>
  УВЕДОМЯВАМЕ ВИ ЧЕ ОТ 01 ЮЛИ 2015 Г. РАЙОНЕН СЪД – БЛАГОЕВГРАД ИМА НОВА ОБСЛУЖВАЩА БАНКА - ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА КЛОН БЛАГОЕВГРАД И НОВИ БАНКОВИ СМЕТКИ.           На 11.05.2015г. в Районен съд Благоевград бе открита първата за региона адаптирана съдебна зала за изслушване на деца по граждански дела.             В Районен съд - Благоевград работи тестова версия на Единен портал за предоставяне на достъп до всички съдебни актове по делата. За повече информация посетете рубриката НОВО! ЗА ВАС, АДВОКАТИ!
Календар

Насрочени дела за периода 01.10.2015 - 31.10.2015

четвъртък, 1 октомври
ГД 2694/2014 (Делби) - 9:00 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
ГД 1844/2014 (Вещни искове) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
НОХ 1597/2014 (Престъпления против собствеността - Кражба - чл.194 - чл.197 от НК) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
НОХ 1597/2014 (Престъпления против собствеността - Кражба - чл.194 - чл.197 от НК) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
НОХ 408/2013 (Престъпления против собствеността - Документна измама - чл.209 - чл.211 от НК) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
НОХ 1887/2015 (Документни престъпления) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
НОХ 1152/2015 (Престъпления против собствеността - Документна измама - чл.209 - чл.211 от НК) - 10:30 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
ГД 315/2012 (ИСКОВЕ по КТ) - 11:30 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
ГД 658/2015 (Облигационни искове) - 13:00 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
НОХ 1313/2015 (Престъпления против Финансовата, Данъчната и Осигурителната система) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
ГД 1157/2014 (ИСКОВЕ по КТ) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
АН 1189/2015 (по ЗД по пътищата) - 14:00 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
АН 1280/2015 (по ЗКПО, ЗДДФЛ, КСО, ЗС) - 14:15 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
АН 1290/2015 (по ЗД по пътищата) - 14:30 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
АН 1295/2015 (Административни дела - общо) - 14:40 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
НОХ 20/2015 (Престъпления против личността - тежка телесна повреда - чл.128 НК) - 15:00 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова

петък, 2 октомври
ГД 136/2014 (Искове по СК - лишаване от родителски права и спорове относно родителски права) - 9:00 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
ГД 1836/2015 (Други дела - Промяна на име - чл.19 ЗГР) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Деница Урумова
НОХ 1852/2015 (ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
НОХ 1502/2015 (ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова
ЧГД 1838/2015 (Други дела) - 10:30 ч.
Съдия-докладчик: Деница Урумова
ГД 1829/2015 (Други дела - по Закона срещу домашното насилие) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Деница Урумова
ГД 999/2015 (Искове по КТ - За отмяна на уволнение) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
ГД 1874/2015 (Искове по СК - Развод по взаимно съгласие) - 11:30 ч.
Съдия-докладчик: Деница Урумова
НОХ 1562/2015 (Документни престъпления) - 11:30 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова
НОХ 1561/2015 (Общо опасни престъпления - Отглеждане на растения с цел производство на наркотични вещества - чл.354 ал."в" от НК, приготовления за престъпления свързани с наркотични вещества - чл.356а ал."а" от НК) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова
ГД 2135/2014 (Искове по СК - Развод и недействителност на брака) - 14:30 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
АН 757/2015 (по ЗД по пътищата) - 15:00 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова
ГД 2367/2014 (Вещни искове) - 15:30 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова

понеделник, 5 октомври
ГД 2363/2014 (Облигационни Искове - Дела от и с/у търговци) - 9:00 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова
ГД 1553/2014 (Делби) - 9:15 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
ГД 2030/2014 (Вещни искове) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
НОХ 1305/2015 (ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ БРАКА, СЕМЕЙСТВОТО И МЛАДЕЖТА) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
ГД 1956/2014 (ИСКОВЕ по КТ) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова
ГД 518/2015 (Облигационни Искове - за непозв. увреждане ) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
НОХ 812/2015 (Престъпления против собствеността - Грабеж - чл.198 - чл.200 от НК) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
НОХ 1593/2015 (Престъпления против личността - Средна телесна повреда - чл.129 от НК) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
ГД 637/2013 (Делби) - 11:20 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
ГД 929/2015 (Облигационни Искове - Дела от и с/у търговци) - 11:40 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
АДМ 2/2015 (Дела от Административен характер) - 11:40 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова
ГД 1764/2014 (Вещни искове) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова
НОХ 1033/2014 (Престъпления против личността - Средна телесна повреда - чл.129 от НК) - 14:00 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
ГД 1079/2014 (Вещни искове) - 15:00 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
АН 1684/2015 (по ЗД по пътищата) - 15:00 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
АН 1540/2015 (по ЗД по пътищата) - 15:15 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
ЧНД 1730/2015 (Принудителни медицински мерки ЗНЗ чл.429 и следващи) - 15:30 ч.
Съдия-докладчик: Гюлфие Яхова
АН 1648/2015 (по ЗБС, ЗА, ЗДДС и ДПК) - 15:30 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
НОХ 1524/2015 (Престъпления против собствеността - Документна измама - чл.209 - чл.211 от НК) - 15:45 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
АН 1558/2015 (по ЗКПО, ЗДДФЛ, КСО, ЗС) - 16:00 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
АН 37/2015 (по ЗБС, ЗА, ЗДДС и ДПК) - 16:15 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
НЧХ 1890/2014 (НЧХД) - 16:30 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
ГД 1395/2015 (Други дела - по чл.26-ти от Закона за закрила на детето) - 16:30 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова

вторник, 6 октомври
ГД 1873/2015 (Други дела - по чл.26-ти от Закона за закрила на детето) - 8:55 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
ГД 730/2015 (Искове по СК - Развод и недействителност на брака) - 9:00 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
НОХ 1625/2014 (Престъпления против собствеността - Документна измама - чл.209 - чл.211 от НК) - 9:00 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
ГД 1036/2015 (ИСКОВЕ по КТ) - 9:00 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
ГД 1038/2015 (Облигационни Искове - Дела от и с/у търговци) - 9:20 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
ГД 1038/2015 (Облигационни Искове - Дела от и с/у търговци) - 9:20 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
ГД 860/2015 (Облигационни Искове - Дела от и с/у търговци) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
ГД 2452/2014 (Облигационни Искове - Дела от и с/у търговци) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
ГД 552/2015 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
НОХ 959/2015 (Престъпления против собствеността - Кражба - чл.194 - чл.197 от НК) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
НОХ 1892/2015 (Престъпления против собствеността - Кражба - чл.194 - чл.197 от НК) - 9:50 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
ГД 1241/2015 (Облигационни Искове - Дела от и с/у търговци) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
АН 1657/2015 (по ЗБС, ЗА, ЗДДС и ДПК) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
АН 1642/2015 (по ЗБС, ЗА, ЗДДС и ДПК) - 10:10 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
АН 1652/2015 (по ЗБС, ЗА, ЗДДС и ДПК) - 10:20 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
АН 1583/2015 (по ЗКПО, ЗДДФЛ, КСО, ЗС) - 10:30 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
АН 1586/2015 (по ЗКПО, ЗДДФЛ, КСО, ЗС) - 10:40 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
АН 1653/2015 (по ЗД по пътищата) - 10:50 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
НЧХ 1213/2015 (НЧХД) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
АН 1686/2015 (по ЗД по пътищата) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
АН 1140/2015 (чл. 78 "а" от НК) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
АН 1683/2015 (по ЗД по пътищата) - 11:10 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
АН 1595/2015 (Административни дела - общо) - 11:20 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
ГД 1962/2014 (Облигационни Искове - Дела от и с/у търговци) - 11:30 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
ГД 601/2013 (Делби) - 11:30 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
АН 1659/2015 (чл. 78 "а" от НК) - 11:30 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
АН 1802/2015 (по ЗД по пътищата) - 11:30 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
АН 1643/2015 (чл. 78 "а" от НК) - 11:45 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
ГД 2020/2014 (ИСКОВЕ по КТ) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
НЧХ 1460/2013 (НЧХД) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
ГД 2342/2013 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
НЧХ 987/2015 (НЧХД) - 13:45 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
АН 1629/2015 (Административни дела - общо) - 13:50 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
ГД 239/2015 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 14:00 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
НОХ 1749/2015 (ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ БРАКА, СЕМЕЙСТВОТО И МЛАДЕЖТА) - 14:00 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
АН 1471/2015 (по Закона за защита на потребителите) - 14:00 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
АН 1544/2015 (по ЗД по пътищата) - 14:20 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
НОХ 1326/2015 (Престъпления против собствеността - Кражба - чл.194 - чл.197 от НК) - 14:30 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
АН 1545/2015 (по ЗД по пътищата) - 14:30 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
АН 1614/2015 (по ЗД по пътищата) - 14:40 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
АН 1628/2015 (Административни дела - общо) - 14:50 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
НОХ 1581/2015 (ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ БРАКА, СЕМЕЙСТВОТО И МЛАДЕЖТА) - 15:00 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
АН 1596/2015 (Административни дела - общо) - 15:10 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
НОХ 1721/2015 (Общо опасни престъпления - Отглеждане на растения с цел производство на наркотични вещества - чл.354 ал."в" от НК, приготовления за престъпления свързани с наркотични вещества - чл.356а ал."а" от НК) - 16:00 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
НОХ 1760/2015 (Престъпления против собствеността - Кражба - чл.194 - чл.197 от НК) - 16:45 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
НОХ 1767/2015 (ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ) - 16:50 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев

сряда, 7 октомври
ГД 1013/2015 (ИСКОВЕ по КТ) - 8:30 ч.
Съдия-докладчик: Атанас Иванов
ГД 944/2015 (Делби) - 8:30 ч.
Съдия-докладчик: Атанас Иванов
АДМ 7/2015 (Дела от Административен характер) - 9:00 ч.
Съдия-докладчик: Атанас Иванов
ГД 511/2015 (Облигационни Искове - Дела от и с/у търговци) - 9:00 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова
ГД 2712/2014 (Делби) - 9:15 ч.
Съдия-докладчик: Атанас Иванов
ГД 4131/2011 (Вещни искове) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
ГД 741/2014 (Облигационни Искове - за непозв. увреждане ) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова
ГД 639/2015 (Други дела - по Закона срещу домашното насилие) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
АН 1688/2015 (чл. 78 "а" от НК) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
ГД 1621/2012 (Делби) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
ГД 337/2015 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 10:30 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова
НОХ 1510/2015 (Общо опасни престъпления - в Транспорта чл.343 от НК ал."а","б","в" и "г") - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
ГД 1994/2014 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 13:00 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова
ГД 1032/2015 (Искове по СК - Изменение на Издръжка) - 13:00 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
НОХ 1788/2015 (Престъпления против собствеността - Присвояване - чл.201 - чл.208 от НК) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
ГД 2622/2014 (Делби) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова
ГД 2347/2014 (ИСКОВЕ по КТ) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
ГД 339/2013 (Делби) - 15:00 ч.
Съдия-докладчик: Атанас Иванов

четвъртък, 8 октомври
НЧХ 1557/2015 (НЧХД) - 9:00 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
ГД 350/2015 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 9:00 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
ГД 1867/2015 (Други дела - по чл.26-ти от Закона за закрила на детето) - 9:05 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
ГД 1858/2015 (Други дела - по чл.26-ти от Закона за закрила на детето) - 9:10 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
ГД 1859/2015 (Други дела - по чл.26-ти от Закона за закрила на детето) - 9:15 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
ГД 1502/2015 (Искове по СК - Развод и недействителност на брака) - 9:20 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
ГД 1285/2014 (Вещни искове) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
ГД 1285/2014 (Вещни искове) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
НОХ 1641/2015 (Престъпления против собствеността - Кражба - чл.194 - чл.197 от НК) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
ГД 1381/2014 (Вещни искове) - 10:30 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
АН 1855/2015 (Административни дела - общо) - 11:15 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
АН 1856/2015 (по ЗД по пътищата) - 11:30 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
АН 1858/2015 (по ЗД по пътищата) - 11:45 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
ГД 1428/2015 (Искове по СК) - 13:00 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
АН 1779/2015 (чл. 78 "а" от НК) - 13:00 ч.
Съдия-докладчик: Гюлфие Яхова
ГД 1414/2015 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 13:10 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
НОХ 848/2014 (Общо опасни престъпления - в Транспорта чл.343 от НК ал."а","б","в" и "г") - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
ГД 1382/2014 (Вещни искове) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
АН 1520/2015 (по Наредбата за опазване на обществения ред и общинското имущество, ЗЗТ, ЗРА) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Гюлфие Яхова
ЧНД 1237/2015 (Кумулации - чл.23, 25 и чл.27 от НК) - 13:40 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
АН 1472/2015 (по Закона за защита на потребителите) - 14:00 ч.
Съдия-докладчик: Гюлфие Яхова
НОХ 1574/2015 (Престъпления против собствеността - Присвояване - чл.201 - чл.208 от НК) - 14:00 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
АН 1507/2015 (по ЗКПО, ЗДДФЛ, КСО, ЗС) - 14:30 ч.
Съдия-докладчик: Гюлфие Яхова
АН 1460/2015 (по ЗБС, ЗА, ЗДДС и ДПК) - 15:00 ч.
Съдия-докладчик: Гюлфие Яхова
АН 1462/2015 (по ЗКПО, ЗДДФЛ, КСО, ЗС) - 15:30 ч.
Съдия-докладчик: Гюлфие Яхова
АН 1461/2015 (по ЗКПО, ЗДДФЛ, КСО, ЗС) - 15:40 ч.
Съдия-докладчик: Гюлфие Яхова
АН 1705/2015 (по ЗД по пътищата) - 16:00 ч.
Съдия-докладчик: Гюлфие Яхова
ЧНД 1007/2015 (Принудителни медицински мерки ЗНЗ чл.429 и следващи) - 16:00 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
АН 1426/2015 (по ЗД по пътищата) - 16:10 ч.
Съдия-докладчик: Гюлфие Яхова
ЧНД 1382/2015 (Кумулации - чл.23, 25 и чл.27 от НК) - 16:20 ч.
Съдия-докладчик: Гюлфие Яхова
ЧНД 1703/2015 (Кумулации - чл.23, 25 и чл.27 от НК) - 16:40 ч.
Съдия-докладчик: Гюлфие Яхова

