>
С Решение на комисия "Професионална квалификация, информационни технологии и статистика" на ВСС по Протокол № 10 от 08 март 2016г., Единният портал за електронно правосъдие на ВСС се въвежда в реална експлоатация. За повече информация посетете меню Централизиран Единен портал за е-правосъдие на ВСС!!!
НачалоДОБРЕ ДОШЛИ на интернет сайта на Районен съд-Благоевград!


Уважаеми потребители,
Този електронен сайт е създаден за улесняване на вашия достъп до съдебната информация и предоставяните административни услуги в Районен съд-Благоевград.
Разчитаме на вашата активност чрез изразяване на мнения и препоръки, за да обезпечим в максимална степен възможността да получавате търсената чрез този дистанционен достъп съдебна информация, в очаквания от вас обем и времеви стандарти!
Календар
Декември 2018
Su
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
1
2
3
4
5
7
8
9
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Брояч на посещенията
Automatic translation
Търсене
Търсене в сайта
Център по медиация
Контакти
Адрес
гр. Благоевград
пл. Васил Левски 1
Телефони:

Регистратура

073 889816

Гражданско деловодство

073 889834
Наказателно деловодство

073 889851

Адм. секретар

073 889826
Дежурен призовкар

073 889803

Раб. време: 08:30-17:00

Факс:

073 882739

e-mail:
blagoevgrad-rs@justice.bg
Въпрос на месеца