Календар

Дата и час на съдебното заседание

Номер на делотоВид на делотоСтатистически шифър и предмет на делотоСъдия докладчик
02.05.2019 09:0020191210200506Административно наказателно4010 КАТГергана Симеонова
02.05.2019 09:00
20161210100460Гражд. I инстанция501 - Чл.34 от ЗСВера Коева
02.05.2019 09:00
20181210102324Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеВера Коева
02.05.2019 09:3020191210200183Частно наказат. дело2110 Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК)Гергана Симеонова
02.05.2019 09:30
20171210103353Гражд. I инстанция302 - Вещни искове  и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещВера Коева
02.05.2019 10:0020191210200801Наказат. общ хар-р1004 Квалифицирани състави на документни престъпленияГергана Симеонова
02.05.2019 10:0020191210200819Наказат. общ хар-р1317 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаКалина Иванова
02.05.2019 10:3020191210200444Административно наказателно4310 РИОСВГергана Симеонова
02.05.2019 11:0020191210200755Частно наказат. дело2420 Производство по искания за задължително настаняване и лечение по чл. 154,ал. 2 и 3 и по чл. 157 от Закона за здраветоКалина Иванова
02.05.2019 11:3020191210200645Административно наказателно4010 КАТГергана Симеонова
02.05.2019 13:0020191210200519Административно наказателно4010 КАТГергана Симеонова
02.05.2019 13:0020191210200821Наказат. общ хар-р1317 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаКалина Иванова
02.05.2019 13:3020181210201725Наказат. общ хар-р302 Средна телесна повредаГергана Симеонова
02.05.2019 14:0020181210202229Наказат. общ хар-р814 Продажба и държане на акцизни стоки без бандеролГергана Симеонова
02.05.2019 16:3020191210200755Частно наказат. дело2420 Производство по искания за задължително настаняване и лечение по чл. 154,ал. 2 и 3 и по чл. 157 от Закона за здраветоКалина Иванова
03.05.2019 09:3020191210200668Частно наказат. дело2420 Производство по искания за задължително настаняване и лечение по чл. 154,ал. 2 и 3 и по чл. 157 от Закона за здраветоГергана Симеонова
03.05.2019 09:30
20181210103003Гражд. I инстанция104 - Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на  мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки  и др.Татяна Маркова
03.05.2019 10:0020191210200567Наказат. общ хар-р604 Неплащане на издръжкаКристина Панкова
03.05.2019 10:30
20181210103033Гражд. I инстанция203 - Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014Татяна Маркова
03.05.2019 11:0020191210200243Административно наказателно4010 КАТКристина Панкова
03.05.2019 11:0020191210200245Административно наказателно4010 КАТКристина Панкова
03.05.2019 11:0020191210200848Частно наказат. дело3010 Производство по чл. 64 НПК - задържане под стража в досъдебното производство и в производството по ЗЕЕЗАКалина Иванова
03.05.2019 11:00
20181210103075Гражд. I инстанция214 - Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеТатяна Маркова
03.05.2019 11:3020191210200848Частно наказат. дело3010 Производство по чл. 64 НПК - задържане под стража в досъдебното производство и в производството по ЗЕЕЗАКалина Иванова
03.05.2019 11:30
20181210102890Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеТатяна Маркова
03.05.2019 13:3020191210200047Наказат. частен хар-р1730 Лека телесна повредаКристина Панкова
03.05.2019 14:00
20181210102918Гражд. I инстанция706 - Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение”Татяна Маркова
03.05.2019 14:3020191210200854Частно наказат. дело3030 Разпит пред съдия в досъдебното производство – чл. 222, чл. 223 от НПК; разпит на вещо лице - чл.149, ал. 8 от НПККалина Иванова
03.05.2019 14:4520191210200855Частно наказат. дело3030 Разпит пред съдия в досъдебното производство – чл. 222, чл. 223 от НПК; разпит на вещо лице - чл.149, ал. 8 от НПККалина Иванова
03.05.2019 15:0020191210200443Наказат. частен хар-р1700 НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА ОТ ЧАСТЕН ХАРАКТЕР - по тъжба на пострадалия (НПК)Кристина Панкова
07.05.201920191210200866Частно наказат. дело3030 Разпит пред съдия в досъдебното производство – чл. 222, чл. 223 от НПК; разпит на вещо лице - чл.149, ал. 8 от НПКГергана Симеонова
07.05.2019 09:0020171210200201Наказат. частен хар-р1740 Лека телесна повреда без разстройство на здраветоВладимир Пензов
07.05.2019 09:00
20181210100722Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеВера Коева
07.05.2019 09:00
20191210100637Гражд. I инстанция102 - ИсковеВера Коева
07.05.2019 09:00
20191210100931Гражд. I инстанция103 - Искове по СК - развод по взаимно съгласиеВера Коева
07.05.2019 09:30
20181210102967Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеВера Коева
07.05.2019 09:30
20181210102987Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеВера Коева
07.05.2019 10:0020191210200621Наказат. общ хар-р728 Документна измама в големи размери или представляваща опасен рецидивЕкатерина Николова
07.05.2019 10:00
20191210100221Гражд. I инстанция302 - Вещни искове  и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещВера Коева
07.05.2019 10:3020191210200244Административно наказателно4010 КАТЕкатерина Николова
07.05.2019 10:30
20181210102139Гражд. I инстанция214 - Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеВера Коева
07.05.2019 11:0020191210200552Частно наказат. дело2400 Производство по молби за реабилитацияЕкатерина Николова
07.05.2019 11:00
20181210103071Гражд. I инстанция214 - Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеГабриела Тричкова
07.05.2019 11:3020191210200804Частно наказат. дело2420 Производство по искания за задължително настаняване и лечение по чл. 154,ал. 2 и 3 и по чл. 157 от Закона за здраветоКристина Панкова
07.05.2019 13:3020161210200864Наказат. общ хар-р714 Чл.202, ал.2,т.1,вр.чл.201,вр.чл.26 от НКВладимир Пензов
07.05.2019 14:3020191210200804Частно наказат. дело2420 Производство по искания за задължително настаняване и лечение по чл. 154,ал. 2 и 3 и по чл. 157 от Закона за здраветоКристина Панкова
