Календар

Дата и час на съдебното заседание

Номер на делотоВид на делотоСтатистически шифър и предмет на делотоСъдия докладчик
01.03.2019 09:3020181210201053Административно наказателно4330 РДГГергана Симеонова
01.03.2019 09:3020181210102291Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеДимитър Беровски
01.03.2019 09:4520181210202409Административно наказателно4330 РДГГергана Симеонова
01.03.2019 10:0020181210202410Административно наказателно4330 РДГГергана Симеонова
01.03.2019 10:0020191210200108Административно наказателно4010 КАТКристина Панкова
01.03.2019 10:0020181210101711Гражд. I инстанция302 - Вещни искове  и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещДимитър Беровски
01.03.2019 10:0020191210100375Гражд. I инстанция112 - Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.Татяна Маркова
01.03.2019 10:0020191210100055Частно гражданско1017 - Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лицеТатяна Маркова
01.03.2019 10:1520181210102860Гражд. I инстанция706 - Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение”Татяна Маркова
01.03.2019 10:3020191210200115Административно наказателно4010 КАТГергана Симеонова
01.03.2019 10:3020181210201778Наказат. частен хар-р1730 Лека телесна повредаКристина Панкова
01.03.2019 11:0020191210200311Частно наказат. дело2400 Производство по молби за реабилитацияКалина Иванова
01.03.2019 11:0020181210103032Гражд. I инстанция203 - Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014Татяна Маркова
01.03.2019 13:3020191210200183Частно наказат. дело2110 Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК)Гергана Симеонова
01.03.2019 14:0020191210200234Административно наказателно4330 РДГКристина Панкова
01.03.2019 14:0020181210100926Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеДимитър Беровски
01.03.2019 14:3020181210200698Наказат. частен хар-р1700 НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА ОТ ЧАСТЕН ХАРАКТЕР - по тъжба на пострадалия (НПК)Гергана Симеонова
01.03.2019 14:3020191210200235Административно наказателно4040 НАПКристина Панкова
01.03.2019 14:3020181210101700Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеДимитър Беровски
01.03.2019 15:0020191210200253Административно наказателно4270 ОбщиниКристина Панкова
01.03.2019 15:3020191210200374Частно наказат. дело3020 Производство по чл. 65 НПК - задържане под стража в досъдебното производство и в производството по ЗЕЕЗАКристина Панкова
01.03.2019 15:3020181210102946Гражд. I инстанция102 - ИсковеДимитър Беровски
05.03.2019 09:0020181210102019Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеГабриела Тричкова
05.03.2019 09:0020181210102993Гражд. I инстанция112 - Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.Вера Коева
05.03.2019 09:0020181210102992Гражд. I инстанция112 - Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.Вера Коева
05.03.2019 09:0020181210100985Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеВера Коева
05.03.2019 09:0020181210101099Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеВера Коева
05.03.2019 09:3020171210103327Гражд. I инстанция302 - Вещни искове  и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещГабриела Тричкова
05.03.2019 10:0020181210102223Гражд. I инстанция112 - Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.Вера Коева
05.03.2019 10:0020161210101935Гражд. I инстанция302 - Вещни искове  и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещГабриела Тричкова
05.03.2019 10:0020181210100269Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеВера Коева
05.03.2019 11:0020141210101706Гражд. I инстанция501 - ДелбаВера Коева
05.03.2019 11:3020181210102332Гражд. I инстанция111 - Производства по Закона за защита от домашното насилиеГабриела Тричкова
05.03.2019 13:0020171210100903Гражд. I инстанция501 - ДелбаГабриела Тричкова
06.03.2019 09:2020191210100485Гражд. I инстанция112 - Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.Татяна Маркова
06.03.2019 09:3020181210201337Наказат. общ хар-р811 Престъпления против кредиторитеКалина Иванова
06.03.2019 09:3020181210102549Гражд. I инстанция104 - Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на  мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки  и др.Татяна Маркова
06.03.2019 10:0020191210200066Наказат. общ хар-р1317 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаКалина Иванова
06.03.2019 10:0020191210200142Административно наказателно4270 ОбщиниКристина Панкова
06.03.2019 10:0020161210102978Гражд. I инстанция306 - Искове по ЗУЕССилвия Николова
06.03.2019 10:3020181210200925Наказат. частен хар-р1730 Лека телесна повредаКристина Панкова
06.03.2019 10:3020191210100437Гражд. I инстанция103 - Искове по СК - развод по взаимно съгласиеТатяна Маркова
06.03.2019 10:3020191210100439Гражд. I инстанция103 - Искове по СК - развод по взаимно съгласиеТатяна Маркова
