>
             Стартира участието на Районен съд Благоевград в образователна програма "Съдебна власт - информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури" за учебната 2017/2018г.             С Решение на комисия "Професионална квалификация, информационни технологии и статистика" на ВСС по Протокол № 10 от 08 март 2016г., Единният портал за електронно правосъдие на ВСС се въвежда в реална експлоатация. За повече информация посетете меню Централизиран Единен портал за е-правосъдие на ВСС!!!
Календар

Дата на заседание

Номер  на  делотоВид на делотоПредметСъдия
02.07.2018 09:3020181210201197Административно наказателно4010 КАТКалина Иванова
02.07.2018 09:3020181210201225Административно наказателно4010 КАТКалина Иванова
02.07.2018 09:3020181210201014Административно наказателно4010 КАТКалина Иванова
02.07.2018 09:3020181210201014Административно наказателно4010 КАТКалина Иванова
02.07.2018 10:0020181210201222Административно наказателно4010 КАТКалина Иванова
02.07.2018 10:3020181210201213Частно наказат. дело2110 Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК)Калина Иванова
02.07.2018 11:0020181210201275Административно наказателно4260 МВРКалина Иванова
02.07.2018 11:3020181210201322Наказат. общ хар-р1317 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаКалина Иванова
02.07.2018 11:3020181210201321Наказат. общ хар-р701 КражбаКалина Иванова
02.07.2018 13:3020181210200658Административно наказателно4350 Причиняване на телесни повреди и щети в транспортаГергана Симеонова
02.07.2018 15:3020181210200744Административно наказателно4240 ИАААГергана Симеонова
03.07.2018 09:0020161210100505Гражд. I инстанция201 - Вера Коева
03.07.2018 09:0020181210100621Гражд. I инстанция601 - Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеВера Коева
03.07.2018 09:3020181210200629Наказат. общ хар-р702 Квалифицирани състави на кражбаЕкатерина Николова
03.07.2018 10:3020181210101129Гражд. I инстанция102 - ИсковеВера Коева
03.07.2018 10:3020181210201234Частно наказат. дело2400 Производство по молби за реабилитацияВладимир Пензов
03.07.2018 11:0020181210200753Наказат. общ хар-р702 Квалифицирани състави на кражбаВладимир Пензов
03.07.2018 11:1520171210201635Наказат. общ хар-р740 Унищожаване и поврежданеМирослава Йорданова
03.07.2018 11:3020181210201240Наказат. общ хар-р702 Квалифицирани състави на кражбаВладимир Пензов
03.07.2018 13:3020171210201495Наказат. частен хар-р1720 Клевета и квалифицирана клеветаМирослава Йорданова
03.07.2018 14:0020181210200362Наказат. общ хар-р930 Неизпълнение на съдебно решениеЕкатерина Николова
03.07.2018 15:3020181210200275Наказат. частен хар-р1730 Лека телесна повредаМирослава Йорданова
04.07.2018 09:0020181210200694Наказат. частен хар-р1700 1700-Наказателни дела от частен характер /по тъжба на пострадалия НПК/Калина Иванова
04.07.2018 10:0020181210201226Административно наказателно4010 КАТКристина Панкова
04.07.2018 10:3020181210201348Наказат. общ хар-р1206 ХулиганствоКалина Иванова
04.07.2018 10:3020171210201310Наказат. частен хар-р1700 НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА ОТ ЧАСТЕН ХАРАКТЕР - по тъжба на пострадалия (НПК)Кристина Панкова
04.07.2018 11:0020181210201344Наказат. общ хар-р1317 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаЕкатерина Николова
04.07.2018 11:0020181210200454Административно наказателно4240 ИАААКалина Иванова
04.07.2018 11:0020181210200450Административно наказателно4240 ИАААКалина Иванова
04.07.2018 11:3020181210101576Гражд. I инстанция111 - Производства по Закона за защита от домашното насилиеЕмилия Дончева
04.07.2018 11:3020181210200842Административно наказателно4310 РИОСВКалина Иванова
04.07.2018 13:0020171210102017Гражд. I инстанция208 - Искове за недействителност на правни сделкиЕмилия Дончева
04.07.2018 13:3020171210103104Гражд. I инстанция214 - Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеЕмилия Дончева
04.07.2018 13:3020181210201073Административно наказателно4010 КАТКристина Панкова
04.07.2018 13:4020181210100061Гражд. I инстанция302 - Вещни искове  и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещЕмилия Дончева
04.07.2018 14:0020161210101630Гражд. I инстанция302 - Вещни искове  и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещЕмилия Дончева
04.07.2018 14:0020181210201198Административно наказателно4010 КАТКристина Панкова
04.07.2018 14:2020181210201192Административно наказателно4010 КАТКристина Панкова
04.07.2018 15:0020181210201193Частно наказат. дело Кристина Панкова
04.07.2018 16:0020181210200818Административно наказателно4280 ИАРАКристина Панкова
05.07.2018 09:0020171210103546Гражд. I инстанция302 - Вещни искове  и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещВера Коева
05.07.2018 09:0020181210101423Гражд. I инстанция104 - Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на  мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки  и др.Вера Коева
05.07.2018 09:0020171210200201Наказат. частен хар-р1740 Лека телесна повреда без разстройство на здраветоВладимир Пензов
05.07.2018 09:3020181210201214Наказат. общ хар-р1321 Противозаконно отнемане на МПСЕкатерина Николова
05.07.2018 10:0020171210201369Наказат. частен хар-р1740 Лека телесна повреда без разстройство на здраветоВладимир Пензов
05.07.2018 10:3020181210201169Наказат. общ хар-р1206 ХулиганствоЕкатерина Николова
05.07.2018 11:0020171210101042Гражд. I инстанция101 - 

