>
  С Решение на комисия "Професионална квалификация, информационни технологии и статистика" на ВСС по Протокол № 10 от 08 март 2016г., Единният портал за електронно правосъдие на ВСС се въвежда в реална експлоатация. За повече информация посетете меню Центализиран Единен портал за е-правосъдие на ВСС!!!.
Календар

Насрочени дела за периода 01.04.2016 - 30.04.2016

петък, 1 април
АН 174/2016 (по ЗД по пътищата) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова
ЧНД 59/2016 (Съдебни поръчки) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова
ГД 509/2016 (Други дела - по чл.26-ти от Закона за закрила на детето) - 9:40 ч.
Съдия-докладчик: Гюлфие Яхова
ГД 510/2016 (Други дела - по чл.26-ти от Закона за закрила на детето) - 9:50 ч.
Съдия-докладчик: Гюлфие Яхова
ГД 2600/2015 (Облигационни Искове - Дела от и с/у търговци) - 9:50 ч.
Съдия-докладчик: Румяна Запрянова
ГД 1721/2015 (Облигационни Искове - Дела от и с/у търговци) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Гюлфие Яхова
НЧХ 1451/2014 (НЧХД) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
НОХ 1502/2015 (ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова
ГД 114/2015 (Облигационни Искове - Дела от и с/у търговци) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Румяна Запрянова
ГД 2777/2015 (Вещни искове) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Румяна Запрянова
НОХ 586/2016 (ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ) - 10:30 ч.
Съдия-докладчик: Емилия Дончева
НОХ 587/2016 (ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Емилия Дончева
НЧХ 1449/2014 (НЧХД) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
ЧНД 582/2016 (Мерки - досъдебно производство) - 11:30 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова
АН 451/2016 (чл. 78 "а" от НК) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
НОХ 630/2016 (Престъпления против стопанството - Престъпления в отделни стопански отрасли - чл.228 - чл.240 от НК) - 14:00 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова
ГД 428/2016 (Други дела - по Закона срещу домашното насилие) - 14:00 ч.
Съдия-докладчик: Румяна Запрянова
НОХ 1991/2015 (ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ БРАКА, СЕМЕЙСТВОТО И МЛАДЕЖТА) - 14:30 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова
НОХ 187/2016 (Престъпления против собствеността - Кражба - чл.194 - чл.197 от НК) - 15:00 ч.
Съдия-докладчик: Емилия Дончева
ГД 13/2016 (Искове по СК - Развод и недействителност на брака) - 15:30 ч.
Съдия-докладчик: Румяна Запрянова

понеделник, 4 април
ГД 1592/2015 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 9:40 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
ГД 2115/2015 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
ГД 1918/2015 (Искове по СК - Развод и недействителност на брака) - 10:30 ч.
Съдия-докладчик: Гюлфие Яхова
ГД 1768/2015 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 10:30 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
ГД 2424/2015 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Гюлфие Яхова
НОХ 613/2016 (Общо опасни престъпления - Отглеждане на растения с цел производство на наркотични вещества - чл.354 ал."в" от НК, приготовления за престъпления свързани с наркотични вещества - чл.356а ал."а" от НК) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
ГД 499/2015 (Облигационни Искове - Дела от и с/у търговци) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
ГД 2554/2015 (Искове по СК - Развод и недействителност на брака) - 11:30 ч.
Съдия-докладчик: Гюлфие Яхова
ГД 498/2015 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 11:30 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
НОХ 94/2016 (Престъпления против собствеността - Кражба - чл.194 - чл.197 от НК) - 13:00 ч.
Съдия-докладчик: Емилия Дончева
ГД 2359/2014 (Вещни искове) - 13:10 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
ГД 2246/2015 (Облигационни Искове - Дела от и с/у търговци) - 14:00 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков

вторник, 5 април
НОХ 91/2016 (Престъпления против собствеността - Документна измама - чл.209 - чл.211 от НК) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
АН 124/2016 (по ЗД по пътищата) - 11:30 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
ГД 487/2010 (Вещни искове) - 13:00 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
НОХ 347/2016 (Престъпления против личността - Средна телесна повреда - чл.129 от НК) - 14:00 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
ЧНД 418/2016 (Кумулации - чл.23, 25 и чл.27 от НК) - 16:00 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова

сряда, 6 април
ГД 3015/2013 (Вещни искове) - 9:00 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
ГД 93/2016 (Искове по СК) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
ГД 1535/2015 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
ГД 776/2015 (Вещни искове) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
ГД 976/2015 (Вещни искове) - 11:30 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
ГД 1748/2015 (Облигационни Искове - Дела от и с/у търговци) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
ЧГД 507/2016 (Други дела) - 14:00 ч.
Съдия-докладчик: Румяна Запрянова

четвъртък, 7 април
ГД 339/2016 (Други дела - по чл.26-ти от Закона за закрила на детето) - 9:00 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
ГД 459/2016 (Други дела - Промяна на име - чл.19 ЗГР) - 9:00 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
ГД 2378/2015 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 9:15 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
ГД 2162/2015 (Искове по СК - Изменение на Издръжка) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
ГД 2162/2015 (Искове по СК - Изменение на Издръжка) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
ГД 2420/2015 (Искове по КТ - За отмяна на уволнение) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
НОХ 541/2016 (Документни престъпления) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
ГД 5/2015 (Облигационни Искове - искове за недействителност на сделки и договори и развалянето им) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
ГД 1275/2015 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
ГД 2494/2014 (Вещни искове) - 13:00 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
АН 145/2016 (Административни дела - общо) - 13:00 ч.
Съдия-докладчик: Гюлфие Яхова
НЧХ 1937/2015 (НЧХД) - 14:00 ч.
Съдия-докладчик: Гюлфие Яхова
НЧХ 556/2016 (НЧХД) - 14:00 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова

петък, 8 април
ГД 2629/2015 (Облигационни искове) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Гюлфие Яхова
ЧНД 439/2016 (Кумулации - чл.23, 25 и чл.27 от НК) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Емилия Дончева
ГД 1570/2014 (Облигационни Искове - за непозв. увреждане ) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
ГД 267/2016 (Облигационни Искове - Дела от и с/у търговци) - 10:30 ч.
Съдия-докладчик: Гюлфие Яхова
ГД 1764/2015 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Гюлфие Яхова
АН 233/2016 (Административни дела - общо) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Емилия Дончева
АН 234/2016 (Административни дела - общо) - 11:20 ч.
Съдия-докладчик: Емилия Дончева
ГД 1765/2015 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 11:30 ч.
Съдия-докладчик: Гюлфие Яхова
ГД 120/2016 (Облигационни Искове - Дела от и с/у търговци) - 11:30 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
АН 236/2016 (Административни дела - общо) - 11:40 ч.
Съдия-докладчик: Емилия Дончева
ГД 1615/2014 (Облигационни Искове - Дела от и с/у търговци) - 11:50 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
ГД 1891/2015 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 13:00 ч.
Съдия-докладчик: Гюлфие Яхова
ГД 2801/2015 (Искове по КТ - За отмяна на уволнение) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Гюлфие Яхова
АН 326/2016 (Административни дела - общо) - 14:00 ч.
Съдия-докладчик: Емилия Дончева
АН 325/2016 (по ЗД по пътищата) - 14:20 ч.
Съдия-докладчик: Емилия Дончева
АН 469/2016 (по Закона за електронните съобщения) - 14:40 ч.
Съдия-докладчик: Емилия Дончева

