>
  С Решение на ВСС по Протокол № 56 от 12 ноември 2015г. БлРС заедно с още пет съдилища е определен да участва в пилотното прилагане на новия централизиран Единен портал за електронно правосъдие на ВСС. За повече информация посетете меню Центализиран Единен портал за е-правосъдие на ВСС!!! /пилотно тестване/.
Календар

Насрочени дела за периода 01.11.2015 - 30.11.2015

понеделник, 2 ноември
ГД 609/2015 (Искове по КТ - За обезщетение по чл.200 от КТ) - 9:00 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова
ГД 10/2015 (Облигационни Искове - Дела от и с/у търговци) - 9:10 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова
АДМ 4/2015 (Дела от Административен характер) - 9:15 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
ГД 1640/2012 (Делби) - 9:20 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
ГД 1310/2015 (Други дела) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
НОХ 1788/2015 (Престъпления против собствеността - Присвояване - чл.201 - чл.208 от НК) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
ГД 2003/2014 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова
ГД 1476/2015 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 10:10 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
ГД 2200/2014 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 10:20 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова
ГД 1641/2015 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 10:30 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
ГД 2153/2014 (Вещни искове) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
АН 1439/2015 (по ЗД по пътищата) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
АН 1748/2015 (по ЗКПО, ЗДДФЛ, КСО, ЗС) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
НЧХ 918/2014 (НЧХД) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
ГД 1529/2014 (Делби) - 11:30 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
НОХ 1876/2015 (Общо опасни престъпления - в Транспорта чл.343 от НК ал."а","б","в" и "г") - 13:00 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
АН 1773/2015 (по ЗД по пътищата) - 13:00 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
АН 1895/2015 (Административни дела - общо) - 13:15 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
ЧГД 765/2015 (Облигационни Искове - Дела от и с/у търговци) - 13:20 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова
НЧХ 371/2014 (НЧХД) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
ГД 55/2015 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова
ГД 2080/2015 (Други дела - по Закона срещу домашното насилие) - 14:00 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
НОХ 1033/2014 (Престъпления против личността - Средна телесна повреда - чл.129 от НК) - 14:00 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
НОХ 1524/2015 (Престъпления против собствеността - Документна измама - чл.209 - чл.211 от НК) - 14:30 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
АН 1732/2015 (Административни дела - общо) - 16:00 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова

вторник, 3 ноември
НЧХ 1213/2015 (НЧХД) - 9:00 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
ГД 656/2015 (Искове по СК) - 9:00 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
ГД 1502/2015 (Искове по СК - Развод и недействителност на брака) - 9:15 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
ГД 2494/2014 (Вещни искове) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
НОХ 947/2015 (Общо опасни престъпления - в Транспорта чл.343 от НК ал."а","б","в" и "г") - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
НЧХ 1176/2015 (НЧХД) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
НОХ 1919/2015 (ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ БРАКА, СЕМЕЙСТВОТО И МЛАДЕЖТА) - 10:30 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
АН 1599/2015 (Административни дела - общо) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
НОХ 1581/2015 (ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ БРАКА, СЕМЕЙСТВОТО И МЛАДЕЖТА) - 11:30 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
АН 1541/2015 (по ЗД по пътищата) - 13:20 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
АН 1541/2015 (по ЗД по пътищата) - 13:20 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
НОХ 1211/2015 (Престъпления против собствеността - Измама - чл.212 и чл.212 "а" от НК) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
НОХ 1186/2015 (Престъпления против личността - Средна телесна повреда - чл.129 от НК) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
НОХ 847/2015 (ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ РЕДА И ОБЩЕСТВЕНОТО СПОКОЙСТВИЕ) - 14:00 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
АН 1898/2015 (по ЗД по пътищата) - 14:30 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
АН 1940/2015 (Административни дела - общо) - 14:40 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
ЧНД 1951/2015 (Кумулации - чл.23, 25 и чл.27 от НК) - 14:50 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
АН 1939/2015 (чл. 78 "а" от НК) - 15:10 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
НОХ 436/2015 (ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ БРАКА, СЕМЕЙСТВОТО И МЛАДЕЖТА) - 15:30 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
НОХ 1918/2015 (Документни престъпления) - 15:30 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
ЧНД 1311/2015 (чл.80 - чл.88 ал."а" от НК) - 15:45 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
НОХ 1908/2015 (Общо опасни престъпления - Отглеждане на растения с цел производство на наркотични вещества - чл.354 ал."в" от НК, приготовления за престъпления свързани с наркотични вещества - чл.356а ал."а" от НК) - 16:00 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
НОХ 1850/2014 (Престъпления против собствеността - Кражба - чл.194 - чл.197 от НК) - 16:00 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова

сряда, 4 ноември
ГД 2712/2014 (Делби) - 9:00 ч.
Съдия-докладчик: Атанас Иванов
ГД 1108/2015 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 9:00 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
ГД 967/2013 (Делби) - 9:15 ч.
Съдия-докладчик: Атанас Иванов
ГД 2176/2015 (Други дела - по чл.30-ти от Закона за закрила на детето) - 9:15 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
ГД 2144/2015 (Искове по СК - Развод по взаимно съгласие) - 9:15 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
ГД 1399/2015 (ИСКОВЕ по КТ) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Атанас Иванов
ГД 2345/2014 (Вещни искове) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова
ГД 1239/2015 (Облигационни Искове - Дела от и с/у търговци) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
ГД 2049/2012 (Делби) - 9:35 ч.
Съдия-докладчик: Атанас Иванов
ГД 1833/2015 (Искове по КТ - За отмяна на уволнение) - 9:40 ч.
Съдия-докладчик: Атанас Иванов
ГД 1824/2015 (Облигационни Искове - Дела от и с/у търговци) - 9:50 ч.
Съдия-докладчик: Атанас Иванов
НОХ 1258/2015 (ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
ГД 394/2015 (Вещни Искове - По ЗСПЗЗ) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
НОХ 1510/2015 (Общо опасни престъпления - в Транспорта чл.343 от НК ал."а","б","в" и "г") - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
НОХ 1401/2015 (ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ РЕДА И ОБЩЕСТВЕНОТО СПОКОЙСТВИЕ) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова
ГД 1204/2015 (Искове по СК) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова
ГД 918/2015 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
ГД 776/2015 (Вещни искове) - 14:00 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
ГД 440/2015 (Искове по СК - лишаване от родителски права и спорове относно родителски права) - 14:30 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова
НЧХ 531/2015 (НЧХД) - 15:00 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова
ГД 925/2015 (ИСКОВЕ по КТ) - 15:30 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова

четвъртък, 5 ноември
НОХ 1313/2015 (Престъпления против Финансовата, Данъчната и Осигурителната система) - 9:00 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
ГД 315/2012 (ИСКОВЕ по КТ) - 9:00 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
НОХ 1402/2015 (Документни престъпления) - 9:00 ч.
Съдия-докладчик: Гюлфие Яхова
АН 1387/2015 (Административни дела - общо) - 9:20 ч.
Съдия-докладчик: Гюлфие Яхова
НОХ 1660/2015 (Престъпления против собствеността - Кражба - чл.194 - чл.197 от НК) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
ГД 1459/2014 (ИСКОВЕ по КТ) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
НОХ 1949/2015 (Престъпления против собствеността - Кражба - чл.194 - чл.197 от НК) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
АН 1801/2015 (по ЗГ и ЗЛР) - 11:10 ч.
Съдия-докладчик: Гюлфие Яхова
ГД 2103/2015 (Други дела - по Закона срещу домашното насилие) - 11:30 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
ЧНД 440/2015 (Кумулации - чл.23, 25 и чл.27 от НК) - 13:00 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
ЧНД 1349/2015 (Кумулации - чл.23, 25 и чл.27 от НК) - 13:20 ч.
Съдия-докладчик: Гюлфие Яхова
НОХ 1729/2015 (Престъпления против собствеността - Кражба - чл.194 - чл.197 от НК) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
ГД 1275/2015 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
АН 2033/2015 (по ЗД по пътищата) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Гюлфие Яхова
АН 1803/2015 (по ЗД по пътищата) - 14:00 ч.
Съдия-докладчик: Гюлфие Яхова
НОХ 1660/2015 (Престъпления против собствеността - Кражба - чл.194 - чл.197 от НК) - 14:00 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
АН 1375/2015 (по ЗД по пътищата) - 14:30 ч.
Съдия-докладчик: Гюлфие Яхова
АН 1457/2015 (по ЗД по пътищата) - 14:40 ч.
Съдия-докладчик: Гюлфие Яхова
АН 1878/2015 () - 15:00 ч.
Съдия-докладчик: Гюлфие Яхова
НЧХ 1802/2014 (НЧХД) - 15:30 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов

петък, 6 ноември
НОХ 1392/2015 (ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ БРАКА, СЕМЕЙСТВОТО И МЛАДЕЖТА) - 9:00 ч.
Съдия-докладчик: Гюлфие Яхова
НОХ 1503/2015 (Престъпления против собствеността - Кражба - чл.194 - чл.197 от НК) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Гюлфие Яхова
ГД 1680/2015 (Облигационни Искове - Дела от и с/у търговци) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Деница Урумова
НЧХ 1937/2015 (НЧХД) - 10:30 ч.
Съдия-докладчик: Гюлфие Яхова
ГД 1692/2015 (Облигационни Искове - Дела от и с/у търговци) - 10:30 ч.
Съдия-докладчик: Деница Урумова
АН 1587/2015 (по ЗКПО, ЗДДФЛ, КСО, ЗС) - 10:30 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова
ГД 1653/2015 (Облигационни Искове - Дела от и с/у търговци) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Деница Урумова
АН 1585/2015 (по ЗКПО, ЗДДФЛ, КСО, ЗС) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова
ГД 2088/2015 (Други дела - по Закона срещу домашното насилие) - 11:30 ч.
Съдия-докладчик: Деница Урумова
АН 1329/2015 (Административни дела - общо) - 11:30 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова
АН 1435/2015 (Административни дела - общо) - 13:00 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова
ЧНД 1980/2015 (Съдебни поръчки) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Гюлфие Яхова
ГД 1678/2015 (Искове по СК - Изменение на Издръжка) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Деница Урумова
ЧНД 1911/2015 (Съдебни поръчки) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
ГД 1955/2015 (Облигационни Искове - Дела от и с/у търговци) - 13:45 ч.
Съдия-докладчик: Деница Урумова
ГД 2036/2015 (Други дела) - 14:00 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
НОХ 1535/2015 (Документни престъпления) - 14:00 ч.
Съдия-докладчик: Гюлфие Яхова
ГД 1650/2015 (Облигационни Искове - Дела от и с/у търговци) - 14:00 ч.
Съдия-докладчик: Деница Урумова
АН 1970/2015 (по ЗД по пътищата) - 14:00 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова
АН 1969/2015 (по Закона за митниците) - 14:15 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова
ГД 1743/2015 (Искове по СК - лишаване от родителски права и спорове относно родителски права) - 14:30 ч.
Съдия-докладчик: Деница Урумова
АН 1779/2015 (чл. 78 "а" от НК) - 15:00 ч.
Съдия-докладчик: Гюлфие Яхова
АН 1914/2015 (по ЗКПО, ЗДДФЛ, КСО, ЗС) - 15:00 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова
АН 1630/2015 (по Закона за защита на потребителите) - 15:30 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова

понеделник, 9 ноември
ГД 3/2015 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
ГД 1553/2014 (Делби) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
ГД 1187/2015 (Облигационни Искове - за непозв. увреждане ) - 10:30 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
ГД 1679/2015 (ИСКОВЕ по КТ) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Деница Урумова
АН 1794/2015 (по ЗГ и ЗЛР) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
АН 1684/2015 (по ЗД по пътищата) - 13:00 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
ГД 1126/2015 (Искове по СК - Развод и недействителност на брака) - 13:20 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова
АН 1884/2015 (Административни дела - общо) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
АН 2030/2015 (по ЗБС, ЗА, ЗДДС и ДПК) - 13:45 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
ГД 2023/2015 (Други дела - по Закона срещу домашното насилие) - 14:00 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
АН 2003/2015 (по ЗД по пътищата) - 14:00 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
АН 2009/2015 (по ЗД по пътищата) - 14:15 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
ГД 53/2015 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 14:30 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
ГД 1377/2015 (Искове по СК - Развод и недействителност на брака) - 15:00 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
НОХ 1828/2014 (Престъпления против собствеността - Присвояване - чл.201 - чл.208 от НК) - 15:00 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
ГД 1025/2014 (Облигационни искове) - 15:00 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова

вторник, 10 ноември
ГД 2694/2014 (Делби) - 9:00 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
ГД 613/2015 (Облигационни искове) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
ГД 2189/2015 (Искове по СК - Развод по взаимно съгласие) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
ГД 2126/2015 (Други дела - по Закона срещу домашното насилие) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
НОХ 1152/2015 (Престъпления против собствеността - Документна измама - чл.209 - чл.211 от НК) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
ГД 1620/2012 (Вещни Искове - По ЗСПЗЗ) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
АН 1586/2015 (по ЗКПО, ЗДДФЛ, КСО, ЗС) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
НЧХ 1475/2014 (НЧХД) - 10:10 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
ГД 952/2013 (Вещни искове) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
НОХ 959/2015 (Престъпления против собствеността - Кражба - чл.194 - чл.197 от НК) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
ГД 2090/2014 (Облигационни Искове - Дела от и с/у търговци) - 11:30 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
АН 1629/2015 (Административни дела - общо) - 11:30 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
ГД 415/2015 (Вещни искове) - 13:00 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
ГД 2329/2014 (Делби) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
НОХ 1035/2015 (Престъпления против собствеността - Кражба - чл.194 - чл.197 от НК) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
НОХ 1512/2014 (Престъпления против собствеността - Грабеж - чл.198 - чл.200 от НК) - 14:00 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова

сряда, 11 ноември
ГД 2215/2015 (Искове по СК - Развод по взаимно съгласие) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
ГД 1409/2015 (Искове по СК - лишаване от родителски права и спорове относно родителски права) - 9:40 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
НОХ 947/2014 (Престъпления против личността - Средна телесна повреда - чл.129 от НК) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
ГД 156/2012 (Вещни искове) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова
АН 1157/2015 (Административни дела - общо) - 13:00 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
АН 1216/2015 (Административни дела - общо) - 13:00 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова
АН 2010/2015 (по ЗД по пътищата) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
АН 2005/2015 (по ЗД по пътищата) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
АН 1704/2015 (по ЗД по пътищата) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова
ГД 999/2015 (Искове по КТ - За отмяна на уволнение) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
ВНОХ 370/2015 () - 14:00 ч.
Съдия-докладчик: Иво Харамлийски
АН 1678/2015 (по ЗБС, ЗА, ЗДДС и ДПК) - 14:00 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова
АН 1765/2015 (Административни дела - общо) - 14:30 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова
АН 1808/2015 (по Закона за здравното осигуряване) - 15:00 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова
АН 2031/2015 (по ЗД по пътищата) - 15:15 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова
АН 2007/2015 (по ЗД по пътищата) - 15:30 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова

четвъртък, 12 ноември
ГД 1867/2015 (Други дела - по чл.26-ти от Закона за закрила на детето) - 9:00 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
АН 1891/2015 (Административни дела - общо) - 9:10 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
АН 1893/2015 (Административни дела - общо) - 9:10 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
ГД 1858/2015 (Други дела - по чл.26-ти от Закона за закрила на детето) - 9:10 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
АН 1091/2015 (Административни дела - общо) - 9:15 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
АН 1522/2015 (Административни дела - общо) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
ГД 350/2015 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
АН 1280/2015 (по ЗКПО, ЗДДФЛ, КСО, ЗС) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
ГД 1414/2015 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 9:40 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
АН 1290/2015 (по ЗД по пътищата) - 9:40 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
АН 1290/2015 (по ЗД по пътищата) - 9:40 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
АН 1945/2015 (Административни дела - общо) - 9:45 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
АН 1879/2015 (Административни дела - общо) - 9:50 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
АН 1423/2015 (Административни дела - общо) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
ГД 463/2015 (Делби) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
АН 1543/2015 (по ЗД по пътищата) - 10:10 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
ГД 210/2015 (ИСКОВЕ по КТ) - 10:15 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
АН 1987/2015 (по ЗБС, ЗА, ЗДДС и ДПК) - 10:20 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
АН 1983/2015 (по Закона за митниците) - 10:30 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
АН 1843/2015 (по ЗД по пътищата) - 10:30 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
АН 2006/2015 (по ЗД по пътищата) - 10:40 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
АН 1899/2015 (по ЗД по пътищата) - 10:40 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
АН 2011/2015 (по ЗД по пътищата) - 10:50 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
АН 1912/2015 (Административни дела - общо) - 10:50 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
АН 2012/2015 (по ЗД по пътищата) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
ГД 926/2015 (Вещни искове) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
АН 1913/2015 (по ЗКПО, ЗДДФЛ, КСО, ЗС) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
АН 1682/2015 (по ЗБС, ЗА, ЗДДС и ДПК) - 11:10 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
АН 1916/2015 (по ЗКПО, ЗДДФЛ, КСО, ЗС) - 11:15 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
АН 2073/2015 (по ЗД по пътищата) - 11:20 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
АН 1917/2015 (Административни дела - общо) - 11:20 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
АН 2077/2015 (Административни дела - общо) - 11:30 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
АН 1859/2015 (по Закона за защита на потребителите) - 11:30 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
ЧНД 2037/2015 (Кумулации - чл.23, 25 и чл.27 от НК) - 13:00 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
ЧНД 1998/2015 (Кумулации - чл.23, 25 и чл.27 от НК) - 13:15 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
АН 1291/2015 (по ЗД по пътищата) - 13:20 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
НОХ 408/2013 (Престъпления против собствеността - Документна измама - чл.209 - чл.211 от НК) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
АН 1845/2015 (по Закона за защита на потребителите) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Гюлфие Яхова
НЧХ 1890/2014 (НЧХД) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
АН 1436/2015 (по ЗД по пътищата) - 14:00 ч.
Съдия-докладчик: Гюлфие Яхова
НЧХ 1747/2014 (НЧХД) - 14:30 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
АН 1521/2015 (Административни дела - общо) - 14:40 ч.
Съдия-докладчик: Гюлфие Яхова
АН 2038/2015 (чл. 78 "а" от НК) - 15:00 ч.
Съдия-докладчик: Гюлфие Яхова
АН 2079/2015 (по ЗД по пътищата) - 15:40 ч.
Съдия-докладчик: Гюлфие Яхова