Искове по СК - имуществени отношения между съпрузи
Вера Коева
05.07.2018 13:0020181210100230Гражд. I инстанция203 - Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014Вера Коева
05.07.2018 13:3020171210201752Административно наказателно4010 КАТВладимир Пензов
05.07.2018 13:3020151210202499Наказат. общ хар-р714 ЧЛ.202 АЛ.2  Т.1 ВР.АЛ.1 ВР.ЧЛ.26 АЛ.1 НККристина Панкова
05.07.2018 13:4520181210200451Административно наказателно4240 ИАААЕкатерина Николова
05.07.2018 14:0020181210201190Административно наказателно4070 ДНСКВладимир Пензов
05.07.2018 14:0020181210200966Административно наказателно4350 Ползване на неистински или преправен документЕкатерина Николова
05.07.2018 14:1520181210201233Административно наказателно4010 КАТВладимир Пензов
05.07.2018 16:0020181210200415Наказат. общ хар-р604 Неплащане на издръжкаЕкатерина Николова
06.07.2018 08:3020171210102556Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеЕмилия Дончева
06.07.2018 09:3020181210201070Наказат. общ хар-р705 Кражба, представляваща опасен рецидивГергана Симеонова
06.07.2018 09:3020181210201027Административно наказателно4240 ИАААКристина Панкова
06.07.2018 10:0020181210101238Гражд. I инстанция111 - Производства по Закона за защита от домашното насилиеГюлфие Яхова
06.07.2018 10:0020181210100143Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеДимитър Беровски
06.07.2018 10:0020181210100960Гражд. I инстанция217 - Искове по КЗДимитър Беровски
06.07.2018 10:0020171210103468Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеДимитър Беровски
06.07.2018 10:0020171210101365Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеДимитър Беровски
06.07.2018 10:0020181210201232Административно наказателно4010 КАТКристина Панкова
06.07.2018 10:0020181210101425Гражд. I инстанция103 - Искове по СК - развод по взаимно съгласиеТатяна Маркова
06.07.2018 10:3020161210202415Наказат. общ хар-р723 ИзмамаКристина Панкова
06.07.2018 11:3020171210202504Наказат. частен хар-р1710 Обида и квалифицирана обидаКристина Панкова
06.07.2018 13:3020181210101559Гражд. I инстанция112 - Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.Димитър Беровски
06.07.2018 14:0020181210201251Наказат. общ хар-р1317 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаКристина Панкова
06.07.2018 15:0020171210202053Наказат. общ хар-р604 Неплащане на издръжкаГергана Симеонова
06.07.2018 15:0020181210201149Наказат. частен хар-р1700 НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА ОТ ЧАСТЕН ХАРАКТЕР - по тъжба на пострадалия (НПК)Кристина Панкова
06.07.2018 16:0020181210200783Административно наказателно4220 ДИТКристина Панкова
09.07.2018 08:3020171210103206Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеЕмилия Дончева
09.07.2018 09:1020181210101647Гражд. I инстанция103 - Искове по СК - развод по взаимно съгласиеГюлфие Яхова
09.07.2018 09:2020181210101093Гражд. I инстанция102 - ИсковеГюлфие Яхова
09.07.2018 09:2020181210101594Гражд. I инстанция103 - Искове по СК - развод по взаимно съгласиеГюлфие Яхова
09.07.2018 09:3020181210201260Наказат. общ хар-р1333 Състави на придобиване и държане на наркотични веществаГеорги Янев
09.07.2018 09:3020181210100001Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеГюлфие Яхова
09.07.2018 09:3020181210100103Гражд. I инстанция201 - Облигационни искове между съсобственициЕмилия Дончева
09.07.2018 09:3020181210200593Наказат. общ хар-р601 чл. 183 от НККалина Иванова
09.07.2018 09:3020181210200873Наказат. частен хар-р1700 НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА ОТ ЧАСТЕН ХАРАКТЕР - по тъжба на пострадалия (НПК)Калина Иванова
09.07.2018 09:5020181210201313Частно наказат. дело2110 Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК)Георги Янев
09.07.2018 10:0020181210200493Наказат. общ хар-р922 Чл.109, ал.1-3Георги Янев
