>
             Стартира участието на Районен съд Благоевград в образователна програма "Съдебна власт - информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури" за учебната 2017/2018г.             С Решение на комисия "Професионална квалификация, информационни технологии и статистика" на ВСС по Протокол № 10 от 08 март 2016г., Единният портал за електронно правосъдие на ВСС се въвежда в реална експлоатация. За повече информация посетете меню Централизиран Единен портал за е-правосъдие на ВСС!!!
Календар

Дата на заседание

Номер на делотоВид на делотоПредметСъдия
02.05.2018 09:0020171210100531Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеГюлфие Яхова
02.05.2018 09:3020181210200694Наказат. частен хар-р1700Калина Иванова
02.05.2018 09:3020151210102836Гражд. I инстанция501 - Гюлфие Яхова
02.05.2018 10:0020181210200863Наказат. общ хар-р1317 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаГергана Симеонова
02.05.2018 11:0020181210200696Наказат. общ хар-р1317 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаКалина Иванова
02.05.2018 11:3020181210200597Административно наказателно4010 КАТКалина Иванова
02.05.2018 11:3020181210200787Административно наказателно4010 КАТКалина Иванова
03.05.2018 09:0020181210200870Наказат. общ хар-р702 Квалифицирани състави на кражбаВладимир Пензов
03.05.2018 09:1520171210102566Гражд. I инстанция217 - Искове по КЗГабриела Тричкова
03.05.2018 09:3020181210200342Наказат. общ хар-р740 Унищожаване и поврежданеЕкатерина Николова
03.05.2018 09:3020171210102035Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеГабриела Тричкова
03.05.2018 13:3020171210102057Гражд. I инстанция302 - Вещни искове  и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещГабриела Тричкова
04.05.2018 09:3020181210200286Частно наказат. дело2110 Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК)Гергана Симеонова
04.05.2018 09:3020181210200013Наказат. общ хар-р302 Средна телесна повредаКалина Иванова
04.05.2018 09:3020181210100602Гражд. I инстанция105 - Искове по СК - издръжка, изменениеДимитър Беровски
04.05.2018 10:0020171210101365Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеДимитър Беровски
04.05.2018 10:0020181210100747Гражд. I инстанция103 - Искове по СК - развод по взаимно съгласиеДимитър Беровски
04.05.2018 10:3020181210200046Наказат. общ хар-р604 Неплащане на издръжкаГергана Симеонова
04.05.2018 10:3020181210200447Административно наказателно4240 ИАААКристина Панкова
04.05.2018 10:3020171210102815Гражд. I инстанция217 - Искове по КЗДимитър Беровски
04.05.2018 10:4520181210200448Административно наказателно4240 ИАААКристина Панкова
04.05.2018 11:0020181210200571Административно наказателно4010 КАТКалина Иванова
04.05.2018 11:1520181210200317Административно наказателно4380 Други административни от наказателен характер делаКристина Панкова
04.05.2018 13:0020181210200565Административно наказателно1001 Съставяне и подправка на неистински частен или официален документКристина Панкова
04.05.2018 13:3020181210200544Административно наказателно4220 ДИТГергана Симеонова
04.05.2018 14:0020171210102771Гражд. I инстанция304 - Владелчески искове, иск за изваждане от жилище в ЖСКДимитър Беровски
04.05.2018 14:3020181210200566Административно наказателно4240 ИАААКристина Панкова
04.05.2018 14:3020171210101664Гражд. I инстанция203 - Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014Димитър Беровски
04.05.2018 15:0020171210200838Наказат. общ хар-р302 Средна телесна повредаКристина Панкова
08.05.2018 09:0020181210100604Гражд. I инстанция105 - Искове по СК - издръжка, изменениеВера Коева
08.05.2018 09:2020181210100989Гражд. I инстанция103 - Искове по СК - развод по взаимно съгласиеГабриела Тричкова
08.05.2018 09:3020181210200595Административно наказателно4010 КАТЕкатерина Николова
08.05.2018 09:3020171210103536Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеГабриела Тричкова
08.05.2018 09:4020181210200606Административно наказателно4040 НАПЕкатерина Николова
08.05.2018 09:5020181210200643Административно наказателно4040 НАПЕкатерина Николова
