НачалоДОБРЕ ДОШЛИ на интернет сайта на Районен съд-Благоевград!


Уважаеми потребители,
Този електронен сайт е създаден за улесняване на вашия достъп до съдебната информация и предоставяните административни услуги в Районен съд-Благоевград.
Разчитаме на вашата активност чрез изразяване на мнения и препоръки, за да обезпечим в максимална степен възможността да получавате търсената чрез този дистанционен достъп съдебна информация, в очаквания от вас обем и времеви стандарти!
Календар
No calendar found.
Брояч на посещенията
Automatic translation
Търсене
Търсене в сайта
Център по медиация
Контакти
Адрес
гр. Благоевград
пл. Васил Левски 1
Телефони:

Регистратура

073 889816

Гражданско деловодство

073 889834
Наказателно деловодство

073 889851

Председател

073 889826
Дежурен призовкар

073 889803

Раб. време: 08:30-17:00

Факс:

073 882739

e-mail:
blagoevgrad-rs@justice.bg
Анкета