>
  Районен съд Благоевград с престижна награда – Грамота от Асоциация „Прозрачност без граници“. За повече информация посетете рубриката "Новини"
Календар

01.07.2019 09:00

20191210100937Гражд. I инстанция706 - Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение”Гюлфие Яхова
01.07.2019 09:3020191210200360Наказат. общ хар-р504 Нарушаване неприкосновеността на жилището и кореспонденциятаКалина Иванова
01.07.2019 09:3020191210200360Наказат. общ хар-р504 Нарушаване неприкосновеността на жилището и кореспонденциятаКалина Иванова
01.07.2019 10:0020171210103097Гражд. I инстанция217 - Искове по КЗГюлфие Яхова
01.07.2019 10:3020191210100626Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеДимитър Беровски
01.07.2019 10:3020191210100246Гражд. I инстанция203 - Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014Димитър Беровски
01.07.2019 11:0020191210100697Гражд. I инстанция501 - ДелбаГюлфие Яхова
01.07.2019 11:0020191210201053Административно наказателно4010 КАТКалина Иванова
01.07.2019 11:0020191210200945Административно наказателно4010 КАТКалина Иванова
01.07.2019 11:0020191210201104Частно наказат. дело2410 Производство по предложение за принудителни медицински мерки по чл. 89 от НКЕкатерина Николова
01.07.2019 13:0020181210100886Гражд. I инстанция211 - Павлов искГюлфие Яхова
02.07.2019 09:0020181210102839Гражд. I инстанция302 - Вещни искове  и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещВера Коева
02.07.2019 09:0020191210100845Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеВера Коева
02.07.2019 09:3020181210101912Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеВера Коева
02.07.2019 09:4020181210201531Наказат. частен хар-р1730 Лека телесна повредаЕкатерина Николова
02.07.2019 10:0020191210100087Гражд. I инстанция214 - Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеВера Коева
02.07.2019 10:0020171210200838Наказат. общ хар-р302 Средна телесна повредаКристина Панкова
02.07.2019 11:0020191210100921Гражд. I инстанция214 - Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеВера Коева
02.07.2019 11:3020191210101621Гражд. I инстанция103 - Искове по СК - развод по взаимно съгласиеВера Коева
02.07.2019 11:3020191210201129Частно наказат. дело2110 Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК)Екатерина Николова
02.07.2019 13:3020191210200445Наказат. общ хар-р424 Блудство с лице, ненавършило 14 г.Кристина Панкова
02.07.2019 14:0020191210200013Наказат. общ хар-р1007 Ползване на неистински или преправен документЕкатерина Николова
03.07.2019 09:3020191210100573Гражд. I инстанция102 - ИсковеТатяна Маркова
03.07.2019 10:0020181210103033Гражд. I инстанция203 - Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014Татяна Маркова
03.07.2019 10:0020191210201081Административно наказателно4220 ДИТКристина Панкова
03.07.2019 10:3020191210100370Гражд. I инстанция102 - ИсковеДимитър Беровски
03.07.2019 10:3020191210200443Наказат. частен хар-р1700 НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА ОТ ЧАСТЕН ХАРАКТЕР - по тъжба на пострадалия (НПК)Кристина Панкова
03.07.2019 11:0020191210100977Гражд. I инстанция111 - Производства по Закона за защита от домашното насилиеТатяна Маркова
03.07.2019 14:0020191210201055Административно наказателно4240 ИАААКристина Панкова
03.07.2019 14:3020181210200362Наказат. общ хар-р930 Неизпълнение на съдебно решениеКристина Панкова
04.07.2019 09:0020191210201117Административно наказателно4350 Производства по приложението на чл.78а НКВладимир Пензов
04.07.2019 10:0020191210200919Административно наказателно4010 КАТЕкатерина Николова
04.07.2019 10:3020171210201369Наказат. частен хар-р1740 Лека телесна повреда без разстройство на здраветоВладимир Пензов
04.07.2019 10:3020191210200376Наказат. общ хар-р1314 Причиняване на телесна повреда при управление на МПС в квалифицирани случаиЕкатерина Николова
04.07.2019 11:3020191210201135Административно наказателно4010 КАТЕкатерина Николова
04.07.2019 11:3020191210200983Наказат. общ хар-р604 Неплащане на издръжкаЕкатерина Николова
