Контакти

Регистратура

тел. 073 / 88 964 16ет.1 стая №15
Гражданско деловодствотел. 073 / 88 964 34ет.2 стая №21
Наказателно деловодство тел. 073 / 88 964 51ет.2 стая №21
Съдебен администратортел. 073 / 88 964 52ет.2 стая №26
Председател
тел. 073 / 88 964 26
факс. 073 / 88 27 39
ет.2 стая №26
Счетоводствотел. 073 / 88 964 12ет.1 стая №12
Архивтел. 073 / 88 964 04ет.1 стая №4
Бюро съдимосттел. 073 / 88 964 17ет.1 стая №17
Съдебно-изпълнителна службател. 073 / 88 964 20ет.1 стая №20
Съдебни секретари
тел. 073 / 88 964 21
тел. 073 / 88 964 33
ет.2 стая №21А
ет.2 стая №21B
Държавни съдебни изпълнителител. 073 / 88 964 19ет.1 стая №19
Съдии по вписваниятател. 073 / 88 964 01ет.1 стая №2
Фронт офис на дежурен призовкартел. 073 / 88 964 03ет.1
Системен администратортел. 073 / 88 964 77ет.1 стая №11
Навигация
Справки по дела
Вашите права в ЕС
Полезно да знаете
Automatic translation
Търсене
Търсене в сайта
Пресцентър
Звукова версия
Център по медиация
Контакти
Адрес
гр. Благоевград
пл. Васил Левски 1
Телефони:

Регистратура

073 8896416

Гражданско деловодство

073 8896434
Наказателно деловодство

073 8896451

Председател

073 8896426
Дежурен призовкар

073 8896403

Раб. време: 08:30-17:00

Факс:

073 882739

e-mail:
blagoevgrad-rs@justice.bg
Благоевградски съдебен р-н
Полезни връзки