09.07.2018 10:0020171210102913Гражд. I инстанция214 - Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеГюлфие Яхова
09.07.2018 10:0020181210100788Гражд. I инстанция104 - Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на  мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки  и др.Гюлфие Яхова
09.07.2018 10:0020181210100695Гражд. I инстанция217 - Искове по КЗЕмилия Дончева
09.07.2018 10:1520171210103543Гражд. I инстанция217 - Искове по КЗЕмилия Дончева
09.07.2018 10:3020181210100058Гражд. I инстанция102 - ИсковеГюлфие Яхова
09.07.2018 10:3020171210201876Наказат. общ хар-р718 ОбсебванеКристина Панкова
09.07.2018 11:0020181210200937Административно наказателно4010 КАТКалина Иванова
09.07.2018 11:0020181210201187Административно наказателно4040 НАПКалина Иванова
09.07.2018 11:1520181210201224Административно наказателно4010 КАТГеорги Янев
09.07.2018 11:1520181210201201Административно наказателно4220 ДИТГеорги Янев
09.07.2018 11:2020181210201231Административно наказателно4010 КАТГеорги Янев
09.07.2018 11:3020181210200258Наказат. частен хар-р1730 Лека телесна повредаГеорги Янев
09.07.2018 11:3020181210100380Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеЕмилия Дончева
09.07.2018 11:3020181210201195Частно наказат. дело2110 Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК)Калина Иванова
09.07.2018 12:5020181210101620Гражд. I инстанция112 - Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.Емилия Дончева
09.07.2018 13:0020181210200632Наказат. общ хар-р1317 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаГеорги Янев
09.07.2018 13:0020181210200703Административно наказателно4180 ДАМТНГергана Симеонова
09.07.2018 13:0020181210100448Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеЕмилия Дончева
09.07.2018 13:3020181210200532Наказат. частен хар-р1700 НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА ОТ ЧАСТЕН ХАРАКТЕР - по тъжба на пострадалия (НПК)Гергана Симеонова
09.07.2018 14:3020181210201203Наказат. общ хар-р1317 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаГеорги Янев
09.07.2018 14:3020171210101602Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеЕмилия Дончева
09.07.2018 14:3020171210201372Наказат. частен хар-р1730 Лека телесна повредаКристина Панкова
09.07.2018 15:0020181210200533Наказат. общ хар-р814 Продажба и държане на акцизни стоки без бандеролГеорги Янев
09.07.2018 15:0020181210201164Административно наказателно4380 Други административни от наказателен характер делаГергана Симеонова
09.07.2018 15:3020181210201070Наказат. общ хар-р705 Кражба, представляваща опасен рецидивГергана Симеонова
09.07.2018 16:0020181210100257Гражд. I инстанция302 - Вещни искове  и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещЕмилия Дончева
10.07.2018 09:0020171210103439Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеВера Коева
10.07.2018 09:0020161210102929Гражд. I инстанция501 - ДелбаВера Коева
10.07.2018 09:0020171210103134Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеВера Коева
10.07.2018 09:0020181210200752Наказат. общ хар-р740 Унищожаване и поврежданеВладимир Пензов
10.07.2018 09:3020181210201242Частно наказат. дело2110 Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК)Владимир Пензов
10.07.2018 09:3020181210200105Административно наказателно4350 Производства по приложението на чл.78а НКЕкатерина Николова
10.07.2018 10:0020171210101613Гражд. I инстанция104 - Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на  мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки  и др.Вера Коева
10.07.2018 10:0020181210201191Частно наказат. дело Владимир Пензов
10.07.2018 10:3020171210201610Наказат. общ хар-р708 ГрабежВладимир Пензов
10.07.2018 10:3020181210201252Наказат. общ хар-р1317 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаКристина Панкова
10.07.2018 10:5520181210101190Гражд. I инстанция102 - ИсковеСилвия Николова
