>
             На 13.12.2016 година стартира Образователна програма "Съдебна власт - информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури".              С Решение на комисия "Професионална квалификация, информационни технологии и статистика" на ВСС по Протокол № 10 от 08 март 2016г., Единният портал за електронно правосъдие на ВСС се въвежда в реална експлоатация. За повече информация посетете меню Центализиран Единен портал за е-правосъдие на ВСС!!!
понеделник

Насрочени дела на 23.01.2017г.

Наказателни дела

Дата на заседаниеНомер на делотоВид на делотоПредметСъдияСтрани
23.1.2017 10:0020161210202152Административно наказателно4060 Агенция "Митници"Калина ИвановаМИТНИЦА ЮГОЗАПАДНА  НП № 298/31.10.2016Г.
23.1.2017 10:0020161210201036Наказат. общ хар-р1333 ЧЛ.354 А АЛ.3 ПР.2 Т.1 НК ЧЛ.354 В АЛ.1 ПР.2 НКМирослава ЙордановаДОБРОМИР РУМЕНОВ ДИВИЛСКИ
23.1.2017 10:3020161210202437Административно наказателно4220 ДИТКалина ИвановаДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА -ГР.БЛАГОЕВГРАД-НП №01/000169/07.12.2016г.
23.1.2017 11:0020161210202375Административно наказателно Калина ИвановаОД НА МВР-ЕФ С-Я К №1248882/2016г.
23.1.2017 11:0020161210202438Административно наказателно4010 КАТКалина ИвановаОД НА МВР-СПП-НП №15-7852-000012/19.03.2015г.
23.1.2017 11:0020161210202444Административно наказателно4330 РДГКалина ИвановаРЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ БЛАГОЕВГРАД-НП № 704/2016 Г.
23.1.2017 13:0020161210202342Административно наказателно4010 КАТМирослава ЙордановаОД НА МВР СЕКТОР ПП НП № 16-1116-001527/16.11.2016Г.
23.1.2017 13:0020171210200062Наказат. общ хар-р1318 Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен редКалина ИвановаРУМЕН АСЕНОВ ПАЛАХАНСКИ
23.1.2017 13:1020161210202291Административно наказателно4010 КАТМирослава ЙордановаОД НА МВР-СПП-НП №16-1116-001244/20.10.16г.
23.1.2017 13:2020161210202314Административно наказателно4010 КАТМирослава ЙордановаОД НА МВР-СПП-НП №16-1116-001014/2016г.
23.1.2017 13:3020161210202391Административно наказателно4040 НАПМирослава ЙордановаТД НА НАП ОФИС БЛАГОЕВГРАД-НП № F242939/13.10.16
23.1.2017 13:3020161210202340Наказат. общ хар-р302 чл. 129 от НККалина ИвановаГРОЗДАН НИКОЛОВ СТОЯНОВ
23.1.2017 13:4020161210202412Административно наказателно4240 ИАААМирослава ЙордановаОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" НП № 21-0000275/26.02.2016Г
23.1.2017 13:5020161210202345Административно наказателно4060 Агенция "Митници"Мирослава ЙордановаМИТНИЦА ЮГОЗАПАДНА НП № 301/21.11.2016Г.
23.1.2017 13:5020161210202347Административно наказателно4060 Агенция "Митници"Мирослава ЙордановаМИТНИЦА ЮГОЗАПАДНА-НП №303/21.11.16г.
23.1.2017 14:3020161210202129Административно наказателно4340 Здравна инспекцияМирослава ЙордановаРЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ НП № 99/22.08.2016Г.
23.1.2017 15:0020161210200290Наказат. общ хар-р701 Чл. 194, ал.1 във вр.чл.26,ал.1 от НКМирослава ЙордановаЗАРИЦКИ СЕМЬОН
23.1.2017 16:0020161210202022Административно наказателно4010 КАТМирослава ЙордановаОД НА МВР-ЕФ С-Я К №1342787/2016г.

