>
  На името на институцията РС Благоевград е създадена фейсбук страница, която не се администрира и актуализира от надлежно упълномощено от изпълняващия функцията председател на РС Благоевград лице, поради което всяка информация, качена на тази страница след 27.04.2016г., следва да поставяте под съмнение относно достоверността й и същата не ангажира официално институцията РС Благоевград.              С Решение на комисия "Професионална квалификация, информационни технологии и статистика" на ВСС по Протокол № 10 от 08 март 2016г., Единният портал за електронно правосъдие на ВСС се въвежда в реална експлоатация. За повече информация посетете меню Центализиран Единен портал за е-правосъдие на ВСС!!!
понеделник

Насрочени дела на 26.09.2016г.

Наказателни дела
Дата на заседаниеНомер на делотоВид на делотоПредметСъдияСтрани
26.9.2016 09:0020161210201035Наказат. общ хар-р0501 чл.196, ал.1,  т.1, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.29, ал.1, б. „а“  от НК.Мирослава ЙордановаСВЕТОСЛАВ ПЪРВОМАЕВ ЕВТИМОВ 
26.9.2016 09:3020161210201280Административно наказателно2003 ЧЛ.20 АЛ.1 ЧЛ.116 ЧЛ.123 ЗДВПМирослава ЙордановаОД НА МВР СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ НП № 16-1899-000006/02.06.2016Г.
26.9.2016 09:4020161210201309Административно наказателно2000 Чл.201,ал.2 от Закона за водитеМирослава ЙордановаБАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН-НП №ПО-02-73/06.06.2016г.
26.9.2016 10:0020161210200369Наказат. частен хар-р1400 Чл.130, ал.2 НКМирослава ЙордановаДИЯНА СТОИЦОВА
26.9.2016 10:0020161210200762Наказат. частен хар-р1400 чл.130 ал.2 НКМирослава ЙордановаБИЛЯНА ЛЮБЕНОВА ДАЧЕВА
26.9.2016 10:0020161210201221Наказат. общ хар-р0204 ЧЛ.129 АЛ.2 ПР.2 ХИПОТЕЗА 2 ВЪВ ВР.АЛ.1 ОТ НККалина ИвановаВЕНЦИСЛАВ ИВАНОВ ДОНЧЕВ ВЕНЦИСЛАВ ИВАНОВ ДОНЧЕВ
26.9.2016 11:1520161210201687Частно наказат. дело3070 Производство по чл. 61, ал. 3 НПКМирослава ЙордановаИВАН ВАСИЛЕВ ИЛИЕВ
26.9.2016 11:3020161210201153Частно наказат. дело0400 чл. 183, ал.4, вр.ал.1, вр.чл.28, ал.1 от НК  Мирослава ЙордановаМАРИН ДИМИТРОВ МУРЛЕВ МАРИН ДИМИТРОВ МУРЛЕВ
26.9.2016 13:0020161210201036Наказат. общ хар-р1107 ЧЛ.354 А АЛ.3 ПР.2 Т.1 НК ЧЛ.354 В АЛ.1 ПР.2 НКМирослава ЙордановаДОБРОМИР РУМЕНОВ ДИВИЛСКИ
26.9.2016 13:0020151210201557Наказат. частен хар-р1400 Чл.130, ал.1 от НКВладимир ПензовМАРТИН КИРИЛОВ КАМЕНОВ КИРИЛ КАМЕНОВ КРУМОВ КАЛИН ДИМИТРОВ МЕТОДИЕВ
26.9.2016 13:3020161210201113Наказат. общ хар-р1100 Чл.343в, ал.2 НКМирослава ЙордановаСТОЯН ВЛАДИМИРОВ НИКОВ
26.9.2016 13:3020161210201416Административно наказателно2003 ЧЛ.21 АЛ.2 ЗДВПКалина ИвановаОД НА МВР ЕЛЕКТРОНЕН ФИШ СЕРИЯ К № 1250759
26.9.2016 13:3020161210201385Административно наказателно2000 ЧЛ.26 АЛ.2 Т.1 Б"А" ОТ ЗДВП ВЪВ ВР.С ЧЛ.37 АЛ.1 Т.1 НА НАРЕДБА №11/03.07.2001Г.Калина ИвановаАГЕНЦИЯ" ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" НП № 4067/30.05.2016Г.
26.9.2016 13:3020161210201639Частно наказат. дело2510 Производство по чл.24а от ЗБППМНКристина ПанковаАЛЕКСАНДЪР НОРЕВ ТАНЕВ
26.9.2016 14:0020141210201890Наказат. частен хар-р1400 ЧЛ.130 АЛ.2 ОТ НК И 45 ЗЗДМирослава ЙордановаМИРОСЛАВ БОЙКОВ ЮГОВ
26.9.2016 14:0020161210201469Административно наказателно4040 НАПКалина ИвановаТД НА НАП СОФИЯ ОФИС БЛАГОЕВГРАД НП№ 200631-F216815/06.07.2016г.
26.9.2016 14:0020161210201474Административно наказателно4040 НАПКалина ИвановаТД НА НАП СОФИЯ ОФИС БЛАГОЕВГРАД НП № 195806-F213268/02.06.2016г.
26.9.2016 14:0020161210201472Административно наказателно4010 КАТКалина ИвановаОД НА МВР СЕКТОР ПП НП № 15-7852-000450/28.03.2016Г.
26.9.2016 15:0020161210201343Административно наказателно2000 ЧЛ.218 Б ВР.ЧЛ.194 АЛ.3 НК НА ОСН.ЧЛ.424 АЛ.1 И АЛ.5 ОТ НККалина ИвановаВТОРО РУ ПОЛИЦИЯ БЛАГОЕВГРАД НП№7852а-216/2016г.
26.9.2016 15:3020161210200208Наказат. общ хар-р0204 Чл.129, ал.2,пр.3 във вр.ал.1 от НКМирослава ЙордановаВАЛЕРИ КОСТАДИНОВ ЕЛЕНКОВ


