Календар

Дата и час на съдебното заседание

Номер на делотоВид на делотоСтатистически шифър и предмет на делотоСъдия
02.01.2019 10:0020181210202716Наказат. общ хар-р1317 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаКалина Иванова
02.01.2019 11:3020181210202713Наказат. общ хар-р1317 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаКалина Иванова
03.01.2019 13:3020181210102757Гражд. I инстанция706 - Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение”Емилия Дончева
04.01.2019 09:3020181210202499Наказат. общ хар-р1317 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаГергана Симеонова
04.01.2019 10:3020181210202589Частно наказат. дело2430 Производство по делегация на български и чуждестранни съдилища по наказателни делаКристина Панкова
04.01.2019 10:3020181210202328Наказат. общ хар-р1317 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаГергана Симеонова
07.01.2019 09:0020181210202389Административно наказателно4240 ИАААГергана Симеонова
07.01.2019 09:3020181210202064Административно наказателно4220 ДИТГергана Симеонова
07.01.2019 10:0020181210202409Административно наказателно4330 РДГГергана Симеонова
07.01.2019 10:3020181210202410Административно наказателно4330 РДГГергана Симеонова
07.01.2019 11:0020181210200532Наказат. частен хар-р1700 НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА ОТ ЧАСТЕН ХАРАКТЕР - по тъжба на пострадалия (НПК)Гергана Симеонова
07.01.2019 11:0020181210202556Частно наказат. дело2420 Производство по искания за задължително настаняване и лечение по чл. 154,ал. 2 и 3 и по чл. 157 от Закона за здраветоКристина Панкова
07.01.2019 11:0020181210202556Частно наказат. дело2420 Производство по искания за задължително настаняване и лечение по чл. 154,ал. 2 и 3 и по чл. 157 от Закона за здраветоКристина Панкова
07.01.2019 11:0020191210200018Наказат. общ хар-р740 Унищожаване и поврежданеЕкатерина Николова
07.01.2019 11:0020191210200017Наказат. общ хар-р817 Престъпления против горското стопанствоЕкатерина Николова
07.01.2019 13:3020161210201323Наказат. частен хар-р1700 НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА ОТ ЧАСТЕН ХАРАКТЕР - по тъжба на пострадалия (НПК)Гергана Симеонова
08.01.2019 09:0020171210103546Гражд. I инстанция302 - Вещни искове  и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещВера Коева
08.01.2019 09:0020181210102993Гражд. I инстанция112 - Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.Вера Коева
08.01.2019 09:0020181210102992Гражд. I инстанция112 - Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.Вера Коева
08.01.2019 09:0020181210103023Гражд. I инстанция103 - Искове по СК - развод по взаимно съгласиеВера Коева
08.01.2019 09:2020191210200004Наказат. общ хар-р Георги Янев
08.01.2019 09:3020181210201761Наказат. общ хар-р1318 Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред. Противозаконно проникване в чуждо моторно превозно средство без съгласието на собственика.Георги Янев
08.01.2019 09:3020181210101789Гражд. I инстанция706 - Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение”Вера Коева
08.01.2019 09:5020181210201761Наказат. общ хар-р1318 Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред. Противозаконно проникване в чуждо моторно превозно средство без съгласието на собственика.Георги Янев
08.01.2019 10:3020151210202499Наказат. общ хар-р714 ЧЛ.202 АЛ.2  Т.1 ВР.АЛ.1 ВР.ЧЛ.26 АЛ.1 НККристина Панкова
09.01.2019 09:3020181210202443Административно наказателно4010 КАТКалина Иванова
09.01.2019 09:3020181210202507Административно наказателно4340 Здравна инспекцияКалина Иванова
09.01.2019 09:3020181210202250Административно наказателно4260 МВРКристина Панкова
09.01.2019 09:3020181210100265Частно гражданско1002 - производства за спиране на въводГюлфие Яхова
09.01.2019 10:0020181210201337Наказат. общ хар-р811 Престъпления против кредиторитеКалина Иванова
09.01.2019 10:0020181210201742Наказат. общ хар-р702 Квалифицирани състави на кражбаКристина Панкова
09.01.2019 10:3020181210202677Наказат. общ хар-р1317 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаКалина Иванова
09.01.2019 11:0020171210200838Наказат. общ хар-р302 Средна телесна повредаКристина Панкова
09.01.2019 11:0020181210202532Административно наказателно4260 МВРКалина Иванова
09.01.2019 11:3020181210202268Административно наказателно4010 КАТКристина Панкова
09.01.2019 11:3020181210202549Административно наказателно4350 Престъпления против кредиторитеКалина Иванова
09.01.2019 13:3020181210102979Гражд. I инстанция112 - Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.Емилия Дончева
09.01.2019 13:4020181210102991Гражд. I инстанция112 - Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.Емилия Дончева
09.01.2019 13:5020171210102868Гражд. I инстанция501 - ДелбаЕмилия Дончева
09.01.2019 14:3020171210201849Наказат. общ хар-р724 Квалифицирани състави на измамаКристина Панкова
09.01.2019 16:0020181210202548Административно наказателно4350 Предаване на неверни знаци чрез средства за съобщенияКристина Панкова
10.01.2019 09:0020191210200022Наказат. общ хар-р1317 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаГергана Симеонова
10.01.2019 09:3020181210102728Частно гражданско1014 - Други частни производстваГабриела Тричкова
10.01.2019 10:0020181210102977Гражд. I инстанция112 - Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.Габриела Тричкова
10.01.2019 10:1020181210101465Гражд. I инстанция102 - ИсковеГабриела Тричкова
10.01.2019 10:3020181210102355Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеГабриела Тричкова
10.01.2019 10:4020181210102761Гражд. I инстанция706 - Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение”Габриела Тричкова
11.01.2019 09:0020181210201509Наказат. общ хар-р723 ИзмамаГергана Симеонова
11.01.2019 09:3020181210201590Наказат. частен хар-р1720 Клевета и квалифицирана клеветаГеорги Янев
11.01.2019 09:3020181210202677Наказат. общ хар-р1317 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаКалина Иванова
11.01.2019 10:0020181210200694Наказат. частен хар-р1700 Наказателни дела от частен характер /по тъжба на пострадалия НПК/Калина Иванова
11.01.2019 10:0020181210202194Административно наказателно4240 ИАААКристина Панкова
11.01.2019 10:3020181210201872Наказат. частен хар-р1730 Лека телесна повредаКристина Панкова
11.01.2019 11:0020181210202283Административно наказателно811 Престъпления против кредиторитеГергана Симеонова
11.01.2019 13:0020181210202428Административно наказателно4240 ИАААГергана Симеонова
11.01.2019 13:0020181210201606Наказат. общ хар-р1317 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаКристина Панкова
11.01.2019 13:3020181210200112Административно наказателно4350 Производства по приложението на чл.78а НКГергана Симеонова
11.01.2019 13:3020181210102757Гражд. I инстанция706 - Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение”Емилия Дончева