06.03.2019 12:5520191210100051Гражд. I инстанция112 - Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.Емилия Дончева
06.03.2019 13:0020181210100288Гражд. I инстанция214 - Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеЕмилия Дончева
06.03.2019 14:0020191210200104Частно наказат. дело2400 Производство по молби за реабилитацияКристина Панкова
06.03.2019 14:3020181210102771Гражд. I инстанция105 - Искове по СК - издръжка, изменениеЕмилия Дончева
06.03.2019 15:0020191210200243Административно наказателно4010 КАТКристина Панкова
06.03.2019 15:0020181210102748Гражд. I инстанция102 - ИсковеЕмилия Дончева
06.03.2019 15:1520191210200245Административно наказателно4010 КАТКристина Панкова
07.03.2019 09:1520181210201501Наказат. частен хар-р1730 Лека телесна повредаГеорги Янев
07.03.2019 09:3020181210200533Наказат. общ хар-р814 Продажба и държане на акцизни стоки без бандеролГеорги Янев
07.03.2019 09:3020181210200533Наказат. общ хар-р814 Продажба и държане на акцизни стоки без бандеролГеорги Янев
07.03.2019 09:3020161210101319Гражд. I инстанция501 - ДелбаГабриела Тричкова
07.03.2019 10:0020181210202714Административно наказателно4350 Производства по приложението на чл.78а НКЕкатерина Николова
07.03.2019 10:0020181210100484Гражд. I инстанция302 - Вещни искове  и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещГабриела Тричкова
07.03.2019 10:3020191210200042Наказат. общ хар-р604 Неплащане на издръжкаГеорги Янев
07.03.2019 11:0020191210200339Наказат. общ хар-р814 Продажба и държане на акцизни стоки без бандеролГеорги Янев
07.03.2019 11:1020181210202427Наказат. общ хар-р701 КражбаГеорги Янев
07.03.2019 13:0020191210200125Наказат. общ хар-р702 Квалифицирани състави на кражбаГеорги Янев
07.03.2019 13:0020181210201619Административно наказателно4010 КАТГергана Симеонова
07.03.2019 13:0020171210103110Гражд. I инстанция501 - ДелбаГабриела Тричкова
07.03.2019 13:2020191210200114Административно наказателно4010 КАТГеорги Янев
07.03.2019 13:3020181210202414Наказат. общ хар-р740 Унищожаване и поврежданеГеорги Янев
07.03.2019 13:3020191210200161Административно наказателно4310 РИОСВГергана Симеонова
07.03.2019 14:1520191210200182Административно наказателно4250 БАБХГергана Симеонова
07.03.2019 14:4520191210200203Административно наказателно4010 КАТГергана Симеонова
07.03.2019 15:0020191210200201Административно наказателно4010 КАТГеорги Янев
07.03.2019 15:1020191210200202Административно наказателно4010 КАТГеорги Янев
07.03.2019 15:1520181210202283Административно наказателно4350 Престъпления против кредиторитеГергана Симеонова
07.03.2019 15:2020191210200233Административно наказателно4330 РДГГеорги Янев
07.03.2019 15:3020191210200217Наказат. общ хар-р1317 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаГеорги Янев
07.03.2019 15:3020181210202052Наказат. общ хар-р1317 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаГергана Симеонова
07.03.2019 16:0020191210200225Наказат. общ хар-р604 Неплащане на издръжкаГеорги Янев
07.03.2019 16:3020181210202506Административно наказателно4340 Здравна инспекцияГеорги Янев
07.03.2019 16:3520181210202503Административно наказателно4340 Здравна инспекцияГеорги Янев
08.03.2019 09:3020181210202357Наказат. общ хар-р811 Престъпления против кредиторитеГергана Симеонова
08.03.2019 10:0020191210200281Административно наказателно1005 Документни престъпленияКристина Панкова
08.03.2019 10:0020181210202639Наказат. общ хар-р1007 Ползване на неистински или преправен документГергана Симеонова
08.03.2019 10:0020181210100468Гражд. I инстанция306 - Искове по ЗУЕСДимитър Беровски
08.03.2019 10:0020191210100376Гражд. I инстанция112 - Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.Димитър Беровски
08.03.2019 10:0020191210100370Гражд. I инстанция102 - ИсковеДимитър Беровски
08.03.2019 11:1520191210200286Административно наказателно4040 НАПКристина Панкова
08.03.2019 14:0020191210100509Частно гражданско1205 - Съдебни поръчки по чл. 25 ГПК; Хагска конвенция от 1965 г. за връчване на книжаДимитър Беровски
08.03.2019 14:3020171210202504Наказат. частен хар-р1710 Обида и квалифицирана обидаКристина Панкова
08.03.2019 16:0020181210101603Гражд. I инстанция501 - ДелбаДимитър Беровски
11.03.2019 09:0020191210200156Административно наказателно4010 КАТГергана Симеонова
11.03.2019 09:3020191210200231Наказат. общ хар-р1317 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаГергана Симеонова
11.03.2019 09:3020181210202215Административно наказателно4350 Лека телесна повредаКалина Иванова
11.03.2019 09:3020191210200250Административно наказателно4270 ОбщиниГеорги Янев
11.03.2019 09:3020181210102341Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеГюлфие Яхова
11.03.2019 09:3020191210100244Гражд. I инстанция103 - Искове по СК - развод по взаимно съгласиеДимитър Беровски
11.03.2019 09:4020191210200254Административно наказателно4270 ОбщиниГеорги Янев
