>
             Стартира участието на Районен съд Благоевград в образователна програма "Съдебна власт - информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури" за учебната 2017/2018г.             С Решение на комисия "Професионална квалификация, информационни технологии и статистика" на ВСС по Протокол № 10 от 08 март 2016г., Единният портал за електронно правосъдие на ВСС се въвежда в реална експлоатация. За повече информация посетете меню Централизиран Единен портал за е-правосъдие на ВСС!!!
Календар

Дата на заседание

Номер на делотоВид на делотоПредметСъдия
03.09.2018 10:0020181210102096Гражд. I инстанция103 - Искове по СК - развод по взаимно съгласиеДимитър Беровски
05.09.2018 10:0020181210201198Административно наказателно4010 КАТКристина Панкова
05.09.2018 10:3020181210201132Наказат. общ хар-р604 Неплащане на издръжкаКристина Панкова
05.09.2018 11:0020181210101831Гражд. I инстанция706 - Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение”Димитър Беровски
05.09.2018 11:3020181210201808Наказат. общ хар-р814 Продажба и държане на акцизни стоки без бандеролКристина Панкова
05.09.2018 13:0020181210101852Гражд. I инстанция112 - Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.Емилия Дончева
05.09.2018 13:1020181210102052Гражд. I инстанция112 - Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.Емилия Дончева
05.09.2018 13:3020181210201192Административно наказателно4010 КАТКристина Панкова
05.09.2018 14:0020181210200818Административно наказателно4280 ИАРАКристина Панкова
05.09.2018 15:0020181210201276Административно наказателно4010 КАТКристина Панкова
05.09.2018 15:1520181210201232Административно наказателно4010 КАТКристина Панкова
05.09.2018 15:3020181210201073Административно наказателно4010 КАТКристина Панкова
05.09.2018 15:4520181210201461Административно наказателно4010 КАТКристина Панкова
05.09.2018 16:0020181210201467Административно наказателно4010 КАТКристина Панкова
07.09.2018 09:3020181210201488Административно наказателно4010 КАТКристина Панкова
07.09.2018 10:0020181210200783Административно наказателно4220 ДИТКристина Панкова
07.09.2018 10:3020171210201875Административно наказателно4350 Съставяне и подправка на неистински частен или официален документКристина Панкова
07.09.2018 11:3020181210201833Наказат. общ хар-р723 ИзмамаКристина Панкова
07.09.2018 13:3020181210200785Наказат. общ хар-р604 Неплащане на издръжкаКристина Панкова
07.09.2018 15:0020181210201252Наказат. общ хар-р1317 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаКристина Панкова
10.09.2018 09:3020181210201197Административно наказателно4010 КАТКалина Иванова
10.09.2018 09:3020181210201014Административно наказателно4010 КАТКалина Иванова
10.09.2018 09:3020181210201222Административно наказателно4010 КАТКалина Иванова
10.09.2018 10:0020181210200343Наказат. общ хар-р712 Длъжностно присвояванеКалина Иванова
10.09.2018 10:0020181210200287Наказат. общ хар-р702 Квалифицирани състави на кражбаМирослава Йорданова
10.09.2018 10:3020181210102109Гражд. I инстанция111 - Производства по Закона за защита от домашното насилиеДимитър Беровски
10.09.2018 11:0020181210201213Частно наказат. дело2110 Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК)Калина Иванова
10.09.2018 11:0020181210200012Наказат. общ хар-р302 Средна телесна повредаМирослава Йорданова
10.09.2018 11:3020181210200842Административно наказателно4310 РИОСВКалина Иванова
10.09.2018 11:3020181210201338Административно наказателно4350 Производства по приложението на чл.78а НККалина Иванова
10.09.2018 13:3020181210200308Наказат. общ хар-р604 Неплащане на издръжкаМирослава Йорданова
10.09.2018 13:3020181210201600Частно наказат. дело2430 Производство по делегация на български и чуждестранни съдилища по наказателни делаКалина Иванова
10.09.2018 14:3020171210201495Наказат. частен хар-р1720 Клевета и квалифицирана клеветаМирослава Йорданова
11.09.2018 09:0020181210101939Гражд. I инстанция111 - Производства по Закона за защита от домашното насилиеВера Коева
11.09.2018 09:0020181210102078Гражд. I инстанция103 - Искове по СК - развод по взаимно съгласиеВера Коева
11.09.2018 09:0020181210102047Гражд. I инстанция112 - Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.Вера Коева
11.09.2018 09:3020181210201047Административно наказателно4240 ИАААЕкатерина Николова
