>
  С Решение на ВСС по Протокол № 56 от 12 ноември 2015г. БлРС заедно с още пет съдилища е определен да участва в пилотното прилагане на новия централизиран Единен портал за електронно правосъдие на ВСС. За повече информация посетете меню Центализиран Единен портал за е-правосъдие на ВСС!!! /пилотно тестване/.
понеделник

Насрочени заседания на 30.11.2015

НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА
Час на заседанието№ на делотоВид на делотоПедмет на делотоДокладчикСтрани
30.11.2015 10:0020151210202189Административно наказателно2000 Чл.54 ал.1 от ЗОБВВПИКалина Иванова02 РУП-НП7852а-228/2015г.
30.11.2015 10:0020151210202205Административно наказателно2003 Чл.102 предл.3 от ЗДвПКалина ИвановаОД НА МВР-СПП-НП-№1794/2012г.
30.11.2015 10:0020151210202218Административно наказателно2017 Чл.55,ал.2,т.2 във вр.с т.3 от ЗЗОКалина ИвановаРАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА -БЛАГОЕВГРАД НП №317/22.10.2015Г.
30.11.2015 11:0020141210201828Наказат. общ хар-р0506 Чл. 227 б ал. 1 вр. ал. 1 от НК чл. 206 ал. 3 пр.ц 1 връзка с ал. 1 пр. 1 от НКМирослава ЙордановаЙОРДАНКА МАРКОВА АНГЕЛОВА
30.11.2015 13:0020151210202076Административно наказателно2003 Чл.21 ал.2 от ЗДвПКалина ИвановаОД НА МВР-ЕФ С-Я К №0072759/2011г.
30.11.2015 13:0020151210202105Административно наказателно2000 Чл.128,т.2 от КТКалина ИвановаДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА-НП-01/0103801/2015г.
30.11.2015 13:0020151210202138Административно наказателно2003 Чл.174 ал.3 от ЗДвПКалина ИвановаОД НА МВР-СПП-НП-№15-1116-000064/2015г.
30.11.2015 13:0020151210201684Административно наказателно2003 ЧЛ. 315, АЛ. 1 КЗМирослава ЙордановаОД НА МВР СЕКТОР "ПП - БЛАГОЕВГРАД" - НП № 15-1116-000898
30.11.2015 13:1520151210201800Административно наказателно2003 ЧЛ.21 АЛ.2 ЗДВПМирослава ЙордановаОД НА МВР ЕЛЕКТРОНЕН ФИШ СЕРИЯ К № 099836
30.11.2015 13:3020151210202071Административно наказателно2000 ЧЛ.7А АЛ.2 ПР.3 ОТ ЗАПКалина ИвановаОБЛАСТЕН ОТДЕЛ" АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" НП № 21-00001237/08.09.2015Г.