04.07.2019 13:3020161210201627Наказат. общ хар-р1333 Чл.109, ал.1-3Владимир Пензов
04.07.2019 14:0020191210200348Наказат. частен хар-р1710 Обида и квалифицирана обидаВладимир Пензов
04.07.2019 14:3020191210200268Наказат. общ хар-р305 Квалифицирани състави на телесна повредаЕкатерина Николова
05.07.2019 09:0020191210200816Административно наказателно4040 НАПКалина Иванова
05.07.2019 09:3020191210100699Гражд. I инстанция217 - Искове по КЗТатяна Маркова
05.07.2019 09:3020191210201106Частно наказат. дело2420 Производство по искания за задължително настаняване и лечение по чл. 154,ал. 2 и 3 и по чл. 157 от Закона за здраветоКалина Иванова
05.07.2019 10:0020181210102729Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеДимитър Беровски
05.07.2019 10:0020191210100520Гражд. I инстанция208 - Искове за недействителност на правни сделкиДимитър Беровски
05.07.2019 10:0020191210100475Гражд. I инстанция208 - Искове за недействителност на правни сделкиДимитър Беровски
05.07.2019 10:0020181210200940Наказат. частен хар-р1720 Клевета и квалифицирана клеветаКристина Панкова
05.07.2019 10:3020181210102961Гражд. I инстанция302 - Вещни искове  и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещДимитър Беровски
05.07.2019 10:4520191210101519Гражд. I инстанция111 - Производства по Закона за защита от домашното насилиеТатяна Маркова
05.07.2019 11:0020191210200932Административно наказателно4010 КАТКристина Панкова
05.07.2019 13:0020191210101389Гражд. I инстанция102 - ИсковеДимитър Беровски
05.07.2019 13:0020181210201743Наказат. общ хар-р302 Средна телесна повредаКристина Панкова
05.07.2019 13:3020181210103040Гражд. I инстанция203 - Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014Татяна Маркова
05.07.2019 13:3020191210200357Административно наказателно4310 РИОСВКалина Иванова
05.07.2019 14:3020181210102487Гражд. I инстанция501 - ДелбаДимитър Беровски
08.07.2019 08:3020171210102868Гражд. I инстанция501 - ДелбаЕмилия Дончева
08.07.2019 09:0020181210102878Гражд. I инстанция203 - Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014Емилия Дончева
08.07.2019 09:0020191210101389Гражд. I инстанция102 - ИсковеДимитър Беровски
08.07.2019 09:3020191210101547Гражд. I инстанция112 - Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.Димитър Беровски
08.07.2019 09:3020191210100973Гражд. I инстанция704 - Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичествоГюлфие Яхова
08.07.2019 09:4020191210101532Гражд. I инстанция103 - Искове по СК - развод по взаимно съгласиеГюлфие Яхова
08.07.2019 09:5020191210101528Гражд. I инстанция103 - Искове по СК - развод по взаимно съгласиеГюлфие Яхова
08.07.2019 10:0020181210101911Гражд. I инстанция214 - Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеГюлфие Яхова
08.07.2019 10:0020191210100935Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеДимитър Беровски
08.07.2019 10:0020181210102432Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеДимитър Беровски
08.07.2019 10:0020191210100827Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеДимитър Беровски
08.07.2019 10:0020181210102607Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеДимитър Беровски
08.07.2019 10:0020191210201137Административно наказателно4310 РИОСВКалина Иванова
08.07.2019 10:0020191210201098Частно наказат. дело2520 Други частни наказателни делаКалина Иванова
08.07.2019 10:3020191210101507Гражд. I инстанция111 - Производства по Закона за защита от домашното насилиеДимитър Беровски
08.07.2019 10:3020181210102730Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеГюлфие Яхова
08.07.2019 10:3020191210201124Наказат. общ хар-р302 Средна телесна повредаКалина Иванова
08.07.2019 10:3020191210201105Частно наказат. дело2420 Производство по искания за задължително настаняване и лечение по чл. 154,ал. 2 и 3 и по чл. 157 от Закона за здраветоЕкатерина Николова
08.07.2019 11:0020181210100288Гражд. I инстанция214 - Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеЕмилия Дончева
08.07.2019 11:0020191210200765Административно наказателно4350 Производства по приложението на чл.78а НККалина Иванова