11.03.2019 09:4020181210102472Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеГюлфие Яхова
11.03.2019 10:0020191210200267Административно наказателно4010 КАТГеорги Янев
11.03.2019 10:0020191210200247Административно наказателно4010 КАТКалина Иванова
11.03.2019 10:0020181210101816Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеДимитър Беровски
11.03.2019 10:0020181210102020Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеДимитър Беровски
11.03.2019 10:0020181210102889Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеДимитър Беровски
11.03.2019 10:0020181210103060Гражд. I инстанция104 - Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на  мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки  и др.Гюлфие Яхова
11.03.2019 10:1020191210200290Административно наказателно4010 КАТГеорги Янев
11.03.2019 10:2020191210200044Административно наказателно4010 КАТГеорги Янев
11.03.2019 10:3020191210200274Наказат. общ хар-р1318 Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред. Противозаконно проникване в чуждо моторно превозно средство без съгласието на собственика.Калина Иванова
11.03.2019 10:3020181210100960Гражд. I инстанция217 - Искове по КЗДимитър Беровски
11.03.2019 10:3020181210102835Гражд. I инстанция102 - ИсковеЕмилия Дончева
11.03.2019 10:4020191210200297Частно наказат. дело2110 Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК)Георги Янев
11.03.2019 11:0020191210200236Частно наказат. дело2400 Производство по молби за реабилитацияГеорги Янев
11.03.2019 11:2020191210200205Наказат. общ хар-р707 Привилегирован състав на кражбаГеорги Янев
11.03.2019 12:4020191210100402Гражд. I инстанция103 - Искове по СК - развод по взаимно съгласиеСилвия Николова
11.03.2019 12:4520181210101716Гражд. I инстанция102 - ИсковеСилвия Николова
11.03.2019 12:5020181210100518Гражд. I инстанция214 - Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеСилвия Николова
11.03.2019 12:5020181210100517Гражд. I инстанция214 - Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеСилвия Николова
11.03.2019 13:0020181210202676Административно наказателно4240 ИАААГергана Симеонова
11.03.2019 13:0020191210200289Наказат. общ хар-р1306 Незаконно производство, придобиване, държане и предаване на оръжие, боеприпаси и взривовеГеорги Янев
11.03.2019 13:0020181210102137Гражд. I инстанция214 - Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеСилвия Николова
11.03.2019 13:0020181210102281Гражд. I инстанция302 - Вещни искове  и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещЕмилия Дончева
11.03.2019 13:1020181210100957Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеСилвия Николова
11.03.2019 13:3020181210201950Наказат. общ хар-р604 Неплащане на издръжкаГергана Симеонова
11.03.2019 13:3020191210200301Наказат. частен хар-р1720 Клевета и квалифицирана клеветаГеорги Янев
11.03.2019 13:3020171210101387Гражд. I инстанция217 - Искове по КЗСилвия Николова
11.03.2019 13:4020161210102275Гражд. I инстанция217 - Искове по КЗСилвия Николова
11.03.2019 15:3020191210200016Частно наказат. дело2110 Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК)Гергана Симеонова
11.03.2019 15:3020171210103543Гражд. I инстанция217 - Искове по КЗЕмилия Дончева
11.03.2019 16:0020181210101910Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеЕмилия Дончева
11.03.2019 16:2020181210102022Гражд. I инстанция701 - Искове за трудово възнаграждениеСилвия Николова
11.03.2019 16:3020161210101054Гражд. I инстанция501 - ДелбаСилвия Николова
12.03.2019 09:0020191210200264Наказат. общ хар-р702 Квалифицирани състави на кражбаВладимир Пензов
12.03.2019 09:0020191210200264Наказат. общ хар-р702 Квалифицирани състави на кражбаВладимир Пензов
12.03.2019 09:0020181210102222Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеВера Коева
12.03.2019 09:0020181210101855Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеВера Коева
12.03.2019 09:0020181210102497Гражд. I инстанция701 - Искове за трудово възнаграждениеВера Коева
12.03.2019 09:0020181210102095Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеВера Коева
12.03.2019 09:3020191210200197Наказат. частен хар-р1700 НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА ОТ ЧАСТЕН ХАРАКТЕР - по тъжба на пострадалия (НПК)Екатерина Николова
12.03.2019 09:3020191210200285Наказат. общ хар-р1319 Подправка и използване на контролни знаци и идетификационни номераВладимир Пензов
12.03.2019 09:3020181210102793Гражд. I инстанция701 - Искове за трудово възнаграждениеГабриела Тричкова
12.03.2019 09:4520181210201806Административно наказателно4240 ИАААЕкатерина Николова
12.03.2019 10:0020181210202720Наказат. общ хар-р714 Длъжностно присвояване в големи размериВладимир Пензов
12.03.2019 10:0020181210101265Гражд. I инстанция214 - Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеГабриела Тричкова
12.03.2019 10:0020181210102501Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеВера Коева
