>
  Районен съд Благоевград с престижна награда – Грамота от Асоциация „Прозрачност без граници“. За повече информация посетете рубриката "Новини"
Обменна програма на Европейската мрежа за съдебно обучение през 2018г.

За периода от 15.10.2018г. до 19.10.2018г. Съдебната палата на Благоевград бе посетена от съдии, участници в Обменната програма на Европейската мрежа за съдебно обучение през 2018г. Европейската мрежа за съдебно обучение (ЕМСО) е основната платформа и организатор на обучение и обмен на знания по въпросите на европейското правосъдие в различни области на гражданското, наказателното и търговското право на ЕС, лингвистиката и обществените въпроси. Целта е подпомагане и насърчаване на общата правна и съдебна европейска култура, изграждането на европейско пространство на правосъдие, насърчаване познаването на правните системи на Европейския съюз, като по този начин повиши разбирането, доверието и сътрудничеството между съдии и прокурори в рамките на държавите — членки на ЕС. Установяват се нуждите от обучение, разработват се стандарти и програми за обучение, координира се обмена и програмите за съдебно обучение, експертни становища и ноу-хау относно обучението и насърчава сътрудничеството между институциите на ЕС.
За посочения период Районен съд Благоевград също бе посетен от съдии от ЕС, част от програмата, а именно: г-н Улрих Херберт – съдия във Финансов Съд – Берлин, Германия, г-н Алберто Канале – съдия в Районен съд Неапол, Италия, г-н Арон Андуеза Хименес – съдия в Районен съд Вик, Испания, г-жа Юлия Бурк – съдия в Районен съд Мюнхен, Германия, г-жа Сузане Хилер – съдия в Районен съд Майнц, Германия, г-жа Анже – Катрин Келтинг – Шалц – съдия във Върховния съд на Германия и г-н Михал Джурджик – съдия в Окръжен съд Братислава, Словакия.
Съдиите разгледаха Съдебната палата, посетиха Регистратурата, като им бе обяснено входирането на съдебните книжа, демонстрирано нагледно начина на разпределяне на делата и съответната за това програма, чрез която се осъществява това разпределение. Разгледан беше Медиационния център, Адвокатската стая, както и откритата в РС Благоевград стая за изслушване на деца в граждански процедури. Посетено беше и Деловодството на съда, където бяха запознати с функционирането на службата, начина на обработване на делата, вида и воденето на съответните книги, както и присъстваха на открито съдебно заседание по гражданско дело.

Тази страница е разглеждана 8пъти. .
Навигация
Справки по дела
Вашите права в ЕС
Полезно да знаете
Календар
Август 2019
Su
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Automatic translation
Търсене
Търсене в сайта
Пресцентър
Звукова версия
Център по медиация
Контакти
Адрес
гр. Благоевград
пл. Васил Левски 1
Телефони:

Регистратура

073 8896416

Гражданско деловодство

073 8896434
Наказателно деловодство

073 8896451

Председател

073 8896426
Дежурен призовкар

073 8896403

Раб. време: 08:30-17:00

Факс:

073 882739

e-mail:
blagoevgrad-rs@justice.bg
Благоевградски съдебен р-н
Полезни връзки
Анкета