петък, 9 октомври
НОХ 1503/2015 (Престъпления против собствеността - Кражба - чл.194 - чл.197 от НК) - 9:00 ч.
Съдия-докладчик: Гюлфие Яхова
НОХ 1445/2015 (Престъпления против собствеността - Кражба - чл.194 - чл.197 от НК) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Гюлфие Яхова
ГД 1903/2015 (Искове по СК - Развод по взаимно съгласие) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Деница Урумова
ГД 1912/2015 (Искове по СК - Развод по взаимно съгласие) - 10:15 ч.
Съдия-докладчик: Деница Урумова
ГД 1702/2015 (Искове по КТ - За отмяна на уволнение) - 10:30 ч.
Съдия-докладчик: Деница Урумова
НОХ 1512/2015 (ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ БРАКА, СЕМЕЙСТВОТО И МЛАДЕЖТА) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Гюлфие Яхова
АН 1459/2015 (по ЗД по пътищата) - 11:40 ч.
Съдия-докладчик: Гюлфие Яхова
ЧНД 1349/2015 (Кумулации - чл.23, 25 и чл.27 от НК) - 11:50 ч.
Съдия-докладчик: Гюлфие Яхова
НОХ 1535/2015 (Документни престъпления) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Гюлфие Яхова
АН 1390/2015 (чл. 78 "а" от НК) - 15:00 ч.
Съдия-докладчик: Гюлфие Яхова

понеделник, 12 октомври
ГД 2284/2013 (Делби) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
ГД 2308/2014 (ИСКОВЕ по КТ) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова
ГД 2308/2014 (ИСКОВЕ по КТ) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова
ГД 2146/2014 (Други дела) - 9:45 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
ГД 1111/2015 (Искове по СК) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
АН 1287/2015 (чл. 78 "а" от НК) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
ГД 907/2013 (Делби) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова
ГД 912/2015 (Облигационни искове) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
НОХ 1687/2015 (ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
НОХ 1109/2015 (Престъпления против собствеността - Присвояване - чл.201 - чл.208 от НК) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
ГД 1204/2015 (Искове по СК) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова
АН 1204/2015 (Административни дела - общо) - 13:00 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
ГД 1426/2015 (Други дела - по Закона срещу домашното насилие) - 13:00 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова
АН 1191/2015 (по ЗД по пътищата) - 13:20 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
НОХ 1828/2014 (Престъпления против собствеността - Присвояване - чл.201 - чл.208 от НК) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
ГД 1330/2015 (Вещни искове) - 14:30 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
АН 1439/2015 (по ЗД по пътищата) - 14:30 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
АН 1519/2015 (по Наредбата за опазване на обществения ред и общинското имущество, ЗЗТ, ЗРА) - 14:30 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
АН 1796/2015 (по ЗД по пътищата) - 14:30 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
АН 1844/2015 (Административни дела - общо) - 15:00 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
АН 1748/2015 (по ЗКПО, ЗДДФЛ, КСО, ЗС) - 15:00 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
НОХ 610/2015 (Общо опасни престъпления - Отглеждане на растения с цел производство на наркотични вещества - чл.354 ал."в" от НК, приготовления за престъпления свързани с наркотични вещества - чл.356а ал."а" от НК) - 15:00 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
НЧХ 918/2014 (НЧХД) - 16:00 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова

вторник, 13 октомври
АН 1091/2015 (Административни дела - общо) - 9:00 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
АН 1526/2014 (Административни дела - общо) - 9:10 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
ГД 2636/2014 (Облигационни Искове - за непозв. увреждане ) - 9:15 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
АН 1339/2015 (по ЗКПО, ЗДДФЛ, КСО, ЗС) - 9:20 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
ГД 5/2015 (Облигационни Искове - искове за недействителност на сделки и договори и развалянето им) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
АН 1228/2015 (по Закона за храните, Закона за ветеринарномедицинската дейност) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
ГД 1637/2013 (Делби) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
АН 1654/2015 (по ЗБС, ЗА, ЗДДС и ДПК) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
АН 1330/2015 (по ЗД по пътищата) - 9:40 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
АН 1658/2015 (по ЗБС, ЗА, ЗДДС и ДПК) - 9:40 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
АН 1333/2015 (по ЗД по пътищата) - 9:50 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
АН 1702/2015 (Административни дела - общо) - 9:50 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
АН 1720/2014 (Административни дела - общо) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
ГД 210/2015 (ИСКОВЕ по КТ) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
АН 1423/2015 (Административни дела - общо) - 10:10 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
АН 1473/2015 (по Закона за опазване на селск. имущество и ЗОЗЗ) - 10:20 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
ГД 441/2015 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 10:30 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
ГД 927/2015 (Облигационни Искове - Дела от и с/у търговци) - 10:30 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
АН 1522/2015 (Административни дела - общо) - 10:30 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
АН 1774/2015 (по ЗД по пътищата) - 10:30 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
АН 1543/2015 (по ЗД по пътищата) - 10:40 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
АН 1776/2015 (по ЗД по пътищата) - 10:40 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
АН 1559/2015 (по ЗКПО, ЗДДФЛ, КСО, ЗС) - 10:50 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
АН 1680/2015 (по ЗБС, ЗА, ЗДДС и ДПК) - 10:50 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
ГД 2090/2014 (Облигационни Искове - Дела от и с/у търговци) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
НОХ 1186/2015 (Престъпления против личността - Средна телесна повреда - чл.129 от НК) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
АН 1582/2015 (Административни дела - общо) - 11:10 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
АН 1598/2015 (по ЗД по пътищата) - 11:20 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
АН 1799/2015 (по ЗГ и ЗЛР) - 11:20 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
ГД 1549/2015 (Искове по СК - Развод и недействителност на брака) - 11:30 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
АН 1599/2015 (Административни дела - общо) - 11:30 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
ЧГД 979/2015 (Други дела) - 11:30 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
ГД 1397/2013 (Облигационни Искове - Дела от и с/у търговци) - 11:30 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
АН 1802/2015 (по ЗД по пътищата) - 11:30 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
ГД 1925/2015 (Искове по СК) - 13:00 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
ГД 1956/2015 (Други дела - по чл.26-ти от Закона за закрила на детето) - 13:10 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
ГД 1957/2015 (Други дела - по чл.26-ти от Закона за закрила на детето) - 13:15 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
ГД 1958/2015 (Други дела - по чл.26-ти от Закона за закрила на детето) - 13:20 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
ГД 257/2015 (Вещни искове) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
НОХ 1729/2015 (Престъпления против собствеността - Кражба - чл.194 - чл.197 от НК) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
НОХ 1729/2015 (Престъпления против собствеността - Кражба - чл.194 - чл.197 от НК) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
ГД 270/2015 (Облигационни Искове - Дела от и с/у търговци) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова

сряда, 14 октомври
ГД 967/2013 (Делби) - 9:00 ч.
Съдия-докладчик: Атанас Иванов
АН 1610/2015 (по ЗКПО, ЗДДФЛ, КСО, ЗС) - 9:00 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
ГД 1240/2015 (Облигационни Искове - Дела от и с/у търговци) - 9:00 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
ГД 2396/2014 (Вещни искове) - 9:15 ч.
Съдия-докладчик: Атанас Иванов
ГД 1180/2015 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 9:20 ч.
Съдия-докладчик: Атанас Иванов
ГД 700/2015 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Атанас Иванов
АН 1861/2015 (Административни дела - общо) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
ГД 1896/2014 (Облигационни искове) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова
ГД 718/2015 (Искове по СК - Развод и недействителност на брака) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
ГД 918/2015 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
ГД 1399/2015 (ИСКОВЕ по КТ) - 9:45 ч.
Съдия-докладчик: Атанас Иванов
ГД 2018/2015 (Други дела - по Закона срещу домашното насилие) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Атанас Иванов
ГД 187/2015 (Искове по СК - лишаване от родителски права и спорове относно родителски права) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова
ГД 703/2015 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
ГД 703/2015 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
ГД 894/2015 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
ГД 894/2015 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
ГД 1655/2014 (Вещни искове) - 13:00 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова
ГД 1517/2015 (Други дела - Промяна на име - чл.19 ЗГР) - 13:00 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова
ГД 686/2015 (Делби) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Атанас Иванов
НОХ 1178/2015 (Престъпления против личността - Средна телесна повреда - чл.129 от НК) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова
ГД 411/2015 (Искове по КТ - За отмяна на уволнение) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
АН 1644/2015 (по ЗБС, ЗА, ЗДДС и ДПК) - 14:30 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
АН 1681/2015 (по ЗБС, ЗА, ЗДДС и ДПК) - 14:30 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
АН 1777/2015 (по ЗД по пътищата) - 14:30 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
АН 1636/2015 (по ЗБС, ЗА, ЗДДС и ДПК) - 15:00 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
АН 1637/2015 (по ЗКПО, ЗДДФЛ, КСО, ЗС) - 15:00 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
АН 1383/2015 (чл. 78 "а" от НК) - 15:00 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова
ГД 1108/2015 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 15:30 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
ГД 368/2015 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 15:45 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова

четвъртък, 15 октомври
АН 1541/2015 (по ЗД по пътищата) - 9:25 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
ГД 1428/2015 (Искове по СК) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
НЧХ 1475/2014 (НЧХД) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
НЧХ 886/2015 (НЧХД) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
АН 1656/2015 (по ЗБС, ЗА, ЗДДС и ДПК) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Гюлфие Яхова
ГД 487/2010 (Вещни искове) - 10:30 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
АН 273/2015 (чл. 78 "а" от НК) - 10:30 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
АН 1328/2015 (по ЗД по пътищата) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
АН 1087/2015 (по ЗД по пътищата) - 11:20 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
АН 10/2015 (по ЗД по пътищата) - 11:30 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
АН 1442/2015 (по ЗКПО, ЗДДФЛ, КСО, ЗС) - 11:50 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
НОХ 1384/2015 (Престъпления против собствеността - Кражба - чл.194 - чл.197 от НК) - 13:00 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
НОХ 1016/2015 (Престъпления против собствеността - Присвояване - чл.201 - чл.208 от НК) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
НОХ 1016/2015 (Престъпления против собствеността - Присвояване - чл.201 - чл.208 от НК) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
АН 1041/2015 (по ЗКПО, ЗДДФЛ, КСО, ЗС) - 13:45 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
АН 1638/2015 (по ЗБС, ЗА, ЗДДС и ДПК) - 14:00 ч.
Съдия-докладчик: Гюлфие Яхова
НОХ 1466/2014 (Общо опасни престъпления - в Транспорта чл.343 от НК ал."а","б","в" и "г") - 14:00 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
АН 1894/2015 (Административни дела - общо) - 14:10 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
АН 1795/2015 (по ЗГ и ЗЛР) - 14:20 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
АН 1842/2015 (по ЗД по пътищата) - 14:30 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
АН 1634/2015 (по ЗБС, ЗА, ЗДДС и ДПК) - 14:30 ч.
Съдия-докладчик: Гюлфие Яхова
ЧНД 1807/2015 (Кумулации - чл.23, 25 и чл.27 от НК) - 14:40 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
НОХ 1881/2015 (Документни престъпления) - 15:00 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
АН 1679/2015 (по ЗБС, ЗА, ЗДДС и ДПК) - 15:30 ч.
Съдия-докладчик: Гюлфие Яхова
АН 1733/2015 (по Закона за опазване на селск. имущество и ЗОЗЗ) - 16:00 ч.
Съдия-докладчик: Гюлфие Яхова
АН 1803/2015 (по ЗД по пътищата) - 16:30 ч.
Съдия-докладчик: Гюлфие Яхова
АН 1525/2015 (по ЗД по пътищата) - 16:40 ч.
Съдия-докладчик: Гюлфие Яхова

петък, 16 октомври
НОХ 1402/2015 (Документни престъпления) - 9:00 ч.
Съдия-докладчик: Гюлфие Яхова
ГД 2674/2014 (Вещни искове) - 9:00 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
ГД 1651/2014 (Вещни искове) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
АН 1704/2015 (по ЗД по пътищата) - 9:45 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова
ГД 1982/2015 (Искове по СК - Развод по взаимно съгласие) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Деница Урумова
АН 1685/2015 (по ЗД по пътищата) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова
ГД 2286/2014 (Облигационни Искове - за непозв. увреждане ) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
АН 1613/2015 (по ЗД по пътищата) - 10:15 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова
АН 1801/2015 (по ЗГ и ЗЛР) - 10:30 ч.
Съдия-докладчик: Гюлфие Яхова
АН 1630/2015 (по Закона за защита на потребителите) - 10:30 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова
ГД 925/2015 (ИСКОВЕ по КТ) - 10:30 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
АН 1387/2015 (Административни дела - общо) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Гюлфие Яхова
АН 1639/2015 (по ЗБС, ЗА, ЗДДС и ДПК) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова
ГД 1822/2014 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
АН 1394/2015 (Административни дела - общо) - 11:10 ч.
Съдия-докладчик: Гюлфие Яхова
АН 1394/2015 (Административни дела - общо) - 11:10 ч.
Съдия-докладчик: Гюлфие Яхова
АН 1395/2015 (Административни дела - общо) - 11:20 ч.
Съдия-докладчик: Гюлфие Яхова
АН 1678/2015 (по ЗБС, ЗА, ЗДДС и ДПК) - 11:20 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова
АН 1375/2015 (по ЗД по пътищата) - 11:30 ч.
Съдия-докладчик: Гюлфие Яхова
НЧХ 1902/2013 (НЧХД) - 13:00 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
ГД 1402/2015 (Искове по КТ - За отмяна на уволнение) - 13:15 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
ГД 641/2015 (Облигационни Искове - за непозв. увреждане ) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
АН 1754/2015 (по Закона за здравното осигуряване) - 14:00 ч.
Съдия-докладчик: Гюлфие Яхова
НОХ 1509/2015 (Престъпления против собствеността - Кражба - чл.194 - чл.197 от НК) - 14:00 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова
ГД 114/2015 (Облигационни Искове - Дела от и с/у търговци) - 14:00 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
АН 1482/2015 (Административни дела - общо) - 14:30 ч.
Съдия-докладчик: Гюлфие Яхова
АН 1457/2015 (по ЗД по пътищата) - 14:40 ч.
Съдия-докладчик: Гюлфие Яхова
АН 1457/2015 (по ЗД по пътищата) - 14:40 ч.
Съдия-докладчик: Гюлфие Яхова
АН 1478/2015 (по ЗД по пътищата) - 15:00 ч.
Съдия-докладчик: Гюлфие Яхова
АН 1436/2015 (по ЗД по пътищата) - 15:30 ч.
Съдия-докладчик: Гюлфие Яхова
НОХ 565/2015 (Престъпления против собствеността - Кражба - чл.194 - чл.197 от НК) - 15:30 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова
ГД 720/2015 (Вещни искове) - 15:30 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
АН 1369/2015 (по ЗД по пътищата) - 15:40 ч.
Съдия-докладчик: Гюлфие Яхова

