>
             Считано от 10.12.2014г. в Медиационният център на Съдебната палата, РС-Благоевград и медиаторите за региона организират безплатни консултации за гражданите за прилагане на медиацията, като повече информация може да се прочете в сайта с подменю "Център по Медиация".             В Районен съд - Благоевград работи тестова версия на Единен портал за предоставяне на достъп до всички съдебни актове по делата. За повече информация посетете рубриката НОВО! ЗА ВАС, АДВОКАТИ!
Календар

Насрочени дела за периода 01.01.2015 - 31.01.2015

понеделник, 5 януари
АН 1813/2014 (чл. 78 "а" от НК) - 9:00 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
ЧГД 2572/2014 (Други дела - Процедура по Регламент 1393/2007г) - 9:50 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
НОХ 1462/2013 (Престъпления против личността - Блудство - чл.149 и чл.150 от НК) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
ГД 2487/2014 (Други дела - по Закона срещу домашното насилие) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
ГД 1389/2014 (Искове по КТ - За отмяна на уволнение) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
ЧНД 1885/2014 (Съдебни поръчки) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
АН 1812/2014 (чл. 78 "а" от НК) - 14:00 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
НОХ 1897/2014 (ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ) - 14:00 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
ЧНД 1/2015 (НЧД от досъдебното производство) - 15:00 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
ЧНД 3/2015 (Разпити - досъдебно производство) - 15:30 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
НОХ 1908/2014 (Престъпления против собствеността - Кражба - чл.194 - чл.197 от НК) - 15:30 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
ЧНД 2/2015 (Разпити - досъдебно производство) - 16:00 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
ЧНД 4/2015 (Разпити - досъдебно производство) - 16:30 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов

вторник, 6 януари
НОХ 1866/2014 (Престъпления против собствеността - Кражба - чл.194 - чл.197 от НК) - 9:00 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
ЧНД 1782/2014 (Принудителни медицински мерки ЗНЗ чл.429 и следващи) - 10:30 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова

понеделник, 12 януари
ГД 2207/2014 (Искове по КТ - За отмяна на уволнение) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
ГД 1811/2006 (Делби) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова
АН 1827/2014 (чл. 78 "а" от НК) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
АН 1654/2014 (по ЗД по пътищата) - 13:00 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
АН 1652/2014 (по ЗД по пътищата) - 13:00 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
АН 1654/2014 (по ЗД по пътищата) - 13:00 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
АН 1654/2014 (по ЗД по пътищата) - 13:00 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
НЧХ 1449/2014 (НЧХД) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
ГД 156/2012 (Вещни искове) - 14:00 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова
ГД 156/2012 (Вещни искове) - 14:00 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова
НЧХ 1451/2014 (НЧХД) - 14:30 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова

вторник, 13 януари
ГД 4131/2011 (Вещни искове) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
НОХ 765/2013 (Престъпления против личността - Изнасилване - чл.152 от НК) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
ЧНД 1560/2014 (Кумулации - чл.23, 25 и чл.27 от НК) - 13:00 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
АН 1755/2014 (по ЗД по пътищата) - 13:20 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
НЧХ 1747/2014 (НЧХД) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
НЧХ 1687/2014 (НЧХД) - 14:00 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
ЧНД 1671/2014 (Кумулации - чл.23, 25 и чл.27 от НК) - 14:15 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
НЧХ 1455/2014 (НЧХД) - 14:30 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
НЧХ 1545/2014 (НЧХД) - 14:45 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
НЧХ 1429/2014 (НЧХД) - 15:00 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
АН 1076/2014 (чл. 78 "а" от НК) - 15:30 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
НЧХ 1304/2014 (НЧХД) - 16:00 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова

сряда, 14 януари
ГД 2484/2014 (Други дела - по чл.26-ти от Закона за закрила на детето) - 9:00 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
ГД 2391/2014 (Искове по СК - Развод и недействителност на брака) - 9:15 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
ГД 1879/2014 (Искове по СК - Развод и недействителност на брака) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
ЧГД 2571/2014 (Други дела) - 9:40 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова
ГД 2549/2014 (Други дела - по чл.26-ти от Закона за закрила на детето) - 9:50 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова
ГД 2168/2014 (Други дела - по чл.26-ти от Закона за закрила на детето) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова
ГД 1621/2012 (Делби) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
ГД 1645/2014 (Искове по СК - Издръжка) - 10:30 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова
ГД 858/2014 (Други дела) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова
ГД 1975/2013 (Облигационни Искове - Дела от и с/у търговци) - 11:30 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
ГД 1795/2014 (Вещни искове) - 11:50 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
ГД 1666/2014 (Искове по СК - Изменение на Издръжка) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
ГД 438/2014 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 14:30 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова

четвъртък, 15 януари
ГД 2555/2014 (Други дела - по чл.26-ти от Закона за закрила на детето) - 9:10 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
ГД 2312/2014 (Други дела - по чл.26-ти от Закона за закрила на детето) - 9:15 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
ГД 2208/2014 (Други дела - по чл.26-ти от Закона за закрила на детето) - 9:20 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
ГД 2313/2014 (Други дела - по чл.26-ти от Закона за закрила на детето) - 9:25 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
АДМ 25/2014 (Дела от Административен характер) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
ГД 38/2014 (Облигационни Искове - за непозв. увреждане ) - 9:40 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
ГД 727/2014 (Облигационни Искове - Дела от и с/у търговци) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
ГД 181/2014 (Облигационни искове) - 13:00 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
ГД 181/2014 (Облигационни искове) - 13:00 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
ГД 1518/2012 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 13:15 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
ГД 1375/2014 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
ГД 487/2010 (Вещни искове) - 14:00 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова

петък, 16 януари
ГД 1850/2014 (Искове по СК - Развод и недействителност на брака) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
НОХ 2197/2011 (Престъпления против собствеността - Присвояване - чл.201 - чл.208 от НК) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Емил Божков
ГД 1800/2014 (Облигационни Искове - искове за недействителност на сделки и договори и развалянето им) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
ГД 1651/2014 (Вещни искове) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
ГД 1753/2014 (Искове по КТ - За отмяна на уволнение) - 13:00 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
ГД 1758/2014 (Искове по СК) - 14:00 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова

понеделник, 19 януари
ГД 2679/2014 (Други дела - по чл.26-ти от Закона за закрила на детето) - 9:15 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
ГД 2677/2014 (Други дела - по чл.30-ти от Закона за закрила на детето) - 9:15 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
ГД 2448/2014 (Други дела - по чл.26-ти от Закона за закрила на детето) - 9:15 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
ГД 2292/2014 (Други дела - по чл.26-ти от Закона за закрила на детето) - 9:15 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
ГД 2432/2014 (Други дела - по чл.26-ти от Закона за закрила на детето) - 9:15 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
ГД 2510/2014 (Искове по СК - Развод по взаимно съгласие) - 9:15 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
АДМ 10/2014 (Дела от Административен характер) - 9:20 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
ГД 2140/2014 (Облигационни Искове - Дела от и с/у търговци) - 9:50 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
АН 1750/2014 (по Закона за здравното осигуряване) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
АН 1737/2014 (по ЗД по пътищата) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
АН 1743/2014 (по ЗД по пътищата) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
ГД 1440/2014 (ИСКОВЕ по КТ) - 10:15 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
ГД 1191/2014 (Облигационни Искове - Дела от и с/у търговци) - 10:30 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
ГД 1608/2014 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 10:50 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
НОХ 1693/2014 (Общо опасни престъпления - Отглеждане на растения с цел производство на наркотични вещества - чл.354 ал."в" от НК, приготовления за престъпления свързани с наркотични вещества - чл.356а ал."а" от НК) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
ГД 1990/2014 (Искове по СК - лишаване от родителски права и спорове относно родителски права) - 11:15 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
НОХ 1816/2014 (ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ РЕДА И ОБЩЕСТВЕНОТО СПОКОЙСТВИЕ) - 13:00 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
НЧХ 1043/2014 (НЧХД) - 14:00 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
ГД 2455/2014 (Други дела - по Закона срещу домашното насилие) - 14:15 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков

вторник, 20 януари
ГД 2680/2014 (Други дела - по чл.26-ти от Закона за закрила на детето) - 9:00 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
ГД 1725/2005 (Делби) - 9:00 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
НОХ 1331/2014 (Престъпления против стопанството - Престъпления в отделни стопански отрасли - чл.228 - чл.240 от НК) - 9:00 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
ГД 2607/2014 (Искове по СК - лишаване от родителски права и спорове относно родителски права) - 9:00 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
ГД 315/2012 (ИСКОВЕ по КТ) - 9:00 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
ГД 315/2012 (ИСКОВЕ по КТ) - 9:00 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
ГД 351/2014 (Облигационни Искове - Дела от и с/у търговци) - 9:10 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
АДМ 1/2014 (Дела от Административен характер) - 9:15 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
ГД 1610/2014 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 9:20 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
ГД 1765/2014 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
АДМ 35/2014 (Дела от Административен характер) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
НОХ 1222/2014 (ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ БРАКА, СЕМЕЙСТВОТО И МЛАДЕЖТА) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
АН 1651/2014 (по ЗД по пътищата) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
АН 1659/2014 (по ЗГ и ЗЛР) - 9:40 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
ГД 1237/2014 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 9:45 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
АН 1521/2014 (по ЗД по пътищата) - 9:50 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
ГД 1993/2014 (Облигационни Искове - Дела от и с/у търговци) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
ГД 2342/2013 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
ГД 1381/2014 (Вещни искове) - 10:30 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
НЧХ 1410/2014 (НЧХД) - 10:30 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
АН 1353/2014 (чл. 78 "а" от НК) - 10:30 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
АН 1547/2014 (Административни дела - общо) - 10:30 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
АН 1547/2014 (Административни дела - общо) - 10:30 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
АН 1131/2014 (Административни дела - общо) - 10:40 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
АДМ 23/2014 (Дела от Административен характер) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
АН 1731/2014 (по ЗКПО, ЗДДФЛ, КСО, ЗС) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
АН 1732/2014 (по ЗКПО, ЗДДФЛ, КСО, ЗС) - 11:15 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
АН 1740/2014 (по ЗД по пътищата) - 11:30 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
АН 1675/2014 (по ЗД по пътищата) - 11:50 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
ГД 1371/2014 (Облигационни Искове - Дела от и с/у търговци) - 13:00 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
АН 1720/2014 (Административни дела - общо) - 13:00 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
АН 1720/2014 (Административни дела - общо) - 13:00 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
ГД 689/2014 (Вещни искове) - 13:00 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
ГД 689/2014 (Вещни искове) - 13:00 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
АН 1695/2014 (по ЗД по пътищата) - 13:10 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
НОХ 1683/2014 (ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ) - 13:20 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
НОХ 2297/2013 (Престъпления против стопанството - Престъпления в отделни стопански отрасли - чл.228 - чл.240 от НК) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
ГД 2499/2013 (Облигационни Искове - Дела от и с/у търговци) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
НЧХ 929/2014 (НЧХД) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
АН 966/2014 (чл. 78 "а" от НК) - 15:30 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
НЧХ 1379/2014 (НЧХД) - 15:30 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
НОХ 201/2014 (Общо опасни престъпления - Отглеждане на растения с цел производство на наркотични вещества - чл.354 ал."в" от НК, приготовления за престъпления свързани с наркотични вещества - чл.356а ал."а" от НК) - 15:30 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова

сряда, 21 януари
ЧГД 2333/2014 (Други дела - Процедура по Регламент 1393/2007г) - ч.
Съдия-докладчик: Атанас Иванов
ГД 2506/2014 (Други дела - по чл.26-ти от Закона за закрила на детето) - 9:00 ч.
Съдия-докладчик: Атанас Иванов
ГД 2181/2014 (Други дела - Промяна на име - чл.19 ЗГР) - 9:00 ч.
Съдия-докладчик: Атанас Иванов
ГД 2361/2014 (Други дела - по чл.26-ти от Закона за закрила на детето) - 9:00 ч.
Съдия-докладчик: Атанас Иванов
ЧГД 1831/2014 (Други дела) - 9:15 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
ЧГД 1830/2014 (Други дела) - 9:15 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
ГД 1398/2013 (Облигационни Искове - Дела от и с/у търговци) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
ГД 1910/2014 (Облигационни Искове - Дела от и с/у търговци) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
ГД 2678/2014 (Други дела - по чл.30-ти от Закона за закрила на детето) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Атанас Иванов
ГД 2676/2014 (Други дела - по чл.26-ти от Закона за закрила на детето) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Атанас Иванов
ГД 2171/2014 (ИСКОВЕ по КТ) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Атанас Иванов
ГД 1950/2012 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
АН 1525/2014 (Административни дела - общо) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
АН 1759/2014 (Административни дела - общо) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
АН 1758/2014 (Административни дела - общо) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
АН 1412/2014 (по ЗД по пътищата) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
ГД 167/2014 (ИСКОВЕ по КТ) - 10:15 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
ЧГД 2333/2014 (Други дела - Процедура по Регламент 1393/2007г) - 10:30 ч.
Съдия-докладчик: Атанас Иванов
ГД 140/2014 (Облигационни Искове - Дела от и с/у търговци) - 10:30 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
ГД 1615/2014 (Облигационни Искове - Дела от и с/у търговци) - 10:30 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
ГД 1319/2014 (Делби) - 10:50 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
НЧХ 535/2014 (НЧХД) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
ГД 1548/2014 (Искове по СК - лишаване от родителски права и спорове относно родителски права) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова
ГД 2012/2014 (Искове по СК - Развод и недействителност на брака) - 11:10 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
НЧХ 918/2014 (НЧХД) - 13:00 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
НЧХ 629/2014 (НЧХД) - 13:00 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
ГД 1783/2014 (Облигационни Искове - Дела от и с/у търговци) - 13:00 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
ГД 2042/2014 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Атанас Иванов
НОХ 120/2014 (Документни престъпления) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
ГД 1858/2014 (Други дела - по чл.26-ти от Закона за закрила на детето) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова
ГД 2145/2014 (ИСКОВЕ по КТ) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
ГД 2004/2014 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 14:00 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
НОХ 881/2014 (Престъпления против стопанството - Престъпления в отделни стопански отрасли - чл.228 - чл.240 от НК) - 14:00 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
НЧХ 371/2014 (НЧХД) - 14:00 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
НОХ 587/2014 (Престъпления против собствеността - Кражба - чл.194 - чл.197 от НК) - 14:00 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
ГД 741/2014 (Облигационни Искове - за непозв. увреждане ) - 14:00 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
НОХ 1178/2013 (ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА) - 14:30 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
ГД 1554/2014 (Делби) - 15:00 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
НОХ 1033/2014 (Престъпления против личността - Средна телесна повреда - чл.129 от НК) - 15:30 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
НОХ 2244/2013 (Общо опасни престъпления - в Транспорта чл.343 от НК ал."а","б","в" и "г") - 16:00 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова

четвъртък, 22 януари
НЧХ 637/2014 (НЧХД) - 9:00 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
ГД 2705/2014 (Други дела - по чл.30-ти от Закона за закрила на детето) - 9:00 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
ГД 2237/2014 (Искове по СК - Изменение на Издръжка) - 9:15 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
ГД 546/2014 (Облигационни Искове - за непозв. увреждане ) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
АН 1608/2014 (по ЗД по пътищата) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
НОХ 999/2014 (ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
ГД 952/2013 (Вещни искове) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
НЧХ 946/2014 (НЧХД) - 10:30 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
НЧХ 739/2014 (НЧХД) - 10:30 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
ГД 2602/2013 (Облигационни Искове - Дела от и с/у търговци) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
АН 1752/2014 (Административни дела - общо) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
АН 1767/2014 (по ЗКПО, ЗДДФЛ, КСО, ЗС) - 11:15 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
ГД 465/2014 (Искове по КТ - За отмяна на уволнение) - 11:30 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
АН 1783/2014 (Административни дела - общо) - 11:30 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
НОХ 408/2013 (Престъпления против собствеността - Документна измама - чл.209 - чл.211 от НК) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
ГД 668/2014 (Вещни искове) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
АН 1692/2014 (Административни дела - общо) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
АН 997/2013 (чл. 78 "а" от НК) - 14:00 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
НОХ 1224/2014 (ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ БРАКА, СЕМЕЙСТВОТО И МЛАДЕЖТА) - 14:00 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
НЧХ 1559/2014 (НЧХД) - 15:30 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
АН 1115/2014 (по ЗБС, ЗА, ЗДДС и ДПК) - 15:30 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
НЧХ 738/2014 (НЧХД) - 15:40 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
НОХ 1633/2014 (ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ) - 16:00 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
АН 1432/2014 (Административни дела - общо) - 16:15 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
АН 1788/2014 (по ЗД по пътищата) - 16:30 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова

петък, 23 януари
НОХ 1801/2014 (Престъпления против собствеността - Документна измама - чл.209 - чл.211 от НК) - 9:00 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
НЧХ 1902/2013 (НЧХД) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
НОХ 1459/2014 (Престъпления против личността - Средна телесна повреда - чл.129 от НК) - 13:00 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
НОХ 1800/2014 (ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ БРАКА, СЕМЕЙСТВОТО И МЛАДЕЖТА) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
НОХ 1864/2014 (ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ) - 14:30 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов

понеделник, 26 януари
ГД 2592/2014 (Други дела - Промяна на име - чл.19 ЗГР) - 9:00 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
НОХ 947/2014 (Престъпления против личността - Средна телесна повреда - чл.129 от НК) - 9:00 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
ГД 1551/2014 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 9:20 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
АДМ 16/2014 (Дела от Административен характер) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
НОХ 1775/2014 (Престъпления против собствеността - Грабеж - чл.198 - чл.200 от НК) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
ГД 3019/2013 (Делби) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова
АДМ 27/2014 (Дела от Административен характер) - 10:10 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
ГД 912/2014 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 10:30 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
ГД 1529/2014 (Делби) - 10:50 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
НЧХ 1624/2014 (НЧХД) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
АН 1602/2014 (чл. 78 "а" от НК) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
ГД 1061/2013 (Делби) - 11:20 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
ГД 2310/2014 (Други дела - по чл.26-ти от Закона за закрила на детето) - 11:30 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова
АН 1742/2014 (по ЗД по пътищата) - 13:00 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
АН 1739/2014 (по ЗД по пътищата) - 13:15 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
ЧГД 2572/2014 (Други дела - Процедура по Регламент 1393/2007г) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
АН 1674/2014 (по ЗД по пътищата) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
ГД 2162/2014 (Искове по КТ - За отмяна на уволнение) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова
ГД 3047/2013 (ИСКОВЕ по КТ) - 13:40 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
АН 1729/2014 (по ЗКПО, ЗДДФЛ, КСО, ЗС) - 13:45 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
НЧХ 1629/2014 (НЧХД) - 14:00 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
АН 1694/2014 (Административни дела - общо) - 14:00 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
АН 1477/2014 (по ЗБС, ЗА, ЗДДС и ДПК) - 14:15 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
АН 1728/2014 (по ЗКПО, ЗДДФЛ, КСО, ЗС) - 14:30 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
АН 1705/2014 (по ЗКПО, ЗДДФЛ, КСО, ЗС) - 14:45 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
АН 1779/2014 (по ЗБС, ЗА, ЗДДС и ДПК) - 15:00 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
АН 1780/2014 (по ЗД по пътищата) - 15:00 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
АН 1768/2014 (по ЗКПО, ЗДДФЛ, КСО, ЗС) - 15:00 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
АН 1660/2014 (по ЗГ и ЗЛР) - 15:00 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
АН 1803/2014 (чл. 78 "а" от НК) - 15:15 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
АН 1892/2014 (по ЗД по пътищата) - 15:30 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
АН 1787/2014 (по ЗД по пътищата) - 15:30 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
АН 825/2014 (Административни дела - общо) - 15:35 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
НОХ 1647/2014 (ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ И ОБЩЕСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ) - 15:50 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
АН 1858/2014 (по ЗД по пътищата) - 16:00 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
ЧНД 1877/2014 (Кумулации - чл.23, 25 и чл.27 от НК) - 16:10 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова

вторник, 27 януари
НЧХ 1025/2014 (НЧХД) - 9:00 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
ГД 2719/2014 (Други дела - по чл.26-ти от Закона за закрила на детето) - 9:20 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
ГД 2524/2013 (Делби) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
ГД 2524/2013 (Делби) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
ГД 33/2014 (Дела от Административен характер) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
ГД 2511/2013 (Делби) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
НОХ 1832/2014 (Престъпления против Финансовата, Данъчната и Осигурителната система) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
НОХ 1512/2014 (Престъпления против собствеността - Грабеж - чл.198 - чл.200 от НК) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
ГД 1157/2014 (ИСКОВЕ по КТ) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
ГД 1314/2014 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 10:30 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
ЧНД 1638/2014 (Кумулации - чл.23, 25 и чл.27 от НК) - 10:30 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
ГД 2166/2013 (Делби) - 10:30 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
ГД 1453/2014 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
ГД 1058/2013 (Делби) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
ГД 545/2014 (Облигационни Искове - за непозв. увреждане ) - 11:30 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
АН 1774/2014 (чл. 78 "а" от НК) - 11:40 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
ГД 1112/2014 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 12:00 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
НОХ 1625/2014 (Престъпления против собствеността - Документна измама - чл.209 - чл.211 от НК) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
ГД 264/2014 (Вещни искове) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
НЧХ 1475/2014 (НЧХД) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
НЧХ 1168/2014 (НЧХД) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
ГД 1685/2014 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 14:00 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
НЧХ 509/2014 (НЧХД) - 14:00 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
ГД 2963/2011 (Делби) - 15:00 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
ГД 2963/2011 (Делби) - 15:00 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
НОХ 128/2014 (Престъпления против личността - Средна телесна повреда - чл.129 от НК) - 15:00 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова

сряда, 28 януари
ГД 2236/2014 (Искове по СК - лишаване от родителски права и спорове относно родителски права) - 8:30 ч.
Съдия-докладчик: Атанас Иванов
ГД 828/2014 (Искове по КТ - За обезщетение по чл.200 от КТ) - 9:00 ч.
Съдия-докладчик: Атанас Иванов
ГД 2700/2013 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 9:00 ч.
Съдия-докладчик: Атанас Иванов
ГД 2309/2014 (Други дела - по чл.26-ти от Закона за закрила на детето) - 9:15 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
ГД 2431/2014 (Други дела - по чл.26-ти от Закона за закрила на детето) - 9:15 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
ГД 1981/2010 (Делби) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Атанас Иванов
ГД 2109/2014 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Атанас Иванов
АДМ 18/2014 (Дела от Административен характер) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
ГД 1505/2012 (Делби) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Атанас Иванов
АН 1857/2014 (по ЗД по пътищата) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
АН 1505/2014 (по ЗД по пътищата) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
АН 2002/2013 (по ЗД по пътищата) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
ГД 682/2005 (Делби) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова
ГД 347/2013 (Делби) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
ГД 2125/2014 (Делби) - 10:15 ч.
Съдия-докладчик: Атанас Иванов
НЧХ 213/2014 (НЧХД) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
АН 1849/2014 (по Закона за здравното осигуряване) - 13:00 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
АН 1848/2014 (по Закона за здравното осигуряване) - 13:00 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
ГД 855/2014 (Искове по СК - лишаване от родителски права и спорове относно родителски права) - 13:00 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
ГД 339/2013 (Делби) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Атанас Иванов
ГД 1773/2014 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Атанас Иванов
НЧХ 1178/2014 (НЧХД) - 14:30 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
ГД 1099/2014 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 14:30 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова

четвъртък, 29 януари
НЧХ 322/2013 (НЧХД) - 9:00 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
ГД 558/2014 (Облигационни Искове - Дела от и с/у търговци) - 9:00 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
ГД 1243/2014 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
НОХ 839/2014 (ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
НОХ 636/2014 (Престъпления против личността - Средна телесна повреда - чл.129 от НК) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
ГД 601/2013 (Делби) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
НОХ 1762/2012 (Документни престъпления) - 10:30 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
НОХ 1708/2014 (ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ БРАКА, СЕМЕЙСТВОТО И МЛАДЕЖТА) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
ГД 916/2013 (Облигационни Искове - Дела от и с/у търговци) - 11:30 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
ГД 2976/2013 (Облигационни Искове - за непозв. увреждане ) - 13:00 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
НОХ 2146/2013 (Престъпления против собствеността - Кражба - чл.194 - чл.197 от НК) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
ГД 1382/2014 (Вещни искове) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
ГД 1382/2014 (Вещни искове) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
АН 1777/2014 (по ЗД по пътищата) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
АН 1784/2014 (по ЗД по пътищата) - 13:40 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
НОХ 1766/2014 (Престъпления против собствеността - Кражба - чл.194 - чл.197 от НК) - 14:00 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
НОХ 1686/2014 (Престъпления против собствеността - Кражба - чл.194 - чл.197 от НК) - 14:00 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова

петък, 30 януари
ГД 2196/2014 (Облигационни Искове - Дела от и с/у търговци) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
НОХ 1872/2011 (Престъпления против собствеността - Присвояване - чл.201 - чл.208 от НК) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
ГД 2135/2014 (Искове по СК - Развод и недействителност на брака) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
ГД 681/2014 (Вещни искове) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
НОХ 1597/2014 (Престъпления против собствеността - Кражба - чл.194 - чл.197 от НК) - 14:00 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
ГД 1909/2014 (Облигационни искове) - 14:00 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
НОХ 1457/2014 (Престъпления против Финансовата, Данъчната и Осигурителната система) - 16:00 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова

Навигация
Новини, съобщения, мнения
Справки по дела
Вашите права в ЕС
Полезно да знаете
Галерия
Календар
Февруари 2015
Su
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Брояч на посещенията
Automatic translation
Търсене
Търсене в сайта
Звукова версия
Център по медиация
НОВО! ЗА ВАС, АДВОКАТИ!
Контакти
Адрес
гр. Благоевград
пл. Васил Левски 1
Телефони:

Регистратура

073 889816

Гражданско деловодство

073 889834
Наказателно деловодство

073 889851

Адм. секретар

073 889824
Дежурен призовкар

073 889803

Раб. време: 08:30-17:00

Факс:

073 882739

e-mail:
rc_blagoevgrad@mail.bg
Благоевградски съдебен р-н
Полезни връзки
Въпрос на месеца