08.05.2018 10:0020171210202139Наказат. общ хар-р705 Кражба, представляваща опасен рецидивГеорги Янев
08.05.2018 10:0020181210100209Гражд. I инстанция104 - Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на  мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки  и др.Габриела Тричкова
08.05.2018 10:3020181210200644Административно наказателно4040 НАПЕкатерина Николова
08.05.2018 10:4020181210200722Административно наказателно4010 КАТЕкатерина Николова
08.05.2018 10:4020181210200695Административно наказателно4010 КАТЕкатерина Николова
08.05.2018 10:5020181210200702Административно наказателно4240 ИАААЕкатерина Николова
08.05.2018 11:0020181210200258Наказат. частен хар-р1730 Лека телесна повредаГеорги Янев
08.05.2018 11:2020181210200303Административно наказателно4220 ДИТГеорги Янев
08.05.2018 11:3020181210200533Наказат. общ хар-р814 Продажба и държане на акцизни стоки без бандеролГеорги Янев
08.05.2018 11:3020181210200713Частно наказат. дело2420 Производство по искания за задължително настаняване и лечение по чл. 154,ал. 2 и 3 и по чл. 157 от Закона за здраветоКристина Панкова
08.05.2018 11:3020181210200720Частно наказат. дело2420 Производство по искания за задължително настаняване и лечение по чл. 154,ал. 2 и 3 и по чл. 157 от Закона за здраветоЕкатерина Николова
08.05.2018 11:3020181210100093Гражд. I инстанция214 - Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеГабриела Тричкова
08.05.2018 13:0020181210200632Наказат. общ хар-р1317 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаГеорги Янев
08.05.2018 13:4020181210200809Административно наказателно4040 НАПГеорги Янев
08.05.2018 13:5020181210200814Наказат. общ хар-р1317 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаГеорги Янев
08.05.2018 14:0020171210202348Наказат. частен хар-р1710 Обида и квалифицирана обидаЕкатерина Николова
08.05.2018 14:3020181210200493Наказат. общ хар-р922 Набедяване в престъпление пред орган на властГеорги Янев
09.05.2018 08:3020151210100944Гражд. I инстанция501 - ЧЛ.34 ЗСАтанас Иванов
09.05.2018 09:2020181210100463Частно гражданско1017 - Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лицеСилвия Николова
09.05.2018 09:2520171210102870Частно гражданско1017 - Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лицеСилвия Николова
09.05.2018 09:3020181210200223Административно наказателно4240 ИАААКалина Иванова
09.05.2018 09:3020181210200007Административно наказателно4010 КАТКалина Иванова
09.05.2018 09:3020181210200619Административно наказателно4010 КАТКалина Иванова
09.05.2018 09:3020181210100529Гражд. I инстанция103 - Искове по СК - развод по взаимно съгласиеГюлфие Яхова
09.05.2018 09:3020171210101787Гражд. I инстанция214 - Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеСилвия Николова
09.05.2018 09:3020161210102691Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеСилвия Николова
09.05.2018 09:4020181210100265Частно гражданско1002 - производства за спиране на въводГюлфие Яхова
09.05.2018 10:0020181210200495Наказат. общ хар-р712 Длъжностно присвояванеКалина Иванова
09.05.2018 10:0020181210200647Административно наказателно4010 КАТКристина Панкова
09.05.2018 10:1520171210103032Частно гражданско1017 - Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лицеСилвия Николова
09.05.2018 10:2020171210103031Частно гражданско1017 - Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лицеСилвия Николова
09.05.2018 10:3020181210200754Административно наказателно4010 КАТКристина Панкова
09.05.2018 10:4520181210100160Гражд. I инстанция112 - Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.Силвия Николова
09.05.2018 11:0020181210200773Частно наказат. дело2110 Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК)Кристина Панкова
09.05.2018 11:0020181210200406Административно наказателно4220 ДИТКалина Иванова
09.05.2018 11:0020171210103098Гражд. I инстанция214 - Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеСилвия Николова
09.05.2018 11:0020171210101255Гражд. I инстанция704 - Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичествоСилвия Николова
09.05.2018 11:3020161210101951Гражд. I инстанция206 - Искове, основани на неоснователно обогатяванеСилвия Николова
