Обменна програма на Европейската мрежа за съдебно обучение през 2018г.

За периода от 15.10.2018г. до 19.10.2018г. Съдебната палата на Благоевград бе посетена от съдии, участници в Обменната програма на Европейската мрежа за съдебно обучение през 2018г. Европейската мрежа за съдебно обучение (ЕМСО) е основната платформа и организатор на обучение и обмен на знания по въпросите на европейското правосъдие в различни области на гражданското, наказателното и търговското право на ЕС, лингвистиката и обществените въпроси. Целта е подпомагане и насърчаване на общата правна и съдебна европейска култура, изграждането на европейско пространство на правосъдие, насърчаване познаването на правните системи на Европейския съюз, като по този начин повиши разбирането, доверието и сътрудничеството между съдии и прокурори в рамките на държавите — членки на ЕС. Установяват се нуждите от обучение, разработват се стандарти и програми за обучение, координира се обмена и програмите за съдебно обучение, експертни становища и ноу-хау относно обучението и насърчава сътрудничеството между институциите на ЕС.
За посочения период Районен съд Благоевград също бе посетен от съдии от ЕС, част от програмата, а именно: г-н Улрих Херберт – съдия във Финансов Съд – Берлин, Германия, г-н Алберто Канале – съдия в Районен съд Неапол, Италия, г-н Арон Андуеза Хименес – съдия в Районен съд Вик, Испания, г-жа Юлия Бурк – съдия в Районен съд Мюнхен, Германия, г-жа Сузане Хилер – съдия в Районен съд Майнц, Германия, г-жа Анже – Катрин Келтинг – Шалц – съдия във Върховния съд на Германия и г-н Михал Джурджик – съдия в Окръжен съд Братислава, Словакия.
Съдиите разгледаха Съдебната палата, посетиха Регистратурата, като им бе обяснено входирането на съдебните книжа, демонстрирано нагледно начина на разпределяне на делата и съответната за това програма, чрез която се осъществява това разпределение. Разгледан беше Медиационния център, Адвокатската стая, както и откритата в РС Благоевград стая за изслушване на деца в граждански процедури. Посетено беше и Деловодството на съда, където бяха запознати с функционирането на службата, начина на обработване на делата, вида и воденето на съответните книги, както и присъстваха на открито съдебно заседание по гражданско дело.

Тази страница е разглеждана 5пъти. .
Навигация
Новини, съобщения, мнения
Справки по дела
Вашите права в ЕС
Полезно да знаете
Календар
Април 2019
Su
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Брояч на посещенията
Automatic translation
Търсене
Търсене в сайта
Звукова версия
Център по медиация
Контакти
Адрес
гр. Благоевград
пл. Васил Левски 1
Телефони:

Регистратура

073 889816

Гражданско деловодство

073 889834
Наказателно деловодство

073 889851

Председател

073 889826
Дежурен призовкар

073 889803

Раб. време: 08:30-17:00

Факс:

073 882739

e-mail:
blagoevgrad-rs@justice.bg
Благоевградски съдебен р-н
Полезни връзки
Анкета