08.07.2019 13:0020191210100505Гражд. I инстанция701 - Искове за трудово възнаграждениеЕмилия Дончева
08.07.2019 13:0020191210101147Гражд. I инстанция706 - Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение”Силвия Николова
08.07.2019 13:0020191210201196Частно наказат. дело2420 Производство по искания за задължително настаняване и лечение по чл. 154,ал. 2 и 3 и по чл. 157 от Закона за здраветоКалина Иванова
08.07.2019 13:3020181210103085Гражд. I инстанция217 - Искове по КЗЕмилия Дончева
08.07.2019 14:1520191210100505Гражд. I инстанция701 - Искове за трудово възнаграждениеЕмилия Дончева
08.07.2019 14:3020161210101630Гражд. I инстанция302 - Вещни искове  и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещЕмилия Дончева
08.07.2019 14:5020191210101425Гражд. I инстанция103 - Искове по СК - развод по взаимно съгласиеСилвия Николова
08.07.2019 15:0020191210101168Гражд. I инстанция111 - Производства по Закона за защита от домашното насилиеСилвия Николова
09.07.2019 08:0020191210101493Гражд. I инстанция103 - Искове по СК - развод по взаимно съгласиеЕмилия Дончева
09.07.2019 08:3020191210100749Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеЕмилия Дончева
09.07.2019 09:0020191210100988Частно гражданско1017 - Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лицеВера Коева
09.07.2019 09:0020191210101489Гражд. I инстанция217 - Искове по КЗВера Коева
09.07.2019 09:0020161210102929Гражд. I инстанция501 - ДелбаВера Коева
09.07.2019 09:0020191210101573Гражд. I инстанция103 - Искове по СК - развод по взаимно съгласиеВера Коева
09.07.2019 09:0020191210101316Гражд. I инстанция105 - Искове по СК - издръжка, изменениеЕмилия Дончева
09.07.2019 09:0020191210201231Наказат. общ хар-р1317 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаВладимир Пензов
09.07.2019 09:3020191210100466Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеВера Коева
09.07.2019 09:3020191210101669Гражд. I инстанция103 - Искове по СК - развод по взаимно съгласиеГабриела Тричкова
09.07.2019 09:3020181210202619Наказат. общ хар-р1314 Причиняване на телесна повреда при управление на МПС в квалифицирани случаиГеорги Янев
09.07.2019 09:4020191210101234Гражд. I инстанция102 - ИсковеГабриела Тричкова
09.07.2019 09:4520191210200931Административно наказателно4260 МВРЕкатерина Николова
09.07.2019 09:5020181210102982Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеГабриела Тричкова
09.07.2019 10:0020191210100760Частно гражданско1017 - Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лицеГабриела Тричкова
09.07.2019 10:3020181210102139Гражд. I инстанция214 - Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеВера Коева
09.07.2019 10:3020191210200007Наказат. общ хар-р1317 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаЕкатерина Николова
09.07.2019 11:0020191210100900Гражд. I инстанция104 - Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на  мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки  и др.Вера Коева
09.07.2019 11:0020191210200588Наказат. частен хар-р1700 НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА ОТ ЧАСТЕН ХАРАКТЕР - по тъжба на пострадалия (НПК)Георги Янев
09.07.2019 12:5020191210201140Административно наказателно4220 ДИТГеорги Янев
09.07.2019 13:0020191210201072Административно наказателно4010 КАТГеорги Янев
09.07.2019 13:1020191210201039Административно наказателно4010 КАТГеорги Янев
09.07.2019 13:2020191210201054Административно наказателно4240 ИАААГеорги Янев
09.07.2019 13:3020191210201052Административно наказателно4340 Здравна инспекцияГеорги Янев
09.07.2019 13:4020191210200818Административно наказателно4040 НАПГеорги Янев
09.07.2019 14:0020191210201173Административно наказателно4350 Производства по приложението на чл.78а НКГеорги Янев
09.07.2019 14:0020191210201129Частно наказат. дело2110 Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК)Екатерина Николова
09.07.2019 14:3020191210200825Административно наказателно4060 Агенция "Митници"Екатерина Николова
09.07.2019 14:3020191210201126Административно наказателно4010 КАТГеорги Янев
