>
С Решение на комисия "Професионална квалификация, информационни технологии и статистика" на ВСС по Протокол № 10 от 08 март 2016г., Единният портал за електронно правосъдие на ВСС се въвежда в реална експлоатация. За повече информация посетете меню Централизиран Единен портал за е-правосъдие на ВСС!!!
Календар

Дата и час на съдебното засдание

 № на делотоВид на делотоСтатистически шифър и предмет на делотоСъдия докладчик
01.11.2018 09:0020181210201279Наказат. общ хар-р601 Престъпления против брака и семействотоВладимир Пензов
01.11.2018 10:0020161210201627Наказат. общ хар-р1333 Чл.109, ал.1-3Владимир Пензов
01.11.2018 13:3020181210200752Наказат. общ хар-р740 Унищожаване и поврежданеВладимир Пензов
02.11.2018 09:0020171210202276Наказат. частен хар-р1710 Обида и квалифицирана обидаВладимир Пензов
02.11.2018 09:3020181210101127Гражд. I инстанция104 - Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на  мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки  и др.Татяна Маркова
02.11.2018 09:3020181210102521Гражд. I инстанция103 - Искове по СК - развод по взаимно съгласиеТатяна Маркова
02.11.2018 10:0020181210201758Административно наказателно4010 КАТКристина Панкова
02.11.2018 10:0020171210100025Гражд. I инстанция306 - Искове по ЗУЕСДимитър Беровски
02.11.2018 10:0020181210101214Гражд. I инстанция702 - Искове за обезщетение по чл. 200 КТТатяна Маркова
02.11.2018 10:3020181210202037Административно наказателно4010 КАТКристина Панкова
02.11.2018 10:4520181210202016Административно наказателно4010 КАТКристина Панкова
02.11.2018 11:0020181210202001Административно наказателно4010 КАТКристина Панкова
02.11.2018 11:0020181210101710Гражд. I инстанция206 - Искове, основани на неоснователно обогатяванеТатяна Маркова
02.11.2018 11:1520181210201743Наказат. общ хар-р302 Средна телесна повредаКристина Панкова
02.11.2018 11:3020181210101864Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеТатяна Маркова
02.11.2018 13:3020181210201163Наказат. общ хар-р811 Престъпления против кредиторитеКристина Панкова
02.11.2018 13:3020181210100694Гражд. I инстанция214 - Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеТатяна Маркова
02.11.2018 14:0020181210100759Гражд. I инстанция217 - Искове по КЗДимитър Беровски
02.11.2018 14:0020181210101221Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеДимитър Беровски
02.11.2018 14:0020181210101218Гражд. I инстанция214 - Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеДимитър Беровски
02.11.2018 14:0020181210101669Гражд. I инстанция214 - Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеДимитър Беровски
02.11.2018 14:3020181210200925Наказат. частен хар-р1730 Лека телесна повредаКристина Панкова
02.11.2018 14:3020181210101663Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеДимитър Беровски
02.11.2018 15:0020171210200826Наказат. общ хар-р305 Квалифицирани състави на телесна повредаВладимир Пензов
05.11.2018 09:0020181210100178Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеГюлфие Яхова
05.11.2018 09:1020181210102474Гражд. I инстанция112 - Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.Гюлфие Яхова
05.11.2018 09:2020181210100171Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеГюлфие Яхова
05.11.2018 09:3020181210101245Гражд. I инстанция214 - Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеГюлфие Яхова
05.11.2018 09:4020171210100501Гражд. I инстанция501 - ДелбаГюлфие Яхова
05.11.2018 09:4520181210201571Административно наказателно4010 КАТКалина Иванова
05.11.2018 09:4520181210201865Административно наказателно4040 НАПКалина Иванова
05.11.2018 10:0020181210200986Наказат. общ хар-р910 Незаконно преминаване през границаКалина Иванова
05.11.2018 10:0020181210102198Гражд. I инстанция104 - Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на  мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки  и др.Димитър Беровски
05.11.2018 10:3020151210202499Наказат. общ хар-р714 ЧЛ.202 АЛ.2  Т.1 ВР.АЛ.1 ВР.ЧЛ.26 АЛ.1 НККристина Панкова
05.11.2018 10:3020181210102405Гражд. I инстанция112 - Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.Емилия Дончева
05.11.2018 11:0020181210201567Наказат. частен хар-р1740 Лека телесна повреда без разстройство на здраветоКалина Иванова
05.11.2018 11:0020181210100865Гражд. I инстанция206 - Искове, основани на неоснователно обогатяванеЕмилия Дончева
05.11.2018 13:0020171210103543Гражд. I инстанция217 - Искове по КЗЕмилия Дончева
05.11.2018 13:1520181210200893Административно наказателно4240 ИАААГергана Симеонова
05.11.2018 13:3020181210201871Административно наказателно4040 НАПГергана Симеонова
05.11.2018 13:3020181210201864Административно наказателно4040 НАПГергана Симеонова
05.11.2018 14:0020181210101068Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеЕмилия Дончева
05.11.2018 14:1520181210201873Административно наказателно4270 ОбщиниГергана Симеонова
05.11.2018 14:3020181210201934Административно наказателно4290 МОСВГергана Симеонова
05.11.2018 14:3020181210101600Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеЕмилия Дончева
05.11.2018 15:0020181210201950Наказат. общ хар-р604 Неплащане на издръжкаГергана Симеонова
05.11.2018 15:0020181210100257Гражд. I инстанция302 - Вещни искове  и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещЕмилия Дончева
05.11.2018 16:0020181210101124Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеЕмилия Дончева
06.11.2018 09:0020181210202026Частно наказат. дело2420 Производство по искания за задължително настаняване и лечение по чл. 154,ал. 2 и 3 и по чл. 157 от Закона за здраветоВладимир Пензов
06.11.2018 09:0020181210101761Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеВера Коева
06.11.2018 09:0020181210101072Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеВера Коева
06.11.2018 09:1520181210100653Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениГабриела Тричкова
06.11.2018 09:3020181210200955Наказат. частен хар-р1700 НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА ОТ ЧАСТЕН ХАРАКТЕР - по тъжба на пострадалия (НПК)Екатерина Николова
06.11.2018 09:3020181210201955Административно наказателно4210 Министерство на културатаГеорги Янев