понеделник, 11 април
ГД 2614/2015 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 9:20 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
ГД 2075/2015 (Искове по СК - лишаване от родителски права и спорове относно родителски права) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
ГД 2764/2015 (Искове по КТ - За отмяна на уволнение) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
НЧХ 2297/2015 (НЧХД) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
ГД 2414/2015 (Искове по СК) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
НОХ 2467/2015 (ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ РЕДА И ОБЩЕСТВЕНОТО СПОКОЙСТВИЕ) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
ЧГД 506/2016 (Други дела) - 12:55 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова
ГД 1985/2015 (ИСКОВЕ по КТ) - 13:00 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова
ЧНД 403/2016 (Съдебни поръчки) - 13:25 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
ЧНД 477/2016 (Кумулации - чл.23, 25 и чл.27 от НК) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
НОХ 474/2016 (Престъпления против собствеността - Кражба - чл.194 - чл.197 от НК) - 14:00 ч.
Съдия-докладчик: Емилия Дончева
ГД 1111/2015 (Искове по СК) - 14:00 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
НОХ 1851/2014 (Общо опасни престъпления - Отглеждане на растения с цел производство на наркотични вещества - чл.354 ал."в" от НК, приготовления за престъпления свързани с наркотични вещества - чл.356а ал."а" от НК) - 14:00 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
НЧХ 2178/2015 (НЧХД) - 14:00 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
ГД 367/2015 (Облигационни Искове - искове за недействителност на сделки и договори и развалянето им) - 14:00 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова
НОХ 1178/2015 (Престъпления против личността - Средна телесна повреда - чл.129 от НК) - 14:30 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова
ГД 1410/2015 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 15:30 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова

вторник, 12 април
НОХ 1211/2015 (Престъпления против собствеността - Измама - чл.212 и чл.212 "а" от НК) - 9:00 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
АДМ 3/2016 (Дела от Административен характер) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
ГД 2604/2014 (Делби) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
ГД 1620/2012 (Вещни Искове - По ЗСПЗЗ) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
ГД 2327/2015 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
АН 169/2016 (по ЗД по пътищата) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
АН 2432/2015 (по ЗД по пътищата) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
АН 2573/2015 (по ЗД по пътищата) - 9:40 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
ГД 2043/2015 (Облигационни Искове - Дела от и с/у търговци) - 9:45 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
АН 2623/2015 (Административни дела - общо) - 9:50 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
ГД 35/2016 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
ГД 2291/2015 (Облигационни Искове - за непозв. увреждане ) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
ГД 2781/2015 (Вещни искове) - 10:30 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
АН 1799/2015 (по ЗГ и ЗЛР) - 10:30 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
АН 2224/2015 (по ЗБС, ЗА, ЗДДС и ДПК) - 10:40 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
АН 285/2016 (Административни дела - общо) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
ГД 1459/2014 (ИСКОВЕ по КТ) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
АН 476/2016 (чл. 78 "а" от НК) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
АН 341/2016 (Административни дела - общо) - 11:30 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
АДМ 1/2016 (Дела от Административен характер) - 13:00 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
НОХ 2437/2015 (Документни престъпления) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
ЧГД 979/2015 (Други дела) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
ЧНД 533/2016 (Принудителни медицински мерки ЗНЗ чл.429 и следващи) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова
НОХ 2083/2015 (ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ БРАКА, СЕМЕЙСТВОТО И МЛАДЕЖТА) - 14:00 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
ЧНД 506/2016 (Кумулации - чл.23, 25 и чл.27 от НК) - 15:30 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
НЧХ 1579/2015 (НЧХД) - 15:30 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова

сряда, 13 април
ГД 2712/2014 (Делби) - 8:30 ч.
Съдия-докладчик: Атанас Иванов
ГД 2170/2015 (Искове по СК - лишаване от родителски права и спорове относно родителски права) - 9:00 ч.
Съдия-докладчик: Атанас Иванов
ГД 1050/2015 (Искове по КТ - За отмяна на уволнение) - 9:00 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
ГД 2360/2015 (Искове по КТ - За отмяна на уволнение) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Атанас Иванов
ГД 50/2015 (Облигационни Искове - Дела от и с/у търговци) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова
ГД 2396/2014 (Вещни искове) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Атанас Иванов
ГД 1305/2015 (Облигационни Искове - за непозв. увреждане ) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
АН 137/2016 (Административни дела - общо) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
АН 2138/2015 (по ЗД по пътищата) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
АДМ 10/2015 (Дела от Административен характер) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова
ГД 2782/2015 (Вещни искове) - 10:15 ч.
Съдия-докладчик: Атанас Иванов
АН 491/2016 (Административни дела - общо) - 10:30 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
АН 445/2016 (по ЗД по пътищата) - 10:30 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
ГД 187/2015 (Искове по СК - лишаване от родителски права и спорове относно родителски права) - 10:30 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова
АН 495/2016 (Административни дела - общо) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
АН 498/2016 (по ЗД по пътищата) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
АН 544/2016 (по ЗД по пътищата) - 13:00 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
АН 446/2016 (по ЗД по пътищата) - 13:00 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова
АН 468/2016 (по ЗБС, ЗА, ЗДДС и ДПК) - 13:15 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова
ГД 2361/2015 (Облигационни Искове - Дела от и с/у търговци) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Атанас Иванов
АН 564/2016 (по ЗГ и ЗЛР) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
ГД 1766/2015 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова
АН 497/2016 (по ЗД по пътищата) - 13:40 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова
ЧНД 2528/2015 (Кумулации - чл.23, 25 и чл.27 от НК) - 14:00 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова
ГД 1553/2015 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 14:00 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова
ГД 2049/2012 (Делби) - 14:30 ч.
Съдия-докладчик: Атанас Иванов
НЧХ 358/2016 (НЧХД) - 14:30 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
АН 523/2016 (по ЗД по пътищата) - 14:30 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова
ГД 1552/2015 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 14:30 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова
АН 500/2016 (по ЗД по пътищата) - 15:00 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова
ГД 1492/2015 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 15:15 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова
АН 2007/2015 (по ЗД по пътищата) - 15:45 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова
АН 2490/2015 (по ЗД по пътищата) - 16:00 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова
АН 2495/2015 (по ЗД по пътищата) - 16:15 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова
АН 514/2016 (Административни дела - общо) - 16:15 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова
АН 32/2016 (по ЗД по пътищата) - 16:30 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова

четвъртък, 14 април
АН 40/2016 (по ЗГ и ЗЛР) - 9:00 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
АН 493/2016 (по ЗД по пътищата) - 9:10 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
АН 245/2016 (по ЗБС, ЗА, ЗДДС и ДПК) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
НОХ 1908/2015 (Общо опасни престъпления - Отглеждане на растения с цел производство на наркотични вещества - чл.354 ал."в" от НК, приготовления за престъпления свързани с наркотични вещества - чл.356а ал."а" от НК) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
АН 492/2016 (по Закона за митниците) - 9:40 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
АН 522/2016 (Административни дела - общо) - 9:50 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
АН 517/2016 (по ЗД по пътищата) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
АН 553/2016 (Административни дела - общо) - 10:10 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
АН 545/2016 (по Закона за електронните съобщения) - 10:20 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
АН 591/2016 (по ЗД по пътищата) - 10:30 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
НОХ 542/2016 (ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ) - 10:30 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
АН 598/2016 (по ЗД по пътищата) - 10:40 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
АН 628/2016 (Административни дела - общо) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
АН 2503/2015 (по Закона за здравното осигуряване) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
АН 475/2016 (по ЗД по пътищата) - 11:15 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
НЧХ 2100/2015 (НЧХД) - 14:00 ч.
Съдия-докладчик: Гюлфие Яхова
АН 192/2016 (Административни дела - общо) - 16:00 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
АН 196/2016 (Административни дела - общо) - 16:30 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова

петък, 15 април
АН 402/2016 (по ЗД по пътищата) - 9:00 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова
АН 2356/2015 (по ЗД по пътищата) - 9:15 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова
ГД 549/2016 (Искове по СК - Развод по взаимно съгласие) - 9:20 ч.
Съдия-докладчик: Гюлфие Яхова
ЧГД 2743/2015 (Други дела) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Гюлфие Яхова
АН 375/2016 (Административни дела - общо) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Емилия Дончева
АН 357/2016 (Административни дела - общо) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова
ГД 1826/2015 (Облигационни Искове - Дела от и с/у търговци) - 9:40 ч.
Съдия-докладчик: Гюлфие Яхова
АН 383/2016 (НЧД от досъдебното производство) - 9:50 ч.
Съдия-докладчик: Емилия Дончева
ГД 2601/2015 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Гюлфие Яхова
АН 494/2016 (по ЗД по пътищата) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Емилия Дончева
НОХ 222/2016 (ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ БРАКА, СЕМЕЙСТВОТО И МЛАДЕЖТА) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова
АН 499/2016 (по ЗД по пътищата) - 10:20 ч.
Съдия-докладчик: Емилия Дончева
АН 501/2016 (по ЗД по пътищата) - 10:40 ч.
Съдия-докладчик: Емилия Дончева
ГД 1704/2015 (Искове по СК - Издръжка) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Гюлфие Яхова
АН 425/2016 (по ЗКПО, ЗДДФЛ, КСО, ЗС) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Емилия Дончева
АН 41/2016 (по ЗГ и ЗЛР) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова
ГД 2342/2015 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 11:20 ч.
Съдия-докладчик: Гюлфие Яхова
АН 217/2016 (по ЗД по пътищата) - 11:30 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова
ГД 2856/2015 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 11:40 ч.
Съдия-докладчик: Гюлфие Яхова
ГД 1656/2015 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 13:00 ч.
Съдия-докладчик: Гюлфие Яхова
АДМ 2/2016 (Дела от Административен характер) - 14:00 ч.
Съдия-докладчик: Гюлфие Яхова
НОХ 105/2015 (Престъпления против стопанството - Престъпления в отделни стопански отрасли - чл.228 - чл.240 от НК) - 14:00 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова
НЧХ 2400/2015 (НЧХД) - 15:30 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова
АН 2058/2015 (Административни дела - общо) - 15:30 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова

понеделник, 18 април
ЧГД 546/2016 (Други дела - Процедура по Регламент 1393/2007г) - 9:15 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
ГД 1187/2015 (Облигационни Искове - за непозв. увреждане ) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
ГД 240/2016 (Други дела - по Закона срещу домашното насилие) - 10:15 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
ГД 240/2016 (Други дела - по Закона срещу домашното насилие) - 10:15 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
ГД 2430/2015 (ИСКОВЕ по КТ) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
АН 594/2016 (по ЗД по пътищата) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
АН 592/2016 (по ЗД по пътищата) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
ГД 1273/2015 (Облигационни Искове - Дела от и с/у търговци) - 12:50 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова
НОХ 2597/2015 (ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ И ОБЩЕСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ) - 13:00 ч.
Съдия-докладчик: Емилия Дончева
НЧХ 408/2016 (НЧХД) - 13:00 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
ГД 2251/2015 (Облигационни Искове - Дела от и с/у търговци) - 13:15 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова
ЧГД 558/2016 (Други дела) - 13:55 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова
ГД 1330/2015 (Вещни искове) - 14:00 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
ЧГД 2739/2015 (Други дела) - 14:00 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова
ГД 2632/2015 (Облигационни искове) - 14:15 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова
НЧХ 1740/2015 (НЧХД) - 14:30 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
НЧХ 298/2016 (НЧХД) - 15:00 ч.
Съдия-докладчик: Емилия Дончева
ГД 2308/2014 (ИСКОВЕ по КТ) - 16:00 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова

вторник, 19 април
АН 346/2016 (по Наредбата за опазване на обществения ред и общинското имущество, ЗЗТ, ЗРА) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
АН 350/2016 (по ЗД по пътищата) - 9:40 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
АН 405/2016 (по ЗД по пътищата) - 9:50 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
ЧГД 2742/2015 (Други дела) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
НОХ 471/2016 (ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ) - 10:30 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
ГД 547/2016 (Вещни искове) - 10:30 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
АН 317/2016 (по Закона за митниците) - 10:30 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
АН 324/2016 (по ЗД по пътищата) - 10:40 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
АН 424/2016 (по ЗКПО, ЗДДФЛ, КСО, ЗС) - 10:50 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
ГД 2931/2013 (Делби) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
АН 447/2016 (Административни дела - общо) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
АН 470/2016 (Административни дела - общо) - 11:15 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
ГД 110/2016 (ИСКОВЕ по КТ) - 11:30 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
АН 525/2016 (Административни дела - общо) - 11:30 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
ГД 2103/2015 (Други дела - по Закона срещу домашното насилие) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
АН 144/2016 (Административни дела - общо) - 16:00 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова

сряда, 20 април
ГД 1863/2014 (Вещни искове) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
ГД 1984/2015 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 9:45 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
ГД 156/2012 (Вещни искове) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова
ГД 17/2016 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 13:00 ч.
Съдия-докладчик: Румяна Запрянова
НОХ 197/2016 (Общо опасни престъпления - Отглеждане на растения с цел производство на наркотични вещества - чл.354 ал."в" от НК, приготовления за престъпления свързани с наркотични вещества - чл.356а ал."а" от НК) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова
ГД 560/2016 (Искове по СК - Развод по взаимно съгласие) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Румяна Запрянова
НОХ 167/2016 (Престъпления против собствеността - Документна измама - чл.209 - чл.211 от НК) - 14:00 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
АН 548/2016 (Административни дела - общо) - 15:30 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова
АН 543/2016 (по ЗКПО, ЗДДФЛ, КСО, ЗС) - 16:00 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова
АН 348/2016 (по ЗД по пътищата) - 16:15 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова

четвъртък, 21 април
ГД 1843/2015 (Облигационни Искове - за непозв. увреждане ) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
НЧХ 2215/2015 (НЧХД) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
НЧХ 2215/2015 (НЧХД) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
АН 518/2016 (по ЗД по пътищата) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
АН 518/2016 (по ЗД по пътищата) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
АН 419/2016 (Административни дела - общо) - 11:30 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
НОХ 208/2016 (Престъпления против личността - Средна телесна повреда - чл.129 от НК) - 13:00 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
НЧХ 2409/2015 (НЧХД) - 14:00 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
АН 280/2016 (по ЗБС, ЗА, ЗДДС и ДПК) - 15:00 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
ЧНД 486/2016 (Кумулации - чл.23, 25 и чл.27 от НК) - 15:00 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова

петък, 22 април
АН 349/2016 (по ЗД по пътищата) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Емилия Дончева
АН 590/2016 (Административни дела - общо) - 9:40 ч.
Съдия-докладчик: Емилия Дончева
НОХ 157/2016 (ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ БРАКА, СЕМЕЙСТВОТО И МЛАДЕЖТА) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Емилия Дончева
ГД 2574/2015 (Искове по КТ - За обезщетение по чл.200 от КТ) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
ГД 2415/2015 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
НОХ 1562/2015 (Документни престъпления) - 10:30 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова
НОХ 550/2016 (Документни престъпления) - 11:30 ч.
Съдия-докладчик: Емилия Дончева
НЧХ 112/2016 (НЧХД) - 13:00 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова
АН 555/2016 (по ЗБС, ЗА, ЗДДС и ДПК) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Емилия Дончева
АН 379/2016 (по ЗД по пътищата) - 13:40 ч.
Съдия-докладчик: Емилия Дончева
АН 569/2016 (по ЗД по пътищата) - 14:00 ч.
Съдия-докладчик: Емилия Дончева
НЧХ 149/2016 (НЧХД) - 14:30 ч.
Съдия-докладчик: Емилия Дончева
АН 213/2016 (чл. 78 "а" от НК) - 15:30 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова
АН 571/2016 (по ЗД по пътищата) - 16:15 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова

понеделник, 25 април
ГД 2029/2014 (Делби) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
ГД 373/2016 (Други дела - по чл.26-ти от Закона за закрила на детето) - 9:50 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
ГД 416/2016 (Други дела - по чл.30-ти от Закона за закрила на детето) - 9:50 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
ГД 415/2016 (Други дела - по чл.30-ти от Закона за закрила на детето) - 9:50 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
ГД 1955/2015 (Облигационни Искове - Дела от и с/у търговци) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Гюлфие Яхова
ЧГД 2741/2015 (Други дела) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
ГД 2119/2015 (Вещни искове) - 10:20 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
ГД 2358/2015 (Вещни искове) - 10:30 ч.
Съдия-докладчик: Гюлфие Яхова
ГД 20/2016 (Облигационни Искове - Дела от и с/у търговци) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Гюлфие Яхова
ГД 1973/2015 (ИСКОВЕ по КТ) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
АН 597/2016 (по ЗД по пътищата) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
ГД 642/2015 (Облигационни Искове - Дела от и с/у търговци) - 11:20 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
ГД 2500/2015 (Други дела) - 11:30 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
ГД 1839/2015 (Облигационни Искове - Дела от и с/у търговци) - 11:40 ч.
Съдия-докладчик: Гюлфие Яхова
ГД 2003/2014 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 12:45 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова
ГД 2552/2015 (Искове по КТ - За обезщетение по чл.200 от КТ) - 13:00 ч.
Съдия-докладчик: Гюлфие Яхова
ГД 682/2005 (Делби) - 13:00 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова
АН 566/2016 (Административни дела - общо) - 13:10 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
НЧХ 369/2016 (НЧХД) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
ГД 1635/2015 (Облигационни Искове - Дела от и с/у търговци) - 14:00 ч.
Съдия-докладчик: Гюлфие Яхова
АН 589/2016 (по Закона за митниците) - 14:00 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
ГД 1709/2015 (Вещни искове) - 14:15 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
АН 570/2016 (по ЗД по пътищата) - 14:45 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
ГД 2421/2015 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 15:30 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова
ЧГД 2744/2015 (Други дела) - 16:00 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова

вторник, 26 април
НОХ 524/2016 (Престъпления против собствеността - Документна измама - чл.209 - чл.211 от НК) - 9:00 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
ГД 227/2016 (Облигационни Искове - Дела от и с/у търговци) - 9:15 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
ЧГД 2846/2011 (Дела по чл.237 от ГПК и ЗБКД) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
ГД 732/2011 (Делби) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
ГД 2452/2015 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
ГД 2624/2015 (Облигационни Искове - искове за недействителност на сделки и договори и развалянето им) - 9:45 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
ГД 2127/2015 (Вещни искове) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
ГД 239/2015 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
ГД 2174/2015 (Облигационни Искове - Дела от и с/у търговци) - 10:30 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
НОХ 2230/2015 (Престъпления против собствеността - Присвояване - чл.201 - чл.208 от НК) - 10:30 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
ГД 847/2014 (Вещни искове) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
ГД 1413/2015 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 13:00 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
НЧХ 422/2016 (НЧХД) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
ГД 1815/2015 (Вещни искове) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
ГД 2789/2015 (Облигационни Искове - Дела от и с/у търговци) - 14:00 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева

сряда, 27 април
ГД 3723/2012 (Вещни искове) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова
НОХ 42/2016 (Престъпления против собствеността - Присвояване - чл.201 - чл.208 от НК) - 11:30 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова
ГД 591/2016 (Искове по СК - Развод по взаимно съгласие) - 13:00 ч.
Съдия-докладчик: Румяна Запрянова
НОХ 2578/2015 (Престъпления против личността - Средна телесна повреда - чл.129 от НК) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова
ГД 63/2016 (Облигационни Искове - Дела от и с/у търговци) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Румяна Запрянова
ГД 294/2016 (Искове по СК - Развод и недействителност на брака) - 14:00 ч.
Съдия-докладчик: Румяна Запрянова
ГД 238/2016 (Искове по СК - Развод и недействителност на брака) - 15:00 ч.
Съдия-докладчик: Румяна Запрянова
ГД 337/2015 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 16:00 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова

четвъртък, 28 април
АН 235/2016 (Административни дела - общо) - 9:20 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
НОХ 2275/2015 (ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ БРАКА, СЕМЕЙСТВОТО И МЛАДЕЖТА) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
НЧХ 614/2015 (НЧХД) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
ГД 2840/2015 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
ГД 2329/2014 (Делби) - 13:00 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
НОХ 1801/2014 (Престъпления против собствеността - Документна измама - чл.209 - чл.211 от НК) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
ГД 27/2014 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова

Навигация
Новини, съобщения, мнения
Справки по дела
Вашите права в ЕС
Полезно да знаете
Галерия
Календар
Май 2016
Su
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Брояч на посещенията
Automatic translation
Търсене
Търсене в сайта
Звукова версия
Център по медиация
Контакти
Адрес
гр. Благоевград
пл. Васил Левски 1
Телефони:

Регистратура

073 889816

Гражданско деловодство

073 889834
Наказателно деловодство

073 889851

Адм. секретар

073 889824
Дежурен призовкар

073 889803

Раб. време: 08:30-17:00

Факс:

073 882739

e-mail:
rc_blagoevgrad@mail.bg
Благоевградски съдебен р-н
Полезни връзки
Въпрос на месеца