>
            На 10.12.2013г. в Съдебната палата на Благоевград е открит Център по Медиация. За повече информация посетете рубриката Център по медиация!            В Районен съд - Благоевград работи тестова версия на Единен портал за предоставяне на достъп до всички съдебни актове по делата. За повече информация посетете рубриката НОВО! ЗА ВАС, АДВОКАТИ!
Календар

Насрочени дела за периода 01.10.2014 - 31.10.2014

сряда, 1 октомври
ГД 39/2014 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 8:30 ч.
Съдия-докладчик: Атанас Иванов
АДМ 26/2014 (Дела от Административен характер) - 9:00 ч.
Съдия-докладчик: Атанас Иванов
ГД 1349/2013 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 9:00 ч.
Съдия-докладчик: Атанас Иванов
ГД 1389/2014 (Искове по КТ - За отмяна на уволнение) - 9:00 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
ГД 4131/2011 (Вещни искове) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Ковачев
ЧГД 1785/2014 (Други дела - Процедура по Регламент 1393/2007г) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
ГД 688/2014 (Облигационни искове) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
АН 1117/2014 (Административни дела - общо) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
АН 1079/2014 (по ЗД по пътищата) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
ГД 1576/2014 (Други дела - по чл.26-ти от Закона за закрила на детето) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
АН 1162/2014 (по ЗД по пътищата) - 10:30 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
АН 1217/2014 (Административни дела - общо) - 10:30 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
ГД 1678/2014 (Други дела - по чл.26-ти от Закона за закрила на детето) - 10:30 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
ГД 1398/2013 (Облигационни Искове - Дела от и с/у търговци) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
НЧХ 1043/2014 (НЧХД) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
ГД 1637/2014 (Други дела - Промяна на име - чл.19 ЗГР) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
ГД 1478/2014 (Искове по КТ - За обезщетение по чл.200 от КТ) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Атанас Иванов
ГД 1280/2014 (Други дела - по чл.26-ти от Закона за закрила на детето) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Атанас Иванов
НЧХ 1902/2013 (НЧХД) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
ГД 1687/2014 (Други дела - Промяна на име - чл.19 ЗГР) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
ГД 452/2014 (Вещни искове) - 14:00 ч.
Съдия-докладчик: Атанас Иванов
ГД 1151/2014 (Облигационни Искове - Дела от и с/у търговци) - 14:30 ч.
Съдия-докладчик: Атанас Иванов
ГД 1782/2013 (Вещни искове) - 14:30 ч.
Съдия-докладчик: Атанас Иванов
ГД 1784/2014 (Искове по СК - Развод по взаимно съгласие) - 14:30 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
ГД 1861/2014 (Искове по СК - Развод по взаимно съгласие) - 14:45 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
ГД 793/2014 (Искове по СК - Развод и недействителност на брака) - 15:00 ч.
Съдия-докладчик: Атанас Иванов
ГД 1804/2014 (Искове по СК - Развод и недействителност на брака) - 15:00 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
ГД 1318/2014 (Искове по СК - Развод и недействителност на брака) - 15:20 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
ГД 1123/2014 (Искове по СК - Развод и недействителност на брака) - 15:30 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков

четвъртък, 2 октомври
АН 1412/2013 (чл. 78 "а" от НК) - 9:00 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
ГД 1204/2014 (Искове по СК) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
АН 1242/2014 (по Наредбата за опазване на обществения ред и общинското имущество, ЗЗТ, ЗРА) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
НОХ 1027/2014 (Престъпления против личността - Средна телесна повреда - чл.129 от НК) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
АН 1243/2014 (Административни дела - общо) - 9:40 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
АН 1166/2014 (по ЗД по пътищата) - 9:50 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
НЧХ 959/2011 (НЧХД) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
ГД 1390/2014 (Искове по КТ - За отмяна на уволнение) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
АН 1163/2014 (по ЗД по пътищата) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
АН 1174/2014 (по Закона за опазване на селск. имущество и ЗОЗЗ) - 10:10 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
НОХ 1222/2014 (ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ БРАКА, СЕМЕЙСТВОТО И МЛАДЕЖТА) - 10:20 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
ГД 888/2014 (Искове по СК - Изменение на Издръжка) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
НЧХ 1175/2014 (НЧХД) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
ГД 1545/2014 (Искове по СК - Издръжка) - 11:20 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
ГД 600/2014 (Други дела - по Закона срещу домашното насилие) - 11:30 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
АН 1306/2014 (чл. 78 "а" от НК) - 11:30 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
НОХ 2011/2013 (ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
ГД 2630/2013 (Други дела - по Закона срещу домашното насилие) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
НОХ 1335/2014 (ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
АН 251/2014 (чл. 78 "а" от НК) - 16:00 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова

петък, 3 октомври
АН 1192/2014 (чл. 78 "а" от НК) - 9:00 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
НЧХ 867/2011 (НЧХД) - 9:00 ч.
Съдия-докладчик: Емил Божков
НОХ 630/2014 (ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
НОХ 630/2014 (ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
НЧХ 535/2014 (НЧХД) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
АН 1057/2014 (Административни дела - общо) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
ГД 1670/2014 (Други дела - Промяна на име - чл.19 ЗГР) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова
ГД 1679/2014 (Искове по СК - Развод по взаимно съгласие) - 10:15 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова
АН 1074/2014 (по ЗБС, ЗА, ЗДДС и ДПК) - 10:30 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
ГД 1669/2014 (Други дела - по чл.26-ти от Закона за закрила на детето) - 10:30 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова
ГД 1756/2014 (Други дела - по чл.26-ти от Закона за закрила на детето) - 10:35 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова
ГД 1757/2014 (Други дела - по чл.26-ти от Закона за закрила на детето) - 10:35 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова
АН 1100/2014 (Административни дела - общо) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
АН 1094/2014 (Административни дела - общо) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
АН 1099/2014 (Административни дела - общо) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
НОХ 1054/2014 (Престъпления против стопанството - Престъпления в отделни стопански отрасли - чл.228 - чл.240 от НК) - 13:00 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
ГД 1788/2014 (Искове по СК - лишаване от родителски права и спорове относно родителски права) - 13:00 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова
НОХ 408/2013 (Престъпления против собствеността - Документна измама - чл.209 - чл.211 от НК) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов

понеделник, 6 октомври
ГД 1500/2014 (Други дела - по чл.26-ти от Закона за закрила на детето) - 9:10 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
АДМ 27/2014 (Дела от Административен характер) - 9:15 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
ГД 1096/2014 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 9:20 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
ГД 136/2014 (Искове по СК - лишаване от родителски права и спорове относно родителски права) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Ковачев
ГД 1177/2014 (Облигационни Искове - искове за недействителност на сделки и договори и развалянето им) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Атанас Иванов
НОХ 881/2014 (Престъпления против стопанството - Престъпления в отделни стопански отрасли - чл.228 - чл.240 от НК) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
ГД 2872/2013 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 10:15 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
ГД 923/2014 (Облигационни Искове - Дела от и с/у търговци) - 10:30 ч.
Съдия-докладчик: Атанас Иванов
ГД 2594/2013 (Облигационни Искове - Дела от и с/у търговци) - 10:30 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
ГД 231/2014 (Облигационни Искове - Дела от и с/у търговци) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Атанас Иванов
АН 1006/2014 (по Закона за здравното осигуряване) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
ГД 1166/2013 (Облигационни Искове - Дела от и с/у търговци) - 11:30 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
АН 2299/2013 (по Закона за митниците) - 11:30 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
ЧНД 481/2014 (Кумулации - чл.23, 25 и чл.27 от НК) - 11:45 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
ЧНД 1153/2014 (Кумулации - чл.23, 25 и чл.27 от НК) - 13:00 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
ГД 1177/2013 (Делби) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
НОХ 120/2014 (Документни престъпления) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
ГД 912/2014 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 14:30 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
АН 992/2014 (по ЗД по пътищата) - 14:45 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
АН 1161/2014 (чл. 78 "а" от НК) - 15:00 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
АН 533/2014 (Административни дела - общо) - 15:00 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
АН 805/2014 (Административни дела - общо) - 16:00 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
АН 1021/2014 (по Закона за опазване на селск. имущество и ЗОЗЗ) - 16:15 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова

вторник, 7 октомври
НЧХ 1123/2013 (НЧХД) - 9:00 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
ГД 1744/2013 (Делби) - 9:15 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
ГД 2342/2013 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
АН 925/2014 (по ЗД по пътищата) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
АН 1346/2014 (по ЗД по пътищата) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
НОХ 1177/2014 (ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
НЧХ 1078/2014 (НЧХД) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
АН 1328/2014 (по ЗД по пътищата) - 9:40 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
АН 1254/2014 (по ЗКПО, ЗДДФЛ, КСО, ЗС) - 9:50 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
ГД 558/2014 (Облигационни Искове - Дела от и с/у търговци) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
АН 1285/2014 (по ЗД по пътищата) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
АН 1324/2014 (Административни дела - общо) - 10:10 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
АН 1283/2014 (по ЗД по пътищата) - 10:20 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
АН 1294/2014 (Административни дела - общо) - 10:30 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
АН 2159/2013 (Административни дела - общо) - 10:30 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
НОХ 1303/2014 (Престъпления против собствеността - Кражба - чл.194 - чл.197 от НК) - 10:40 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
НОХ 1270/2014 (Престъпления против собствеността - Документна измама - чл.209 - чл.211 от НК) - 10:50 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
ГД 38/2014 (Облигационни Искове - за непозв. увреждане ) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
АН 2156/2013 (Административни дела - общо) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
НОХ 998/2014 (Документни престъпления) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
НЧХ 918/2014 (НЧХД) - 11:15 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
АН 1353/2014 (чл. 78 "а" от НК) - 11:30 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
НЧХ 1379/2014 (НЧХД) - 11:50 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
АН 1382/2014 (по ЗД по пътищата) - 11:50 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
АН 2097/2013 (Административни дела - общо) - 13:00 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
АДМ 25/2014 (Дела от Административен характер) - 13:00 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
НОХ 952/2014 (Престъпления против личността - Блудство - чл.149 и чл.150 от НК) - 13:00 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
ГД 351/2014 (Облигационни Искове - Дела от и с/у търговци) - 13:15 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
НОХ 1462/2013 (Престъпления против личността - Блудство - чл.149 и чл.150 от НК) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
ГД 1/2011 (Вещни искове) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
НОХ 779/2014 (Престъпления против собствеността - Кражба - чл.194 - чл.197 от НК) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
ЧНД 1279/2014 (чл. 78 "а" от НК) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
НОХ 1179/2014 (ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ И ОБЩЕСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ) - 14:00 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
ГД 487/2010 (Вещни искове) - 14:30 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
АН 1310/2014 (по ЗБС, ЗА, ЗДДС и ДПК) - 15:00 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
АН 1293/2014 (Административни дела - общо) - 15:15 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
НЧХ 534/2014 (НЧХД) - 15:30 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
АН 1334/2014 (Административни дела - общо) - 15:30 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
ЧНД 970/2014 (Кумулации - чл.23, 25 и чл.27 от НК) - 15:30 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
НОХ 2060/2013 (ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ БРАКА, СЕМЕЙСТВОТО И МЛАДЕЖТА) - 16:00 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
НЧХ 629/2014 (НЧХД) - 16:00 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова

сряда, 8 октомври
НЧХ 867/2011 (НЧХД) - 9:00 ч.
Съдия-докладчик: Емил Божков
ГД 3098/2012 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Ковачев
АН 1188/2014 (по ЗД по пътищата) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
АН 1203/2014 (по ЗД по пътищата) - 10:30 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
АН 1247/2014 (по ЗД по пътищата) - 10:45 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
АН 1284/2014 (по ЗД по пътищата) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
АН 1287/2014 (по ЗД по пътищата) - 11:30 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
АН 1289/2014 (по ЗКПО, ЗДДФЛ, КСО, ЗС) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
АН 1371/2014 (Административни дела - общо) - 14:00 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
ГД 1853/2014 (Други дела) - 14:30 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова

четвъртък, 9 октомври
НЧХ 1460/2013 (НЧХД) - 9:00 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
ГД 1252/2014 (Облигационни Искове - Дела от и с/у търговци) - 9:15 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
ГД 252/2014 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
ГД 739/2014 (Вещни искове) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
ГД 890/2014 (Искове по СК - Развод и недействителност на брака) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
НЧХ 738/2014 (НЧХД) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
ГД 844/2014 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 9:45 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
ГД 580/2014 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
НОХ 2297/2013 (Престъпления против стопанството - Престъпления в отделни стопански отрасли - чл.228 - чл.240 от НК) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
ГД 1382/2014 (Вещни искове) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
АН 1116/2014 (Административни дела - общо) - 10:30 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
ГД 2012/2013 (Делби) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
ГД 264/2014 (Вещни искове) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
ГД 1725/2005 (Делби) - 11:30 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
АН 1115/2014 (по ЗБС, ЗА, ЗДДС и ДПК) - 11:40 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
ГД 758/2014 (ИСКОВЕ по КТ) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
НОХ 1257/2014 (ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ БРАКА, СЕМЕЙСТВОТО И МЛАДЕЖТА) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
ГД 1637/2013 (Делби) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
АН 1090/2014 (по ЗКПО, ЗДДФЛ, КСО, ЗС) - 14:00 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
АН 1091/2014 (по ЗКПО, ЗДДФЛ, КСО, ЗС) - 14:15 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
ГД 1417/2014 (Искове по СК - лишаване от родителски права и спорове относно родителски права) - 14:30 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
НЧХ 476/2014 (НЧХД) - 14:30 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
АН 1072/2014 () - 14:50 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
АН 1073/2014 () - 15:20 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
НЧХ 2301/2013 (НЧХД) - 15:30 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
АН 289/2014 (по Закона за митниците) - 15:30 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
АН 1195/2014 (Административни дела - общо) - 15:40 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
ЧНД 1268/2014 (чл.80 - чл.88 ал."а" от НК) - 16:00 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова

петък, 10 октомври
АН 1061/2014 (по ЗД по пътищата) - 9:00 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
АН 1060/2014 (по ЗД по пътищата) - 9:00 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
АН 1046/2014 (по ЗД по пътищата) - 9:00 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
НОХ 2197/2011 (Престъпления против собствеността - Присвояване - чл.201 - чл.208 от НК) - 9:00 ч.
Съдия-докладчик: Емил Божков
АН 609/2014 (по ЗД по пътищата) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
АН 428/2014 (по ЗД по пътищата) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
АН 1051/2014 (Административни дела - общо) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
ГД 1635/2014 (Искове по КТ - За отмяна на уволнение) - 9:50 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова
АН 826/2014 (по ЗД по пътищата) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
АН 846/2014 (Административни дела - общо) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
АН 613/2014 (по Наредбата за опазване на обществения ред и общинското имущество, ЗЗТ, ЗРА) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
ГД 1881/2014 (Други дела - по Закона срещу домашното насилие) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
ГД 1860/2014 (Искове по СК - Развод по взаимно съгласие) - 10:20 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова
АН 910/2014 (по ЗД по пътищата) - 10:30 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
ГД 1858/2014 (Други дела - по чл.26-ти от Закона за закрила на детето) - 10:30 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова
АДМ 30/2014 (Дела от Административен характер) - 10:45 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова
АН 1098/2014 (Административни дела - общо) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
АН 858/2014 (по ЗБС, ЗА, ЗДДС и ДПК) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
ГД 1826/2014 (Други дела - по Закона срещу домашното насилие) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова
АН 1121/2014 (по ЗКПО, ЗДДФЛ, КСО, ЗС) - 11:30 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
АН 1111/2014 (Административни дела - общо) - 11:30 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
АН 1164/2014 (по ЗД по пътищата) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
АН 1129/2014 (по ЗД по пътищата) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
АН 1318/2014 (Административни дела - общо) - 14:00 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
АН 1343/2014 (по ЗКПО, ЗДДФЛ, КСО, ЗС) - 14:15 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
АН 1260/2014 (по ЗКПО, ЗДДФЛ, КСО, ЗС) - 14:30 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов

понеделник, 13 октомври
ГД 1975/2013 (Облигационни Искове - Дела от и с/у търговци) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Ковачев
ГД 1640/2012 (Делби) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
ГД 1371/2013 (Облигационни искове) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Атанас Иванов
ГД 690/2014 (Вещни искове) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
НОХ 1265/2014 (ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ БРАКА, СЕМЕЙСТВОТО И МЛАДЕЖТА) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
ГД 3045/2013 (Делби) - 10:30 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Ковачев
ГД 2875/2013 (Облигационни Искове - Дела от и с/у търговци) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Ковачев
ГД 1319/2014 (Делби) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
АН 1302/2014 (по ЗД по пътищата) - 13:00 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
АН 1291/2014 (Административни дела - общо) - 13:00 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
АН 1288/2014 (по ЗБС, ЗА, ЗДДС и ДПК) - 13:00 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
НОХ 475/2014 (Престъпления против собствеността - Кражба - чл.194 - чл.197 от НК) - 13:00 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
АН 1022/2014 (по ЗД по пътищата) - 13:00 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
АН 1259/2014 (чл. 78 "а" от НК) - 13:15 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
ГД 3044/2013 (Облигационни Искове - Дела от и с/у търговци) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Ковачев
НОХ 128/2014 (Престъпления против личността - Средна телесна повреда - чл.129 от НК) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
ГД 1238/2014 (ИСКОВЕ по КТ) - 13:50 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
ГД 1218/2014 (Облигационни Искове - за непозв. увреждане ) - 14:00 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
НЧХ 1178/2014 (НЧХД) - 14:00 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
АДМ 17/2014 (Дела от Административен характер) - 15:00 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Ковачев
НОХ 1033/2014 (Престъпления против личността - Средна телесна повреда - чл.129 от НК) - 15:00 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
ГД 858/2014 (Други дела) - 15:30 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Ковачев
НОХ 1206/2014 (ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ) - 15:30 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
НЧХ 371/2014 (НЧХД) - 16:00 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
ЧГД 1479/2014 (Други дела - Процедура по Регламент 1393/2007г) - 16:30 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Ковачев
НЧХ 699/2014 (НЧХД) - 16:30 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова

вторник, 14 октомври
НЧХ 2255/2013 (НЧХД) - 9:00 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
ГД 1371/2014 (Облигационни Искове - Дела от и с/у търговци) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
ГД 882/2014 (Облигационни Искове - Дела от и с/у търговци) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
АН 870/2014 (Административни дела - общо) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
НОХ 1180/2014 (ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ И ОБЩЕСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
ГД 1059/2014 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 9:45 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
ГД 3723/2012 (Вещни искове) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
ГД 746/2014 (Облигационни Искове - Дела от и с/у търговци) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
ГД 891/2014 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 10:10 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
НЧХ 929/2014 (НЧХД) - 10:10 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
ГД 2166/2013 (Делби) - 10:30 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
ГД 2979/2013 (Искове по СК - Развод и недействителност на брака) - 10:45 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
ГД 1412/2014 (Искове по СК - Развод и недействителност на брака) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
ГД 1412/2014 (Искове по СК - Развод и недействителност на брака) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
ГД 2983/2013 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
АН 1155/2014 (Административни дела - общо) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
ГД 2984/2013 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 11:15 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
АН 1170/2014 (по ЗД по пътищата) - 11:15 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
ГД 1237/2014 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 11:30 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
НОХ 65/2014 (ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ БРАКА, СЕМЕЙСТВОТО И МЛАДЕЖТА) - 13:00 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
НОХ 1762/2012 (Документни престъпления) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
ГД 601/2013 (Делби) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
ГД 1480/2014 (Искове по СК - лишаване от родителски права и спорове относно родителски права) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
НОХ 201/2014 (Общо опасни престъпления - Отглеждане на растения с цел производство на наркотични вещества - чл.354 ал."в" от НК, приготовления за престъпления свързани с наркотични вещества - чл.356а ал."а" от НК) - 14:00 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
ГД 730/2006 (Делби) - 14:30 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
НОХ 944/2014 (Престъпления против собствеността - Документна измама - чл.209 - чл.211 от НК) - 15:00 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
ГД 2851/2013 (Облигационни Искове - за непозв. увреждане ) - 15:30 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
АН 1070/2014 (чл. 78 "а" от НК) - 15:30 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
АН 1144/2014 (по ЗД по пътищата) - 16:00 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
АН 1145/2014 (по ЗД по пътищата) - 16:15 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
АН 1131/2014 (Административни дела - общо) - 16:30 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова

сряда, 15 октомври
ГД 1426/2014 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 8:30 ч.
Съдия-докладчик: Атанас Иванов
ГД 478/2014 (Вещни искове) - 8:30 ч.
Съдия-докладчик: Атанас Иванов
АДМ 12/2014 (Дела от Административен характер) - 8:45 ч.
Съдия-докладчик: Атанас Иванов
ГД 682/2005 (Делби) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Ковачев
ЧГД 1831/2014 (Други дела) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
ЧГД 1830/2014 (Други дела) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
ГД 704/2014 (Облигационни Искове - Дела от и с/у търговци) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Ковачев
НОХ 1237/2014 (Престъпления против стопанството - Престъпления в отделни стопански отрасли - чл.228 - чл.240 от НК) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
ГД 1851/2014 (Други дела - Промяна на име - чл.19 ЗГР) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
НЧХ 1326/2014 (НЧХД) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
НОХ 947/2014 (Престъпления против личността - Средна телесна повреда - чл.129 от НК) - 13:00 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
ГД 2770/2013 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Ковачев
ГД 2510/2013 (Вещни Искове - По ЗСПЗЗ) - 14:30 ч.
Съдия-докладчик: Атанас Иванов
ГД 966/2014 (Облигационни Искове - Дела от и с/у търговци) - 14:30 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Ковачев
НОХ 1160/2014 (Престъпления против собствеността - Кражба - чл.194 - чл.197 от НК) - 14:30 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
ГД 2086/2010 (Облигационни искове) - 15:00 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Ковачев

четвъртък, 16 октомври
АН 2260/2013 (чл. 78 "а" от НК) - 9:00 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
НОХ 999/2014 (ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
НОХ 999/2014 (ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
ГД 1125/2014 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 10:15 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
ГД 2524/2013 (Делби) - 10:30 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
НОХ 848/2014 (Общо опасни престъпления - в Транспорта чл.343 от НК ал."а","б","в" и "г") - 10:30 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
ГД 1347/2014 (Искове по СК - Развод по взаимно съгласие) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
НОХ 1224/2014 (ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ БРАКА, СЕМЕЙСТВОТО И МЛАДЕЖТА) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
НОХ 1593/2012 (Престъпления против собствеността - Присвояване - чл.201 - чл.208 от НК) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
ЧНД 1330/2014 (Съдебни поръчки) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
НОХ 1253/2014 (Престъпления против собствеността - Кражба - чл.194 - чл.197 от НК) - 14:00 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
НЧХ 119/2013 (НЧХД) - 15:30 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
АН 965/2014 (по Наредбата за опазване на обществения ред и общинското имущество, ЗЗТ, ЗРА) - 16:30 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
АН 993/2014 (по ЗД по пътищата) - 16:40 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова

петък, 17 октомври
АН 966/2014 (чл. 78 "а" от НК) - 9:00 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
ГД 1915/2014 (Други дела - по чл.30-ти от Закона за закрила на детето) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
ЧНД 1398/2014 (Кумулации - чл.23, 25 и чл.27 от НК) - 15:30 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов

понеделник, 20 октомври
ГД 2173/2009 (Делби) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Ковачев
ГД 1209/2013 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
ГД 1402/2013 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
ГД 140/2014 (Облигационни Искове - Дела от и с/у търговци) - 9:40 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
ГД 1500/2013 (Вещни искове) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Ковачев
ГД 1023/2014 (Други дела - по чл.26-ти от Закона за закрила на детето) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
ГД 1053/2014 (Облигационни Искове - искове за недействителност на сделки и договори и развалянето им) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
НОХ 1278/2014 (Общо опасни престъпления - в Транспорта чл.343 от НК ал."а","б","в" и "г") - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
ГД 353/2013 (ИСКОВЕ по КТ) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
АН 1076/2014 (чл. 78 "а" от НК) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
ГД 1134/2013 (Облигационни Искове - искове за недействителност на сделки и договори и развалянето им) - 11:15 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
ГД 907/2013 (Делби) - 11:30 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Ковачев
АН 1348/2014 (по ЗД по пътищата) - 13:10 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
ГД 347/2013 (Делби) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Ковачев
НОХ 1319/2014 (ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ РЕДА И ОБЩЕСТВЕНОТО СПОКОЙСТВИЕ) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
АН 1249/2014 (по ЗД по пътищата) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
АН 1286/2014 (по ЗД по пътищата) - 13:40 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
АН 1204/2014 (Административни дела - общо) - 13:50 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
ГД 3019/2013 (Делби) - 15:00 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Ковачев
АН 1327/2014 (по ЗД по пътищата) - 15:00 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
АН 1261/2014 (по ЗКПО, ЗДДФЛ, КСО, ЗС) - 15:00 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
НЧХ 1307/2013 (НЧХД) - 15:15 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
НОХ 587/2014 (Престъпления против собствеността - Кражба - чл.194 - чл.197 от НК) - 15:30 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова

вторник, 21 октомври
НЧХ 2035/2013 (НЧХД) - 9:00 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
ГД 73/2014 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
НОХ 1255/2014 (Престъпления против собствеността - Кражба - чл.194 - чл.197 от НК) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
АДМ 21/2014 (Дела от Административен характер) - 9:45 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
ГД 3720/2012 (Делби) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
ГД 618/2014 (Искове по СК - лишаване от родителски права и спорове относно родителски права) - 10:15 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
ГД 1447/2014 (Искове по КТ - За отмяна на уволнение) - 11:30 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
ГД 1447/2014 (Искове по КТ - За отмяна на уволнение) - 11:30 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
АН 308/2014 (по ЗБС, ЗА, ЗДДС и ДПК) - 11:30 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
НОХ 1055/2014 (ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ И ОБЩЕСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
АН 1244/2014 (по Наредбата за опазване на обществения ред и общинското имущество, ЗЗТ, ЗРА) - 14:00 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
АН 1274/2014 (Административни дела - общо) - 14:15 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
АН 1193/2014 (чл. 78 "а" от НК) - 14:30 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
НОХ 1264/2014 (Престъпления против собствеността - Кражба - чл.194 - чл.197 от НК) - 15:00 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
НЧХ 2220/2013 (НЧХД) - 16:00 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова

сряда, 22 октомври
ГД 924/2014 (Облигационни Искове - Дела от и с/у търговци) - 8:30 ч.
Съдия-докладчик: Атанас Иванов
АН 902/2014 (по Наредбата за опазване на обществения ред и общинското имущество, ЗЗТ, ЗРА) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
АН 869/2014 (Административни дела - общо) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
АН 1023/2014 (по ЗД по пътищата) - 10:30 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
АН 1396/2014 (Административни дела - общо) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
ГД 156/2012 (Вещни искове) - 13:00 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Ковачев
ГД 773/2014 (Облигационни Искове - за непозв. увреждане ) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Атанас Иванов
НЧХ 2112/2013 (НЧХД) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
НЧХ 867/2011 (НЧХД) - 16:00 ч.
Съдия-докладчик: Емил Божков

четвъртък, 23 октомври
НОХ 488/2014 (ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ) - 9:00 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
ГД 2830/2013 (Облигационни Искове - Дела от и с/у търговци) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
НОХ 1258/2014 (Престъпления против стопанството - Престъпления в отделни стопански отрасли - чл.228 - чл.240 от НК) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
ГД 1480/2014 (Искове по СК - лишаване от родителски права и спорове относно родителски права) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
ГД 2291/2013 (Вещни искове) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
НОХ 729/2014 (ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ БРАКА, СЕМЕЙСТВОТО И МЛАДЕЖТА) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
НОХ 636/2014 (Престъпления против личността - Средна телесна повреда - чл.129 от НК) - 14:00 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
АН 887/2014 (чл. 78 "а" от НК) - 16:30 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова

петък, 24 октомври
ГД 1884/2014 (Искове по СК - Развод по взаимно съгласие) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова
ГД 1897/2014 (Други дела - по чл.26-ти от Закона за закрила на детето) - 10:15 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова
АН 1403/2014 (чл. 78 "а" от НК) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
НОХ 520/2014 (Престъпления против собствеността - Документна измама - чл.209 - чл.211 от НК) - 13:00 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
ГД 1907/2014 (Други дела - по Закона срещу домашното насилие) - 14:00 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова

понеделник, 27 октомври
ГД 1575/2014 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 9:15 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
АДМ 18/2014 (Дела от Административен характер) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Ковачев
ГД 36/2013 (Облигационни искове) - 9:50 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
ГД 258/2014 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Ковачев
ГД 2843/2013 (Искове по СК - Развод и недействителност на брака) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Ковачев
ГД 118/2014 (Вещни искове) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Ковачев
ГД 681/2014 (Вещни искове) - 15:30 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Ковачев
ГД 1316/2013 (Други дела) - 16:00 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Ковачев

вторник, 28 октомври
НЧХ 945/2014 (НЧХД) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
ГД 1518/2012 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 9:45 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
ГД 952/2013 (Вещни искове) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
ГД 1397/2013 (Облигационни Искове - Дела от и с/у търговци) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
НОХ 1276/2014 (Престъпления против собствеността - Кражба - чл.194 - чл.197 от НК) - 13:00 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
ГД 1620/2012 (Вещни Искове - По ЗСПЗЗ) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
НОХ 783/2014 (ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ БРАКА, СЕМЕЙСТВОТО И МЛАДЕЖТА) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
НОХ 1287/2013 (ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА) - 14:00 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
ГД 916/2013 (Облигационни Искове - Дела от и с/у търговци) - 14:30 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
АН 1113/2014 (Административни дела - общо) - 15:30 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
АН 1400/2014 (Административни дела - общо) - 15:45 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
АН 1380/2014 (по ЗД по пътищата) - 16:00 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
АН 1385/2014 (по ЗД по пътищата) - 16:10 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
АН 1386/2014 (по ЗД по пътищата) - 16:20 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова

сряда, 29 октомври
ГД 764/2014 (Облигационни Искове - Дела от и с/у търговци) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Ковачев
ГД 1025/2014 (Облигационни искове) - 9:45 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Ковачев
ГД 1563/2014 (Искове по СК - Развод по взаимно съгласие) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
ГД 1083/2014 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 11:30 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Ковачев
ГД 1036/2014 (Облигационни Искове - за непозв. увреждане ) - 13:00 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Ковачев
ГД 1063/2014 (Облигационни искове) - 15:00 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Ковачев

четвъртък, 30 октомври
ГД 467/2014 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 9:00 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
ГД 2647/2009 (Облигационни Искове - Дела от и с/у търговци) - 9:00 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
ГД 998/2012 (Делби) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
НОХ 1872/2011 (Престъпления против собствеността - Присвояване - чл.201 - чл.208 от НК) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
ГД 510/2014 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
ГД 762/2014 (Облигационни Искове - за непозв. увреждане ) - 10:30 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
ГД 1727/2013 (Вещни Искове - По ЗСПЗЗ) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
АДМ 23/2014 (Дела от Административен характер) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
НОХ 612/2014 (Документни престъпления) - 14:00 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
ГД 299/2014 (Облигационни Искове - Дела от и с/у търговци) - 15:00 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева

Навигация
Новини, съобщения, мнения
Справки по дела
Вашите права в ЕС
Полезно да знаете
Галерия
Календар
Октомври 2014
Su
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Брояч на посещенията
Automatic translation
Търсене
Търсене в сайта
Звукова версия
Център по медиация
НОВО! ЗА ВАС, АДВОКАТИ!
Контакти
Адрес
гр. Благоевград
пл. Васил Левски 1
Телефони:

Регистратура

073 889816

Гражданско деловодство

073 889834
Наказателно деловодство

073 889851

Адм. секретар

073 889824
Дежурен призовкар

073 889803

Раб. време: 08:30-17:00

Факс:

073 882739

e-mail:
rc_blagoevgrad@mail.bg
Благоевградски съдебен р-н
Полезни връзки
Въпрос на месеца