07.05.2019 16:0020191210200866Частно наказат. дело3030 Разпит пред съдия в досъдебното производство – чл. 222, чл. 223 от НПК; разпит на вещо лице - чл.149, ал. 8 от НПКГергана Симеонова
07.05.2019 17:0020191210200865Частно наказат. дело3030 Разпит пред съдия в досъдебното производство – чл. 222, чл. 223 от НПК; разпит на вещо лице - чл.149, ал. 8 от НПКГергана Симеонова
07.05.2019 18:1520191210200863Частно наказат. дело3030 Разпит пред съдия в досъдебното производство – чл. 222, чл. 223 от НПК; разпит на вещо лице - чл.149, ал. 8 от НПКГергана Симеонова
07.05.2019 18:5020191210200864Частно наказат. дело3030 Разпит пред съдия в досъдебното производство – чл. 222, чл. 223 от НПК; разпит на вещо лице - чл.149, ал. 8 от НПКГергана Симеонова
08.05.2019 09:10
20191210100889Гражд. I инстанция103 - Искове по СК - развод по взаимно съгласиеГюлфие Яхова
08.05.2019 09:3020181210201337Наказат. общ хар-р811 Престъпления против кредиторитеКалина Иванова
08.05.2019 09:3020191210200717Административно наказателно811 Престъпления против кредиторитеКалина Иванова
08.05.2019 09:30
20171210103097Гражд. I инстанция217 - Искове по КЗГюлфие Яхова
08.05.2019 09:40
20191210100444Гражд. I инстанция102 - ИсковеГюлфие Яхова
08.05.2019 09:50
20191210100647Гражд. I инстанция1017 - Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лицеТатяна Маркова
08.05.2019 10:0020191210200614Наказат. общ хар-р604 Неплащане на издръжкаКристина Панкова
08.05.2019 10:00
20181210101391Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеГюлфие Яхова
08.05.2019 10:00
20191210100341Гражд. I инстанция102 - ИсковеТатяна Маркова
08.05.2019 10:3020191210200311Частно наказат. дело2400 Производство по молби за реабилитацияКалина Иванова
08.05.2019 10:30
20181210102844Гражд. I инстанция302 - Вещни искове  и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещГюлфие Яхова
08.05.2019 10:30
20191210100573Гражд. I инстанция102 - ИсковеТатяна Маркова
08.05.2019 11:0020191210200628Наказат. общ хар-р1317 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаКристина Панкова
08.05.2019 11:0020191210200610Административно наказателно4010 КАТКалина Иванова
08.05.2019 11:0020191210200642Административно наказателно4010 КАТКалина Иванова
08.05.2019 11:3020191210200442Административно наказателно4110 Комисия по хазартаКалина Иванова
08.05.2019 13:0020191210200629Наказат. общ хар-р817 Престъпления против горското стопанствоКристина Панкова
08.05.2019 13:0020191210200402Наказат. общ хар-р701 КражбаКалина Иванова
08.05.2019 13:30
20181210102535Гражд. I инстанция302 - Вещни искове  и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещТатяна Маркова
08.05.2019 13:30
20181210100248Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеЕмилия Дончева
08.05.2019 14:0020191210200636Административно наказателно4220 ДИТКристина Панкова
08.05.2019 14:0020191210200840Наказат. общ хар-р1333 Състави на придобиване и държане на наркотични веществаКалина Иванова
08.05.2019 14:00
20191210100499Гражд. I инстанция706 - Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение”Гюлфие Яхова
08.05.2019 14:00
20181210102086Гражд. I инстанция214 - Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеЕмилия Дончева
08.05.2019 15:0020191210200641Административно наказателно4010 КАТКристина Панкова
09.05.2019 09:0020191210200228Наказат. общ хар-р443 Разпространение на порнографски материалиГергана Симеонова
09.05.2019 09:0020191210200554Наказат. общ хар-р1317 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаВладимир Пензов
09.05.2019 09:3020191210200147Административно наказателно4350 Причиняване на телесни повреди и щети в транспортаЕкатерина Николова
09.05.2019 09:30
20191210100936Частно гражданско1300 - ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛАГабриела Тричкова
09.05.2019 09:45
20181210100484Гражд. I инстанция302 - Вещни искове  и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещГабриела Тричкова
09.05.2019 10:0020191210200703Административно наказателно4350 Производства по приложението на чл.78а НКГергана Симеонова
09.05.2019 10:0020181210201872Наказат. частен хар-р1730 Лека телесна повредаКристина Панкова
09.05.2019 10:00
20181210102332Гражд. I инстанция111 - Производства по Закона за защита от домашното насилиеГабриела Тричкова
09.05.2019 11:00
20131210101637Гражд. I инстанция501 - ЧЛ.34  ЗС Габриела Тричкова
09.05.2019 12:30
20191210100238Гражд. I инстанция104 - Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на  мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки  и др.Вера Коева
09.05.2019 13:0020191210200156Административно наказателно4010 КАТГергана Симеонова
09.05.2019 13:00
20181210102785Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеГабриела Тричкова
09.05.2019 13:3020181210201950Наказат. общ хар-р604 Неплащане на издръжкаГергана Симеонова
09.05.2019 14:0020171210200838Наказат. общ хар-р302 Средна телесна повредаКристина Панкова
09.05.2019 14:0020191210200007Наказат. общ хар-р1317 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаЕкатерина Николова
09.05.2019 14:3020181210200520Наказат. частен хар-р1700 НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА ОТ ЧАСТЕН ХАРАКТЕР - по тъжба на пострадалия (НПК)Гергана Симеонова
09.05.2019 15:3020191210200804Частно наказат. дело2420 Производство по искания за задължително настаняване и лечение по чл. 154,ал. 2 и 3 и по чл. 157 от Закона за здраветоКристина Панкова
09.05.2019 16:3020191210200878Административно наказателно4360 Производство по УБДХКристина Панкова
09.05.2019 19:3020191210200882Частно наказат. дело3010 Производство по чл. 64 НПК - задържане под стража в досъдебното производство и в производството по ЗЕЕЗАКристина Панкова
09.05.2019 19:4520191210200884Частно наказат. дело3010 Производство по чл. 64 НПК - задържане под стража в досъдебното производство и в производството по ЗЕЕЗАКристина Панкова