12.03.2019 10:3020181210202322Административно наказателно4220 ДИТЕкатерина Николова
12.03.2019 11:3020181210202604Административно наказателно4010 КАТЕкатерина Николова
12.03.2019 11:4520171210100967Гражд. I инстанция501 - ДелбаГабриела Тричкова
12.03.2019 13:1520191210100041Гражд. I инстанция214 - Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеГабриела Тричкова
12.03.2019 13:3020171210201369Наказат. частен хар-р1740 Лека телесна повреда без разстройство на здраветоВладимир Пензов
12.03.2019 13:3020181210102192Гражд. I инстанция214 - Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеГабриела Тричкова
12.03.2019 14:0020181210201531Наказат. частен хар-р1730 Чл.109, ал.1-3Екатерина Николова
12.03.2019 15:3020181210201569Наказат. частен хар-р1720 Клевета и квалифицирана клеветаВладимир Пензов
12.03.2019 16:4020161210101956Гражд. I инстанция501 - ДелбаСилвия Николова
13.03.2019 09:4520181210102794Гражд. I инстанция601 - Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеТатяна Маркова
13.03.2019 10:0020191210200027Наказат. общ хар-р302 Средна телесна повредаКалина Иванова
13.03.2019 10:0020191210200323Административно наказателно4260 МВРКристина Панкова
13.03.2019 10:0020181210101864Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеТатяна Маркова
13.03.2019 10:1520181210102864Гражд. I инстанция704 - Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичествоТатяна Маркова
13.03.2019 10:3020191210200047Наказат. частен хар-р1730 Лека телесна повредаКристина Панкова
13.03.2019 10:3020181210102943Гражд. I инстанция214 - Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеГабриела Тричкова
13.03.2019 11:3020181210103003Гражд. I инстанция104 - Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на  мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки  и др.Татяна Маркова
13.03.2019 13:0020181210102002Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеЕмилия Дончева
13.03.2019 13:3020181210102561Гражд. I инстанция102 - ИсковеТатяна Маркова
13.03.2019 13:3020181210101675Гражд. I инстанция302 - Вещни искове  и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещЕмилия Дончева
13.03.2019 14:0020181210202608Наказат. общ хар-р702 Квалифицирани състави на кражбаКристина Панкова
13.03.2019 15:0020171210101630Гражд. I инстанция302 - Вещни искове  и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещЕмилия Дончева
13.03.2019 15:0020181210200362Наказат. общ хар-р930 Неизпълнение на съдебно решениеКристина Панкова
13.03.2019 15:3020181210202618Наказат. общ хар-р1317 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаКристина Панкова
14.03.2019 09:0020181210202345Административно наказателно4260 МВРВладимир Пензов
14.03.2019 09:1020191210200196Административно наказателно4330 РДГВладимир Пензов
14.03.2019 09:2020191210200327Административно наказателно4040 НАПГеорги Янев
14.03.2019 09:2020191210200255Административно наказателно4270 ОбщиниВладимир Пензов
14.03.2019 09:3020191210200185Наказат. общ хар-р1317 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаГеорги Янев
14.03.2019 09:4020191210200026Административно наказателно4290 МОСВЕкатерина Николова
14.03.2019 09:4020181210201426Административно наказателно4340 Здравна инспекцияВладимир Пензов
14.03.2019 09:5020191210200003Административно наказателно4240 ИАААВладимир Пензов
14.03.2019 10:0020181210202619Наказат. общ хар-р1314 Причиняване на телесна повреда при управление на МПС в квалифицирани случаиГеорги Янев
14.03.2019 10:0020181210202509Административно наказателно4340 Здравна инспекцияВладимир Пензов
14.03.2019 10:1020181210202617Административно наказателно4240 ИАААВладимир Пензов
14.03.2019 10:2020181210202436Административно наказателно4040 НАПВладимир Пензов
14.03.2019 10:3020181210202545Административно наказателно4010 КАТВладимир Пензов
14.03.2019 10:4020191210200160Административно наказателно4310 РИОСВВладимир Пензов
14.03.2019 11:0020191210200006Административно наказателно4010 КАТЕкатерина Николова
14.03.2019 11:0020181210201437Наказат. общ хар-р604 Неплащане на издръжкаВладимир Пензов
14.03.2019 12:5020191210200233Административно наказателно4330 РДГГеорги Янев
14.03.2019 13:0020181210202159Наказат. общ хар-р1317 чл. 116, ал. 2, вр. ал. 1, т.10Георги Янев
14.03.2019 13:0020181210202684Наказат. общ хар-р740 Унищожаване и поврежданеГергана Симеонова
14.03.2019 13:3020181210202686Частно наказат. дело2400 Производство по молби за реабилитацияГергана Симеонова
14.03.2019 13:3020181210202134Административно наказателно4070 ДНСКВладимир Пензов
14.03.2019 13:3020181210202241Наказат. общ хар-р604 Неплащане на издръжкаВладимир Пензов
14.03.2019 14:0020191210200110Административно наказателно4010 КАТЕкатерина Николова
14.03.2019 14:1520191210200111Административно наказателно4010 КАТЕкатерина Николова