09.07.2019 14:4020191210201148Наказат. общ хар-р1314 Причиняване на телесна повреда при управление на МПС в квалифицирани случаиГеорги Янев
09.07.2019 15:0020191210201219Наказат. общ хар-р1318 Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред. Противозаконно проникване в чуждо моторно превозно средство без съгласието на собственика.Георги Янев
09.07.2019 15:1020191210201245Частно наказат. дело3020 Производство по чл. 65 НПК - задържане под стража в досъдебното производство и в производството по ЗЕЕЗАГеорги Янев
09.07.2019 15:1020191210201245Частно наказат. дело3020 Производство по чл. 65 НПК - задържане под стража в досъдебното производство и в производството по ЗЕЕЗАГеорги Янев
09.07.2019 16:3020191210201254Частно наказат. дело Кристина Панкова
10.07.2019 09:2020191210100987Частно гражданско1017 - Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лицеГюлфие Яхова
10.07.2019 09:2020191210100385Гражд. I инстанция104 - Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на  мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки  и др.Силвия Николова
10.07.2019 09:2020191210101094Гражд. I инстанция102 - ИсковеСилвия Николова
10.07.2019 09:3020191210100426Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеГюлфие Яхова
10.07.2019 09:3020191210201161Административно наказателно4010 КАТКалина Иванова
10.07.2019 09:5020181210100518Гражд. I инстанция214 - Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеСилвия Николова
10.07.2019 09:5020181210100517Гражд. I инстанция214 - Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеСилвия Николова
10.07.2019 10:0020191210100048Гражд. I инстанция217 - Искове по КЗГюлфие Яхова
10.07.2019 10:0020191210100844Гражд. I инстанция701 - Искове за трудово възнаграждениеСилвия Николова
10.07.2019 10:0020181210102917Гражд. I инстанция206 - Искове, основани на неоснователно обогатяванеТатяна Маркова
10.07.2019 10:0020181210201532Наказат. общ хар-р702 Квалифицирани състави на кражбаКристина Панкова
10.07.2019 10:0020181210201532Наказат. общ хар-р702 Квалифицирани състави на кражбаКристина Панкова
10.07.2019 10:0020191210201178Административно наказателно4350 Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред. Противозаконно проникване в чуждо моторно превозно средство без съгласието на собственика.Калина Иванова
10.07.2019 10:0020191210201175Административно наказателно4240 ИАААКалина Иванова
10.07.2019 10:3020181210101263Гражд. I инстанция302 - Вещни искове  и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещГюлфие Яхова
10.07.2019 10:3020191210100030Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеСилвия Николова
10.07.2019 11:0020191210100603Гражд. I инстанция206 - Искове, основани на неоснователно обогатяванеГюлфие Яхова
10.07.2019 11:0020191210200309Наказат. общ хар-р1204 СамоуправствоКалина Иванова
10.07.2019 12:5020191210101531Гражд. I инстанция112 - Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.Емилия Дончева
10.07.2019 13:0020191210100062Гражд. I инстанция214 - Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеЕмилия Дончева
10.07.2019 13:0020191210200567Наказат. общ хар-р604 Неплащане на издръжкаКристина Панкова
10.07.2019 13:2020191210100636Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеЕмилия Дончева
10.07.2019 13:3020191210100503Гражд. I инстанция102 - ИсковеТатяна Маркова
10.07.2019 13:4020191210100938Гражд. I инстанция214 - Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеЕмилия Дончева
10.07.2019 14:0020181210102481Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеЕмилия Дончева
10.07.2019 14:2020191210100192Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеЕмилия Дончева
10.07.2019 14:3020191210101038Гражд. I инстанция102 - ИсковеТатяна Маркова
10.07.2019 14:4020191210100698Гражд. I инстанция217 - Искове по КЗЕмилия Дончева
10.07.2019 15:0020191210100865Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеЕмилия Дончева
10.07.2019 15:0020191210200299Наказат. общ хар-р705 Кражба, представляваща опасен рецидивКристина Панкова
