>
             На 11.05.2015г. в Районен съд Благоевград бе открита първата за региона адаптирана съдебна зала за изслушване на деца по граждански дела.             В Районен съд - Благоевград работи тестова версия на Единен портал за предоставяне на достъп до всички съдебни актове по делата. За повече информация посетете рубриката НОВО! ЗА ВАС, АДВОКАТИ!
Календар

Насрочени дела за периода 01.05.2015 - 31.05.2015

понеделник, 4 май
ГД 12/2015 (Искове по КТ - За обезщетение по чл.200 от КТ) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Атанас Иванов
ГД 310/2015 (Облигационни Искове - Дела от и с/у търговци) - 10:15 ч.
Съдия-докладчик: Атанас Иванов
ГД 853/2015 (Искове по СК - Развод по взаимно съгласие) - 10:30 ч.
Съдия-докладчик: Атанас Иванов

вторник, 5 май
НОХ 1625/2014 (Престъпления против собствеността - Документна измама - чл.209 - чл.211 от НК) - 9:00 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
ГД 713/2015 (Искове по СК - Развод по взаимно съгласие) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
ГД 2350/2014 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
ГД 1605/2014 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
ГД 1620/2012 (Вещни Искове - По ЗСПЗЗ) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
НОХ 1850/2014 (Престъпления против собствеността - Кражба - чл.194 - чл.197 от НК) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
ГД 1820/2014 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 9:45 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
ГД 2434/2014 (Вещни искове) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
НЧХ 1410/2014 (НЧХД) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
ГД 2509/2014 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
ГД 2671/2014 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 11:30 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
ГД 1058/2013 (Делби) - 11:30 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
ГД 2085/2014 (Вещни искове) - 13:00 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
НОХ 1800/2014 (ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ БРАКА, СЕМЕЙСТВОТО И МЛАДЕЖТА) - 13:00 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
ГД 314/2015 (Облигационни Искове - Дела от и с/у търговци) - 13:00 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
ГД 2193/2014 (Делби) - 13:15 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
НЧХ 1559/2014 (НЧХД) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
ГД 396/2015 (Искове по СК - Изменение на Издръжка) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
НОХ 737/2015 (Общо опасни престъпления - в Транспорта чл.343 от НК ал."а","б","в" и "г") - 14:00 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
НОХ 408/2013 (Престъпления против собствеността - Документна измама - чл.209 - чл.211 от НК) - 15:00 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
НОХ 1253/2014 (Престъпления против собствеността - Кражба - чл.194 - чл.197 от НК) - 16:00 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова

четвъртък, 7 май
НОХ 837/2015 (ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ) - 9:00 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
ГД 2705/2014 (Други дела - по чл.30-ти от Закона за закрила на детето) - 9:15 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
ГД 3053/2013 (Делби) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
ГД 2090/2014 (Облигационни Искове - Дела от и с/у търговци) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
НОХ 267/2015 (Общо опасни престъпления - в Транспорта чл.343 от НК ал."а","б","в" и "г") - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
ГД 917/2013 (Облигационни Искове - Дела от и с/у търговци) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
ГД 487/2010 (Вещни искове) - 13:00 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
ГД 487/2010 (Вещни искове) - 13:00 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
ГД 1844/2014 (Вещни искове) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
НОХ 742/2015 (ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ БРАКА, СЕМЕЙСТВОТО И МЛАДЕЖТА) - 14:30 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
ГД 672/2015 (Други дела - по Закона срещу домашното насилие) - 14:30 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
НЧХ 1167/2014 (НЧХД) - 16:00 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова

петък, 8 май
НОХ 947/2014 (Престъпления против личността - Средна телесна повреда - чл.129 от НК) - 9:00 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
ЧНД 589/2015 (Принудителни медицински мерки ЗНЗ чл.429 и следващи) - 9:00 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова
ЧНД 589/2015 (Принудителни медицински мерки ЗНЗ чл.429 и следващи) - 9:00 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова
ГД 1783/2014 (Облигационни Искове - Дела от и с/у търговци) - 9:15 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
ГД 1852/2014 (Облигационни искове) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
НОХ 1816/2014 (ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ РЕДА И ОБЩЕСТВЕНОТО СПОКОЙСТВИЕ) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
ГД 2173/2009 (Делби) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
НЧХ 213/2014 (НЧХД) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
НОХ 565/2015 (Престъпления против собствеността - Кражба - чл.194 - чл.197 от НК) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова
АДМ 6/2015 (Дела от Административен характер) - 11:30 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
НОХ 624/2015 (Престъпления против собствеността - Кражба - чл.194 - чл.197 от НК) - 13:00 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова
ГД 681/2014 (Вещни искове) - 13:00 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
НОХ 649/2015 (ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ) - 14:00 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова
ГД 412/2015 (Искове по КТ - За отмяна на уволнение) - 14:30 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
ЧНД 788/2015 (Кумулации - чл.23, 25 и чл.27 от НК) - 16:00 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова

понеделник, 11 май
ГД 702/2015 (Искове по СК - Развод по взаимно съгласие) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова
ГД 751/2015 (Други дела - по чл.30-ти от Закона за закрила на детето) - 9:35 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова
ГД 750/2015 (Други дела - по чл.26-ти от Закона за закрила на детето) - 9:40 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова
ГД 1505/2014 (Делби) - 9:45 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
ГД 755/2015 (Искове по СК - Развод по взаимно съгласие) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
ГД 1553/2014 (Делби) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
АН 699/2015 (Административни дела - общо) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
НОХ 1851/2014 (Общо опасни престъпления - Отглеждане на растения с цел производство на наркотични вещества - чл.354 ал."в" от НК, приготовления за престъпления свързани с наркотични вещества - чл.356а ал."а" от НК) - 10:15 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
ГД 2029/2014 (Делби) - 10:30 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
ГД 36/2013 (Облигационни искове) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
ГД 877/2014 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 11:20 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
НЧХ 1890/2014 (НЧХД) - 11:30 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
АН 747/2015 (по ЗД по пътищата) - 13:00 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
АН 729/2015 (по ЗД по пътищата) - 13:00 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
НЧХ 415/2015 (НЧХД) - 13:00 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
АН 7/2015 (Административни дела - общо) - 13:20 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
АН 758/2015 (чл. 78 "а" от НК) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
НОХ 1765/2014 (ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
НОХ 613/2015 (ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ) - 14:00 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
ГД 361/2015 (Други дела - по Закона срещу домашното насилие) - 14:00 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова
ГД 236/2015 (Искове по КТ - За отмяна на уволнение) - 14:15 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
ЧНД 471/2015 (Принудителни медицински мерки ЗНЗ чл.429 и следващи) - 15:00 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
НЧХ 371/2014 (НЧХД) - 15:00 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
НОХ 610/2015 (Общо опасни престъпления - Отглеждане на растения с цел производство на наркотични вещества - чл.354 ал."в" от НК, приготовления за престъпления свързани с наркотични вещества - чл.356а ал."а" от НК) - 15:30 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
НОХ 817/2015 (Престъпления против Финансовата, Данъчната и Осигурителната система) - 15:45 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова

вторник, 12 май
АН 378/2015 (по ЗКПО, ЗДДФЛ, КСО, ЗС) - 9:00 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
ГД 315/2012 (ИСКОВЕ по КТ) - 9:00 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
НЧХ 867/2011 (НЧХД) - 9:00 ч.
Съдия-докладчик: Емил Божков
ГД 2195/2014 (Облигационни искове) - 9:15 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
АН 1848/2014 (по Закона за здравното осигуряване) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
АН 1849/2014 (по Закона за здравното осигуряване) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
ГД 1459/2014 (ИСКОВЕ по КТ) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
НОХ 1055/2014 (ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ И ОБЩЕСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
НОХ 839/2014 (ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
ГД 553/2015 (Искове по СК - Развод и недействителност на брака) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
АН 1761/2014 (Административни дела - общо) - 11:30 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
АН 1761/2014 (Административни дела - общо) - 11:30 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
АН 108/2015 (Административни дела - общо) - 11:45 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
ГД 856/2015 (Искове по СК - Развод по взаимно съгласие) - 13:00 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
ЧГД 706/2015 (Други дела - Процедура по Регламент 1393/2007г) - 13:00 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
АН 715/2015 (чл. 78 "а" от НК) - 13:00 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
НОХ 1033/2014 (Престъпления против личността - Средна телесна повреда - чл.129 от НК) - 13:00 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
ГД 1072/2014 (Облигационни Искове - Дела от и с/у търговци) - 13:15 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
АН 523/2015 (по ЗД по пътищата) - 13:20 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
НОХ 436/2015 (ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ БРАКА, СЕМЕЙСТВОТО И МЛАДЕЖТА) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
ГД 2342/2013 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
НЧХ 614/2015 (НЧХД) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
НОХ 1224/2014 (ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ БРАКА, СЕМЕЙСТВОТО И МЛАДЕЖТА) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
НЧХ 468/2015 (НЧХД) - 14:00 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
АН 336/2015 (по ЗД по пътищата) - 14:00 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
АН 357/2015 (Административни дела - общо) - 14:15 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
АН 357/2015 (Административни дела - общо) - 14:15 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
АН 581/2015 (Административни дела - общо) - 14:30 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
АН 708/2015 (Административни дела - общо) - 14:45 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
АН 381/2015 (Административни дела - общо) - 15:00 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
НОХ 557/2015 (Престъпления против собствеността - Присвояване - чл.201 - чл.208 от НК) - 15:00 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
НЧХ 946/2014 (НЧХД) - 15:30 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов

сряда, 13 май
ГД 2049/2012 (Делби) - 8:30 ч.
Съдия-докладчик: Атанас Иванов
ГД 393/2015 (Облигационни Искове - Дела от и с/у търговци) - 8:30 ч.
Съдия-докладчик: Атанас Иванов
ГД 359/2015 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 8:45 ч.
Съдия-докладчик: Атанас Иванов
ГД 245/2015 (Искове по СК - Развод и недействителност на брака) - 9:00 ч.
Съдия-докладчик: Атанас Иванов
АДМ 7/2015 (Дела от Административен характер) - 9:15 ч.
Съдия-докладчик: Атанас Иванов
ЧГД 873/2015 (Други дела) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Атанас Иванов
ГД 2875/2013 (Облигационни Искове - Дела от и с/у търговци) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
ГД 752/2015 (Искове по СК - Развод по взаимно съгласие) - 9:45 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова
НОХ 320/2015 (Общо опасни престъпления - Отнемане на МПС - чл.346 от НК) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
ГД 3019/2013 (Делби) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова
ГД 347/2013 (Делби) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
НОХ 782/2015 (Престъпления против собствеността - Кражба - чл.194 - чл.197 от НК) - 10:15 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
ГД 719/2015 (Други дела - Промяна на име - чл.19 ЗГР) - 10:30 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
НЧХ 146/2015 (НЧХД) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
НЧХ 531/2015 (НЧХД) - 13:00 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова
ГД 156/2012 (Вещни искове) - 13:00 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова
НЧХ 1178/2014 (НЧХД) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
ГД 639/2015 (Други дела - по Закона срещу домашното насилие) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
НЧХ 1043/2014 (НЧХД) - 14:30 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
НЧХ 504/2015 (НЧХД) - 14:30 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова
АН 526/2015 (чл. 78 "а" от НК) - 15:00 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова
НЧХ 707/2015 (НЧХД) - 16:00 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова

четвъртък, 14 май
ГД 998/2012 (Делби) - 9:00 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
НОХ 1801/2014 (Престъпления против собствеността - Документна измама - чл.209 - чл.211 от НК) - 9:00 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
НОХ 1801/2014 (Престъпления против собствеността - Документна измама - чл.209 - чл.211 от НК) - 9:00 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
АДМ 5/2015 (Дела от Административен характер) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
НОХ 467/2015 (Общо опасни престъпления - в Транспорта чл.343 от НК ал."а","б","в" и "г") - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
НОХ 1512/2014 (Престъпления против собствеността - Грабеж - чл.198 - чл.200 от НК) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
ГД 2020/2014 (ИСКОВЕ по КТ) - 9:45 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
ГД 341/2014 (Вещни искове) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
ГД 1781/2014 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 10:30 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
НОХ 1331/2014 (Престъпления против стопанството - Престъпления в отделни стопански отрасли - чл.228 - чл.240 от НК) - 10:30 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
ГД 300/2015 (Облигационни искове) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
ГД 2216/2014 (Делби) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
АН 695/2015 (Административни дела - общо) - 13:00 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
АН 694/2015 (Административни дела - общо) - 13:10 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
НЧХ 1680/2014 (НЧХД) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
АН 612/2015 () - 13:45 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
ГД 1382/2014 (Вещни искове) - 14:00 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
АН 10/2015 (по ЗД по пътищата) - 14:00 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
НОХ 1686/2014 (Престъпления против собствеността - Кражба - чл.194 - чл.197 от НК) - 14:10 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
НЧХ 738/2014 (НЧХД) - 14:15 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
НОХ 20/2015 (Престъпления против личността - тежка телесна повреда - чл.128 НК) - 14:30 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
АН 709/2015 (по ЗД по пътищата) - 14:50 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
НОХ 605/2015 (Престъпления против собствеността - Кражба - чл.194 - чл.197 от НК) - 15:00 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
НОХ 605/2015 (Престъпления против собствеността - Кражба - чл.194 - чл.197 от НК) - 15:00 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
АН 688/2015 (Административни дела - общо) - 15:10 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
АН 732/2015 (по ЗД по пътищата) - 15:20 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
НОХ 762/2015 (Документни престъпления) - 15:30 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
АН 102/2015 (по Закона за защита на потребителите) - 15:40 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
НОХ 74/2015 (Документни престъпления) - 16:00 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев

петък, 15 май
НОХ 148/2015 (Общо опасни престъпления - в Транспорта чл.343 от НК ал."а","б","в" и "г") - 9:00 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
ГД 1485/2014 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
НОХ 1886/2014 (Престъпления против собствеността - Присвояване - чл.201 - чл.208 от НК) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
НОХ 623/2015 (ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова
ГД 1063/2014 (Облигационни искове) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
НЧХ 322/2013 (НЧХД) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
НОХ 609/2015 (ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова
АН 554/2015 () - 13:00 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
НОХ 781/2015 (ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ) - 13:00 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
НОХ 647/2015 (Престъпления против собствеността - Кражба - чл.194 - чл.197 от НК) - 13:00 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова
ЧНД 513/2015 (Кумулации - чл.23, 25 и чл.27 от НК) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
АН 631/2015 (по ЗД по пътищата) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
ГД 661/2015 (Други дела) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
АН 117/2015 (Административни дела - общо) - 14:00 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
НОХ 666/2015 (Престъпления против собствеността - Документна измама - чл.209 - чл.211 от НК) - 14:00 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова
НЧХ 1902/2013 (НЧХД) - 14:30 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
НОХ 582/2015 (Общо опасни престъпления - в Транспорта чл.343 от НК ал."а","б","в" и "г") - 15:00 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
АН 543/2015 (по Закона за здравното осигуряване) - 15:00 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова
АН 566/2015 (по ЗД по пътищата) - 15:30 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова
ЧНД 687/2015 (ЗБППМН) - 15:45 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова

понеделник, 18 май
ГД 1365/2014 (Вещни искове) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
АДМ 2/2015 (Дела от Административен характер) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова
ГД 768/2014 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
ГД 136/2014 (Искове по СК - лишаване от родителски права и спорове относно родителски права) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
ГД 2110/2014 (Облигационни Искове - за непозв. увреждане ) - 10:30 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова
АДМ 4/2015 (Дела от Административен характер) - 10:45 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
ГД 1079/2014 (Вещни искове) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
АН 334/2015 (по ЗД по пътищата) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
АН 553/2015 () - 11:30 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
ГД 565/2015 (Други дела - по чл.26-ти от Закона за закрила на детето) - 13:00 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова
ГД 564/2015 (Други дела - по чл.26-ти от Закона за закрила на детето) - 13:05 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова
АН 33/2015 (по ЗД по пътищата) - 13:15 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
АН 138/2015 (по ЗД по пътищата) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
АН 144/2015 (по ЗД по пътищата) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
НОХ 1828/2014 (Престъпления против собствеността - Присвояване - чл.201 - чл.208 от НК) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
ГД 2342/2014 (Искове по КТ - За отмяна на уволнение) - 14:00 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
АН 751/2015 (Административни дела - общо) - 14:00 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
НОХ 120/2014 (Документни престъпления) - 15:00 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
ГД 769/2015 (Други дела - по Закона срещу домашното насилие) - 15:00 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова

вторник, 19 май
НОХ 1257/2014 (ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ БРАКА, СЕМЕЙСТВОТО И МЛАДЕЖТА) - 9:00 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
ГД 1954/2014 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 9:15 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
ГД 791/2015 (Други дела - по Закона срещу домашното насилие) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
ГД 2700/2014 (Искове по КТ - За обезщетение по чл.200 от КТ) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
НОХ 211/2015 () - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
ГД 852/2015 (Други дела - по чл.30-ти от Закона за закрила на детето) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
ГД 851/2015 (Други дела - по чл.30-ти от Закона за закрила на детето) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
ГД 777/2015 (Други дела - по чл.26-ти от Закона за закрила на детето) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
ГД 778/2015 (Други дела - по чл.26-ти от Закона за закрила на детето) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
ЧНД 654/2015 (чл.80 - чл.88 ал."а" от НК) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
АН 497/2015 (Административни дела - общо) - 10:30 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
ГД 1285/2014 (Вещни искове) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
НОХ 1790/2014 (Общо опасни престъпления - в Транспорта чл.343 от НК ал."а","б","в" и "г") - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
ГД 1237/2014 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 13:00 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
ГД 1237/2014 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 13:00 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
НЧХ 1802/2014 (НЧХД) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
ГД 601/2013 (Делби) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
НОХ 501/2015 (Престъпления против собствеността - Присвояване - чл.201 - чл.208 от НК) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
НОХ 211/2015 () - 14:00 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
НОХ 1907/2014 (Престъпления против собствеността - Документна измама - чл.209 - чл.211 от НК) - 14:30 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова

сряда, 20 май
ЧГД 584/2015 (Други дела) - 8:30 ч.
Съдия-докладчик: Атанас Иванов
ЧГД 545/2015 (Други дела) - 8:30 ч.
Съдия-докладчик: Атанас Иванов
ЧГД 767/2015 (Други дела) - 9:00 ч.
Съдия-докладчик: Атанас Иванов
ГД 2284/2013 (Делби) - 9:20 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
ГД 881/2012 (Делби) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова
ГД 2390/2014 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 9:45 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
НЧХ 1449/2014 (НЧХД) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
ГД 2003/2014 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова
ГД 53/2015 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 10:15 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
НЧХ 1451/2014 (НЧХД) - 10:30 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
ГД 1950/2012 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
ГД 3047/2013 (ИСКОВЕ по КТ) - 11:30 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
ГД 690/2014 (Вещни искове) - 12:00 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
АН 327/2015 (по ЗД по пътищата) - 13:00 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
АН 763/2015 (по ЗД по пътищата) - 13:00 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
АН 660/2015 (по ЗД по пътищата) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова
ГД 1655/2014 (Вещни искове) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова
АН 655/2015 (по ЗД по пътищата) - 13:45 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова
АН 1750/2014 (по Закона за здравното осигуряване) - 14:00 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
АН 657/2015 (по ЗД по пътищата) - 14:00 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова
АН 658/2015 (по ЗД по пътищата) - 14:10 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова
АН 646/2015 (Административни дела - общо) - 14:15 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова
АН 656/2015 (по ЗД по пътищата) - 14:30 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова
АН 560/2015 (Административни дела - общо) - 14:45 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова
НЧХ 475/2015 (НЧХД) - 15:00 ч.
Съдия-докладчик: Калина Иванова
АН 556/2015 (по ЗД по пътищата) - 15:00 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова

четвъртък, 21 май
ГД 2494/2014 (Вещни искове) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
НОХ 345/2015 (Престъпления против личността - Средна телесна повреда - чл.129 от НК) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
ГД 2500/2013 (Облигационни Искове - за непозв. увреждане ) - 11:30 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
ГД 210/2015 (ИСКОВЕ по КТ) - 13:00 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
ГД 2329/2014 (Делби) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
НОХ 201/2014 (Общо опасни престъпления - Отглеждане на растения с цел производство на наркотични вещества - чл.354 ал."в" от НК, приготовления за престъпления свързани с наркотични вещества - чл.356а ал."а" от НК) - 14:00 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
ГД 183/2015 (Искове по СК - Развод и недействителност на брака) - 15:30 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
АН 466/2015 (по Закона за опазване на селск. имущество и ЗОЗЗ) - 15:30 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
АН 456/2015 (по Закона за опазване на селск. имущество и ЗОЗЗ) - 15:50 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
НЧХ 1475/2014 (НЧХД) - 16:00 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев

петък, 22 май
АН 640/2015 (по ЗТСУ) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова
АН 635/2015 (Административни дела - общо) - 10:15 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова
АН 636/2015 (по ЗД по пътищата) - 10:30 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова
АН 637/2015 (по ЗД по пътищата) - 10:45 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова
АН 638/2015 (по ЗД по пътищата) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова
АН 583/2015 (чл. 78 "а" от НК) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова
НЧХ 867/2011 (НЧХД) - 16:00 ч.
Съдия-докладчик: Емил Божков

понеделник, 25 май
ГД 280/2015 (Искове по СК - Развод и недействителност на брака) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
ГД 38/2015 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 10:40 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
ГД 76/2015 (Облигационни Искове - Дела от и с/у търговци) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
НОХ 1178/2013 (ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
ГД 1177/2013 (Делби) - 11:20 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
НОХ 128/2014 (Престъпления против личността - Средна телесна повреда - чл.129 от НК) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
НЧХ 918/2014 (НЧХД) - 15:00 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова
НЧХ 918/2014 (НЧХД) - 15:00 ч.
Съдия-докладчик: Мирослава Йорданова