11.01.2019 14:3020181210201840Наказат. частен хар-р Кристина Панкова
11.01.2019 14:3020181210202131Наказат. частен хар-р1730 Лека телесна повредаГергана Симеонова
11.01.2019 15:3020181210202137Административно наказателно4240 ИАААКристина Панкова
11.01.2019 15:3020181210202137Административно наказателно4240 ИАААКристина Панкова
11.01.2019 16:0020181210202093Наказат. общ хар-р1317 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаКристина Панкова
14.01.2019 09:3020181210202231Административно наказателно4220 ДИТКалина Иванова
14.01.2019 09:3020181210200824Административно наказателно4010 КАТКалина Иванова
14.01.2019 09:3020181210100759Гражд. I инстанция217 - Искове по КЗДимитър Беровски
14.01.2019 10:0020181210201802Административно наказателно4240 ИАААКалина Иванова
14.01.2019 10:0020181210202238Административно наказателно4240 ИАААКалина Иванова
14.01.2019 10:0020181210201950Наказат. общ хар-р604 Неплащане на издръжкаГергана Симеонова
14.01.2019 10:0020181210103066Гражд. I инстанция103 - Искове по СК - развод по взаимно съгласиеДимитър Беровски
14.01.2019 10:3020181210202318Административно наказателно4240 ИАААКалина Иванова
14.01.2019 10:3020171210201849Наказат. общ хар-р724 Квалифицирани състави на измамаКристина Панкова
14.01.2019 10:4520181210202015Наказат. общ хар-р1317 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаКалина Иванова
14.01.2019 11:0020181210102970Гражд. I инстанция104 - Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на  мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки  и др.Димитър Беровски
14.01.2019 11:0020181210102978Гражд. I инстанция112 - Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.Димитър Беровски
14.01.2019 11:0020181210102994Гражд. I инстанция112 - Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.Димитър Беровски
14.01.2019 11:3020181210101831Гражд. I инстанция706 - Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение”Димитър Беровски
14.01.2019 12:5520181210102980Гражд. I инстанция112 - Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.Силвия Николова
14.01.2019 13:0020181210201871Административно наказателно4040 НАПГергана Симеонова
14.01.2019 13:0020131210103019Гражд. I инстанция501 - ДЕЛБАСилвия Николова
14.01.2019 13:0020181210102267Гражд. I инстанция104 - Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на  мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки  и др.Емилия Дончева
14.01.2019 13:2020181210100381Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеЕмилия Дончева
14.01.2019 13:3020181210201978Административно наказателно4240 ИАААГергана Симеонова
14.01.2019 13:3020181210101451Гражд. I инстанция601 - Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеЕмилия Дончева
14.01.2019 14:0020181210202464Административно наказателно4010 КАТГергана Симеонова
14.01.2019 14:0020161210102740Гражд. I инстанция302 - Вещни искове  и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещСилвия Николова
14.01.2019 14:0020181210100786Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеЕмилия Дончева
14.01.2019 14:1520181210202321Административно наказателно4070 ДНСКГергана Симеонова
14.01.2019 14:3020181210101246Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеЕмилия Дончева
14.01.2019 14:3020171210100901Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеСилвия Николова
14.01.2019 14:5520181210102956Гражд. I инстанция112 - Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.Силвия Николова
14.01.2019 15:0020181210200520Наказат. частен хар-р1700 НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА ОТ ЧАСТЕН ХАРАКТЕР - по тъжба на пострадалия (НПК)Гергана Симеонова
14.01.2019 15:0020181210100946Гражд. I инстанция102 - ИсковеСилвия Николова
14.01.2019 15:3020161210101237Гражд. I инстанция203 - Искове за обезщетение от деликтСилвия Николова
14.01.2019 16:3020181210102022Гражд. I инстанция701 - Искове за трудово възнаграждениеСилвия Николова
14.01.2019 16:3020161210102882Гражд. I инстанция501 - ДелбаСилвия Николова
15.01.2019 09:2020181210202543Административно наказателно4010 КАТГеорги Янев
15.01.2019 09:3020181210201983Административно наказателно4010 КАТЕкатерина Николова
15.01.2019 09:3020181210202109Административно наказателно4180 ДАМТНГеорги Янев
15.01.2019 09:4020181210201982Административно наказателно4010 КАТЕкатерина Николова
15.01.2019 09:4020181210202470Частно наказат. дело2110 Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК)Георги Янев
15.01.2019 09:5020181210202189Административно наказателно4240 ИАААЕкатерина Николова
15.01.2019 10:0020181210202490Административно наказателно4010 КАТГеорги Янев
15.01.2019 10:1020181210202480Административно наказателно4010 9КАТГеорги Янев
15.01.2019 10:2020181210202491Административно наказателно4240 ИАААГеорги Янев
15.01.2019 10:3020181210202406Административно наказателно4010 КАТЕкатерина Николова
15.01.2019 10:4020181210202383Административно наказателно4240 ИАААЕкатерина Николова
15.01.2019 10:4020181210202496Административно наказателно4120 Комисия за защита на потребителитеГеорги Янев
15.01.2019 10:5020181210202393Административно наказателно4240 ИАААЕкатерина Николова
15.01.2019 11:0020181210202168Административно наказателно4220 ДИТЕкатерина Николова
15.01.2019 11:0020181210202503Административно наказателно4340 Здравна инспекцияГеорги Янев
15.01.2019 11:1520181210202506Административно наказателно4340 Здравна инспекцияГеорги Янев
15.01.2019 11:3020181210202171Административно наказателно4220 ДИТЕкатерина Николова
15.01.2019 11:3020181210202427Наказат. общ хар-р701 КражбаГеорги Янев
15.01.2019 11:4020181210202174Административно наказателно4240 ИАААЕкатерина Николова
15.01.2019 13:0020181210202619Наказат. общ хар-р1314 Причиняване на телесна повреда при управление на МПС в квалифицирани случаиГеорги Янев
15.01.2019 14:0020181210202500Наказат. общ хар-р1318 Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред. Противозаконно проникване в чуждо моторно превозно средство без съгласието на собственика.Екатерина Николова
15.01.2019 14:3020181210202414Наказат. общ хар-р740 Унищожаване и поврежданеГеорги Янев
15.01.2019 14:3020181210201806Административно наказателно4240 ИАААЕкатерина Николова
15.01.2019 15:0020181210102700Гражд. I инстанция706 - Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение”Димитър Беровски
15.01.2019 16:3020181210201704Наказат. общ хар-р1206 ХулиганствоГеорги Янев
16.01.2019 09:3020181210101735Гражд. I инстанция102 - ИсковеГюлфие Яхова
16.01.2019 09:3020181210101864Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеТатяна Маркова
16.01.2019 09:3520181210102282Частно гражданско902 - Обезпечаване на доказателстваСилвия Николова
16.01.2019 09:4520161210101097Гражд. I инстанция604 -