понеделник, 19 октомври
ГД 1971/2015 (Други дела - по чл.30-ти от Закона за закрила на детето) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
ГД 1972/2015 (Други дела - по чл.26-ти от Закона за закрила на детето) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
ГД 1740/2015 (Други дела - по чл.26-ти от Закона за закрила на детето) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
ГД 1185/2015 (Искове по КТ - За отмяна на уволнение) - 10:30 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
НОХ 1765/2014 (ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
НОХ 965/2015 (ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ БРАКА, СЕМЕЙСТВОТО И МЛАДЕЖТА) - 13:00 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
НОХ 1670/2015 (Престъпления против собствеността - Кражба - чл.194 - чл.197 от НК) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
ГД 1187/2015 (Облигационни Искове - за непозв. увреждане ) - 14:00 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
НЧХ 1747/2014 (НЧХД) - 14:00 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
НЧХ 1304/2014 (НЧХД) - 15:00 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
ГД 2359/2014 (Вещни искове) - 15:30 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков

вторник, 20 октомври
ГД 1986/2015 (Искове по СК - Развод по взаимно съгласие) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
ГД 1557/2015 (Облигационни Искове - Дела от и с/у търговци) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
ГД 1550/2015 (Облигационни Искове - Дела от и с/у търговци) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
ГД 811/2015 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
ГД 985/2015 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 9:45 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
ГД 1531/2015 (Искове по КТ - За отмяна на уволнение) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
ГД 2433/2014 (Облигационни искове) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
ГД 1551/2015 (Облигационни Искове - Дела от и с/у търговци) - 10:15 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
ГД 906/2015 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 10:30 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
ГД 1199/2015 (Искове по КТ - За отмяна на уволнение) - 10:45 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
ГД 415/2015 (Вещни искове) - 11:30 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
ГД 727/2014 (Облигационни Искове - Дела от и с/у търговци) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова

сряда, 21 октомври
ГД 1532/2015 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 9:00 ч.
Съдия-докладчик: Атанас Иванов
ГД 2173/2009 (Делби) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
ГД 3723/2012 (Вещни искове) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
ГД 1647/2015 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
АН 1282/2015 (по ЗКПО, ЗДДФЛ, КСО, ЗС) - 13:00 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова
ГД 82/2015 (Облигационни Искове - за непозв. увреждане ) - 13:00 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
АН 1720/2015 (по ЗД по пътищата) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова
ГД 1615/2014 (Облигационни Искове - Дела от и с/у търговци) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
АН 1719/2015 (по ЗД по пътищата) - 13:40 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова
АН 1719/2015 (по ЗД по пътищата) - 13:40 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова
АН 1717/2015 (Административни дела - общо) - 13:50 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова
АН 1765/2015 (Административни дела - общо) - 14:15 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова
АН 1808/2015 (по Закона за здравното осигуряване) - 14:45 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова
АН 1804/2015 (Административни дела - общо) - 15:15 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова
АН 1797/2015 (по ЗГ и ЗЛР) - 15:30 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова
НОХ 647/2015 (Престъпления против собствеността - Кражба - чл.194 - чл.197 от НК) - 16:00 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова

четвъртък, 22 октомври
НОХ 436/2015 (ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ БРАКА, СЕМЕЙСТВОТО И МЛАДЕЖТА) - 9:00 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
НЧХ 883/2015 (НЧХД) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
НОХ 1512/2014 (Престъпления против собствеността - Грабеж - чл.198 - чл.200 от НК) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
АН 1682/2015 (по ЗБС, ЗА, ЗДДС и ДПК) - 11:15 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
АН 1718/2015 (по ЗД по пътищата) - 11:30 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
АН 1798/2015 (по ЗД по пътищата) - 11:40 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
АН 1862/2015 (Административни дела - общо) - 11:50 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
НОХ 1272/2015 (Общо опасни престъпления - в Транспорта чл.343 от НК ал."а","б","в" и "г") - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
НЧХ 1388/2015 (НЧХД) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Гюлфие Яхова
АН 1334/2015 (по ЗД по пътищата) - 14:00 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
АН 1308/2015 (Административни дела - общо) - 14:15 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
АН 1366/2015 (по Закона за здравното осигуряване) - 14:40 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
НОХ 870/2015 (Престъпления против стопанството) - 16:00 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова

петък, 23 октомври
НОХ 1829/2015 (ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ) - 9:00 ч.
Съдия-докладчик: Гюлфие Яхова
НОХ 1693/2015 (Престъпления против собствеността - Грабеж - чл.198 - чл.200 от НК) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова
АН 1425/2015 (по ЗД по пътищата) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Гюлфие Яхова
АН 1845/2015 (по Закона за защита на потребителите) - 11:20 ч.
Съдия-докладчик: Гюлфие Яхова
НОХ 1669/2015 (Престъпления против собствеността - Кражба - чл.194 - чл.197 от НК) - 11:30 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова
НЧХ 475/2015 (НЧХД) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
НОХ 700/2015 (Общо опасни престъпления - Отглеждане на растения с цел производство на наркотични вещества - чл.354 ал."в" от НК, приготовления за престъпления свързани с наркотични вещества - чл.356а ал."а" от НК) - 14:00 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова
НЧХ 1793/2015 (НЧХД) - 15:30 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова

понеделник, 26 октомври
ГД 2023/2015 (Други дела - по Закона срещу домашното насилие) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
ГД 867/2015 (Облигационни Искове - Дела от и с/у търговци) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
ГД 2022/2015 (Искове по СК - Развод по взаимно съгласие) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
ГД 1377/2015 (Искове по СК - Развод и недействителност на брака) - 10:40 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
НЧХ 1134/2015 (НЧХД) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
НОХ 1197/2015 (ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ БРАКА, СЕМЕЙСТВОТО И МЛАДЕЖТА) - 13:00 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
НЧХ 1144/2015 (НЧХД) - 14:00 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова

вторник, 27 октомври
ГД 379/2015 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 9:15 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
ГД 1776/2015 (Други дела - Процедура по Регламент 1393/2007г) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
ГД 1598/2015 (Други дела - по чл.26-ти от Закона за закрила на детето) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
ГД 998/2012 (Делби) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
ГД 1397/2013 (Облигационни Искове - Дела от и с/у търговци) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
НЧХ 614/2015 (НЧХД) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
ГД 880/2015 (Облигационни Искове - Дела от и с/у търговци) - 10:30 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
ГД 613/2015 (Облигационни искове) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
ГД 920/2015 (Облигационни искове) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
НОХ 467/2015 (Общо опасни престъпления - в Транспорта чл.343 от НК ал."а","б","в" и "г") - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
НОХ 267/2015 (Общо опасни престъпления - в Транспорта чл.343 от НК ал."а","б","в" и "г") - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
НЧХ 1451/2014 (НЧХД) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
НЧХ 1449/2014 (НЧХД) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
ГД 1200/2014 (Делби) - 11:30 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
ГД 2130/2014 (Делби) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
ГД 2501/2014 (Облигационни Искове - Дела от и с/у търговци) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
ГД 422/2015 (Облигационни Искове - Дела от и с/у търговци) - 14:00 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
ГД 1099/2015 (Вещни искове) - 14:00 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
НОХ 1253/2014 (Престъпления против собствеността - Кражба - чл.194 - чл.197 от НК) - 14:00 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
НОХ 1035/2015 (Престъпления против собствеността - Кражба - чл.194 - чл.197 от НК) - 14:30 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
АН 1677/2015 (чл. 78 "а" от НК) - 15:30 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова

сряда, 28 октомври
ГД 200/2015 (Искове по СК) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова
ГД 200/2015 (Искове по СК) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова
НОХ 1816/2014 (ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ РЕДА И ОБЩЕСТВЕНОТО СПОКОЙСТВИЕ) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
ГД 1968/2014 (Вещни искове) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова
ГД 3015/2013 (Вещни искове) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
ГД 3015/2013 (Вещни искове) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
ГД 1863/2014 (Вещни искове) - 10:30 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
ГД 1174/2015 (Делби) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
НОХ 105/2015 (Престъпления против стопанството - Престъпления в отделни стопански отрасли - чл.228 - чл.240 от НК) - 13:00 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова
ГД 1161/2015 (Вещни искове) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
ГД 776/2015 (Вещни искове) - 14:30 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
НОХ 1103/2015 (Престъпления против собствеността - Кражба - чл.194 - чл.197 от НК) - 16:00 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова

четвъртък, 29 октомври
ЧНД 440/2015 (Кумулации - чл.23, 25 и чл.27 от НК) - 9:00 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
НОХ 1728/2015 (ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ БРАКА, СЕМЕЙСТВОТО И МЛАДЕЖТА) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
НОХ 1863/2015 (ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ БРАКА, СЕМЕЙСТВОТО И МЛАДЕЖТА) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
АН 1205/2015 (Административни дела - общо) - 13:00 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
НЧХ 322/2013 (НЧХД) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
АН 466/2015 (по Закона за опазване на селск. имущество и ЗОЗЗ) - 15:30 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова

петък, 30 октомври
НОХ 1819/2015 (Престъпления против собствеността - Кражба - чл.194 - чл.197 от НК) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова
ГД 1478/2015 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
АН 583/2015 (чл. 78 "а" от НК) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова
НОХ 934/2015 (ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ БРАКА, СЕМЕЙСТВОТО И МЛАДЕЖТА) - 14:30 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова

Навигация
Новини, съобщения, мнения
Справки по дела
Вашите права в ЕС
Полезно да знаете
Галерия
Календар
Октомври 2015
Su
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Брояч на посещенията
Automatic translation
Търсене
Търсене в сайта
Звукова версия
Център по медиация
НОВО! ЗА ВАС, АДВОКАТИ!
Контакти
Адрес
гр. Благоевград
пл. Васил Левски 1
Телефони:

Регистратура

073 889816

Гражданско деловодство

073 889834
Наказателно деловодство

073 889851

Адм. секретар

073 889824
Дежурен призовкар

073 889803

Раб. време: 08:30-17:00

Факс:

073 882739

e-mail:
rc_blagoevgrad@mail.bg
Благоевградски съдебен р-н
Полезни връзки
Въпрос на месеца