09.05.2019 20:0020191210200883Частно наказат. дело3010 Производство по чл. 64 НПК - задържане под стража в досъдебното производство и в производството по ЗЕЕЗАКристина Панкова
09.05.2019 20:1020191210200885Частно наказат. дело3010 Производство по чл. 64 НПК - задържане под стража в досъдебното производство и в производството по ЗЕЕЗАКристина Панкова
10.05.2019 09:3020191210200497Наказат. общ хар-р1319 Чл.109, ал.1-3Гергана Симеонова
10.05.2019 09:30
20191210100527Гражд. I инстанция103 - Искове по СК - развод по взаимно съгласиеДимитър Беровски
10.05.2019 09:30
20191210100908Гражд. I инстанция112 - Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.Димитър Беровски
10.05.2019 09:30
20191210100909Гражд. I инстанция112 - Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.Димитър Беровски
10.05.2019 09:50
20191210100927Гражд. I инстанция112 - Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.Татяна Маркова
10.05.2019 10:0020191210200422Административно наказателно4010 КАТКристина Панкова
10.05.2019 10:0020191210200756Частно наказат. дело2510 Производство по чл.24а от ЗБППМНКалина Иванова
10.05.2019 10:00
20181210100960Гражд. I инстанция217 - Искове по КЗДимитър Беровски
10.05.2019 10:00
20181210102864Гражд. I инстанция704 - Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичествоТатяна Маркова
10.05.2019 10:3020191210200445Наказат. общ хар-р424 Блудство с лице, ненавършило 14 г.Кристина Панкова
10.05.2019 10:30
20191210100962Гражд. I инстанция104 - Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на  мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки  и др.Димитър Беровски
10.05.2019 11:00
20181210102917Гражд. I инстанция206 - Искове, основани на неоснователно обогатяванеТатяна Маркова
10.05.2019 13:00
20191210100503Гражд. I инстанция102 - ИсковеТатяна Маркова
10.05.2019 13:3020191210200663Административно наказателно4010 КАТКристина Панкова
10.05.2019 14:0020191210200662Административно наказателно4010 КАТКристина Панкова
10.05.2019 14:00
20191210100632Гражд. I инстанция111 - Производства по Закона за защита от домашното насилиеТатяна Маркова
10.05.2019 14:3020191210200460Наказат. общ хар-р1317 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаКристина Панкова
10.05.2019 15:0020191210200228Наказат. общ хар-р443 Разпространение на порнографски материалиГергана Симеонова
10.05.2019 17:1520191210200891Наказат. общ хар-р910 Незаконно преминаване през границаКристина Панкова
11.05.2019 11:0020191210200893Частно наказат. дело3030 Разпит пред съдия в досъдебното производство – чл. 222, чл. 223 от НПК; разпит на вещо лице - чл.149, ал. 8 от НПКЕмилия Дончева
13.05.2019 09:3020191210200361Административно наказателно4040 НАПКалина Иванова
13.05.2019 09:3020181210202357Наказат. общ хар-р811 Престъпления против кредиторитеГергана Симеонова
13.05.2019 09:3020191210200503Административно наказателно4010 КАТКалина Иванова
13.05.2019 09:30
20181210102046Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеГюлфие Яхова
13.05.2019 10:0020191210200675Административно наказателно4010 КАТГергана Симеонова
13.05.2019 10:0020191210200005Наказат. общ хар-р930 Неизпълнение на съдебно решениеКалина Иванова
13.05.2019 10:00
20181210103000Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеГюлфие Яхова
13.05.2019 10:3020191210200203Административно наказателно4010 КАТГергана Симеонова
13.05.2019 11:0020191210200231Наказат. общ хар-р1317 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаГергана Симеонова
13.05.2019 11:0020191210200709Административно наказателно4240 ИАААКалина Иванова
13.05.2019 11:00
20181210102908Гражд. I инстанция217 - Искове по КЗГюлфие Яхова
13.05.2019 11:1520191210200737Частно наказат. дело2110 Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК)Калина Иванова
13.05.2019 13:0020191210200755Частно наказат. дело2420 Производство по искания за задължително настаняване и лечение по чл. 154,ал. 2 и 3 и по чл. 157 от Закона за здраветоКалина Иванова
13.05.2019 13:3020191210200403Наказат. общ хар-р1317 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаГергана Симеонова
13.05.2019 13:30
20161210100118Гражд. I инстанция501 - ДЕЛБАГюлфие Яхова
13.05.2019 13:30
20181210101017Гражд. I инстанция102 - ИсковеЕмилия Дончева
13.05.2019 14:0020191210200433Административно наказателно4010 КАТГергана Симеонова
13.05.2019 14:3020181210201032Наказат. частен хар-р1720 Клевета и квалифицирана клеветаГергана Симеонова
13.05.2019 15:00
20171210101630Гражд. I инстанция302 - Вещни искове  и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещЕмилия Дончева
13.05.2019 16:00
20181210101169Гражд. I инстанция203 - Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014Емилия Дончева
14.05.2019 08:4520191210200517Частно наказат. дело2110 Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК)Владимир Пензов
14.05.2019 09:0020191210200508Административно наказателно4010 КАТВладимир Пензов
14.05.2019 09:00
20181210100859Гражд. I инстанция501 - ДелбаВера Коева
14.05.2019 09:00
20181210102605Гражд. I инстанция201 - Облигационни искове между съсобственициВера Коева
14.05.2019 09:00
20191210100926Гражд. I инстанция112 - Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.Вера Коева
14.05.2019 09:00
20191210100438Гражд. I инстанция105 - Искове по СК - издръжка, изменениеВера Коева
14.05.2019 09:1020191210200122Административно наказателно4010 КАТВладимир Пензов
14.05.2019 09:2020191210200516Административно наказателно4380 Други административни от наказателен характер делаВладимир Пензов
14.05.2019 09:2020191210200736Частно наказат. дело2430 Производство по делегация на български и чуждестранни съдилища по наказателни делаГеорги Янев
14.05.2019 09:3020191210200528Административно наказателно4240 ИАААВладимир Пензов
14.05.2019 09:3020191210200042Наказат. общ хар-р604 Неплащане на издръжкаГеорги Янев
14.05.2019 09:30
20181210101734Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеГабриела Тричкова