06.11.2018 10:0020171210103327Гражд. I инстанция302 - Вещни искове  и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещГабриела Тричкова
06.11.2018 10:0020161210100505Гражд. I инстанция201 - Вера Коева
06.11.2018 10:3020161210202415Наказат. общ хар-р723 ИзмамаКристина Панкова
06.11.2018 11:0020181210101360Гражд. I инстанция302 - Вещни искове  и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещВера Коева
06.11.2018 11:3020181210201800Административно наказателно4240 ИАААЕкатерина Николова
06.11.2018 13:0020181210102356Гражд. I инстанция111 - Производства по Закона за защита от домашното насилиеВера Коева
06.11.2018 13:3020181210201472Наказат. общ хар-р708 ГрабежЕкатерина Николова
06.11.2018 13:4020181210202110Частно наказат. дело2110 Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК)Екатерина Николова
06.11.2018 14:0020181210201531Наказат. частен хар-р1730 Чл.109, ал.1-3Екатерина Николова
06.11.2018 14:0020181210201774Административно наказателно4010 КАТЕкатерина Николова
06.11.2018 15:3020181210200739Наказат. частен хар-р1700 НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА ОТ ЧАСТЕН ХАРАКТЕР - по тъжба на пострадалия (НПК)Екатерина Николова
07.11.2018 09:0020151210100944Гражд. I инстанция501 - ЧЛ.34 ЗСАтанас Иванов
07.11.2018 09:3020181210201215Административно наказателно4270 ОбщиниКалина Иванова
07.11.2018 09:3020181210102454Гражд. I инстанция104 - Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на  мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки  и др.Гюлфие Яхова
07.11.2018 09:4520181210201976Административно наказателно4040 НАПКалина Иванова
07.11.2018 09:4520181210201959Административно наказателно4040 НАПКалина Иванова
07.11.2018 09:4520181210201964Административно наказателно4040 НАПКалина Иванова
07.11.2018 09:4520181210201962Административно наказателно4040 НАПКалина Иванова
07.11.2018 10:0020181210201812Административно наказателно4240 ИАААКристина Панкова
07.11.2018 10:0020181210202127Административно наказателно4010 КАТКалина Иванова
07.11.2018 10:3020171210202504Наказат. частен хар-р1710 Обида и квалифицирана обидаКристина Панкова
07.11.2018 11:0020171210201701Административно наказателно4350 Производства по приложението на чл.78а НККалина Иванова
07.11.2018 11:0020181210201337Наказат. общ хар-р811 Престъпления против кредиторитеКалина Иванова
07.11.2018 13:0020181210102430Гражд. I инстанция501 - ДелбаЕмилия Дончева
07.11.2018 14:0020181210101786Гражд. I инстанция302 - Вещни искове  и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещЕмилия Дончева
07.11.2018 14:3020181210201671Наказат. общ хар-р739 Вещно укривателствоКристина Панкова
07.11.2018 15:0020181210101845Гражд. I инстанция501 - ДелбаЕмилия Дончева
07.11.2018 15:3020181210201742Наказат. общ хар-р702 Квалифицирани състави на кражбаКристина Панкова
07.11.2018 15:4020181210101857Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеЕмилия Дончева
07.11.2018 16:2020181210101854Гражд. I инстанция102 - ИсковеЕмилия Дончева
08.11.2018 09:0020181210100302Гражд. I инстанция302 - Вещни искове  и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещВера Коева
08.11.2018 09:0020171210100041Гражд. I инстанция302 - Вещни искове  и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещВера Коева
08.11.2018 09:1520181210101222Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеГабриела Тричкова
08.11.2018 09:3020171210201925Наказат. частен хар-р1720 Чл.109, ал.1-3Владимир Пензов
08.11.2018 09:3020181210201304Административно наказателно4350Екатерина Николова
08.11.2018 09:3020171210103041Гражд. I инстанция302 - Вещни искове  и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещГабриела Тричкова
08.11.2018 10:3020181210201372Административно наказателно4340 Здравна инспекцияЕкатерина Николова
08.11.2018 10:3020161210101319Гражд. I инстанция501 - ДелбаГабриела Тричкова
08.11.2018 11:0020181210200824Административно наказателно4010 КАТЕкатерина Николова
08.11.2018 11:0020181210100213Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеВера Коева
08.11.2018 11:3020181210100723Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеГабриела Тричкова
08.11.2018 11:3020161210100460Гражд. I инстанция501 - Чл.34 от ЗСВера Коева
08.11.2018 13:0020181210100484Гражд. I инстанция302 - Вещни искове  и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещГабриела Тричкова
08.11.2018 13:0020181210101789Гражд. I инстанция706 - Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение”Вера Коева
08.11.2018 13:3020161210200864Наказат. общ хар-р714 Чл.202, ал.2,т.1,вр.чл.201,вр.чл.26 от НКВладимир Пензов
08.11.2018 14:0020181210201958Административно наказателно4040 НАПЕкатерина Николова
08.11.2018 14:1020181210201965Административно наказателно4040 НАПЕкатерина Николова
08.11.2018 14:2020181210201970Административно наказателно4040 НАПЕкатерина Николова
08.11.2018 14:3020181210201214Наказат. общ хар-р1321 Противозаконно отнемане на МПСЕкатерина Николова
09.11.2018 09:3020181210201628Наказат. общ хар-р708 ГрабежГергана Симеонова
09.11.2018 09:3020181210201461Административно наказателно4010 КАТКристина Панкова
09.11.2018 09:3020181210201461Административно наказателно4010 КАТКристина Панкова
09.11.2018 09:3020181210102026Гражд. I инстанция105 - Искове по СК - издръжка, изменениеВера Коева
09.11.2018 09:5020181210102477Гражд. I инстанция112 - Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.Татяна Маркова
09.11.2018 10:0020181210202038Административно наказателно4010 КАТГергана Симеонова
09.11.2018 10:0020181210201798Административно наказателно4240 ИАААКристина Панкова
09.11.2018 10:0020181210100960Гражд. I инстанция217 - Искове по КЗДимитър Беровски
09.11.2018 10:0020181210101463Гражд. I инстанция214 - Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеДимитър Беровски
09.11.2018 10:0020181210101624Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеТатяна Маркова
09.11.2018 10:1520181210201826Административно наказателно4240 ИАААКристина Панкова
09.11.2018 10:1520181210201573Административно наказателно4010 КАТГергана Симеонова
09.11.2018 10:3020181210201619Административно наказателно4010 КАТГергана Симеонова