11.09.2018 09:4020181210200743Административно наказателно4240 ИАААЕкатерина Николова
11.09.2018 09:4020181210200643Административно наказателно4040 НАПЕкатерина Николова
11.09.2018 09:4520181210201022Административно наказателно4240 ИАААЕкатерина Николова
11.09.2018 09:5020181210200644Административно наказателно4040 НАПЕкатерина Николова
11.09.2018 10:0020181210201048Административно наказателно4220 ДИТЕкатерина Николова
11.09.2018 10:1520181210201015Административно наказателно4040 НАПЕкатерина Николова
11.09.2018 10:3020171210202505Административно наказателно4060 Агенция "Митници"Екатерина Николова
11.09.2018 10:4020181210200929Административно наказателно4240 ИАААЕкатерина Николова
11.09.2018 11:0020181210200739Наказат. частен хар-р1700 НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА ОТ ЧАСТЕН ХАРАКТЕР - по тъжба на пострадалия (НПК)Екатерина Николова
11.09.2018 11:0020181210201519Наказат. общ хар-р701 КражбаКалина Иванова
11.09.2018 13:3020181210101335Гражд. I инстанция104 - Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на  мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки  и др.Татяна Маркова
11.09.2018 14:3020181210200446Административно наказателно4350 Квалифицирани състави на телесна повредаЕкатерина Николова
11.09.2018 16:0020171210201003Наказат. частен хар-р1730 Лека телесна повредаЕкатерина Николова
12.09.2018 09:3020181210201337Наказат. общ хар-р811 Престъпления против кредиторитеКалина Иванова
12.09.2018 09:3020181210200805Административно наказателно4350 Съставяне и подправка на неистински частен или официален документКристина Панкова
12.09.2018 09:3020181210200148Административно наказателно4010 КАТГергана Симеонова
12.09.2018 10:0020181210201537Частно наказат. дело2110 Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК)Гергана Симеонова
12.09.2018 10:3020171210201849Наказат. общ хар-р724 Квалифицирани състави на измамаКристина Панкова
12.09.2018 10:4520181210201565Административно наказателно4240 ИАААГергана Симеонова
12.09.2018 11:0020181210200694Наказат. частен хар-р1700 Наказателни дела от частен характер /по тъжба на пострадалия НПК/Калина Иванова
12.09.2018 11:0020181210201573Административно наказателно4010 КАТГергана Симеонова
12.09.2018 13:3020181210201375Административно наказателно4270 ОбщиниКристина Панкова
12.09.2018 13:3020181210201248Административно наказателно4040 НАПГергана Симеонова
12.09.2018 14:0020181210201269Наказат. общ хар-р718 ОбсебванеГергана Симеонова
12.09.2018 14:0020181210201499Наказат. общ хар-р Гергана Симеонова
12.09.2018 14:3020181210201163Наказат. общ хар-р811 Престъпления против кредиторитеКристина Панкова
12.09.2018 14:3020171210103161Гражд. I инстанция302 - Вещни искове  и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещЕмилия Дончева
12.09.2018 15:0020181210201396Наказат. общ хар-р707 Привилегирован състав на кражбаГергана Симеонова
12.09.2018 15:3020181210200925Наказат. частен хар-р1730 Лека телесна повредаКристина Панкова
12.09.2018 15:3020181210201344Наказат. общ хар-р1317 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаЕкатерина Николова
12.09.2018 15:3020181210201509Наказат. общ хар-р723 ИзмамаГергана Симеонова
13.09.2018 09:3020181210200342Наказат. общ хар-р740 Унищожаване и поврежданеЕкатерина Николова
13.09.2018 09:3020181210201304Административно наказателно4350Екатерина Николова
13.09.2018 10:0020171210102319Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеГабриела Тричкова
13.09.2018 10:3020171210202488Наказат. общ хар-р424 Блудство с лице, ненавършило 14 г.Гергана Симеонова
13.09.2018 10:3020181210102001Гражд. I инстанция112 - Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.Габриела Тричкова
13.09.2018 11:3020181210201343Административно наказателно4010 КАТЕкатерина Николова
13.09.2018 14:0020181210200824Административно наказателно4010 КАТЕкатерина Николова
13.09.2018 14:1520181210200846Административно наказателно4040 НАПЕкатерина Николова
13.09.2018 14:3020181210200884Административно наказателно4010 КАТЕкатерина Николова
13.09.2018 14:4020181210200606Административно наказателно4040 НАПЕкатерина Николова
13.09.2018 15:0020181210201349Административно наказателно4350 Подправка и използване на контролни знаци и идетификационни номераЕкатерина Николова
