>
            На 10.12.2013г. в Съдебната палата на Благоевград е открит Център по Медиация. За повече информация посетете рубриката Център по медиация!            В Районен съд - Благоевград работи тестова версия на Единен портал за предоставяне на достъп до всички съдебни актове по делата. За повече информация посетете рубриката НОВО! ЗА ВАС, АДВОКАТИ!
Календар

Насрочени дела за периода 01.04.2014 - 30.04.2014

вторник, 1 април
АН 333/2014 (по ЗКПО, ЗДДФЛ, КСО, ЗС) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
АН 2175/2013 (по ЗКПО, ЗДДФЛ, КСО, ЗС) - 11:15 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
АН 134/2014 (по ЗКПО, ЗДДФЛ, КСО, ЗС) - 11:30 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
АН 101/2014 (по Закона за храните, Закона за ветеринарномедицинската дейност) - 11:30 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
НОХ 1828/2013 (ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ БРАКА, СЕМЕЙСТВОТО И МЛАДЕЖТА) - 13:00 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
АН 275/2014 (по ЗБС, ЗА, ЗДДС и ДПК) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
НОХ 1178/2013 (ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА) - 14:30 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
ЧНД 369/2014 (Кумулации - чл.23, 25 и чл.27 от НК) - 15:20 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
НОХ 2166/2013 (ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ БРАКА, СЕМЕЙСТВОТО И МЛАДЕЖТА) - 15:30 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
НОХ 2244/2013 (Общо опасни престъпления - в Транспорта чл.343 от НК ал."а","б","в" и "г") - 16:00 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
АН 212/2014 (чл. 78 "а" от НК) - 16:40 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
сряда, 2 април
НОХ 2197/2011 (Престъпления против собствеността - Присвояване - чл.201 - чл.208 от НК) - 9:00 ч.
Съдия-докладчик: Емил Божков
ГД 228/2014 (Искове по СК - Развод и недействителност на брака) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Атанас Иванов
ГД 97/2014 (Други дела - по Закона срещу домашното насилие) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Атанас Иванов
ГД 2510/2013 (Вещни Искове - По ЗСПЗЗ) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Атанас Иванов
НОХ 1536/2013 (Престъпления против собствеността - Кражба - чл.194 - чл.197 от НК) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
ГД 2110/2012 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 10:20 ч.
Съдия-докладчик: Атанас Иванов
ГД 1166/2013 (Облигационни Искове - Дела от и с/у търговци) - 10:30 ч.
Съдия-докладчик: Атанас Иванов
ГД 2415/2013 (Облигационни Искове - Дела от и с/у търговци) - 10:40 ч.
Съдия-докладчик: Атанас Иванов
ГД 2632/2013 (Облигационни Искове - Дела от и с/у търговци) - 10:50 ч.
Съдия-докладчик: Атанас Иванов
ГД 2667/2013 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Атанас Иванов
АН 2211/2013 (чл. 78 "а" от НК) - 13:00 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
ГД 1730/2013 (Облигационни Искове - за непозв. увреждане ) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Атанас Иванов
АН 377/2014 (по ЗКПО, ЗДДФЛ, КСО, ЗС) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
АН 414/2014 (по ЗД по пътищата) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
ГД 478/2013 (Делби) - 14:00 ч.
Съдия-докладчик: Атанас Иванов
АН 403/2014 (по ЗД по пътищата) - 14:00 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
АН 406/2014 (по ЗД по пътищата) - 14:00 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
АН 405/2014 (по ЗД по пътищата) - 14:00 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
ГД 2363/2013 (Облигационни Искове - Дела от и с/у търговци) - 14:30 ч.
Съдия-докладчик: Атанас Иванов
ГД 195/2014 (Искове по СК - Изменение на Издръжка) - 14:30 ч.
Съдия-докладчик: Атанас Иванов
четвъртък, 3 април
ГД 455/2014 (Други дела - по чл.26-ти от Закона за закрила на детето) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
ЧГД 306/2014 (Други дела - Процедура по Регламент 1393/2007г) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
ГД 4175/2011 (Делби) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
ГД 1795/2013 (Вещни искове) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
НОХ 1919/2013 (ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
ГД 3009/2013 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
ГД 482/2014 (Искове по СК - лишаване от родителски права и спорове относно родителски права) - 10:30 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