14.03.2019 14:3020181210201032Наказат. частен хар-р1720 Клевета и квалифицирана клеветаГергана Симеонова
14.03.2019 14:3020181210202270Наказат. общ хар-р302 Средна телесна повредаЕкатерина Николова
15.03.2019 09:3020191210100391Частно гражданско1017 - Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лицеТатяна Маркова
15.03.2019 09:3020181210201812Административно наказателно4240 ИАААКристина Панкова
15.03.2019 10:0020191210200266Наказат. общ хар-р604 Неплащане на издръжкаКристина Панкова
15.03.2019 10:3020181210102860Гражд. I инстанция706 - Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение”Татяна Маркова
15.03.2019 11:0020181210102697Гражд. I инстанция102 - ИсковеТатяна Маркова
15.03.2019 11:0020181210202497Административно наказателно4120 Комисия за защита на потребителитеКристина Панкова
15.03.2019 11:1520181210202494Административно наказателно4120 Комисия за защита на потребителитеКристина Панкова
15.03.2019 13:0020171210200838Наказат. общ хар-р302 Средна телесна повредаКристина Панкова
15.03.2019 13:3020181210102971Гражд. I инстанция104 - Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на  мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки  и др.Емилия Дончева
15.03.2019 14:0020191210100370Гражд. I инстанция102 - ИсковеДимитър Беровски
15.03.2019 14:0020181210100468Гражд. I инстанция306 - Искове по ЗУЕСДимитър Беровски
15.03.2019 14:0020181210102918Гражд. I инстанция706 - Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение”Татяна Маркова
15.03.2019 15:0020191210200364Частно наказат. дело2110 Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК)Кристина Панкова
15.03.2019 15:3020181210100288Гражд. I инстанция214 - Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеЕмилия Дончева
15.03.2019 16:0020191210200398Частно наказат. дело2430 Производство по делегация на български и чуждестранни съдилища по наказателни делаКристина Панкова
18.03.2019 09:1520181210202372Административно наказателно4240 ИАААГергана Симеонова
18.03.2019 09:3020181210102748Гражд. I инстанция102 - ИсковеЕмилия Дончева
18.03.2019 09:3020181210202716Наказат. общ хар-р1317 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаКалина Иванова
18.03.2019 09:3020191210200228Наказат. общ хар-р443 Разпространение на порнографски материалиГергана Симеонова
18.03.2019 10:2020181210101246Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеЕмилия Дончева
18.03.2019 10:3020181210202438Наказат. общ хар-р1005 Документни престъпленияКалина Иванова
18.03.2019 10:3020161210201323Наказат. частен хар-р1700 НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА ОТ ЧАСТЕН ХАРАКТЕР - по тъжба на пострадалия (НПК)Гергана Симеонова
18.03.2019 10:3020181210101525Гражд. I инстанция501 - ДелбаЕмилия Дончева
18.03.2019 11:0020191210200002Частно наказат. дело2110 Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК)Калина Иванова
18.03.2019 11:0020191210200109Административно наказателно4010 КАТКалина Иванова
18.03.2019 11:3020181210202332Наказат. общ хар-р1317 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаКалина Иванова
18.03.2019 13:3020191210200016Частно наказат. дело2110 Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК)Гергана Симеонова
18.03.2019 13:3020181210102647Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеЕмилия Дончева
18.03.2019 13:3020181210200308Наказат. общ хар-р604 Неплащане на издръжкаМирослава Йорданова
18.03.2019 14:0020191210100378Гражд. I инстанция103 - Искове по СК - развод по взаимно съгласиеЕмилия Дончева
18.03.2019 14:0020181210202702Административно наказателно4350 Състави на придобиване и държане на наркотични веществаГергана Симеонова
18.03.2019 14:1020181210102984Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеЕмилия Дончева
18.03.2019 14:3020181210200287Наказат. общ хар-р702 Квалифицирани състави на кражбаМирослава Йорданова
18.03.2019 15:0020181210202600Наказат. общ хар-р707 Привилегирован състав на кражбаГергана Симеонова
18.03.2019 15:1520181210100248Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеЕмилия Дончева
18.03.2019 15:3020181210201778Наказат. частен хар-р1730 Лека телесна повредаКристина Панкова
18.03.2019 15:3020181210101786Гражд. I инстанция302 - Вещни искове  и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещЕмилия Дончева
19.03.2019 09:0020181210200399Наказат. частен хар-р1730 Лека телесна повредаВладимир Пензов
19.03.2019 09:0020181210100269Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеВера Коева
19.03.2019 09:0020181210102761Гражд. I инстанция706 - Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение”Габриела Тричкова
19.03.2019 09:4520181210103088Гражд. I инстанция102 - ИсковеГабриела Тричкова
19.03.2019 09:4520191210200237Наказат. общ хар-р1333 Състави на придобиване и държане на наркотични веществаЕкатерина Николова
19.03.2019 10:0020181210101817Гражд. I инстанция302 - Вещни искове  и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещГабриела Тричкова