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение
Силвия Николова
16.01.2019 10:0020181210202388Административно наказателно4240 ИАААКристина Панкова
16.01.2019 10:0020181210202716Наказат. общ хар-р1317 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаКалина Иванова
16.01.2019 10:0020171210102376Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеГюлфие Яхова
16.01.2019 10:0020171210103487Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеСилвия Николова
16.01.2019 10:0020181210103028Гражд. I инстанция112 - Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.Татяна Маркова
16.01.2019 10:1520181210202391Административно наказателно4240 ИАААКристина Панкова
16.01.2019 10:1520181210102697Гражд. I инстанция102 - ИсковеТатяна Маркова
16.01.2019 10:3020181210200362Наказат. общ хар-р930 Неизпълнение на съдебно решениеКристина Панкова
16.01.2019 10:3020181210100719Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеГюлфие Яхова
16.01.2019 10:3020181210102027Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеСилвия Николова
16.01.2019 11:0020171210103467Гражд. I инстанция501 - ДелбаГюлфие Яхова
16.01.2019 11:0020181210100065Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеСилвия Николова
16.01.2019 11:0020181210102419Гражд. I инстанция102 - ИсковеТатяна Маркова
16.01.2019 11:1520181210102050Гражд. I инстанция214 - Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеСилвия Николова
16.01.2019 11:3020181210201743Наказат. общ хар-р302 Средна телесна повредаКристина Панкова
16.01.2019 11:3020181210102434Гражд. I инстанция102 - ИсковеГюлфие Яхова
16.01.2019 11:3020181210101836Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеСилвия Николова
16.01.2019 11:4020181210102137Гражд. I инстанция214 - Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеСилвия Николова
16.01.2019 11:5020181210100957Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеСилвия Николова
16.01.2019 13:0020171210102017Гражд. I инстанция208 - Искове за недействителност на правни сделкиЕмилия Дончева
16.01.2019 13:3020181210200785Наказат. общ хар-р604 Неплащане на издръжкаКристина Панкова
16.01.2019 13:3020181210100785Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеЕмилия Дончева
16.01.2019 14:0020181210101522Гражд. I инстанция706 - Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение”Гюлфие Яхова
16.01.2019 14:0020181210102312Гражд. I инстанция104 - Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на  мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки  и др.Емилия Дончева
16.01.2019 14:0020181210100787Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеСилвия Николова
16.01.2019 15:0020181210201163Наказат. общ хар-р811 Престъпления против кредиторитеКристина Панкова
16.01.2019 15:0020181210100257Гражд. I инстанция302 - Вещни искове  и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещЕмилия Дончева
16.01.2019 15:3020181210101015Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеЕмилия Дончева
16.01.2019 16:0020181210202304Частно наказат. дело2110 Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК)Кристина Панкова
16.01.2019 16:0020161210101005Гражд. I инстанция501 - ДелбаСилвия Николова
16.01.2019 16:4520181210102765Гражд. I инстанция105 - Искове по СК - издръжка, изменениеСилвия Николова
17.01.2019 09:1520181210100651Гражд. I инстанция102 - ИсковеГабриела Тричкова
17.01.2019 09:3020181210202557Частно наказат. дело2400 Производство по молби за реабилитацияЕкатерина Николова
17.01.2019 09:3020181210100523Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеГабриела Тричкова
17.01.2019 09:4520181210202270Наказат. общ хар-р302 Средна телесна повредаЕкатерина Николова
17.01.2019 09:4520181210102269Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеГабриела Тричкова
17.01.2019 09:5020181210100723Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеГабриела Тричкова
17.01.2019 10:0020181210200850Наказат. общ хар-р1314 Причиняване на телесна повреда при управление на МПС в квалифицирани случаиЕкатерина Николова
17.01.2019 10:0020181210100484Гражд. I инстанция302 - Вещни искове  и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещГабриела Тричкова
17.01.2019 10:3020171210202504Наказат. частен хар-р1710 Обида и квалифицирана обидаКристина Панкова
17.01.2019 10:3020171210202504Наказат. частен хар-р1710 Обида и квалифицирана обидаКристина Панкова
17.01.2019 11:3020181210201048Административно наказателно4220 ДИТЕкатерина Николова
17.01.2019 11:3020181210102135Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеГабриела Тричкова
17.01.2019 13:0020171210103110Гражд. I инстанция501 - ДелбаГабриела Тричкова
17.01.2019 14:0020181210202216Наказат. частен хар-р1700 НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА ОТ ЧАСТЕН ХАРАКТЕР - по тъжба на пострадалия (НПК)Екатерина Николова
17.01.2019 15:3020171210201003Наказат. частен хар-р1730 Лека телесна повредаЕкатерина Николова
18.01.2019 09:0020181210202249Наказат. общ хар-р604 Неплащане на издръжкаГергана Симеонова
18.01.2019 09:3020181210202052Наказат. общ хар-р1317 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаГергана Симеонова
18.01.2019 09:3020181210202215Административно наказателно4350 Лека телесна повредаКалина Иванова
18.01.2019 09:3020181210202411Административно наказателно4350 Подправка и използване на контролни знаци и идетификационни номераГеорги Янев