ГД 3065/2013 (Искове по СК - Издръжка) - 10:30 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
ГД 2351/2013 (Искове по СК - лишаване от родителски права и спорове относно родителски права) - 10:30 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
ГД 1588/2013 (Облигационни искове) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
ГД 2168/2013 (Вещни искове) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
ГД 2339/2013 (Искове по КТ - За отмяна на уволнение) - 11:30 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
НЧХ 213/2014 (НЧХД) - 11:30 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
ГД 1918/2013 (Вещни искове) - 13:00 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
НОХ 236/2014 (ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ БРАКА, СЕМЕЙСТВОТО И МЛАДЕЖТА) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
ГД 2751/2013 (ИСКОВЕ по КТ) - 13:45 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
ГД 639/2013 (Облигационни Искове - искове за недействителност на сделки и договори и развалянето им) - 14:00 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
НОХ 2042/2013 (Престъпления против собствеността - Кражба - чл.194 - чл.197 от НК) - 14:00 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
понеделник, 7 април
ГД 2933/2013 (Облигационни Искове - Дела от и с/у търговци) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Ковачев
ГД 2196/2013 (Облигационни Искове - Дела от и с/у търговци) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
ГД 2985/2013 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 9:45 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
ГД 2893/2013 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 9:50 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
ГД 138/2014 (Вещни искове) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Ковачев
ГД 2684/2013 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
АН 294/2014 (по ЗД по пътищата) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
АН 303/2014 (по ЗД по пътищата) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
АН 10/2014 (по ЗБС, ЗА, ЗДДС и ДПК) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Саша Алексова
АН 17/2014 (по Закона за опазване на селск. имущество и ЗОЗЗ) - 10:10 ч.
Съдия-докладчик: Саша Алексова
ГД 2879/2013 (Облигационни Искове - Дела от и с/у търговци) - 10:20 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
АН 31/2014 (по ЗД по пътищата) - 10:20 ч.
Съдия-докладчик: Саша Алексова
АН 133/2014 (по ЗКПО, ЗДДФЛ, КСО, ЗС) - 10:30 ч.
Съдия-докладчик: Саша Алексова
АН 189/2014 (по ЗКПО, ЗДДФЛ, КСО, ЗС) - 10:50 ч.
Съдия-докладчик: Саша Алексова
ГД 1398/2013 (Облигационни Искове - Дела от и с/у търговци) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
ЧНД 245/2014 (Кумулации - чл.23, 25 и чл.27 от НК) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
НЧХ 1272/2013 (НЧХД) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
АН 42/2014 (по ЗКПО, ЗДДФЛ, КСО, ЗС) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Саша Алексова
АН 282/2014 (по ЗД по пътищата) - 11:10 ч.
Съдия-докладчик: Саша Алексова
АН 284/2014 (по ЗД по пътищата) - 11:20 ч.
Съдия-докладчик: Саша Алексова
НЧХ 304/2014 (НЧХД) - 11:30 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
АН 286/2014 (Административни дела - общо) - 11:30 ч.
Съдия-докладчик: Саша Алексова
АН 287/2014 (Административни дела - общо) - 11:30 ч.
Съдия-докладчик: Саша Алексова
ГД 515/2014 (Други дела - по чл.26-ти от Закона за закрила на детето) - 11:45 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Ковачев
ГД 516/2014 (Други дела - по чл.26-ти от Закона за закрила на детето) - 11:50 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Ковачев
ГД 520/2014 (Други дела - по чл.26-ти от Закона за закрила на детето) - 11:55 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Ковачев
НОХ 311/2014 (Престъпления против собствеността - Кражба - чл.194 - чл.197 от НК) - 13:00 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
АН 246/2014 (чл. 78 "а" от НК) - 13:00 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
АН 197/2014 (по ЗД по пътищата) - 13:25 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
ГД 2086/2010 (Облигационни искове) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Ковачев
АН 232/2014 (по ЗД по пътищата) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
АН 231/2014 (по ЗД по пътищата) - 13:35 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
АН 257/2014 (по ЗД по пътищата) - 13:40 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
АН 329/2014 (по ЗД по пътищата) - 13:45 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