10.07.2019 15:0020191210201196Частно наказат. дело2420 Производство по искания за задължително настаняване и лечение по чл. 154,ал. 2 и 3 и по чл. 157 от Закона за здраветоКалина Иванова
10.07.2019 16:0020191210100835Гражд. I инстанция102 - ИсковеЕмилия Дончева
10.07.2019 16:0020181210103089Гражд. I инстанция102 - ИсковеСилвия Николова
11.07.2019 08:5020191210200531Наказат. общ хар-р814 Продажба и държане на акцизни стоки без бандеролВладимир Пензов
11.07.2019 09:0020181210100351Гражд. I инстанция214 - Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеВера Коева
11.07.2019 09:0020191210100639Гражд. I инстанция112 - Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.Вера Коева
11.07.2019 09:0020191210100615Гражд. I инстанция104 - Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на  мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки  и др.Вера Коева
11.07.2019 09:0020191210100090Гражд. I инстанция501 - ДелбаВера Коева
11.07.2019 09:0020191210101176Гражд. I инстанция112 - Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.Вера Коева
11.07.2019 09:0020191210201082Административно наказателно4180 ДАМТНВладимир Пензов
11.07.2019 09:1020191210200843Административно наказателно4010 КАТВладимир Пензов
11.07.2019 09:2020191210201027Административно наказателно4040 НАПВладимир Пензов
11.07.2019 09:3020191210200349Наказат. общ хар-р701 КражбаЕкатерина Николова
11.07.2019 09:3020191210201107Административно наказателно4340 Здравна инспекцияВладимир Пензов
11.07.2019 09:4020191210201128Административно наказателно4010 КАТВладимир Пензов
11.07.2019 09:5020191210201130Административно наказателно4010 КАТВладимир Пензов
11.07.2019 10:0020191210100221Гражд. I инстанция302 - Вещни искове  и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещВера Коева
11.07.2019 10:0020191210100616Гражд. I инстанция214 - Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеГабриела Тричкова
11.07.2019 10:0020191210201132Административно наказателно4010 КАТВладимир Пензов
11.07.2019 10:1020191210101665Гражд. I инстанция112 - Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.Габриела Тричкова
11.07.2019 10:2020191210101239Гражд. I инстанция103 - Искове по СК - развод по взаимно съгласиеГабриела Тричкова
11.07.2019 10:2020191210201144Административно наказателно4340 Здравна инспекцияВладимир Пензов
11.07.2019 10:3020191210201150Административно наказателно4040 НАПВладимир Пензов
11.07.2019 10:4020191210201164Административно наказателно4010 КАТВладимир Пензов
11.07.2019 11:0020191210200264Наказат. общ хар-р702 Квалифицирани състави на кражбаВладимир Пензов
11.07.2019 11:0020191210200933Административно наказателно4010 КАТЕкатерина Николова
11.07.2019 11:1520191210201136Административно наказателно4260 МВРЕкатерина Николова
11.07.2019 11:3020191210100597Гражд. I инстанция104 - Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на  мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки  и др.Вера Коева
11.07.2019 11:3020191210201151Наказат. общ хар-р811 Престъпления против кредиторитеВладимир Пензов
11.07.2019 11:4020191210201141Административно наказателно4220 ДИТЕкатерина Николова
11.07.2019 13:3020181210102139Гражд. I инстанция214 - Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеВера Коева
11.07.2019 13:3020191210201000Наказат. общ хар-р1333 Състави на придобиване и държане на наркотични веществаВладимир Пензов
11.07.2019 13:4520191210201146Административно наказателно4010 КАТЕкатерина Николова
11.07.2019 14:0020191210201083Наказат. общ хар-р901 Престъпления против реда на управлениетоКристина Панкова
11.07.2019 14:0020181210202651Наказат. общ хар-р718 ОбсебванеЕкатерина Николова
11.07.2019 14:3020191210201125Наказат. общ хар-р725 Измама по чл. 209 ал. 1 и 2 и чл. 210 в особено големи размери, особено тежък случай или опасен рецидивВладимир Пензов
11.07.2019 15:0020181210201437Наказат. общ хар-р604 Неплащане на издръжкаВладимир Пензов
11.07.2019 15:3020191210200968Административно наказателно4010 КАТЕкатерина Николова