14.09.2018 09:3020181210200731Административно наказателно4060 Агенция "Митници"Гергана Симеонова
14.09.2018 10:0020181210201230Административно наказателно4010 КАТГергана Симеонова
14.09.2018 10:0020171210202504Наказат. частен хар-р1710 Обида и квалифицирана обидаКристина Панкова
14.09.2018 10:0020181210101021Гражд. I инстанция214 - Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеТатяна Маркова
14.09.2018 10:0020181210101801Гражд. I инстанция103 - Искове по СК - развод по взаимно съгласиеДимитър Беровски
14.09.2018 10:0020181210100803Гражд. I инстанция601 - Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеТатяна Маркова
14.09.2018 10:1520181210201053Административно наказателно4330 РДГГергана Симеонова
14.09.2018 10:3020181210201196Административно наказателно4010 КАТГергана Симеонова
14.09.2018 10:4520181210100973Гражд. I инстанция302 - Вещни искове  и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещТатяна Маркова
14.09.2018 11:0020181210201298Наказат. общ хар-р1317 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаГергана Симеонова
14.09.2018 13:0020181210100634Гражд. I инстанция208 - Искове за недействителност на правни сделкиТатяна Маркова
14.09.2018 13:3020161210201323Наказат. частен хар-р1700 НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА ОТ ЧАСТЕН ХАРАКТЕР - по тъжба на пострадалия (НПК)Гергана Симеонова
14.09.2018 13:3020181210101589Гражд. I инстанция104 - Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на  мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки  и др.Татяна Маркова
14.09.2018 15:0020181210201630Административно наказателно4350 Производства по приложението на чл.78а НККристина Панкова
14.09.2018 15:0020181210101683Гражд. I инстанция104 - Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на  мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки  и др.Димитър Беровски
14.09.2018 16:0020181210201664Частно наказат. дело2400 Производство по молби за реабилитацияКристина Панкова
17.09.2018 09:1020181210100001Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеГюлфие Яхова
17.09.2018 09:3020181210201849Частно наказат. дело2420 Производство по искания за задължително настаняване и лечение по чл. 154,ал. 2 и 3 и по чл. 157 от Закона за здраветоГеорги Янев
17.09.2018 09:3020181210100645Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеГюлфие Яхова
17.09.2018 09:4020181210100480Гражд. I инстанция601 - Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеГюлфие Яхова
17.09.2018 10:0020181210101851Гражд. I инстанция112 - Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.Димитър Беровски
17.09.2018 10:3020181210101677Гражд. I инстанция105 - Искове по СК - издръжка, изменениеСилвия Николова
17.09.2018 10:3520181210101842Гражд. I инстанция112 - Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.Силвия Николова
17.09.2018 10:4020181210101788Гражд. I инстанция103 - Искове по СК - развод по взаимно съгласиеСилвия Николова
17.09.2018 10:4520151210102441Гражд. I инстанция302 - Чл.108 от ЗССилвия Николова
17.09.2018 11:0020171210101708Гражд. I инстанция217 - Искове по КЗГюлфие Яхова
17.09.2018 11:0020181210100886Гражд. I инстанция211 - Павлов искГюлфие Яхова
17.09.2018 11:3020161210102740Гражд. I инстанция302 - Вещни искове  и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещСилвия Николова
17.09.2018 11:3020181210101831Гражд. I инстанция706 - Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение”Димитър Беровски
17.09.2018 13:0020181210200532Наказат. частен хар-р1700 НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА ОТ ЧАСТЕН ХАРАКТЕР - по тъжба на пострадалия (НПК)Гергана Симеонова
17.09.2018 13:0020161210101097Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеСилвия Николова
17.09.2018 13:2020181210100984Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеГюлфие Яхова
17.09.2018 13:3020181210200194Наказат. общ хар-р1317 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаГергана Симеонова
17.09.2018 13:3020171210102779Гражд. I инстанция604 - чл.422 ГПКСилвия Николова
17.09.2018 13:3020181210100178Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеГюлфие Яхова
17.09.2018 14:0020181210100720Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеГюлфие Яхова
17.09.2018 14:3020151210101749Гражд. I инстанция601 - Чл.124 ГПКСилвия Николова
