>
             Считано от 10.12.2014г. в Медиационният център на Съдебната палата, РС-Благоевград и медиаторите за региона организират безплатни консултации за гражданите за прилагане на медиацията, като повече информация може да се прочете в сайта с подменю "Център по Медиация".             В Районен съд - Благоевград работи тестова версия на Единен портал за предоставяне на достъп до всички съдебни актове по делата. За повече информация посетете рубриката НОВО! ЗА ВАС, АДВОКАТИ!
Календар

Насрочени дела за периода 01.04.2015 - 30.04.2015

сряда, 1 април
ГД 1805/2014 (Делби) - 8:30 ч.
Съдия-докладчик: Атанас Иванов
ГД 2700/2013 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 8:30 ч.
Съдия-докладчик: Атанас Иванов
ГД 339/2013 (Делби) - 9:00 ч.
Съдия-докладчик: Атанас Иванов
ГД 404/2015 (Искове по СК - Развод по взаимно съгласие) - 9:00 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
ГД 1888/2014 (Искове по КТ - За отмяна на уволнение) - 9:00 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
ГД 403/2015 (Искове по СК - Развод по взаимно съгласие) - 9:15 ч.
Съдия-докладчик: Атанас Иванов
ГД 12/2015 (Искове по КТ - За обезщетение по чл.200 от КТ) - 9:15 ч.
Съдия-докладчик: Атанас Иванов
ГД 2712/2014 (Делби) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Атанас Иванов
ГД 231/2015 (ИСКОВЕ по КТ) - 9:45 ч.
Съдия-докладчик: Атанас Иванов
ГД 190/2015 (ИСКОВЕ по КТ) - 9:45 ч.
Съдия-докладчик: Атанас Иванов
ГД 213/2015 (Искове по СК - Развод по взаимно съгласие) - 9:50 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова
ЧГД 413/2015 (Други дела - Процедура по Регламент 1393/2007г) - 9:55 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова
ГД 438/2015 (Искове по СК - Развод по взаимно съгласие) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Атанас Иванов
ГД 271/2015 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Атанас Иванов
НЧХ 475/2015 (НЧХД) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
ГД 1978/2014 (Искове по КТ - За обезщетение по чл.200 от КТ) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова
ГД 1863/2014 (Вещни искове) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
ГД 92/2015 (Облигационни Искове - Дела от и с/у търговци) - 10:15 ч.
Съдия-докладчик: Атанас Иванов
ГД 479/2015 (Други дела - по чл.26-ти от Закона за закрила на детето) - 10:30 ч.
Съдия-докладчик: Атанас Иванов
ГД 319/2015 (Искове по СК - Изменение на Издръжка) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Атанас Иванов
ГД 250/2015 (ИСКОВЕ по КТ) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Атанас Иванов
АН 540/2015 (по Закона за здравното осигуряване) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
ГД 493/2015 (Искове по СК - Развод по взаимно съгласие) - 11:30 ч.
Съдия-докладчик: Атанас Иванов
АН 1780/2014 (по ЗД по пътищата) - 13:00 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
ЧНД 512/2015 (Кумулации - чл.23, 25 и чл.27 от НК) - 13:00 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова
ЧНД 450/2015 (Принудителни медицински мерки ЗНЗ чл.429 и следващи) - 13:00 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
ГД 1956/2014 (ИСКОВЕ по КТ) - 13:00 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова
НЧХ 531/2015 (НЧХД) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова
НЧХ 918/2014 (НЧХД) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
ГД 2523/2014 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
НЧХ 504/2015 (НЧХД) - 14:00 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова
ГД 2611/2014 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 14:15 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
НОХ 1459/2014 (Престъпления против личността - Средна телесна повреда - чл.129 от НК) - 14:30 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
ГД 2374/2014 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 14:30 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова
ГД 1711/2014 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 14:30 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
АН 555/2015 (чл. 78 "а" от НК) - 15:00 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова
ГД 279/2015 (Искове по СК - лишаване от родителски права и спорове относно родителски права) - 15:00 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова
ГД 2612/2014 (Искове по СК - Издръжка) - 15:00 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
АН 526/2015 (чл. 78 "а" от НК) - 16:00 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова
АН 526/2015 (чл. 78 "а" от НК) - 16:00 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова
ЧНД 589/2015 (Принудителни медицински мерки ЗНЗ чл.429 и следващи) - 16:30 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова

четвъртък, 2 април
АН 10/2015 (по ЗД по пътищата) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
НОХ 267/2015 (Общо опасни престъпления - в Транспорта чл.343 от НК ал."а","б","в" и "г") - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
НЧХ 1760/2014 (НЧХД) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
НОХ 2197/2011 (Престъпления против собствеността - Присвояване - чл.201 - чл.208 от НК) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Емил Божков
АН 336/2015 (по ЗД по пътищата) - 11:15 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
АН 340/2015 (по ЗД по пътищата) - 11:30 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
АН 357/2015 (Административни дела - общо) - 11:40 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
АН 93/2015 (по ЗД по пътищата) - 11:50 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
АН 368/2015 (по ЗД по пътищата) - 11:50 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
АН 371/2015 (по ЗД по пътищата) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
АН 373/2015 (по ЗД по пътищата) - 13:40 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
НОХ 1512/2014 (Престъпления против собствеността - Грабеж - чл.198 - чл.200 от НК) - 14:00 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
НЧХ 322/2013 (НЧХД) - 15:30 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
АН 273/2015 (Документни престъпления) - 16:00 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
АН 1879/2014 (чл. 78 "а" от НК) - 16:00 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова

петък, 3 април
АН 561/2015 (по ЗД по пътищата) - 9:00 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
ГД 1485/2014 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 9:00 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
ГД 2704/2014 (Други дела - по чл.30-ти от Закона за закрила на детето) - 9:00 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
АН 554/2015 () - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
НОХ 345/2015 (Престъпления против личността - Средна телесна повреда - чл.129 от НК) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
ЧГД 1831/2014 (Други дела) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
ЧГД 1831/2014 (Други дела) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
АН 1412/2014 (по ЗД по пътищата) - 9:45 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
АН 1550/2014 (по ЗГ и ЗЛР) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
АН 294/2015 (по ЗД по пътищата) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
АН 292/2015 (по ЗД по пътищата) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
НОХ 947/2014 (Престъпления против личността - Средна телесна повреда - чл.129 от НК) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
АН 583/2015 (чл. 78 "а" от НК) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова
ГД 136/2014 (Искове по СК - лишаване от родителски права и спорове относно родителски права) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
НОХ 1886/2014 (Престъпления против собствеността - Присвояване - чл.201 - чл.208 от НК) - 10:30 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
НОХ 665/2015 (Документни престъпления) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова
НОХ 664/2015 (Престъпления против собствеността - Кражба - чл.194 - чл.197 от НК) - 11:20 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова
ЧНД 268/2015 (чл.80 - чл.88 ал."а" от НК) - 11:30 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
АН 108/2015 (Административни дела - общо) - 13:00 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
АН 108/2015 (Административни дела - общо) - 13:00 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
АН 316/2015 (по ЗД по пътищата) - 13:00 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
НЧХ 867/2011 (НЧХД) - 14:00 ч.
Съдия-докладчик: Емил Божков
НОХ 605/2015 (Престъпления против собствеността - Кражба - чл.194 - чл.197 от НК) - 15:00 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов

понеделник, 6 април
ГД 2342/2014 (Искове по КТ - За отмяна на уволнение) - 9:10 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
АН 334/2015 (по ЗД по пътищата) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
АН 558/2015 (по ЗД по пътищата) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
АДМ 4/2015 (Дела от Административен характер) - 9:50 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
ГД 1130/2014 (Искове по СК - Развод и недействителност на брака) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
НОХ 266/2015 (Престъпления против собствеността - Документна измама - чл.209 - чл.211 от НК) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
АН 441/2015 (Административни дела - общо) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
ГД 385/2015 (Искове по СК - Развод по взаимно съгласие) - 10:30 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
ГД 1950/2012 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 10:30 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
ГД 2275/2014 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 10:50 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
ЧГД 414/2015 (Други дела - Процедура по Регламент 1393/2007г) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
ГД 35/2015 (Искове по СК - Развод и недействителност на брака) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
НОХ 613/2015 (ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
АН 335/2015 (по ЗД по пътищата) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
АН 370/2015 (по ЗД по пътищата) - 13:00 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
АН 271/2015 (по ЗД по пътищата) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
НОХ 120/2014 (Документни престъпления) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
АН 389/2015 (по ЗД по пътищата) - 13:40 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
ГД 3047/2013 (ИСКОВЕ по КТ) - 14:00 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
НОХ 881/2014 (Престъпления против стопанството - Престъпления в отделни стопански отрасли - чл.228 - чл.240 от НК) - 14:00 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
ЧНД 471/2015 (Принудителни медицински мерки ЗНЗ чл.429 и следващи) - 14:00 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
НОХ 457/2015 (ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ) - 14:20 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
НЧХ 371/2014 (НЧХД) - 14:30 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
АН 492/2015 (по ЗД по пътищата) - 15:00 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
АН 490/2015 (по ЗД по пътищата) - 15:10 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
НЧХ 310/2015 (НЧХД) - 15:20 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
НЧХ 1890/2014 (НЧХД) - 15:35 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
НЧХ 415/2015 (НЧХД) - 16:00 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова

вторник, 7 април
ГД 2066/2014 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 9:00 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
АДМ 1/2015 (Дела от Административен характер) - 9:15 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
ГД 998/2012 (Делби) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
ГД 1685/2014 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
НОХ 636/2014 (Престъпления против личността - Средна телесна повреда - чл.129 от НК) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
ГД 369/2015 (Други дела) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
НОХ 74/2015 (Документни престъпления) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
НОХ 330/2015 (ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ И ОБЩЕСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
АН 487/2015 (по ЗД по пътищата) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
НОХ 87/2015 () - 14:00 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
НОХ 201/2014 (Общо опасни престъпления - Отглеждане на растения с цел производство на наркотични вещества - чл.354 ал."в" от НК, приготовления за престъпления свързани с наркотични вещества - чл.356а ал."а" от НК) - 14:00 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
АН 466/2015 (по Закона за опазване на селск. имущество и ЗОЗЗ) - 16:00 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
АН 451/2015 (по ЗД по пътищата) - 16:15 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
АН 495/2015 (по ЗД по пътищата) - 16:30 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
АН 493/2015 (по ЗД по пътищата) - 16:40 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
АН 470/2015 (Административни дела - общо) - 16:50 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова

сряда, 8 април
АДМ 3/2015 (Дела от Административен характер) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
НОХ 1851/2014 (Общо опасни престъпления - Отглеждане на растения с цел производство на наркотични вещества - чл.354 ал."в" от НК, приготовления за престъпления свързани с наркотични вещества - чл.356а ал."а" от НК) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
ГД 2640/2014 (Вещни искове) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
ГД 1780/2014 (Делби) - 10:30 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
ГД 33/2015 (Облигационни Искове - Дела от и с/у търговци) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
АН 560/2015 (Административни дела - общо) - 13:00 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова
АН 556/2015 (по ЗД по пътищата) - 13:15 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова
АН 559/2015 (по ЗД по пътищата) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова
АН 537/2015 (Административни дела - общо) - 13:45 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова
АН 543/2015 (по Закона за здравното осигуряване) - 14:00 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова
АН 541/2015 (по Закона за здравното осигуряване) - 14:30 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова
АН 566/2015 (по ЗД по пътищата) - 15:00 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова
АН 591/2015 (Административни дела - общо) - 15:15 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова
АН 590/2015 (Административни дела - общо) - 15:30 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова

четвъртък, 9 април
ГД 2705/2014 (Други дела - по чл.30-ти от Закона за закрила на детето) - 9:15 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
ГД 323/2015 (Други дела - по чл.30-ти от Закона за закрила на детето) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
ГД 382/2015 (Други дела - по чл.26-ти от Закона за закрила на детето) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
НОХ 476/2015 (ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ БРАКА, СЕМЕЙСТВОТО И МЛАДЕЖТА) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
НЧХ 738/2014 (НЧХД) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
НЧХ 738/2014 (НЧХД) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
НЧХ 1167/2014 (НЧХД) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
ГД 1397/2013 (Облигационни Искове - Дела от и с/у търговци) - 13:00 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
НЧХ 929/2014 (НЧХД) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
НОХ 1708/2014 (ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ БРАКА, СЕМЕЙСТВОТО И МЛАДЕЖТА) - 14:00 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
ГД 1620/2012 (Вещни Искове - По ЗСПЗЗ) - 14:30 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
АН 478/2015 (по ЗКПО, ЗДДФЛ, КСО, ЗС) - 15:00 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
АН 358/2015 (по ЗД по пътищата) - 15:15 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
АН 381/2015 (Административни дела - общо) - 15:30 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова

вторник, 14 април
ГД 1375/2014 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 9:00 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
ГД 1237/2014 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 9:15 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
ГД 1779/2014 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
ГД 2120/2014 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
ГД 2138/2014 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
ГД 2121/2014 (Облигационни искове) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
АН 1692/2014 (Административни дела - общо) - 9:45 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
ГД 230/2015 (Искове по СК - Развод и недействителност на брака) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
ГД 341/2014 (Вещни искове) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
ГД 2315/2014 (Искове по СК - лишаване от родителски права и спорове относно родителски права) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
ГД 916/2013 (Облигационни Искове - Дела от и с/у търговци) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
НОХ 467/2015 (Общо опасни престъпления - в Транспорта чл.343 от НК ал."а","б","в" и "г") - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
ГД 26/2015 (Други дела - Промяна на име - чл.19 ЗГР) - 10:30 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
ГД 1200/2014 (Делби) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
ГД 2636/2014 (Облигационни Искове - за непозв. увреждане ) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
ГД 2216/2014 (Делби) - 11:30 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
ГД 1058/2013 (Делби) - 13:00 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
ГД 2360/2014 (Искове по СК - Развод и недействителност на брака) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
АН 659/2015 (по ЗД по пътищата) - 14:00 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
АН 612/2015 () - 14:10 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
НОХ 641/2015 (Престъпления против собствеността - Присвояване - чл.201 - чл.208 от НК) - 14:20 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
АН 456/2015 (по Закона за опазване на селск. имущество и ЗОЗЗ) - 15:00 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
НЧХ 1475/2014 (НЧХД) - 15:30 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев

сряда, 15 април
ГД 505/2015 (Искове по СК - Развод по взаимно съгласие) - 8:30 ч.
Съдия-докладчик: Атанас Иванов
ГД 2363/2013 (Облигационни Искове - Дела от и с/у търговци) - 9:00 ч.
Съдия-докладчик: Атанас Иванов
ГД 245/2015 (Искове по СК - Развод и недействителност на брака) - 9:15 ч.
Съдия-докладчик: Атанас Иванов
ГД 2559/2014 (ИСКОВЕ по КТ) - 9:20 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
ГД 2255/2014 (Облигационни Искове - за непозв. увреждане ) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Атанас Иванов
НОХ 320/2015 (Общо опасни престъпления - Отнемане на МПС - чл.346 от НК) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
НЧХ 146/2015 (НЧХД) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
ГД 682/2005 (Делби) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова
ГД 1614/2014 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 10:15 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
ГД 855/2014 (Искове по СК - лишаване от родителски права и спорове относно родителски права) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
ГД 509/2015 (Други дела - по Закона срещу домашното насилие) - 11:30 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
АН 480/2015 (по ЗКПО, ЗДДФЛ, КСО, ЗС) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
АН 562/2015 (Административни дела - общо) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
АН 575/2015 (по ЗД по пътищата) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова
АДМ 30/2014 (Дела от Административен характер) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова
АН 574/2015 (по ЗД по пътищата) - 13:45 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова
АН 579/2015 (по ЗД по пътищата) - 14:00 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова
АН 578/2015 (по ЗД по пътищата) - 14:15 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова
АН 577/2015 (по ЗД по пътищата) - 14:30 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова
АН 576/2015 (по ЗД по пътищата) - 14:45 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова
НЧХ 606/2015 (НЧХД) - 15:00 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова
ГД 1710/2014 (Искове по СК - Развод и недействителност на брака) - 16:00 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова

четвъртък, 16 април
ГД 2556/2014 (Други дела) - 9:15 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
ГД 1382/2014 (Вещни искове) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова

петък, 17 април
ГД 517/2015 (Искове по СК - Развод по взаимно съгласие) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
НОХ 1903/2014 (Престъпления против собствеността - Присвояване - чл.201 - чл.208 от НК) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
ЧНД 611/2015 (Кумулации - чл.23, 25 и чл.27 от НК) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова
ГД 2367/2014 (Вещни искове) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
ЧНД 602/2015 (Кумулации - чл.23, 25 и чл.27 от НК) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова
НОХ 1237/2014 (Престъпления против стопанството - Престъпления в отделни стопански отрасли - чл.228 - чл.240 от НК) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
АН 507/2015 (по Закона за храните, Закона за ветеринарномедицинската дейност) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова

понеделник, 20 април
ГД 1229/2014 (Облигационни Искове - искове за недействителност на сделки и договори и развалянето им) - 9:15 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
ГД 1896/2014 (Облигационни искове) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова
НЧХ 1178/2014 (НЧХД) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
ГД 201/2015 (Искове по КТ - За отмяна на уволнение) - 10:10 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
ГД 637/2013 (Делби) - 10:45 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
ГД 2030/2014 (Вещни искове) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
НОХ 1033/2014 (Престъпления против личността - Средна телесна повреда - чл.129 от НК) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
ГД 21/2015 (Искове по СК - Развод и недействителност на брака) - 11:40 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
АДМ 10/2014 (Дела от Административен характер) - 12:00 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
АН 553/2015 () - 13:00 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
АН 1737/2014 (по ЗД по пътищата) - 13:20 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
АН 7/2015 (Административни дела - общо) - 13:20 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
АН 7/2015 (Административни дела - общо) - 13:20 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
АН 1750/2014 (по Закона за здравното осигуряване) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
ЧНД 128/2015 (Кумулации - чл.23, 25 и чл.27 от НК) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
ГД 1788/2014 (Искове по СК - лишаване от родителски права и спорове относно родителски права) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова
ГД 457/2015 (Други дела - Промяна на име - чл.19 ЗГР) - 14:15 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
ГД 1857/2014 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 14:30 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
НОХ 1816/2014 (ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ РЕДА И ОБЩЕСТВЕНОТО СПОКОЙСТВИЕ) - 14:30 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
НОХ 1693/2014 (Общо опасни престъпления - Отглеждане на растения с цел производство на наркотични вещества - чл.354 ал."в" от НК, приготовления за престъпления свързани с наркотични вещества - чл.356а ал."а" от НК) - 14:30 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
ГД 2359/2014 (Вещни искове) - 15:00 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
НОХ 128/2014 (Престъпления против личността - Средна телесна повреда - чл.129 от НК) - 15:00 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
НЧХ 1043/2014 (НЧХД) - 15:30 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
АН 1602/2014 (чл. 78 "а" от НК) - 16:00 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова

вторник, 21 април
ГД 203/2015 (Други дела - по чл.30-ти от Закона за закрила на детето) - 9:00 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
ГД 315/2012 (ИСКОВЕ по КТ) - 9:15 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
ГД 2026/2014 (Облигационни Искове - искове за недействителност на сделки и договори и развалянето им) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
ГД 2377/2014 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 11:45 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
ЧГД 554/2015 (Други дела) - 13:00 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
ЧГД 542/2015 (Други дела) - 13:15 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
ГД 555/2015 (Други дела - по чл.26-ти от Закона за закрила на детето) - 13:15 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
ЧГД 583/2015 (Други дела) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
ГД 2445/2013 (Облигационни искове) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
ГД 689/2014 (Вещни искове) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова

сряда, 22 април
АН 2002/2013 (по ЗД по пътищата) - 9:00 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
АН 1505/2014 (по ЗД по пътищата) - 9:10 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
АН 144/2015 (по ЗД по пътищата) - 9:20 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
АН 138/2015 (по ЗД по пътищата) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
АН 32/2015 (по ЗД по пътищата) - 9:40 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
АН 117/2015 (Административни дела - общо) - 9:50 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
АН 69/2015 (по ЗКПО, ЗДДФЛ, КСО, ЗС) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
АН 22/2015 (по ЗД по пътищата) - 10:10 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
АН 30/2015 (чл. 78 "а" от НК) - 10:20 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
НЧХ 1902/2013 (НЧХД) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
НЧХ 122/2015 (НЧХД) - 13:00 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова
НЧХ 548/2015 (НЧХД) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова
ГД 2491/2014 (Искове по СК - Развод и недействителност на брака) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова
АН 615/2015 (Административни дела - общо) - 14:30 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова
АН 616/2015 (Административни дела - общо) - 14:45 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова
НЧХ 1629/2014 (НЧХД) - 15:00 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова

четвъртък, 23 април
ГД 3249/2012 (Облигационни искове) - 9:00 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
НОХ 839/2014 (ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
НОХ 1686/2014 (Престъпления против собствеността - Кражба - чл.194 - чл.197 от НК) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
НЧХ 614/2015 (НЧХД) - 11:30 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
ГД 580/2015 (Други дела - по чл.26-ти от Закона за закрила на детето) - 13:00 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
ГД 165/2015 (Облигационни Искове - Дела от и с/у търговци) - 13:00 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
ГД 2499/2013 (Облигационни Искове - Дела от и с/у търговци) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
ГД 730/2006 (Делби) - 14:00 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева

петък, 24 април
ЧГД 544/2015 (Други дела) - 9:00 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
ГД 2476/2014 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
НЧХ 1624/2014 (НЧХД) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
АН 509/2015 (по ЗД по пътищата) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова
АН 517/2015 (по ЗД по пътищата) - 10:15 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова
АН 525/2015 (по ЗД по пътищата) - 10:30 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова
ГД 1800/2014 (Облигационни Искове - искове за недействителност на сделки и договори и развалянето им) - 10:30 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
АН 522/2015 (Административни дела - общо) - 10:45 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова
АН 662/2015 (по Наредбата за опазване на обществения ред и общинското имущество, ЗЗТ, ЗРА) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова
ГД 1651/2014 (Вещни искове) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова

понеделник, 27 април
ГД 1505/2014 (Делби) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
ГД 2508/2014 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 9:50 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
ГД 2495/2014 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Атанас Иванов
ГД 893/2014 (Искове по СК) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова
ГД 690/2014 (Вещни искове) - 10:15 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
ГД 36/2015 (Искове по СК - Изменение на Издръжка) - 10:15 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова
ГД 2146/2014 (Други дела) - 10:40 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
ГД 140/2014 (Облигационни Искове - Дела от и с/у търговци) - 11:15 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
НЧХ 97/2015 (НЧХД) - 13:00 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
ГД 1422/2008 (Делби) - 13:00 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова
ГД 727/2014 (Облигационни Искове - Дела от и с/у търговци) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
НОХ 1790/2014 (Общо опасни престъпления - в Транспорта чл.343 от НК ал."а","б","в" и "г") - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
ГД 1377/2014 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 14:00 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
ЧГД 543/2015 (Други дела) - 14:15 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
АН 324/2015 (по ЗТСУ) - 15:00 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
НОХ 437/2015 (Документни престъпления) - 15:00 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
АН 327/2015 (по ЗД по пътищата) - 15:15 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
НОХ 473/2015 (Общо опасни престъпления - Отглеждане на растения с цел производство на наркотични вещества - чл.354 ал."в" от НК, приготовления за престъпления свързани с наркотични вещества - чл.356а ал."а" от НК) - 15:30 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
НОХ 474/2015 (Престъпления против собствеността - Грабеж - чл.198 - чл.200 от НК) - 16:00 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
НЧХ 1304/2014 (НЧХД) - 16:15 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
НЧХ 1687/2014 (НЧХД) - 16:30 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова

вторник, 28 април
ГД 2166/2013 (Делби) - 9:00 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
ГД 2604/2014 (Делби) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
НОХ 430/2015 (Общо опасни престъпления - в Транспорта чл.343 от НК ал."а","б","в" и "г") - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
ГД 2500/2013 (Облигационни Искове - за непозв. увреждане ) - 9:45 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
ГД 1493/2014 (Вещни искове) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
ГД 668/2014 (Вещни искове) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
ГД 668/2014 (Вещни искове) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
ГД 183/2015 (Искове по СК - Развод и недействителност на брака) - 10:30 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
ГД 183/2015 (Искове по СК - Развод и недействителност на брака) - 10:30 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
ГД 952/2013 (Вещни искове) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
ГД 952/2013 (Вещни искове) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
АН 1481/2014 (Административни дела - общо) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
АН 140/2015 (по ЗД по пътищата) - 11:10 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
АН 143/2015 (Административни дела - общо) - 11:20 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
АН 156/2015 (Административни дела - общо) - 11:30 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
АН 160/2015 (по ЗД по пътищата) - 11:40 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
ГД 2288/2013 (Вещни искове) - 13:00 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
ГД 1371/2014 (Облигационни Искове - Дела от и с/у търговци) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
ГД 2511/2013 (Делби) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
ГД 1157/2014 (ИСКОВЕ по КТ) - 14:00 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
НЧХ 190/2015 (НЧХД) - 14:00 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
НОХ 612/2014 (Документни престъпления) - 15:00 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова

сряда, 29 април
ЧГД 584/2015 (Други дела) - 8:30 ч.
Съдия-докладчик: Атанас Иванов
ЧГД 545/2015 (Други дела) - 8:30 ч.
Съдия-докладчик: Атанас Иванов
ГД 156/2015 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 8:30 ч.
Съдия-докладчик: Атанас Иванов
ГД 1797/2014 (Искове по СК - Развод и недействителност на брака) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
ГД 2286/2014 (Облигационни Искове - за непозв. увреждане ) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
ГД 1922/2014 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
ГД 2135/2014 (Искове по СК - Развод и недействителност на брака) - 13:00 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
АН 639/2015 (по ЗГ и ЗЛР) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова
ГД 541/2015 (Други дела - по чл.26-ти от Закона за закрила на детето) - 13:35 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова
АН 634/2015 (по ЗД по пътищата) - 13:45 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова
ГД 1976/2014 (Облигационни Искове - Дела от и с/у търговци) - 13:45 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова
ГД 1371/2013 (Облигационни искове) - 14:00 ч.
Съдия-докладчик: Атанас Иванов
АН 633/2015 (по ЗД по пътищата) - 14:00 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова
ГД 741/2014 (Облигационни Искове - за непозв. увреждане ) - 14:00 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова
АН 632/2015 (по ЗД по пътищата) - 14:15 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова
АН 630/2015 (по ЗД по пътищата) - 14:30 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова
АН 629/2015 (Административни дела - общо) - 14:45 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова

четвъртък, 30 април
ГД 322/2015 (Искове по СК - Развод и недействителност на брака) - 9:00 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
ЧГД 586/2015 (Други дела) - 9:15 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
ГД 18/2015 (Искове по КТ - За отмяна на уволнение) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
НОХ 999/2014 (ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
НОХ 1764/2014 (Документни престъпления) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
ГД 27/2014 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
НОХ 1597/2014 (Престъпления против собствеността - Кражба - чл.194 - чл.197 от НК) - 14:00 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
АН 208/2015 (по ЗД по пътищата) - 16:00 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
АН 295/2015 (по ЗД по пътищата) - 16:15 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
АН 299/2015 (по ЗД по пътищата) - 16:30 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
АН 1758/2014 (Административни дела - общо) - 16:40 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
АН 1759/2014 (Административни дела - общо) - 16:50 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова

Навигация
Новини, съобщения, мнения
Справки по дела
Вашите права в ЕС
Полезно да знаете
Галерия
Календар
Април 2015
Su
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Брояч на посещенията
Automatic translation
Търсене
Търсене в сайта
Звукова версия
Център по медиация
НОВО! ЗА ВАС, АДВОКАТИ!
Контакти
Адрес
гр. Благоевград
пл. Васил Левски 1
Телефони:

Регистратура

073 889816

Гражданско деловодство

073 889834
Наказателно деловодство

073 889851

Адм. секретар

073 889824
Дежурен призовкар

073 889803

Раб. време: 08:30-17:00

Факс:

073 882739

e-mail:
rc_blagoevgrad@mail.bg
Благоевградски съдебен р-н
Полезни връзки
Въпрос на месеца