>
            На 10.12.2013г. в Съдебната палата на Благоевград е открит Център по Медиация. За повече информация посетете рубриката Център по медиация!            В Районен съд - Благоевград работи тестова версия на Единен портал за предоставяне на достъп до всички съдебни актове по делата. За повече информация посетете рубриката НОВО! ЗА ВАС, АДВОКАТИ!
Календар

Насрочени дела за периода 01.07.2014 - 31.07.2014

вторник, 1 юли
НОХ 1762/2012 (Документни престъпления) - 9:00 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
АН 574/2014 (по ЗКПО, ЗДДФЛ, КСО, ЗС) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
АН 762/2014 (по ЗД по пътищата) - 9:40 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
АН 780/2014 (по ЗД по пътищата) - 9:50 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
НЧХ 495/2014 (НЧХД) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
АН 815/2014 (по ЗД по пътищата) - 10:30 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
АН 816/2014 (Административни дела - общо) - 10:45 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
АН 837/2014 (по ЗБС, ЗА, ЗДДС и ДПК) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
АН 924/2014 (по ЗД по пътищата) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
АН 2322/2013 (по ЗД по пътищата) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
АН 930/2014 (по Закона за опазване на селск. имущество и ЗОЗЗ) - 13:45 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
АН 923/2014 (по ЗБС, ЗА, ЗДДС и ДПК) - 14:00 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
НЧХ 2220/2013 (НЧХД) - 14:00 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
АН 938/2014 (по ЗКПО, ЗДДФЛ, КСО, ЗС) - 14:10 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
АН 934/2014 (по ЗД по пътищата) - 14:20 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
АН 932/2014 (по ЗБС, ЗА, ЗДДС и ДПК) - 14:30 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
АН 936/2014 (по ЗД по пътищата) - 14:45 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
НОХ 1593/2012 (Престъпления против собствеността - Присвояване - чл.201 - чл.208 от НК) - 15:30 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов

сряда, 2 юли
ГД 3044/2013 (Облигационни Искове - Дела от и с/у търговци) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Ковачев
ГД 1257/2014 (Искове по СК - Развод по взаимно съгласие) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
ГД 1162/2014 (Други дела - по чл.26-ти от Закона за закрила на детето) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
ГД 1178/2014 (Други дела - по чл.26-ти от Закона за закрила на детето) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
ГД 2107/2013 (Облигационни Искове - за непозв. увреждане ) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
ГД 2526/2013 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 9:45 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
НЧХ 213/2014 (НЧХД) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
ГД 836/2014 (Облигационни Искове - Дела от и с/у търговци) - 10:30 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
ГД 3021/2013 (Други дела - по Закона срещу домашното насилие) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Ковачев
ГД 2594/2013 (Облигационни Искове - Дела от и с/у търговци) - 11:30 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
НОХ 687/2014 (Документни престъпления) - 13:00 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
ГД 301/2014 (Искове по СК - Изменение на Издръжка) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Ковачев
НЧХ 261/2013 (НЧХД) - 14:00 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
НЧХ 929/2014 (НЧХД) - 14:00 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
АН 978/2014 (УБДХ) - 15:00 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
НОХ 740/2014 (Престъпления против собствеността - Присвояване - чл.201 - чл.208 от НК) - 15:00 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова

четвъртък, 3 юли
НЧХ 2035/2013 (НЧХД) - 9:00 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
ГД 708/2014 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
НОХ 795/2014 (Престъпления против собствеността - Кражба - чл.194 - чл.197 от НК) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
ГД 588/2014 (Облигационни искове) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
ГД 2928/2013 (Делби) - 10:30 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
ГД 356/2014 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
ГД 433/2014 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
ЧНД 658/2014 () - 11:30 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
ГД 854/2014 (Други дела - по Закона срещу домашното насилие) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
ГД 854/2014 (Други дела - по Закона срещу домашното насилие) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
НОХ 623/2014 (Общо опасни престъпления - Отглеждане на растения с цел производство на наркотични вещества - чл.354 ал."в" от НК, приготовления за престъпления свързани с наркотични вещества - чл.356а ал."а" от НК) - 14:00 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
НОХ 623/2014 (Общо опасни престъпления - Отглеждане на растения с цел производство на наркотични вещества - чл.354 ал."в" от НК, приготовления за престъпления свързани с наркотични вещества - чл.356а ал."а" от НК) - 14:00 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
АН 251/2014 (чл. 78 "а" от НК) - 16:00 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
АН 251/2014 (чл. 78 "а" от НК) - 16:00 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова

понеделник, 7 юли
ГД 2938/2013 (Облигационни Искове - Дела от и с/у търговци) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Ковачев
ГД 3016/2013 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
АДМ 14/2014 (Дела от Административен характер) - 9:50 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
ГД 732/2014 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Ковачев
ГД 1316/2014 (Искове по СК - Развод по взаимно съгласие) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
ГД 1248/2014 (Други дела - по чл.30-ти от Закона за закрила на детето) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
ГД 1199/2014 (Други дела - по чл.26-ти от Закона за закрила на детето) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
ГД 2676/2013 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
ГД 704/2014 (Облигационни Искове - Дела от и с/у търговци) - 10:15 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Ковачев
ГД 2913/2013 (Облигационни Искове - Дела от и с/у търговци) - 10:30 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
АДМ 15/2014 (Дела от Административен характер) - 10:40 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
ГД 574/2014 (Облигационни Искове - Дела от и с/у търговци) - 10:50 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
ГД 688/2014 (Облигационни искове) - 11:15 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
АН 781/2014 (чл. 78 "а" от НК) - 11:30 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
НОХ 475/2014 (Престъпления против собствеността - Кражба - чл.194 - чл.197 от НК) - 13:00 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
НОХ 536/2014 (ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ БРАКА, СЕМЕЙСТВОТО И МЛАДЕЖТА) - 13:00 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
ГД 3098/2012 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Ковачев
ЧНД 647/2014 (Кумулации - чл.23, 25 и чл.27 от НК) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
ГД 2872/2013 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 14:00 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
ГД 2773/2013 (Други дела) - 14:15 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
ГД 920/2014 (Искове по СК - Издръжка) - 14:30 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
НОХ 2244/2013 (Общо опасни престъпления - в Транспорта чл.343 от НК ал."а","б","в" и "г") - 14:30 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
АН 841/2014 (по ЗГ и ЗЛР) - 15:00 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
АН 777/2014 (по ЗД по пътищата) - 15:00 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
АН 836/2014 (Административни дела - общо) - 15:30 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
АН 954/2014 (по ЗКПО, ЗДДФЛ, КСО, ЗС) - 15:30 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
НОХ 587/2014 (Престъпления против собствеността - Кражба - чл.194 - чл.197 от НК) - 15:30 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
ГД 2843/2013 (Искове по СК - Развод и недействителност на брака) - 16:00 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Ковачев
АН 533/2014 (Административни дела - общо) - 16:00 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова

вторник, 8 юли
НЧХ 867/2011 (НЧХД) - 9:00 ч.
Съдия-докладчик: Емил Божков
НЧХ 867/2011 (НЧХД) - 9:00 ч.
Съдия-докладчик: Емил Божков
ГД 2899/2013 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 9:20 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
ЧГД 1249/2014 (Други дела - Процедура по Регламент 1393/2007г) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
НОХ 612/2014 (Документни престъпления) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
ГД 1232/2014 (Други дела - по чл.26-ти от Закона за закрила на детето) - 9:45 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
АДМ 13/2014 (Дела от Административен характер) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
АДМ 13/2014 (Дела от Административен характер) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
АН 295/2014 (по ЗД по пътищата) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
НОХ 669/2014 (Престъпления против собствеността - Документна измама - чл.209 - чл.211 от НК) - 10:10 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
ГД 1648/2013 (Делби) - 10:15 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
ГД 2291/2013 (Вещни искове) - 10:30 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
ГД 916/2013 (Облигационни Искове - Дела от и с/у търговци) - 11:15 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
НОХ 190/2014 (Престъпления против стопанството) - 11:30 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
НОХ 488/2014 (ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
ГД 2511/2013 (Делби) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
НЧХ 739/2014 (НЧХД) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
АН 733/2014 (по ЗД по пътищата) - 14:00 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
НОХ 779/2014 (Престъпления против собствеността - Кражба - чл.194 - чл.197 от НК) - 14:30 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
АН 438/2014 (по ЗГ и ЗЛР) - 14:30 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
НОХ 27/2014 (Престъпления против правата на гражданите - Против интелектуалната собственост - чл.172 "а" и чл.173 от НК) - 15:00 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
НОХ 27/2014 (Престъпления против правата на гражданите - Против интелектуалната собственост - чл.172 "а" и чл.173 от НК) - 15:00 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова

сряда, 9 юли
ГД 2875/2013 (Облигационни Искове - Дела от и с/у търговци) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Ковачев
НЧХ 1902/2013 (НЧХД) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
ГД 2770/2013 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 10:30 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Ковачев
ГД 4130/2011 (Вещни искове) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Ковачев

четвъртък, 10 юли
ГД 2876/2013 (Искове по СК - Развод и недействителност на брака) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
ГД 1255/2014 (Други дела - по чл.26-ти от Закона за закрила на детето) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
ГД 850/2014 (Искове по СК - Развод и недействителност на брака) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
ГД 1203/2014 (Други дела - по чл.26-ти от Закона за закрила на детето) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
НОХ 2233/2013 (ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
ГД 3190/2009 (Делби) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
ГД 1202/2014 (Искове по СК - Развод по взаимно съгласие) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
ГД 1572/2013 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 10:30 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
ГД 2552/2013 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 11:30 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
ГД 696/2014 (Искове по КТ - За отмяна на уволнение) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
НЧХ 945/2014 (НЧХД) - 14:00 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
АН 928/2014 (по ЗД по пътищата) - 14:30 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
АН 920/2014 (Административни дела - общо) - 14:40 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
АН 906/2014 (Административни дела - общо) - 14:50 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
АН 2159/2013 (Административни дела - общо) - 15:00 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
АН 2156/2013 (Административни дела - общо) - 15:30 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова

понеделник, 14 юли
НОХ 760/2014 (ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ БРАКА, СЕМЕЙСТВОТО И МЛАДЕЖТА) - 9:00 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
ГД 118/2014 (Вещни искове) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Ковачев
ГД 681/2014 (Вещни искове) - 10:30 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Ковачев
НОХ 128/2014 (Престъпления против личността - Средна телесна повреда - чл.129 от НК) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
ГД 468/2014 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 11:30 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Ковачев
ГД 136/2014 (Искове по СК - лишаване от родителски права и спорове относно родителски права) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Ковачев
АН 744/2014 (по Закона за защита на потребителите) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
НОХ 563/2014 (Престъпления против собствеността - Присвояване - чл.201 - чл.208 от НК) - 14:00 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
АН 758/2014 (по Закона за защита на потребителите) - 14:30 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
АН 933/2014 (по Наредбата за опазване на обществения ред и общинското имущество, ЗЗТ, ЗРА) - 15:00 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
АН 942/2014 (Административни дела - общо) - 15:30 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
НОХ 1995/2013 (ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ РЕДА И ОБЩЕСТВЕНОТО СПОКОЙСТВИЕ) - 16:00 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
ЧНД 659/2014 (Кумулации - чл.23, 25 и чл.27 от НК) - 16:00 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
ГД 1201/2014 (Други дела - по чл.26-ти от Закона за закрила на детето) - 16:30 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Ковачев

