>
             Считано от 10.12.2014г. в Медиационният център на Съдебната палата, РС-Благоевград и медиаторите за региона организират безплатни консултации за гражданите за прилагане на медиацията, като повече информация може да се прочете в сайта с подменю "Център по Медиация".             В Районен съд - Благоевград работи тестова версия на Единен портал за предоставяне на достъп до всички съдебни актове по делата. За повече информация посетете рубриката НОВО! ЗА ВАС, АДВОКАТИ!
Календар

Насрочени дела за периода 01.02.2015 - 28.02.2015

понеделник, 2 февруари
ГД 2284/2013 (Делби) - 9:00 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
ГД 1575/2014 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 9:15 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
ГД 1511/2014 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 9:45 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
НОХ 1903/2014 (Престъпления против собствеността - Присвояване - чл.201 - чл.208 от НК) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
ГД 2446/2014 (Други дела - по чл.26-ти от Закона за закрила на детето) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова
ГД 1670/2013 (Делби) - 10:15 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
ГД 1422/2008 (Делби) - 10:15 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова
ГД 1505/2014 (Делби) - 10:30 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
ГД 704/2014 (Облигационни Искове - Дела от и с/у търговци) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова
ГД 1998/2014 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 11:40 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
ГД 2515/2014 (Искове по СК - Издръжка) - 11:45 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
АДМ 30/2014 (Дела от Административен характер) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова
АДМ 11/2014 (Дела от Административен характер) - 14:00 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
ГД 1036/2014 (Облигационни Искове - за непозв. увреждане ) - 14:00 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова
ГД 1664/2014 (Искове по СК - лишаване от родителски права и спорове относно родителски права) - 14:20 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
ГД 3723/2012 (Вещни искове) - 15:30 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков

вторник, 3 февруари
НЧХ 1410/2014 (НЧХД) - 9:00 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
ГД 2719/2014 (Други дела - по чл.26-ти от Закона за закрила на детето) - 9:00 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
ГД 2524/2013 (Делби) - 9:15 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
ГД 7/2015 (Други дела - по чл.26-ти от Закона за закрила на детето) - 9:15 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
ГД 132/2015 (Искове по СК - Развод по взаимно съгласие) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
ГД 2288/2013 (Вещни искове) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
ГД 998/2012 (Делби) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
ГД 42/2015 (Искове по СК - Развод по взаимно съгласие) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
НОХ 1764/2014 (Документни престъпления) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
НОХ 1331/2014 (Престъпления против стопанството - Престъпления в отделни стопански отрасли - чл.228 - чл.240 от НК) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
ГД 1882/2014 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 10:45 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
ГД 1611/2014 (Искове по СК - Развод и недействителност на брака) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
ГД 691/2014 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
АН 1593/2014 (по ЗБС, ЗА, ЗДДС и ДПК) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
АН 1594/2014 (по ЗБС, ЗА, ЗДДС и ДПК) - 11:15 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
ГД 41/2015 (Други дела - по Закона срещу домашното насилие) - 11:30 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
АН 1651/2014 (по ЗД по пътищата) - 11:30 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
НОХ 587/2014 (Престъпления против собствеността - Кражба - чл.194 - чл.197 от НК) - 11:30 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
ГД 1305/2014 (ИСКОВЕ по КТ) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
НЧХ 946/2014 (НЧХД) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
ГД 1390/2014 (Искове по КТ - За отмяна на уволнение) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
НЧХ 629/2014 (НЧХД) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
НЧХ 1167/2014 (НЧХД) - 14:00 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
НЧХ 918/2014 (НЧХД) - 15:00 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова

сряда, 4 февруари
ГД 2190/2014 (Искове по СК - Развод и недействителност на брака) - 8:30 ч.
Съдия-докладчик: Атанас Иванов
ГД 2305/2014 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 8:45 ч.
Съдия-докладчик: Атанас Иванов
ГД 2473/2014 (Искове по СК) - 9:00 ч.
Съдия-докладчик: Атанас Иванов
ГД 23/2015 (Искове по СК - Развод и недействителност на брака) - 9:00 ч.
Съдия-докладчик: Атанас Иванов
ГД 1922/2014 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 9:00 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
ГД 77/2015 (Други дела - по чл.26-ти от Закона за закрила на детето) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Атанас Иванов
ГД 56/2015 (Искове по СК - Развод по взаимно съгласие) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Атанас Иванов
АДМ 17/2014 (Дела от Административен характер) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
ГД 2202/2014 (Искове по СК - Развод и недействителност на брака) - 9:45 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова
ГД 4131/2011 (Вещни искове) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
НОХ 1851/2014 (Общо опасни престъпления - Отглеждане н растения с цел производство на наркотични вещества - чл.354 ал."в" от НК, приготовления за престъпления свързани с наркотични вещества - чл.356а ал."а" от НК) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
ГД 2695/2014 (Други дела - по чл.26-ти от Закона за закрила на детето) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова
ГД 27/2015 (Други дела - по чл.26-ти от Закона за закрила на детето) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова
ГД 4131/2011 (Вещни искове) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
ГД 1192/2014 (Облигационни Искове - Дела от и с/у търговци) - 10:15 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова
ГД 2672/2014 (Искове по СК - Развод по взаимно съгласие) - 10:20 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова
НОХ 1237/2014 (Престъпления против стопанството - Престъпления в отделни стопански отрасли - чл.228 - чл.240 от НК) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
ГД 2255/2014 (Облигационни Искове - за непозв. увреждане ) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Атанас Иванов
ГД 1852/2014 (Облигационни искове) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
НОХ 1886/2014 (Престъпления против собствеността - Присвояване - чл.201 - чл.208 от НК) - 14:00 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
ГД 2673/2014 (Искове по СК - Развод по взаимно съгласие) - 14:30 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
ГД 2703/2014 (Други дела - по чл.26-ти от Закона за закрила на детето) - 14:40 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
ГД 2704/2014 (Други дела - по чл.30-ти от Закона за закрила на детето) - 14:50 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
ГД 1888/2014 (Искове по КТ - За отмяна на уволнение) - 15:00 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
ГД 28/2015 (Други дела - по чл.26-ти от Закона за закрила на детето) - 15:00 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова

четвъртък, 5 февруари
НЧХ 1460/2013 (НЧХД) - 9:00 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
ГД 2207/2014 (Искове по КТ - За отмяна на уволнение) - 9:20 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
АН 35/2015 (по ЗКПО, ЗДДФЛ, КСО, ЗС) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
НОХ 1253/2014 (Престъпления против собствеността - Кражба - чл.194 - чл.197 от НК) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
АН 39/2015 (по ЗКПО, ЗДДФЛ, КСО, ЗС) - 9:40 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
АН 38/2015 (по ЗКПО, ЗДДФЛ, КСО, ЗС) - 9:50 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
НЧХ 2255/2013 (НЧХД) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
ГД 3249/2012 (Облигационни искове) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
АН 27/2015 (по Закона за здравното осигуряване) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
АН 26/2015 (по ЗД по пътищата) - 10:10 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
АН 21/2015 (по ЗД по пътищата) - 10:20 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
АН 10/2015 (по ЗД по пътищата) - 10:30 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
НОХ 1853/2014 (ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ) - 10:30 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
АН 16/2015 (чл. 78 "а" от НК) - 10:45 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
НЧХ 476/2014 (НЧХД) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
НОХ 1445/2014 (ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ И ОБЩЕСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
ГД 730/2006 (Делби) - 14:00 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
АН 72/2015 (по ЗКПО, ЗДДФЛ, КСО, ЗС) - 14:00 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
НОХ 1850/2014 (Престъпления против собствеността - Кражба - чл.194 - чл.197 от НК) - 14:00 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
АН 71/2015 (по ЗКПО, ЗДДФЛ, КСО, ЗС) - 14:05 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
АН 57/2015 (по ЗД по пътищата) - 14:15 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
ЧНД 75/2015 (Кумулации - чл.23, 25 и чл.27 от НК) - 14:20 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
НОХ 40/2015 (ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ БРАКА, СЕМЕЙСТВОТО И МЛАДЕЖТА) - 14:45 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
НЧХ 1680/2014 (НЧХД) - 15:30 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
НОХ 96/2015 (Престъпления против собствеността - Кражба - чл.194 - чл.197 от НК) - 15:30 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
НЧХ 1760/2014 (НЧХД) - 16:00 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
АН 1131/2014 (Административни дела - общо) - 16:00 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
АН 1675/2014 (по ЗД по пътищата) - 16:30 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова

петък, 6 февруари
НОХ 17/2015 (Общо опасни престъпления - Отглеждане на растения с цел производство на наркотични вещества - чл.354 ал."в" от НК, приготовления за престъпления свързани с наркотични вещества - чл.356а ал."а" от НК) - 9:00 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
НОХ 2197/2011 (Престъпления против собствеността - Присвояване - чл.201 - чл.208 от НК) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Емил Божков
ГД 1063/2014 (Облигационни искове) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
ГД 1666/2014 (Искове по СК - Изменение на Издръжка) - 14:00 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова

понеделник, 9 февруари
АДМ 31/2014 (Дела от Административен характер) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова
ГД 1788/2014 (Искове по СК - лишаване от родителски права и спорове относно родителски права) - 10:30 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова
АН 1602/2014 (чл. 78 "а" от НК) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
ГД 1671/2014 (Искове по СК - Развод и недействителност на брака) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова
ГД 1823/2014 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 14:00 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова
ГД 1195/2014 (Искове по СК - лишаване от родителски права и спорове относно родителски права) - 14:30 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
НОХ 1647/2014 (ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ И ОБЩЕСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ) - 15:00 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
ГД 2004/2014 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 15:15 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков

вторник, 10 февруари
АН 1526/2014 (Административни дела - общо) - 9:00 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
АН 1548/2014 (по ЗД по пътищата) - 9:00 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
ГД 186/2015 (Искове по СК - Развод по взаимно съгласие) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
ГД 1549/2014 (Искове по СК - Развод и недействителност на брака) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
ГД 1667/2014 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
АН 1061/2014 (по ЗД по пътищата) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
АН 1595/2014 (по ЗБС, ЗА, ЗДДС и ДПК) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
АН 1550/2014 (по ЗГ и ЗЛР) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
АДМ 13/2014 (Дела от Административен характер) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
НОХ 110/2015 (ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
НОХ 1850/2014 (Престъпления против собствеността - Кражба - чл.194 - чл.197 от НК) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
ГД 2012/2013 (Делби) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
АН 1899/2014 (Административни дела - общо) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
АН 11/2015 (по ЗД по пътищата) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
ГД 1620/2012 (Вещни Искове - По ЗСПЗЗ) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
ГД 1781/2014 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 10:30 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
АН 24/2015 (по ЗД по пътищата) - 10:30 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
АН 23/2015 (по ЗД по пътищата) - 10:30 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
АН 1665/2014 (по Закона за защита на потребителите) - 10:30 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
АДМ 23/2014 (Дела от Административен характер) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
АН 1761/2014 (Административни дела - общо) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
АН 78/2015 (по ЗД по пътищата) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
АН 42/2015 (по ЗКПО, ЗДДФЛ, КСО, ЗС) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
ЧНД 91/2015 (Кумулации - чл.23, 25 и чл.27 от НК) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
ЧНД 1671/2014 (Кумулации - чл.23, 25 и чл.27 от НК) - 11:30 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
ЧНД 1560/2014 (Кумулации - чл.23, 25 и чл.27 от НК) - 13:00 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
НОХ 848/2014 (Общо опасни престъпления - в Транспорта чл.343 от НК ал."а","б","в" и "г") - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
ГД 917/2013 (Облигационни Искове - Дела от и с/у търговци) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
ЧНД 1831/2014 (Кумулации - чл.23, 25 и чл.27 от НК) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
НОХ 1865/2014 (Общо опасни престъпления - Отглеждане на растения с цел производство на наркотични вещества - чл.354 ал."в" от НК, приготовления за престъпления свързани с наркотични вещества - чл.356а ал."а" от НК) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
ГД 1397/2013 (Облигационни Искове - Дела от и с/у търговци) - 14:00 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
АН 86/2015 (чл. 78 "а" от НК) - 14:00 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
НОХ 1828/2014 (Престъпления против собствеността - Присвояване - чл.201 - чл.208 от НК) - 14:00 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
НОХ 1790/2014 (Общо опасни престъпления - в Транспорта чл.343 от НК ал."а","б","в" и "г") - 14:30 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
АН 1524/2014 (Административни дела - общо) - 15:00 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
АН 1901/2014 (Административни дела - общо) - 15:15 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
АН 1900/2014 (Административни дела - общо) - 15:20 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
АН 70/2015 (по ЗКПО, ЗДДФЛ, КСО, ЗС) - 15:30 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
АН 1909/2014 (по ЗД по пътищата) - 15:30 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
АН 73/2015 (по ЗКПО, ЗДДФЛ, КСО, ЗС) - 15:45 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
НОХ 1907/2014 (Престъпления против собствеността - Документна измама - чл.209 - чл.211 от НК) - 15:45 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
НЧХ 509/2014 (НЧХД) - 16:00 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова

сряда, 11 февруари
ЧГД 20/2015 (Други дела) - 8:30 ч.
Съдия-докладчик: Атанас Иванов
ГД 2582/2014 (Облигационни искове) - 8:30 ч.
Съдия-докладчик: Атанас Иванов
ГД 2317/2014 (Облигационни Искове - Дела от и с/у търговци) - 9:00 ч.
Съдия-докладчик: Атанас Иванов
ГД 2285/2014 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 9:15 ч.
Съдия-докладчик: Атанас Иванов
ГД 62/2015 (Искове по СК - Развод по взаимно съгласие) - 9:15 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
ЧГД 91/2015 (Други дела - Процедура по Регламент 1393/2007г) - 9:20 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова
ЧГД 2571/2014 (Други дела) - 9:25 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова
ГД 1709/2014 (Искове по СК - Изменение на Издръжка) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Атанас Иванов
ГД 1506/2014 (Облигационни Искове - искове за недействителност на сделки и договори и развалянето им) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Атанас Иванов
ГД 1961/2014 (Искове по СК - Развод и недействителност на брака) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова
ГД 2484/2014 (Други дела - по чл.26-ти от Закона за закрила на детето) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
ЧГД 158/2015 (Други дела - Процедура по Регламент 1393/2007г) - 9:45 ч.
Съдия-докладчик: Атанас Иванов
ГД 1592/2014 (Искове по СК - Развод и недействителност на брака) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова
ГД 118/2014 (Вещни искове) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
ГД 102/2015 (Искове по СК - Развод по взаимно съгласие) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова
ГД 44/2015 (Други дела - по Закона срещу домашното насилие) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
ГД 3098/2012 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 14:30 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова

четвъртък, 12 февруари
АН 1856/2014 (по ЗД по пътищата) - 9:15 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
НОХ 31/2015 (Общо опасни престъпления - Отглеждане на растения с цел производство на наркотични вещества - чл.354 ал."в" от НК, приготовления за престъпления свързани с наркотични вещества - чл.356а ал."а" от НК) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
АН 93/2015 (по ЗД по пътищата) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
АН 1609/2014 (Административни дела - общо) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
НЧХ 1379/2014 (НЧХД) - 9:40 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
АН 1902/2014 (Административни дела - общо) - 9:40 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
АН 1912/2014 (по ЗД по пътищата) - 9:50 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
АН 966/2014 (чл. 78 "а" от НК) - 10:30 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
АН 1481/2014 (Административни дела - общо) - 10:30 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
АН 12/2015 (по ЗД по пътищата) - 10:40 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
АН 1904/2014 (Административни дела - общо) - 10:45 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
АН 1072/2014 () - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
АН 99/2015 (Административни дела - общо) - 11:30 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
АН 1073/2014 () - 11:30 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
ЧНД 98/2015 (Съдебни поръчки) - 11:40 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
АН 1906/2014 (по ЗД по пътищата) - 13:20 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
НОХ 1055/2014 (ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ И ОБЩЕСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
НОХ 1257/2014 (ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ БРАКА, СЕМЕЙСТВОТО И МЛАДЕЖТА) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
АН 1353/2014 (чл. 78 "а" от НК) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
АН 1353/2014 (чл. 78 "а" от НК) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
НОХ 1462/2013 (Престъпления против личността - Блудство - чл.149 и чл.150 от НК) - 15:00 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов

петък, 13 февруари
НЧХ 119/2013 (НЧХД) - 9:00 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
ГД 1758/2014 (Искове по СК) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
ГД 1680/2014 (Искове по СК - Развод и недействителност на брака) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
ЧНД 92/2015 (Кумулации - чл.23, 25 и чл.27 от НК) - 10:30 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
ГД 2875/2013 (Облигационни Искове - Дела от и с/у търговци) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
ЧНД 194/2015 (Кумулации - чл.23, 25 и чл.27 от НК) - 11:30 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
ГД 2286/2014 (Облигационни Искове - за непозв. увреждане ) - 11:45 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
АН 108/2015 (Административни дела - общо) - 13:00 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
АН 120/2015 (по ЗКПО, ЗДДФЛ, КСО, ЗС) - 13:20 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
АН 121/2015 (по ЗКПО, ЗДДФЛ, КСО, ЗС) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
ГД 61/2015 (Други дела - по Закона срещу домашното насилие) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
АН 136/2015 (по ЗД по пътищата) - 13:40 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
АН 139/2015 (по ЗД по пътищата) - 13:50 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов

понеделник, 16 февруари
ГД 1177/2013 (Делби) - 9:15 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
ГД 2549/2014 (Други дела - по чл.26-ти от Закона за закрила на детето) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова
ГД 51/2015 (Други дела - по чл.26-ти от Закона за закрила на детето) - 9:35 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова
ГД 1894/2014 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова
ГД 690/2014 (Вещни искове) - 10:15 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
ГД 1913/2014 (Облигационни Искове - Дела от и с/у търговци) - 10:20 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова
ГД 1896/2014 (Облигационни искове) - 10:40 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова
ГД 162/2015 (Искове по СК - Развод по взаимно съгласие) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
ГД 587/2014 (Облигационни Искове - Дела от и с/у търговци) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
ГД 1708/2014 (Облигационни искове) - 11:10 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова
ГД 36/2013 (Облигационни искове) - 11:45 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
ЧНД 1877/2014 (Кумулации - чл.23, 25 и чл.27 от НК) - 13:00 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
НОХ 765/2013 (Престъпления против личността - Изнасилване - чл.152 от НК) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
ГД 1365/2014 (Вещни искове) - 14:00 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
НЧХ 1449/2014 (НЧХД) - 14:00 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
НЧХ 1451/2014 (НЧХД) - 14:30 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
АН 6/2015 (Административни дела - общо) - 15:00 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
ГД 3047/2013 (ИСКОВЕ по КТ) - 15:30 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
АН 58/2015 (по ЗД по пътищата) - 15:30 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
АН 9/2015 (по ЗД по пътищата) - 15:45 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова

вторник, 17 февруари
ГД 254/2014 (Вещни искове) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
НОХ 20/2015 (Престъпления против личността - тежка телесна повреда - чл.128 НК) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
ГД 2338/2014 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 9:45 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
НЧХ 1747/2014 (НЧХД) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
АН 1694/2014 (Административни дела - общо) - 13:15 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
АН 1893/2014 (по ЗД по пътищата) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
АН 1785/2014 (по ЗД по пътищата) - 13:40 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
НОХ 201/2014 (Общо опасни престъпления - Отглеждане на растения с цел производство на наркотични вещества - чл.354 ал."в" от НК, приготовления за престъпления свързани с наркотични вещества - чл.356а ал."а" от НК) - 14:00 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
ЧНД 1894/2014 (Кумулации - чл.23, 25 и чл.27 от НК) - 14:00 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
НОХ 1765/2014 (ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА) - 14:30 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
АН 1880/2014 (чл. 78 "а" от НК) - 15:00 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
АН 1740/2014 (по ЗД по пътищата) - 15:45 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
АН 1521/2014 (по ЗД по пътищата) - 16:00 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
НОХ 1178/2013 (ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА) - 16:00 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
АН 1731/2014 (по ЗКПО, ЗДДФЛ, КСО, ЗС) - 16:15 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
АН 1732/2014 (по ЗКПО, ЗДДФЛ, КСО, ЗС) - 16:30 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова

сряда, 18 февруари
ГД 2363/2013 (Облигационни Искове - Дела от и с/у търговци) - 8:30 ч.
Съдия-докладчик: Атанас Иванов
ГД 2145/2014 (ИСКОВЕ по КТ) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
АН 1525/2014 (Административни дела - общо) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
ГД 1863/2014 (Вещни искове) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
ГД 2310/2014 (Други дела - по чл.26-ти от Закона за закрила на детето) - 10:10 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова
ЧГД 2709/2014 (Други дела) - 10:20 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова
НОХ 881/2014 (Престъпления против стопанството - Престъпления в отделни стопански отрасли - чл.228 - чл.240 от НК) - 10:30 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
НОХ 881/2014 (Престъпления против стопанството - Престъпления в отделни стопански отрасли - чл.228 - чл.240 от НК) - 10:30 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
ГД 1754/2014 (Облигационни Искове - за непозв. увреждане ) - 10:30 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова
ГД 1/2015 (Други дела - Промяна на име - чл.19 ЗГР) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова
ГД 39/2014 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Атанас Иванов
НЧХ 535/2014 (НЧХД) - 14:00 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
ГД 1710/2014 (Искове по СК - Развод и недействителност на брака) - 14:00 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова

четвъртък, 19 февруари
НЧХ 929/2014 (НЧХД) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
АН 1788/2014 (по ЗД по пътищата) - 9:45 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
АДМ 25/2014 (Дела от Административен характер) - 9:50 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
АДМ 1/2015 (Дела от Административен характер) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
АН 1783/2014 (Административни дела - общо) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
ГД 2121/2014 (Облигационни искове) - 10:15 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
АН 1758/2014 (Административни дела - общо) - 10:30 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
АН 1759/2014 (Административни дела - общо) - 10:40 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
ГД 2271/2014 (Искове по СК - Развод и недействителност на брака) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
НЧХ 738/2014 (НЧХД) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
ГД 181/2014 (Облигационни искове) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
НОХ 999/2014 (ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА) - 14:00 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
НОХ 1832/2014 (Престъпления против Финансовата, Данъчната и Осигурителната система) - 14:30 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
НОХ 1832/2014 (Престъпления против Финансовата, Данъчната и Осигурителната система) - 14:30 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
НОХ 636/2014 (Престъпления против личността - Средна телесна повреда - чл.129 от НК) - 15:30 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова

петък, 20 февруари
НОХ 2197/2011 (Престъпления против собствеността - Присвояване - чл.201 - чл.208 от НК) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Емил Божков

понеделник, 23 февруари
ГД 2432/2014 (Други дела - по чл.26-ти от Закона за закрила на детето) - 9:05 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
АДМ 10/2014 (Дела от Административен характер) - 9:10 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
ГД 1229/2014 (Облигационни Искове - искове за недействителност на сделки и договори и развалянето им) - 9:15 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
НЧХ 1178/2014 (НЧХД) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
ГД 881/2012 (Делби) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова
ГД 2031/2014 (Облигационни Искове - за непозв. увреждане ) - 10:10 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
НЧХ 1168/2014 (НЧХД) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
ГД 2035/2014 (Облигационни Искове - Дела от и с/у търговци) - 11:10 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
ГД 3044/2013 (Облигационни Искове - Дела от и с/у търговци) - 11:30 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова
АН 41/2015 (по ЗКПО, ЗДДФЛ, КСО, ЗС) - 13:10 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
АН 1737/2014 (по ЗД по пътищата) - 13:20 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
АН 37/2015 (по ЗБС, ЗА, ЗДДС и ДПК) - 13:20 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
АН 1750/2014 (по Закона за здравното осигуряване) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
НЧХ 1455/2014 (НЧХД) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
ГД 1608/2014 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 13:50 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
ГД 1950/2012 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 14:00 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
НЧХ 1545/2014 (НЧХД) - 14:00 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
ГД 1061/2013 (Делби) - 14:30 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
НОХ 1693/2014 (Общо опасни престъпления - Отглеждане на растения с цел производство на наркотични вещества - чл.354 ал."в" от НК, приготовления за престъпления свързани с наркотични вещества - чл.356а ал."а" от НК) - 14:30 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
НОХ 1816/2014 (ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ РЕДА И ОБЩЕСТВЕНОТО СПОКОЙСТВИЕ) - 14:30 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
НЧХ 1429/2014 (НЧХД) - 14:30 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
АН 49/2015 (Административни дела - общо) - 15:00 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
АН 33/2015 (по ЗД по пътищата) - 15:10 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
АН 25/2015 (по ЗД по пътищата) - 15:20 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
НЧХ 1043/2014 (НЧХД) - 15:30 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
АН 7/2015 (Административни дела - общо) - 15:30 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
АН 28/2015 (по Закона за здравното осигуряване) - 15:45 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
НЧХ 371/2014 (НЧХД) - 16:00 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова

вторник, 24 февруари
ГД 1453/2014 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 9:15 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
ГД 164/2015 (Други дела - по чл.26-ти от Закона за закрила на детето) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
ГД 1993/2014 (Облигационни Искове - Дела от и с/у търговци) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
АН 1879/2014 (чл. 78 "а" от НК) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
АН 151/2015 (по ЗКПО, ЗДДФЛ, КСО, ЗС) - 9:40 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
ГД 2150/2014 (Облигационни Искове - Дела от и с/у търговци) - 9:45 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
ГД 341/2014 (Вещни искове) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
АН 133/2015 (Административни дела - общо) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
ГД 2138/2014 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 10:30 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
ЧНД 195/2015 (Кумулации - чл.23, 25 и чл.27 от НК) - 10:30 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
ЧНД 145/2015 (Кумулации - чл.23, 25 и чл.27 от НК) - 10:45 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
ГД 1200/2014 (Делби) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
НОХ 1033/2014 (Престъпления против личността - Средна телесна повреда - чл.129 от НК) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
ГД 2216/2014 (Делби) - 11:30 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
НЧХ 1304/2014 (НЧХД) - 13:00 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
НЧХ 1687/2014 (НЧХД) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
НОХ 1512/2014 (Престъпления против собствеността - Грабеж - чл.198 - чл.200 от НК) - 14:00 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
НОХ 128/2014 (Престъпления против личността - Средна телесна повреда - чл.129 от НК) - 15:00 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
НОХ 120/2014 (Документни престъпления) - 16:00 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова

сряда, 25 февруари
ГД 2431/2014 (Други дела - по чл.26-ти от Закона за закрила на детето) - 9:15 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
ГД 2431/2014 (Други дела - по чл.26-ти от Закона за закрила на детето) - 9:15 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
АН 1349/2014 (по ЗД по пътищата) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
НЧХ 1902/2013 (НЧХД) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
АН 22/2015 (по ЗД по пътищата) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
ГД 1621/2012 (Делби) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
АН 69/2015 (по ЗКПО, ЗДДФЛ, КСО, ЗС) - 10:15 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
АН 117/2015 (Административни дела - общо) - 10:30 ч.
Съдия-докладчик: Клина Иванова
ГД 1975/2013 (Облигационни Искове - Дела от и с/у търговци) - 10:30 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
АН 30/2015 (чл. 78 "а" от НК) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
ЧНД 8/2015 (Съдебни поръчки) - 11:15 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
АН 32/2015 (по ЗД по пътищата) - 11:30 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
АН 138/2015 (по ЗД по пътищата) - 11:40 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
АН 144/2015 (по ЗД по пътищата) - 11:50 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
АН 2002/2013 (по ЗД по пътищата) - 13:00 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
ГД 1753/2014 (Искове по КТ - За отмяна на уволнение) - 13:00 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
АН 1505/2014 (по ЗД по пътищата) - 14:00 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова

четвъртък, 26 февруари
АН 997/2013 (чл. 78 "а" от НК) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
ГД 1375/2014 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
НОХ 612/2014 (Документни престъпления) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
ГД 1518/2012 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 10:30 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
ГД 487/2010 (Вещни искове) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
ГД 487/2010 (Вещни искове) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
ГД 727/2014 (Облигационни Искове - Дела от и с/у търговци) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
ГД 727/2014 (Облигационни Искове - Дела от и с/у търговци) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
АН 1692/2014 (Административни дела - общо) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
НОХ 1222/2014 (ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ БРАКА, СЕМЕЙСТВОТО И МЛАДЕЖТА) - 13:40 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
НОХ 1224/2014 (ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ БРАКА, СЕМЕЙСТВОТО И МЛАДЕЖТА) - 14:00 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
НЧХ 1475/2014 (НЧХД) - 15:00 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
НОХ 1708/2014 (ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ БРАКА, СЕМЕЙСТВОТО И МЛАДЕЖТА) - 15:00 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова

петък, 27 февруари
ГД 855/2014 (Искове по СК - лишаване от родителски права и спорове относно родителски права) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
НЧХ 213/2014 (НЧХД) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова

Навигация
Новини, съобщения, мнения
Справки по дела
Вашите права в ЕС
Полезно да знаете
Галерия
Календар
Февруари 2015
Su
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
19
20
21
22
23
24
26
27
28
Брояч на посещенията
Automatic translation
Търсене
Търсене в сайта
Звукова версия
Център по медиация
НОВО! ЗА ВАС, АДВОКАТИ!
Контакти
Адрес
гр. Благоевград
пл. Васил Левски 1
Телефони:

Регистратура

073 889816

Гражданско деловодство

073 889834
Наказателно деловодство

073 889851

Адм. секретар

073 889824
Дежурен призовкар

073 889803

Раб. време: 08:30-17:00

Факс:

073 882739

e-mail:
rc_blagoevgrad@mail.bg
Благоевградски съдебен р-н
Полезни връзки
Въпрос на месеца