30.11.2015 13:3020151210202078Частно наказат. дело1470 чл. 306, ал. 1, т. 1 от НПК, вр. чл. 23 и 25 от НКМирослава ЙордановаВАЛЕНТИН БОГДАНОВ КИРИЛОВ
30.11.2015 13:4520151210202094Административно наказателно2000 Чл.6, ал.7,т.3 буква "б",пр.1 от Н-ба №11/31.10.2002г.на МТСМирослава ЙордановаОБЛАСТЕН ОТДЕЛ " АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" НП № 21-0001292/05.10.2015Г.
30.11.2015 14:0020151210201841Административно наказателно2003 Чл.100 ал.1 т.1 от ЗДвПМирослава ЙордановаОД НА МВР-СПП-НП-15-7852-000121/2015г.
30.11.2015 14:0020151210201909Административно наказателно1410 по чл.182, ал.1 от НК във връзка с чл.26, ал.1 от НККалина ИвановаЗОЯ НАТАЛИЕВА ДИМИТРОВА
30.11.2015 14:1520151210202144Наказат. общ хар-р0501 чл. 196, ал.1, т.2 от НК във връзка с чл.195, ал.1,т.4, пр.3 от НК във връзка с чл.194, ал.1 от НК вр. чл. 29, ал.1 б.“б“ от НК вр. чл. 20, ал.2 от НК;Мирослава ЙордановаСТЕФАН ЕМИЛОВ ГЕРАСИМОВ
30.11.2015 14:3020141210201033Наказат. общ хар-р0204 ЧЛ.129 АЛ.2 ВР.АЛ.1 НКМирослава ЙордановаМАРТИН НИКОЛАЕВ АНДОНОВ
30.11.2015 14:4020151210202157Административно наказателно2000 ЧЛ. 14, 4 Б."А" ИЗР.4 ОТ РЕГЛАМ.3821/85, ВР. С ЧЛ.78, АЛ.1, Т.2 ОТ ЗАвПрГеорги ЯневРЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ" АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" НП № 21-0000627/09.06.2015Г
30.11.2015 14:4020151210202310Наказат. общ хар-рЧл.343б, ал.1 от НКМирослава ЙордановаЮЛИЯН МАКСИМОВ КОСТАДИНОВ
30.11.2015 15:3020151210202048Наказат. общ хар-р0505 Чл.198, ал.1 пр.1 от НКМирослава ЙордановаПЕТЪР ВАСИЛЕВ МИТЕВ
30.11.2015 15:5020151210202320Наказат. общ хар-р0300 чл. 168, ал. 1 от НКМирослава ЙордановаИВАНЧО БОЧЕСКИ
30.11.2015 16:0020151210201955Наказат. общ хар-р0507 ЧЛ.209 АЛ.1 ОТ НКМирослава ЙордановаДАНАИЛ СИМЕОНОВ МИХАЙЛОВ
30.11.2015 16:1520151210201998Частно наказат. дело1470 ЧЛ.306 АЛ.1 Т.1 НПК ВР.ЧЛ.23 И 25 НКМирослава ЙордановаЮЛИ СТАНКЕВ ТРЕНЕВ
30.11.2015 16:3020151210202326Наказат. общ хар-р0300 чл. 168, ал. 1 от НКМирослава ЙордановаВАНЧО НАЙДОВСКИ
30.11.2015 16:3020151210202254Частно наказат. дело1430 ЧЛ.13 АЛ.1 Т.13 ЗБППМНМирослава ЙордановаГАНЧО КРУМОВ КИРИЛОВ

ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА
Час на заседанието№ на делотоВид на делотоПедмет на делотоДокладчикСтрани
30.11.2015 09:2020141210102359Гражд. I инстанция0300 - ЧЛ. 124 АЛ. 1 ГПКИван ПетковДАФИНА АЛЕКСАНДРОВА ПЕШЕВА
30.11.2015 09:3020151210101899Гражд. I инстанция0200 - ЧЛ.234 АЛ.1 И АЛ.10 ЗМВР ВЪВ ВР.С ЧЛ.86 ЗЗДДеница УрумоваДИНЧО БЛАГОЕВ БОЯДЖИЕВ
30.11.2015 09:4520151210101900Гражд. I инстанция0200 - ЧЛ.234 АЛ.1 И АЛ.10 ЗМВР ВЪВ ВР.С ЧЛ.86 ОТ ЗЗДДеница УрумоваТОДОР ГЕОРГИЕВ САМОКИШЕВ
30.11.2015 10:0020151210101936Гражд. I инстанция0200 - Чл.234,ал.1 от ЗМВР и чл.86 от ЗЗДДеница УрумоваГЕОРГИ ДИМОВ ПАЛАЗОВ
30.11.2015 10:1520151210101939Гражд. I инстанция0200 - ЧЛ.234 АЛ.1 ОТ ЗМВР И ЧЛ.86 ЗЗДДеница УрумоваВЛАДИМИР ИВАНОВ ДОКИН
30.11.2015 10:1520151210101101Гражд. I инстанция0230 - ИСК ЗА СУМАИван ПетковГЕОРГИ БОРИСОВ АНТОНОВ УПРАВИТЕЛ НА МАГУРА І ЕООД
30.11.2015 10:3020151210101940Гражд. I инстанция0200 - Чл.234,ал.1 от ЗМВР и чл.86 от ЗЗДДеница УрумоваКРАСИМИР КИРИЛОВ МАЗНЕВ
30.11.2015 10:4520151210101929Гражд. I инстанция0200 - Чл.234,ал.1 от ЗМВР и чл.86 от ЗЗДДеница УрумоваЕМИЛ АСЕНОВ КАРАТАСЕВ
30.11.2015 10:5020151210101380Гражд. I инстанция0300 - ЧЛ.32 АЛ.2 ЗСИван ПетковЛЮБКА ГЕОРГИЕВА РАБАНОВА
30.11.2015 11:0020151210101964Гражд. I инстанция0200 - ЧЛ.234 АЛ.1 ОТ ЗМВР И ЧЛ.86 ОТ ЗЗДДеница УрумоваПЕТЪР ГЕОРГИЕВ МИХОВ
30.11.2015 11:3020151210102040Гражд. I инстанция0140 - Чл.150 СКДеница УрумоваВ. Ч. С.
30.11.2015 11:4020151210101548Гражд. I инстанция0110 - ЧЛ.49, АЛ.1 ВЪВ ВР. С АЛ.3 СКИван ПетковМ. М. П.
30.11.2015 12:4520151210100609Гражд. I инстанция0510 - ЧЛ.200 КТСилвия НиколоваВАСИЛКА БЛАГОЕВА МЛАДЕНОВА, като майка и законен предст. ЛОРА ХРИСТОВА МЛАДЕНОВА, ЧРЕЗ АДВ. М. АРШИНКОВА
30.11.2015 13:0020151210102271Гражд. I инстанция0801 - Чл3,ал.1,т.2,предл.2,вр.с чл.5,чл.8 от ЗЗДНСилвия НиколоваС. И. М.
30.11.2015 13:3020131210103019Гражд. I инстанция0400 - ДЕЛБАСилвия НиколоваЛИЛИЯ СТОИЦОВА ДИМИТРОВА
30.11.2015 14:0020151210100498Гражд. I инстанция0240 - ЧЛ.422 ГПКИван ПетковТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД
30.11.2015 14:3020151210101574Гражд. I инстанция0230 - ИСК ЗА СУМАИван ПетковАКЕРИСЕРВИЦЕ И ВЕРКСТАД СКАНЕ АД ПРЕДСТ.ОТ УПРАВИТЕЛЯ САШО АРСОВСКИ
30.11.2015 14:4520151210100003Гражд. I инстанция0240 - ЧЛ.422 АЛ. ГПКИван Петков"СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК" АД СИАНА ИЛИЕВА ЙОТОВА
30.11.2015 15:0020141210102308Гражд. I инстанция0500 - ЧЛ.124 АЛ.1 ГПК ВЪВ ВР.ЧЛ.128 Т.2 КТ ВЪВ ВР.С ЧЛ.86 АЛ.1 ЗЗД, ВЪВ ВР.С ЧЛ.224 АЛ.1 КТСилвия НиколоваАННА АПОСТОЛОВА КАМБЕРОВА
30.11.2015 15:1520151210101916Гражд. I инстанция0110 - ЧЛ.49 АЛ.1 СКИван ПетковМ. Д. М.
30.11.2015 16:0020141210101968Гражд. I инстанция0300 - ЧЛ.108 ЗССилвия НиколоваАНТОАНЕТА СЕРАФИМОВА НИКОЛОВА

Навигация
Новини, съобщения, мнения
Справки по дела
Вашите права в ЕС
Полезно да знаете
Галерия
Календар
Ноември 2015
Su
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Брояч на посещенията
Automatic translation
Търсене
Търсене в сайта
Звукова версия
Център по медиация
НОВО! ЗА ВАС, АДВОКАТИ!
Контакти
Адрес
гр. Благоевград
пл. Васил Левски 1
Телефони:

Регистратура

073 889816

Гражданско деловодство

073 889834
Наказателно деловодство

073 889851

Адм. секретар

073 889824
Дежурен призовкар

073 889803

Раб. време: 08:30-17:00

Факс:

073 882739

e-mail:
rc_blagoevgrad@mail.bg
Благоевградски съдебен р-н
Полезни връзки
Въпрос на месеца