09.05.2018 12:5020181210100917Гражд. I инстанция112 - Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.Емилия Дончева
09.05.2018 12:5520181210100419Гражд. I инстанция112 - Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.Емилия Дончева
09.05.2018 13:0020171210201310Наказат. частен хар-р1700 НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА ОТ ЧАСТЕН ХАРАКТЕР - по тъжба на пострадалия (НПК)Кристина Панкова
09.05.2018 13:0020161210101630Гражд. I инстанция302 - Вещни искове  и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещЕмилия Дончева
09.05.2018 14:4020171210102145Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеЕмилия Дончева
09.05.2018 15:0020181210100325Гражд. I инстанция202 - Облигационни искове от/срещу владелецЕмилия Дончева
09.05.2018 16:0020171210101641Гражд. I инстанция702 - Искове за обезщетение по чл. 200 КТЕмилия Дончева
09.05.2018 16:3020171210100408Гражд. I инстанция601 - Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеСилвия Николова
10.05.2018 10:0020181210200782Административно наказателно811 Престъпления против кредиторитеВладимир Пензов
10.05.2018 11:0020181210200774Наказат. общ хар-р1007 Ползване на неистински или преправен документВладимир Пензов
10.05.2018 14:0020181210100256Гражд. I инстанция111 - Производства по Закона за защита от домашното насилиеГабриела Тричкова
11.05.2018 09:0020181210200305Административно наказателно4010 КАТВладимир Пензов
11.05.2018 09:1020181210200755Административно наказателно4240 ИАААВладимир Пензов
11.05.2018 09:2020181210200767Административно наказателно4010 КАТВладимир Пензов
11.05.2018 09:3020181210200662Административно наказателно4240 ИАААВладимир Пензов
11.05.2018 09:3020181210200836Административно наказателно4290 МОСВКалина Иванова
11.05.2018 09:3020181210200819Административно наказателно4240 ИАААКалина Иванова
11.05.2018 09:4020181210200693Административно наказателно4240Владимир Пензов
11.05.2018 10:0020181210200730Административно наказателно4060 Агенция "Митници"Владимир Пензов
11.05.2018 10:0020181210200665Административно наказателно4240 ИАААКристина Панкова
11.05.2018 10:0020181210200840Административно наказателно4040 НАПКалина Иванова
11.05.2018 10:0020181210200842Административно наказателно4310 РИОСВКалина Иванова
11.05.2018 10:0020181210100981Гражд. I инстанция112 - Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.Татяна Маркова
11.05.2018 10:1020181210100978Гражд. I инстанция112 - Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.Татяна Маркова
11.05.2018 10:1520181210200302Административно наказателно4220 ДИТВладимир Пензов
11.05.2018 10:3020181210200786Административно наказателно4010 КАТВладимир Пензов
11.05.2018 10:3020181210200663Административно наказателно4240 ИАААКристина Панкова
11.05.2018 10:3020181210200851Административно наказателно4040 НАПКалина Иванова
11.05.2018 10:3020181210200847Административно наказателно4040 НАПКалина Иванова
11.05.2018 10:4020181210200825Административно наказателно4010 КАТВладимир Пензов
11.05.2018 10:5020181210200820Административно наказателно4240 ИАААВладимир Пензов
11.05.2018 11:0020181210200374Административно наказателно4060 Агенция "Митници"Владимир Пензов
11.05.2018 11:0020181210200741Административно наказателно4010 КАТКристина Панкова
11.05.2018 11:0020171210102237Гражд. I инстанция501 - ДелбаДимитър Беровски
11.05.2018 11:2020181210200837Административно наказателно4250 БАБХВладимир Пензов
11.05.2018 13:3020171210200826Наказат. общ хар-р305 Квалифицирани състави на телесна повредаВладимир Пензов
11.05.2018 13:3020171210102920Гражд. I инстанция701 - Искове за трудово възнаграждениеДимитър Беровски
11.05.2018 14:0020181210200620Административно наказателно4010 КАТКристина Панкова
11.05.2018 15:3020181210200752Наказат. общ хар-р740 Унищожаване и поврежданеВладимир Пензов
11.05.2018 16:0020181210200753Наказат. общ хар-р702 Квалифицирани състави на кражбаВладимир Пензов
14.05.2018 09:2020181210100987Гражд. I инстанция103 - Искове по СК - развод по взаимно съгласиеГюлфие Яхова
14.05.2018 09:3020181210200454Административно наказателно4240 ИАААКалина Иванова