09.11.2018 10:3020181210201825Административно наказателно4240 ИАААКристина Панкова
09.11.2018 10:3020181210102225Гражд. I инстанция112 - Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.Димитър Беровски
09.11.2018 10:3020181210102105Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеТатяна Маркова
09.11.2018 11:0020181210201532Наказат. общ хар-р702 Квалифицирани състави на кражбаГергана Симеонова
09.11.2018 11:0020181210201847Административно наказателно4270 ОбщиниКристина Панкова
09.11.2018 11:0020181210100405Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеДимитър Беровски
09.11.2018 11:0020181210100802Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеДимитър Беровски
09.11.2018 11:3020181210102438Гражд. I инстанция111 - Производства по Закона за защита от домашното насилиеДимитър Беровски
09.11.2018 13:3020181210200497Наказат. частен хар-р1700Кристина Панкова
09.11.2018 13:3020181210201032Наказат. частен хар-р1720 Клевета и квалифицирана клеветаГергана Симеонова
09.11.2018 14:0020181210101591Гражд. I инстанция214 - Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеДимитър Беровски
09.11.2018 15:0020181210200785Наказат. общ хар-р604 Неплащане на издръжкаКристина Панкова
09.11.2018 16:0020181210201192Административно наказателно4010 КАТКристина Панкова
12.11.2018 09:1020181210100480Гражд. I инстанция601 - Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеГюлфие Яхова
12.11.2018 09:2020181210100720Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеГюлфие Яхова
12.11.2018 09:3020181210202172Административно наказателно4220 ДИТКалина Иванова
12.11.2018 09:3020181210202170Административно наказателно4220 ДИТКалина Иванова
12.11.2018 09:3020181210101467Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеГюлфие Яхова
12.11.2018 09:4020181210101607Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеГюлфие Яхова
12.11.2018 09:5020171210103515Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеГюлфие Яхова
12.11.2018 10:0020181210202136Административно наказателно4010 КАТКалина Иванова
12.11.2018 10:0020181210101123Гражд. I инстанция104 - Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на  мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки  и др.Димитър Беровски
12.11.2018 10:0020181210101986Гражд. I инстанция601 - Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеГюлфие Яхова
12.11.2018 10:0020181210102469Гражд. I инстанция103 - Искове по СК - развод по взаимно съгласиеДимитър Беровски
12.11.2018 10:0020181210102475Гражд. I инстанция112 - Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.Димитър Беровски
12.11.2018 10:0020181210102476Гражд. I инстанция112 - Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.Димитър Беровски
12.11.2018 10:3020181210202158Наказат. частен хар-р1700 НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА ОТ ЧАСТЕН ХАРАКТЕР - по тъжба на пострадалия (НПК)Калина Иванова
12.11.2018 10:3020181210101527Гражд. I инстанция101 - Искове по СК - имуществени отношения между съпрузиГюлфие Яхова
12.11.2018 11:0020181210201095Наказат. частен хар-р1700 НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА ОТ ЧАСТЕН ХАРАКТЕР - по тъжба на пострадалия (НПК)Калина Иванова
12.11.2018 11:3020181210102331Гражд. I инстанция105 - Искове по СК - издръжка, изменениеГюлфие Яхова
12.11.2018 11:3020181210101170Гражд. I инстанция214 - Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеСилвия Николова
12.11.2018 12:1520171210100252Гражд. I инстанция501 - ДелбаСилвия Николова
12.11.2018 12:5020181210101573Гражд. I инстанция302 - Вещни искове  и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещЕмилия Дончева
12.11.2018 13:0020181210102282Частно гражданско902 - Обезпечаване на доказателстваСилвия Николова
12.11.2018 13:3020171210103161Гражд. I инстанция302 - Вещни искове  и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещЕмилия Дончева
12.11.2018 13:3020161210102687Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеСилвия Николова
12.11.2018 13:3020181210102315Гражд. I инстанция111 - Производства по Закона за защита от домашното насилиеГюлфие Яхова
12.11.2018 13:4520181210202064Административно наказателно4220 ДИТГергана Симеонова
12.11.2018 14:1520171210102868Гражд. I инстанция501 - ДелбаЕмилия Дончева
12.11.2018 14:3020161210101956Гражд. I инстанция501 - ДелбаСилвия Николова
12.11.2018 14:5020181210101435Гражд. I инстанция102 - ИсковеСилвия Николова
12.11.2018 15:0020171210101602Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеЕмилия Дончева
12.11.2018 15:3020181210101524Гражд. I инстанция701 - Искове за трудово възнаграждениеЕмилия Дончева
12.11.2018 16:0020181210201499Наказат. общ хар-р705 Кражба, представляваща опасен рецидивГергана Симеонова
12.11.2018 16:0020171210100905Гражд. I инстанция501 - ДелбаЕмилия Дончева
12.11.2018 16:0020161210102194Гражд. I инстанция203 - Искове за обезщетение от деликтСилвия Николова
13.11.2018 09:0020181210201963Административно наказателно4040 НАПВладимир Пензов
13.11.2018 09:0020151210102389Гражд. I инстанция208 - Вера Коева
13.11.2018 09:0020181210100749Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеВера Коева
13.11.2018 09:0020181210101099Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеВера Коева
13.11.2018 09:0020181210100427Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеВера Коева
13.11.2018 09:1020181210201971Административно наказателно4040 НАПВладимир Пензов
13.11.2018 09:1520181210100393Гражд. I инстанция601 - Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеГабриела Тричкова
13.11.2018 09:2020181210201974Административно наказателно4040 НАПВладимир Пензов
13.11.2018 09:3020181210201954Административно наказателно4010 КАТВладимир Пензов
13.11.2018 09:3020181210202224Частно наказат. дело2430 Производство по делегация на български и чуждестранни съдилища по наказателни делаЕкатерина Николова
13.11.2018 09:3020181210100985Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеВера Коева
13.11.2018 09:4020181210201985Административно наказателно4250 БАБХВладимир Пензов
13.11.2018 09:4020181210202075Административно наказателно4060 Агенция "Митници"Екатерина Николова