19.03.2019 10:0020181210102612Гражд. I инстанция702 - Искове за обезщетение по чл. 200 КТВера Коева
19.03.2019 10:3020191210200268Наказат. общ хар-р305 Квалифицирани състави на телесна повредаЕкатерина Николова
19.03.2019 10:3020191210200112Административно наказателно4010 КАТВладимир Пензов
19.03.2019 11:0020191210200230Административно наказателно4250 БАБХЕкатерина Николова
19.03.2019 11:0020181210200752Наказат. общ хар-р740 Унищожаване и поврежданеВладимир Пензов
19.03.2019 11:3020191210200296Частно наказат. дело2110 Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК)Екатерина Николова
19.03.2019 13:3020181210202326Наказат. частен хар-р1700 НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА ОТ ЧАСТЕН ХАРАКТЕР - по тъжба на пострадалия (НПК)Владимир Пензов
19.03.2019 13:3020181210102772Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеВера Коева
19.03.2019 14:0020181210200850Наказат. общ хар-р1314 Причиняване на телесна повреда при управление на МПС в квалифицирани случаиЕкатерина Николова
19.03.2019 15:3020191210200159Наказат. общ хар-р1317 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаВладимир Пензов
19.03.2019 16:0020181210202651Наказат. общ хар-р718 ОбсебванеЕкатерина Николова
20.03.2019 09:3020171210100675Гражд. I инстанция302 - Вещни искове  и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещСилвия Николова
20.03.2019 10:0020191210100522Гражд. I инстанция111 - Производства по Закона за защита от домашното насилиеТатяна Маркова
20.03.2019 10:0020151210100337Гражд. I инстанция604 - Чл. 422, ал. 1 ГПК вр. чл. 415, ал. 1 ГПКСилвия Николова
20.03.2019 10:0020191210200299Наказат. общ хар-р705 Кражба, представляваща опасен рецидивКристина Панкова
20.03.2019 10:0020191210200005Наказат. общ хар-р930 Неизпълнение на съдебно решениеКалина Иванова
20.03.2019 10:2020181210100810Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеСилвия Николова
20.03.2019 10:3020191210200368Административно наказателно4010 КАТКалина Иванова
20.03.2019 10:3020161210101005Гражд. I инстанция501 - ДелбаСилвия Николова
20.03.2019 11:0020181210201567Наказат. частен хар-р1740 Лека телесна повреда без разстройство на здраветоКалина Иванова
20.03.2019 11:0020181210201743Наказат. общ хар-р302 Средна телесна повредаКристина Панкова
20.03.2019 11:0020171210100901Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеСилвия Николова
20.03.2019 11:3020191210200122Административно наказателно4010 КАТВладимир Пензов
20.03.2019 13:0020181210200939Наказат. частен хар-р1720 Клевета и квалифицирана клеветаКристина Панкова
20.03.2019 13:0020161210102740Гражд. I инстанция302 - Вещни искове  и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещСилвия Николова
20.03.2019 13:0020181210100885Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеЕмилия Дончева
20.03.2019 13:3020181210102535Гражд. I инстанция302 - Вещни искове  и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещТатяна Маркова
20.03.2019 13:3020131210103019Гражд. I инстанция501 - ДЕЛБАСилвия Николова
20.03.2019 14:0020181210101015Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеЕмилия Дончева
20.03.2019 14:3020181210100355Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеСилвия Николова
20.03.2019 14:3020181210101717Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеЕмилия Дончева
20.03.2019 14:4020181210100974Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеСилвия Николова
20.03.2019 15:0020181210102599Гражд. I инстанция217 - Искове по КЗЕмилия Дончева
20.03.2019 15:0020181210201532Наказат. общ хар-р702 Квалифицирани състави на кражбаКристина Панкова
20.03.2019 15:3020161210101630Гражд. I инстанция302 - Вещни искове  и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещЕмилия Дончева
20.03.2019 15:4020181210100638Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеСилвия Николова
20.03.2019 16:3020181210103091Гражд. I инстанция501 - ДелбаСилвия Николова
21.03.2019 09:0020191210200399Частно наказат. дело2430 Производство по делегация на български и чуждестранни съдилища по наказателни делаГергана Симеонова
21.03.2019 09:3020131210101637Гражд. I инстанция501 - ЧЛ.34  ЗС Габриела Тричкова
21.03.2019 09:3020191210200340Наказат. общ хар-р705 Кражба, представляваща опасен рецидивГергана Симеонова
21.03.2019 09:4520191210200244Административно наказателно4010 КАТЕкатерина Николова
21.03.2019 10:0020191210200251Административно наказателно4270 ОбщиниЕкатерина Николова
21.03.2019 10:3020171210200201Наказат. частен хар-р1740 Лека телесна повреда без разстройство на здраветоВладимир Пензов
21.03.2019 10:3020191210200256Административно наказателно4270 ОбщиниЕкатерина Николова
21.03.2019 10:3020161210200864Наказат. общ хар-р714 Чл.202, ал.2,т.1,вр.чл.201,вр.чл.26 от НКВладимир Пензов
21.03.2019 11:0020171210101042Гражд. I инстанция101 - 

