>
  С Решение на ВСС по Протокол № 56 от 12 ноември 2015г. БлРС заедно с още пет съдилища е определен да участва в пилотното прилагане на новия централизиран Единен портал за електронно правосъдие на ВСС. За повече информация посетете меню Центализиран Единен портал за е-правосъдие на ВСС!!! /пилотно тестване/.
Календар

Насрочени дела за периода 01.02.2016 - 29.02.2016

понеделник, 1 февруари
АН 2441/2015 (по ЗД по пътищата) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
АН 38/2016 (по ЗГ и ЗЛР) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
НОХ 56/2016 (ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ) - 13:00 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
АН 2523/2015 (Административни дела - общо) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
АН 2627/2015 (Административни дела - общо) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
НЧХ 1740/2015 (НЧХД) - 14:30 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова

вторник, 2 февруари
АН 2011/2015 (по ЗД по пътищата) - 9:00 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
НЧХ 1460/2013 (НЧХД) - 9:00 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
НОХ 188/2016 (ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
НОХ 1660/2015 (Престъпления против собствеността - Кражба - чл.194 - чл.197 от НК) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
НОХ 2437/2015 (Документни престъпления) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
НОХ 2448/2015 (ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
НОХ 125/2016 (ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПРАВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ) - 11:30 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
АН 1543/2015 (по ЗД по пътищата) - 13:20 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
НОХ 848/2014 (Общо опасни престъпления - в Транспорта чл.343 от НК ал."а","б","в" и "г") - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
НОХ 7/2016 (Престъпления против собствеността - Документна измама - чл.209 - чл.211 от НК) - 14:00 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
АН 1628/2015 (Административни дела - общо) - 16:30 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова

сряда, 3 февруари
ГД 36/2016 (Искове по СК - Развод по взаимно съгласие) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
ГД 1380/2015 (Вещни искове) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
ГД 1968/2014 (Вещни искове) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова
ГД 269/2015 (Вещни искове) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова
ГД 523/2015 (Искове по СК - лишаване от родителски права и спорове относно родителски права) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
ГД 1574/2015 (Облигационни Искове - Дела от и с/у търговци) - 10:20 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
ГД 2151/2015 (Облигационни Искове - Дела от и с/у търговци) - 10:30 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
ГД 2308/2014 (ИСКОВЕ по КТ) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова
ГД 1984/2015 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
ГД 1508/2015 (Други дела) - 11:10 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
ГД 498/2015 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 11:30 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
ГД 1402/2015 (Искове по КТ - За отмяна на уволнение) - 11:30 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
НОХ 2419/2015 (ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ БРАКА, СЕМЕЙСТВОТО И МЛАДЕЖТА) - 13:00 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова
НОХ 194/2016 (ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ) - 14:00 ч.
Съдия-докладчик: Гюлфие Яхова
НОХ 1991/2015 (ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ БРАКА, СЕМЕЙСТВОТО И МЛАДЕЖТА) - 14:30 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова
АН 2460/2015 (по ЗТСУ) - 14:30 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова
АН 6/2016 (по Закона за митниците) - 15:30 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова
ГД 84/2016 (Искове по СК - Развод по взаимно съгласие) - 15:45 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова
НОХ 2132/2015 (ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ) - 16:00 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова
ГД 3019/2013 (Делби) - 16:00 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова

четвъртък, 4 февруари
ГД 66/2016 (Искове по СК - Развод по взаимно съгласие) - 8:50 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
ГД 3053/2013 (Делби) - 9:00 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
НОХ 467/2015 (Общо опасни престъпления - в Транспорта чл.343 от НК ал."а","б","в" и "г") - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
НОХ 43/2016 (Престъпления против собствеността - Кражба - чл.194 - чл.197 от НК) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
ГД 782/2014 (Вещни искове) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
НЧХ 1304/2014 (НЧХД) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
ГД 2576/2015 (Искове по СК - Развод и недействителност на брака) - 11:45 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
ГД 601/2013 (Делби) - 13:00 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
НОХ 1908/2015 (Общо опасни престъпления - Отглеждане на растения с цел производство на наркотични вещества - чл.354 ал."в" от НК, приготовления за престъпления свързани с наркотични вещества - чл.356а ал."а" от НК) - 14:00 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
НЧХ 2215/2015 (НЧХД) - 14:00 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
НОХ 20/2015 (Престъпления против личността - тежка телесна повреда - чл.128 НК) - 14:00 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
АН 2571/2015 (Административни дела - общо) - 14:30 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
АН 2572/2015 (по ЗД по пътищата) - 14:40 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
АН 2524/2015 (Административни дела - общо) - 14:50 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
АН 2471/2015 (по ЗБС, ЗА, ЗДДС и ДПК) - 15:00 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
НОХ 2118/2015 (ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ) - 15:10 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
АН 2428/2015 (Административни дела - общо) - 15:20 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
ЧНД 2598/2015 (Кумулации - чл.23, 25 и чл.27 от НК) - 15:30 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
АН 1971/2015 (по ЗД по пътищата) - 15:40 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
АН 2470/2015 (по ЗБС, ЗА, ЗДДС и ДПК) - 15:50 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
АН 2608/2015 (Административни дела - общо) - 16:00 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
АН 22/2016 (Административни дела - общо) - 16:20 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
ЧНД 24/2016 (Кумулации - чл.23, 25 и чл.27 от НК) - 16:30 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
НОХ 2636/2015 (Престъпления против собствеността - Кражба - чл.194 - чл.197 от НК) - 16:40 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
НОХ 68/2016 (ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ) - 17:00 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
АН 39/2016 (по ЗГ и ЗЛР) - 17:00 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев

петък, 5 февруари
ГД 1161/2015 (Вещни искове) - 9:00 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
НОХ 2597/2015 (ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ И ОБЩЕСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Гюлфие Яхова
НОХ 2322/2015 (ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова
ГД 1647/2015 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
ГД 1680/2015 (Облигационни Искове - Дела от и с/у търговци) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Деница Урумова
ГД 394/2015 (Вещни Искове - По ЗСПЗЗ) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
ГД 1692/2015 (Облигационни Искове - Дела от и с/у търговци) - 10:30 ч.
Съдия-докладчик: Деница Урумова
НОХ 1669/2015 (Престъпления против собствеността - Кражба - чл.194 - чл.197 от НК) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова
ГД 1704/2015 (Искове по СК - Издръжка) - 11:30 ч.
Съдия-докладчик: Деница Урумова
ГД 1660/2015 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 13:00 ч.
Съдия-докладчик: Деница Урумова
ГД 1870/2015 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Деница Урумова
НОХ 2486/2015 (ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ СОБСТВЕНОСТТА) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова
НОХ 2534/2015 (Престъпления против собствеността - Кражба - чл.194 - чл.197 от НК) - 14:00 ч.
Съдия-докладчик: Гюлфие Яхова
ГД 2088/2015 (Други дела - по Закона срещу домашното насилие) - 14:00 ч.
Съдия-докладчик: Деница Урумова
ГД 776/2015 (Вещни искове) - 14:00 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
ГД 1826/2015 (Облигационни Искове - Дела от и с/у търговци) - 14:30 ч.
Съдия-докладчик: Деница Урумова
ГД 1621/2012 (Делби) - 14:30 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
ГД 1954/2015 (Облигационни Искове - Дела от и с/у търговци) - 15:00 ч.
Съдия-докладчик: Деница Урумова
НОХ 2477/2015 (Престъпления против собствеността - Кражба - чл.194 - чл.197 от НК) - 15:00 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова
ГД 2768/2015 (Други дела - по чл.26-ти от Закона за закрила на детето) - 15:30 ч.
Съдия-докладчик: Деница Урумова
ГД 114/2015 (Облигационни Искове - Дела от и с/у търговци) - 15:30 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
ГД 40/2016 (Искове по СК - Развод по взаимно съгласие) - 15:45 ч.
Съдия-докладчик: Деница Урумова
ЧНД 2528/2015 (Кумулации - чл.23, 25 и чл.27 от НК) - 16:30 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова

понеделник, 8 февруари
ГД 499/2015 (Облигационни Искове - Дела от и с/у търговци) - 9:15 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
НЧХ 1144/2015 (НЧХД) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
ГД 43/2016 (Други дела - по чл.30-ти от Закона за закрила на детето) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
ГД 44/2016 (Други дела - по чл.30-ти от Закона за закрила на детето) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
ГД 26/2016 (Други дела - по чл.26-ти от Закона за закрила на детето) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
ГД 1442/2014 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
НОХ 2458/2015 (Общо опасни престъпления - Отглеждане на растения с цел производство на наркотични вещества - чл.354 ал."в" от НК, приготовления за престъпления свързани с наркотични вещества - чл.356а ал."а" от НК) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
АДМ 4/2015 (Дела от Административен характер) - 10:15 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
НОХ 2228/2015 (Престъпления против собствеността - Кражба - чл.194 - чл.197 от НК) - 10:45 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
ГД 1394/2015 (Искове по СК - лишаване от родителски права и спорове относно родителски права) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
АН 66/2016 (чл. 78 "а" от НК) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
АН 47/2016 (по ЗД по пътищата) - 11:20 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
АН 80/2016 (по Закона за виното и спиртните напитки, Закона за стоковите борси и тържищата) - 11:30 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
АН 2353/2015 (по ЗГ и ЗЛР) - 12:45 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
АН 2281/2015 (Административни дела - общо) - 13:00 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
НОХ 2464/2015 (Документни престъпления) - 13:00 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
НОХ 2522/2015 (Документни престъпления) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
НОХ 154/2016 (ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПРАВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ) - 13:55 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
НОХ 2467/2015 (ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ РЕДА И ОБЩЕСТВЕНОТО СПОКОЙСТВИЕ) - 14:00 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
ГД 48/2016 (Други дела - по Закона срещу домашното насилие) - 14:10 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
ГД 1187/2015 (Облигационни Искове - за непозв. увреждане ) - 14:30 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
ГД 2021/2015 (Облигационни Искове - Дела от и с/у търговци) - 15:00 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова

вторник, 9 февруари
НЧХ 883/2015 (НЧХД) - 9:00 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
ГД 64/2016 (Други дела - по чл.26-ти от Закона за закрила на детето) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
ГД 34/2016 (Други дела - Промяна на име - чл.19 ЗГР) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
ГД 315/2012 (ИСКОВЕ по КТ) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
НЧХ 1579/2015 (НЧХД) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
ГД 2247/2015 (Искове по СК - Развод и недействителност на брака) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
НЧХ 1802/2014 (НЧХД) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
ГД 1901/2015 (Искове по СК - Развод и недействителност на брака) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
ГД 2494/2014 (Вещни искове) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
ГД 985/2015 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 13:00 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
ГД 379/2015 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 13:15 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
НОХ 1919/2015 (ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ БРАКА, СЕМЕЙСТВОТО И МЛАДЕЖТА) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
ГД 1275/2015 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
НОХ 1055/2014 (ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ И ОБЩЕСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ) - 13:40 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
ГД 2862/2015 (Други дела - по Закона срещу домашното насилие) - 14:00 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
АН 2588/2015 (чл. 78 "а" от НК) - 14:00 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
НОХ 1313/2015 (Престъпления против Финансовата, Данъчната и Осигурителната система) - 15:30 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов

сряда, 10 февруари
ГД 2712/2014 (Делби) - 9:00 ч.
Съдия-докладчик: Атанас Иванов
ГД 94/2016 (Искове по СК - Развод по взаимно съгласие) - 9:00 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
ГД 2773/2015 (Други дела - по чл.26-ти от Закона за закрила на детето) - 9:00 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
ГД 2217/2015 (Искове по СК) - 9:10 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
ГД 2361/2015 (Облигационни Искове - Дела от и с/у търговци) - 9:15 ч.
Съдия-докладчик: Атанас Иванов
ГД 2397/2015 (Други дела) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Атанас Иванов
ГД 2530/2015 (Делби) - 9:45 ч.
Съдия-докладчик: Атанас Иванов
ГД 2343/2015 (Други дела - по чл.26-ти от Закона за закрила на детето) - 9:55 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова
ГД 1355/2015 (Вещни искове) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова
ГД 2393/2015 (ИСКОВЕ по КТ) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
АН 2490/2015 (по ЗД по пътищата) - 12:45 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова
НОХ 2499/2015 (Престъпления против собствеността - Присвояване - чл.201 - чл.208 от НК) - 13:00 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова
ГД 1422/2008 (Делби) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова

четвъртък, 11 февруари
АН 2405/2015 (по ЗД по пътищата) - 9:00 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
ГД 1382/2014 (Вещни искове) - 9:00 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
АН 2404/2015 (по ЗД по пътищата) - 9:10 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
АН 2403/2015 (по ЗД по пътищата) - 9:20 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
АН 2012/2015 (по ЗД по пътищата) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
ГД 3249/2012 (Облигационни искове) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
НЧХ 614/2015 (НЧХД) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
АН 2432/2015 (по ЗД по пътищата) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
АН 2566/2015 (Административни дела - общо) - 9:40 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
АН 2573/2015 (по ЗД по пътищата) - 9:50 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
АН 1987/2015 (по ЗБС, ЗА, ЗДДС и ДПК) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
АН 1423/2015 (Административни дела - общо) - 10:10 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
АН 2469/2015 (по ЗБС, ЗА, ЗДДС и ДПК) - 10:20 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
АН 2570/2015 (Административни дела - общо) - 10:30 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
АН 2354/2015 (по ЗГ и ЗЛР) - 10:30 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
АН 2605/2015 (Административни дела - общо) - 10:30 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
АН 2568/2015 (Административни дела - общо) - 10:40 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
АН 2622/2015 (по ЗД по пътищата) - 10:40 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
АН 2567/2015 (Административни дела - общо) - 10:50 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
НОХ 2287/2015 (Документни престъпления) - 10:50 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
НОХ 2287/2015 (Документни престъпления) - 10:50 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
АН 2623/2015 (Административни дела - общо) - 10:50 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
АН 2624/2015 (Административни дела - общо) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
НОХ 1035/2015 (Престъпления против собствеността - Кражба - чл.194 - чл.197 от НК) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
АН 2468/2015 (по Закона за здравното осигуряване) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
АН 2621/2015 (по ЗД по пътищата) - 11:15 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
АН 48/2016 (Административни дела - общо) - 11:30 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
АН 2503/2015 (по Закона за здравното осигуряване) - 11:30 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
АН 40/2016 (по ЗГ и ЗЛР) - 11:40 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
АН 78/2016 (по ЗКПО, ЗДДФЛ, КСО, ЗС) - 11:50 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
АН 60/2016 (по ЗКПО, ЗДДФЛ, КСО, ЗС) - 11:50 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
НОХ 2049/2015 (ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ БРАКА, СЕМЕЙСТВОТО И МЛАДЕЖТА) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
НОХ 2446/2015 (ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ БРАКА, СЕМЕЙСТВОТО И МЛАДЕЖТА) - 13:40 ч.
Съдия-докладчик: Гюлфие Яхова
АН 2569/2015 (Административни дела - общо) - 14:20 ч.
Съдия-докладчик: Гюлфие Яхова
АН 49/2016 (по ЗКПО, ЗДДФЛ, КСО, ЗС) - 14:40 ч.
Съдия-докладчик: Гюлфие Яхова
АН 2360/2015 (Административни дела - общо) - 15:00 ч.
Съдия-докладчик: Гюлфие Яхова
АН 168/2016 (по ЗД по пътищата) - 15:30 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
АН 2380/2015 (Административни дела - общо) - 15:30 ч.
Съдия-докладчик: Гюлфие Яхова
АН 170/2016 (по ЗД по пътищата) - 15:40 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
АН 171/2016 (по ЗД по пътищата) - 15:50 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
АН 127/2016 (по ЗД по пътищата) - 16:00 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
АН 273/2015 (чл. 78 "а" от НК) - 16:00 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
АН 1803/2015 (по ЗД по пътищата) - 16:00 ч.
Съдия-докладчик: Гюлфие Яхова
АН 2577/2015 (по ЗД по пътищата) - 16:10 ч.
Съдия-докладчик: Гюлфие Яхова