ГД 105/2014 (Искове по КТ - За отмяна на уволнение) - 13:50 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
АН 296/2014 (по ЗД по пътищата) - 13:50 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
НОХ 765/2013 (Престъпления против личността - Изнасилване - чл.152 от НК) - 14:00 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
ГД 2730/2011 (Облигационни Искове - за непозв. увреждане ) - 14:15 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
ГД 1316/2013 (Други дела) - 14:30 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Ковачев
НОХ 427/2013 (Престъпления против собствеността - Кражба - чл.194 - чл.197 от НК) - 15:30 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
ГД 2861/2013 (ИСКОВЕ по КТ) - 15:40 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
АН 427/2014 (по ЗД по пътищата) - 16:30 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
АН 421/2014 (по ЗД по пътищата) - 16:40 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
АН 2299/2013 (по Закона за митниците) - 16:45 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
вторник, 8 април
НЧХ 2220/2013 (НЧХД) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
НОХ 314/2014 (Общо опасни престъпления - в Транспорта чл.343 от НК ал."а","б","в" и "г") - 10:30 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
ЧНД 200/2014 (Кумулации - чл.23, 25 и чл.27 от НК) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
АН 2065/2013 (по ЗД по пътищата) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
ЧНД 225/2014 (Кумулации - чл.23, 25 и чл.27 от НК) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
АН 2129/2013 (чл. 78 "а" от НК) - 14:00 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
НОХ 313/2014 (ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ) - 14:30 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
ГД 2981/2013 (Облигационни Искове - Дела от и с/у търговци) - 15:00 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
НОХ 62/2014 (ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ) - 15:00 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
НЧХ 1382/2013 (НЧХД) - 15:30 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
АН 2308/2013 (по ЗБС, ЗА, ЗДДС и ДПК) - 16:00 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
АН 3/2014 (по Закона за опазване на селск. имущество и ЗОЗЗ) - 16:15 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
сряда, 9 април
ГД 1515/2013 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
АН 454/2014 (по ЗКПО, ЗДДФЛ, КСО, ЗС) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
АН 451/2014 (по ЗКПО, ЗДДФЛ, КСО, ЗС) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
АН 458/2014 (по ЗКПО, ЗДДФЛ, КСО, ЗС) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
АН 2154/2013 (Административни дела - общо) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
НЧХ 1902/2013 (НЧХД) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
ГД 2187/2013 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Саша Алексова
АН 480/2014 (Административни дела - общо) - 10:10 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
АН 449/2014 (чл. 78 "а" от НК) - 10:20 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
ГД 485/2014 (Други дела - по чл.26-ти от Закона за закрила на детето) - 10:20 ч.
Съдия-докладчик: Саша Алексова
ГД 2698/2013 (Искове по КТ - За отмяна на уволнение) - 10:30 ч.
Съдия-докладчик: Саша Алексова
ЧНД 484/2014 (Кумулации - чл.23, 25 и чл.27 от НК) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
НЧХ 327/2014 (НЧХД) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
АН 423/2014 (по ЗД по пътищата) - 11:20 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
НОХ 34/2014 (Престъпления против собствеността - Кражба - чл.194 - чл.197 от НК) - 13:00 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
ГД 676/2013 (Искове по СК - лишаване от родителски права и спорове относно родителски права) - 14:30 ч.
Съдия-докладчик: Саша Алексова
НОХ 2223/2013 (ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ) - 15:00 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
НОХ 442/2014 (Престъпления против собствеността - Грабеж - чл.198 - чл.200 от НК) - 15:00 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
четвъртък, 10 април
АН 997/2013 (чл. 78 "а" от НК) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
ГД 517/2014 (Други дела - по чл.26-ти от Закона за закрила на детето) - 9:40 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
НОХ 373/2014 (Документни престъпления) - 9:40 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