Граждански дела
Дата на заседаниеНомер на делотоВид на делотоПредметСъдияСтрани
23.1.2017 09:1020171210100010Частно гражданско1201 - Процедура по Регламент 1393/2007 гГюлфие ЯховаСТАРТ 2012 ООД
23.1.2017 09:3020151210101727Гражд. I инстанция501 - Чл.34 от ЗСГюлфие ЯховаЗДРАВКА БЛАГОЕВА РАДКОВА
23.1.2017 09:4520161210102539Частно гражданско1006 - Приемане и отказ от наследствоСилвия НиколоваБАНКА ДСК ЕАД
23.1.2017 09:4520161210102263Гражд. I инстанция1300 - ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛАСилвия НиколоваБАНКА ДСК ЕАД
23.1.2017 10:0020151210102101Гражд. I инстанция604 - Чл.422 ГПКСилвия НиколоваСОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПЕРСБАНК" АД
23.1.2017 10:0020161210100190Гражд. I инстанция217 - ЧЛ.274 АЛ.1 Т.1 ПР.1 ВЪВ ВР.С ЧЛ.257 АЛ.2 КЗГюлфие ЯховаЗАД БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП  ПРЕДСТ.ОТ И.Д.РУМЕН ИВАНОВ ЯНЧЕВ
23.1.201720151210101478Гражд. I инстанция604 - Чл.422 ГПКСилвия НиколоваГЕОРГИ ВЛАДИМИРОВ АТАНАСОВ
23.1.2017 10:3020161210101044Гражд. I инстанция206 - ЧЛ.59 АЛ.1 ПР.1 ЗЗДГюлфие ЯховаАСЕН ВАНГЕЛОВ БОРНАРОВ
23.1.2017 11:0020161210101861Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеГюлфие ЯховаЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД
23.1.2017 11:0020151210100705Гражд. I инстанция701 - ИСК ЗА СУМАСилвия Николова"АВАНТИ 777" ЕООД
23.1.2017 11:3020161210100661Гражд. I инстанция501 - ЧЛ.34 ЗСГюлфие ЯховаЕМИЛИЯ ИЛИЕВА ПАНЧЕВА
23.1.2017 11:4020161210102518Гражд. I инстанция105 - Искове по СК - издръжка, изменениеГюлфие ЯховаИ. И. К.
23.1.2017 13:0020161210102450Гражд. I инстанция105 - Искове по СК - издръжка, изменениеГюлфие ЯховаТ. К. С.
23.1.2017 13:0020051210100682Гражд. I инстанция501 - ДЕЛБАСилвия НиколоваВаньо Стойнев Стойчев
23.1.2017 13:1520161210100472Гражд. I инстанция105 - издръжкаСилвия НиколоваВ. С. Т.
23.1.2017 13:3020151210101305Гражд. I инстанция203 - Искове за обезщетение от деликтГюлфие ЯховаАЛЕКСАНДРА ЛАЗАРОВА ПОПАТАНАСОВА
23.1.2017 13:3020151210102429Гражд. I инстанция604 - Чл.422 ГПКСилвия Николова3 С СОТ ЕАД ПРЕДСТ.ОТ АЛЕКСАНДЪР МИЛЧЕВ МИТЕВ
23.1.2017 14:0020161210100577Гражд. I инстанция604 - Чл.422 ГПКСилвия НиколоваВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД
23.1.2017 14:3020151210101890Гражд. I инстанция214 - ЧЛ.79,ЧЛ.92,ЧЛ. 55 ЗЗДСилвия НиколоваКРАСИМИРА ДИМИТРОВА ПЕТКОВА

Навигация
Новини, съобщения, мнения
Справки по дела
Вашите права в ЕС
Полезно да знаете
Галерия
Календар
Януари 2017
Su
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Брояч на посещенията
Automatic translation
Търсене
Търсене в сайта
Звукова версия
Център по медиация
Контакти
Адрес
гр. Благоевград
пл. Васил Левски 1
Телефони:

Регистратура

073 889816

Гражданско деловодство

073 889834
Наказателно деловодство

073 889851

Адм. секретар

073 889824
Дежурен призовкар

073 889803

Раб. време: 08:30-17:00

Факс:

073 882739

e-mail:
rc_blagoevgrad@mail.bg
Благоевградски съдебен р-н
Полезни връзки
Въпрос на месеца