>
  УВЕДОМЯВАМЕ ВИ ЧЕ ОТ 01 ЮЛИ 2015 Г. РАЙОНЕН СЪД – БЛАГОЕВГРАД ИМА НОВА ОБСЛУЖВАЩА БАНКА - ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА КЛОН БЛАГОЕВГРАД И НОВИ БАНКОВИ СМЕТКИ.           На 11.05.2015г. в Районен съд Благоевград бе открита първата за региона адаптирана съдебна зала за изслушване на деца по граждански дела.             В Районен съд - Благоевград работи тестова версия на Единен портал за предоставяне на достъп до всички съдебни актове по делата. За повече информация посетете рубриката НОВО! ЗА ВАС, АДВОКАТИ!
Календар

Насрочени дела за периода 01.07.2015 - 31.07.2015

сряда, 1 юли
ГД 891/2015 (Искове по КТ - За отмяна на уволнение) - 8:30 ч.
Съдия-докладчик: Атанас Иванов
ГД 870/2015 (Искове по СК - Издръжка) - 8:30 ч.
Съдия-докладчик: Атанас Иванов
ГД 1164/2015 (Искове по СК - Развод и недействителност на брака) - 9:00 ч.
Съдия-докладчик: Атанас Иванов
ГД 1182/2015 (Други дела - по чл.26-ти от Закона за закрила на детето) - 9:00 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
ГД 1170/2015 (Искове по СК - Развод по взаимно съгласие) - 9:15 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
ГД 854/2015 (Искове по КТ - За отмяна на уволнение) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Атанас Иванов
ГД 546/2015 (Искове по СК - Изменение на Издръжка) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
ГД 1197/2015 (Други дела - по чл.30-ти от Закона за закрила на детето) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова
ГД 2523/2014 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
ГД 750/2015 (Други дела - по чл.26-ти от Закона за закрила на детето) - 9:35 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова
ГД 1169/2015 (Други дела - по чл.26-ти от Закона за закрила на детето) - 9:40 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова
ГД 492/2015 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 9:45 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
ГД 1157/2015 (Искове по СК - Развод по взаимно съгласие) - 9:45 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова
ГД 2030/2014 (Вещни искове) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
ГД 1212/2015 (Други дела - по чл.30-ти от Закона за закрила на детето) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
ГД 1663/2014 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова
ГД 1780/2014 (Делби) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
ГД 641/2015 (Облигационни Искове - за непозв. увреждане ) - 10:30 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
ГД 1222/2015 (Искове по СК - Развод по взаимно съгласие) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
ГД 1202/2015 (Искове по СК - Развод по взаимно съгласие) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
ГД 886/2015 (Искове по СК - Развод и недействителност на брака) - 11:15 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
ГД 924/2015 (Искове по КТ - За отмяна на уволнение) - 11:30 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова
ГД 1710/2014 (Искове по СК - Развод и недействителност на брака) - 11:30 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
ЧГД 868/2015 (Други дела) - 13:00 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова
АН 657/2015 (по ЗД по пътищата) - 13:15 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова
АН 639/2015 (по ЗГ и ЗЛР) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова
ГД 2475/2014 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова
ГД 1146/2015 (Други дела - по Закона срещу домашното насилие) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
АН 629/2015 (Административни дела - общо) - 13:45 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова
ГД 2593/2014 (Искове по СК - Развод и недействителност на брака) - 13:45 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова
ЧНД 1222/2015 (Разпити - досъдебно производство) - 14:00 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
ЧНД 1094/2015 (Принудителни медицински мерки ЗНЗ чл.429 и следващи) - 14:00 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова
НОХ 1202/2015 (ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ) - 14:15 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
АН 1220/2015 (УБДХ) - 14:30 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
ЧНД 1221/2015 (Мерки - досъдебно производство) - 15:00 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
НОХ 1068/2015 (ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ) - 15:00 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова
ГД 2363/2014 (Облигационни Искове - Дела от и с/у търговци) - 15:30 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова
ГД 412/2015 (Искове по КТ - За отмяна на уволнение) - 15:30 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
ЧНД 1226/2015 (Разпити - досъдебно производство) - 19:30 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
ЧНД 1227/2015 (Разпити - досъдебно производство) - 20:00 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев

четвъртък, 2 юли
НОХ 1212/2015 (ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ) - 9:00 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
ГД 855/2015 (Искове по КТ - За отмяна на уволнение) - 9:15 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
НОХ 1225/2015 (Документни престъпления) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
ГД 2636/2014 (Облигационни Искове - за непозв. увреждане ) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
НЧХ 886/2015 (НЧХД) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
ГД 306/2015 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
ГД 456/2015 (ИСКОВЕ по КТ) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
ГД 1214/2015 (Други дела - по Закона срещу домашното насилие) - 11:30 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
ГД 672/2015 (Други дела - по Закона срещу домашното насилие) - 13:00 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
ГД 721/2015 (ИСКОВЕ по КТ) - 13:15 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
ГД 992/2015 (Искове по КТ - За отмяна на уволнение) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
НОХ 1196/2015 (ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ) - 14:00 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
АН 156/2015 (Административни дела - общо) - 14:30 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
АН 900/2015 (по ЗД по пътищата) - 14:40 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
АН 991/2015 (Административни дела - общо) - 14:50 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
АН 991/2015 (Административни дела - общо) - 14:50 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
АН 991/2015 (Административни дела - общо) - 14:50 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
НЧХ 683/2015 (НЧХД) - 15:00 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
ГД 1107/2015 (Други дела - по Закона срещу домашното насилие) - 15:00 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
АН 998/2015 (Административни дела - общо) - 16:00 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова

петък, 3 юли
НОХ 1069/2015 (Престъпления против собствеността - Кражба - чл.194 - чл.197 от НК) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
НОХ 700/2015 (Общо опасни престъпления - Отглеждане на растения с цел производство на наркотични вещества - чл.354 ал."в" от НК, приготовления за престъпления свързани с наркотични вещества - чл.356а ал."а" от НК) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова
НЧХ 861/2015 (НЧХД) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
АН 1129/2015 (по ЗД по пътищата) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
АН 1102/2015 (по ЗКПО, ЗДДФЛ, КСО, ЗС) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
АН 662/2015 (по Наредбата за опазване на обществения ред и общинското имущество, ЗЗТ, ЗРА) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова
НОХ 782/2015 (Престъпления против собствеността - Кражба - чл.194 - чл.197 от НК) - 13:00 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
АН 1003/2015 (по ЗБС, ЗА, ЗДДС и ДПК) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова
АН 1004/2015 (по ЗКПО, ЗДДФЛ, КСО, ЗС) - 13:50 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова
АН 1038/2015 (по ЗКПО, ЗДДФЛ, КСО, ЗС) - 14:00 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова
АН 1040/2015 (по ЗКПО, ЗДДФЛ, КСО, ЗС) - 14:15 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова
АН 1072/2015 (Административни дела - общо) - 15:00 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова
АН 1089/2015 (по ЗД по пътищата) - 15:15 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова
НОХ 752/2015 (Документни престъпления) - 15:30 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова

понеделник, 6 юли
ГД 1640/2012 (Делби) - 9:20 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
ГД 741/2014 (Облигационни Искове - за непозв. увреждане ) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова
ГД 518/2015 (Облигационни Искове - за непозв. увреждане ) - 9:40 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
АН 1142/2015 (по Закона за здравното осигуряване) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
АН 693/2015 (по ЗД по пътищата) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
ГД 418/2015 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 10:15 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
ЧГД 1227/2015 (Други дела) - 10:30 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
ГД 1079/2014 (Вещни искове) - 10:45 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
НЧХ 1178/2014 (НЧХД) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
ГД 858/2015 (Искове по СК - Развод и недействителност на брака) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова
ГД 2162/2014 (Искове по КТ - За отмяна на уволнение) - 11:30 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова
НЧХ 1902/2013 (НЧХД) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
ГД 337/2015 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова
ГД 1242/2015 (Други дела - по Закона срещу домашното насилие) - 14:15 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
ЧНД 1223/2015 (Принудителни медицински мерки ЗНЗ чл.429 и следващи) - 14:30 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
ГД 886/2015 (Искове по СК - Развод и недействителност на брака) - 15:30 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
ГД 1201/2015 (Други дела - по Закона срещу домашното насилие) - 15:30 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова

вторник, 7 юли
ГД 508/2015 (Искове по СК) - 9:00 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
ГД 1190/2015 (Искове по СК - Развод по взаимно съгласие) - 9:00 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
ГД 1034/2015 (Други дела - Промяна на име - чл.19 ЗГР) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
ГД 1919/2013 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
НОХ 20/2015 (Престъпления против личността - тежка телесна повреда - чл.128 НК) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
НОХ 1135/2015 (ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ) - 9:50 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
ГД 2130/2014 (Делби) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
ГД 350/2015 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
АН 612/2015 () - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
ГД 422/2015 (Облигационни Искове - Дела от и с/у търговци) - 10:15 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
АН 10/2015 (по ЗД по пътищата) - 10:20 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
ГД 658/2015 (Облигационни искове) - 10:30 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
АН 1350/2014 (по ЗД по пътищата) - 10:30 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
АН 867/2015 (по ЗД по пътищата) - 10:40 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
НОХ 880/2015 (ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ БРАКА, СЕМЕЙСТВОТО И МЛАДЕЖТА) - 10:50 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
ГД 2120/2014 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
АН 1071/2015 (Административни дела - общо) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
АН 977/2015 (по Закона за здравното осигуряване) - 11:10 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
ЧНД 1057/2015 (Кумулации - чл.23, 25 и чл.27 от НК) - 11:15 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
АН 964/2015 (по Закона за здравното осигуряване) - 11:20 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
ГД 165/2015 (Облигационни Искове - Дела от и с/у търговци) - 11:30 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
НОХ 813/2015 (Общо опасни престъпления - Отнемане на МПС - чл.346 от НК) - 11:30 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
АН 958/2015 (Административни дела - общо) - 11:40 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
АН 976/2015 (Административни дела - общо) - 11:50 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
ГД 2550/2014 (Искове по СК) - 13:00 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
АН 335/2015 (по ЗД по пътищата) - 13:20 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
АН 842/2015 (по ЗД по пътищата) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
АН 757/2015 (по ЗД по пътищата) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова
НЧХ 1747/2014 (НЧХД) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
АН 999/2015 (Административни дела - общо) - 13:40 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
АН 952/2015 (чл. 78 "а" от НК) - 13:50 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
НОХ 1466/2014 (Общо опасни престъпления - в Транспорта чл.343 от НК ал."а","б","в" и "г") - 14:00 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
НОХ 1035/2015 (Престъпления против собствеността - Кражба - чл.194 - чл.197 от НК) - 14:10 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
НОХ 1765/2014 (ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА) - 14:30 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
АН 1039/2015 (по ЗКПО, ЗДДФЛ, КСО, ЗС) - 14:40 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
НОХ 946/2015 (Престъпления против Финансовата, Данъчната и Осигурителната система) - 14:50 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
АН 881/2015 (Административни дела - общо) - 15:10 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
НЧХ 697/2015 (НЧХД) - 15:20 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
НОХ 965/2015 (ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ БРАКА, СЕМЕЙСТВОТО И МЛАДЕЖТА) - 16:00 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
АН 37/2015 (по ЗБС, ЗА, ЗДДС и ДПК) - 16:30 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова

сряда, 8 юли
ГД 1196/2015 (Искове по СК - Развод по взаимно съгласие) - 9:00 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
ГД 2640/2014 (Вещни искове) - 9:00 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
ГД 235/2015 (ИСКОВЕ по КТ) - 9:20 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
ГД 371/2015 (ИСКОВЕ по КТ) - 9:50 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
АДМ 3/2015 (Дела от Административен характер) - 9:50 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
НОХ 947/2014 (Престъпления против личността - Средна телесна повреда - чл.129 от НК) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
ГД 2173/2009 (Делби) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
АДМ 10/2014 (Дела от Административен характер) - 10:10 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
ГД 637/2013 (Делби) - 10:20 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
ГД 4131/2011 (Вещни искове) - 10:30 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
ГД 82/2015 (Облигационни Искове - за непозв. увреждане ) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
ГД 3723/2012 (Вещни искове) - 11:10 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
ГД 1505/2014 (Делби) - 12:40 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
ГД 438/2013 (ИСКОВЕ по КТ) - 13:00 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
ГД 1264/2015 (Искове по СК - Развод по взаимно съгласие) - 13:15 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
ГД 287/2015 (ИСКОВЕ по КТ) - 13:20 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
ГД 184/2015 (ИСКОВЕ по КТ) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
АН 727/2015 (по ЗД по пътищата) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
АН 1148/2015 (по ЗКПО, ЗДДФЛ, КСО, ЗС) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
АН 1159/2015 (по ЗД по пътищата) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
ГД 3015/2013 (Вещни искове) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
АН 1121/2015 (ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ) - 15:00 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова
ГД 1888/2014 (Искове по КТ - За отмяна на уволнение) - 15:00 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова

четвъртък, 9 юли
АН 1095/2015 (по ЗД по пътищата) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
НОХ 1597/2014 (Престъпления против собствеността - Кражба - чл.194 - чл.197 от НК) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
АН 1096/2015 (Административни дела - общо) - 9:40 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
АН 1087/2015 (по ЗД по пътищата) - 9:50 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
АН 1073/2015 (Административни дела - общо) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
ЧНД 1056/2015 (Кумулации - чл.23, 25 и чл.27 от НК) - 10:10 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
ЧНД 1105/2015 (Кумулации - чл.23, 25 и чл.27 от НК) - 10:30 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
НЧХ 987/2015 (НЧХД) - 10:50 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
ГД 807/2015 (Искове по КТ - За отмяна на уволнение) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
НЧХ 190/2015 (НЧХД) - 14:00 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова

петък, 10 юли
АН 755/2015 (по ЗД по пътищата) - 1:30 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова
НОХ 1625/2014 (Престъпления против собствеността - Документна измама - чл.209 - чл.211 от НК) - 9:00 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
АН 1128/2015 (по ЗД по пътищата) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова
НОХ 2131/2013 (Престъпления против стопанството - Престъпления в отделни стопански отрасли - чл.228 - чл.240 от НК) - 10:30 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
АН 963/2015 (по Закона за здравното осигуряване) - 10:30 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова
АН 1001/2015 (Административни дела - общо) - 10:45 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова
ЧНД 1153/2015 (Кумулации - чл.23, 25 и чл.27 от НК) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
АН 574/2015 (по ЗД по пътищата) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова
АН 760/2015 (Административни дела - общо) - 11:15 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова
ЧНД 961/2015 (Кумулации - чл.23, 25 и чл.27 от НК) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
АН 988/2015 (по Закона за електронните съобщения) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова
АН 1146/2015 (по ЗКПО, ЗДДФЛ, КСО, ЗС) - 13:45 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова
ЧГД 1328/2015 (Други дела) - 14:00 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова

понеделник, 13 юли
ГД 2135/2014 (Искове по СК - Развод и недействителност на брака) - 9:00 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
ГД 673/2015 (Искове по КТ - За отмяна на уволнение) - 9:35 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова
ЧГД 1332/2015 (Други дела - Процедура по Регламент 1393/2007г) - 9:40 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова
НОХ 1179/2015 (ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
ЧНД 957/2015 (чл.80 - чл.88 ал."а" от НК) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
ГД 1956/2014 (ИСКОВЕ по КТ) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова
ЧНД 843/2015 (Кумулации - чл.23, 25 и чл.27 от НК) - 10:30 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
НЧХ 213/2014 (НЧХД) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
ГД 301/2015 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 13:00 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова
НОХ 1851/2014 (Общо опасни престъпления - Отглеждане на растения с цел производство на наркотични вещества - чл.354 ал."в" от НК, приготовления за престъпления свързани с наркотични вещества - чл.356а ал."а" от НК) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
ГД 384/2015 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 13:45 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова
ГД 136/2014 (Искове по СК - лишаване от родителски права и спорове относно родителски права) - 14:30 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
ГД 1968/2014 (Вещни искове) - 15:30 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова

вторник, 14 юли
АН 916/2015 (по ЗКПО, ЗДДФЛ, КСО, ЗС) - 9:00 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
ГД 3053/2013 (Делби) - 9:00 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
АН 1085/2015 (по ЗД по пътищата) - 9:10 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
ГД 255/2014 (Облигационни Искове - Дела от и с/у търговци) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
ГД 1213/2015 (Искове по СК - Развод по взаимно съгласие) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
ГД 753/2015 (Други дела) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
АН 1098/2015 (Административни дела - общо) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
НОХ 1708/2014 (ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ БРАКА, СЕМЕЙСТВОТО И МЛАДЕЖТА) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
АН 1077/2015 (по ЗКПО, ЗДДФЛ, КСО, ЗС) - 9:40 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
ГД 937/2015 (Искове по СК - Развод и недействителност на брака) - 9:40 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
ГД 2452/2014 (Облигационни Искове - Дела от и с/у търговци) - 9:45 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
ГД 379/2015 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 9:50 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
ГД 1381/2014 (Вещни искове) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
АН 1636/2014 (Административни дела - общо) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
ГД 939/2015 (Искове по СК - Изменение на Издръжка) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
АН 1091/2015 (Административни дела - общо) - 10:10 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
АН 1163/2015 (по ЗД по пътищата) - 10:30 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
АН 1205/2015 (Административни дела - общо) - 10:45 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
АН 581/2015 (Административни дела - общо) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
ГД 1962/2014 (Облигационни Искове - Дела от и с/у търговци) - 11:30 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
ГД 1572/2013 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
ГД 1248/2015 (Други дела - по чл.26-ти от Закона за закрила на детето) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
АН 756/2015 (по ЗД по пътищата) - 14:15 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
НОХ 430/2015 (Общо опасни престъпления - в Транспорта чл.343 от НК ал."а","б","в" и "г") - 14:30 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова

сряда, 15 юли
НЧХ 1460/2013 (НЧХД) - 9:00 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
НЧХ 1460/2013 (НЧХД) - 9:00 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
ГД 682/2005 (Делби) - 9:00 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова
ЧГД 646/2015 (Други дела) - 9:00 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
ГД 661/2015 (Други дела) - 9:00 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
ЧГД 951/2015 (Други дела) - 9:00 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
ЧГД 762/2015 (Други дела) - 9:00 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
ГД 1797/2014 (Искове по СК - Развод и недействителност на брака) - 9:15 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
ГД 881/2012 (Делби) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова
ЧНД 1058/2015 (Кумулации - чл.23, 25 и чл.27 от НК) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
НОХ 474/2015 (Престъпления против собствеността - Грабеж - чл.198 - чл.200 от НК) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
ГД 652/2015 (Облигационни Искове - за непозв. увреждане ) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
ГД 1358/2015 (Други дела - по чл.26-ти от Закона за закрила на детето) - 10:20 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова
ЧНД 1007/2015 (Принудителни медицински мерки ЗНЗ чл.429 и следващи) - 10:30 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
АДМ 2/2015 (Дела от Административен характер) - 10:30 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова
НОХ 1033/2014 (Престъпления против личността - Средна телесна повреда - чл.129 от НК) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
ГД 907/2013 (Делби) - 11:30 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова
АН 902/2015 (чл. 78 "а" от НК) - 13:00 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова
НОХ 812/2015 (Престъпления против собствеността - Грабеж - чл.198 - чл.200 от НК) - 13:00 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
ГД 198/2015 (ИСКОВЕ по КТ) - 13:00 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова
ГД 1800/2014 (Облигационни Искове - искове за недействителност на сделки и договори и развалянето им) - 13:00 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
ГД 2308/2014 (ИСКОВЕ по КТ) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова
ГД 2367/2014 (Вещни искове) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
АН 637/2015 (по ЗД по пътищата) - 14:00 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова
АН 635/2015 (Административни дела - общо) - 14:15 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова
ЧНД 995/2015 (Кумулации - чл.23, 25 и чл.27 от НК) - 14:20 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
АН 944/2015 (по ЗД по пътищата) - 14:30 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова
НОХ 971/2015 (Общо опасни престъпления - в Транспорта чл.343 от НК ал."а","б","в" и "г") - 14:30 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
НОХ 1101/2015 (Престъпления против собствеността - Кражба - чл.194 - чл.197 от НК) - 15:00 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова
НОХ 473/2015 (Общо опасни престъпления - Отглеждане на растения с цел производство на наркотични вещества - чл.354 ал."в" от НК, приготовления за престъпления свързани с наркотични вещества - чл.356а ал."а" от НК) - 15:00 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
АН 1076/2015 (по ЗКПО, ЗДДФЛ, КСО, ЗС) - 15:15 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
НЧХ 97/2015 (НЧХД) - 15:30 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
АН 1190/2015 (по ЗД по пътищата) - 16:00 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова
НОХ 1075/2015 (ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ) - 16:00 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
АН 1160/2015 (по ЗД по пътищата) - 16:15 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова
НЧХ 1304/2014 (НЧХД) - 16:30 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова

четвъртък, 16 юли
ГД 2350/2014 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
НОХ 1512/2014 (Престъпления против собствеността - Грабеж - чл.198 - чл.200 от НК) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
ГД 2020/2014 (ИСКОВЕ по КТ) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
НОХ 1178/2013 (ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
АН 989/2015 (по ЗД по пътищата) - 13:00 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
АН 868/2015 (Административни дела - общо) - 13:15 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
НОХ 408/2013 (Престъпления против собствеността - Документна измама - чл.209 - чл.211 от НК) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
ЧНД 907/2015 (чл.80 - чл.88 ал."а" от НК) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
НОХ 128/2014 (Престъпления против личността - Средна телесна повреда - чл.129 от НК) - 13:45 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
НОХ 211/2015 () - 14:00 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
НЧХ 918/2014 (НЧХД) - 15:00 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова

петък, 17 юли
ГД 249/2015 (ИСКОВЕ по КТ) - 9:00 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
ГД 1120/2015 (Други дела - по чл.26-ти от Закона за закрила на детето) - 9:15 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
ГД 1121/2015 (Други дела - по чл.26-ти от Закона за закрила на детето) - 9:15 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
ЧГД 208/2015 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 9:20 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
ЧНД 440/2015 (Кумулации - чл.23, 25 и чл.27 от НК) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
ГД 954/2015 (Искове по СК - Развод и недействителност на брака) - 9:40 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
НОХ 1070/2015 (ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
НЧХ 531/2015 (НЧХД) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова
НЧХ 1410/2014 (НЧХД) - 10:30 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
ГД 500/2015 (Искове по СК) - 10:30 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
НОХ 848/2014 (Общо опасни престъпления - в Транспорта чл.343 от НК ал."а","б","в" и "г") - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
НОХ 848/2014 (Общо опасни престъпления - в Транспорта чл.343 от НК ал."а","б","в" и "г") - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
НОХ 848/2014 (Общо опасни престъпления - в Транспорта чл.343 от НК ал."а","б","в" и "г") - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
ГД 412/2015 (Искове по КТ - За отмяна на уволнение) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
АН 560/2015 (Административни дела - общо) - 14:00 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова
АН 560/2015 (Административни дела - общо) - 14:00 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова
НОХ 1103/2015 (Престъпления против собствеността - Кражба - чл.194 - чл.197 от НК) - 14:30 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова

вторник, 21 юли
ГД 938/2015 (Искове по КТ - За отмяна на уволнение) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева

сряда, 22 юли
ГД 989/2015 (Други дела) - 9:25 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова
ГД 281/2015 (Искове по СК - Издръжка) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова
ЧГД 1311/2015 (Други дела - Процедура по Регламент 1393/2007г) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
ГД 2003/2014 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 10:30 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова
НОХ 647/2015 (Престъпления против собствеността - Кражба - чл.194 - чл.197 от НК) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова
НОХ 1178/2015 (Престъпления против личността - Средна телесна повреда - чл.129 от НК) - 13:45 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова

сряда, 29 юли
ГД 2284/2013 (Делби) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков

четвъртък, 30 юли
НОХ 436/2015 (ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ БРАКА, СЕМЕЙСТВОТО И МЛАДЕЖТА) - 9:00 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов

Навигация
Новини, съобщения, мнения
Справки по дела
Вашите права в ЕС
Полезно да знаете
Галерия
Календар
No calendar found.
Брояч на посещенията
Automatic translation
Търсене
Търсене в сайта
Звукова версия
Център по медиация
НОВО! ЗА ВАС, АДВОКАТИ!
Контакти
Адрес
гр. Благоевград
пл. Васил Левски 1
Телефони:

Регистратура

073 889816

Гражданско деловодство

073 889834
Наказателно деловодство

073 889851

Адм. секретар

073 889824
Дежурен призовкар

073 889803

Раб. време: 08:30-17:00

Факс:

073 882739

e-mail:
rc_blagoevgrad@mail.bg
Благоевградски съдебен р-н
Полезни връзки
Въпрос на месеца