ГД 519/2014 (Други дела - по чл.26-ти от Закона за закрила на детето) - 9:45 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
ГД 2027/2013 (Искове по СК - Изменение на Издръжка) - 9:50 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
ГД 518/2014 (Други дела - по чл.26-ти от Закона за закрила на детето) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
ГД 2524/2013 (Делби) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
АДМ 27/2013 (Дела от Административен характер) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
ГД 114/2013 (Облигационни Искове - Дела от и с/у търговци) - 10:30 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
ГД 1512/2013 (Облигационни Искове - Дела от и с/у търговци) - 10:45 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
ГД 2900/2013 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
ГД 1675/2012 (Вещни искове) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
НОХ 260/2014 (ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
ГД 2527/2013 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 11:10 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
ГД 2166/2013 (Делби) - 11:20 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
НЧХ 367/2014 (НЧХД) - 11:30 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
ГД 155/2012 (Вещни искове) - 13:00 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
ГД 2115/2013 (Искове по СК - Изменение на Издръжка) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
НЧХ 2069/2013 (НЧХД) - 14:00 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
НОХ 2130/2013 (ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА) - 14:00 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
петък, 11 април
НЧХ 1307/2013 (НЧХД) - 13:00 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
понеделник, 14 април
ГД 2937/2013 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
ГД 2428/2013 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
НЧХ 791/2013 (НЧХД) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
АН 129/2014 (по ЗБС, ЗА, ЗДДС и ДПК) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Саша Алексова
АН 196/2014 (по ЗД по пътищата) - 10:10 ч.
Съдия-докладчик: Саша Алексова
АН 202/2014 (по ЗД по пътищата) - 10:20 ч.
Съдия-докладчик: Саша Алексова
ГД 2773/2013 (Други дела) - 10:30 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
АН 295/2014 (по ЗД по пътищата) - 10:30 ч.
Съдия-докладчик: Саша Алексова
АН 305/2014 (по ЗКПО, ЗДДФЛ, КСО, ЗС) - 10:40 ч.
Съдия-докладчик: Саша Алексова
ГД 1875/2013 (Вещни искове) - 10:45 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
АН 337/2014 (по ЗКПО, ЗДДФЛ, КСО, ЗС) - 10:50 ч.
Съдия-докладчик: Саша Алексова
АН 328/2014 (по ЗД по пътищата) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Саша Алексова
АН 356/2014 (по ЗД по пътищата) - 11:10 ч.
Съдия-докладчик: Саша Алексова
ГД 512/2014 (Други дела - по Закона срещу домашното насилие) - 11:15 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
ГД 406/2014 (Други дела - по Закона срещу домашното насилие) - 11:20 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
АН 353/2014 (по ЗГ и ЗЛР) - 11:20 ч.
Съдия-докладчик: Саша Алексова
АН 381/2014 (по ЗД по пътищата) - 11:30 ч.
Съдия-докладчик: Саша Алексова
АН 402/2014 (по ЗД по пътищата) - 11:40 ч.
Съдия-докладчик: Саша Алексова
АН 428/2014 (по ЗД по пътищата) - 11:50 ч.
Съдия-докладчик: Саша Алексова
АН 158/2014 (Административни дела - общо) - 13:00 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
АН 465/2014 (по ЗД по пътищата) - 13:00 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
ЧНД 309/2014 (Кумулации - чл.23, 25 и чл.27 от НК) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
ГД 572/2014 (Искове по СК - Развод по взаимно съгласие) - 13:45 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
ГД 245/2014 (Искове по СК) - 13:50 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
ГД 2947/2013 (Искове по СК - лишаване от родителски права и спорове относно родителски права) - 14:30 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
вторник, 15 април
ВГД 243/2014 () - 9:00 ч.
Съдия-докладчик: Румяна Бакалова
ГД 2277/2013 (Други дела) - 9:10 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
ГД 568/2013 (Делби) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
НОХ 2131/2013 (Престъпления против стопанството - Престъпления в отделни стопански отрасли - чл.228 - чл.240 от НК) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
ГД 1866/2013 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