10.07.2018 11:0020181210200850Наказат. общ хар-р1314 Причиняване на телесна повреда при управление на МПС в квалифицирани случаиЕкатерина Николова
10.07.2018 11:0020181210100231Гражд. I инстанция102 - ИсковеСилвия Николова
10.07.2018 11:3020181210200012Наказат. общ хар-р302 Средна телесна повредаМирослава Йорданова
10.07.2018 11:3020171210103462Гражд. I инстанция205 - Искове по ЗЗДискр.Силвия Николова
10.07.2018 13:0020181210201072Административно наказателно4010 КАТВладимир Пензов
10.07.2018 13:0020171210100037Гражд. I инстанция206 - Искове, основани на неоснователно обогатяванеСилвия Николова
10.07.2018 13:2020181210101426Гражд. I инстанция103 - Искове по СК - развод по взаимно съгласиеСилвия Николова
10.07.2018 13:3020181210200939Наказат. частен хар-р1720 Клевета и квалифицирана клеветаВладимир Пензов
10.07.2018 13:3020171210202488Наказат. общ хар-р424 Блудство с лице, ненавършило 14 г.Гергана Симеонова
10.07.2018 13:3020181210200287Наказат. общ хар-р702 Квалифицирани състави на кражбаМирослава Йорданова
10.07.2018 13:3020081210101422Гражд. I инстанция501 - ДЕЛБАСилвия Николова
10.07.2018 14:0020171210200500Наказат. частен хар-р1740 Лека телесна повреда без разстройство на здраветоЕкатерина Николова
10.07.2018 14:3020171210103246Гражд. I инстанция501 - ДелбаВера Коева
10.07.2018 14:3020151210100083Гражд. I инстанция501 - ДЕЛБАСилвия Николова
10.07.2018 15:0020171210100675Гражд. I инстанция302 - Вещни искове  и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещСилвия Николова
10.07.2018 16:0020181210201022Административно наказателно4240 ИАААЕкатерина Николова
11.07.2018 09:0020171210103288Гражд. I инстанция302 - Вещни искове  и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещВера Коева
11.07.2018 09:0020161210101054Гражд. I инстанция501 - ДелбаСилвия Николова
11.07.2018 09:3020181210101622Гражд. I инстанция103 - Искове по СК - развод по взаимно съгласиеГабриела Тричкова
11.07.2018 09:3020181210201295Административно наказателно4040 НАПКалина Иванова
11.07.2018 09:3020181210200931Административно наказателно4240 ИАААКристина Панкова
11.07.2018 09:3020171210101387Гражд. I инстанция217 - Искове по КЗСилвия Николова
11.07.2018 10:0020161210101319Гражд. I инстанция501 - ДелбаГабриела Тричкова
11.07.2018 10:0020181210201095Наказат. частен хар-р1700 НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА ОТ ЧАСТЕН ХАРАКТЕР - по тъжба на пострадалия (НПК)Калина Иванова
11.07.2018 10:0020181210201249Административно наказателно4040 НАПКристина Панкова
11.07.2018 10:0020171210102045Гражд. I инстанция701 - Искове за трудово възнаграждениеСилвия Николова
11.07.2018 10:3020171210102958Гражд. I инстанция601 - Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеГабриела Тричкова
11.07.2018 10:3020181210201163Наказат. общ хар-р811 Престъпления против кредиторитеКристина Панкова
11.07.2018 10:3020171210101048Гражд. I инстанция217 - Искове по КЗСилвия Николова
11.07.2018 10:4020161210102194Гражд. I инстанция203 - Искове за обезщетение от деликтСилвия Николова
11.07.2018 11:0020181210100943Гражд. I инстанция104 - Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на  мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки  и др.Габриела Тричкова
11.07.2018 11:0020181210200986Наказат. общ хар-р910 Незаконно преминаване през границаКалина Иванова
11.07.2018 11:0020171210100252Гражд. I инстанция501 - ДелбаСилвия Николова
11.07.2018 11:0520181210100160Гражд. I инстанция112 - Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.Силвия Николова
11.07.2018 11:3020181210100373Гражд. I инстанция104 - Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на  мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки  и др.Габриела Тричкова
11.07.2018 11:3020181210200903Наказат. общ хар-р Престъпления против собствеността - Кражба - чл.194 - чл.197 от