13.11.2018 09:5020181210201999Административно наказателно4010 КАТВладимир Пензов
13.11.2018 09:5020181210102531Гражд. I инстанция112 - Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.Габриела Тричкова
13.11.2018 09:5020181210102531Гражд. I инстанция112 - Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.Габриела Тричкова
13.11.2018 09:5520181210102610Гражд. I инстанция112 - Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.Габриела Тричкова
13.11.2018 09:5520181210102610Гражд. I инстанция112 - Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.Габриела Тричкова
13.11.2018 10:0020181210202039Административно наказателно4010 КАТВладимир Пензов
13.11.2018 10:0020181210202098Административно наказателно4010 КАТЕкатерина Николова
13.11.2018 10:0020181210202098Административно наказателно4010 КАТЕкатерина Николова
13.11.2018 10:0020171210100903Гражд. I инстанция501 - ДелбаГабриела Тричкова
13.11.2018 10:0020181210102083Гражд. I инстанция104 - Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на  мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки  и др.Вера Коева
13.11.2018 10:1020181210201207Административно наказателно4040 НАПВладимир Пензов
13.11.2018 10:2020181210201649Административно наказателно4010 КАТВладимир Пензов
13.11.2018 10:3020181210201690Административно наказателно4010 КАТВладимир Пензов
13.11.2018 10:3020181210201806Административно наказателно4240 ИАААЕкатерина Николова
13.11.2018 10:3020161210101935Гражд. I инстанция302 - Вещни искове  и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещГабриела Тричкова
13.11.2018 10:3020181210101692Гражд. I инстанция205 - Искове по ЗЗДискр.Вера Коева
13.11.2018 10:3020181210100929Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеГабриела Тричкова
13.11.2018 10:4020181210201885Административно наказателно4240 ИАААВладимир Пензов
13.11.2018 10:5020181210201828Административно наказателно4240 ИАААВладимир Пензов
13.11.2018 11:0020181210201706Административно наказателно4220 ДИТЕкатерина Николова
13.11.2018 11:0020181210201818Административно наказателно4260 МВРВладимир Пензов
13.11.2018 11:0020181210100725Гражд. I инстанция203 - Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014Вера Коева
13.11.2018 11:3020181210201813Административно наказателно4210 Министерство на културатаВладимир Пензов
13.11.2018 11:3020171210103134Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеВера Коева
13.11.2018 11:4020181210201749Административно наказателно4210 Министерство на културатаЕкатерина Николова
13.11.2018 11:4020181210201426Административно наказателно4340 Здравна инспекцияВладимир Пензов
13.11.2018 11:4020181210202135Административно наказателно4010 КАТВладимир Пензов
13.11.2018 13:3020181210202134Административно наказателно4070 ДНСКВладимир Пензов
13.11.2018 14:0020181210200446Административно наказателно4350 Квалифицирани състави на телесна повредаЕкатерина Николова
13.11.2018 14:3020171210202427Наказат. частен хар-р1720 Клевета и квалифицирана клеветаЕкатерина Николова
14.11.2018 09:2520181210102532Гражд. I инстанция112 - Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.Силвия Николова
14.11.2018 09:3020181210101716Гражд. I инстанция102 - ИсковеСилвия Николова
14.11.2018 10:0020181210201252Наказат. общ хар-р1317 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаКристина Панкова
14.11.2018 10:3020171210103096Гражд. I инстанция104 - Чл.127, ал.2 от СКСилвия Николова
14.11.2018 11:3020181210201467Административно наказателно4010 КАТКристина Панкова
14.11.2018 13:0020181210202063Административно наказателно4220 ДИТКристина Панкова
14.11.2018 13:0020181210101246Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеЕмилия Дончева
14.11.2018 13:3020181210201778Наказат. частен хар-р1730 Лека телесна повредаКристина Панкова
14.11.2018 14:3020171210100066Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеСилвия Николова
14.11.2018 15:0020181210201968Административно наказателно4040 НАПКристина Панкова
14.11.2018 15:0020171210101763Гражд. I инстанция501 - ДелбаСилвия Николова
14.11.2018 15:0020181210102508Гражд. I инстанция111 - Производства по Закона за защита от домашното насилиеЕмилия Дончева
14.11.2018 15:2020181210201972Административно наказателно4040 НАПКристина Панкова
14.11.2018 15:4520181210201961Административно наказателно4040 НАПКристина Панкова
15.11.2018 09:0020181210200399Наказат. частен хар-р1730 Лека телесна повредаВладимир Пензов
15.11.2018 09:0020181210100269Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеВера Коева
15.11.2018 09:0020171210103546Гражд. I инстанция302 - Вещни искове  и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещВера Коева
15.11.2018 09:0020181210102534Гражд. I инстанция103 - Искове по СК - развод по взаимно съгласиеВера Коева
15.11.2018 09:3020171210202277Наказат. частен хар-р1730 Лека телесна повредаЕкатерина Николова
15.11.2018 09:3020181210100861Гражд. I инстанция206 - Искове, основани на неоснователно обогатяванеГабриела Тричкова
15.11.2018 09:4520181210102034Гражд. I инстанция102 - ИсковеГабриела Тричкова
15.11.2018 10:0020181210102332Гражд. I инстанция111 - Производства по Закона за защита от домашното насилиеГабриела Тричкова
15.11.2018 11:0020181210201437Наказат. общ хар-р604 Неплащане на издръжкаВладимир Пензов
15.11.2018 11:0020181210201045Административно наказателно4240 ИАААЕкатерина Николова
15.11.2018 13:3020181210202060Наказат. общ хар-р723 ИзмамаВладимир Пензов
15.11.2018 13:3020171210100764Гражд. I инстанция214 - Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеВера Коева
15.11.2018 14:0020181210202168Административно наказателно4220 ДИТЕкатерина Николова
15.11.2018 14:1520181210202171Административно наказателно4220 ДИТЕкатерина Николова
15.11.2018 14:3020181210202174Административно наказателно4240 ИАААЕкатерина Николова
15.11.2018 14:4520181210201946Административно наказателно4240 ИАААЕкатерина Николова
15.11.2018 15:0020181210202122Наказат. общ хар-р702 Квалифицирани състави на кражбаВладимир Пензов
16.11.2018 09:2020181210102623Гражд. I инстанция112 - Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.Татяна Маркова