НОХ 1988/2013 (Престъпления против стопанството - Престъпления в отделни стопански отрасли - чл.228 - чл.240 от НК) - 10:30 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
АН 437/2014 (по ЗКПО, ЗДДФЛ, КСО, ЗС) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
ГД 1902/2013 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 11:10 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
ГД 1902/2013 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 11:10 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
АН 418/2014 (по ЗД по пътищата) - 11:15 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
ГД 1834/2013 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 11:20 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
АН 416/2014 (по ЗД по пътищата) - 11:25 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
ГД 1823/2013 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 11:30 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
АН 441/2014 (Административни дела - общо) - 13:00 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
АН 435/2014 (по ЗКПО, ЗДДФЛ, КСО, ЗС) - 13:15 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
НОХ 408/2013 (Престъпления против собствеността - Документна измама - чл.209 - чл.211 от НК) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
ГД 600/2014 (Други дела - по Закона срещу домашното насилие) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
ЧНД 277/2014 (Кумулации - чл.23, 25 и чл.27 от НК) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
НОХ 1995/2013 (ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ РЕДА И ОБЩЕСТВЕНОТО СПОКОЙСТВИЕ) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
НЧХ 1761/2013 (НЧХД) - 14:00 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
НОХ 2303/2013 (Престъпления против собствеността - Кражба - чл.194 - чл.197 от НК) - 15:00 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
НОХ 397/2014 (Престъпления против собствеността - Кражба - чл.194 - чл.197 от НК) - 15:00 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
НОХ 392/2014 (Общо опасни престъпления - в Транспорта чл.343 от НК ал."а","б","в" и "г") - 15:15 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
НОХ 2266/2013 (Престъпления против собствеността - Кражба - чл.194 - чл.197 от НК) - 15:30 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
АН 2028/2013 (по Закона за здравното осигуряване) - 16:00 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
АН 2153/2013 (Административни дела - общо) - 16:00 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
АН 2157/2013 (Административни дела - общо) - 16:10 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
НОХ 2318/2013 (Документни престъпления) - 16:15 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
НЧХ 2187/2013 (НЧХД) - 16:30 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
НОХ 370/2014 (ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ) - 16:30 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
сряда, 16 април
ГД 2634/2013 (Облигационни Искове - Дела от и с/у търговци) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Ковачев
ГД 2595/2013 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 9:50 ч.
Съдия-докладчик: Саша Алексова
ГД 1495/2013 (Искове по СК - лишаване от родителски права и спорове относно родителски права) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Саша Алексова
ГД 2809/2013 (Облигационни Искове - Дела от и с/у търговци) - 10:10 ч.
Съдия-докладчик: Саша Алексова
ГД 2850/2013 (Искове по СК) - 10:30 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Ковачев
ГД 2700/2013 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 10:30 ч.
Съдия-докладчик: Саша Алексова
АДМ 7/2014 (Дела от Административен характер) - 10:40 ч.
Съдия-докладчик: Саша Алексова
ГД 3720/2012 (Делби) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Саша Алексова
ГД 2875/2013 (Облигационни Искове - Дела от и с/у търговци) - 11:30 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Ковачев
ГД 2938/2013 (Облигационни Искове - Дела от и с/у търговци) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Ковачев
ГД 2639/2009 (Облигационни Искове - Дела от и с/у търговци) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Саша Алексова
ГД 4130/2011 (Вещни искове) - 13:40 ч.
Съдия-докладчик: Саша Алексова
ГД 11/2014 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 14:00 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Ковачев
ГД 26/2014 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 14:30 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Ковачев