14.05.2019 09:4020191210200619Административно наказателно4120 Комисия за защита на потребителитеЕкатерина Николова
14.05.2019 09:5020191210200644Административно наказателно4010 КАТЕкатерина Николова
14.05.2019 09:5020191210200633Административно наказателно4010 КАТВладимир Пензов
14.05.2019 10:0020191210200647Административно наказателно4010 КАТВладимир Пензов
14.05.2019 10:0020191210200648Административно наказателно4010 КАТГеорги Янев
14.05.2019 10:00
20181210102761Гражд. I инстанция706 - Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение”Габриела Тричкова
14.05.2019 10:1020191210200646Административно наказателно4010 КАТГеорги Янев
14.05.2019 10:1020191210200117Административно наказателно4010 КАТВладимир Пензов
14.05.2019 10:2020191210200405Административно наказателно4110 Комисия по хазартаВладимир Пензов
14.05.2019 10:3020191210200620Административно наказателно4120 Комисия за защита на потребителитеГеорги Янев
14.05.2019 10:4020191210200643Административно наказателно4010 КАТЕкатерина Николова
14.05.2019 10:4020191210200608Административно наказателно4010 КАТГеорги Янев
14.05.2019 10:4020191210200419Административно наказателно4010 КАТВладимир Пензов
14.05.2019 10:5020191210200313Административно наказателно4010 КАТЕкатерина Николова
14.05.2019 10:5020181210201501Наказат. частен хар-р1730 Лека телесна повредаГеорги Янев
14.05.2019 11:0020191210200380Административно наказателно4040 НАПВладимир Пензов
14.05.2019 11:00
20181210100725Гражд. I инстанция203 - Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014Вера Коева
14.05.2019 11:1020191210200771Административно наказателно4010 КАТВладимир Пензов
14.05.2019 11:1020191210200903Частно наказат. дело3030 Разпит пред съдия в досъдебното производство – чл. 222, чл. 223 от НПК; разпит на вещо лице - чл.149, ал. 8 от НПКГеорги Янев
14.05.2019 11:3020191210200609Административно наказателно4010 КАТЕкатерина Николова
14.05.2019 11:3020191210200902Частно наказат. дело3030 Разпит пред съдия в досъдебното производство – чл. 222, чл. 223 от НПК; разпит на вещо лице - чл.149, ал. 8 от НПКГеорги Янев
14.05.2019 11:30
20181210102180Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеВера Коева
14.05.2019 11:30
20191210100479Гражд. I инстанция706 - Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение”Габриела Тричкова
14.05.2019 11:5020191210200297Частно наказат. дело2110 Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК)Георги Янев
14.05.2019 13:0020191210200588Наказат. частен хар-р1700 НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА ОТ ЧАСТЕН ХАРАКТЕР - по тъжба на пострадалия (НПК)Георги Янев
14.05.2019 13:3020181210201279Наказат. общ хар-р601 Престъпления против брака и семействотоВладимир Пензов
14.05.2019 13:3020191210200670Наказат. общ хар-р604 Неплащане на издръжкаГеорги Янев
14.05.2019 14:0020191210200226Административно наказателно4350 Производства по приложението на чл.78а НКЕкатерина Николова
14.05.2019 14:0020191210200447Наказат. общ хар-р922 Набедяване в престъпление пред орган на властГеорги Янев
14.05.2019 15:3020191210200289Наказат. общ хар-р1306 Незаконно производство, придобиване, държане и предаване на оръжие, боеприпаси и взривовеГеорги Янев
14.05.2019 15:3020191210200727Наказат. общ хар-р310 Тежка или средна телесна повреда, причинена по непредпазливостВладимир Пензов
15.05.2019 09:00
20191210100341Гражд. I инстанция102 - ИсковеТатяна Маркова
15.05.2019 09:20
20191210100589Частно гражданско1201 - Процедура по Регламент 1393/2007 гСилвия Николова
15.05.2019 09:20
20191210100998Гражд. I инстанция112 - Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.Гюлфие Яхова
15.05.2019 09:25
20181210103030Частно гражданско1201 - Процедура по Регламент 1393/2007 гСилвия Николова
15.05.2019 09:25
20191210100929Гражд. I инстанция112 - Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.Силвия Николова
15.05.2019 09:3020191210200027Наказат. общ хар-р302 Средна телесна повредаКалина Иванова
15.05.2019 09:3020191210200668Частно наказат. дело2420 Производство по искания за задължително настаняване и лечение по чл. 154,ал. 2 и 3 и по чл. 157 от Закона за здраветоГергана Симеонова
15.05.2019 09:30
20171210101387Гражд. I инстанция217 - Искове по КЗСилвия Николова
15.05.2019 09:30
20161210102275Гражд. I инстанция217 - Искове по КЗСилвия Николова
15.05.2019 09:30
20181210102169Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеГюлфие Яхова
15.05.2019 09:30
20171210100066Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеСилвия Николова
15.05.2019 09:30
20191210101030Гражд. I инстанция103 - Искове по СК - развод по взаимно съгласиеТатяна Маркова
15.05.2019 09:50
20191210100971Гражд. I инстанция103 - Искове по СК - развод по взаимно съгласиеТатяна Маркова
15.05.2019 10:00
20161210101956Гражд. I инстанция501 - ДелбаСилвия Николова
15.05.2019 10:00
20171210103469Гражд. I инстанция302 - Вещни искове  и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещГюлфие Яхова
15.05.2019 10:00
20181210103032Гражд. I инстанция203 - Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014Татяна Маркова
15.05.2019 10:25
20181210102598Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеСилвия Николова
15.05.2019 10:3020181210200362Наказат. общ хар-р930 Неизпълнение на съдебно решениеКристина Панкова
15.05.2019 10:30
20181210100355Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеСилвия Николова
15.05.2019 11:00
20171210100488Гражд. I инстанция302 - Вещни искове  и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещСилвия Николова
15.05.2019 11:00
20191210100562Гражд. I инстанция104 - Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на  мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки  и др.Гюлфие Яхова
15.05.2019 11:00
20181210103040Гражд. I инстанция203 - Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014Татяна Маркова
15.05.2019 11:15
20181210100866Гражд. I инстанция604 -