вторник, 26 май
ГД 580/2015 (Други дела - по чл.26-ти от Закона за закрила на детето) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
ГД 2006/2014 (Искове по СК) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
ГД 251/2015 (ИСКОВЕ по КТ) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
ЧГД 583/2015 (Други дела) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
ЧГД 542/2015 (Други дела) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
ЧГД 869/2015 (Други дела) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
ЧГД 871/2015 (Други дела) - 9:40 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
ГД 3020/2013 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
ГД 782/2014 (Вещни искове) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
ГД 165/2015 (Облигационни Искове - Дела от и с/у търговци) - 11:30 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
ГД 2604/2014 (Делби) - 12:00 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
ГД 72/2015 (Облигационни Искове - Дела от и с/у търговци) - 13:00 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
АДМ 1/2015 (Дела от Административен характер) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова
ГД 555/2015 (Други дела - по чл.26-ти от Закона за закрила на детето) - 14:00 ч.
Съдия-докладчик: Габриела Тричкова

сряда, 27 май
ГД 438/2014 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Силвия Николова
ГД 249/2015 (ИСКОВЕ по КТ) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
ГД 2359/2014 (Вещни искове) - 9:45 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
ГД 2640/2014 (Вещни искове) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
ГД 138/2015 (Искове по СК - Развод и недействителност на брака) - 10:15 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
ГД 2030/2014 (Вещни искове) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Иван Петков
ГД 855/2014 (Искове по СК - лишаване от родителски права и спорове относно родителски права) - 13:00 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова

четвъртък, 28 май
НЧХ 1460/2013 (НЧХД) - 9:00 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
ЧНД 440/2015 (Кумулации - чл.23, 25 и чл.27 от НК) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
НОХ 641/2015 (Престъпления против собствеността - Присвояване - чл.201 - чл.208 от НК) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Георги Янев
НЧХ 683/2015 (НЧХД) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Екатерина Николова
АН 829/2015 (по ЗГ и ЗЛР) - 10:30 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
АН 846/2015 (по Наредбата за опазване на обществения ред и общинското имущество, ЗЗТ, ЗРА) - 10:45 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов
НОХ 848/2014 (Общо опасни престъпления - в Транспорта чл.343 от НК ал."а","б","в" и "г") - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Владимир Пензов

петък, 29 май
АДМ 3/2015 (Дела от Административен характер) - 9:30 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
НОХ 700/2015 (Общо опасни престъпления - Отглеждане на растения с цел производство на наркотични вещества - чл.354 ал."в" от НК, приготовления за престъпления свързани с наркотични вещества - чл.356а ал."а" от НК) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова
ГД 2523/2014 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 10:00 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
ГД 2611/2014 (Облигационни Искове - чл.422 ГПК) - 10:30 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
ГД 82/2015 (Облигационни Искове - за непозв. увреждане ) - 10:50 ч.
Съдия-докладчик: Татяна Маркова
ГД 730/2006 (Делби) - 11:00 ч.
Съдия-докладчик: Вера Коева
АН 690/2015 (Административни дела - общо) - 13:30 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова
АН 731/2015 (по ЗД по пътищата) - 13:45 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова
АН 728/2015 (по ЗД по пътищата) - 14:00 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова
АН 750/2015 (Административни дела - общо) - 14:15 ч.
Съдия-докладчик: Кристина Панкова

Навигация
Новини, съобщения, мнения
Справки по дела
Вашите права в ЕС
Полезно да знаете
Галерия
Календар
Май 2015
Su
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
14
16
17
19
21
23
24
26
27
28
30
31
Брояч на посещенията
Automatic translation
Търсене
Търсене в сайта
Звукова версия
Център по медиация
НОВО! ЗА ВАС, АДВОКАТИ!
Контакти
Адрес
гр. Благоевград
пл. Васил Левски 1
Телефони:

Регистратура

073 889816

Гражданско деловодство

073 889834
Наказателно деловодство

073 889851

Адм. секретар

073 889824
Дежурен призовкар

073 889803

Раб. време: 08:30-17:00

Факс:

073 882739

e-mail:
rc_blagoevgrad@mail.bg
Благоевградски съдебен р-н
Полезни връзки
Въпрос на месеца