18.01.2019 09:3020181210102107Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеДимитър Беровски
18.01.2019 09:3020181210101118Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеДимитър Беровски
18.01.2019 09:3020181210101202Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеТатяна Маркова
18.01.2019 09:4520181210202586Административно наказателно4210 Министерство на културатаГеорги Янев
18.01.2019 10:0020181210201556Наказат. общ хар-р444 Трафик на хора (чл.159а НК)Георги Янев
18.01.2019 10:0020181210201812Административно наказателно4240 ИАААКристина Панкова
18.01.2019 10:0020181210101711Гражд. I инстанция302 - Вещни искове  и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещДимитър Беровски
18.01.2019 10:0020181210101231Гражд. I инстанция701 - Искове за трудово възнаграждениеТатяна Маркова
18.01.2019 10:0020181210100468Гражд. I инстанция306 - Искове по ЗУЕСДимитър Беровски
18.01.2019 10:3020181210200940Наказат. частен хар-р1720 Клевета и квалифицирана клеветаКристина Панкова
18.01.2019 11:0020181210200939Наказат. частен хар-р1720 Клевета и квалифицирана клеветаКристина Панкова
18.01.2019 11:0020181210202217Наказат. общ хар-р429 Квалифицирани състави на изнасилване (чл. 152 ал. 2 НК)Георги Янев
18.01.2019 11:0020181210100694Гражд. I инстанция214 - Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеТатяна Маркова
18.01.2019 11:3020181210102483Гражд. I инстанция214 - Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеТатяна Маркова
18.01.2019 13:0020181210202108Наказат. общ хар-р1003 Съставяне на официален документ с невярно съдържаниеКристина Панкова
18.01.2019 13:0020181210201969Административно наказателно4040 НАПГергана Симеонова
18.01.2019 13:0020181210102080Гражд. I инстанция601 - Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеТатяна Маркова
18.01.2019 13:3020181210200148Административно наказателно4010 КАТГергана Симеонова
18.01.2019 13:4520181210201619Административно наказателно4010 КАТГергана Симеонова
18.01.2019 14:0020181210202226Административно наказателно4250 БАБХКристина Панкова
18.01.2019 14:0020181210102346Гражд. I инстанция214 - Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеДимитър Беровски
18.01.2019 14:0020181210101816Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеДимитър Беровски
18.01.2019 14:0020181210103074Частно гражданско1205 - Съдебни поръчки по чл. 25 ГПК; Хагска конвенция от 1965 г. за връчване на книжаВера Коева
18.01.2019 14:3020181210202247Административно наказателно4250 БАБХКристина Панкова
18.01.2019 14:3020181210201532Наказат. общ хар-р702 Квалифицирани състави на кражбаГергана Симеонова
18.01.2019 14:3020181210102020Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеДимитър Беровски
18.01.2019 14:4520181210202229Наказат. общ хар-р814 Продажба и държане на акцизни стоки без бандеролГергана Симеонова
18.01.2019 15:0020181210202497Административно наказателно4120 Комисия за защита на потребителитеКристина Панкова
18.01.2019 15:0020181210102277Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеДимитър Беровски
18.01.2019 15:1520181210202369Административно наказателно4240 ИАААГергана Симеонова
18.01.2019 15:3020181210202494Административно наказателно4120 Комисия за защита на потребителитеКристина Панкова
18.01.2019 15:3020171210102237Гражд. I инстанция501 - ДелбаДимитър Беровски
18.01.2019 15:4520181210201796Административно наказателно4240 ИАААГергана Симеонова
18.01.2019 16:0020181210201801Административно наказателно4240 ИАААГергана Симеонова
18.01.2019 16:1520181210201804Административно наказателно4240 ИАААГергана Симеонова
21.01.2019 09:0020181210202648Наказат. общ хар-р1317 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаВладимир Пензов
21.01.2019 09:1520181210202657Частно наказат. дело2110 Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК)Владимир Пензов
21.01.2019 09:2020181210102329Гражд. I инстанция214 - Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеГюлфие Яхова
21.01.2019 09:3020181210201628Наказат. общ хар-р708 ГрабежГергана Симеонова
21.01.2019 09:3020181210102193Гражд. I инстанция214 - Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеГюлфие Яхова
21.01.2019 09:4020181210102358Гражд. I инстанция217 - Искове по КЗГюлфие Яхова
21.01.2019 10:0020181210202546Административно наказателно4210 Министерство на културатаКалина Иванова
21.01.2019 10:0020181210202384Административно наказателно4240 ИАААКалина Иванова
21.01.2019 10:1520181210202404Административно наказателно4240 ИАААГергана Симеонова
21.01.2019 10:3020181210202429Административно наказателно4240 ИАААКалина Иванова
21.01.2019 10:3020181210202426Административно наказателно4010 КАТКалина Иванова
21.01.2019 10:3020181210202387Административно наказателно4240 ИАААКалина Иванова
21.01.2019 10:3020181210202372Административно наказателно4240 ИАААГергана Симеонова
21.01.2019 10:3020181210102266Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеГюлфие Яхова
21.01.2019 10:4020181210101911Гражд. I инстанция214 - Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеГюлфие Яхова
21.01.2019 11:0020181210201584Наказат. частен хар-р1720 Клевета и квалифицирана клеветаКалина Иванова
21.01.2019 11:0020181210202407Административно наказателно4010 КАТГергана Симеонова
21.01.2019 11:0020181210100711Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеГюлфие Яхова
21.01.2019 11:3020181210102046Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеГюлфие Яхова