НК
Кристина Панкова
11.07.2018 11:3020151210100295Гражд. I инстанция502 - ЧЛ.30 АЛ.1 ЗНСилвия Николова
11.07.2018 11:5520171210102923Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеСилвия Николова
11.07.2018 13:0020171210102717Гражд. I инстанция302 - Вещни искове  и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещЕмилия Дончева
11.07.2018 13:2020171210101606Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеСилвия Николова
11.07.2018 13:2520181210101193Гражд. I инстанция103 - Искове по СК - развод по взаимно съгласиеСилвия Николова
11.07.2018 13:3020181210200819Административно наказателно4240 ИАААКалина Иванова
11.07.2018 13:3020181210200925Наказат. частен хар-р1730 Лека телесна повредаКристина Панкова
11.07.2018 13:3020171210103406Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеСилвия Николова
11.07.2018 13:4020161210100372Гражд. I инстанция306 - Емилия Дончева
11.07.2018 14:4020181210100567Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеЕмилия Дончева
11.07.2018 15:3020181210100641Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеЕмилия Дончева
11.07.2018 15:4520171210102384Гражд. I инстанция211 - Павлов искСилвия Николова
11.07.2018 16:0020181210100903Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеЕмилия Дончева
11.07.2018 16:1020181210100469Гражд. I инстанция102 - ИсковеСилвия Николова
11.07.2018 16:2020161210102275Гражд. I инстанция217 - Искове по КЗСилвия Николова
11.07.2018 16:3020181210101016Гражд. I инстанция111 - Производства по Закона за защита от домашното насилиеСилвия Николова
12.07.2018 09:0020161210101573Гражд. I инстанция302 - Чл.124 ал.1 ГПК,вр.с чл.79 ЗСВера Коева
12.07.2018 09:0020181210100804Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеВера Коева
12.07.2018 09:0020181210100656Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеВера Коева
12.07.2018 09:0020181210200054Наказат. общ хар-р604 Неплащане на издръжкаВладимир Пензов
12.07.2018 09:0020171210103041Гражд. I инстанция302 - Вещни искове  и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещГабриела Тричкова
12.07.2018 09:3020181210100093Гражд. I инстанция214 - Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеГабриела Тричкова
12.07.2018 09:3020181210201105Наказат. общ хар-р1007 Ползване на неистински или преправен документГергана Симеонова
12.07.2018 09:3020181210201045Административно наказателно4240 ИАААЕкатерина Николова
12.07.2018 09:3020181210201045Административно наказателно4240 ИАААЕкатерина Николова
12.07.2018 09:4020181210101695Гражд. I инстанция112 - Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.Габриела Тричкова
12.07.2018 09:4020181210201221Административно наказателно4010 КАТЕкатерина Николова
12.07.2018 09:5020181210201227Административно наказателно4010 КАТЕкатерина Николова
12.07.2018 10:0020171210101865Гражд. I инстанция302 - Вещни искове  и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещВера Коева
12.07.2018 10:0020171210201181Наказат. общ хар-р1318 Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен редВладимир Пензов
12.07.2018 10:0020181210101128Гражд. I инстанция102 - ИсковеГабриела Тричкова
12.07.2018 10:0020181210201131Наказат. общ хар-р1314 Причиняване на телесна повреда при управление на МПС в квалифицирани случаиГергана Симеонова
12.07.2018 10:0020181210201247Административно наказателно4010 КАТЕкатерина Николова
12.07.2018 10:3020141210102329Гражд. I инстанция501 - ЧЛ.34 ЗСГабриела Тричкова
12.07.2018 10:3020181210201229Наказат. общ хар-р1317 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаГергана Симеонова
12.07.2018 11:0020171210100764Гражд. I инстанция214 - Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеВера Коева
12.07.2018 11:0020161210201371Наказат. общ хар-р1007 чл.316,пр.1 НК във вр.с чл.308, ал.2,пр.4,ал.2 от НКВладимир Пензов
12.07.2018 11:0020161210101935Гражд. I инстанция302 - Вещни искове  и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещГабриела Тричкова