ГД 169/2014 (ИСКОВЕ по КТ) - 15:00 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Ковачев
ГД 1621/2012 (Делби) - 16:00 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Ковачев
ГД 362/2014 (Искове по КТ - За отмяна на уволнение) - 16:15 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Ковачев
четвъртък, 17 април
АН 1820/2013 (Административни дела - общо) - 9:15 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
ГД 2374/2013 (ИСКОВЕ по КТ) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
ГД 1376/2004 (Делби) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Вера Янева
АН 316/2014 (по ЗД по пътищата) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
АН 332/2014 (по ЗКПО, ЗДДФЛ, КСО, ЗС) - 9:40 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
АН 317/2014 (по ЗД по пътищата) - 9:50 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
ГД 2862/2013 (Облигационни Искове - искове за недействителност на сделки и договори и развалянето им) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
ГД 1282/2013 (Облигационни Искове - за непозв. увреждане ) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
АН 2120/2013 (по ЗД по пътищата) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
ЧГД 432/2014 (Други дела) - 10:30 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
ГД 2552/2013 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 10:30 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
АН 289/2014 (по Закона за митниците) - 10:30 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
АН 256/2014 (по ЗД по пътищата) - 10:40 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
АН 186/2014 (по ЗКПО, ЗДДФЛ, КСО, ЗС) - 10:40 ч.
Съдия-докладчик: Саша Алексова
АН 254/2014 (по ЗД по пътищата) - 10:50 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
ГД 2480/2013 (Искове по СК - Развод и недействителност на брака) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
ГД 595/2014 (Други дела - по чл.26-ти от Закона за закрила на детето) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
АН 308/2014 (по ЗБС, ЗА, ЗДДС и ДПК) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
АН 292/2014 (Административни дела - общо) - 11:10 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
АН 354/2014 (по ЗГ и ЗЛР) - 11:20 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
АН 400/2014 (по ЗД по пътищата) - 11:30 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
вторник, 22 април
НОХ 1447/2013 (Общо опасни престъпления - Отглеждане на растения с цел производство на наркотични вещества - чл.354 ал."в" от НК, приготовления за престъпления свързани с наркотични вещества - чл.356а ал."а" от НК) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
АН 144/2014 (по ЗД по пътищата) - 9:40 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
АН 144/2014 (по ЗД по пътищата) - 9:40 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
НЧХ 1966/2012 (НЧХД) - 14:00 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
сряда, 23 април
ГД 803/2013 (ИСКОВЕ по КТ) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Ковачев
ГД 1782/2013 (Вещни искове) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Саша Алексова
АН 479/2014 (Административни дела - общо) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
ГД 2679/2013 (ИСКОВЕ по КТ) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Саша Алексова
ГД 1273/2013 (Облигационни Искове - Дела от и с/у търговци) - 10:10 ч.
Съдия-докладчик: Саша Алексова
ГД 2803/2013 (Облигационни Искове - за непозв. увреждане ) - 10:20 ч.
Съдия-докладчик: Саша Алексова
АН 482/2014 (по ЗБС, ЗА, ЗДДС и ДПК) - 10:30 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
ГД 2013/2013 (Делби) - 10:30 ч.
Съдия-докладчик: Саша Алексова
ГД 2752/2013 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 10:50 ч.
Съдия-докладчик: Саша Алексова
ГД 2673/2013 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Саша Алексова
НЧХ 391/2014 (НЧХД) - 13:00 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
ГД 2594/2013 (Облигационни Искове - Дела от и с/у търговци) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Саша Алексова
НОХ 358/2014 (Общо опасни престъпления - Отнемане на МПС - чл.346 от НК) - 14:00 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
ГД 2154/2013 (Вещни искове) - 15:00 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Ковачев
НЧХ 123/2014 (НЧХД) - 15:30 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
ГД 2748/2013 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 16:00 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Ковачев
четвъртък, 24 април