21.01.2019 13:0020181210200308Наказат. общ хар-р604 Неплащане на издръжкаМирослава Йорданова
21.01.2019 13:0020181210201864Административно наказателно4040 НАПГергана Симеонова
21.01.2019 13:3020181210200012Наказат. общ хар-р302 Средна телесна повредаМирослава Йорданова
21.01.2019 14:0020181210200698Наказат. частен хар-р1700 НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА ОТ ЧАСТЕН ХАРАКТЕР - по тъжба на пострадалия (НПК)Гергана Симеонова
21.01.2019 15:0020171210201495Наказат. частен хар-р1720 Клевета и квалифицирана клеветаМирослава Йорданова
21.01.2019 15:4520181210100810Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеСилвия Николова
21.01.2019 16:0020151210100337Гражд. I инстанция604 - Чл. 422, ал. 1 ГПК вр. чл. 415, ал. 1 ГПКСилвия Николова
22.01.2019 09:0020181210200753Наказат. общ хар-р702 Квалифицирани състави на кражбаВладимир Пензов
22.01.2019 09:0020181210100859Гражд. I инстанция501 - ДелбаВера Коева
22.01.2019 09:0020181210100261Гражд. I инстанция302 - Вещни искове  и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещВера Коева
22.01.2019 09:3020181210102033Гражд. I инстанция217 - Искове по КЗВера Коева
22.01.2019 09:4520181210100631Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеГабриела Тричкова
22.01.2019 10:0020181210201689Наказат. общ хар-р724 Квалифицирани състави на измамаЕкатерина Николова
22.01.2019 10:0020181210101614Гражд. I инстанция302 - Вещни искове  и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещГабриела Тричкова
22.01.2019 10:0020181210102223Гражд. I инстанция112 - Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.Вера Коева
22.01.2019 10:3020181210201569Наказат. частен хар-р1720 Клевета и квалифицирана клеветаВладимир Пензов
22.01.2019 11:0020181210101363Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеГабриела Тричкова
22.01.2019 11:0020181210101340Гражд. I инстанция214 - Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеВера Коева
22.01.2019 11:1020181210101701Гражд. I инстанция601 - Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеГабриела Тричкова
22.01.2019 11:1520181210101265Гражд. I инстанция214 - Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеГабриела Тричкова
22.01.2019 13:3020181210200399Наказат. частен хар-р1730 Лека телесна повредаВладимир Пензов
22.01.2019 15:3020181210201279Наказат. общ хар-р601 Престъпления против брака и семействотоВладимир Пензов
23.01.2019 09:3020181210202386Административно наказателно4240 ИАААКалина Иванова
23.01.2019 09:3020181210201042Административно наказателно4240 ИАААКалина Иванова
23.01.2019 09:3020171210102045Гражд. I инстанция701 - Искове за трудово възнаграждениеСилвия Николова
23.01.2019 10:0020181210202239Административно наказателно4240 ИАААКристина Панкова
23.01.2019 10:0020181210201567Наказат. частен хар-р1740 Лека телесна повреда без разстройство на здраветоКалина Иванова
23.01.2019 10:0020181210102036Гражд. I инстанция706 - Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение”Силвия Николова
23.01.2019 10:3020181210200925Наказат. частен хар-р1730 Лека телесна повредаКристина Панкова
23.01.2019 11:0020181210202673Административно наказателно4380 Други административни от наказателен характер делаКалина Иванова
23.01.2019 11:4020181210100398Гражд. I инстанция302 - Вещни искове  и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещСилвия Николова
23.01.2019 13:0020181210100104Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеСилвия Николова
23.01.2019 13:0020181210100248Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеЕмилия Дончева
23.01.2019 13:4520181210102347Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеЕмилия Дончева
23.01.2019 14:0020161210102194Гражд. I инстанция203 - Искове за обезщетение от деликтСилвия Николова
23.01.2019 14:3020181210100304Гражд. I инстанция501 - ДелбаСилвия Николова
23.01.2019 14:3020181210102951Гражд. I инстанция1014 - Други частни производстваЕмилия Дончева
23.01.2019 15:0020181210202501Наказат. общ хар-р1312 Причиняване на телесни повреди и щети в транспортаКристина Панкова
23.01.2019 15:0020181210100288Гражд. I инстанция214 - Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеЕмилия Дончева
23.01.2019 15:0020181210102274Гражд. I инстанция302 - Вещни искове  и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещСилвия Николова
23.01.2019 15:0020181210102165Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеЕмилия Дончева
23.01.2019 15:3020181210202401Административно наказателно4240 ИАААКристина Панкова
23.01.2019 15:4520181210202371Административно наказателно4240 ИАААКристина Панкова
23.01.2019 15:4520181210102533Гражд. I инстанция706 - Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение”Емилия Дончева
23.01.2019 15:5020181210102240Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеЕмилия Дончева
23.01.2019 16:0020171210102384Гражд. I инстанция211 - Павлов искСилвия Николова
23.01.2019 16:3020171210100252Гражд. I инстанция501 - ДелбаСилвия Николова
24.01.2019 09:0020181210201096Административно наказателно4310 РИОСВВладимир Пензов
24.01.2019 09:0020171210101102Гражд. I инстанция302 - Вещни искове  и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещВера Коева
24.01.2019 09:2020181210202489Административно наказателно4010 КАТВладимир Пензов
24.01.2019 09:3020181210202436Административно наказателно4040 НАПВладимир Пензов
24.01.2019 09:3020181210202419Административно наказателно4010 КАТЕкатерина Николова