Граждански дела
Дата на заседаниеНомер на делотоВид на делотоПредметСъдияСтрани
26.9.2016 09:2020161210101900Гражд. I инстанция103 - Искове по СК - развод по взаимно съгласиеИван ПетковБ. Г. Ш.
26.9.2016 09:3020161210101128Гражд. I инстанция102 - ЧЛ.49 АЛ.1 ОТ СКИван ПетковС. В. К.
26.9.2016 09:5020161210101979Гражд. I инстанция103 - Искове по СК - развод по взаимно съгласиеГюлфие ЯховаА. Л. С.
26.9.2016 10:0020161210100205Гражд. I инстанция0500 - ИСК ПО КТИван ПетковЯНКО ХРИСТОВ БИЦИН
26.9.2016 10:0020161210101872Гражд. I инстанция112 - Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.Гюлфие ЯховаАГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ДИРЕКЦИЯ" СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" .
26.9.2016 10:0020161210101875Гражд. I инстанция112 - Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.Гюлфие ЯховаАГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ДИРЕКЦИЯ" СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" .
26.9.2016 10:0020161210101853Гражд. I инстанция112 - Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.Гюлфие ЯховаАГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ДИРЕКЦИЯ" СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" .
26.9.2016 10:0020161210101852Гражд. I инстанция112 - Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.Гюлфие ЯховаАГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ДИРЕКЦИЯ" СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" .
26.9.2016 10:1020161210101505Гражд. I инстанция203 - Чл.45 ЗЗДГюлфие ЯховаМАРИО ВОЙНОВ РАДЕВ
26.9.2016 10:3020131210100688Гражд. I инстанция0300 - Чл.109 от ЗСИван ПетковТОДОР ГЕОРГИЕВ ГОШЕВ
26.9.2016 14:0020151210102151Гражд. I инстанция0230 - Търговци- чл. 55 ЗЗДИван ПетковГЕРАСИМ МЕТОДИЕВ БАЛАБАНСКИ  УПРАВИТЕЛ НА ТЕЛЕКОМКОМПЛЕКТ -ЮГ ООД
26.9.2016 14:3020161210101005Гражд. I инстанция0400 - ЧЛ.34 ЗСИван ПетковМАРИАНА ГЕОРГИЕВА КАЦ
26.9.2016 14:3020161210101005Гражд. I инстанция501 - ЧЛ.34 ЗСИван ПетковМАРИАНА ГЕОРГИЕВА КАЦ
26.9.2016 15:0020161210100521Гражд. I инстанция0300 - ЧЛ.124 АЛ.1 ГПКИван ПетковИВАН СТОЯНОВ КАРАДАЧКИ

Навигация
Новини, съобщения, мнения
Справки по дела
Вашите права в ЕС
Полезно да знаете
Галерия
Календар
Септември 2016
Su
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Брояч на посещенията
Automatic translation
Търсене
Търсене в сайта
Звукова версия
Център по медиация
Контакти
Адрес
гр. Благоевград
пл. Васил Левски 1
Телефони:

Регистратура

073 889816

Гражданско деловодство

073 889834
Наказателно деловодство

073 889851

Адм. секретар

073 889824
Дежурен призовкар

073 889803

Раб. време: 08:30-17:00

Факс:

073 882739

e-mail:
rc_blagoevgrad@mail.bg
Благоевградски съдебен р-н
Полезни връзки
Въпрос на месеца