16.11.2018 09:3020181210201396Наказат. общ хар-р707 Привилегирован състав на кражбаГергана Симеонова
16.11.2018 09:3020181210102608Гражд. I инстанция112 - Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.Татяна Маркова
16.11.2018 09:3020181210101665Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеТатяна Маркова
16.11.2018 10:0020181210201757Административно наказателно4010 КАТГергана Симеонова
16.11.2018 10:0020181210201132Наказат. общ хар-р604 Неплащане на издръжкаКристина Панкова
16.11.2018 10:0020171210102173Гражд. I инстанция208 - Искове за недействителност на правни сделкиДимитър Беровски
16.11.2018 10:0020181210101230Гражд. I инстанция101 - Искове по СК - имуществени отношения между съпрузиДимитър Беровски
16.11.2018 10:0020181210100640Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеТатяна Маркова
16.11.2018 10:1520181210201398Административно наказателно4010 КАТГергана Симеонова
16.11.2018 10:3020181210102535Гражд. I инстанция302 - Вещни искове  и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещТатяна Маркова
16.11.2018 11:0020171210201372Наказат. частен хар-р1730 Лека телесна повредаКристина Панкова
16.11.2018 11:0020181210101324Гражд. I инстанция104 - Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на  мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки  и др.Димитър Беровски
16.11.2018 13:3020181210201692Административно наказателно4040 НАПГергана Симеонова
16.11.2018 13:3020181210201073Административно наказателно4010 КАТКристина Панкова
16.11.2018 13:5020181210201318Административно наказателно4040 НАПГеорги Янев
16.11.2018 14:0020171210201838Наказат. общ хар-р1335 Основен състав на отглеждане на растения с цел производство на наркотични веществаКристина Панкова
16.11.2018 14:0020171210202488Наказат. общ хар-р424 Блудство с лице, ненавършило 14 г.Гергана Симеонова
16.11.2018 14:0020181210201501Наказат. частен хар-р1730 Лека телесна повредаГеорги Янев
16.11.2018 14:3020181210100468Гражд. I инстанция306 - Искове по ЗУЕСДимитър Беровски
16.11.2018 15:0020181210102109Гражд. I инстанция111 - Производства по Закона за защита от домашното насилиеДимитър Беровски
16.11.2018 16:0020181210201691Административно наказателно4010 КАТКристина Панкова
18.11.201820181210201519Наказат. общ хар-р701 КражбаКалина Иванова
19.11.2018 09:3020181210200694Наказат. частен хар-р1700 Наказателни дела от частен характер /по тъжба на пострадалия НПК/Калина Иванова
19.11.2018 09:3020181210200194Наказат. общ хар-р1317 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаГергана Симеонова
19.11.2018 09:3020181210102424Гражд. I инстанция112 - Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.Гюлфие Яхова
19.11.2018 09:4020181210102530Гражд. I инстанция112 - Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.Гюлфие Яхова
19.11.2018 09:5020181210100928Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеГюлфие Яхова
19.11.2018 10:0020111210102330Гражд. I инстанция705 - ЧЛ.203 АЛ.2 КТ ВЪВ ВР. С ЧЛ.208 Т.2 КТ ЧЛ.211 К ЧЛ.49 ЧЛ.53 И ЧЛ.54 И ЧЛ.54 ЗЗД ЧЛ.86 АЛ.1 ЗЗДСилвия Николова
19.11.2018 10:0020171210102376Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеГюлфие Яхова
19.11.2018 10:0020181210100012Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеДимитър Беровски
19.11.2018 10:2020181210100354Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеСилвия Николова
19.11.2018 10:2520181210100003Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеСилвия Николова
19.11.2018 10:3020181210100719Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеГюлфие Яхова
19.11.2018 10:4020181210100198Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеСилвия Николова
19.11.2018 11:0020181210101263Гражд. I инстанция302 - Вещни искове  и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещГюлфие Яхова
19.11.2018 11:0020181210100515Гражд. I инстанция104 - Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на  мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки  и др.Димитър Беровски
19.11.2018 11:1520171210101787Гражд. I инстанция214 - Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеСилвия Николова
19.11.2018 11:3020161210101054Гражд. I инстанция501 - ДелбаСилвия Николова
19.11.2018 13:0020181210102541Гражд. I инстанция112 - Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.Емилия Дончева
19.11.2018 13:1020181210102543Гражд. I инстанция103 - Искове по СК - развод по взаимно съгласиеЕмилия Дончева
19.11.2018 13:3020181210201159Административно наказателно4350 Производства по приложението на чл.78а НКГергана Симеонова
19.11.2018 13:3020171210103467Гражд. I инстанция501 - ДелбаГюлфие Яхова
19.11.2018 14:0020181210201537Частно наказат. дело2110 Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК)Гергана Симеонова
19.11.2018 14:0020181210101522Гражд. I инстанция706 - Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение”Гюлфие Яхова
19.11.2018 15:0020181210201725Наказат. общ хар-р302 Средна телесна повредаГергана Симеонова
19.11.2018 15:0020181210102221Гражд. I инстанция103 - Искове по СК - развод по взаимно съгласиеЕмилия Дончева
19.11.2018 15:1020181210101451Гражд. I инстанция601 - Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеЕмилия Дончева
19.11.2018 15:3020181210201053Административно наказателно4330 РДГГергана Симеонова
19.11.2018 16:0020181210201796Административно наказателно4240 ИАААГергана Симеонова
19.11.2018 16:1520181210201801Административно наказателно4240 ИАААГергана Симеонова
19.11.2018 16:3020181210201804Административно наказателно4240 ИАААГергана Симеонова
20.11.2018 09:0020181210200753Наказат. общ хар-р702 Квалифицирани състави на кражбаВладимир Пензов
20.11.2018 09:0020181210101804Гражд. I инстанция214 - Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеВера Коева
20.11.2018 09:0020181210101767Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеВера Коева
20.11.2018 09:0020181210100804Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеВера Коева
20.11.2018 09:0020181210101810Частно гражданско1017 - Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лицеВера Коева
20.11.2018 09:0020181210102028Гражд. I инстанция102 - ИсковеГабриела Тричкова