12.07.2018 11:0020181210201159Административно наказателно4350 Производства по приложението на чл.78а НКГергана Симеонова
12.07.2018 13:0020181210100208Гражд. I инстанция302 - Вещни искове  и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещГабриела Тричкова
12.07.2018 13:1020181210100002Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеГабриела Тричкова
12.07.2018 13:2020171210102235Гражд. I инстанция214 - Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеГабриела Тричкова
12.07.2018 13:3020171210200612Наказат. общ хар-р424 Блудство с лице, ненавършило 14 г.Владимир Пензов
12.07.2018 14:0020171210100967Гражд. I инстанция501 - ДелбаГабриела Тричкова
12.07.2018 14:0020171210200394Наказат. общ хар-р428 ИзнасилванеЕкатерина Николова
13.07.2018 08:3020181210101523Гражд. I инстанция103 - Искове по СК - развод по взаимно съгласиеЕмилия Дончева
13.07.2018 09:0020181210201096Административно наказателно4310 РИОСВВладимир Пензов
13.07.2018 09:0020181210200807Административно наказателно4040 НАПГергана Симеонова
13.07.2018 09:1020181210201347Административно наказателно4250 БАБХВладимир Пензов
13.07.2018 09:1020181210100932Частно гражданско1017 - Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лицеЕмилия Дончева
13.07.2018 09:2020181210100485Гражд. I инстанция102 - ИсковеЕмилия Дончева
13.07.2018 09:3020181210200660Административно наказателно4240 ИАААГергана Симеонова
13.07.2018 09:3020181210200665Административно наказателно4240 ИАААКристина Панкова
13.07.2018 09:3020181210100993Частно гражданско1017 - Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лицеТатяна Маркова
13.07.2018 09:5020181210201318Административно наказателно4040 НАПГеорги Янев
13.07.2018 10:0020181210201279Наказат. общ хар-р601 Престъпления против брака и семействотоВладимир Пензов
13.07.2018 10:0020181210200666Административно наказателно4240 ИАААГергана Симеонова
13.07.2018 10:0020171210103488Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеДимитър Беровски
13.07.2018 10:0020181210100350Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеДимитър Беровски
13.07.2018 10:0020181210100646Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеДимитър Беровски
13.07.2018 10:0020171210102173Гражд. I инстанция208 - Искове за недействителност на правни сделкиДимитър Беровски
13.07.2018 10:0020171210103247Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеДимитър Беровски
13.07.2018 10:0020171210101341Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеДимитър Беровски
13.07.2018 10:0020181210101697Гражд. I инстанция112 - Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.Димитър Беровски
13.07.2018 10:0020181210200805Административно наказателно4350 Съставяне и подправка на неистински частен или официален документКристина Панкова
13.07.2018 10:0020181210101021Гражд. I инстанция214 - Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеТатяна Маркова
13.07.2018 10:0020181210101021Гражд. I инстанция214 - Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеТатяна Маркова
13.07.2018 10:3020181210201200Наказат. общ хар-р705 Кражба, представляваща опасен рецидивГеорги Янев
13.07.2018 10:4520181210200932Административно наказателно4240 ИАААГергана Симеонова
13.07.2018 11:0020171210200826Наказат. общ хар-р305 Квалифицирани състави на телесна повредаВладимир Пензов
13.07.2018 11:0020181210201046Административно наказателно4240 ИАААГергана Симеонова
13.07.2018 11:0020171210102920Гражд. I инстанция701 - Искове за трудово възнаграждениеДимитър Беровски
13.07.2018 11:1520181210200893Административно наказателно4240 ИАААГергана Симеонова
13.07.2018 11:3020181210200940Наказат. частен хар-р1720 Клевета и квалифицирана клеветаКристина Панкова
13.07.2018 13:0020171210201656Частно наказат. дело2110 Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК)Владимир Пензов
13.07.2018 13:3020171210202276Наказат. частен хар-р1710 Обида и квалифицирана обидаВладимир Пензов
13.07.2018 13:3020181210200831Административно наказателно4240 ИАААГергана Симеонова