17.09.2018 15:3020171210102916Гражд. I инстанция302 - Вещни искове  и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещСилвия Николова
17.09.2018 16:4020161210102687Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеСилвия Николова
17.09.2018 16:5020161210102754Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеСилвия Николова
18.09.2018 09:0020171210201925Наказат. частен хар-р1720 Клевета и квалифицирана клеветаВладимир Пензов
18.09.2018 09:0020171210103549Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеВера Коева
18.09.2018 09:0020181210100656Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеВера Коева
18.09.2018 09:0020181210100643Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеВера Коева
18.09.2018 09:0020181210102023Гражд. I инстанция103 - Искове по СК - развод по взаимно съгласиеВера Коева
18.09.2018 09:0020181210101810Частно гражданско1017 - Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лицеВера Коева
18.09.2018 09:3020181210200362Наказат. общ хар-р930 Неизпълнение на съдебно решениеЕкатерина Николова
18.09.2018 09:3020181210100066Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеГабриела Тричкова
18.09.2018 10:0020181210200752Наказат. общ хар-р740 Унищожаване и поврежданеВладимир Пензов
18.09.2018 10:0020171210100903Гражд. I инстанция501 - ДелбаГабриела Тричкова
18.09.2018 10:0020161210100460Гражд. I инстанция501 - Чл.34 от ЗСВера Коева
18.09.2018 11:0020181210200753Наказат. общ хар-р702 Квалифицирани състави на кражбаВладимир Пензов
18.09.2018 11:0020141210102276Гражд. I инстанция501 - ЧЛ.34 ЗСГабриела Тричкова
18.09.2018 11:1020171210103105Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеГабриела Тричкова
18.09.2018 11:3020181210100252Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеГабриела Тричкова
18.09.2018 13:0020141210102329Гражд. I инстанция501 - ЧЛ.34 ЗСГабриела Тричкова
18.09.2018 13:3020181210200399Наказат. частен хар-р1730 Лека телесна повредаВладимир Пензов
18.09.2018 13:3020171210102057Гражд. I инстанция302 - Вещни искове  и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещГабриела Тричкова
18.09.2018 14:0020171210202277Наказат. частен хар-р1730 Лека телесна повредаЕкатерина Николова
18.09.2018 14:3020181210101419Частно гражданско902 - Обезпечаване на доказателстваСилвия Николова
18.09.2018 15:3020161210202343Наказат. общ хар-р705 Кражба, представляваща опасен рецидивВладимир Пензов
18.09.2018 16:0020181210201372Административно наказателно4340 Здравна инспекцияЕкатерина Николова
18.09.2018 16:1520181210200955Наказат. частен хар-р1700 НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА ОТ ЧАСТЕН ХАРАКТЕР - по тъжба на пострадалия (НПК)Екатерина Николова
19.09.2018 09:2020181210101811Частно гражданско1017 - Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лицеГюлфие Яхова
19.09.2018 09:2520171210101606Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеСилвия Николова
19.09.2018 09:3020171210201701Административно наказателно4350 Производства по приложението на чл.78а НККалина Иванова
19.09.2018 09:3020181210201566Частно наказат. дело2110 Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК)Кристина Панкова
19.09.2018 09:3020171210100066Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеСилвия Николова
19.09.2018 09:3020151210100944Гражд. I инстанция501 - ЧЛ.34 ЗСАтанас Иванов
19.09.2018 09:3020181210102035Гражд. I инстанция112 - Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.Гюлфие Яхова
19.09.2018 09:4020181210101668Частно гражданско1006 - Приемане на наследство и отказ от наследствоГюлфие Яхова
19.09.2018 09:5020181210102088Гражд. I инстанция103 - Искове по СК - развод по взаимно съгласиеГюлфие Яхова
19.09.2018 10:0020181210101238Гражд. I инстанция111 - Производства по Закона за защита от домашното насилиеГюлфие Яхова
19.09.2018 10:3020171210201838Наказат. общ хар-р1335 Основен състав на отглеждане на растения с цел производство на наркотични веществаКристина Панкова
19.09.2018 10:3020181210201345Наказат. общ хар-р1007 Ползване на неистински или преправен документКалина Иванова
19.09.2018 11:0020111210102330Гражд. I инстанция705 - ЧЛ.203 АЛ.2 КТ ВЪВ ВР. С ЧЛ.208 Т.2 КТ ЧЛ.211 К ЧЛ.49 ЧЛ.53 И ЧЛ.54 И ЧЛ.54 ЗЗД ЧЛ.86 АЛ.1 ЗЗДСилвия Николова
19.09.2018 11:1520181210201410Административно наказателно4240 ИАААКалина Иванова
