>
             На 11.05.2015г. в Районен съд Благоевград бе открита първата за региона адаптирана съдебна зала за изслушване на деца по граждански дела.             В Районен съд - Благоевград работи тестова версия на Единен портал за предоставяне на достъп до всички съдебни актове по делата. За повече информация посетете рубриката НОВО! ЗА ВАС, АДВОКАТИ!
понеделник

Насрочени дела за 18.05.2015г.

НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА
Час на заседанието№ на делотоВид на делотоПедмет на делотоДокладчикСтрани
18.5.2015 11:0020151210200334Административно наказателно2003 ЧЛ.20 АЛ.2 ЧЛ.123 АЛ.1 Т.3 Б"В" ЗДВПКалина ИвановаОД НА МВР СЕКТОР ПП НП № 14-1116-001245/18.12.2014 Г.
18.5.2015 11:3020151210200553Административно наказателно2023 ЧЛ.127 АЛ.2 ЗОПКалина ИвановаАДФИ НП № 11-01-1245-2014/20.02.2015 Г.
18.5.2015 13:0020151210200284Административно наказателно2000 ЧЛ.472, АЛ.1 И АЛ.3 ОТ ИК И ЧЛ.53 ОТ ЗАННМирослава ЙордановаОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД НП №39/01.07.2014Г.
18.5.2015 13:1520151210200033Административно наказателно2003 ЧЛ.50 А ЗДВПМирослава ЙордановаОД НА МВР СЕКТОР ПП НП № 14-1116-000960/02.10.2014 Г.
18.5.2015 13:3020141210201828Наказат. общ хар-р0506 Чл. 227 б ал. 1 вр. ал. 1 от НК чл. 206 ал. 3 пр.ц 1 връзка с ал. 1 пр. 1 от НКМирослава ЙордановаЙОРДАНКА МАРКОВА АНГЕЛОВА
18.5.2015 13:3020151210200144Административно наказателно2003 ЧЛ.42 АЛ.2 Т.2 ЗДВП И ЧЛ.100 АЛ.1 Т.1 ЗДВПКалина ИвановаОД НА МВР СЕКТОР ПП НП № 14-1116-001244/18.12.2014 Г.
18.5.2015 13:3020151210200138Административно наказателно2003 ЧЛ.21 АЛ.2 ЗДВП  И ЧЛ.103 ЗДВПКалина ИвановаОД НА МВР СЕКТОР ПП НП № 14-5304-000590/10.09.2014 Г.
18.5.2015 14:0020151210200751Административно наказателно2000 ЧЛ.201 АЛ.2 ОТ ЗАКОН ЗА ВОДИТЕКалина ИвановаБАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН БЛАГОЕВГРАД НП № ПО 02-9/26.03.2015Г.
18.5.2015 14:0020151210200877Наказат. общ хар-р1100 чл. 343в, ал. 2 във вр. ал.1 от НКМирослава ЙордановаМИЛКО СВОБОДЕНОВ ЗЛАТКОВ
18.5.2015 14:3020151210200906Наказат. общ хар-р0700 чл.234, ал.1, пр.2 от НК.Калина ИвановаСТОЯН СПАСОВ СТОЯНОВ
18.5.2015 15:0020141210200120Наказат. общ хар-р0900 чл. 290, ал. 1 от НКМирослава ЙордановаЕЛЕНА ГЕНЧОВА АТАНАСОВА
18.5.2015 15:3020151210200888Наказат. общ хар-р1100 чл. 343в, ал. 2, вр.ал.1 от НКЕкатерина НиколоваМАЛИН АЛЕКСАНДРОВ МИХАЙЛОВ

ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА
Час на заседанието№ на делотоВид на делотоПедмет на делотоДокладчикСтрани
18.5.2015 09:3020141210101365Гражд. I инстанция0300 - ЧЛ.108 ЗСИван ПетковДИМИТЪР БОРИСОВ АСЕНОВ
18.5.2015 09:3020141210101365Гражд. I инстанция0300 - ЧЛ.108 ЗСИван ПетковДИМИТЪР БОРИСОВ АСЕНОВ
18.5.2015 10:0020141210100768Гражд. I инстанция0240 - Чл.422 ГПКИван ПетковГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ТАБАК АД ПРЕДСТ.ОТ ИВАН АТАНАСОВ ТЕРЗИЕВ
18.5.2015 10:0020141210100136Гражд. I инстанция0150 - ЧЛ.123 СКТатяна МарковаГ. А. Ж.
18.5.2015 10:3020141210102110Гражд. I инстанция0220 - ЧЛ.12 АЛ.1,2 ЧЛ.13 АЛ.1,2 ОТ ЗЗДИСК. И ЧЛ.45 ЗЗДСилвия НиколоваМИРЧО СТОЕВ ЛЮНГОВ
18.5.2015 11:0020141210101079Гражд. I инстанция0300 - ЧЛ.53 АЛ.2 ОТ ЗКИР И ЧЛ.124 АЛ.1 ОТ ГПК Иван ПетковИЛОНКА ИВАНОВА СПАСОВА
18.5.2015 13:0020151210100565Гражд. I инстанция0803 - ЧЛ.26 АЛ.2 ЗЗДет.Силвия НиколоваАГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ДИРЕКЦИЯ" СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" 
18.5.2015 13:0520151210100564Гражд. I инстанция0803 - ЧЛ.26 АЛ.2 ЗЗДет.Силвия НиколоваАГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ДИРЕКЦИЯ" СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" 
18.5.2015 14:0020141210102342Гражд. I инстанция0520 - ЧЛ.344 АЛ.1 Т.1,2 И 3  И ЧЛ.225 АЛ.1 КТ ВЪВ ВР.ЧЛ.220 АЛ.1 КТ ЧЛ.333 АЛ.1 КТИван ПетковВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА МАРУКЯН
18.5.2015 15:0020151210100769Гражд. I инстанция0801 - ЧЛ.8 АЛ.1 ЗЗДНСилвия НиколоваА. В. П.
18.5.2015 09:3020151210700002 26.01АдминистративноЖАЛБА ПРОТИВ ЗАПОВЕД НА КМЕТА НА ОБЩ. БЛАГОЕВГРАД - 0900Силвия НиколоваЕЛКА БОРИСОВА ВЪЛОВА
18.5.2015 10:4520151210700004 09.03АдминистративноЧЛ.14 АЛ.3 ЗСПЗЗ - 0900Иван ПетковВЕНЕТКА АСЕНОВА СТАНИНСКА

Навигация
Новини, съобщения, мнения
Справки по дела
Вашите права в ЕС
Полезно да знаете
Галерия
Календар
Май 2015
Su
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
14
16
17
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
30
31
Брояч на посещенията
Automatic translation
Търсене
Търсене в сайта
Звукова версия
Център по медиация
НОВО! ЗА ВАС, АДВОКАТИ!
Контакти
Адрес
гр. Благоевград
пл. Васил Левски 1
Телефони:

Регистратура

073 889816

Гражданско деловодство

073 889834
Наказателно деловодство

073 889851

Адм. секретар

073 889824
Дежурен призовкар

073 889803

Раб. време: 08:30-17:00

Факс:

073 882739

e-mail:
rc_blagoevgrad@mail.bg
Благоевградски съдебен р-н
Полезни връзки
Въпрос на месеца