Благоевград. Темата на лекцията бе - "Разпределение на властите според Конституцията на Република България. Функции на съдебната власт. Структура на съдебната система. Висш съдебен съвет".
На 17.11.2017г. в СУИЧЕ "Свети Климент Охридски" - Благоевград се проведе лекция с десетите класове на тема: "Представяне на професиите съдия, прокурор, следовател и запознаване със статута на магистратите". Лекцията водиха съдия Вера Коева - административен ръководител - председател на Районен съд Благоевград и прокурор Анита Димова - заместник районен прокурор на Районна прокуратура Благоевград.
На 30.11.2017г. съдия Вера Коева от Районен съд Благоевград и прокурор Катя Иванова от Районна прокуратура Благоевград проведоха среща с ученици от 10-те и 11- те класове от Благоевградската професионална гимназия - Благоевград във връзка с продължаване изпълнението на образователната програма, по която Районен съд Благоевград участва за втора поредна година. Темите, които се включиха в "Часа на класа" бяха за: - "Престъпленията, извършвани от наркозависими лица", "Превенцията и мерки срещу употребата на наркотични вещества", "Хулигански прояви на непълнолетни лица и последици", "Детско насилие и тормоз в училище и извън него".
На 01.12.2017г. в СУИЧЕ и на 12.12.2017г. в Благоевградска професионална гимназия се преведе обучение сред учениците от 10, 11 и 12 клас. Темите на лекциите бяха насочени към превенция на дейности с наркотични вещества и хулигански прояви. Под формата на свободна дискусия бяха поставени на вниманието на аудиторията въпроси, свързани с негативните последици от държане, употреба, разпространяване и др. дейности с наркотични вещества и прекурсори. Вредите от такива действия бяха илюстрирани с казуси от съдебната практика, Акцент на дискусията беше законовата забрана за управление на МПС след употреба на алкохол и наркотични вещества и негативните последици от нарушаването на забраната, рефлектиращи върху извършителя, но и върху собственика на автомобила, който го е предоставил за управление на водача. Вниманието на аудиторията беше насочено и към забраната за извършване на хулигански действия, нарушаващи реда и спокойствието на обществени места и по време на спортни мероприятия, като беше дефинирано поведението, прието от закона като хулиганско и учениците бяха запознати с предвидените мерки и наказания за такова поведение. Дискусиите протекоха при видим и жив интерес на участниците, които разказваха и свой опит, както и поставиха важни въпроси на съдията и прокурора, участващи в дискусиите.
Като лектори в програмата през 2017 година участваха съдиите Вера Коева, Гюлфие Яхова, Калина Иванова и Емилия Дончева. Същите бяха удостоени с грамоти от Висшия съдебен съвет, с които им беше изказаха служебна благодарност за проявен висок професионализъм и компетентност при осъществяване на образователната програма и приноса им за отличаване на ВСС със специалната награда за 2017 – „Кристални везни на правосъдието“ на Съвета на Европа.
Програмата продължи да се реализира и през втория срок на учебната 2017/2018г:, както следва:
Благоевградска професионална гимназия –
На 03.05.3018г. – на тема „Поява, същност и форми на държавата“ с лектори съдия Вера Коева и прокурор Елица Калпачка.
На 10.05.2018г. на тема – „Конституция на Република България“ с лектори съдия Емилия Дончева и прокурор Анита Димова.
На 17.05.2018г. – тема „Избори“ – с лектори съдия Емилия Дончева и прокурор Катя Иванова.
В СУИЧЕ „Свети Климент Охридски“ – Благоевград:
На 08.05.2018г. – тема „Разпределение на властите според Конституцията на Република България. Функции на съдебната власт.Структура на съдебната система. Висш съдебен съвет“. – с лектори – съдия Вера Коева и прокурор Елица Калпачка.
На 15.05.2018г. – тема „Представяне на професиите съдия, прокурор и следовател и запознаване със статута на магистратите“ – лектори – съдия Емилия Дончева и прокурор Иванова.
На 05.06.2018г. тема Домашно насилие над малолетни и непълнолетни и мерките за защита на правата на жертвите“ – лектори съдия Емилия Дончева и прокурор Цветана Гогова.

На 12 юни 2018г. – тема „Трафик на хора“ – лектори съдия Емилия Дончева и прокукор Гогова.
В Национална хуманитарна гимназия „Св.Св.Кирил и Методий“ – Благоевград :
На 18.04.2018г. – тема „Превенция от детска престъпност“ – лектори съдия Вера Коева и прокурор Цветана Гогова.
На 25.04.2018г – тема „Киберагресия при непълнолетните лица – превенция, защита, работа с пострадали деца, помощ и взаимопомощ“ – лектори – съдия Вера Коева и прокурор Анита Димова.
На 02.05.2018г. – тема „Деца в риск и рискова среда – съдебна практика, превенция, помощ, ангажирани институции“ – лектори съдия Вера Коева и прокурор Анита Димова.
На 09.05.2018г. – тема „Превенция от разпространение и употреба на наркотични вещества“ – лектори съдия Емилия Дончева и прокурор Елица Калпачка.
На 16.05.2018г. – тема „Превенция от трафик на хора“ – лектори съдия Емилия Дончева и прокурор Елица Калпачка.

На 30.05.2018г. – тема „Превенция от насилие в училище, семейство и общество“ – лектори съдия Татяна Богоева – Маркова и прокурор Цветана Гогова.
На 06.06.2018г. – тема „Съдебна система на и в България – история, промени, структура“ – лектори съдия Гюлфие Яхова и прокурор Вахиде Робова.
На 13.06.2018г. – тема „Запознаване с дейността, ролята и функцията на прокурора и прокуратурата“ – лектори – съдия Гюлфие Яхова и прокурор Вахиде Робова.
На 20.06.2018г. – тема „Престъпления и наказания според ГПК, СК, НПК“ – лектори съдия Калина Иванова, съдия Кристина Панкова и прокурор Цветана Гогова.
На 27.06.2018г. – тема „Затворите в България – видове, класификация, структура и проблеми“ – лектори съдия Кристина Панкова и прокурор Вахиде Робова.

Тази страница е разглеждана 9пъти. .
Навигация
Справки по дела
Вашите права в ЕС
Полезно да знаете
Календар
Август 2019
Su
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Automatic translation
Търсене
Търсене в сайта
Пресцентър
Звукова версия
Център по медиация
Контакти
Адрес
гр. Благоевград
пл. Васил Левски 1
Телефони:

Регистратура

073 8896416

Гражданско деловодство

073 8896434
Наказателно деловодство

073 8896451

Председател

073 8896426
Дежурен призовкар

073 8896403

Раб. време: 08:30-17:00

Факс:

073 882739

e-mail:
blagoevgrad-rs@justice.bg
Благоевградски съдебен р-н
Полезни връзки
Анкета