Искове по СК - имуществени отношения между съпрузи
Вера Коева
21.03.2019 11:0020181210102496Гражд. I инстанция302 - Вещни искове  и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещГабриела Тричкова
21.03.2019 11:0020191210200278Административно наказателно4290 МОСВЕкатерина Николова
21.03.2019 11:3020191210200309Наказат. общ хар-р1204 СамоуправствоЕкатерина Николова
21.03.2019 13:0020181210202437Административно наказателно4010 КАТГергана Симеонова
21.03.2019 13:3020181210200520Наказат. частен хар-р1700 НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА ОТ ЧАСТЕН ХАРАКТЕР - по тъжба на пострадалия (НПК)Гергана Симеонова
21.03.2019 13:3020131210102264Гражд. I инстанция501 - ЧЛ.34 ЗСГабриела Тричкова
21.03.2019 14:0020171210201003Наказат. частен хар-р1730 Лека телесна повредаЕкатерина Николова
21.03.2019 16:3020191210200322Наказат. общ хар-р740 Унищожаване и поврежданеЕкатерина Николова
22.03.2019 10:0020191210100486Гражд. I инстанция112 - Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.Димитър Беровски
22.03.2019 10:0020181210201872Наказат. частен хар-р1730 Лека телесна повредаКристина Панкова
22.03.2019 10:0020181210103032Гражд. I инстанция203 - Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014Татяна Маркова
22.03.2019 10:0020181210100758Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеДимитър Беровски
22.03.2019 10:0020181210100655Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеДимитър Беровски
22.03.2019 10:3020191210100534Гражд. I инстанция103 - Искове по СК - развод по взаимно съгласиеГабриела Тричкова
22.03.2019 11:0020191210100498Гражд. I инстанция112 - Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.Димитър Беровски
22.03.2019 11:0020181210100694Гражд. I инстанция214 - Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеТатяна Маркова
22.03.2019 11:3020181210101711Гражд. I инстанция302 - Вещни искове  и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещДимитър Беровски
22.03.2019 14:0020191210200365Административно наказателно4330 РДГКристина Панкова
22.03.2019 14:3020181210202505Административно наказателно4340 Здравна инспекцияКристина Панкова
22.03.2019 15:0020191210200184Административно наказателно4350 Производства по приложението на чл.78а НККристина Панкова
25.03.2019 09:3020181210103060Гражд. I инстанция104 - Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на  мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки  и др.Гюлфие Яхова
25.03.2019 09:3020181210200532Наказат. частен хар-р1700 НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА ОТ ЧАСТЕН ХАРАКТЕР - по тъжба на пострадалия (НПК)Гергана Симеонова
25.03.2019 09:3020181210101558Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеДимитър Беровски
25.03.2019 09:3020191210200152Наказат. общ хар-р702 Квалифицирани състави на кражбаКалина Иванова
25.03.2019 09:5020181210102472Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеГюлфие Яхова
25.03.2019 10:0020171210103097Гражд. I инстанция217 - Искове по КЗГюлфие Яхова
25.03.2019 10:0020181210102037Гражд. I инстанция302 - Вещни искове  и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещДимитър Беровски
25.03.2019 10:3020181210102086Гражд. I инстанция214 - Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеЕмилия Дончева
25.03.2019 10:3020181210202235Административно наказателно4220 ДИТГергана Симеонова
25.03.2019 10:4020181210103000Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеГюлфие Яхова
25.03.2019 10:4520181210202232Административно наказателно4220 ДИТГергана Симеонова
25.03.2019 10:5020181210102482Гражд. I инстанция214 - Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеЕмилия Дончева
25.03.2019 11:0020181210101333Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеДимитър Беровски
25.03.2019 11:0020191210200372Наказат. общ хар-р604 Неплащане на издръжкаКалина Иванова
25.03.2019 11:1020181210102494Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеЕмилия Дончева
25.03.2019 11:3020191210100556Гражд. I инстанция112 - Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.Емилия Дончева
25.03.2019 11:3020181210202717Административно наказателно4310 РИОСВГергана Симеонова
25.03.2019 12:1020181210101091Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеСилвия Николова
25.03.2019 12:2520181210102598Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеСилвия Николова
25.03.2019 12:3020171210100488Гражд. I инстанция302 - Вещни искове  и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещСилвия Николова
25.03.2019 13:0020171210103300Гражд. I инстанция302 - Вещни искове  и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещСилвия Николова
25.03.2019 13:3020181210102692Гражд. I инстанция302 - Вещни искове  и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещЕмилия Дончева
25.03.2019 13:3020191210200257Наказат. общ хар-р302 Средна телесна повредаГергана Симеонова
25.03.2019 13:3020191210200286Административно наказателно4040 НАПКристина Панкова
25.03.2019 14:0020191210200252Административно наказателно4270 ОбщиниГергана Симеонова
25.03.2019 14:3020191210200287Административно наказателно4040 НАПГергана Симеонова
25.03.2019 15:0020191210200295Административно наказателно4290 МОСВГергана Симеонова
25.03.2019 15:0020181210100785Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеЕмилия Дончева
25.03.2019 15:4020191210100170Гражд. I инстанция102 - ИсковеЕмилия Дончева
26.03.2019 09:0020191210100064Гражд. I инстанция105 - Искове по СК - издръжка, изменениеВера Коева
26.03.2019 09:0020191210100221Гражд. I инстанция302 - Вещни искове  и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещВера Коева
26.03.2019 09:0020161210100460Гражд. I инстанция501 - Чл.34 от ЗСВера Коева
26.03.2019 09:0020181210200753Наказат. общ хар-р702 Квалифицирани състави на кражбаВладимир Пензов
26.03.2019 09:3020181210202164Наказат. частен хар-р1700 НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА ОТ ЧАСТЕН ХАРАКТЕР - по тъжба на пострадалия (НПК)Георги Янев
26.03.2019 09:3020191210200145Наказат. общ хар-р811 Престъпления против кредиторитеЕкатерина Николова
26.03.2019 10:0020181210200955Наказат. частен хар-р1700 НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА ОТ ЧАСТЕН ХАРАКТЕР - по тъжба на пострадалия (НПК)Екатерина Николова