АН 163/2014 (по ЗКПО, ЗДДФЛ, КСО, ЗС) - 9:15 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
ГД 255/2014 (Облигационни Искове - Дела от и с/у търговци) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
АН 2245/2013 (Административни дела - общо) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
АН 184/2014 (по ЗКПО, ЗДДФЛ, КСО, ЗС) - 9:40 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
ГД 233/2014 (Облигационни Искове - за непозв. увреждане ) - 9:45 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
АДМ 5/2014 (Дела от Административен характер) - 9:45 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
АН 2305/2013 (Административни дела - общо) - 9:50 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
ГД 2892/2013 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
ГД 2842/2013 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
ГД 2534/2013 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 10:30 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
АН 60/2014 (по ЗД по пътищата) - 10:40 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
ГД 808/2012 (Вещни Искове - По ЗСПЗЗ) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
ГД 1062/2013 (Облигационни Искове - за непозв. увреждане ) - 11:30 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
ГД 730/2006 (Делби) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
ГД 1390/2013 (Облигационни Искове - Дела от и с/у търговци) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
НОХ 1233/2013 (Престъпления против стопанството - Престъпления в отделни стопански отрасли - чл.228 - чл.240 от НК) - 14:00 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
ЧНД 331/2014 (Кумулации - чл.23, 25 и чл.27 от НК) - 14:00 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
понеделник, 28 април
ГД 3045/2013 (Делби) - 9:00 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Ковачев
ГД 2669/2013 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Ковачев
ГД 1979/2013 (Облигационни Искове - Дела от и с/у търговци) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
ГД 2284/2013 (Делби) - 9:40 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
ГД 2709/2013 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
ГД 1209/2013 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Саша Алексова
ГД 2837/2013 (Облигационни Искове - за непозв. увреждане ) - 10:10 ч.
Съдия-докладчик: Саша Алексова
ГД 883/2013 (Облигационни Искове - Дела от и с/у търговци) - 10:15 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
ГД 1822/2013 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 10:20 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
ГД 1025/2013 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 10:20 ч.
Съдия-докладчик: Саша Алексова
ГД 2475/2013 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 10:30 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Ковачев
ГД 2996/2013 (Вещни искове) - 10:30 ч.
Съдия-докладчик: Саша Алексова
ГД 3033/2013 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 10:40 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
ГД 46/2014 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 10:45 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Ковачев
ГД 2664/2013 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 10:50 ч.
Съдия-докладчик: Саша Алексова
ГД 2511/2013 (Делби) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Саша Алексова
ГД 234/2014 (Искове по СК - Развод и недействителност на брака) - 11:15 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Ковачев
ГД 2805/2013 (Облигационни Искове - Дела от и с/у търговци) - 13:00 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Ковачев
ГД 186/2014 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 13:15 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Ковачев
ГД 3019/2013 (Делби) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Ковачев
ГД 36/2013 (Облигационни искове) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Саша Алексова
ГД 353/2013 (ИСКОВЕ по КТ) - 14:00 ч.
Съдия-докладчик: Саша Алексова
ГД 682/2005 (Делби) - 14:30 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Ковачев
ГД 1066/2013 (Вещни искове) - 14:30 ч.
Съдия-докладчик: Саша Алексова
ГД 2713/2013 (Облигационни искове) - 15:00 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Ковачев
ГД 1440/2012 (Делби) - 16:00 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Ковачев
вторник, 29 април
НОХ 27/2014 (Престъпления против правата на гражданите - Против интелектуалната собственост - чл.172 "а" и чл.173 от НК) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