14.05.2018 09:3020181210200450Административно наказателно4240 ИАААКалина Иванова
14.05.2018 09:3020171210103326Гражд. I инстанция201 - Облигационни искове между съсобственициГюлфие Яхова
14.05.2018 10:0020181210200593Наказат. общ хар-р601 чл. 183 от НККалина Иванова
14.05.2018 10:0020181210100144Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеЕмилия Дончева
14.05.2018 10:0020181210100516Гражд. I инстанция706 - Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение”Гюлфие Яхова
14.05.2018 10:3020171210102556Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеЕмилия Дончева
14.05.2018 10:3020171210103315Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеГюлфие Яхова
14.05.2018 10:4020181210100557Гражд. I инстанция102 - ИсковеГюлфие Яхова
14.05.2018 11:0020181210200568Административно наказателно4010 КАТКалина Иванова
14.05.2018 11:0020171210101126Гражд. I инстанция214 - Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеЕмилия Дончева
14.05.2018 11:1520181210200862Наказат. общ хар-р1333 Състави на придобиване и държане на наркотични веществаКалина Иванова
14.05.2018 11:3020181210101016Гражд. I инстанция111 - Производства по Закона за защита от домашното насилиеСилвия Николова
14.05.2018 11:5020171210102036Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеСилвия Николова
14.05.2018 12:0020171210101387Гражд. I инстанция217 - Искове по КЗСилвия Николова
14.05.2018 13:0020171210202137Административно наказателно4330 РДГГергана Симеонова
14.05.2018 13:0020171210100564Гражд. I инстанция501 - ДелбаЕмилия Дончева
14.05.2018 13:0020171210100488Гражд. I инстанция302 - Вещни искове  и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещСилвия Николова
14.05.2018 13:1520171210202138Административно наказателно4330 РДГГергана Симеонова
14.05.2018 13:3020181210200336Наказат. общ хар-р702 Квалифицирани състави на кражбаГергана Симеонова
14.05.2018 13:4020171210101011Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеЕмилия Дончева
14.05.2018 14:0020171210102045Гражд. I инстанция701 - Искове за трудово възнаграждениеСилвия Николова
14.05.2018 14:2020171210102717Гражд. I инстанция302 - Вещни искове  и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещЕмилия Дончева
14.05.2018 14:4520171210102673Гражд. I инстанция201 - Облигационни искове между съсобственициСилвия Николова
14.05.2018 15:0020171210102149Гражд. I инстанция104 - Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на  мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки  и др.Силвия Николова
14.05.2018 15:0020181210100305Гражд. I инстанция701 - Искове за трудово възнаграждениеЕмилия Дончева
14.05.2018 15:3020181210200423Административно наказателно4240 ИАААГергана Симеонова
14.05.2018 15:3020181210100061Гражд. I инстанция302 - Вещни искове  и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещЕмилия Дончева
14.05.2018 15:4520181210200425Административно наказателно4240 ИАААГергана Симеонова
14.05.2018 16:0020181210200598Административно наказателно4010 КАТГергана Симеонова
15.05.2018 09:0020181210200810Частно наказат. дело2110 Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК)Гергана Симеонова
15.05.2018 09:0020171210103105Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеГабриела Тричкова
15.05.2018 09:1020181210200848Административно наказателно4040 НАПГеорги Янев
15.05.2018 09:2020181210200844Административно наказателно4260 МВРГеорги Янев
15.05.2018 09:2520181210200827Административно наказателно4010 КАТГеорги Янев
15.05.2018 09:3020181210200745Административно наказателно4240 ИАААГеорги Янев
15.05.2018 09:3020181210100952Гражд. I инстанция112 - Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.Габриела Тричкова
15.05.2018 09:3020171210103358Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеГабриела Тричкова
15.05.2018 09:4020181210200646Административно наказателно4260 МВРГеорги Янев
15.05.2018 09:4020181210100954Гражд. I инстанция112 - Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.Габриела Тричкова
15.05.2018 09:4520181210100953Гражд. I инстанция112 - Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.Габриела Тричкова