24.01.2019 09:3020181210102603Гражд. I инстанция302 - Вещни искове  и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещГабриела Тричкова
24.01.2019 09:4020181210202495Административно наказателно4120 Комисия за защита на потребителитеВладимир Пензов
24.01.2019 09:4520181210202481Административно наказателно4010 КАТЕкатерина Николова
24.01.2019 10:0020181210202509Административно наказателно4340 Здравна инспекцияВладимир Пензов
24.01.2019 10:0020181210202492Административно наказателно4240 ИАААЕкатерина Николова
24.01.2019 10:0020161210101935Гражд. I инстанция302 - Вещни искове  и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещГабриела Тричкова
24.01.2019 10:1020181210202545Административно наказателно4010 КАТВладимир Пензов
24.01.2019 10:2020181210202176Административно наказателно4240 ИАААВладимир Пензов
24.01.2019 10:3020181210202493Административно наказателно4120 Комисия за защита на потребителитеЕкатерина Николова
24.01.2019 10:3020181210202195Административно наказателно4240 ИАААВладимир Пензов
24.01.2019 10:3020151210202499Наказат. общ хар-р714 ЧЛ.202 АЛ.2  Т.1 ВР.АЛ.1 ВР.ЧЛ.26 АЛ.1 НККристина Панкова
24.01.2019 10:4020181210202325Административно наказателно4040 НАПВладимир Пензов
24.01.2019 10:4520181210202425Административно наказателно4240 ИАААЕкатерина Николова
24.01.2019 11:0020181210202457Административно наказателно4010 КАТВладимир Пензов
24.01.2019 11:0020181210202504Административно наказателно4340 Здравна инспекцияЕкатерина Николова
24.01.2019 11:0020171210101438Гражд. I инстанция302 - Вещни искове  и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещВера Коева
24.01.2019 11:1020181210202323Административно наказателно4010 КАТВладимир Пензов
24.01.2019 11:1520181210202528Административно наказателно4010 КАТЕкатерина Николова
24.01.2019 11:2020181210202345Административно наказателно4260 МВРВладимир Пензов
24.01.2019 11:3020181210202135Административно наказателно4010 КАТВладимир Пензов
24.01.2019 11:3020181210202322Административно наказателно4220 ДИТЕкатерина Николова
24.01.2019 11:4020181210201690Административно наказателно4010 КАТВладимир Пензов
24.01.2019 11:5020181210201954Административно наказателно4010 КАТВладимир Пензов
24.01.2019 13:0020171210101699Гражд. I инстанция302 - Вещни искове  и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещГабриела Тричкова
24.01.2019 13:0020171210103327Гражд. I инстанция302 - Вещни искове  и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещГабриела Тричкова
24.01.2019 13:3020181210202060Наказат. общ хар-р723 ИзмамаВладимир Пензов
24.01.2019 14:0020181210202715Административно наказателно4350 Производства по приложението на чл.78а НКЕкатерина Николова
24.01.2019 14:3020181210201369Наказат. общ хар-р814 Продажба и държане на акцизни стоки без бандеролВладимир Пензов
24.01.2019 15:3020181210202264Административно наказателно4240 ИАААЕкатерина Николова
25.01.2019 09:0020181210202234Административно наказателно4220 ДИТВладимир Пензов
25.01.2019 09:0020181210202600Наказат. общ хар-р707 Привилегирован състав на кражбаГергана Симеонова
25.01.2019 09:3020181210202240Административно наказателно4240 ИАААВладимир Пензов
25.01.2019 09:3020181210202357Наказат. общ хар-р811 Престъпления против кредиторитеГергана Симеонова
25.01.2019 09:4020181210202355Административно наказателно4240 ИАААВладимир Пензов
25.01.2019 09:5020181210201985Административно наказателно4250 БАБХВладимир Пензов
25.01.2019 10:0020181210202390Административно наказателно4240 ИАААВладимир Пензов
25.01.2019 10:0020181210202235Административно наказателно4220 ДИТГергана Симеонова
25.01.2019 10:0020181210202712Административно наказателно1319 Подправка и използване на контролни знаци и идетификационни номераКристина Панкова
25.01.2019 10:0020171210100025Гражд. I инстанция306 - Искове по ЗУЕСДимитър Беровски
25.01.2019 10:0020181210102407Гражд. I инстанция701 - Искове за трудово възнаграждениеТатяна Маркова
25.01.2019 10:1020181210202405Административно наказателно4240 ИАААВладимир Пензов
25.01.2019 10:3020181210202403Административно наказателно4240 ИАААВладимир Пензов
25.01.2019 10:3020181210202232Административно наказателно4220 ДИТГергана Симеонова
25.01.2019 10:3020181210102021Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеТатяна Маркова
25.01.2019 10:4020181210202617Административно наказателно4240 ИАААВладимир Пензов
25.01.2019 10:5020181210201449Административно наказателно4250 БАБХВладимир Пензов
25.01.2019 11:0020181210202683Административно наказателно4010 КАТВладимир Пензов
25.01.2019 11:0020181210202719Частно наказат. дело2400 Производство по молби за реабилитацияКристина Панкова
25.01.2019 11:0020181210102062Гражд. I инстанция302 - Вещни искове  и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещТатяна Маркова
25.01.2019 11:3020181210202252Административно наказателно4120 Комисия за защита на потребителитеГергана Симеонова
25.01.2019 13:3020181210201725Наказат. общ хар-р302 Средна телесна повредаГергана Симеонова
25.01.2019 13:3020181210202675Частно наказат. дело2110 Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК)Кристина Панкова
25.01.2019 13:3020181210202714Административно наказателно4350 Производства по приложението на чл.78а НКЕкатерина Николова
25.01.2019 13:3020181210202714Административно наказателно4350 Производства по приложението на чл.78а НКЕкатерина Николова
25.01.2019 14:0020181210101324Гражд. I инстанция104 - Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на  мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки  и др.Димитър Беровски
