Банкови сметки

СМЕТКАТА ЗА ДЪРЖАВНИ ТАКСИ:
IBAN BG67 CECB 9790 31G0 0707 00 BIC CECBBGSF

НАБИРАТЕЛНАТА СМЕТКА ЗА ДЕПОЗИТИ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА /ПО ВСИЧКИ ВИДОВЕ ДЕЛА/, ДЕПОЗИТИ ЗА СВИДЕТЕЛИ, ГЛОБИ, ГАРАНЦИИ И ЧАСТНИ СУМИ ПО ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЛА:
IBAN BG74 CECB 9790 33G0 070700 BIC CECBBGSF

ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА, КЛОН БЛАГОЕВГРАД

Навигация
Справки по дела
Вашите права в ЕС
Полезно да знаете
Automatic translation
Търсене
Търсене в сайта
Пресцентър
Звукова версия
Център по медиация
Контакти
Адрес
гр. Благоевград
пл. Васил Левски 1
Телефони:

Регистратура

073 8896416

Гражданско деловодство

073 8896434
Наказателно деловодство

073 8896451

Председател

073 8896426
Дежурен призовкар

073 8896403

Раб. време: 08:30-17:00

Факс:

073 882739

e-mail:
blagoevgrad-rs@justice.bg
Благоевградски съдебен р-н
Полезни връзки