19.09.2018 11:3020181210201275Административно наказателно4260 МВРКалина Иванова
19.09.2018 11:3020181210201215Административно наказателно4270 ОбщиниКалина Иванова
19.09.2018 11:3020181210101643Гражд. I инстанция701 - Искове за трудово възнаграждениеГюлфие Яхова
19.09.2018 12:3020181210101852Гражд. I инстанция112 - Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.Емилия Дончева
19.09.2018 12:4520171210103206Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеЕмилия Дончева
19.09.2018 13:0020181210200497Наказат. частен хар-р1700Кристина Панкова
19.09.2018 13:0020171210102868Гражд. I инстанция501 - ДелбаЕмилия Дончева
19.09.2018 13:0020171210101613Гражд. I инстанция104 - Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на  мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки  и др.Вера Коева
19.09.2018 13:1020171210103406Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеСилвия Николова
19.09.2018 13:1520171210102923Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеСилвия Николова
19.09.2018 13:3020181210100354Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеСилвия Николова
19.09.2018 13:3020181210100354Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеСилвия Николова
19.09.2018 13:4020171210101126Гражд. I инстанция214 - Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеЕмилия Дончева
19.09.2018 13:4520181210100003Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеСилвия Николова
19.09.2018 14:1020181210100454Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеСилвия Николова
19.09.2018 14:2520181210100198Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеСилвия Николова
19.09.2018 14:3020171210102017Гражд. I инстанция208 - Искове за недействителност на правни сделкиЕмилия Дончева
19.09.2018 14:5520181210101193Гражд. I инстанция103 - Искове по СК - развод по взаимно съгласиеСилвия Николова
19.09.2018 15:0020171210201372Наказат. частен хар-р1730 Лека телесна повредаКристина Панкова
19.09.2018 15:0020181210201661Частно наказат. дело2430 Производство по делегация на български и чуждестранни съдилища по наказателни делаВладимир Пензов
19.09.2018 15:0020181210100650Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеСилвия Николова
19.09.2018 15:3020181210201672Наказат. общ хар-р1205 Упражняване на професия без правоспособностВладимир Пензов
19.09.2018 15:3020171210103543Гражд. I инстанция217 - Искове по КЗЕмилия Дончева
19.09.2018 16:0020171210102717Гражд. I инстанция302 - Вещни искове  и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещЕмилия Дончева
19.09.2018 16:0020181210102004Частно гражданско1300 - ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛАСилвия Николова
20.09.2018 09:0020181210201464Административно наказателно4010 КАТВладимир Пензов
20.09.2018 09:0020181210100093Гражд. I инстанция214 - Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеГабриела Тричкова
20.09.2018 09:1020181210201460Административно наказателно4010 КАТВладимир Пензов
20.09.2018 09:1520181210102114Гражд. I инстанция103 - Искове по СК - развод по взаимно съгласиеГабриела Тричкова
20.09.2018 09:2020181210201576Административно наказателно4010 КАТВладимир Пензов
20.09.2018 09:3020181210201214Наказат. общ хар-р1321 Противозаконно отнемане на МПСЕкатерина Николова
20.09.2018 09:3020181210201505Административно наказателно4380 Други административни от наказателен характер делаВладимир Пензов
20.09.2018 09:3020171210102228Гражд. I инстанция706 - Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение”Габриела Тричкова
20.09.2018 09:5020181210201817Административно наказателно4010 КАТГеорги Янев
20.09.2018 10:0020171210202139Наказат. общ хар-р705 Кражба, представляваща опасен рецидивГеорги Янев
20.09.2018 10:0020181210201377Административно наказателно4120 Комисия за защита на потребителитеВладимир Пензов
20.09.2018 10:1020181210201387Административно наказателно4040 НАПВладимир Пензов
20.09.2018 10:2020181210201407Административно наказателно4010 КАТВладимир Пензов
20.09.2018 10:3020181210201207Административно наказателно4040 НАПВладимир Пензов
20.09.2018 10:3020181210201395Наказат. общ хар-р705 Кражба, представляваща опасен рецидивЕкатерина Николова
20.09.2018 10:3020171210103327Гражд. I инстанция302 - Вещни искове  и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещГабриела Тричкова