25.01.2019 15:0020181210101591Гражд. I инстанция214 - Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеДимитър Беровски
28.01.2019 09:0020191210100035Гражд. I инстанция103 - Искове по СК - развод по взаимно съгласиеГюлфие Яхова
28.01.2019 09:3020181210202223Наказат. общ хар-р1317 чл.343б НККалина Иванова
28.01.2019 09:3020181210102341Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеГюлфие Яхова
28.01.2019 09:4520181210202361Наказат. общ хар-р1317 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаГеорги Янев
28.01.2019 09:5020181210102472Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеГюлфие Яхова
28.01.2019 10:0020181210202164Наказат. частен хар-р1700 НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА ОТ ЧАСТЕН ХАРАКТЕР - по тъжба на пострадалия (НПК)Георги Янев
28.01.2019 10:0020171210103097Гражд. I инстанция217 - Искове по КЗГюлфие Яхова
28.01.2019 10:0020181210101619Гражд. I инстанция302 - Вещни искове  и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещГюлфие Яхова
28.01.2019 10:0020181210102732Гражд. I инстанция105 - Искове по СК - издръжка, изменениеДимитър Беровски
28.01.2019 10:3020181210200533Наказат. общ хар-р814 Продажба и държане на акцизни стоки без бандеролГеорги Янев
28.01.2019 10:3020191210100012Гражд. I инстанция111 - Производства по Закона за защита от домашното насилиеЕмилия Дончева
28.01.2019 10:4520181210202127Административно наказателно4010 КАТКалина Иванова
28.01.2019 11:0020181210202438Наказат. общ хар-р1005 Документни престъпленияКалина Иванова
28.01.2019 13:0020181210101121Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеСилвия Николова
28.01.2019 13:0020181210102281Гражд. I инстанция302 - Вещни искове  и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещЕмилия Дончева
28.01.2019 13:3020181210200287Наказат. общ хар-р702 Квалифицирани състави на кражбаМирослава Йорданова
28.01.2019 13:3020181210201053Административно наказателно4330 РДГГергана Симеонова
28.01.2019 13:3020181210100974Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеСилвия Николова
28.01.2019 13:3020181210102268Гражд. I инстанция102 - ИсковеГюлфие Яхова
28.01.2019 13:4520181210100638Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеСилвия Николова
28.01.2019 14:0020181210202389Административно наказателно4240 ИАААГергана Симеонова
28.01.2019 14:0020181210100236Гражд. I инстанция101 - Искове по СК - имуществени отношения между съпрузиСилвия Николова
28.01.2019 14:0020181210102098Гражд. I инстанция104 - Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на  мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки  и др.Гюлфие Яхова
28.01.2019 14:1520181210202409Административно наказателно4330 РДГГергана Симеонова
28.01.2019 14:3020181210202410Административно наказателно4330 РДГГергана Симеонова
28.01.2019 14:3020171210101630Гражд. I инстанция302 - Вещни искове  и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещЕмилия Дончева
29.01.2019 09:0020171210200788Наказат. общ хар-р718 ОбсебванеВладимир Пензов
29.01.2019 09:0020171210103041Гражд. I инстанция302 - Вещни искове  и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещГабриела Тричкова
29.01.2019 09:3020181210201621Наказат. общ хар-р1206 ХулиганствоЕкатерина Николова
29.01.2019 10:0020171210100903Гражд. I инстанция501 - ДелбаГабриела Тричкова
29.01.2019 10:3020161210101319Гражд. I инстанция501 - ДелбаГабриела Тричкова
29.01.2019 11:0020181210201437Наказат. общ хар-р604 Неплащане на издръжкаВладимир Пензов
29.01.2019 11:3020181210202241Наказат. общ хар-р604 Неплащане на издръжкаВладимир Пензов
29.01.2019 11:3020191210200013Наказат. общ хар-р1007 Ползване на неистински или преправен документЕкатерина Николова
29.01.2019 11:3020181210102192Гражд. I инстанция214 - Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеГабриела Тричкова
29.01.2019 13:0020181210102019Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеГабриела Тричкова
29.01.2019 13:3020181210202472Административно наказателно4350 Производства по приложението на чл.78а НКВладимир Пензов
29.01.2019 13:3020171210102228Гражд. I инстанция706 - Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение”Габриела Тричкова
29.01.2019 14:0020181210201531Наказат. частен хар-р1730 Чл.109, ал.1-3Екатерина Николова
29.01.2019 15:3020181210201974Административно наказателно4040 НАПВладимир Пензов
29.01.2019 15:4020181210201963Административно наказателно4040 НАПВладимир Пензов
29.01.2019 15:5020181210201971Административно наказателно4040 НАПВладимир Пензов
29.01.2019 16:0020181210201304Административно наказателно4350Екатерина Николова
30.01.2019 09:3020181210103006Гражд. I инстанция103 - Искове по СК - развод по взаимно съгласиеСилвия Николова
30.01.2019 09:4520181210102606Гражд. I инстанция214 - Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеСилвия Николова
30.01.2019 10:0020181210202505Административно наказателно4340 Здравна инспекцияКристина Панкова
30.01.2019 10:0020181210202332Наказат. общ хар-р1317 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаКалина Иванова
30.01.2019 10:0020191210200002Частно наказат. дело2110 Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК)Калина Иванова
30.01.2019 10:0020171210103300Гражд. I инстанция302 - Вещни искове  и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещСилвия Николова