15.05.2018 09:4520181210100692Гражд. I инстанция105 - Искове по СК - издръжка, изменениеГабриела Тричкова
15.05.2018 09:5020181210200661Административно наказателно4240 ИАААГеорги Янев
15.05.2018 10:0020171210201610Наказат. общ хар-р708 ГрабежВладимир Пензов
15.05.2018 10:0020181210200194Наказат. общ хар-р1317 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаГергана Симеонова
15.05.2018 10:0020171210201110Наказат. общ хар-р1317 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаГеорги Янев
15.05.2018 10:0020181210200861Наказат. общ хар-р1317 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаКалина Иванова
15.05.2018 10:0020131210102264Гражд. I инстанция501 - ЧЛ.34 ЗСГабриела Тричкова
15.05.2018 11:0020181210200873Наказат. частен хар-р1700 НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА ОТ ЧАСТЕН ХАРАКТЕР - по тъжба на пострадалия (НПК)Калина Иванова
15.05.2018 11:0020171210103550Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеГабриела Тричкова
15.05.2018 11:1020171210100414Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеГабриела Тричкова
15.05.2018 13:0020181210200575Административно4350 Производства по приложението на чл.78а НКГеорги Янев
15.05.2018 13:0020161210101935Гражд. I инстанция302 - Вещни искове  и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещГабриела Тричкова
15.05.2018 13:3020161210201323Наказат. частен хар-р1700 НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА ОТ ЧАСТЕН ХАРАКТЕР - по тъжба на пострадалия (НПК)Гергана Симеонова
15.05.2018 13:3020171210103327Гражд. I инстанция302 - Вещни искове  и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещГабриела Тричкова
15.05.2018 15:3020181210200698Наказат. частен хар-р1700 НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА ОТ ЧАСТЕН ХАРАКТЕР - по тъжба на пострадалия (НПК)Гергана Симеонова
16.05.2018 09:0020181210100569Гражд. I инстанция105 - Искове по СК - издръжка, изменениеВера Коева
16.05.2018 09:2520181210100349Гражд. I инстанция112 - Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.Силвия Николова
16.05.2018 09:3020181210200805Административно наказателно1001 Съставяне и подправка на неистински частен или официален документКристина Панкова
16.05.2018 09:3020171210101654Гражд. I инстанция302 - Вещни искове  и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещСилвия Николова
16.05.2018 09:3020171210102242Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеГюлфие Яхова
16.05.2018 10:3020151210202499Наказат. общ хар-р714 ЧЛ.202 АЛ.2  Т.1 ВР.АЛ.1 ВР.ЧЛ.26 АЛ.1 НККристина Панкова
16.05.2018 10:3020171210102340Гражд. I инстанция102 - ИсковеСилвия Николова
16.05.2018 13:0020171210101964Гражд. I инстанция217 - Искове по КЗСилвия Николова
16.05.2018 13:0020161210100372Гражд. I инстанция306 - Емилия Дончева
16.05.2018 14:0020171210101048Гражд. I инстанция217 - Искове по КЗСилвия Николова
16.05.2018 14:0020181210100448Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеЕмилия Дончева
16.05.2018 15:0020171210103392Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеЕмилия Дончева
16.05.2018 15:3020181210100988Гражд. I инстанция112 - Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.Емилия Дончева
16.05.2018 16:0020161210102978Гражд. I инстанция306 - Искове по ЗУЕССилвия Николова
16.05.2018 16:3020171210102814Гражд. I инстанция203 - Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014Емилия Дончева
17.05.2018 09:0020171210101407Гражд. I инстанция501 - ДелбаВера Коева
17.05.2018 09:0020181210100444Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеВера Коева
17.05.2018 09:0020181210100275Гражд. I инстанция701 - Искове за трудово възнаграждениеВера Коева
17.05.2018 09:0020181210100390Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеВера Коева
17.05.2018 09:3020171210102569Гражд. I инстанция217 - Искове по КЗВера Коева
17.05.2018 10:0020151210102849Гражд. I инстанция604 - Чл.422 ГПКВера Коева
17.05.2018 10:0020171210103410Гражд. I инстанция214 - Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеВера Коева
17.05.2018 11:0020171210101042Гражд. I инстанция101 - 