20.09.2018 10:4020181210201347Административно наказателно4250 БАБХВладимир Пензов
20.09.2018 10:5020181210201426Административно наказателно4340 Здравна инспекцияВладимир Пензов
20.09.2018 10:5020181210201448Административно наказателно4260 МВРВладимир Пензов
20.09.2018 11:0020181210200415Наказат. общ хар-р604 Неплащане на издръжкаЕкатерина Николова
20.09.2018 11:0020181210201449Административно наказателно4250 БАБХВладимир Пензов
20.09.2018 13:3020161210200864Наказат. общ хар-р714 Чл.202, ал.2,т.1,вр.чл.201,вр.чл.26 от НКВладимир Пензов
20.09.2018 13:3020151210202499Наказат. общ хар-р714 ЧЛ.202 АЛ.2  Т.1 ВР.АЛ.1 ВР.ЧЛ.26 АЛ.1 НККристина Панкова
20.09.2018 14:0020181210200966Административно наказателно4350 Ползване на неистински или преправен документЕкатерина Николова
20.09.2018 14:0020181210201432Административно наказателно4040 НАПГеорги Янев
20.09.2018 14:1020181210201422Административно наказателно4010 КАТГеорги Янев
20.09.2018 14:2020181210201400Административно наказателно4010 КАТГеорги Янев
20.09.2018 14:3020181210201402Административно наказателно4220 ДИТГеорги Янев
20.09.2018 14:4020181210201443Частно наказат. дело2110 Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК)Георги Янев
20.09.2018 15:1020181210201462Административно наказателно4010 КАТГеорги Янев
20.09.2018 15:2020181210201489Административно наказателно4350 Производства по приложението на чл.78а НКГеорги Янев
20.09.2018 15:4020181210201479Наказат. общ хар-р705 Кражба, представляваща опасен рецидивГеорги Янев
20.09.2018 16:0020181210201511Наказат. общ хар-р707 Привилегирован състав на кражбаГеорги Янев
20.09.2018 16:2020181210201525Административно наказателно1005 Документни престъпленияГеорги Янев
21.09.2018 09:0020181210201320Административно наказателно4240 ИАААГергана Симеонова
21.09.2018 09:2020181210102235Гражд. I инстанция103 - Искове по СК - развод по взаимно съгласиеТатяна Маркова
21.09.2018 09:3020181210200658Административно наказателно4350 Причиняване на телесни повреди и щети в транспортаГергана Симеонова
21.09.2018 09:3020181210102228Гражд. I инстанция112 - Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.Татяна Маркова
21.09.2018 09:3020181210102224Гражд. I инстанция112 - Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.Татяна Маркова
21.09.2018 10:0020171210201310Наказат. частен хар-р1700 НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА ОТ ЧАСТЕН ХАРАКТЕР - по тъжба на пострадалия (НПК)Кристина Панкова
21.09.2018 10:0020181210100260Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеДимитър Беровски
21.09.2018 10:0020181210100227Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеДимитър Беровски
21.09.2018 10:0020171210101615Гражд. I инстанция217 - Искове по КЗДимитър Беровски
21.09.2018 10:0020171210102815Гражд. I инстанция217 - Искове по КЗДимитър Беровски
21.09.2018 10:0020171210102918Гражд. I инстанция206 - Искове, основани на неоснователно обогатяванеДимитър Беровски
21.09.2018 10:0020181210100815Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеДимитър Беровски
21.09.2018 10:0020171210103468Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеДимитър Беровски
21.09.2018 10:0020171210101365Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеДимитър Беровски
21.09.2018 10:0020181210100012Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеДимитър Беровски
21.09.2018 10:0020181210100563Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеДимитър Беровски
21.09.2018 10:0020181210101014Гражд. I инстанция214 - Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеДимитър Беровски
21.09.2018 10:0020181210101618Гражд. I инстанция104 - Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на  мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки  и др.Татяна Маркова
21.09.2018 11:3020181210200589Наказат. общ хар-р702 Квалифицирани състави на кражбаКристина Панкова
21.09.2018 13:0020181210201159Административно наказателно4350 Производства по приложението на чл.78а НКГергана Симеонова
21.09.2018 13:3020171210200838Наказат. общ хар-р302 Средна телесна повредаКристина Панкова
21.09.2018 13:3020181210201346Частно наказат. дело2110 Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК)Гергана Симеонова
21.09.2018 14:0020181210201164Административно наказателно4380 Други административни от наказателен характер делаГергана Симеонова