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение
Силвия Николова
15.05.2019 11:3020191210200765Административно наказателно4350 Производства по приложението на чл.78а НККалина Иванова
15.05.2019 13:0020191210200300Наказат. частен хар-р1720 Клевета и квалифицирана клеветаКалина Иванова
15.05.2019 13:20
20191210100772Гражд. I инстанция112 - Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.Емилия Дончева
15.05.2019 13:30
20181210103076Гражд. I инстанция302 - Вещни искове  и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещТатяна Маркова
15.05.2019 13:30
20181210102878Гражд. I инстанция203 - Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014Емилия Дончева
15.05.2019 14:0020191210200707Административно наказателно4290 МОСВКристина Панкова
15.05.2019 14:0020191210200912Наказат. общ хар-р1007 Ползване на неистински или преправен документГеорги Янев
15.05.2019 15:0020191210200692Административно наказателно4010 КАТКристина Панкова
15.05.2019 15:3020181210201532Наказат. общ хар-р702 Квалифицирани състави на кражбаКристина Панкова
15.05.2019 16:0020191210200769Административно наказателно4010 КАТКристина Панкова
15.05.2019 16:00
20191210100517Гражд. I инстанция111 - Производства по Закона за защита от домашното насилиеСилвия Николова
15.05.2019 16:00
20191210100168Гражд. I инстанция104 - Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на  мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки  и др.Емилия Дончева
16.05.2019 09:0020181210200753Наказат. общ хар-р702 Квалифицирани състави на кражбаВладимир Пензов
16.05.2019 09:00
20181210102950Гражд. I инстанция203 - Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014Вера Коева
16.05.2019 09:00
20191210100890Гражд. I инстанция103 - Искове по СК - развод по взаимно съгласиеВера Коева
16.05.2019 09:3020191210200661Наказат. общ хар-р1005 Документни престъпленияГергана Симеонова
16.05.2019 09:3020181210202651Наказат. общ хар-р718 ОбсебванеЕкатерина Николова
16.05.2019 09:50
20191210100760Частно гражданско1017 - Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лицеГабриела Тричкова
16.05.2019 10:00
20181210101882Гражд. I инстанция214 - Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеГабриела Тричкова
16.05.2019 10:3020181210201369Наказат. общ хар-р814 Продажба и държане на акцизни стоки без бандеролВладимир Пензов
16.05.2019 10:30
20161210101935Гражд. I инстанция302 - Вещни искове  и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещГабриела Тричкова
16.05.2019 10:30
20191210100341Гражд. I инстанция102 - ИсковеТатяна Маркова
16.05.2019 11:00
20181210102053Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеГабриела Тричкова
16.05.2019 11:3020191210200501Административно наказателно1319 Подправка и използване на контролни знаци и идетификационни номераВладимир Пензов
16.05.2019 13:0020181210202684Наказат. общ хар-р740 Унищожаване и поврежданеГергана Симеонова
16.05.2019 13:0020191210200370Административно наказателно4010 КАТВладимир Пензов
16.05.2019 13:3020191210200264Наказат. общ хар-р702 Квалифицирани състави на кражбаВладимир Пензов
16.05.2019 13:3020181210201725Наказат. общ хар-р302 Средна телесна повредаГергана Симеонова
16.05.2019 14:0020181210202368Наказат. общ хар-р811 Престъпления против кредиторитеЕкатерина Николова
16.05.2019 14:0020181210200698Наказат. частен хар-р1700 НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА ОТ ЧАСТЕН ХАРАКТЕР - по тъжба на пострадалия (НПК)Гергана Симеонова
16.05.2019 14:00
20171210101699Гражд. I инстанция302 - Вещни искове  и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещГабриела Тричкова
16.05.2019 15:3020191210200159Наказат. общ хар-р1317 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаВладимир Пензов
16.05.2019 16:0020191210200520Административно наказателно4010 КАТЕкатерина Николова
17.05.2019 09:30
20191210100977Гражд. I инстанция111 - Производства по Закона за защита от домашното насилиеТатяна Маркова
17.05.2019 10:0020191210200669Наказат. общ хар-р930 Неизпълнение на съдебно решениеКристина Панкова
17.05.2019 10:00
20181210102020Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеДимитър Беровски
17.05.2019 10:00
20181210102889Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеДимитър Беровски
17.05.2019 10:00
20181210101558Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеДимитър Беровски
17.05.2019 10:3020191210200792Административно наказателно4350 Производства по приложението на чл.78а НККристина Панкова
17.05.2019 11:0020191210200693Наказат. общ хар-р1003 Съставяне на официален документ с невярно съдържаниеКристина Панкова
17.05.2019 11:00
20181210101640Гражд. I инстанция704 - Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичествоДимитър Беровски
17.05.2019 11:00
20191210100349Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеТатяна Маркова
17.05.2019 13:3020191210200184Административно наказателно4350 Производства по приложението на чл.78а НККристина Панкова
17.05.2019 14:00
20181210102861Гражд. I инстанция302 - Вещни искове  и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещДимитър Беровски
17.05.2019 14:00
20181210102918Гражд. I инстанция706 - Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение”Татяна Маркова
17.05.2019 15:00
20181210101700Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеДимитър Беровски
17.05.2019 15:3020191210200530Административно наказателно4010 КАТКристина Панкова
17.05.2019 16:0020191210200364Частно наказат. дело2110 Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК)Кристина Панкова
17.05.2019 16:00
20181210102332Гражд. I инстанция111 - Производства по Закона за защита от домашното насилиеГабриела Тричкова
20.05.2019 09:15
20191210100999Гражд. I инстанция103 - Искове по СК - развод по взаимно съгласиеДимитър Беровски
20.05.2019 09:3020191210200360Наказат. общ хар-р504 Нарушаване неприкосновеността на жилището и кореспонденциятаКалина Иванова
20.05.2019 09:30
20191210100758Частно гражданско1017 - Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лицеДимитър Беровски
20.05.2019 10:00
20181210101694Гражд. I инстанция501 - ДелбаСилвия Николова
20.05.2019 10:00
20191210100172Гражд. I инстанция501 - ДелбаДимитър Беровски