20.11.2018 09:3020181210100742Гражд. I инстанция302 - Вещни искове  и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещВера Коева
20.11.2018 09:3020181210101579Гражд. I инстанция104 - Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на  мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки  и др.Габриела Тричкова
20.11.2018 09:4020181210201983Административно наказателно4010 КАТЕкатерина Николова
20.11.2018 09:5020181210201982Административно наказателно4010 КАТЕкатерина Николова
20.11.2018 10:0020181210201466Административно наказателно4010 КАТЕкатерина Николова
20.11.2018 10:0020181210100352Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеГабриела Тричкова
20.11.2018 10:0020181210102223Гражд. I инстанция112 - Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.Вера Коева
20.11.2018 10:0020181210101266Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеВера Коева
20.11.2018 10:1520181210201579Административно наказателно4330 РДГЕкатерина Николова
20.11.2018 10:3020181210201569Наказат. частен хар-р1720 Клевета и квалифицирана клеветаВладимир Пензов
20.11.2018 10:3020181210100219Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеГабриела Тричкова
20.11.2018 10:3020181210101614Гражд. I инстанция302 - Вещни искове  и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещГабриела Тричкова
20.11.2018 11:0020181210202216Наказат. частен хар-р1700 НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА ОТ ЧАСТЕН ХАРАКТЕР - по тъжба на пострадалия (НПК)Екатерина Николова
20.11.2018 11:0020171210101789Гражд. I инстанция305 - Искове за отмяна на решение на ОС на ЖСК; други производства по ЗЖСК, ЗК, ЗУЕСГабриела Тричкова
20.11.2018 13:0020161210101573Гражд. I инстанция302 - Чл.124 ал.1 ГПК,вр.с чл.79 ЗСВера Коева
20.11.2018 13:3020181210201369Наказат. общ хар-р814 Продажба и държане на акцизни стоки без бандеролВладимир Пензов
20.11.2018 13:3020171210103110Гражд. I инстанция501 - ДелбаГабриела Тричкова
20.11.2018 14:3020181210200415Наказат. общ хар-р604 Неплащане на издръжкаЕкатерина Николова
20.11.2018 15:0020181210200850Наказат. общ хар-р1314 Причиняване на телесна повреда при управление на МПС в квалифицирани случаиЕкатерина Николова
21.11.2018 09:0020181210102602Гражд. I инстанция1300 - ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛАГюлфие Яхова
21.11.2018 09:0020181210102601Гражд. I инстанция1300 - ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛАВера Коева
21.11.2018 09:3020181210201933Административно наказателно4290 МОСВКалина Иванова
21.11.2018 09:3020181210201662Административно наказателно4240 ИАААКалина Иванова
21.11.2018 09:3020181210202032Административно наказателно4040 НАПКалина Иванова
21.11.2018 09:3020161210101173Гражд. I инстанция601 - Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеСилвия Николова
21.11.2018 10:0020181210202215Административно наказателно1730 Лека телесна повредаКалина Иванова
21.11.2018 10:3020181210202093Наказат. общ хар-р1317 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаКристина Панкова
21.11.2018 13:0020181210202214Частно наказат. дело2110 Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК)Калина Иванова
21.11.2018 13:0020181210100169Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеЕмилия Дончева
21.11.2018 13:3020181210202137Административно наказателно4240 ИАААКристина Панкова
21.11.2018 13:3020181210201584Наказат. частен хар-р1720 Клевета и квалифицирана клеветаКалина Иванова
21.11.2018 13:3020181210100381Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеЕмилия Дончева
21.11.2018 13:4520181210102036Гражд. I инстанция706 - Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение”Силвия Николова
21.11.2018 14:0020181210201606Наказат. общ хар-р1317 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаКристина Панкова
21.11.2018 15:0020171210102844Гражд. I инстанция214 - Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеСилвия Николова
21.11.2018 15:3020171210201849Наказат. общ хар-р724 Квалифицирани състави на измамаКристина Панкова
21.11.2018 15:3020171210100488Гражд. I инстанция302 - Вещни искове  и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещСилвия Николова
21.11.2018 15:3020161210101630Гражд. I инстанция302 - Вещни искове  и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещЕмилия Дончева
22.11.2018 09:0020181210201909Наказат. общ хар-р740 Унищожаване и поврежданеВладимир Пензов
22.11.2018 09:0020181210100402Гражд. I инстанция302 - Вещни искове  и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещВера Коева
22.11.2018 11:0020181210201874Административно наказателно1206 ХулиганствоВладимир Пензов
22.11.2018 11:0020171210103246Гражд. I инстанция501 - ДелбаВера Коева
22.11.2018 13:3020181210202241Наказат. общ хар-р604 Неплащане на издръжкаВладимир Пензов
23.11.2018 09:0020181210201196Административно наказателно4010 КАТГергана Симеонова
23.11.2018 09:3020181210201399Административно наказателно4010 КАТГергана Симеонова
23.11.2018 09:3020181210101396Гражд. I инстанция102 - ИсковеТатяна Маркова
23.11.2018 09:4520181210201409Административно наказателно4240 ИАААГергана Симеонова
23.11.2018 10:0020181210201913Наказат. общ хар-р712 Длъжностно присвояванеКалина Иванова
23.11.2018 10:0020161210201323Наказат. частен хар-р1700 НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА ОТ ЧАСТЕН ХАРАКТЕР - по тъжба на пострадалия (НПК)Гергана Симеонова
23.11.2018 10:0020181210100388Гражд. I инстанция302 - Вещни искове  и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещДимитър Беровски
23.11.2018 10:0020181210102021Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеТатяна Маркова
23.11.2018 10:3020181210200940Наказат. частен хар-р1720 Клевета и квалифицирана клеветаКристина Панкова
23.11.2018 10:3020181210102115Гражд. I инстанция112 - Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.Димитър Беровски
23.11.2018 11:0020181210100803Гражд. I инстанция601 - Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеТатяна Маркова
23.11.2018 11:3020181210200939Наказат. частен хар-р1720 Клевета и квалифицирана клеветаКристина Панкова