Искове по СК - имуществени отношения между съпрузи
Вера Коева
17.05.2018 11:3020161210102546Гражд. I инстанция217 - Искове по КЗВера Коева
17.05.2018 12:0020171210100464Гражд. I инстанция702 - Искове за обезщетение по чл. 200 КТВера Коева
17.05.2018 13:0020181210100326Гражд. I инстанция706 - Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение”Габриела Тричкова
18.05.2018 10:0020181210200826Административно наказателно4010 КАТКристина Панкова
18.05.2018 10:0020171210103247Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеДимитър Беровски
18.05.2018 10:0020171210101341Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеДимитър Беровски
18.05.2018 10:1520181210200746Административно наказателно4010 КАТКристина Панкова
18.05.2018 10:3020181210101063Гражд. I инстанция112 - Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.Татяна Маркова
18.05.2018 11:0020181210200497Наказат. частен хар-р1700Кристина Панкова
18.05.2018 11:0020171210101615Гражд. I инстанция217 - Искове по КЗДимитър Беровски
18.05.2018 11:0020181210100977Гражд. I инстанция112 - Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.Татяна Маркова
18.05.2018 11:1020181210101018Гражд. I инстанция111 - Производства по Закона за защита от домашното насилиеТатяна Маркова
18.05.2018 13:3020181210100701Гражд. I инстанция102 - ИсковеДимитър Беровски
18.05.2018 14:0020161210102151Гражд. I инстанция208 - Искове за недействителност на правни сделкиДимитър Беровски
18.05.2018 14:0020171210101715Гражд. I инстанция217 - Искове по КЗДимитър Беровски
18.05.2018 15:3020171210100025Гражд. I инстанция306 - Искове по ЗУЕСДимитър Беровски
21.05.2018 09:0020171210102868Гражд. I инстанция501 - ДелбаЕмилия Дончева
21.05.2018 09:3020171210103542Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеЕмилия Дончева
21.05.2018 10:0020181210100740Гражд. I инстанция102 - ИсковеЕмилия Дончева
21.05.2018 10:0020171210102918Гражд. I инстанция206 - Искове, основани на неоснователно обогатяванеДимитър Беровски
21.05.2018 10:3020181210100301Гражд. I инстанция206 - Искове, основани на неоснователно обогатяванеДимитър Беровски
21.05.2018 10:4020161210102194Гражд. I инстанция203 - Искове за обезщетение от деликтСилвия Николова
21.05.2018 11:0020181210200275Наказат. частен хар-р1730 Лека телесна повредаМирослава Йорданова
21.05.2018 11:0020151210102441Гражд. I инстанция302 - Чл.108 от ЗССилвия Николова
21.05.2018 11:0020171210103104Гражд. I инстанция214 - Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеЕмилия Дончева
21.05.2018 13:0020171210100252Гражд. I инстанция501 - ДелбаСилвия Николова
21.05.2018 13:1520181210200449Административно наказателно4240 ИАААМирослава Йорданова
21.05.2018 13:1520181210200453Административно наказателно4240 ИАААМирослава Йорданова
21.05.2018 13:3020171210201495Наказат. частен хар-р1720 Клевета и квалифицирана клеветаМирослава Йорданова
21.05.2018 13:3020171210103301Гражд. I инстанция102 - ИсковеЕмилия Дончева
21.05.2018 14:3020171210103443Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеЕмилия Дончева
21.05.2018 14:4520171210103004Гражд. I инстанция214 - Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеСилвия Николова
21.05.2018 15:0020171210100781Гражд. I инстанция201 - Облигационни искове между съсобственициСилвия Николова
21.05.2018 15:0020181210100370Гражд. I инстанция111 - Производства по Закона за защита от домашното насилиеЕмилия Дончева
21.05.2018 15:3020171210201635Наказат. общ хар-р740 Унищожаване и поврежданеМирослава Йорданова
21.05.2018 16:0020151210102404Гражд. I инстанция302 - Чл.54,ал.2 ЗКИРСилвия Николова
22.05.2018 09:0020181210200399Наказат. частен хар-р1730 Лека телесна повредаВладимир Пензов
22.05.2018 09:0020091210103190Гражд. I инстанция501 - Чл.34 от ЗС във вр.с чл.341 и сл.от ГПКВера Коева
22.05.2018 09:3020161210100505Гражд. I инстанция201 - Вера Коева
22.05.2018 09:3020181210100200Гражд. I инстанция214 - Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеГабриела Тричкова
22.05.2018 09:4020181210200559Административно наказателно4220 ДИТЕкатерина Николова
22.05.2018 10:0020181210200487Административно наказателно4010 КАТЕкатерина Николова
22.05.2018 10:0020181210100252Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеГабриела Тричкова
22.05.2018 10:0020181210100004Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеВера Коева
22.05.2018 10:0020171210102228Гражд. I инстанция706 - Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение”Габриела Тричкова
22.05.2018 10:3020181210200424Административно наказателно4240 ИАААЕкатерина Николова