21.09.2018 14:3020181210201105Наказат. общ хар-р1007 Ползване на неистински или преправен документГергана Симеонова
21.09.2018 14:3020171210103226Гражд. I инстанция214 - Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеДимитър Беровски
21.09.2018 15:0020161210202415Наказат. общ хар-р723 ИзмамаКристина Панкова
21.09.2018 15:0020181210201399Административно наказателно4010 КАТГергана Симеонова
21.09.2018 15:0020181210102109Гражд. I инстанция111 - Производства по Закона за защита от домашното насилиеДимитър Беровски
21.09.2018 15:3020181210201398Административно наказателно4010 КАТГергана Симеонова
21.09.2018 16:0020181210201532Наказат. общ хар-р702 Квалифицирани състави на кражбаГергана Симеонова
25.09.2018 09:0020171210102161Гражд. I инстанция302 - Вещни искове  и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещВера Коева
25.09.2018 09:1520171210102958Гражд. I инстанция601 - Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеГабриела Тричкова
25.09.2018 09:3020181210201397Административно наказателно4010 КАТЕкатерина Николова
25.09.2018 09:3020181210100751Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеГабриела Тричкова
25.09.2018 09:4020181210201401Административно наказателно4010 КАТЕкатерина Николова
25.09.2018 09:4020181210201376Административно наказателно4330 РДГГеорги Янев
25.09.2018 09:5020181210201318Административно наказателно4040 НАПГеорги Янев
25.09.2018 10:0020151210202230Наказат. общ хар-р713 ЧЛ.131 АЛ.1 Т.1 НКГеорги Янев
25.09.2018 10:0020181210201045Административно наказателно4240 ИАААЕкатерина Николова
25.09.2018 10:0020171210103182Гражд. I инстанция211 - Павлов искГабриела Тричкова
25.09.2018 10:0020161210100505Гражд. I инстанция201 - Вера Коева
25.09.2018 10:1520181210201227Административно наказателно4010 КАТЕкатерина Николова
25.09.2018 10:3020181210201778Наказат. частен хар-р1730 Лека телесна повредаКристина Панкова
25.09.2018 10:3020181210100760Гражд. I инстанция217 - Искове по КЗГабриела Тричкова
25.09.2018 11:1520181210100387Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеГабриела Тричкова
25.09.2018 11:3020181210100859Гражд. I инстанция501 - ДелбаВера Коева
25.09.2018 12:0020181210100402Гражд. I инстанция302 - Вещни искове  и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещВера Коева
25.09.2018 13:0020181210102103Гражд. I инстанция112 - Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.Габриела Тричкова
25.09.2018 13:2020181210102077Гражд. I инстанция103 - Искове по СК - развод по взаимно съгласиеГабриела Тричкова
25.09.2018 13:3020171210101699Гражд. I инстанция302 - Вещни искове  и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещГабриела Тричкова
25.09.2018 14:0020181210200850Наказат. общ хар-р1314 Причиняване на телесна повреда при управление на МПС в квалифицирани случаиЕкатерина Николова
26.09.2018 09:3020181210201423Административно наказателно4010 КАТКалина Иванова
26.09.2018 09:3020181210200783Административно наказателно4220 ДИТКристина Панкова
26.09.2018 10:0020181210200593Наказат. общ хар-р601 чл. 183 от НККалина Иванова
26.09.2018 10:0020181210201488Административно наказателно4010 КАТКристина Панкова
26.09.2018 10:3020181210200940Наказат. частен хар-р1720 Клевета и квалифицирана клеветаКристина Панкова
26.09.2018 11:0020181210201386Административно наказателно4340 Здравна инспекцияКалина Иванова
26.09.2018 11:0020181210201278Административно наказателно4010 КАТКалина Иванова
26.09.2018 13:0020171210101602Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеЕмилия Дончева
26.09.2018 13:3020181210200939Наказат. частен хар-р1720 Клевета и квалифицирана клеветаКристина Панкова
26.09.2018 13:4020181210100257Гражд. I инстанция302 - Вещни искове  и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещЕмилия Дончева
26.09.2018 14:5020181210100695Гражд. I инстанция217 - Искове по КЗЕмилия Дончева
26.09.2018 15:0020181210200520Наказат. частен хар-р1700 НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА ОТ ЧАСТЕН ХАРАКТЕР - по тъжба на пострадалия (НПК)Кристина Панкова
26.09.2018 15:3020181210100448Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеЕмилия Дончева
27.09.2018 09:2020181210201260Наказат. общ хар-р1333 Състави на придобиване и държане на наркотични веществаГеорги Янев
