Ученици от 8 СУ "Арсений Констенцев" разиграха симулативен съдебен процес в съдебна зала в РС Благоевград

На 24.01.2019г. ученици от 8 СУ "Арсений Констенцев" разиграха симулативен съдебен процес в съдебна зала в РС Благоевград. Те влязоха в ролята на съдии, обвиняеми и адвокати. Събитието е по инициатива на ръководството на РС Благоевград и училището, като от страна на РС Благоевград е част от реализиране на програмата, в която за поредна година участва съда - "Съдебна власт - информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури", а така също е посветено на темата за "Правата на гражданите и свободата да избираш". Инициативата цели и популяризиране на медиацията като алтернативен способ за разрешаване на спорове. От страна на училището инициативата е част от междуучилищен конкурс "Живей здравословно", организиран от Местната Комисия за борба с противообществените прояви за непълнолетни и малолетни към Община Благоевград, РЗИ и РУО. На проведения симулативен процес учениците разиграха казус във връзка с актуалната тема за агресията в училище, начините за реакция, правата и задълженията на страните, както и възможност за защита на накърнени права при подобна конфликтна ситуация. След приключване на симулативния процес учениците и представителите, както на съдии и съдебни служители, педагози, родители, представители на Местната комисия за борба с противообществените прояви за непълнолетни и малолетни към Община Благоевград, представители от РЗИ и РУО бяха поканени и посетиха Медиационния център в съда. Учениците разиграха и симулативна медиационна среща, с цел повишаване правната култура и познания на учениците за наличието на други способи за разрешаване на конфликти. След завършване на посещението всички ученици получиха от председателя на РС Благоевград г-жа Вера Коева сертификат, удостоверяващ участието им в Образователната програма. http://infomreja.bg/uchenici-ot-8-su-arseni-kostencev---blagoevgrad-vlqzoha-v-rolite-na-sydii-i-obvinqemi-60798.html

Тази страница е разглеждана 10пъти. .
Навигация
Справки по дела
Вашите права в ЕС
Полезно да знаете
Automatic translation
Търсене
Търсене в сайта
Пресцентър
Звукова версия
Център по медиация
Контакти
Адрес
гр. Благоевград
пл. Васил Левски 1
Телефони:

Регистратура

073 8896416

Гражданско деловодство

073 8896434
Наказателно деловодство

073 8896451

Председател

073 8896426
Дежурен призовкар

073 8896403

Раб. време: 08:30-17:00

Факс:

073 882739

e-mail:
blagoevgrad-rs@justice.bg
Благоевградски съдебен р-н
Полезни връзки