11.07.2019 16:0020191210201037Административно наказателно4010 КАТЕкатерина Николова
12.07.2019 08:4020181210101717Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеЕмилия Дончева
12.07.2019 09:0020171210101630Гражд. I инстанция302 - Вещни искове  и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещЕмилия Дончева
12.07.2019 09:0020191210101633Гражд. I инстанция103 - Искове по СК - развод по взаимно съгласиеДимитър Беровски
12.07.2019 09:0020191210200896Наказат. общ хар-р740 Унищожаване и поврежданеВладимир Пензов
12.07.2019 09:3020181210101700Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеДимитър Беровски
12.07.2019 09:3020191210101357Гражд. I инстанция112 - Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.Татяна Маркова
12.07.2019 10:0020191210100859Гражд. I инстанция104 - Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на  мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки  и др.Димитър Беровски
12.07.2019 10:0020191210100847Гражд. I инстанция214 - Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеТатяна Маркова
12.07.2019 10:0020161210200864Наказат. общ хар-р714 Чл.202, ал.2,т.1,вр.чл.201,вр.чл.26 от НКВладимир Пензов
12.07.2019 10:0020191210201127Административно наказателно4270 ОбщиниКристина Панкова
12.07.2019 10:0020191210201142Административно наказателно4220 ДИТКристина Панкова
12.07.2019 10:0020191210201124Наказат. общ хар-р302 Средна телесна повредаКалина Иванова
12.07.2019 11:0020191210200693Наказат. общ хар-р1003 Съставяне на официален документ с невярно съдържаниеКристина Панкова
12.07.2019 11:0020191210201163Наказат. общ хар-р601 Престъпления против брака и семействотоВладимир Пензов
12.07.2019 11:0020191210201246Наказат. общ хар-р1317 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаКалина Иванова
12.07.2019 11:3020181210202708Наказат. общ хар-р1303 Палеж по непредпазливостВладимир Пензов
12.07.2019 13:0020191210201196Частно наказат. дело2420 Производство по искания за задължително настаняване и лечение по чл. 154,ал. 2 и 3 и по чл. 157 от Закона за здраветоКалина Иванова
12.07.2019 13:3020191210200727Наказат. общ хар-р310 Тежка или средна телесна повреда, причинена по непредпазливостВладимир Пензов
12.07.2019 14:0020191210101519Гражд. I инстанция111 - Производства по Закона за защита от домашното насилиеТатяна Маркова
12.07.2019 14:0020181210202608Наказат. общ хар-р702 Квалифицирани състави на кражбаКристина Панкова
15.07.2019 08:3020181210101845Гражд. I инстанция501 - ДелбаЕмилия Дончева
15.07.2019 09:0020181210101525Гражд. I инстанция501 - ДелбаЕмилия Дончева
15.07.2019 09:1520131210100189Гражд. I инстанция206 - Искове, основани на неоснователно обогатяванеСилвия Николова
15.07.2019 09:1520131210100189Гражд. I инстанция206 - Искове, основани на неоснователно обогатяванеСилвия Николова
15.07.2019 09:3020181210201032Наказат. частен хар-р1720 Клевета и квалифицирана клеветаГергана Симеонова
15.07.2019 10:0020181210102402Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеСилвия Николова
15.07.2019 10:1520191210101220Гражд. I инстанция112 - Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.Силвия Николова
15.07.2019 10:2020181210102018Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеСилвия Николова
15.07.2019 10:3020181210103008Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеСилвия Николова
15.07.2019 10:4520181210102327Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеСилвия Николова
15.07.2019 11:0020171210100066Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеСилвия Николова
15.07.2019 11:0020191210100631Гражд. I инстанция706 - Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение”Вера Коева
15.07.2019 11:0020191210200815Административно наказателно4010 КАТГергана Симеонова
15.07.2019 11:3020181210100355Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеСилвия Николова
15.07.2019 11:3020191210200506Административно наказателно4010 КАТГергана Симеонова
15.07.2019 13:0020161210101956Гражд. I инстанция501 - ДелбаСилвия Николова
15.07.2019 13:3020181210100866Гражд. I инстанция604 -

