>
             Стартира участието на Районен съд Благоевград в образователна програма "Съдебна власт - информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури" за учебната 2017/2018г.             С Решение на комисия "Професионална квалификация, информационни технологии и статистика" на ВСС по Протокол № 10 от 08 март 2016г., Единният портал за електронно правосъдие на ВСС се въвежда в реална експлоатация. За повече информация посетете меню Централизиран Единен портал за е-правосъдие на ВСС!!!
Контакти

Регистратура

тел. 073 / 88 98 16ет.1 стая №15
Гражданско деловодствотел. 073 / 88 98 34ет.2 стая №21
Наказателно деловодство тел. 073 / 88 98 51ет.2 стая №21
Съдебен администратортел. 073 / 88 98 52ет.2 стая №26
Административен секретар
тел. 073 / 88 98 24
факс. 073 / 88 27 39
ет.2 стая №26
Архивтел. 073 / 88 98 04ет.1 стая №4
Бюро съдимосттел. 073 / 88 98 17ет.1 стая №17
Съдебно-изпълнителна службател. 073 / 88 98 20ет.1 стая №20
Счетоводствотел. 073 / 88 98 22ет.1 стая №12
Съдебни секретари
тел. 073 / 88 98 21
тел. 073 / 88 98 33
ет.2 стая №21А
ет.2 стая №21B
Държавни съдебни изпълнителител. 073 / 88 98 19ет.1 стая №19
Съдии по вписваниятател. 073 / 88 98 01ет.1 стая №2
Фронт офис на дежурен призовкартел. 073 / 88 98 03ет.1
Системен администратортел. 073 / 88 98 77ет.1 стая №11
Навигация
Новини, съобщения, мнения
Справки по дела
Вашите права в ЕС
Полезно да знаете
Галерия
Календар
Февруари 2018
Su
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Брояч на посещенията
Automatic translation
Търсене
Търсене в сайта
Звукова версия
Център по медиация
Контакти
Адрес
гр. Благоевград
пл. Васил Левски 1
Телефони:

Регистратура

073 889816

Гражданско деловодство

073 889834
Наказателно деловодство

073 889851

Адм. секретар

073 889824
Дежурен призовкар

073 889803

Раб. време: 08:30-17:00

Факс:

073 882739

e-mail:
blagoevgrad-rs@justice.bg
Благоевградски съдебен р-н
Полезни връзки
Въпрос на месеца