22.05.2018 10:4020181210200451Административно наказателно4240 ИАААЕкатерина Николова
22.05.2018 11:0020161210201371Наказат. общ хар-р1007 чл.316,пр.1 НК във вр.с чл.308, ал.2,пр.4,ал.2 от НКВладимир Пензов
22.05.2018 11:0020171210202426Наказат. общ хар-р1317 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаЕкатерина Николова
22.05.2018 11:0020171210103182Гражд. I инстанция211 - Павлов искГабриела Тричкова
22.05.2018 13:1520181210200394Административно наказателно4250 5БАБХМирослава Йорданова
22.05.2018 13:3020171210200612Наказат. общ хар-р424 Блудство с лице, ненавършило 14 г.Владимир Пензов
22.05.2018 13:3020181210200012Наказат. общ хар-р302 Средна телесна повредаМирослава Йорданова
22.05.2018 14:0020171210202235Наказат. общ хар-р604 Неплащане на издръжкаЕкатерина Николова
22.05.2018 15:0020171210201145Наказат. частен хар-р1730 Лека телесна повредаМирослава Йорданова
22.05.2018 15:3020171210200500Наказат. частен хар-р1740 Лека телесна повреда без разстройство на здраветоЕкатерина Николова
23.05.2018 09:2020181210101065Гражд. I инстанция112 - Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.Гюлфие Яхова
23.05.2018 09:3020151210100295Гражд. I инстанция502 - ЧЛ.30 АЛ.1 ЗНСилвия Николова
23.05.2018 09:3020181210100994Гражд. I инстанция706 - Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение”Гюлфие Яхова
23.05.2018 10:0020181210200818Административно наказателно4280 ИАРАКристина Панкова
23.05.2018 10:0020181210200818Административно наказателно4280 ИАРАКристина Панкова
23.05.2018 10:3020181210200589Наказат. общ хар-р702 Квалифицирани състави на кражбаКристина Панкова
23.05.2018 10:3020171210102923Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеСилвия Николова
23.05.2018 10:5020171210103406Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеСилвия Николова
23.05.2018 11:2020171210103225Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеСилвия Николова
23.05.2018 11:3020181210200783Административно наказателно4220 ДИТКристина Панкова
23.05.2018 11:4020181210100060Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеСилвия Николова
23.05.2018 11:5520171210103235Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеСилвия Николова
23.05.2018 13:0020171210201849Наказат. общ хар-р724 Квалифицирани състави на измамаКристина Панкова
23.05.2018 15:2520171210101470Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеСилвия Николова
23.05.2018 15:3020171210102384Гражд. I инстанция211 - Павлов искСилвия Николова
23.05.2018 16:3020151210101330Гражд. I инстанция302 - Вещни искове  и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещСилвия Николова
25.05.2018 09:3020181210200405Административно наказателно4220 ДИТГергана Симеонова
25.05.2018 10:0020181210200403Административно наказателно4040 НАПЕкатерина Николова
25.05.2018 10:0020181210200217Административно наказателно4040 НАПГергана Симеонова
25.05.2018 10:0020171210201838Наказат. общ хар-р1335 Основен състав на отглеждане на растения с цел производство на наркотични веществаКристина Панкова
25.05.2018 10:3020171210200394Наказат. общ хар-р428 ИзнасилванеЕкатерина Николова
25.05.2018 10:3020171210103408Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеДимитър Беровски
25.05.2018 11:0020181210101011Частно гражданско1202 - Прицедура по Регламент 1206/2001 г.Димитър Беровски
25.05.2018 13:3020181210200100Наказат. общ хар-р1006 Внасяне на неверни обстоятелства в официален документГергана Симеонова
25.05.2018 13:3020171210201876Наказат. общ хар-р718 ОбсебванеКристина Панкова
25.05.2018 14:0020171210103160Гражд. I инстанция104 - Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на  мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки  и др.Димитър Беровски
25.05.2018 14:0020171210102236Гражд. I инстанция214 - Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеДимитър Беровски
25.05.2018 14:3020181210200660Административно наказателно4240 ИАААГергана Симеонова
25.05.2018 14:4520181210200723Административно наказателно4010 КАТГергана Симеонова
25.05.2018 15:0020181210200731Административно наказателно4060 Агенция "Митници"Гергана Симеонова
25.05.2018 15:0020171210201875Административно наказателно4350 Съставяне и подправка на неистински частен или официален документКристина Панкова
25.05.2018 15:3020181210200666Административно наказателно4240 ИАААГергана Симеонова
28.05.201820181210100414Гражд. I инстанция103 - Искове по СК - развод по взаимно съгласиеЕмилия Дончева
28.05.2018 09:1020171210101602Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеЕмилия Дончева