20.05.2019 11:0020191210200897Наказат. общ хар-р1317 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаЕкатерина Николова
20.05.2019 11:00
20181210103082Гражд. I инстанция217 - Искове по КЗДимитър Беровски
20.05.2019 11:00
20181210103087Гражд. I инстанция214 - Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеДимитър Беровски
20.05.2019 13:00
20111210102330Гражд. I инстанция705 - ЧЛ.203 АЛ.2 КТ ВЪВ ВР. С ЧЛ.208 Т.2 КТ ЧЛ.211 К ЧЛ.49 ЧЛ.53 И ЧЛ.54 И ЧЛ.54 ЗЗД ЧЛ.86 АЛ.1 ЗЗДСилвия Николова
20.05.2019 14:00
20191210101169Частно гражданско1205 - Съдебни поръчки по чл. 25 ГПК; Хагска конвенция от 1965 г. за връчване на книжаЕмилия Дончева
20.05.2019 15:0020191210200628Наказат. общ хар-р1317 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаКристина Панкова
20.05.2019 15:00
20171210103462Гражд. I инстанция205 - Искове по ЗЗДискр.Силвия Николова
20.05.2019 16:00
20181210101092Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеСилвия Николова
21.05.2019 09:0020181210202326Наказат. частен хар-р1700 НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА ОТ ЧАСТЕН ХАРАКТЕР - по тъжба на пострадалия (НПК)Владимир Пензов
21.05.2019 09:00
20181210100351Гражд. I инстанция214 - Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеВера Коева
21.05.2019 09:00
20181210102839Гражд. I инстанция302 - Вещни искове  и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещВера Коева
21.05.2019 09:00
20181210101912Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеВера Коева
21.05.2019 09:00
20181210102462Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеВера Коева
21.05.2019 09:00
20181210100351Гражд. I инстанция214 - Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеВера Коева
21.05.2019 09:15
20181210102470Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеГабриела Тричкова
21.05.2019 09:3020181210201531Наказат. частен хар-р1730 Лека телесна повредаЕкатерина Николова
21.05.2019 09:3020191210200736Частно наказат. дело2430 Производство по делегация на български и чуждестранни съдилища по наказателни делаГеорги Янев
21.05.2019 09:30
20191210100288Гражд. I инстанция104 - Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на  мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки  и др.Габриела Тричкова
21.05.2019 09:45
20191210101085Гражд. I инстанция103 - Искове по СК - развод по взаимно съгласиеГабриела Тричкова
21.05.2019 10:0020191210200366Наказат. общ хар-р1301 Умишлен палежГеорги Янев
21.05.2019 10:00
20191210100087Гражд. I инстанция214 - Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеВера Коева
21.05.2019 10:30
20181210102286Гражд. I инстанция214 - Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеГабриела Тричкова
21.05.2019 11:0020191210200640Наказат. частен хар-р1730 Лека телесна повреда Георги Янев
21.05.2019 11:00
20171210100903Гражд. I инстанция501 - ДелбаГабриела Тричкова
21.05.2019 13:15
20181210102627Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеГабриела Тричкова
21.05.2019 13:3020181210200533Наказат. общ хар-р814 Продажба и държане на акцизни стоки без бандеролГеорги Янев
21.05.2019 13:3020181210202061Наказат. частен хар-р1730 Лека телесна повредаВладимир Пензов
21.05.2019 13:3020191210200299Наказат. общ хар-р705 Кражба, представляваща опасен рецидивКристина Панкова
21.05.2019 13:30
20131210102264Гражд. I инстанция501 - ЧЛ.34 ЗСГабриела Тричкова
21.05.2019 13:4520191210200110Административно наказателно4010 КАТЕкатерина Николова
21.05.2019 13:45
20191210100785Гражд. I инстанция101 - Искове по СК - имуществени отношения между съпрузиГабриела Тричкова
21.05.2019 14:0020191210200197Наказат. частен хар-р1700 НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА ОТ ЧАСТЕН ХАРАКТЕР - по тъжба на пострадалия (НПК)Екатерина Николова
21.05.2019 14:3020191210200231Наказат. общ хар-р1317 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаГергана Симеонова
21.05.2019 15:3020191210200026Административно наказателно4290 МОСВЕкатерина Николова
21.05.2019 15:3020181210201437Наказат. общ хар-р604 Неплащане на издръжкаВладимир Пензов
21.05.2019 16:3020191210200695Частно наказат. дело2110 Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК)Екатерина Николова
22.05.2019 09:00
20191210100048Гражд. I инстанция217 - Искове по КЗГюлфие Яхова
22.05.2019 09:00
20191210100089Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеГюлфие Яхова
22.05.2019 09:25
20181210102137Гражд. I инстанция214 - Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеСилвия Николова
22.05.2019 09:30
20171210100675Гражд. I инстанция302 - Вещни искове  и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещСилвия Николова
22.05.2019 09:30
20181210103003Гражд. I инстанция104 - Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на  мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки  и др.Татяна Маркова
22.05.2019 10:0020181210201567Наказат. частен хар-р1740 Лека телесна повреда без разстройство на здраветоКалина Иванова
22.05.2019 10:0020191210200567Наказат. общ хар-р604 Неплащане на издръжкаКристина Панкова
22.05.2019 10:00
20181210101911Гражд. I инстанция214 - Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеГюлфие Яхова
22.05.2019 10:00
20191210100997Гражд. I инстанция112 - Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.Татяна Маркова
22.05.2019 10:3020181210202608Наказат. общ хар-р702 Квалифицирани състави на кражбаКристина Панкова
22.05.2019 11:00
20191210100214Гражд. I инстанция501 - ДелбаГюлфие Яхова
22.05.2019 11:00
20181210101231Гражд. I инстанция701 - Искове за трудово възнаграждениеТатяна Маркова
22.05.2019 11:10
20191210100552Гражд. I инстанция102 - ИсковеГюлфие Яхова
22.05.2019 11:40
20191210100499Гражд. I инстанция706 - Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение”Гюлфие Яхова
22.05.2019 13:0020191210200760Административно наказателно4010 КАТКалина Иванова
22.05.2019 13:0020191210200770Административно наказателно4010 КАТКалина Иванова
22.05.2019 13:00
20161210101005Гражд. I инстанция501 - ДелбаСилвия Николова
22.05.2019 13:00
20191210101038Гражд. I инстанция102 - ИсковеТатяна Маркова
22.05.2019 13:3020191210200280Наказат. общ хар-р604 Неплащане издръжкаКалина Иванова
22.05.2019 13:30