петък, 12 февруари
НЧХ 1557/2015 (НЧХД) - 9:00 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
ГД 1744/2015 (Искове по СК - Развод и недействителност на брака) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Деница Урумова
ГД 1863/2014 (Вещни искове) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
НОХ 2288/2015 (Престъпления против собствеността - Кражба - чл.194 - чл.197 от НК) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Гюлфие Яхова
ГД 1802/2015 (Искове по СК - Развод и недействителност на брака) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Деница Урумова
НОХ 2578/2015 (Престъпления против личността - Средна телесна повреда - чл.129 от НК) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова
ГД 976/2015 (Вещни искове) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
ГД 1905/2015 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Деница Урумова
ГД 1615/2014 (Облигационни Искове - Дела от и с/у търговци) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
ГД 1951/2015 (Искове по СК - Издръжка) - 11:30 ч.
Съдия-докладчик: Деница Урумова
НОХ 44/2016 (Престъпления против собствеността - Кражба - чл.194 - чл.197 от НК) - 11:30 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова
ГД 1706/2015 (Облигационни Искове - Дела от и с/у търговци) - 13:00 ч.
Съдия-докладчик: Деница Урумова
ГД 2394/2015 (Искове по СК - Издръжка) - 13:00 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
НОХ 1729/2015 (Престъпления против собствеността - Кражба - чл.194 - чл.197 от НК) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
НЧХ 2100/2015 (НЧХД) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Гюлфие Яхова
ГД 1891/2015 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Деница Урумова
НОХ 9/2016 (ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова
ГД 3015/2013 (Вещни искове) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
ГД 1923/2015 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 14:00 ч.
Съдия-докладчик: Деница Урумова
ГД 2552/2015 (Искове по КТ - За обезщетение по чл.200 от КТ) - 14:30 ч.
Съдия-докладчик: Деница Урумова
НОХ 1502/2015 (ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА) - 14:30 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова
АН 79/2016 (Административни дела - общо) - 16:30 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова

понеделник, 15 февруари
ГД 642/2015 (Облигационни Искове - Дела от и с/у търговци) - 9:20 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
ГД 1709/2015 (Вещни искове) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
НОХ 2445/2015 (Документни престъпления) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
АН 122/2016 (по ЗД по пътищата) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
АН 2138/2015 (по ЗД по пътищата) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
ЧНД 2375/2015 (Кумулации - чл.23, 25 и чл.27 от НК) - 13:00 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
ГД 1025/2014 (Облигационни искове) - 13:00 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова
ГД 95/2016 (Други дела - по Закона срещу домашното насилие) - 14:00 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова
ГД 95/2016 (Други дела - по Закона срещу домашното насилие) - 14:00 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова
ГД 1305/2015 (Облигационни Искове - за непозв. увреждане ) - 14:30 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
НЧХ 2297/2015 (НЧХД) - 14:30 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
ГД 705/2015 (ИСКОВЕ по КТ) - 15:00 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова

вторник, 16 февруари
НОХ 1211/2015 (Престъпления против собствеността - Измама - чл.212 и чл.212 "а" от НК) - 9:00 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
ГД 2446/2015 (Искове по СК - Издръжка) - 9:00 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
ГД 791/2015 (Други дела - по Закона срещу домашното насилие) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
ГД 2156/2015 (Искове по СК - Развод и недействителност на брака) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
ГД 1285/2014 (Вещни искове) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
НОХ 947/2015 (Общо опасни престъпления - в Транспорта чл.343 от НК ал."а","б","в" и "г") - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
ГД 1507/2015 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 10:15 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
ГД 1413/2015 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 10:30 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
ГД 1589/2015 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 10:45 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
НОХ 1863/2015 (ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ БРАКА, СЕМЕЙСТВОТО И МЛАДЕЖТА) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
ГД 1584/2015 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
ГД 2448/2015 (ИСКОВЕ по КТ) - 11:15 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
НОХ 2275/2015 (ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ БРАКА, СЕМЕЙСТВОТО И МЛАДЕЖТА) - 13:00 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
ГД 931/2015 (Облигационни Искове - Дела от и с/у търговци) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
НОХ 2549/2015 (Престъпления против собствеността - Кражба - чл.194 - чл.197 от НК) - 14:30 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
АН 2633/2015 (по ЗД по пътищата) - 15:30 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
АН 23/2016 (по ЗКПО, ЗДДФЛ, КСО, ЗС) - 15:40 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
АН 1799/2015 (по ЗГ и ЗЛР) - 15:50 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
АН 2224/2015 (по ЗБС, ЗА, ЗДДС и ДПК) - 16:00 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
АН 2379/2015 (Административни дела - общо) - 16:15 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
АН 2379/2015 (Административни дела - общо) - 16:15 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
АН 2319/2015 (Административни дела - общо) - 16:30 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова

сряда, 17 февруари
ГД 2089/2015 (Други дела - по чл.26-ти от Закона за закрила на детето) - 9:00 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова
ГД 2821/2015 (Други дела - по чл.26-ти от Закона за закрила на детето) - 9:00 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова
ГД 2822/2015 (Други дела - по чл.26-ти от Закона за закрила на детето) - 9:00 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова
ГД 1822/2014 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 9:00 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
ЧГД 2739/2015 (Други дела) - 9:05 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова
ГД 2587/2015 (Други дела - по чл.26-ти от Закона за закрила на детето) - 9:10 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова
ГД 2588/2015 (Други дела - по чл.26-ти от Закона за закрила на детето) - 9:10 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова
ГД 1558/2015 (Облигационни Искове - за непозв. увреждане ) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
НОХ 2626/2015 (ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
ГД 156/2012 (Вещни искове) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова
ГД 608/2015 (Облигационни Искове - Дела от и с/у търговци) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
АН 2327/2015 (чл. 78 "а" от НК) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
АН 113/2016 (Административни дела - общо) - 13:00 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
АН 137/2016 (Административни дела - общо) - 13:00 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
НОХ 42/2016 (Престъпления против собствеността - Присвояване - чл.201 - чл.208 от НК) - 13:00 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
ГД 735/2015 (Облигационни искове) - 13:00 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова
НЧХ 1936/2015 (НЧХД) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
АН 41/2016 (по ЗГ и ЗЛР) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова
ГД 1616/2015 (Облигационни Искове - за непозв. увреждане ) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
АН 32/2016 (по ЗД по пътищата) - 14:15 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова
ГД 367/2015 (Облигационни Искове - искове за недействителност на сделки и договори и развалянето им) - 15:00 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова
АН 2529/2015 (Административни дела - общо) - 15:30 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова
ГД 2271/2015 (Други дела - по Закона срещу домашното насилие) - 16:00 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова

четвъртък, 18 февруари
НОХ 2183/2015 (Престъпления против собствеността - Присвояване - чл.201 - чл.208 от НК) - 9:00 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
НЧХ 1475/2014 (НЧХД) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
НОХ 1850/2014 (Престъпления против собствеността - Кражба - чл.194 - чл.197 от НК) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
АН 2406/2015 (по ЗД по пътищата) - 10:50 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
НОХ 1828/2014 (Престъпления против собствеността - Присвояване - чл.201 - чл.208 от НК) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
АН 2075/2015 (по ЗД по пътищата) - 12:50 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
АН 2351/2015 (чл. 78 "а" от НК) - 13:00 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
НОХ 92/2016 (ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ И ОБЩЕСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
НОХ 159/2016 (ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ) - 14:00 ч.
Съдия-докладчик: Гюлфие Яхова
НОХ 1641/2015 (Престъпления против собствеността - Кражба - чл.194 - чл.197 от НК) - 14:00 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
АН 145/2016 (Административни дела - общо) - 14:30 ч.
Съдия-докладчик: Гюлфие Яхова
АН 128/2016 (по ЗД по пътищата) - 15:00 ч.
Съдия-докладчик: Гюлфие Яхова
НОХ 158/2016 (ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ) - 15:30 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
АН 1988/2015 (по ЗБС, ЗА, ЗДДС и ДПК) - 16:00 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
НОХ 965/2015 (ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ БРАКА, СЕМЕЙСТВОТО И МЛАДЕЖТА) - 16:00 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова

петък, 19 февруари
ГД 1919/2015 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Деница Урумова
НОХ 1509/2015 (Престъпления против собствеността - Кражба - чл.194 - чл.197 от НК) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова
ГД 2064/2015 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
ГД 1878/2015 (ИСКОВЕ по КТ) - 10:30 ч.
Съдия-докладчик: Деница Урумова
ГД 3723/2012 (Вещни искове) - 10:30 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
ГД 1681/2015 (ИСКОВЕ по КТ) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Деница Урумова
ГД 82/2016 (Други дела - Промяна на име - чл.19 ЗГР) - 11:30 ч.
Съдия-докладчик: Деница Урумова
ГД 1721/2015 (Облигационни Искове - Дела от и с/у търговци) - 13:00 ч.
Съдия-докладчик: Деница Урумова
ГД 1701/2015 (Искове по СК - Развод и недействителност на брака) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Деница Урумова
НОХ 1103/2015 (Престъпления против собствеността - Кражба - чл.194 - чл.197 от НК) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова
ГД 2173/2009 (Делби) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
АН 2231/2015 (Административни дела - общо) - 14:30 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова
АН 2233/2015 (Административни дела - общо) - 14:30 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова
АН 2058/2015 (Административни дела - общо) - 15:15 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова
АН 132/2016 (Административни дела - общо) - 15:30 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова
АН 155/2016 (по ЗКПО, ЗДДФЛ, КСО, ЗС) - 15:45 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова
АН 2350/2015 (Административни дела - общо) - 16:15 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова

понеделник, 22 февруари
ГД 1330/2015 (Вещни искове) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
ГД 107/2016 (Други дела - по чл.26-ти от Закона за закрила на детето) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Деница Урумова
ГД 2246/2015 (Облигационни Искове - Дела от и с/у търговци) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
НОХ 46/2016 (ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПРАВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
НЧХ 1449/2014 (НЧХД) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
НЧХ 1451/2014 (НЧХД) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
ГД 200/2015 (Искове по СК) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова
ГД 337/2015 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 14:00 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова
ГД 2029/2014 (Делби) - 14:20 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
ГД 1768/2015 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 14:40 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
ГД 2400/2015 (Искове по СК - Развод и недействителност на брака) - 15:00 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
ГД 1752/2015 (Искове по КТ - За отмяна на уволнение) - 15:00 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова

вторник, 23 февруари
ГД 952/2013 (Вещни искове) - 9:00 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
ГД 1867/2015 (Други дела - по чл.26-ти от Закона за закрила на детето) - 9:00 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
ГД 1867/2015 (Други дела - по чл.26-ти от Закона за закрила на детето) - 9:00 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
ГД 2523/2013 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
ГД 1815/2015 (Вещни искове) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
НОХ 1178/2015 (Престъпления против личността - Средна телесна повреда - чл.129 от НК) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова
ГД 5/2015 (Облигационни Искове - искове за недействителност на сделки и договори и развалянето им) - 10:30 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
НЧХ 2177/2015 (НЧХД) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
ГД 1418/2012 (Искове по КТ - За отмяна на уволнение) - 11:30 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
ГД 2420/2015 (Искове по КТ - За отмяна на уволнение) - 13:00 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
НЧХ 2019/2015 (НЧХД) - 14:00 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
НОХ 959/2015 (Престъпления против собствеността - Кражба - чл.194 - чл.197 от НК) - 16:00 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова

сряда, 24 февруари
ГД 682/2005 (Делби) - 9:00 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова
ЧГД 45/2016 (Други дела) - 9:00 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
ГД 4131/2011 (Вещни искове) - 9:15 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
ГД 703/2015 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
НОХ 1851/2014 (Общо опасни престъпления - Отглеждане на растения с цел производство на наркотични вещества - чл.354 ал."в" от НК, приготовления за престъпления свързани с наркотични вещества - чл.356а ал."а" от НК) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
ГД 2347/2014 (ИСКОВЕ по КТ) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
ГД 2396/2014 (Вещни искове) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Атанас Иванов
ГД 1287/2015 (Делби) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
НОХ 105/2015 (Престъпления против стопанството - Престъпления в отделни стопански отрасли - чл.228 - чл.240 от НК) - 13:00 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова
ГД 2049/2012 (Делби) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Атанас Иванов
ГД 1582/2015 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
ГД 1109/2015 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 14:00 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
ГД 1427/2015 (Облигационни Искове - за непозв. увреждане ) - 14:30 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова

четвъртък, 25 февруари
ГД 83/2016 (Други дела - Промяна на име - чл.19 ЗГР) - 9:00 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
ГД 2378/2015 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 9:15 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
ГД 1751/2015 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
ГД 2627/2015 (Други дела - Промяна на име - чл.19 ЗГР) - 10:30 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
ГД 2408/2015 (Облигационни Искове - искове за недействителност на сделки и договори и развалянето им) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
АН 2227/2015 (чл. 78 "а" от НК) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
ГД 116/2016 (Други дела - по Закона срещу домашното насилие) - 11:30 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
ГД 2450/2015 (Искове по СК - Развод и недействителност на брака) - 13:00 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
НОХ 2156/2015 (ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ БРАКА, СЕМЕЙСТВОТО И МЛАДЕЖТА) - 13:00 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
ГД 1844/2014 (Вещни искове) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
НОХ 1524/2015 (Престъпления против собствеността - Документна измама - чл.209 - чл.211 от НК) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
НЧХ 1937/2015 (НЧХД) - 14:00 ч.
Съдия-докладчик: Гюлфие Яхова
АН 2394/2015 (по Закона за здравното осигуряване) - 15:30 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
НЧХ 2178/2015 (НЧХД) - 16:30 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова

петък, 26 февруари
НОХ 1801/2014 (Престъпления против собствеността - Документна измама - чл.209 - чл.211 от НК) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
ГД 2143/2015 (Облигационни Искове - Дела от и с/у търговци) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Деница Урумова
ГД 1535/2015 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
ГД 1535/2015 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
ГД 1635/2015 (Облигационни Искове - Дела от и с/у търговци) - 10:30 ч.
Съдия-докладчик: Деница Урумова
ГД 1757/2015 (Облигационни Искове - Дела от и с/у търговци) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Деница Урумова
ГД 1341/2015 (Вещни искове) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
ГД 1865/2015 (Облигационни Искове - Дела от и с/у търговци) - 11:30 ч.
Съдия-докладчик: Деница Урумова
ГД 1050/2015 (Искове по КТ - За отмяна на уволнение) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова

понеделник, 29 февруари
ГД 2075/2015 (Искове по СК - лишаване от родителски права и спорове относно родителски права) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
ГД 1592/2015 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
ГД 2831/2015 (Други дела - по чл.26-ти от Закона за закрила на детето) - 10:30 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
ГД 2038/2015 (Облигационни Искове - за непозв. увреждане ) - 10:30 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
НЧХ 1890/2014 (НЧХД) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
ГД 1995/2014 (Вещни искове) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова
АН 77/2016 (по ЗКПО, ЗДДФЛ, КСО, ЗС) - 14:00 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
ГД 881/2012 (Делби) - 16:00 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова

Навигация
Новини, съобщения, мнения
Справки по дела
Вашите права в ЕС
Полезно да знаете
Галерия
Календар
Февруари 2016
Su
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Брояч на посещенията
Automatic translation
Търсене
Търсене в сайта
Звукова версия
Център по медиация
НОВО! ЗА ВАС, АДВОКАТИ!
Контакти
Адрес
гр. Благоевград
пл. Васил Левски 1
Телефони:

Регистратура

073 889816

Гражданско деловодство

073 889834
Наказателно деловодство

073 889851

Адм. секретар

073 889824
Дежурен призовкар

073 889803

Раб. време: 08:30-17:00

Факс:

073 882739

e-mail:
rc_blagoevgrad@mail.bg
Благоевградски съдебен р-н
Полезни връзки
Въпрос на месеца