23.11.2018 11:3020181210101202Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеТатяна Маркова
23.11.2018 13:3020181210200520Наказат. частен хар-р1700 НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА ОТ ЧАСТЕН ХАРАКТЕР - по тъжба на пострадалия (НПК)Гергана Симеонова
23.11.2018 13:3020171210200838Наказат. общ хар-р302 Средна телесна повредаКристина Панкова
23.11.2018 14:0020171210103350Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеДимитър Беровски
23.11.2018 15:0020181210202194Административно наказателно4240 ИАААКристина Панкова
23.11.2018 15:3020181210202173Административно наказателно4220 ДИТКристина Панкова
26.11.2018 09:2020181210102609Гражд. I инстанция112 - Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.Гюлфие Яхова
26.11.2018 09:3020181210102193Гражд. I инстанция214 - Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеГюлфие Яхова
26.11.2018 10:0020181210201851Административно наказателно4180 ДАМТНГергана Симеонова
26.11.2018 11:0020181210201346Частно наказат. дело2110 Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК)Гергана Симеонова
26.11.2018 11:0020181210202223Наказат. общ хар-р1317 чл.343б НККалина Иванова
26.11.2018 11:4020181210202231Административно наказателно4220 ДИТКалина Иванова
26.11.2018 13:0020181210102025Гражд. I инстанция115 - Производства по ограничаване и лишаване от родителски праваЕмилия Дончева
26.11.2018 13:3020181210200658Административно наказателно4350 Причиняване на телесни повреди и щети в транспортаГергана Симеонова
26.11.2018 14:3020181210101015Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеЕмилия Дончева
26.11.2018 15:2020181210102051Гражд. I инстанция214 - Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеЕмилия Дончева
27.11.2018 09:0020181210101247Гражд. I инстанция102 - ИсковеВера Коева
27.11.2018 09:0020181210100855Гражд. I инстанция102 - ИсковеВера Коева
27.11.2018 09:2020181210202109Административно наказателно4180 ДАМТНГеорги Янев
27.11.2018 09:3020181210201704Наказат. общ хар-р1206 ХулиганствоГеорги Янев
27.11.2018 10:0020171210102228Гражд. I инстанция706 - Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение”Габриела Тричкова
27.11.2018 10:3020181210101363Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеГабриела Тричкова
27.11.2018 11:0020181210102135Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеГабриела Тричкова
27.11.2018 11:3020181210102192Гражд. I инстанция214 - Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеГабриела Тричкова
27.11.2018 13:3020181210102536Гражд. I инстанция111 - Производства по Закона за защита от домашното насилиеГабриела Тричкова
27.11.2018 14:0020181210202217Наказат. общ хар-р429 Квалифицирани състави на изнасилване (чл. 152 ал. 2 НК)Георги Янев
27.11.2018 15:0020181210201556Наказат. общ хар-р444 Трафик на хора (чл.159а НК)Георги Янев
28.11.2018 09:3020181210202238Административно наказателно4240 ИАААКалина Иванова
28.11.2018 09:3020181210201802Административно наказателно4240 ИАААКалина Иванова
28.11.2018 09:3020181210100707Гражд. I инстанция104 - Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на  мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки  и др.Силвия Николова
28.11.2018 10:0020181210202226Административно наказателно4250 БАБХКристина Панкова
28.11.2018 10:0020181210201949Наказат. частен хар-р1710 Обида и квалифицирана обидаКалина Иванова
28.11.2018 10:0020181210101193Гражд. I инстанция103 - Искове по СК - развод по взаимно съгласиеСилвия Николова
28.11.2018 10:3020181210202108Наказат. общ хар-р1003 Съставяне на официален документ с невярно съдържаниеКристина Панкова
28.11.2018 13:0020171210102017Гражд. I инстанция208 - Искове за недействителност на правни сделкиЕмилия Дончева
28.11.2018 13:3020181210200362Наказат. общ хар-р930 Неизпълнение на съдебно решениеКристина Панкова
28.11.2018 14:0020171210100524Гражд. I инстанция203 - Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014Силвия Николова
28.11.2018 14:3020181210202239Административно наказателно4240 ИАААКристина Панкова
28.11.2018 14:3020171210102384Гражд. I инстанция211 - Павлов искСилвия Николова
28.11.2018 14:3020181210101525Гражд. I инстанция501 - ДелбаЕмилия Дончева
28.11.2018 15:0020181210202247Административно наказателно4250 БАБХКристина Панкова
28.11.2018 15:1520151210100083Гражд. I инстанция501 - ДЕЛБАСилвия Николова
28.11.2018 15:3020161210101005Гражд. I инстанция501 - ДелбаСилвия Николова
28.11.2018 15:5020181210100650Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеСилвия Николова
28.11.2018 16:3020161210102748Гражд. I инстанция302 - Вещни искове  и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещСилвия Николова
28.11.2018 16:4520171210103225Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеСилвия Николова
29.11.2018 09:0020181210201096Административно наказателно4310 РИОСВВладимир Пензов
29.11.2018 09:0020161210102929Гражд. I инстанция501 - ДелбаВера Коева
29.11.2018 09:0020181210100261Гражд. I инстанция302 - Вещни искове  и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещВера Коева
29.11.2018 09:0020181210101203Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеВера Коева
29.11.2018 09:0020181210100933Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеВера Коева
29.11.2018 09:2520181210102425Гражд. I инстанция112 - Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.Силвия Николова
29.11.2018 09:3020181210202258Административно наказателно1319 Подправка и използване на контролни знаци и идетификационни номераЕкатерина Николова
29.11.2018 09:3020181210102033Гражд. I инстанция217 - Искове по КЗВера Коева
29.11.2018 09:3020181210100859Гражд. I инстанция501 - ДелбаВера Коева
29.11.2018 10:0020171210200201Наказат. частен хар-р1740 Лека телесна повреда без разстройство на здраветоВладимир Пензов
29.11.2018 10:0020161210102747Гражд. I инстанция302 - Вещни искове  и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещВера Коева
29.11.2018 10:3020181210101340Гражд. I инстанция214 - Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеВера Коева
29.11.2018 11:0020181210201884Административно наказателно4240 ИАААЕкатерина Николова
29.11.2018 11:0020171210101042Гражд. I инстанция101 - 

