>
  УВЕДОМЯВАМЕ ВИ ЧЕ ОТ 01 ЮЛИ 2015 Г. РАЙОНЕН СЪД – БЛАГОЕВГРАД ИМА НОВА ОБСЛУЖВАЩА БАНКА - ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА КЛОН БЛАГОЕВГРАД И НОВИ БАНКОВИ СМЕТКИ.           На 11.05.2015г. в Районен съд Благоевград бе открита първата за региона адаптирана съдебна зала за изслушване на деца по граждански дела.             В Районен съд - Благоевград работи тестова версия на Единен портал за предоставяне на достъп до всички съдебни актове по делата. За повече информация посетете рубриката НОВО! ЗА ВАС, АДВОКАТИ!
понеделник

Насрочени дела за 06.07.2015г.

НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА
Час на заседанието№ на делотоВид на делотоПедмет на делотоДокладчикСтрани
6.7.2015 10:0020151210200693Административно наказателно2003 ЧЛ.21 АЛ.2 ДЗВПКалина ИвановаОД НА МВР ЕЛЕКТРОНЕН ФИШ СЕРИЯ К № 0898069/18.02.2015Г.
6.7.2015 10:0020151210201142Административно наказателно2017 Чл.56,ал.1 от Закона за здраветоКалина ИвановаРЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ-НП №3/30.04.2015г.
6.7.2015 10:3020151210201254Наказат. общ хар-р0501  чл.196, ал.1, т.2 във връзка с чл.195, ал.1, т.3, пр.2, т.4, пр.1 от НК във връзка с чл.194, ал.1 от НК във връзка с чл.29, ал.1 б.“б“ от НК.Кристина ПанковаСЛАВИ ОГНЯНОВ ГЕОРГИЕВ
6.7.2015 10:3020151210201254Наказат. общ хар-р0501  чл.196, ал.1, т.2 във връзка с чл.195, ал.1, т.3, пр.2, т.4, пр.1 от НК във връзка с чл.194, ал.1 от НК във връзка с чл.29, ал.1 б.“б“ от НК.Кристина ПанковаСЛАВИ ОГНЯНОВ ГЕОРГИЕВ
6.7.2015 11:0020141210201178Наказат. частен хар-р1400 Чл.130 АЛ.1 НККалина ИвановаАБДУЛ РАХМАН АХМАД АЛ ШИХАБИ
6.7.2015 13:3020131210201902Наказат. частен хар-р1400 ЧЛ.130 АЛ.1 ВР.ЧЛ.146 АЛ.1 ВР.ЧЛ.45 ЗЗД ВР.ЧЛ.52 ЗЗДКалина ИвановаНИКОЛАЙ ЕМИЛОВ ЯНЕВ
6.7.2015 14:3020151210201223Частно наказат. дело1460 ЧЛ.164 АЛ.3 ОТ ЗЗКалина ИвановаВИОЛЕТА ГЕОРГИЕВА НАЙДЕНСКА

ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

Час на заседанието№ на делотоВид на делотоПедмет на делотоДокладчикСтрани
6.7.2015 09:2020121210101640Гражд. I инстанция0400 - чл.34 и чл.92 ЗС ЧЛ.341 ГПК ВЪВ ВР. ЧЛ.537  АЛ.2 ГПКИван Петков ТАНЯ МЕТОДИЕВА ГЕОРГИЕВА;ДОСТЕНА МЕТОДИЕВА РАДКОВА;АЛЕКСАНДЪР ХРИСТОВ РАДКОВ;ВАЛЕНТИН ХРИСТОВ РАДКОВ;АСЕН МЕТОДИЕВ ГЕОРГИЕВ;ВИКТОРИЯ МЕТОДИЕВА ИВАНОВА;ВЕНЕТА МЕТОДИЕВА ГЕОРГИЕВА;ТЕМЕНУЖКА МЕТОДИЕВА ОГНЯНОВА;СЛАВЧО ТОДОРОВ ВЕСЕЛИНОВ;ТОДОР СЛАВЧОВ ТОДОРОВ;ЕМИЛИЯ СЛАВЧОВА ТОДОРОВА;МАРТИН СЛАВЧОВ ТОДОРОВ;РАЙЧО СЛАВЧОВ ТОДОРОВ;СЪЛЗА МЕТОДИЕВА ШАЛАМАНОВА;БОЙКО МЕТОДИЕВ ГЕОРГИЕВ;РОБЕРТИНО МЕТОДИЕВ ГЕОРГИЕВ;ЮЛКА ПЕТРОВА КУРТЕВА;КРАСИМИРА БОЯНОВА АНДОНОВА;НАСКО БОЯНОВ ЙОЛДЖИЕВ;АСЕН БОЯНОВ ЙОЛДЖИЕВ;ЮЛИЯН ШАЛАМАНОВ ТАСКОВ;ЗДРАВКА РИЗОВА ЗДРАВКОВА;НАДЕЖДА РАЙЧОВА БОРИСОВА;СЛАВКА РАЙЧОВА ЗДРАВКОВА;МАЯ РАЙЧОВА КОСТАДИНОВА
6.7.2015 09:3020141210100741Гражд. I инстанция0220 - Чл.45 ЗЗДСилвия НиколоваДИНЧО ХРИСТОВ ДЕЛЕВ
6.7.2015 09:4020151210100518Гражд. I инстанция0220 - ИСК ЗА СУМАИван ПетковЕЛЕНА НЕНОВА ГЕОРГИЕВА
6.7.2015 10:1520151210100418Гражд. I инстанция0240 - ЧЛ.422 ГПК ВЪВ ВР.ЧЛ.415 АЛ.1Иван ПетковОБЩИНСКА БАНКА АД  ЧРЕЗ ЮРИСКОНСУЛТ ИВАЙЛО ТОДОРОВ ЧАУШЕВ
6.7.2015 10:3020151210101227Частно гражданско0800 - СЪД.ПОРЪЧКАИван Петков
6.7.2015 10:4520141210101079Гражд. I инстанция0300 - ЧЛ.53 АЛ.2 ОТ ЗКИР И ЧЛ.124 АЛ.1 ОТ ГПК Иван ПетковИЛОНКА ИВАНОВА СПАСОВА
6.7.2015 11:0020151210100858Гражд. I инстанция0110 - ЧЛ.49 СКСилвия НиколоваД. И. Е.
6.7.2015 11:3020141210102162Гражд. I инстанция0520 - ЧЛ.344 АЛ.1 Т.1 Т.2 Т.3 И ЧЛ.225 АЛ.1 КТ ВЪВ ВР.С ЧЛ.19 А АЛ.2 И ЧЛ.19 АЛ.4 Т.4 ОТ ЗАКОНА ЗА АДМИНИСТРАЦИЯТА ВЪВ ВР.ЧЛ.114 ГПКСилвия НиколоваМОХАМЕД АСАНОВ РУШИДОВ
6.7.2015 13:3020151210100337Гражд. I инстанция0240 - Чл. 422, ал. 1 ГПК вр. чл. 415, ал. 1 ГПКСилвия Николова"ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ" АД ЧРЕЗ АС "ФРОНТЕКС ЛИГЪЛ СЪРВИСИС" - АДВ. ГАБРИЕЛА ДИМИТРОВА
6.7.2015 14:1520151210101242Гражд. I инстанция0801 - ЧЛ.5 АЛ.1 Т.1 ,2 И 3 ОТ ЗЗСДНИван ПетковФ. С. И.
6.7.2015 15:3020151210101201Гражд. I инстанция0801 - ЧЛ.8 Т.4 ОТ ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА СРЕЩУ ДОМАШНОТО НАСИЛИЕСилвия НиколоваАГЕНЦИЯ ДА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ
6.7.2015 15:3020151210100886Гражд. I инстанция0110 - Чл.49 от СКИван ПетковА. И. В.

Навигация
Новини, съобщения, мнения
Справки по дела
Вашите права в ЕС
Полезно да знаете
Галерия
Календар
No calendar found.
Брояч на посещенията
Automatic translation
Търсене
Търсене в сайта
Звукова версия
Център по медиация
НОВО! ЗА ВАС, АДВОКАТИ!
Контакти
Адрес
гр. Благоевград
пл. Васил Левски 1
Телефони:

Регистратура

073 889816

Гражданско деловодство

073 889834
Наказателно деловодство

073 889851

Адм. секретар

073 889824
Дежурен призовкар

073 889803

Раб. време: 08:30-17:00

Факс:

073 882739

e-mail:
rc_blagoevgrad@mail.bg
Благоевградски съдебен р-н
Полезни връзки
Въпрос на месеца