20181210102784Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеТатяна Маркова
22.05.2019 14:0020191210200733Наказат. общ хар-р739 Вещно укривателствоКристина Панкова
22.05.2019 14:00
20161210102194Гражд. I инстанция203 - Искове за обезщетение от деликтСилвия Николова
22.05.2019 14:15
20181210100104Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеСилвия Николова
22.05.2019 14:3020181210201743Наказат. общ хар-р302 Средна телесна повредаКристина Панкова
22.05.2019 14:30
20171210103300Гражд. I инстанция302 - Вещни искове  и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещСилвия Николова
22.05.2019 15:3020181210201778Наказат. частен хар-р1730 Лека телесна повредаКристина Панкова
23.05.2019 09:0020191210200809Наказат. общ хар-р702 Квалифицирани състави на кражбаВладимир Пензов
23.05.2019 09:3020191210200539Административно наказателно4010 КАТГеорги Янев
23.05.2019 09:4020191210200768Административно наказателно4290 МОСВГеорги Янев
23.05.2019 09:45
20181210101734Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеГабриела Тричкова
23.05.2019 09:5020191210200708Административно наказателно4010 КАТГеорги Янев
23.05.2019 10:0020181210202270Наказат. общ хар-р302 Средна телесна повредаЕкатерина Николова
23.05.2019 10:0020191210200531Наказат. общ хар-р814 Продажба и държане на акцизни стоки без бандеролВладимир Пензов
23.05.2019 10:0020191210200898Частно наказат. дело2420 Производство по искания за задължително настаняване и лечение по чл. 154,ал. 2 и 3 и по чл. 157 от Закона за здраветоГеорги Янев
23.05.2019 10:00
20181210102943Гражд. I инстанция214 - Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеГабриела Тричкова
23.05.2019 10:30
20191210100261Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеГабриела Тричкова
23.05.2019 10:40
20181210102982Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеГабриела Тричкова
23.05.2019 13:0020191210200288Наказат. общ хар-р1312 Причиняване на телесни повреди и щети в транспортаГергана Симеонова
23.05.2019 13:3020181210202321Административно наказателно4070 ДНСКГергана Симеонова
23.05.2019 13:3020191210200348Наказат. частен хар-р1710 Обида и квалифицирана обидаВладимир Пензов
23.05.2019 14:0020191210200349Наказат. общ хар-р701 КражбаЕкатерина Николова
23.05.2019 14:0020191210200042Наказат. общ хар-р604 Неплащане на издръжкаГеорги Янев
23.05.2019 15:0020171210200201Наказат. частен хар-р1740 Лека телесна повреда без разстройство на здраветоВладимир Пензов
23.05.2019 16:3020191210200244Административно наказателно4010 КАТЕкатерина Николова
27.05.2019 09:0020191210200506Административно наказателно4010 КАТГергана Симеонова
27.05.2019 09:3020181210202600Наказат. общ хар-р707 Привилегирован състав на кражбаГергана Симеонова
27.05.2019 10:0020181210202332Наказат. общ хар-р1317 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаКалина Иванова
27.05.2019 10:0020191210200115Административно наказателно4010 КАТГергана Симеонова
27.05.2019 10:00
20181210101525Гражд. I инстанция501 - ДелбаЕмилия Дончева
27.05.2019 10:3020191210200607Административно наказателно4340 Здравна инспекцияГергана Симеонова
27.05.2019 11:3020191210200824Наказат. общ хар-р811 Престъпления против кредиторитеКалина Иванова
27.05.2019 12:30
20181210102327Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеСилвия Николова
27.05.2019 12:50
20161210102978Гражд. I инстанция306 - Искове по ЗУЕССилвия Николова
27.05.2019 13:15
20181210101433Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеСилвия Николова
27.05.2019 13:20
20181210101505Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеСилвия Николова
27.05.2019 13:3020191210200183Частно наказат. дело2110 Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК)Гергана Симеонова
27.05.2019 13:30
20181210103008Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеСилвия Николова
27.05.2019 14:0020181210202686Частно наказат. дело2400 Производство по молби за реабилитацияГергана Симеонова
27.05.2019 14:30
20181210102756Гражд. I инстанция217 - Искове по КЗСилвия Николова
27.05.2019 15:0020191210200731Административно наказателно4380 Други административни от наказателен характер делаГергана Симеонова
27.05.2019 15:00
20181210102751Гражд. I инстанция203 - Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014Емилия Дончева
27.05.2019 15:3020191210200767Административно наказателно4290 МОСВГергана Симеонова
27.05.2019 15:30
20171210103232Гражд. I инстанция206 - Искове, основани на неоснователно обогатяванеСилвия Николова
27.05.2019 16:30
20181210100304Гражд. I инстанция501 - ДелбаСилвия Николова
28.05.2019 09:00
20181210103079Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеВера Коева
28.05.2019 09:00
20181210102854Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеВера Коева
28.05.2019 09:00
20191210100031Гражд. I инстанция102 - ИсковеВера Коева
28.05.2019 09:00
20191210100639Гражд. I инстанция112 - Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.Вера Коева
28.05.2019 09:00
20181210102903Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеВера Коева
28.05.2019 09:00
20191210101084Гражд. I инстанция111 - Производства по Закона за защита от домашното насилиеЕмилия Дончева
28.05.2019 09:3020181210202164Наказат. частен хар-р1700 НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА ОТ ЧАСТЕН ХАРАКТЕР - по тъжба на пострадалия (НПК)Георги Янев
28.05.2019 09:3020191210200397Наказат. общ хар-р1750 Закана с убийство или с друго престъпление против личността и имота на другигоКалина Иванова
28.05.2019 09:4020191210200660Наказат. общ хар-р705 Кражба, представляваща опасен рецидивЕкатерина Николова
28.05.2019 10:00
20181210100722Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеВера Коева
28.05.2019 10:1520191210200719Наказат. частен хар-р1730 Лека телесна повредаЕкатерина Николова
28.05.2019 11:0020191210200296Частно наказат. дело2110 Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК)Екатерина Николова
28.05.2019 11:0020181210202619Наказат. общ хар-р1314 Причиняване на телесна повреда при управление на МПС в квалифицирани случаиГеорги Янев
28.05.2019 11:00
20171210103353Гражд. I инстанция302 - Вещни искове  и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещВера Коева