петък, 13 ноември
НЧХ 1388/2015 (НЧХД) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Гюлфие Яхова
ГД 1652/2015 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Деница Урумова
ГД 2167/2015 (Други дела - по чл.26-ти от Закона за закрила на детето) - 10:30 ч.
Съдия-докладчик: Деница Урумова
НОХ 1562/2015 (Документни престъпления) - 10:30 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова
ГД 2168/2015 (Други дела - по чл.26-ти от Закона за закрила на детето) - 10:45 ч.
Съдия-докладчик: Деница Урумова
ГД 2169/2015 (Други дела - по чл.26-ти от Закона за закрила на детето) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Деница Урумова
ГД 2073/2015 (Искове по СК - лишаване от родителски права и спорове относно родителски права) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Деница Урумова
НОХ 1502/2015 (ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова
НОХ 20/2015 (Престъпления против личността - тежка телесна повреда - чл.128 НК) - 14:00 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
ГД 1861/2015 (Искове по СК - Изменение на Издръжка) - 14:15 ч.
Съдия-докладчик: Деница Урумова

понеделник, 16 ноември
ГД 1148/2015 (Искове по КТ - За обезщетение по чл.200 от КТ) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
ГД 36/2013 (Облигационни искове) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
ГД 2363/2014 (Облигационни Искове - Дела от и с/у търговци) - 13:00 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова
ГД 2152/2015 (Други дела - по Закона срещу домашното насилие) - 14:00 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
ГД 1764/2014 (Вещни искове) - 14:00 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова

вторник, 17 ноември
ГД 1844/2014 (Вещни искове) - 9:00 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
ГД 2224/2015 (Искове по СК - Развод по взаимно съгласие) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
АДМ 5/2015 (Дела от Административен характер) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
НОХ 1641/2015 (Престъпления против собствеността - Кражба - чл.194 - чл.197 от НК) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
ГД 2020/2014 (ИСКОВЕ по КТ) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
ГД 1306/2015 (Облигационни Искове - за непозв. увреждане ) - 10:30 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
НОХ 1749/2015 (ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ БРАКА, СЕМЕЙСТВОТО И МЛАДЕЖТА) - 10:30 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
ЧГД 979/2015 (Други дела) - 11:30 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
ГД 1036/2015 (ИСКОВЕ по КТ) - 13:00 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
ГД 1531/2015 (Искове по КТ - За отмяна на уволнение) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
НОХ 1055/2014 (ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ И ОБЩЕСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
ГД 27/2014 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова

сряда, 18 ноември
ГД 389/2015 (Облигационни Искове - Дела от и с/у търговци) - 9:00 ч.
Съдия-докладчик: Атанас Иванов
ГД 639/2015 (Други дела - по Закона срещу домашното насилие) - 9:00 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
ГД 1707/2015 (Облигационни искове) - 9:15 ч.
Съдия-докладчик: Атанас Иванов
ГД 2089/2015 (Други дела - по чл.26-ти от Закона за закрила на детето) - 9:25 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова
ГД 2396/2014 (Вещни искове) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Атанас Иванов
ГД 682/2005 (Делби) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова
ГД 1482/2015 (Вещни искове) - 9:45 ч.
Съдия-докладчик: Атанас Иванов
ГД 2347/2014 (ИСКОВЕ по КТ) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
ГД 1161/2015 (Вещни искове) - 11:30 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
НОХ 1509/2015 (Престъпления против собствеността - Кражба - чл.194 - чл.197 от НК) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова
ГД 1956/2014 (ИСКОВЕ по КТ) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова
ГД 1374/2014 (Облигационни Искове - Дела от и с/у търговци) - 14:00 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова
ГД 1154/2015 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 14:20 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова
НЧХ 1936/2015 (НЧХД) - 14:30 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
НОХ 2015/2015 (Престъпления против собствеността - Присвояване - чл.201 - чл.208 от НК) - 14:30 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
НОХ 565/2015 (Престъпления против собствеността - Кражба - чл.194 - чл.197 от НК) - 14:30 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова
НОХ 1693/2015 (Престъпления против собствеността - Грабеж - чл.198 - чл.200 от НК) - 15:00 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова
ГД 1266/2015 (Други дела) - 15:00 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова
АН 2072/2015 (по ЗД по пътищата) - 16:00 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова

четвъртък, 19 ноември
НОХ 1801/2014 (Престъпления против собствеността - Документна измама - чл.209 - чл.211 от НК) - 9:00 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
ГД 1507/2015 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 9:00 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
ГД 2227/2015 (Искове по СК - Развод по взаимно съгласие) - 9:20 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
ГД 1199/2015 (Искове по КТ - За отмяна на уволнение) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
АН 1702/2015 (Административни дела - общо) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
АН 1334/2015 (по ЗД по пътищата) - 9:40 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
АН 1308/2015 (Административни дела - общо) - 9:50 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
ГД 270/2015 (Облигационни Искове - Дела от и с/у търговци) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
АН 1366/2015 (по Закона за здравното осигуряване) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
АН 1471/2015 (по Закона за защита на потребителите) - 10:30 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
АН 1628/2015 (Административни дела - общо) - 10:40 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
ЧНД 2029/2015 (Кумулации - чл.23, 25 и чл.27 от НК) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
ГД 847/2014 (Вещни искове) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
НОХ 870/2015 (Престъпления против стопанството) - 11:40 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
АН 1841/2015 (по ЗД по пътищата) - 13:20 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
НЧХ 1304/2014 (НЧХД) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
НОХ 1692/2015 (Престъпления против личността - Средна телесна повреда - чл.129 от НК) - 14:00 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
АН 1814/2015 (чл. 78 "а" от НК) - 15:00 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова

петък, 20 ноември
НОХ 2035/2015 (ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова
ГД 2209/2015 (Искове по СК - Развод по взаимно съгласие) - 10:15 ч.
Съдия-докладчик: Деница Урумова
ГД 1643/2015 (Облигационни искове) - 10:30 ч.
Съдия-докладчик: Деница Урумова
НОХ 1991/2015 (ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ БРАКА, СЕМЕЙСТВОТО И МЛАДЕЖТА) - 11:30 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова
НОХ 1669/2015 (Престъпления против собствеността - Кражба - чл.194 - чл.197 от НК) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова
НОХ 105/2015 (Престъпления против стопанството - Престъпления в отделни стопански отрасли - чл.228 - чл.240 от НК) - 14:00 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова

понеделник, 23 ноември
ГД 518/2015 (Облигационни Искове - за непозв. увреждане ) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
ГД 50/2015 (Облигационни Искове - Дела от и с/у търговци) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова
ГД 1079/2014 (Вещни искове) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
ГД 2284/2013 (Делби) - 10:30 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
НОХ 965/2015 (ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ БРАКА, СЕМЕЙСТВОТО И МЛАДЕЖТА) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
ГД 1422/2008 (Делби) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова
НЧХ 1134/2015 (НЧХД) - 13:00 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
ГД 1330/2015 (Вещни искове) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
НОХ 1305/2015 (ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ БРАКА, СЕМЕЙСТВОТО И МЛАДЕЖТА) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
НОХ 1765/2014 (ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
ГД 1994/2014 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 14:30 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова
ГД 1185/2015 (Искове по КТ - За отмяна на уволнение) - 14:45 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
НОХ 1670/2015 (Престъпления против собствеността - Кражба - чл.194 - чл.197 от НК) - 15:00 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
ГД 741/2014 (Облигационни Искове - за непозв. увреждане ) - 15:00 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова
НЧХ 1144/2015 (НЧХД) - 15:10 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова

вторник, 24 ноември
ГД 732/2011 (Делби) - 9:00 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
ГД 1200/2014 (Делби) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
ГД 927/2015 (Облигационни Искове - Дела от и с/у търговци) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
ГД 1550/2015 (Облигационни Искове - Дела от и с/у търговци) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
ГД 2452/2014 (Облигационни Искове - Дела от и с/у търговци) - 10:30 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
НОХ 467/2015 (Общо опасни престъпления - в Транспорта чл.343 от НК ал."а","б","в" и "г") - 10:30 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
ГД 5/2015 (Облигационни Искове - искове за недействителност на сделки и договори и развалянето им) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева

сряда, 25 ноември
ГД 1822/2014 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 9:00 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
ГД 337/2015 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова
ГД 1621/2012 (Делби) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
ГД 269/2015 (Вещни искове) - 10:30 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова
ГД 1535/2015 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 10:30 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
НЧХ 475/2015 (НЧХД) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
ГД 643/2015 (Други дела) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
НОХ 700/2015 (Общо опасни престъпления - Отглеждане на растения с цел производство на наркотични вещества - чл.354 ал."в" от НК, приготовления за престъпления свързани с наркотични вещества - чл.356а ал."а" от НК) - 13:00 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова
АН 2058/2015 (Административни дела - общо) - 13:00 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова
ГД 703/2015 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
ГД 894/2015 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 14:00 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
ГД 1655/2014 (Вещни искове) - 15:00 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова

четвъртък, 26 ноември
ГД 2342/2013 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 9:00 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
ГД 1241/2015 (Облигационни Искове - Дела от и с/у търговци) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
ГД 3249/2012 (Облигационни искове) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
ГД 239/2015 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
ГД 985/2015 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 10:30 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
ГД 811/2015 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 10:40 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
ГД 906/2015 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 10:50 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
ГД 552/2015 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
ГД 917/2013 (Облигационни Искове - Дела от и с/у търговци) - 13:00 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
ГД 422/2015 (Облигационни Искове - Дела от и с/у търговци) - 14:00 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева

петък, 27 ноември
АН 2085/2015 (по Закона за защита на потребителите) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова
ГД 976/2015 (Вещни искове) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
ГД 2367/2014 (Вещни искове) - 15:00 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова

понеделник, 30 ноември
ГД 2359/2014 (Вещни искове) - 9:20 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
ГД 1101/2015 (Облигационни Искове - Дела от и с/у търговци) - 10:15 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
ГД 1380/2015 (Вещни искове) - 10:50 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
ГД 1548/2015 (Искове по СК - Развод и недействителност на брака) - 11:40 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
ГД 498/2015 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 14:00 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
ГД 1574/2015 (Облигационни Искове - Дела от и с/у търговци) - 14:30 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
ГД 2308/2014 (ИСКОВЕ по КТ) - 15:00 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова
ГД 1968/2014 (Вещни искове) - 16:00 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова

Навигация
Новини, съобщения, мнения
Справки по дела
Вашите права в ЕС
Полезно да знаете
Галерия
Календар
Ноември 2015
Su
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Брояч на посещенията
Automatic translation
Търсене
Търсене в сайта
Звукова версия
Център по медиация
НОВО! ЗА ВАС, АДВОКАТИ!
Контакти
Адрес
гр. Благоевград
пл. Васил Левски 1
Телефони:

Регистратура

073 889816

Гражданско деловодство

073 889834
Наказателно деловодство

073 889851

Адм. секретар

073 889824
Дежурен призовкар

073 889803

Раб. време: 08:30-17:00

Факс:

073 882739

e-mail:
rc_blagoevgrad@mail.bg
Благоевградски съдебен р-н
Полезни връзки
Въпрос на месеца