30.01.2019 10:3020181210202562Административно наказателно4010 КАТКристина Панкова
30.01.2019 10:4520181210202561Административно наказателно4010 КАТКристина Панкова
30.01.2019 11:0020191210200005Наказат. общ хар-р930 Неизпълнение на съдебно решениеКалина Иванова
30.01.2019 11:1520181210202547Административно наказателно4070 ДНСККристина Панкова
30.01.2019 11:3020181210202679Административно наказателно4120 Комисия за защита на потребителитеКалина Иванова
30.01.2019 11:3020181210202718Административно наказателно4010 КАТКалина Иванова
30.01.2019 13:0020181210202587Административно наказателно4010 КАТКристина Панкова
30.01.2019 13:0020181210102002Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеЕмилия Дончева
30.01.2019 13:2020181210101865Гражд. I инстанция303 - Иск за изкупуване на част от съсобствен имотСилвия Николова
30.01.2019 13:3020181210202608Наказат. общ хар-р702 Квалифицирани състави на кражбаКристина Панкова
30.01.2019 13:3020181210100518Гражд. I инстанция214 - Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеСилвия Николова
30.01.2019 13:3020181210100517Гражд. I инстанция214 - Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеСилвия Николова
30.01.2019 13:3020181210101672Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеЕмилия Дончева
30.01.2019 14:0020181210102517Гражд. I инстанция102 - ИсковеЕмилия Дончева
30.01.2019 14:3020181210201778Наказат. частен хар-р1730 Лека телесна повредаКристина Панкова
30.01.2019 15:0020181210101675Гражд. I инстанция302 - Вещни искове  и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещЕмилия Дончева
30.01.2019 15:1520171210102395Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеСилвия Николова
30.01.2019 15:3020171210103462Гражд. I инстанция205 - Искове по ЗЗДискр.Силвия Николова
30.01.2019 16:0020181210101248Гражд. I инстанция214 - Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеСилвия Николова
31.01.2019 09:0020171210200201Наказат. частен хар-р1740 Лека телесна повреда без разстройство на здраветоВладимир Пензов
31.01.2019 09:0020181210100402Гражд. I инстанция302 - Вещни искове  и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещВера Коева
31.01.2019 09:3020181210201501Наказат. частен хар-р1730 Лека телесна повредаГеорги Янев
31.01.2019 09:3020191210200007Наказат. общ хар-р1317 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаЕкатерина Николова
31.01.2019 10:0020181210102583Гражд. I инстанция104 - Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на  мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки  и др.Вера Коева
31.01.2019 10:3020181210201672Наказат. общ хар-р1205 Упражняване на професия без правоспособностВладимир Пензов
31.01.2019 10:3020181210202651Наказат. общ хар-р718 ОбсебванеЕкатерина Николова
31.01.2019 10:3020161210101173Гражд. I инстанция601 - Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеСилвия Николова
31.01.2019 11:0020181210202348Административно наказателно1318 Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред. Противозаконно проникване в чуждо моторно превозно средство без съгласието на собственика.Владимир Пензов
31.01.2019 11:0020171210202277Наказат. частен хар-р1730 Лека телесна повредаЕкатерина Николова
31.01.2019 11:0020191210100028Гражд. I инстанция111 - Производства по Закона за защита от домашното насилиеВера Коева
31.01.2019 11:3020191210200001Наказат. общ хар-р1316 Привилегирован състав на транспортно престъплениеГеорги Янев
31.01.2019 11:3020191210200018Наказат. общ хар-р740 Унищожаване и поврежданеЕкатерина Николова
31.01.2019 11:3020161210101054Гражд. I инстанция501 - ДелбаСилвия Николова
31.01.2019 13:0020181210202159Наказат. общ хар-р1317 чл. 116, ал. 2, вр. ал. 1, т.10Георги Янев
31.01.2019 13:0020171210101787Гражд. I инстанция214 - Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеСилвия Николова
31.01.2019 13:3020181210202061Наказат. частен хар-р1730 Лека телесна повредаВладимир Пензов
31.01.2019 13:3520181210100198Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеСилвия Николова
31.01.2019 13:4520181210100354Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеСилвия Николова
31.01.2019 14:0020181210202368Наказат. общ хар-р811 Престъпления против кредиторитеЕкатерина Николова
31.01.2019 14:0020111210102330Гражд. I инстанция705 - ЧЛ.203 АЛ.2 КТ ВЪВ ВР. С ЧЛ.208 Т.2 КТ ЧЛ.211 К ЧЛ.49 ЧЛ.53 И ЧЛ.54 И ЧЛ.54 ЗЗД ЧЛ.86 АЛ.1 ЗЗДСилвия Николова
31.01.2019 15:0020181210201500Наказат. общ хар-р1317 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаЕкатерина Николова
31.01.2019 15:0020161210101956Гражд. I инстанция501 - ДелбаСилвия Николова
31.01.2019 16:0020181210101170Гражд. I инстанция214 - Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеСилвия Николова
31.01.2019 16:4520181210101433Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеСилвия Николова
Навигация
Новини, съобщения, мнения
Справки по дела
Вашите права в ЕС
Полезно да знаете
Галерия
Календар
Януари 2019
Su
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Брояч на посещенията
Automatic translation
Търсене
Търсене в сайта
Звукова версия
Център по медиация
Контакти
Адрес
гр. Благоевград
пл. Васил Левски 1
Телефони:

Регистратура

073 889816

Гражданско деловодство

073 889834
Наказателно деловодство

073 889851

Председател

073 889826
Дежурен призовкар

073 889803

Раб. време: 08:30-17:00

Факс:

073 882739

e-mail:
blagoevgrad-rs@justice.bg
Благоевградски съдебен р-н
Полезни връзки
Въпрос на месеца