28.05.2019 11:30
20191210100028Гражд. I инстанция111 - Производства по Закона за защита от домашното насилиеВера Коева
28.05.2019 13:0020191210200668Частно наказат. дело2420 Производство по искания за задължително настаняване и лечение по чл. 154,ал. 2 и 3 и по чл. 157 от Закона за здраветоГергана Симеонова
28.05.2019 13:3020161210201627Наказат. общ хар-р1333 Чл.109, ал.1-3Владимир Пензов
28.05.2019 13:3020191210200842Административно наказателно4010 КАТГеорги Янев
28.05.2019 13:4020191210200552Частно наказат. дело2400 Производство по молби за реабилитацияЕкатерина Николова
28.05.2019 13:4020191210200818Административно наказателно4040 НАПГеорги Янев
28.05.2019 14:0020181210200532Наказат. частен хар-р1700 НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА ОТ ЧАСТЕН ХАРАКТЕР - по тъжба на пострадалия (НПК)Гергана Симеонова
28.05.2019 14:0020191210200145Наказат. общ хар-р811 Престъпления против кредиторитеЕкатерина Николова
28.05.2019 14:0020191210200588Наказат. частен хар-р1700 НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА ОТ ЧАСТЕН ХАРАКТЕР - по тъжба на пострадалия (НПК)Георги Янев
28.05.2019 14:3020181210200850Наказат. общ хар-р1314 Причиняване на телесна повреда при управление на МПС в квалифицирани случаиЕкатерина Николова
29.05.2019 09:3020191210200422Административно наказателно4010 КАТКристина Панкова
29.05.2019 09:30
20181210102063Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеСилвия Николова
29.05.2019 10:0020191210200509Административно наказателно4060 Агенция "Митници"Кристина Панкова
29.05.2019 10:0020191210200844Административно наказателно4010 КАТКалина Иванова
29.05.2019 10:0020191210200816Административно наказателно4040 НАПКалина Иванова
29.05.2019 10:00
20161210101173Гражд. I инстанция601 - Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеСилвия Николова
29.05.2019 10:3020191210200442Административно наказателно4110 Комисия по хазартаКалина Иванова
29.05.2019 10:4520191210200402Наказат. общ хар-р701 КражбаКалина Иванова
29.05.2019 11:15
20181210100354Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеСилвия Николова
29.05.2019 11:3020181210201840Наказат. частен хар-р1700Кристина Панкова
29.05.2019 11:30
20171210102045Гражд. I инстанция701 - Искове за трудово възнаграждениеСилвия Николова
29.05.2019 13:0020191210200702Наказат. общ хар-р702 Квалифицирани състави на кражбаКалина Иванова
29.05.2019 13:00
20161210102687Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеСилвия Николова
29.05.2019 13:10
20181210101845Гражд. I инстанция501 - ДелбаЕмилия Дончева
29.05.2019 13:30
20181210101865Гражд. I инстанция303 - Иск за изкупуване на част от съсобствен имотСилвия Николова
29.05.2019 14:00
20191210100505Гражд. I инстанция701 - Искове за трудово възнаграждениеЕмилия Дончева
29.05.2019 14:1520191210200769Административно наказателно4010 КАТКристина Панкова
29.05.2019 14:3020171210202504Наказат. частен хар-р1710 Обида и квалифицирана обидаКристина Панкова
29.05.2019 14:30
20181210101717Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеЕмилия Дончева
29.05.2019 14:40
20181210100785Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеЕмилия Дончева
29.05.2019 15:00
20181210102074Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеЕмилия Дончева
29.05.2019 15:30
20181210102647Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеЕмилия Дончева
29.05.2019 16:00
20051210100682Гражд. I инстанция501 - ДЕЛБАСилвия Николова
30.05.2019 09:0020181210200399Наказат. частен хар-р1730 Лека телесна повредаВладимир Пензов
30.05.2019 09:0020191210200521Административно наказателно4380 Други административни от наказателен характер делаГергана Симеонова
30.05.2019 09:3020191210200772Административно наказателно4010 КАТГергана Симеонова
30.05.2019 09:30
20191210100829Гражд. I инстанция105 - Искове по СК - издръжка, изменениеЕмилия Дончева
30.05.2019 10:0020181210202714Административно наказателно4350 Производства по приложението на чл.78а НКЕкатерина Николова
30.05.2019 10:3020191210200815Административно наказателно4010 КАТГергана Симеонова
30.05.2019 11:0020181210200520Наказат. частен хар-р1700 НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА ОТ ЧАСТЕН ХАРАКТЕР - по тъжба на пострадалия (НПК)Гергана Симеонова
30.05.2019 13:0020191210200257Наказат. общ хар-р302 Средна телесна повредаГергана Симеонова
30.05.2019 13:3020171210201369Наказат. частен хар-р1740 Лека телесна повреда без разстройство на здраветоВладимир Пензов
30.05.2019 13:3020181210202714Административно наказателно4350 Производства по приложението на чл.78а НКЕкатерина Николова
30.05.2019 14:3020191210200444Административно наказателно4310 РИОСВГергана Симеонова
30.05.2019 15:0020191210200519Административно наказателно4010 КАТГергана Симеонова
30.05.2019 15:3020181210202229Наказат. общ хар-р814 Продажба и държане на акцизни стоки без бандеролГергана Симеонова
31.05.2019 08:45
20171210101630Гражд. I инстанция302 - Вещни искове  и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещЕмилия Дончева
31.05.2019 10:0020191210200299Наказат. общ хар-р705 Кражба, представляваща опасен рецидивКристина Панкова
31.05.2019 10:00
20181210102184Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеДимитър Беровски
31.05.2019 10:30
20191210100962Гражд. I инстанция104 - Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на  мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки  и др.Димитър Беровски
31.05.2019 13:3020191210200047Наказат. частен хар-р1730 Лека телесна повредаКристина Панкова
31.05.2019 15:0020191210200707Административно наказателно4290 МОСВКристина Панкова
Навигация
Новини, съобщения, мнения
Справки по дела
Вашите права в ЕС
Полезно да знаете
Календар
No calendar found.
Брояч на посещенията
Automatic translation
Търсене
Търсене в сайта
Звукова версия
Център по медиация
Контакти
Адрес
гр. Благоевград
пл. Васил Левски 1
Телефони:

Регистратура

073 889816

Гражданско деловодство

073 889834
Наказателно деловодство

073 889851

Председател

073 889826
Дежурен призовкар

073 889803

Раб. време: 08:30-17:00

Факс:

073 882739

e-mail:
blagoevgrad-rs@justice.bg
Благоевградски съдебен р-н
Полезни връзки
Анкета