27.09.2018 09:3020181210201141Административно наказателно4230 ДКСБТГеорги Янев
27.09.2018 09:3020181210100944Гражд. I инстанция102 - ИсковеВера Коева
27.09.2018 10:0020181210200575Административно наказателно4350 Производства по приложението на чл.78а НКГеорги Янев
27.09.2018 10:3020171210200394Наказат. общ хар-р428 ИзнасилванеЕкатерина Николова
27.09.2018 11:3020181210200493Наказат. общ хар-р922 Чл.109, ал.1-3Георги Янев
27.09.2018 13:0020181210200258Наказат. частен хар-р1730 Лека телесна повредаГеорги Янев
27.09.2018 13:1520181210200632Наказат. общ хар-р1317 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаГеорги Янев
27.09.2018 14:0020181210200533Наказат. общ хар-р814 Продажба и държане на акцизни стоки без бандеролГеорги Янев
27.09.2018 14:0020181210101506Гражд. I инстанция115 - Производства по ограничаване и лишаване от родителски праваВера Коева
27.09.2018 14:3020181210200105Административно наказателно4350 Производства по приложението на чл.78а НКЕкатерина Николова
27.09.2018 15:3020181210200484Административно наказателно4220 ДИТЕкатерина Николова
28.09.2018 09:0020181210200831Административно наказателно4240 ИАААГергана Симеонова
28.09.2018 09:1520181210201370Административно наказателно4240 ИАААГергана Симеонова
28.09.2018 09:3020181210200112Административно наказателно4350 Производства по приложението на чл.78а НКГергана Симеонова
28.09.2018 10:0020181210201594Административно наказателно4240 ИАААКристина Панкова
28.09.2018 10:0020171210100025Гражд. I инстанция306 - Искове по ЗУЕСДимитър Беровски
28.09.2018 10:0020171210103350Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеДимитър Беровски
28.09.2018 10:0020181210100476Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеДимитър Беровски
28.09.2018 10:0020181210100063Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеДимитър Беровски
28.09.2018 10:0020181210101119Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеДимитър Беровски
28.09.2018 10:3020181210201606Наказат. общ хар-р1317 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаКристина Панкова
28.09.2018 11:0020181210200666Административно наказателно4240 ИАААГергана Симеонова
28.09.2018 11:0020171210103552Гражд. I инстанция302 - Вещни искове  и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещДимитър Беровски
28.09.2018 11:0020181210101995Гражд. I инстанция105 - Искове по СК - издръжка, изменениеВера Коева
28.09.2018 11:1520181210200893Административно наказателно4240 ИАААГергана Симеонова
28.09.2018 11:3020181210200932Административно наказателно4240 ИАААГергана Симеонова
28.09.2018 11:3020181210100388Гражд. I инстанция302 - Вещни искове  и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещДимитър Беровски
28.09.2018 13:0020181210201705Наказат. общ хар-р705 Кражба, представляваща опасен рецидивКристина Панкова
28.09.2018 14:0020181210200698Наказат. частен хар-р1700 НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА ОТ ЧАСТЕН ХАРАКТЕР - по тъжба на пострадалия (НПК)Гергана Симеонова
28.09.2018 14:0020181210201618Административно наказателно4240 ИАААКристина Панкова
28.09.2018 14:0020181210100960Гражд. I инстанция217 - Искове по КЗДимитър Беровски
28.09.2018 14:3020181210201636Административно наказателно4040 НАПКристина Панкова
28.09.2018 14:4520181210201633Административно наказателно4040 НАПКристина Панкова
28.09.2018 15:1520181210201699Административно наказателно4240 ИАААКристина Панкова
28.09.2018 15:3020181210201703Административно наказателно4040 НАПКристина Панкова
28.09.2018 16:0020181210201717Административно наказателно4010 КАТКристина Панкова
28.09.2018 16:1520181210201192Административно наказателно4010 КАТКристина Панкова
Навигация
Новини, съобщения, мнения
Справки по дела
Вашите права в ЕС
Полезно да знаете
Галерия
Календар
Септември 2018
Su
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Брояч на посещенията
Automatic translation
Търсене
Търсене в сайта
Звукова версия
Център по медиация
Контакти
Адрес
гр. Благоевград
пл. Васил Левски 1
Телефони:

Регистратура

073 889816

Гражданско деловодство

073 889834
Наказателно деловодство

073 889851

Адм. секретар

073 889826
Дежурен призовкар

073 889803

Раб. време: 08:30-17:00

Факс:

073 882739

e-mail:
blagoevgrad-rs@justice.bg
Благоевградски съдебен р-н
Полезни връзки
Въпрос на месеца