>
             Считано от 10.12.2014г. в Медиационният център на Съдебната палата, РС-Благоевград и медиаторите за региона организират безплатни консултации за гражданите за прилагане на медиацията, като повече информация може да се прочете в сайта с подменю "Център по Медиация".             От 03.12.2014г. до 17.12.2014г. Районен съд -Благоевград организира СЕДМИЦИ НА ДЕТСКАТА ПРЕВЕНЦИЯ. Повече информация за мероприятието може да прочетете в подменю със същото заглавие на сайта на съда!            В Районен съд - Благоевград работи тестова версия на Единен портал за предоставяне на достъп до всички съдебни актове по делата. За повече информация посетете рубриката НОВО! ЗА ВАС, АДВОКАТИ!
Календар

Насрочени дела за периода 01.12.2014 - 31.12.2014

понеделник, 1 декември
ГД 1575/2014 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 9:15 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
АДМ 16/2014 (Дела от Административен характер) - 9:50 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
ГД 1298/2014 (Облигационни Искове - Дела от и с/у търговци) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
НОХ 1054/2014 (Престъпления против стопанството - Престъпления в отделни стопански отрасли - чл.228 - чл.240 от НК) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
ГД 1500/2013 (Вещни искове) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова
ГД 1511/2014 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 10:10 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
ЧНД 1355/2014 (ЗБППМН) - 10:30 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
ГД 1553/2014 (Делби) - 10:30 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
ГД 3019/2013 (Делби) - 10:30 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова
ГД 1079/2014 (Вещни искове) - 11:15 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
АН 1525/2014 (Административни дела - общо) - 11:15 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
ГД 2168/2014 (Други дела - по чл.26-ти от Закона за закрила на детето) - 11:30 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова
ГД 2158/2014 (Други дела - по чл.30-ти от Закона за закрила на детето) - 11:35 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова
АН 1588/2014 (чл. 78 "а" от НК) - 13:00 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
ГД 1829/2014 (Искове по КТ - За отмяна на уволнение) - 13:00 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова
НЧХ 1379/2014 (НЧХД) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
НЧХ 535/2014 (НЧХД) - 14:00 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
ГД 587/2014 (Облигационни Искове - Дела от и с/у търговци) - 14:30 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
ЧНД 1514/2014 (Кумулации - чл.23, 25 и чл.27 от НК) - 15:00 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
НОХ 1553/2014 (ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ БРАКА, СЕМЕЙСТВОТО И МЛАДЕЖТА) - 15:30 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев

вторник, 2 декември
ЧГД 2198/2014 (Други дела - Процедура по Регламент 1393/2007г) - 9:00 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
ГД 545/2014 (Облигационни Искове - за непозв. увреждане ) - 9:00 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
ГД 545/2014 (Облигационни Искове - за непозв. увреждане ) - 9:00 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
ГД 2087/2014 (Искове по СК - Развод по взаимно съгласие) - 9:00 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
НЧХ 1460/2013 (НЧХД) - 9:00 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
ГД 1112/2014 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
ГД 2511/2013 (Делби) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
АН 1608/2014 (по ЗД по пътищата) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
НЧХ 945/2014 (НЧХД) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
АН 1606/2014 (по ЗД по пътищата) - 9:40 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
АН 1591/2014 (Административни дела - общо) - 9:50 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
ГД 1126/2014 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
НОХ 2297/2013 (Престъпления против стопанството - Престъпления в отделни стопански отрасли - чл.228 - чл.240 от НК) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
АДМ 35/2014 (Дела от Административен характер) - 10:30 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
ГД 2022/2014 (Искове по СК - Развод и недействителност на брака) - 10:45 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
ГД 917/2013 (Облигационни Искове - Дела от и с/у търговци) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
АН 1594/2014 (по ЗБС, ЗА, ЗДДС и ДПК) - 11:30 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
АН 1593/2014 (по ЗБС, ЗА, ЗДДС и ДПК) - 11:45 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
АН 1508/2014 (по ЗД по пътищата) - 13:00 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
ГД 1886/2014 (Искове по КТ - За отмяна на уволнение) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
НОХ 1762/2012 (Документни престъпления) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
ГД 489/2014 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 14:00 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
НОХ 636/2014 (Престъпления против личността - Средна телесна повреда - чл.129 от НК) - 14:00 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
НЧХ 1304/2014 (НЧХД) - 14:00 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
АН 966/2014 (чл. 78 "а" от НК) - 15:00 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
НОХ 1033/2014 (Престъпления против личността - Средна телесна повреда - чл.129 от НК) - 15:00 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
НОХ 944/2014 (Престъпления против собствеността - Документна измама - чл.209 - чл.211 от НК) - 15:30 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
АН 1076/2014 (чл. 78 "а" от НК) - 16:00 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова

сряда, 3 декември
ГД 2306/2014 (Други дела - по чл.26-ти от Закона за закрила на детето) - 8:30 ч.
Съдия-докладчик: Атанас Иванов
ГД 2289/2014 (Други дела - по чл.26-ти от Закона за закрила на детето) - 8:30 ч.
Съдия-докладчик: Атанас Иванов
ЧГД 2333/2014 (Други дела - Процедура по Регламент 1393/2007г) - 8:45 ч.
Съдия-докладчик: Атанас Иванов
ГД 2042/2014 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 9:00 ч.
Съдия-докладчик: Атанас Иванов
ГД 2361/2014 (Други дела - по чл.26-ти от Закона за закрила на детето) - 9:15 ч.
Съдия-докладчик: Атанас Иванов
ГД 2156/2014 (Искове по СК - лишаване от родителски права и спорове относно родителски права) - 9:15 ч.
Съдия-докладчик: Атанас Иванов
ГД 1645/2014 (Искове по СК - Издръжка) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова
АН 1188/2014 (по ЗД по пътищата) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
НОХ 881/2014 (Престъпления против стопанството - Престъпления в отделни стопански отрасли - чл.228 - чл.240 от НК) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
ГД 3723/2012 (Вещни искове) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
НОХ 1749/2014 (Престъпления против Финансовата, Данъчната и Осигурителната система) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
АН 1589/2014 (чл. 78 "а" от НК) - 13:00 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
НЧХ 1629/2014 (НЧХД) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
ГД 347/2013 (Делби) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
ГД 347/2013 (Делби) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
АН 1613/2014 (по Закона за митниците) - 14:30 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
АН 1603/2014 (по Наредбата за опазване на обществения ред и общинското имущество, ЗЗТ, ЗРА) - 14:30 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
АН 1610/2014 (по ЗД по пътищата) - 14:30 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
АН 1530/2014 (по ЗД по пътищата) - 15:00 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
ГД 2102/2014 (Искове по КТ - За отмяна на уволнение) - 15:00 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова

четвъртък, 4 декември
НЧХ 699/2014 (НЧХД) - 8:30 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
НЧХ 2255/2013 (НЧХД) - 9:00 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
ГД 2304/2014 (Искове по СК - Развод по взаимно съгласие) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
ГД 1381/2014 (Вещни искове) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
ГД 465/2014 (Искове по КТ - За отмяна на уволнение) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
НЧХ 739/2014 (НЧХД) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
НОХ 179/2014 (Общо опасни престъпления - в Транспорта чл.343 от НК ал."а","б","в" и "г") - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
ГД 1441/2014 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 10:15 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
ГД 998/2012 (Делби) - 10:30 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
ГД 2034/2013 (Искове по СК - Развод и недействителност на брака) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
ГД 2288/2013 (Вещни искове) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
НЧХ 1559/2014 (НЧХД) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
АН 1520/2014 (Административни дела - общо) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
АН 1537/2014 (Административни дела - общо) - 11:10 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
АН 1653/2014 (по ЗД по пътищата) - 11:20 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
ГД 1245/2014 (Облигационни искове) - 11:30 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
АН 1649/2014 (Административни дела - общо) - 11:30 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
АН 965/2014 (по Наредбата за опазване на обществения ред и общинското имущество, ЗЗТ, ЗРА) - 11:30 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
ГД 2976/2013 (Облигационни Искове - за непозв. увреждане ) - 11:40 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
ЧНД 1631/2014 (Кумулации - чл.23, 25 и чл.27 от НК) - 11:40 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
ГД 916/2013 (Облигационни Искове - Дела от и с/у търговци) - 13:00 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
НОХ 1264/2014 (Престъпления против собствеността - Кражба - чл.194 - чл.197 от НК) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
ГД 1620/2012 (Вещни Искове - По ЗСПЗЗ) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
НОХ 1634/2014 (Общо опасни престъпления - в Транспорта чл.343 от НК ал."а","б","в" и "г") - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
НОХ 1633/2014 (ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
АН 1669/2014 (чл. 78 "а" от НК) - 14:00 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
НОХ 2131/2013 (Престъпления против стопанството - Престъпления в отделни стопански отрасли - чл.228 - чл.240 от НК) - 14:30 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
АН 1193/2014 (чл. 78 "а" от НК) - 16:00 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова

петък, 5 декември
НОХ 2146/2013 (Престъпления против собствеността - Кражба - чл.194 - чл.197 от НК) - 9:00 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
НОХ 1598/2014 (Престъпления против собствеността - Документна измама - чл.209 - чл.211 от НК) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
ГД 2173/2009 (Делби) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
АН 1711/2014 (чл. 78 "а" от НК) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
ЧНД 1703/2014 (Мерки - досъдебно производство) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
ГД 1850/2014 (Искове по СК - Развод и недействителност на брака) - 11:30 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
НОХ 1632/2014 (ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
АН 1652/2014 (по ЗД по пътищата) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
АН 1654/2014 (по ЗД по пътищата) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
ГД 1414/2014 (Облигационни Искове - Дела от и с/у търговци) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
АН 1662/2014 (Административни дела - общо) - 14:00 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
АДМ 18/2014 (Дела от Административен характер) - 14:00 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
ГД 1083/2014 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 14:30 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова

понеделник, 8 декември
ГД 1238/2014 (ИСКОВЕ по КТ) - 9:20 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
ГД 690/2014 (Вещни искове) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
ГД 2036/2014 (Други дела - по чл.26-ти от Закона за закрила на детето) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
ГД 1505/2014 (Делби) - 9:40 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
НОХ 1468/2014 (ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ БРАКА, СЕМЕЙСТВОТО И МЛАДЕЖТА) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
ГД 2128/2014 (Искове по СК - Изменение на Издръжка) - 10:15 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
ГД 1389/2014 (Искове по КТ - За отмяна на уволнение) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
АН 1666/2014 (по ЗГ и ЗЛР) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
ГД 2118/2014 (Искове по КТ - За отмяна на уволнение) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
НЧХ 1178/2014 (НЧХД) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
НЧХ 1624/2014 (НЧХД) - 14:30 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова

вторник, 9 декември
НОХ 1055/2014 (ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ И ОБЩЕСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ) - 9:00 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
ГД 2208/2014 (Други дела - по чл.26-ти от Закона за закрила на детето) - 9:20 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
ГД 1999/2014 (Искове по СК - Изменение на Издръжка) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
НОХ 1445/2014 (ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ И ОБЩЕСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
ГД 2313/2014 (Други дела - по чл.26-ти от Закона за закрила на детето) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
НОХ 1597/2014 (Престъпления против собствеността - Кражба - чл.194 - чл.197 от НК) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
ГД 2312/2014 (Други дела - по чл.26-ти от Закона за закрила на детето) - 9:40 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
ГД 2033/2014 (Искове по СК - Развод по взаимно съгласие) - 9:50 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
ГД 2311/2014 (Други дела - по чл.26-ти от Закона за закрила на детето) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
ГД 2298/2014 (Други дела - по чл.30-ти от Закона за закрила на детето) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
ГД 2851/2013 (Облигационни Искове - за непозв. увреждане ) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
ГД 2177/2014 (Други дела - Промяна на име - чл.19 ЗГР) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
ГД 181/2014 (Облигационни искове) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
ГД 689/2014 (Вещни искове) - 10:30 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
НЧХ 1168/2014 (НЧХД) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
ГД 2340/2014 (Други дела - Промяна на име - чл.19 ЗГР) - 11:30 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
ЧНД 1638/2014 (Кумулации - чл.23, 25 и чл.27 от НК) - 13:00 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
АН 1529/2014 (по ЗД по пътищата) - 13:15 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
НОХ 1257/2014 (ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ БРАКА, СЕМЕЙСТВОТО И МЛАДЕЖТА) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
ГД 315/2012 (ИСКОВЕ по КТ) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
НОХ 2332/2012 (ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПРАВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
ГД 730/2006 (Делби) - 14:00 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
НЧХ 1326/2014 (НЧХД) - 14:00 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
ГД 2931/2013 (Делби) - 14:30 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
НОХ 998/2014 (Документни престъпления) - 14:30 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
ГД 2963/2011 (Делби) - 15:00 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
АН 2299/2013 (по Закона за митниците) - 15:00 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
НЧХ 1680/2014 (НЧХД) - 15:30 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
ЧНД 1560/2014 (Кумулации - чл.23, 25 и чл.27 от НК) - 15:30 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
АН 1564/2014 (Административни дела - общо) - 15:45 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
НЧХ 1167/2014 (НЧХД) - 16:00 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
АН 1604/2014 (по ЗД по пътищата) - 16:00 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
АН 1607/2014 (по ЗД по пътищата) - 16:10 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова

сряда, 10 декември
ГД 1505/2012 (Делби) - 8:30 ч.
Съдия-докладчик: Атанас Иванов
ГД 339/2013 (Делби) - 9:00 ч.
Съдия-докладчик: Атанас Иванов
ГД 2093/2014 (Искове по СК - Изменение на Издръжка) - 9:15 ч.
Съдия-докладчик: Атанас Иванов
ГД 2180/2014 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Атанас Иванов
АДМ 31/2014 (Дела от Административен характер) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова
ГД 924/2014 (Облигационни Искове - Дела от и с/у търговци) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Атанас Иванов
НОХ 1265/2014 (ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ БРАКА, СЕМЕЙСТВОТО И МЛАДЕЖТА) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
ГД 858/2014 (Други дела) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова
ГД 2378/2014 (Други дела - по Закона срещу домашното насилие) - 10:15 ч.
Съдия-докладчик: Атанас Иванов
ГД 2053/2014 (Искове по СК - Развод и недействителност на брака) - 10:30 ч.
Съдия-докладчик: Атанас Иванов
ГД 1991/2014 (Облигационни Искове - Дела от и с/у търговци) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Атанас Иванов
АН 1677/2014 (Административни дела - общо) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
ГД 438/2014 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова
АН 1511/2014 (по ЗТСУ) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
АН 1505/2014 (по ЗД по пътищата) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
ГД 2982/2013 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова
НОХ 1237/2014 (Престъпления против стопанството - Престъпления в отделни стопански отрасли - чл.228 - чл.240 от НК) - 14:00 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
ГД 2162/2014 (Искове по КТ - За отмяна на уволнение) - 14:00 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова

четвъртък, 11 декември
ГД 1237/2014 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 9:00 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
ГД 1410/2014 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 9:10 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
ГД 1059/2014 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 9:20 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
ГД 1059/2014 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 9:20 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
НЧХ 1475/2014 (НЧХД) - 9:20 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
ГД 762/2014 (Облигационни Искове - за непозв. увреждане ) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
АДМ 13/2014 (Дела от Административен характер) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
АН 1071/2014 (чл. 78 "а" от НК) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
АН 1432/2014 (Административни дела - общо) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
АН 1392/2014 (по ЗД по пътищата) - 9:40 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
ГД 1243/2014 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 9:45 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
АН 1393/2014 (по ЗД по пътищата) - 9:50 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
НОХ 848/2014 (Общо опасни престъпления - в Транспорта чл.343 от НК ал."а","б","в" и "г") - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
ГД 1397/2013 (Облигационни Искове - Дела от и с/у търговци) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
ЧНД 1637/2014 (Кумулации - чл.23, 25 и чл.27 от НК) - 10:30 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
АН 1507/2014 (по ЗД по пътищата) - 10:30 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
АН 1481/2014 (Административни дела - общо) - 10:40 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
АН 1601/2014 (по ЗД по пътищата) - 10:50 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
АН 1072/2014 () - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
АН 1609/2014 (Административни дела - общо) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
АН 1500/2014 (Административни дела - общо) - 11:30 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
АН 1073/2014 () - 11:45 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
ГД 1610/2014 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 13:00 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
ГД 351/2014 (Облигационни Искове - Дела от и с/у търговци) - 13:15 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
НЧХ 119/2013 (НЧХД) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
ГД 477/2014 (Облигационни Искове - Дела от и с/у търговци) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
НОХ 839/2014 (ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
ГД 691/2014 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 13:45 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
ГД 299/2014 (Облигационни Искове - Дела от и с/у търговци) - 14:00 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
ГД 558/2014 (Облигационни Искове - Дела от и с/у търговци) - 14:10 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
АН 1720/2014 (Административни дела - общо) - 15:30 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
АН 1730/2014 (по ЗКПО, ЗДДФЛ, КСО, ЗС) - 15:30 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
НОХ 1457/2014 (Престъпления против Финансовата, Данъчната и Осигурителната система) - 15:30 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова

петък, 12 декември
АН 1563/2014 (по ЗД по пътищата) - 9:00 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
АН 1550/2014 (по ЗГ и ЗЛР) - 9:00 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
АН 1548/2014 (по ЗД по пътищата) - 9:00 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
АН 1611/2014 (по ЗД по пътищата) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
АН 1605/2014 (по ЗД по пътищата) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
АН 1526/2014 (Административни дела - общо) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
ЧГД 1952/2014 (Други дела - по чл.26-ти от Закона за закрила на детето) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
ГД 1313/2014 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
АН 2189/2013 (по Закона за опазване на селск. имущество и ЗОЗЗ) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
АН 1391/2014 (по ЗД по пътищата) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
АН 1595/2014 (по ЗБС, ЗА, ЗДДС и ДПК) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
НОХ 1661/2014 (Престъпления против собствеността - Кражба - чл.194 - чл.197 от НК) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
ГД 118/2014 (Вещни искове) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
АН 514/2014 (по ЗД по пътищата) - 10:30 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
АН 1402/2014 (Административни дела - общо) - 10:30 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
АН 1354/2014 (по ЗД по пътищата) - 10:30 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
АН 1636/2014 (Административни дела - общо) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
АН 1051/2014 (Административни дела - общо) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
АН 1665/2014 (по Закона за защита на потребителите) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
ЧНД 1655/2014 (ЗБППМН) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
ЧНД 1736/2014 (Принудителни медицински мерки ЗНЗ чл.429 и следващи) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
ГД 681/2014 (Вещни искове) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
АН 1738/2014 (по ЗД по пътищата) - 11:30 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
АН 1741/2014 (по ЗД по пътищата) - 11:30 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
АН 2002/2013 (по ЗД по пътищата) - 13:00 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
АН 1688/2014 (по ЗКПО, ЗДДФЛ, КСО, ЗС) - 13:00 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
НОХ 1625/2014 (Престъпления против собствеността - Документна измама - чл.209 - чл.211 от НК) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
АН 1542/2014 (по ЗКПО, ЗДДФЛ, КСО, ЗС) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
ГД 1063/2014 (Облигационни искове) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
ГД 741/2014 (Облигационни Искове - за непозв. увреждане ) - 14:30 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова

понеделник, 15 декември
ГД 2292/2014 (Други дела - по чл.26-ти от Закона за закрила на детето) - 9:15 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
ГД 2318/2014 (Искове по СК - Развод по взаимно съгласие) - 9:15 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
ЧГД 2314/2014 (Други дела - Процедура по Регламент 1393/2007г) - 9:20 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
АДМ 11/2014 (Дела от Административен характер) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
ГД 2375/2013 (ИСКОВЕ по КТ) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
ГД 704/2014 (Облигационни Искове - Дела от и с/у търговци) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова
ГД 36/2013 (Облигационни искове) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
НЧХ 213/2014 (НЧХД) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
ГД 1177/2013 (Делби) - 11:10 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
ГД 1559/2014 (Искове по СК) - 11:20 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
ГД 1036/2014 (Облигационни Искове - за непозв. увреждане ) - 13:00 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова
НЧХ 629/2014 (НЧХД) - 14:00 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
НОХ 2244/2013 (Общо опасни престъпления - в Транспорта чл.343 от НК ал."а","б","в" и "г") - 15:00 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
ГД 2086/2010 (Облигационни искове) - 15:00 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова
НЧХ 2086/2013 (НЧХД) - 16:00 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
НЧХ 551/2014 (НЧХД) - 16:30 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова

вторник, 16 декември
ГД 739/2014 (Вещни искове) - 9:00 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
ГД 1781/2014 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 9:15 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
ГД 1549/2014 (Искове по СК - Развод и недействителност на брака) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
ГД 2401/2014 (Искове по СК - Развод по взаимно съгласие) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
НЧХ 476/2014 (НЧХД) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
НОХ 612/2014 (Документни престъпления) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
ГД 1988/2014 (ИСКОВЕ по КТ) - 9:45 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
ГД 2007/2014 (Други дела - по чл.26-ти от Закона за закрила на детето) - 9:50 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
ГД 844/2014 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
ГД 1685/2014 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
ГД 2012/2013 (Делби) - 10:30 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
ГД 1667/2014 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
ГД 1725/2005 (Делби) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
ГД 1390/2014 (Искове по КТ - За отмяна на уволнение) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
НЧХ 918/2014 (НЧХД) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
НОХ 587/2014 (Престъпления против собствеността - Кражба - чл.194 - чл.197 от НК) - 13:00 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
НЧХ 371/2014 (НЧХД) - 13:00 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
НОХ 1178/2013 (ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
НОХ 1457/2014 (Престъпления против Финансовата, Данъчната и Осигурителната система) - 14:00 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
ГД 1453/2014 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 15:00 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
НОХ 765/2013 (Престъпления против личността - Изнасилване - чл.152 от НК) - 15:00 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
НОХ 1253/2014 (Престъпления против собствеността - Кражба - чл.194 - чл.197 от НК) - 16:00 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова

сряда, 17 декември
НОХ 947/2014 (Престъпления против личността - Средна телесна повреда - чл.129 от НК) - 9:00 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
ГД 2368/2014 (Искове по СК - Развод по взаимно съгласие) - 9:00 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
АН 1412/2014 (по ЗД по пътищата) - 9:15 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
ГД 3044/2013 (Облигационни Искове - Дела от и с/у търговци) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова
ГД 881/2012 (Делби) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова
ГД 1767/2014 (Искове по СК - Развод и недействителност на брака) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
ГД 1783/2014 (Облигационни Искове - Дела от и с/у търговци) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
ГД 905/2014 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 10:30 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
ГД 3098/2012 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 10:45 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова
ГД 1483/2014 (Искове по КТ - За обезщетение по чл.200 от КТ) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
ГД 1826/2014 (Други дела - по Закона срещу домашното насилие) - 13:00 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
ГД 167/2014 (ИСКОВЕ по КТ) - 13:00 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
ГД 2262/2014 (Искове по СК - Развод по взаимно съгласие) - 13:15 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова
ЧГД 2279/2014 (Други дела - Процедура по Регламент 1393/2007г) - 13:20 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова
ГД 1668/2014 (Други дела - по чл.30-ти от Закона за закрила на детето) - 13:25 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова
ГД 1646/2014 (Искове по СК - Изменение на Издръжка) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова
ГД 1858/2014 (Други дела - по чл.26-ти от Закона за закрила на детето) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова
ГД 1615/2014 (Облигационни Искове - Дела от и с/у търговци) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
ГД 2288/2014 (Други дела - по чл.26-ти от Закона за закрила на детето) - 13:35 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова
ГД 2310/2014 (Други дела - по чл.26-ти от Закона за закрила на детето) - 13:40 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова
ГД 2303/2014 (Искове по СК - Развод по взаимно съгласие) - 13:45 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова
ГД 1758/2014 (Искове по СК) - 14:00 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова

четвъртък, 18 декември
ГД 1474/2014 (Искове по СК - Развод и недействителност на брака) - 9:00 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова
ГД 1342/2014 (Искове по СК - Развод и недействителност на брака) - 9:25 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова
ГД 1918/2014 (Искове по СК - Развод и недействителност на брака) - 9:40 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова
АН 997/2013 (чл. 78 "а" от НК) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
ГД 1548/2014 (Искове по СК - лишаване от родителски права и спорове относно родителски права) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова
ГД 1704/2014 (Искове по СК) - 10:45 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова
АН 1115/2014 (по ЗБС, ЗА, ЗДДС и ДПК) - 11:30 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
ГД 1754/2014 (Облигационни Искове - за непозв. увреждане ) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова
НОХ 634/2014 (Престъпления против личността - Средна телесна повреда - чл.129 от НК) - 14:00 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
НЧХ 738/2014 (НЧХД) - 15:30 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев

петък, 19 декември
ГД 1973/2014 (Други дела - по чл.26-ти от Закона за закрила на детето) - 9:15 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
ЧГД 1830/2014 (Други дела) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
ЧГД 1831/2014 (Други дела) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
АДМ 17/2014 (Дела от Административен характер) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
ГД 1852/2014 (Облигационни искове) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
ГД 2309/2014 (Други дела - по чл.26-ти от Закона за закрила на детето) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
ГД 2290/2014 (Други дела - по чл.26-ти от Закона за закрила на детето) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
ГД 1753/2014 (Искове по КТ - За отмяна на уволнение) - 11:15 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
ГД 1922/2014 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
ГД 1822/2014 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 14:00 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова

понеделник, 29 декември
ГД 1099/2014 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова
ГД 1411/2014 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 10:30 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова
ГД 1422/2008 (Делби) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова

Навигация
Новини, съобщения, мнения
Справки по дела
Вашите права в ЕС
Полезно да знаете
Галерия
Календар
Декември 2014
Su
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
2
4
5
6
7
9
13
14
15
16
17
18
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Брояч на посещенията
Automatic translation
Търсене
Търсене в сайта
Звукова версия
Център по медиация
НОВО! ЗА ВАС, АДВОКАТИ!
Контакти
Адрес
гр. Благоевград
пл. Васил Левски 1
Телефони:

Регистратура

073 889816

Гражданско деловодство

073 889834
Наказателно деловодство

073 889851

Адм. секретар

073 889824
Дежурен призовкар

073 889803

Раб. време: 08:30-17:00

Факс:

073 882739

e-mail:
rc_blagoevgrad@mail.bg
Благоевградски съдебен р-н
Полезни връзки
Въпрос на месеца