Искове по СК - имуществени отношения между съпрузи
Вера Коева
29.11.2018 11:1520181210202017Административно наказателно4010 КАТЕкатерина Николова
29.11.2018 11:3020181210202189Административно наказателно4240 ИАААЕкатерина Николова
29.11.2018 13:0020171210103353Гражд. I инстанция302 - Вещни искове  и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещВера Коева
29.11.2018 13:3020181210201672Наказат. общ хар-р1205 Упражняване на професия без правоспособностВладимир Пензов
29.11.2018 14:0020181210201689Наказат. общ хар-р724 Квалифицирани състави на измамаЕкатерина Николова
29.11.2018 14:3020181210202061Наказат. частен хар-р1730 Лека телесна повредаВладимир Пензов
30.11.2018 09:3020181210101118Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеДимитър Беровски
30.11.2018 09:3020181210101581Гражд. I инстанция302 - Вещни искове  и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещДимитър Беровски
30.11.2018 10:0020181210202015Наказат. общ хар-р1317 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаКалина Иванова
30.11.2018 10:0020181210101711Гражд. I инстанция302 - Вещни искове  и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещДимитър Беровски
30.11.2018 10:0020181210102080Гражд. I инстанция601 - Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеТатяна Маркова
30.11.2018 11:0020181210102107Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеДимитър Беровски
30.11.2018 11:0020181210101231Гражд. I инстанция701 - Искове за трудово възнаграждениеТатяна Маркова
30.11.2018 13:3020181210102037Гражд. I инстанция302 - Вещни искове  и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещДимитър Беровски
30.11.2018 14:0020181210101603Гражд. I инстанция501 - ДелбаДимитър Беровски
Навигация
Новини, съобщения, мнения
Справки по дела
Вашите права в ЕС
Полезно да знаете
Галерия
Календар
Ноември 2018
Su
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Брояч на посещенията
Automatic translation
Търсене
Търсене в сайта
Звукова версия
Център по медиация
Контакти
Адрес
гр. Благоевград
пл. Васил Левски 1
Телефони:

Регистратура

073 889816

Гражданско деловодство

073 889834
Наказателно деловодство

073 889851

Адм. секретар

073 889826
Дежурен призовкар

073 889803

Раб. време: 08:30-17:00

Факс:

073 882739

e-mail:
blagoevgrad-rs@justice.bg
Благоевградски съдебен р-н
Полезни връзки
Въпрос на месеца