28.05.2018 09:3020171210102742Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеГюлфие Яхова
28.05.2018 10:0020181210100070Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеГюлфие Яхова
28.05.2018 11:0020181210200398Наказат. общ хар-р740 Унищожаване и поврежданеКалина Иванова
28.05.2018 11:0020171210103122Гражд. I инстанция302 - Вещни искове  и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещДимитър Беровски
28.05.2018 13:0020181210200235Административно наказателно4010 КАТГергана Симеонова
28.05.2018 13:0020161210102275Гражд. I инстанция217 - Искове по КЗСилвия Николова
28.05.2018 13:0020181210100649Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеЕмилия Дончева
28.05.2018 14:0020181210100076Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеДимитър Беровски
28.05.2018 14:3020181210200232Административно наказателно4010 КАТГергана Симеонова
28.05.2018 15:3020171210202046Наказат. общ хар-р606 Престъпления против младежтаГергана Симеонова
28.05.2018 15:3020171210102017Гражд. I инстанция208 - Искове за недействителност на правни сделкиЕмилия Дончева
28.05.2018 16:0020161210101955Гражд. I инстанция203 - Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014Димитър Беровски
28.05.2018 16:3020171210103206Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеЕмилия Дончева
29.05.2018 09:0020181210100568Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеВера Коева
29.05.2018 09:0020171210103439Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеВера Коева
29.05.2018 10:0020171210200514Наказат. общ хар-р447 Трафик на хора, представляващ опасен рецидивЕкатерина Николова
29.05.2018 10:0020171210201750Наказат. общ хар-р419 Закана с убийство или с друго престъпление против личността и имота на другигоГеорги Янев
29.05.2018 10:0020171210103248Гражд. I инстанция701 - Искове за трудово възнаграждениеВера Коева
29.05.2018 10:0020171210103323Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеВера Коева
30.05.2018 10:0020171210202442Наказат. общ хар-р740 Унищожаване и поврежданеКалина Иванова
30.05.2018 10:0020181210200845Административно наказателно4040 НАПКристина Панкова
30.05.2018 11:0020161210102740Гражд. I инстанция302 - Вещни искове  и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещСилвия Николова
30.05.2018 13:3020171210102916Гражд. I инстанция302 - Вещни искове  и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещСилвия Николова
30.05.2018 14:0020161210202415Наказат. общ хар-р723 ИзмамаКристина Панкова
30.05.2018 14:0020161210101097Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеСилвия Николова
30.05.2018 14:1520171210102779Гражд. I инстанция604 - чл.422 ГПКСилвия Николова
30.05.2018 14:3020161210102767Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеСилвия Николова
30.05.2018 14:5020161210101054Гражд. I инстанция501 - ДелбаСилвия Николова
30.05.2018 15:3020161210100893Гражд. I инстанция203 - Чл.49 ЗЗДСилвия Николова
31.05.2018 09:0020171210100903Гражд. I инстанция501 - ДелбаГабриела Тричкова
31.05.2018 09:0020161210101573Гражд. I инстанция302 - Чл.124 ал.1 ГПК,вр.с чл.79 ЗСВера Коева
31.05.2018 09:0020171210101865Гражд. I инстанция302 - Вещни искове  и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещВера Коева
31.05.2018 09:1520181210100066Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеГабриела Тричкова
31.05.2018 10:0020171210200514Наказат. общ хар-р447 Трафик на хора, представляващ опасен рецидивЕкатерина Николова
31.05.2018 10:0020181210200343Наказат. общ хар-р712 Длъжностно присвояванеКалина Иванова
31.05.2018 10:0020141210102276Гражд. I инстанция501 - ЧЛ.34 ЗСГабриела Тричкова
31.05.2018 10:3020171210102235Гражд. I инстанция214 - Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеГабриела Тричкова
31.05.2018 11:0020171210101857Гражд. I инстанция206 - Искове, основани на неоснователно обогатяванеГабриела Тричкова
31.05.2018 13:3020141210102329Гражд. I инстанция501 - ЧЛ.34 ЗСГабриела Тричкова
Навигация
Новини, съобщения, мнения
Справки по дела
Вашите права в ЕС
Полезно да знаете
Галерия
Календар
Май 2018
Su
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Брояч на посещенията
Automatic translation
Търсене
Търсене в сайта
Звукова версия
Център по медиация
Контакти
Адрес
гр. Благоевград
пл. Васил Левски 1
Телефони:

Регистратура

073 889816

Гражданско деловодство

073 889834
Наказателно деловодство

073 889851

Адм. секретар

073 889824
Дежурен призовкар

073 889803

Раб. време: 08:30-17:00

Факс:

073 882739

e-mail:
blagoevgrad-rs@justice.bg
Благоевградски съдебен р-н
Полезни връзки
Въпрос на месеца