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение
Силвия Николова
15.07.2019 13:3020181210200308Наказат. общ хар-р604 Неплащане на издръжкаМирослава Йорданова
15.07.2019 13:3020191210200730Административно наказателно4340 Здравна инспекцияГергана Симеонова
15.07.2019 13:4520181210100104Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеСилвия Николова
15.07.2019 14:0020191210200661Наказат. общ хар-р1005 Документни престъпленияГергана Симеонова
15.07.2019 15:0020081210101422Гражд. I инстанция501 - ДЕЛБАСилвия Николова
15.07.2019 15:0020171210100675Гражд. I инстанция302 - Вещни искове  и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещСилвия Николова
15.07.2019 15:0020181210101017Гражд. I инстанция102 - ИсковеЕмилия Дончева
15.07.2019 15:3020161210102194Гражд. I инстанция203 - Искове за обезщетение от деликтСилвия Николова
15.07.2019 15:3020191210201134Административно наказателно4010 КАТГергана Симеонова
16.07.2019 09:0020181210100351Гражд. I инстанция214 - Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеВера Коева
16.07.2019 09:0020161210100460Гражд. I инстанция501 - Чл.34 от ЗСВера Коева
16.07.2019 09:3020191210100028Гражд. I инстанция111 - Производства по Закона за защита от домашното насилиеВера Коева
16.07.2019 09:3020171210102868Гражд. I инстанция501 - ДелбаЕмилия Дончева
16.07.2019 10:0020191210100061Гражд. I инстанция705 - Искове за имуществена отговорност на работника/служителяЕмилия Дончева
16.07.2019 10:0020181210202714Административно наказателно4350 Производства по приложението на чл.78а НКЕкатерина Николова
16.07.2019 11:0020181210102733Гражд. I инстанция702 - Искове за обезщетение по чл. 200 КТСилвия Николова
16.07.2019 14:0020181210102971Гражд. I инстанция104 - Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на  мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки  и др.Емилия Дончева
17.07.2019 09:1520191210100985Частно гражданско1017 - Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лицеСилвия Николова
17.07.2019 09:2520181210100481Гражд. I инстанция601 - Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеСилвия Николова
17.07.2019 09:3020171210102045Гражд. I инстанция701 - Искове за трудово възнаграждениеСилвия Николова
17.07.2019 09:3020191210100489Гражд. I инстанция214 - Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеТатяна Маркова
17.07.2019 10:0020181210100304Гражд. I инстанция501 - ДелбаСилвия Николова
17.07.2019 10:0020191210100693Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеТатяна Маркова
17.07.2019 10:0020191210201139Наказат. частен хар-р1740 Лека телесна повреда без разстройство на здраветоКристина Панкова
17.07.2019 10:3020181210101675Гражд. I инстанция302 - Вещни искове  и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещЕмилия Дончева
17.07.2019 11:0020181210102864Гражд. I инстанция704 - Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичествоТатяна Маркова
17.07.2019 11:0020191210201152Наказат. частен хар-р1730 Лека телесна повредаКристина Панкова
17.07.2019 11:2020181210100909Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеСилвия Николова
17.07.2019 11:3020171210103232Гражд. I инстанция206 - Искове, основани на неоснователно обогатяванеСилвия Николова
17.07.2019 11:3020191210100977Гражд. I инстанция111 - Производства по Закона за защита от домашното насилиеТатяна Маркова