вторник, 15 юли
АН 846/2014 (Административни дела - общо) - 9:00 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
АН 609/2014 (по ЗД по пътищата) - 9:00 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
АН 826/2014 (по ЗД по пътищата) - 9:00 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
АН 818/2014 (по ЗД по пътищата) - 9:00 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
АН 428/2014 (по ЗД по пътищата) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
НОХ 349/2014 (ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ СОБСТВЕНОСТТА) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
АН 910/2014 (по ЗД по пътищата) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
АН 613/2014 (по Наредбата за опазване на обществения ред и общинското имущество, ЗЗТ, ЗРА) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
АН 953/2014 (по ЗКПО, ЗДДФЛ, КСО, ЗС) - 10:30 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
ГД 758/2014 (ИСКОВЕ по КТ) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
ГД 2012/2013 (Делби) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
АН 868/2014 (по Закона за опазване на селск. имущество и ЗОЗЗ) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
АН 872/2014 (по ЗД по пътищата) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
НЧХ 476/2014 (НЧХД) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
АН 352/2014 (по ЗБС, ЗА, ЗДДС и ДПК) - 11:30 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
АН 889/2014 (по Закона за електронните съобщения) - 11:30 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
АН 858/2014 (по ЗБС, ЗА, ЗДДС и ДПК) - 11:30 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
ГД 831/2014 (Искове по КТ - За отмяна на уволнение) - 13:15 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
ЧНД 796/2014 (Кумулации - чл.23, 25 и чл.27 от НК) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
НОХ 1919/2013 (ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
НОХ 505/2014 (ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ БРАКА, СЕМЕЙСТВОТО И МЛАДЕЖТА) - 14:00 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
АН 834/2014 (по Закона за електронните съобщения) - 14:30 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
АН 859/2014 (по ЗБС, ЗА, ЗДДС и ДПК) - 15:00 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
АН 874/2014 (Административни дела - общо) - 15:15 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
АН 685/2014 (по ЗД по пътищата) - 15:30 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
НОХ 2060/2013 (ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ БРАКА, СЕМЕЙСТВОТО И МЛАДЕЖТА) - 16:00 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова

сряда, 16 юли
АДМ 19/2014 (Дела от Административен характер) - 8:30 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Ковачев
АДМ 18/2014 (Дела от Административен характер) - 9:00 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Ковачев
АДМ 17/2014 (Дела от Административен характер) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Ковачев
ГД 2086/2010 (Облигационни искове) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Ковачев
ГД 954/2014 (Други дела - по Закона срещу домашното насилие) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Ковачев
ГД 167/2014 (ИСКОВЕ по КТ) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Ковачев
ГД 438/2014 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Ковачев
ГД 2619/2013 (Искове по КТ - За отмяна на уволнение) - 15:00 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Ковачев

четвъртък, 17 юли
ГД 1006/2014 (Искове по СК - Изменение на Издръжка) - 14:00 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева

понеделник, 21 юли
ГД 907/2013 (Делби) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Ковачев

сряда, 23 юли
ГД 1209/2013 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
ГД 1402/2013 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков

Навигация
Новини, съобщения, мнения
Справки по дела
Вашите права в ЕС
Полезно да знаете
Галерия
Календар
Юли 2014
Su
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Брояч на посещенията
Automatic translation
Търсене
Търсене в сайта
Звукова версия
Център по медиация
НОВО! ЗА ВАС, АДВОКАТИ!
Контакти
Адрес
гр. Благоевград
пл. Васил Левски 1
Телефони:

Регистратура

073 889816

Гражданско деловодство

073 889834
Наказателно деловодство

073 889851

Адм. секретар

073 889824
Дежурен призовкар

073 889803

Раб. време: 08:30-17:00

Факс:

073 882739

e-mail:
rc_blagoevgrad@mail.bg
Благоевградски съдебен р-н
Полезни връзки
Въпрос на месеца