13.07.2018 14:0020181210200497Наказат. частен хар-р1700Кристина Панкова
13.07.2018 14:3020181210100300Гражд. I инстанция214 - Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеДимитър Беровски
13.07.2018 15:3020181210201319Административно наказателно4240 ИАААКристина Панкова
16.07.2018 10:3020181210201119Административно наказателно4060 Агенция "Митници"Кристина Панкова
17.07.2018 09:0020181210200996Административно наказателно4010 КАТВладимир Пензов
17.07.2018 10:3020181210200484Административно наказателно4220 ДИТЕкатерина Николова
17.07.2018 11:3020161210202343Наказат. общ хар-р705 Кражба, представляваща опасен рецидивВладимир Пензов
17.07.2018 14:0020171210200416Наказат. общ хар-р1314 Причиняване на телесна повреда при управление на МПС в квалифицирани случаиВладимир Пензов
18.07.2018 09:3020181210101696Гражд. I инстанция112 - Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.Гюлфие Яхова
18.07.2018 09:3020171210101255Гражд. I инстанция704 - Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичествоСилвия Николова
18.07.2018 09:4520181210101244Гражд. I инстанция112 - Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.Силвия Николова
18.07.2018 10:0020181210100517Гражд. I инстанция214 - Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеСилвия Николова
18.07.2018 10:0020181210100518Гражд. I инстанция214 - Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеСилвия Николова
18.07.2018 10:2020151210101342Гражд. I инстанция604 - Чл.422 ГПКСилвия Николова
18.07.2018 10:3020181210200589Наказат. общ хар-р702 Квалифицирани състави на кражбаКристина Панкова
18.07.2018 10:4020171210102395Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеСилвия Николова
18.07.2018 11:0020171210102946Гражд. I инстанция104 - Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на  мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки  и др.Силвия Николова
18.07.2018 11:3020181210100353Гражд. I инстанция601 - Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеСилвия Николова
18.07.2018 13:0020161210101173Гражд. I инстанция601 - Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеСилвия Николова
18.07.2018 14:3020171210102999Гражд. I инстанция214 - Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеСилвия Николова
18.07.2018 15:0020181210100278Гражд. I инстанция706 - Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение”Силвия Николова
18.07.2018 16:0020181210100304Гражд. I инстанция501 - ДелбаСилвия Николова
18.07.2018 16:1520171210102947Гражд. I инстанция206 - Искове, основани на неоснователно обогатяванеСилвия Николова
20.07.2018 10:0020181210100634Гражд. I инстанция208 - Искове за недействителност на правни сделкиТатяна Маркова
26.07.2018 09:0020161210102747Гражд. I инстанция302 - Вещни искове  и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещВера Коева
26.07.2018 09:0020181210100643Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеВера Коева
26.07.2018 09:0020181210100213Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеВера Коева
26.07.2018 09:0020181210100073Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеВера Коева
26.07.2018 13:0020171210103353Гражд. I инстанция302 - Вещни искове  и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещВера Коева
26.07.2018 13:0020181210101526Гражд. I инстанция112 - Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.Вера Коева
Навигация
Новини, съобщения, мнения
Справки по дела
Вашите права в ЕС
Полезно да знаете
Галерия
Календар
Юли 2018
Su
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Брояч на посещенията
Automatic translation
Търсене
Търсене в сайта
Звукова версия
Център по медиация
Контакти
Адрес
гр. Благоевград
пл. Васил Левски 1
Телефони:

Регистратура

073 889816

Гражданско деловодство

073 889834
Наказателно деловодство

073 889851

Адм. секретар

073 889824
Дежурен призовкар

073 889803

Раб. време: 08:30-17:00

Факс:

073 882739

e-mail:
blagoevgrad-rs@justice.bg
Благоевградски съдебен р-н
Полезни връзки
Въпрос на месеца