>
  На името на институцията РС Благоевград е създадена фейсбук страница, която не се администрира и актуализира от надлежно упълномощено от изпълняващия функцията председател на РС Благоевград лице, поради което всяка информация, качена на тази страница след 27.04.2016г., следва да поставяте под съмнение относно достоверността й и същата не ангажира официално институцията РС Благоевград.              С Решение на комисия "Професионална квалификация, информационни технологии и статистика" на ВСС по Протокол № 10 от 08 март 2016г., Единният портал за електронно правосъдие на ВСС се въвежда в реална експлоатация. За повече информация посетете меню Центализиран Единен портал за е-правосъдие на ВСС!!!
Календар

Насрочени дела за периода 01.07.2016 - 31.07.2016

петък, 1 юли
ГД 1270/2016 (Искове по СК - Развод по взаимно съгласие) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Гюлфие Яхова
АН 1004/2016 (по ЗД по пътищата) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
НОХ 197/2016 (Общо опасни престъпления - Отглеждане на растения с цел производство на наркотични вещества - чл.354 ал."в" от НК, приготовления за престъпления свързани с наркотични вещества - чл.356а ал."а" от НК) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова
ГД 2380/2015 (Вещни искове) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Гюлфие Яхова
ЧНД 1305/2016 (Принудителни медицински мерки ЗНЗ чл.429 и следващи) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
НОХ 1118/2016 (ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ) - 14:00 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова
АН 523/2016 (по ЗД по пътищата) - 15:30 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова
АН 2058/2015 (Административни дела - общо) - 16:00 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова
АН 925/2016 (Административни дела - общо) - 16:15 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова
АН 1181/2016 (Административни дела - общо) - 16:30 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова

понеделник, 4 юли
ГД 2803/2015 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 9:20 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
ГД 205/2016 (ИСКОВЕ по КТ) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
НОХ 785/2016 (Общо опасни престъпления - в Транспорта чл.343 от НК ал."а","б","в" и "г") - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
ГД 277/2016 (Облигационни Искове - Дела от и с/у търговци) - 10:10 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
НОХ 1307/2016 (ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ) - 10:15 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
ГД 962/2016 (Искове по СК - Развод и недействителност на брака) - 10:20 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
АН 799/2016 (по Закона за здравното осигуряване) - 10:20 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
ГД 1478/2015 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 10:30 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
АН 912/2016 (Административни дела - общо) - 10:30 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
АН 951/2016 (Административни дела - общо) - 10:30 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
НОХ 1302/2016 (ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
АН 888/2016 (по Закона за защита на потребителите) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
АН 946/2016 (по ЗД по пътищата) - 13:00 ч.
Съдия-докладчик: Емилия Дончева
НОХ 1036/2016 (Общо опасни престъпления - Отглеждане на растения с цел производство на наркотични вещества - чл.354 ал."в" от НК, приготовления за престъпления свързани с наркотични вещества - чл.356а ал."а" от НК) - 13:00 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
ГД 726/2016 (Други дела - по Закона срещу домашното насилие) - 13:00 ч.
Съдия-докладчик: Румяна Запрянова
ГД 487/2015 (Облигационни Искове - Дела от и с/у търговци) - 13:00 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова
АН 945/2016 (по ЗД по пътищата) - 13:20 ч.
Съдия-докладчик: Емилия Дончева
АН 349/2016 (по ЗД по пътищата) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Емилия Дончева
АН 1015/2016 (по Закона за електронните съобщения) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
АН 1039/2016 (Административни дела - общо) - 13:40 ч.
Съдия-докладчик: Емилия Дончева
АН 817/2016 (по ЗКПО, ЗДДФЛ, КСО, ЗС) - 14:00 ч.
Съдия-докладчик: Емилия Дончева
ГД 669/2016 (Искове по СК - Развод и недействителност на брака) - 14:00 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
НЧХ 1890/2014 (НЧХД) - 14:00 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
АН 499/2016 (по ЗД по пътищата) - 14:20 ч.
Съдия-докладчик: Емилия Дончева
АН 659/2016 (по ЗД по пътищата) - 14:30 ч.
Съдия-докладчик: Емилия Дончева
НОХ 727/2016 (Престъпления против собствеността - Документна измама - чл.209 - чл.211 от НК) - 15:00 ч.
Съдия-докладчик: Емилия Дончева
ГД 682/2005 (Делби) - 15:00 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова
ГД 1330/2015 (Вещни искове) - 16:00 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
ГД 1410/2015 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 16:00 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова
ЧГД 1296/2016 (Други дела) - 16:15 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
ГД 2429/2015 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 16:30 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова

вторник, 5 юли
ГД 1160/2016 (Други дела - Промяна на име - чл.19 ЗГР) - 9:00 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
НЧХ 883/2015 (НЧХД) - 9:00 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
ГД 2523/2013 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 9:15 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
ГД 460/2016 (Делби) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
ГД 387/2016 (Искове по СК) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
АН 563/2016 (по ЗД по пътищата) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
АН 1127/2016 (Административни дела - общо) - 10:15 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
АН 395/2016 (чл. 78 "а" от НК) - 10:30 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
АН 1063/2016 (Административни дела - общо) - 10:30 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
АН 1150/2016 (по ЗД по пътищата) - 10:40 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
АН 894/2016 (Административни дела - общо) - 10:50 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
ГД 615/2016 (Вещни искове) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
АН 732/2016 (Административни дела - общо) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
НОХ 1301/2016 (Общо опасни престъпления - Отнемане на МПС - чл.346 от НК) - 11:20 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
ГД 545/2016 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 11:30 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
АН 969/2016 (по Наредбата за опазване на обществения ред и общинското имущество, ЗЗТ, ЗРА) - 11:30 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
ГД 237/2016 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 12:00 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
АН 964/2016 (Административни дела - общо) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
АН 966/2016 (Административни дела - общо) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
АН 1119/2016 (по ЗД по пътищата) - 13:40 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
НЧХ 556/2016 (НЧХД) - 14:00 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
АН 572/2016 (по ЗД по пътищата) - 16:00 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова

сряда, 6 юли
ГД 188/2016 (Други дела) - 8:45 ч.
Съдия-докладчик: Атанас Иванов
ГД 2150/2015 (Облигационни Искове - Дела от и с/у търговци) - 9:00 ч.
Съдия-докладчик: Атанас Иванов
ГД 505/2016 (Вещни искове) - 9:00 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
ГД 527/2016 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 9:00 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
ГД 2347/2014 (ИСКОВЕ по КТ) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
ЧГД 998/2016 (Други дела - Процедура по Регламент 1393/2007г) - 9:55 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова
ГД 156/2012 (Вещни искове) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова
ГД 2574/2015 (Искове по КТ - За обезщетение по чл.200 от КТ) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
ГД 189/2016 (Облигационни Искове - Дела от и с/у търговци) - 10:30 ч.
Съдия-докладчик: Румяна Запрянова
ГД 201/2016 (Облигационни Искове - Дела от и с/у търговци) - 10:45 ч.
Съдия-докладчик: Румяна Запрянова
ГД 5/2016 (Облигационни Искове - Дела от и с/у търговци) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Румяна Запрянова
ГД 925/2016 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 11:30 ч.
Съдия-докладчик: Румяна Запрянова
АН 977/2016 (Административни дела - общо) - 13:00 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова
ГД 679/2016 (Други дела) - 13:00 ч.
Съдия-докладчик: Румяна Запрянова
АН 688/2016 (чл. 78 "а" от НК) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова
ГД 114/2016 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 14:00 ч.
Съдия-докладчик: Румяна Запрянова
АН 1200/2016 (по ЗД по пътищата) - 14:30 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова
АН 1206/2016 (по ЗД по пътищата) - 14:45 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова
АН 1016/2016 (по ЗД по пътищата) - 16:00 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова

четвъртък, 7 юли
НОХ 1045/2016 (Престъпления против личността - тежка телесна повреда - чл.128 НК) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
НОХ 2230/2015 (Престъпления против собствеността - Присвояване - чл.201 - чл.208 от НК) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
ГД 204/2016 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева

петък, 8 юли
АН 1193/2016 (чл. 78 "а" от НК) - 8:45 ч.
Съдия-докладчик: Емилия Дончева
НЧХ 625/2016 (НЧХД) - 9:00 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
ГД 1621/2012 (Делби) - 9:00 ч.
Съдия-докладчик: Гюлфие Яхова
АН 1172/2016 (по Наредбата за опазване на обществения ред и общинското имущество, ЗЗТ, ЗРА) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Емилия Дончева
АН 1147/2016 (по ЗД по пътищата) - 9:50 ч.
Съдия-докладчик: Емилия Дончева
АН 1122/2016 (Административни дела - общо) - 10:20 ч.
Съдия-докладчик: Емилия Дончева
НОХ 94/2016 (Престъпления против собствеността - Кражба - чл.194 - чл.197 от НК) - 10:30 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
АН 1020/2016 (по Закона за авторското право) - 10:30 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова
АДМ 2/2016 (Дела от Административен характер) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Гюлфие Яхова
АН 813/2016 (Административни дела - общо) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Емилия Дончева
АН 1120/2016 (по ЗД по пътищата) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова
АН 792/2016 (по ЗТСУ) - 11:20 ч.
Съдия-докладчик: Емилия Дончева
НОХ 1096/2016 (Престъпления против собствеността - Кражба - чл.194 - чл.197 от НК) - 11:30 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
АН 707/2016 (по ЗБС, ЗА, ЗДДС и ДПК) - 11:40 ч.
Съдия-докладчик: Емилия Дончева
НОХ 876/2016 (Общо опасни престъпления - в Транспорта чл.343 от НК ал."а","б","в" и "г") - 13:00 ч.
Съдия-докладчик: Емилия Дончева
АН 852/2016 (Документни престъпления) - 14:30 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова
НОХ 2597/2015 (ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ И ОБЩЕСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ) - 15:00 ч.
Съдия-докладчик: Емилия Дончева
НЧХ 298/2016 (НЧХД) - 16:00 ч.
Съдия-докладчик: Емилия Дончева
НЧХ 800/2016 (НЧХД) - 16:00 ч.
Съдия-докладчик: Емилия Дончева

понеделник, 11 юли
НОХ 208/2016 (Престъпления против личността - Средна телесна повреда - чл.129 от НК) - 9:00 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
ГД 677/2016 (Искове по СК) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Гюлфие Яхова
АН 2327/2015 (чл. 78 "а" от НК) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
НОХ 1035/2016 (Престъпления против собствеността - Кражба - чл.194 - чл.197 от НК) - 10:45 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
ГД 255/2016 (Искове по СК) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Гюлфие Яхова
НОХ 167/2016 (Престъпления против собствеността - Документна измама - чл.209 - чл.211 от НК) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
АН 835/2016 (чл. 78 "а" от НК) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
ГД 2424/2015 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 11:30 ч.
Съдия-докладчик: Гюлфие Яхова
ГД 7/2016 (Искове по СК - Развод и недействителност на брака) - 11:40 ч.
Съдия-докладчик: Гюлфие Яхова
НОХ 474/2016 (Престъпления против собствеността - Кражба - чл.194 - чл.197 от НК) - 13:00 ч.
Съдия-докладчик: Емилия Дончева
НОХ 474/2016 (Престъпления против собствеността - Кражба - чл.194 - чл.197 от НК) - 13:00 ч.
Съдия-докладчик: Емилия Дончева
АН 419/2016 (Административни дела - общо) - 13:00 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
ГД 472/2016 (Искове по СК - Изменение на Издръжка) - 13:00 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова
АН 566/2016 (Административни дела - общо) - 13:15 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
ГД 1042/2016 (Други дела - по чл.26-ти от Закона за закрила на детето) - 13:25 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова
ГД 1934/2015 (Вещни искове) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова
ЧНД 1012/2016 (Кумулации - чл.23, 25 и чл.27 от НК) - 13:40 ч.
Съдия-докладчик: Емилия Дончева
ЧНД 1012/2016 (Кумулации - чл.23, 25 и чл.27 от НК) - 13:40 ч.
Съдия-докладчик: Емилия Дончева
НОХ 1135/2016 (Престъпления против стопанството) - 14:10 ч.
Съдия-докладчик: Емилия Дончева
АН 1074/2016 (чл. 78 "а" от НК) - 14:50 ч.
Съдия-докладчик: Емилия Дончева
НЧХ 149/2016 (НЧХД) - 15:30 ч.
Съдия-докладчик: Емилия Дончева
ГД 1890/2015 (Облигационни Искове - за непозв. увреждане ) - 15:40 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова

вторник, 12 юли
ГД 455/2016 (Искове по СК) - 9:00 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
АН 1131/2016 (Административни дела - общо) - 9:00 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
АН 1148/2016 (по ЗД по пътищата) - 9:10 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
АН 1176/2016 (по ЗД по пътищата) - 9:20 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
ГД 192/2016 (Облигационни Искове - Дела от и с/у търговци) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
АН 1179/2016 (по ЗД по пътищата) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
АН 1178/2016 (Административни дела - общо) - 9:40 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
АН 1189/2016 (Административни дела - общо) - 9:50 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
ГД 1099/2016 (ИСКОВЕ по КТ) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
АН 942/2016 (по ЗКПО, ЗДДФЛ, КСО, ЗС) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
АН 1199/2016 (по ЗД по пътищата) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
АН 919/2016 (Административни дела - общо) - 10:10 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
АН 1219/2016 (по Наредбата за опазване на обществения ред и общинското имущество, ЗЗТ, ЗРА) - 10:15 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
АН 1070/2016 (Административни дела - общо) - 10:20 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
ГД 448/2016 (Искове по СК - Развод и недействителност на брака) - 10:30 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
ГД 448/2016 (Искове по СК - Развод и недействителност на брака) - 10:30 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
АН 1086/2016 (по ЗД по пътищата) - 10:30 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
НЧХ 485/2016 (НЧХД) - 10:30 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
АН 892/2016 (по ЗБС, ЗА, ЗДДС и ДПК) - 10:30 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
АН 1220/2016 (по Наредбата за опазване на обществения ред и общинското имущество, ЗЗТ, ЗРА) - 10:40 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
АН 1217/2016 (по ЗД по пътищата) - 10:40 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
АН 1216/2016 (по ЗД по пътищата) - 10:50 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
АН 1183/2016 (по ЗД по пътищата) - 10:50 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
АН 1286/2016 (Административни дела - общо) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
НОХ 354/2016 (Общо опасни престъпления - в Транспорта чл.343 от НК ал."а","б","в" и "г") - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
АН 1284/2016 (по ЗГ и ЗЛР) - 11:10 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
АН 911/2016 (по ЗД по пътищата) - 11:30 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
АН 1291/2016 (по ЗД по пътищата) - 11:40 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
ЧНД 1124/2016 (Кумулации - чл.23, 25 и чл.27 от НК) - 13:20 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
ЧНД 1126/2016 (чл.80 - чл.88 ал."а" от НК) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
НЧХ 614/2015 (НЧХД) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
НОХ 1175/2016 (ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ И ОБЩЕСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ) - 14:00 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
НОХ 1194/2016 (Престъпления против собствеността - Кражба - чл.194 - чл.197 от НК) - 14:00 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
НОХ 1178/2015 (Престъпления против личността - Средна телесна повреда - чл.129 от НК) - 14:30 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
НОХ 2636/2015 (Престъпления против собствеността - Кражба - чл.194 - чл.197 от НК) - 15:00 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев

сряда, 13 юли
ЧГД 808/2016 (Други дела - Процедура по Регламент 1393/2007г) - 9:25 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова
ГД 881/2012 (Делби) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова
ГД 2477/2015 (Облигационни Искове - Дела от и с/у търговци) - 9:40 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова
ГД 2251/2015 (Облигационни Искове - Дела от и с/у търговци) - 9:50 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова
НОХ 1510/2015 (Общо опасни престъпления - в Транспорта чл.343 от НК ал."а","б","в" и "г") - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
ГД 2632/2015 (Облигационни искове) - 10:20 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова
НОХ 1221/2016 (Престъпления против личността - Средна телесна повреда - чл.129 от НК) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
АН 1257/2016 (Административни дела - общо) - 13:00 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова
НОХ 2499/2015 (Престъпления против собствеността - Присвояване - чл.201 - чл.208 от НК) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова
НОХ 1129/2016 (Документни престъпления) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова
ГД 2344/2015 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 14:00 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова
НОХ 1163/2016 (Документни престъпления) - 14:30 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
НОХ 1205/2016 (ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ БРАКА, СЕМЕЙСТВОТО И МЛАДЕЖТА) - 14:30 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
ГД 2626/2015 (Облигационни Искове - искове за недействителност на сделки и договори и развалянето им) - 14:30 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова
НОХ 588/2016 (Престъпления против личността - Средна телесна повреда - чл.129 от НК) - 15:00 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова
ЧНД 1037/2016 (Кумулации - чл.23, 25 и чл.27 от НК) - 16:00 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова
ГД 367/2015 (Облигационни Искове - искове за недействителност на сделки и договори и развалянето им) - 16:00 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова
ГД 2838/2015 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 16:30 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова

четвъртък, 14 юли
НЧХ 1460/2013 (НЧХД) - 9:00 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
НОХ 957/2016 (ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
АН 960/2016 (по ЗД по пътищата) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
АН 960/2016 (по ЗД по пътищата) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
АН 915/2016 (по ЗД по пътищата) - 9:40 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
НОХ 651/2016 (ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
НОХ 2083/2015 (ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ БРАКА, СЕМЕЙСТВОТО И МЛАДЕЖТА) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
ЧНД 1230/2016 (Кумулации - чл.23, 25 и чл.27 от НК) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
НЧХ 2409/2015 (НЧХД) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
НОХ 851/2016 (ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ БРАКА, СЕМЕЙСТВОТО И МЛАДЕЖТА) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
АН 926/2016 (Административни дела - общо) - 11:15 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
АН 1234/2016 (чл. 78 "а" от НК) - 11:30 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
АН 1182/2016 (по ЗД по пътищата) - 13:00 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
НОХ 2539/2015 (Престъпления против собствеността - Документна измама - чл.209 - чл.211 от НК) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
АН 1218/2016 (по Наредбата за опазване на обществения ред и общинското имущество, ЗЗТ, ЗРА) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
ЧНД 1290/2016 (Кумулации - чл.23, 25 и чл.27 от НК) - 14:00 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
НЧХ 1579/2015 (НЧХД) - 14:00 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
АН 883/2016 (Административни дела - общо) - 14:00 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
АН 1204/2016 (Административни дела - общо) - 14:30 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
АН 1151/2016 (по ЗД по пътищата) - 15:30 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
ЧНД 1153/2016 (ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ БРАКА, СЕМЕЙСТВОТО И МЛАДЕЖТА) - 15:40 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
АН 169/2016 (по ЗД по пътищата) - 16:00 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
АН 169/2016 (по ЗД по пътищата) - 16:00 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
АН 867/2016 (Административни дела - общо) - 16:00 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова

петък, 15 юли
НОХ 955/2016 (ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ БРАКА, СЕМЕЙСТВОТО И МЛАДЕЖТА) - 9:00 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
ГД 258/2016 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 9:00 ч.
Съдия-докладчик: Гюлфие Яхова
ГД 100/2016 (Облигационни Искове - Дела от и с/у търговци) - 9:00 ч.
Съдия-докладчик: Румяна Запрянова
АН 1232/2016 (Административни дела - общо) - 9:10 ч.
Съдия-докладчик: Емилия Дончева
ГД 1701/2015 (Искове по СК - Развод и недействителност на брака) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Гюлфие Яхова
АН 961/2016 (Административни дела - общо) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Емилия Дончева
ГД 102/2016 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
АН 1293/2016 (по ЗД по пътищата) - 9:45 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова
НЧХ 1557/2015 (НЧХД) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
ГД 2553/2015 (Облигационни искове) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Гюлфие Яхова
АН 1256/2016 (Административни дела - общо) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова
ГД 63/2016 (Облигационни Искове - Дела от и с/у търговци) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Румяна Запрянова
АН 965/2016 (Административни дела - общо) - 10:20 ч.
Съдия-докладчик: Емилия Дончева
АН 965/2016 (Административни дела - общо) - 10:20 ч.
Съдия-докладчик: Емилия Дончева
НЧХ 2400/2015 (НЧХД) - 10:30 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова
ГД 1223/2016 (Искове по СК - Развод по взаимно съгласие) - 11:30 ч.
Съдия-докладчик: Румяна Запрянова
ЧНД 1231/2016 (Кумулации - чл.23, 25 и чл.27 от НК) - 13:00 ч.
Съдия-докладчик: Емилия Дончева
НОХ 2322/2015 (ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА) - 13:00 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова
ГД 224/2016 (Искове по СК) - 13:00 ч.
Съдия-докладчик: Румяна Запрянова
ГД 989/2016 (Други дела - по чл.26-ти от Закона за закрила на детето) - 13:20 ч.
Съдия-докладчик: Гюлфие Яхова
НЧХ 422/2016 (НЧХД) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
ГД 1865/2015 (Облигационни Искове - Дела от и с/у търговци) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Гюлфие Яхова
ГД 439/2016 (Делби) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Румяна Запрянова
ГД 1959/2015 (Вещни искове) - 14:00 ч.
Съдия-докладчик: Гюлфие Яхова
НОХ 1062/2016 (Престъпления против собствеността - Присвояване - чл.201 - чл.208 от НК) - 14:00 ч.
Съдия-докладчик: Емилия Дончева
НОХ 870/2016 (ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ) - 14:30 ч.
Съдия-докладчик: Емилия Дончева
ГД 690/2016 (Искове по КТ - За обезщетение по чл.200 от КТ) - 14:30 ч.
Съдия-докладчик: Румяна Запрянова
ГД 988/2016 (Други дела - Промяна на име - чл.19 ЗГР) - 15:00 ч.
Съдия-докладчик: Румяна Запрянова
НОХ 1297/2016 (Престъпления против собствеността - Кражба - чл.194 - чл.197 от НК) - 16:00 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова

понеделник, 18 юли
ЧГД 2739/2015 (Други дела) - 12:40 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова
ГД 724/2016 (Други дела - по чл.26-ти от Закона за закрила на детето) - 12:45 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова
ГД 295/2015 (Облигационни искове) - 13:00 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова
НОХ 954/2016 (Престъпления против личността - Средна телесна повреда - чл.129 от НК) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Емилия Дончева
ГД 2586/2015 (Облигационни Искове - Дела от и с/у търговци) - 14:00 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова
ГД 616/2015 (Облигационни Искове - Дела от и с/у търговци) - 15:00 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова
ГД 2833/2015 (Делби) - 15:30 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова
ГД 2404/2015 (Вещни искове) - 16:00 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова

вторник, 19 юли
НОХ 347/2016 (Престъпления против личността - Средна телесна повреда - чл.129 от НК) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
АН 447/2016 (Административни дела - общо) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова

сряда, 20 юли
ГД 1655/2014 (Вещни искове) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова
ГД 1766/2015 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 13:00 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова
ГД 1492/2015 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова
ГД 1749/2015 (Облигационни Искове - Дела от и с/у търговци) - 14:15 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова

четвъртък, 21 юли
ГД 1327/2016 (Други дела - по чл.26-ти от Закона за закрила на детето) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Гюлфие Яхова
ГД 1328/2016 (Други дела - по чл.26-ти от Закона за закрила на детето) - 10:10 ч.
Съдия-докладчик: Гюлфие Яхова

понеделник, 25 юли
ГД 1324/2016 (Други дела - по чл.26-ти от Закона за закрила на детето) - 14:50 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова
ГД 1325/2016 (Други дела - по чл.26-ти от Закона за закрила на детето) - 14:55 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова
ГД 2566/2015 (Искове по СК - Развод и недействителност на брака) - 15:00 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова
ГД 1991/2015 (Облигационни искове) - 16:00 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова

вторник, 26 юли
ГД 1285/2016 (Искове по СК - Развод по взаимно съгласие) - 10:45 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова
ГД 1299/2016 (Други дела - по чл.26-ти от Закона за закрила на детето) - 10:50 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова
ГД 1297/2016 (Други дела - по чл.26-ти от Закона за закрила на детето) - 10:50 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова
ГД 95/2016 (Други дела - по Закона срещу домашното насилие) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова

Навигация
Новини, съобщения, мнения
Справки по дела
Вашите права в ЕС
Полезно да знаете
Галерия
Календар
Юли 2016
Su
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Брояч на посещенията
Automatic translation
Търсене
Търсене в сайта
Звукова версия
Център по медиация
Контакти
Адрес
гр. Благоевград
пл. Васил Левски 1
Телефони:

Регистратура

073 889816

Гражданско деловодство

073 889834
Наказателно деловодство

073 889851

Адм. секретар

073 889824
Дежурен призовкар

073 889803

Раб. време: 08:30-17:00

Факс:

073 882739

e-mail:
rc_blagoevgrad@mail.bg
Благоевградски съдебен р-н
Полезни връзки
Въпрос на месеца