НОХ 120/2014 (Документни престъпления) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
НОХ 1998/2013 (Престъпления против правата на гражданите - Против интелектуалната собственост - чл.172 "а" и чл.173 от НК) - 13:00 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
ЧНД 2234/2013 (Кумулации - чл.23, 25 и чл.27 от НК) - 13:20 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
АН 251/2014 (чл. 78 "а" от НК) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
НОХ 2267/2013 (Престъпления против собствеността - Кражба - чл.194 - чл.197 от НК) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
НОХ 201/2014 (Общо опасни престъпления - Отглеждане на растения с цел производство на наркотични вещества - чл.354 ал."в" от НК, приготовления за престъпления свързани с наркотични вещества - чл.356а ал."а" от НК) - 14:00 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
НЧХ 261/2013 (НЧХД) - 15:00 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
НОХ 1181/2013 (Престъпления против стопанството) - 15:00 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
НОХ 2075/2013 (Престъпления против собствеността - Кражба - чл.194 - чл.197 от НК) - 15:30 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
НОХ 35/2014 (Престъпления против собствеността - Кражба - чл.194 - чл.197 от НК) - 16:00 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
сряда, 30 април
АДМ 3/2014 (Дела от Административен характер) - 8:30 ч.
Съдия-докладчик: Атанас Иванов
АДМ 8/2014 (Дела от Административен характер) - 8:30 ч.
Съдия-докладчик: Атанас Иванов
ГД 1819/2013 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 9:00 ч.
Съдия-докладчик: Атанас Иванов
ГД 1371/2013 (Облигационни искове) - 9:15 ч.
Съдия-докладчик: Атанас Иванов
ГД 298/2014 (Облигационни Искове - за непозв. увреждане ) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Атанас Иванов
ГД 484/2014 (Облигационни Искове - Дела от и с/у търговци) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Атанас Иванов
НОХ 1432/2012 (Престъпления против собствеността - Документна измама - чл.209 - чл.211 от НК) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
ГД 1134/2013 (Облигационни Искове - искове за недействителност на сделки и договори и развалянето им) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Саша Алексова
АН 469/2014 (по ЗД по пътищата) - 10:10 ч.
Съдия-докладчик: Саша Алексова
ГД 1277/2013 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 10:15 ч.
Съдия-докладчик: Атанас Иванов
ГД 2977/2013 (Облигационни Искове - Дела от и с/у търговци) - 10:20 ч.
Съдия-докладчик: Саша Алексова
АН 472/2014 (по ЗКПО, ЗДДФЛ, КСО, ЗС) - 10:20 ч.
Съдия-докладчик: Саша Алексова
ГД 297/2014 (Облигационни Искове - Дела от и с/у търговци) - 10:30 ч.
Съдия-докладчик: Атанас Иванов
АН 455/2014 (по ЗКПО, ЗДДФЛ, КСО, ЗС) - 10:30 ч.
Съдия-докладчик: Саша Алексова
ГД 2806/2013 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 10:30 ч.
Съдия-докладчик: Саша Алексова
АН 452/2014 (по ЗКПО, ЗДДФЛ, КСО, ЗС) - 10:40 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
ГД 96/2014 (Облигационни Искове - искове за недействителност на сделки и договори и развалянето им) - 10:45 ч.
Съдия-докладчик: Атанас Иванов
АН 422/2014 (по ЗД по пътищата) - 10:50 ч.
Съдия-докладчик: Саша Алексова
ГД 2195/2013 (Облигационни Искове - Дела от и с/у търговци) - 10:50 ч.
Съдия-докладчик: Саша Алексова
ГД 865/2013 (Облигационни Искове - Дела от и с/у търговци) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Саша Алексова
АН 453/2014 (по ЗКПО, ЗДДФЛ, КСО, ЗС) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Саша Алексова
АН 419/2014 (по ЗД по пътищата) - 11:10 ч.
Съдия-докладчик: Саша Алексова
АН 420/2014 (по ЗД по пътищата) - 11:20 ч.
Съдия-докладчик: Саша Алексова
ГД 1637/2013 (Делби) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Саша Алексова
ГД 3723/2012 (Вещни искове) - 14:00 ч.
Съдия-докладчик: Саша Алексова

Навигация
Новини, съобщения, мнения
Справки по дела
Вашите права в ЕС
Полезно да знаете
Галерия
Календар
Април 2014
Su
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Брояч на посещенията
Automatic translation
Търсене
Търсене в сайта
Звукова версия
Център по медиация
НОВО! ЗА ВАС, АДВОКАТИ!
Контакти
Адрес
гр. Благоевград
пл. Васил Левски 1
Телефони:

Регистратура

073 889816

Гражданско деловодство

073 889834
Наказателно деловодство

073 889851

Адм. секретар

073 889824
Дежурен призовкар

073 889803

Раб. време: 08:30-17:00

Факс:

073 882739

e-mail:
rc_blagoevgrad@mail.bg
Благоевградски съдебен р-н
Полезни връзки
Въпрос на месеца