26.03.2019 10:3020181210202174Административно наказателно4240 ИАААЕкатерина Николова
26.03.2019 10:3020181210201556Наказат. общ хар-р444 Трафик на хора (чл.159а НК)Георги Янев
26.03.2019 11:0020181210201096Административно наказателно4310 РИОСВВладимир Пензов
26.03.2019 11:3020191210200001Наказат. общ хар-р1316 Привилегирован състав на транспортно престъплениеГеорги Янев
26.03.2019 13:0020191210200042Наказат. общ хар-р604 Неплащане на издръжкаГеорги Янев
26.03.2019 13:3020181210202427Наказат. общ хар-р701 КражбаГеорги Янев
26.03.2019 13:3020181210201369Наказат. общ хар-р814 Продажба и държане на акцизни стоки без бандеролВладимир Пензов
26.03.2019 14:0020191210200367Частно наказат. дело2120 Производство за прилагане на чл. 68-69а НК – чл. 306, ал. 1, т. 3 НПКЕкатерина Николова
26.03.2019 14:0020191210200267Административно наказателно4010 КАТГеорги Янев
26.03.2019 14:1020191210200205Наказат. общ хар-р707 Привилегирован състав на кражбаГеорги Янев
26.03.2019 14:3020181210201621Наказат. общ хар-р1206 ХулиганствоЕкатерина Николова
26.03.2019 15:0020191210100517Гражд. I инстанция111 - Производства по Закона за защита от домашното насилиеСилвия Николова
26.03.2019 15:0020181210100261Гражд. I инстанция302 - Вещни искове  и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещВера Коева
26.03.2019 15:3020181210202061Наказат. частен хар-р1730 Лека телесна повредаВладимир Пензов
26.03.2019 16:0020181210202504Административно наказателно4340 Здравна инспекцияЕкатерина Николова
26.03.2019 16:3020191210200349Наказат. общ хар-р701 КражбаЕкатерина Николова
27.03.2019 09:2020191210100485Гражд. I инстанция112 - Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.Татяна Маркова
27.03.2019 09:2520181210102036Гражд. I инстанция706 - Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение”Силвия Николова
27.03.2019 09:3020171210102045Гражд. I инстанция701 - Искове за трудово възнаграждениеСилвия Николова
27.03.2019 09:5020191210100055Частно гражданско1017 - Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лицеТатяна Маркова
27.03.2019 10:0020181210201840Наказат. частен хар-р1700Кристина Панкова
27.03.2019 10:0020191210200280Наказат. общ хар-р604 Неплащане издръжкаКалина Иванова
27.03.2019 10:0020181210101231Гражд. I инстанция701 - Искове за трудово възнаграждениеТатяна Маркова
27.03.2019 10:3020181210100104Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеСилвия Николова
27.03.2019 10:4520161210102194Гражд. I инстанция203 - Искове за обезщетение от деликтСилвия Николова
27.03.2019 11:0020191210100252Гражд. I инстанция102 - ИсковеТатяна Маркова
27.03.2019 11:0020191210200177Административно наказателно4240 ИАААКалина Иванова
27.03.2019 11:3020181210100354Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеСилвия Николова
27.03.2019 11:5020181210102547Гражд. I инстанция102 - ИсковеСилвия Николова
27.03.2019 13:4020161210101173Гражд. I инстанция601 - Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеСилвия Николова
27.03.2019 14:0020191210200234Административно наказателно4330 РДГКристина Панкова
27.03.2019 14:3020191210200235Административно наказателно4040 НАПКристина Панкова
27.03.2019 14:3020171210100252Гражд. I инстанция501 - ДелбаСилвия Николова
27.03.2019 15:0020191210200104Частно наказат. дело2400 Производство по молби за реабилитацияКристина Панкова
27.03.2019 16:0020181210102274Гражд. I инстанция302 - Вещни искове  и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещСилвия Николова
28.03.2019 09:0020181210201279Наказат. общ хар-р601 Престъпления против брака и семействотоВладимир Пензов
28.03.2019 09:3020191210200147Административно наказателно4350 Причиняване на телесни повреди и щети в транспортаЕкатерина Николова
28.03.2019 09:5020191210100554Гражд. I инстанция112 - Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.Габриела Тричкова
28.03.2019 10:0020181210100252Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеГабриела Тричкова
28.03.2019 10:5020171210100903Гражд. I инстанция501 - ДелбаГабриела Тричкова
28.03.2019 11:0020181210101465Гражд. I инстанция102 - ИсковеГабриела Тричкова
28.03.2019 11:1520181210101614Гражд. I инстанция302 - Вещни искове  и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещГабриела Тричкова
28.03.2019 11:3020191210200175Административно наказателно4240 ИАААЕкатерина Николова
28.03.2019 13:3020181210202229Наказат. общ хар-р814 Продажба и държане на акцизни стоки без бандеролГергана Симеонова
28.03.2019 14:0020191210200007Наказат. общ хар-р1317 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаЕкатерина Николова
28.03.2019 16:002.01912E+13Наказат. общ хар-р1317 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаЕкатерина Николова
28.03.2019 16:3020191210200373Наказат. общ хар-р1005 Документни престъпленияЕкатерина Николова
29.03.2019 10:0020191210100527Гражд. I инстанция103 - Искове по СК - развод по взаимно съгласиеДимитър Беровски
29.03.2019 10:0020181210200925Наказат. частен хар-р1730 Лека телесна повредаКристина Панкова
29.03.2019 10:0020181210102861Гражд. I инстанция302 - Вещни искове  и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещДимитър Беровски
29.03.2019 10:0020181210102473Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеТатяна Маркова
29.03.2019 14:0020191210100565Гражд. I инстанция111 - Производства по Закона за защита от домашното насилиеДимитър Беровски
29.03.2019 14:3020171210202277Наказат. частен хар-р1730 Лека телесна повредаЕкатерина Николова
29.03.2019 15:0020191210200243Административно наказателно4010 КАТКристина Панкова
29.03.2019 15:0020191210200245Административно наказателно4010 КАТКристина Панкова
Навигация
Новини, съобщения, мнения
Справки по дела
Вашите права в ЕС
Полезно да знаете
Календар
No calendar found.
Брояч на посещенията
Automatic translation
Търсене
Търсене в сайта
Звукова версия
Център по медиация
Контакти
Адрес
гр. Благоевград
пл. Васил Левски 1
Телефони:

Регистратура

073 889816

Гражданско деловодство

073 889834
Наказателно деловодство

073 889851

Председател

073 889826
Дежурен призовкар

073 889803

Раб. време: 08:30-17:00

Факс:

073 882739

e-mail:
blagoevgrad-rs@justice.bg
Благоевградски съдебен р-н
Полезни връзки
Анкета