17.07.2019 13:0020181210102756Гражд. I инстанция217 - Искове по КЗСилвия Николова
17.07.2019 13:0020191210201145Административно наказателно4350 Съставяне и подправка на неистински частен или официален документКристина Панкова
17.07.2019 13:3020161210101173Гражд. I инстанция601 - Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеСилвия Николова
17.07.2019 13:3020191210101721Гражд. I инстанция103 - Искове по СК - развод по взаимно съгласиеТатяна Маркова
17.07.2019 14:0020191210201160Административно наказателно4010 КАТКристина Панкова
17.07.2019 14:3020191210201142Административно наказателно4220 ДИТКристина Панкова
17.07.2019 15:3020171210103300Гражд. I инстанция302 - Вещни искове  и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещСилвия Николова
17.07.2019 16:4020181210101433Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеСилвия Николова
17.07.2019 16:4520161210102687Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеСилвия Николова
18.07.2019 09:4520191210201129Частно наказат. дело2110 Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК)Екатерина Николова
18.07.2019 10:0020191210100760Частно гражданско1017 - Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лицеГабриела Тричкова
18.07.2019 10:3020191210200660Наказат. общ хар-р705 Кражба, представляваща опасен рецидивЕкатерина Николова
18.07.2019 14:0020191210201104Частно наказат. дело2410 Производство по предложение за принудителни медицински мерки по чл. 89 от НКЕкатерина Николова
22.07.2019 09:5020191210101791Гражд. I инстанция112 - Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.Гюлфие Яхова
22.07.2019 10:0020191210101663Гражд. I инстанция112 - Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.Гюлфие Яхова
22.07.2019 10:1020191210100937Гражд. I инстанция706 - Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение”Гюлфие Яхова
22.07.2019 13:3020191210200823Наказат. общ хар-р702 Квалифицирани състави на кражбаГергана Симеонова
23.07.2019 09:3020191210201180Частно наказат. дело2410 Производство по предложение за принудителни медицински мерки по чл. 89 от НКГеорги Янев
24.07.2019 10:0020191210101358Гражд. I инстанция112 - Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.Емилия Дончева
24.07.2019 10:1520191210101664Гражд. I инстанция112 - Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.Емилия Дончева
24.07.2019 16:0020191210100835Гражд. I инстанция102 - ИсковеЕмилия Дончева
26.07.2019 09:4020191210101723Гражд. I инстанция112 - Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.Татяна Маркова
26.07.2019 10:0020181210102535Гражд. I инстанция302 - Вещни искове  и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещТатяна Маркова
Навигация
Новини, съобщения, мнения
Справки по дела
Вашите права в ЕС
Полезно да знаете
Календар
Юли 2019
Su
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Брояч на посещенията
Automatic translation
Търсене
Търсене в сайта
Звукова версия
Център по медиация
Контакти
Адрес
гр. Благоевград
пл. Васил Левски 1
Телефони:

Регистратура

073 889816

Гражданско деловодство

073 889834
Наказателно деловодство

073 889851

Председател

073 889826
Дежурен призовкар

073 889803

Раб. време: 08:30-17:00

Факс:

073 882739

e-mail:
blagoevgrad-rs@justice.bg
Благоевградски съдебен р-н
Полезни връзки
Анкета