>
             На 13.12.2016 година стартира Образователна програма "Съдебна власт - информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури".              С Решение на комисия "Професионална квалификация, информационни технологии и статистика" на ВСС по Протокол № 10 от 08 март 2016г., Единният портал за електронно правосъдие на ВСС се въвежда в реална експлоатация. За повече информация посетете меню Центализиран Единен портал за е-правосъдие на ВСС!!!
понеделник

Насрочени дела на 20.02.2017г.

Наказателни дела
Час на заседанието№ на делотоВид на делотоПредмет на делотоДокладчикСтрани
20.2.2017 09:3020171210200235Наказат. общ хар-р705 Кражба, представляваща опасен рецидивКалина ИвановаСМИЛЕН ИЛИЕВ ЦВЕТКОВ
20.2.2017 09:3020161210202277Наказат. общ хар-р604 Неплащане на издръжкаМирослава ЙордановаГЬОКО НЕ МЕЛОВ
20.2.2017 10:0020161210202143Административно наказателно4010 КАТМирослава ЙордановаОД НА МВР ЕЛЕКТРОНЕН ФИШ СЕРИЯ К 1147372
20.2.2017 10:4520161210202036Административно наказателно4010 КАТМирослава ЙордановаОД НА МВР-ЕФ С-Я К №1252001/2016г.
20.2.2017 11:0020161210200369Наказат. частен хар-р1700 Чл.130, ал.2 НКМирослава ЙордановаДИЯНА СТОИЦОВА
20.2.2017 13:3020161210202407Наказат. общ хар-р1314 Причиняване на телесна повреда при управление на МПС в квалифицирани случаиМирослава ЙордановаАНГЕЛ СТАНКЕВ АНГЕЛОВ
20.2.2017 13:3020171210200074Наказат. общ хар-р702 Квалифицирани състави на кражбаКалина ИвановаИЛИЯН ИВАНОВ ШУПЛЬОВ ИЛИАН ВАРАДИНОВ КРЪНЧОВ
20.2.2017 15:0020171210200045Наказат. общ хар-р601 Престъпления против брака и семействотоМирослава ЙордановаБОРИС АСЕНОВ ЯНЧЕВ
20.2.2017 15:3020161210201538Наказат. общ хар-р701 КражбаМирослава ЙордановаБИЛЯНА ВЕСЕЛИНОВА НИКОЛОВА
20.2.2017 16:0020161210201845Административно наказателно4340Мирослава ЙордановаОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ НП № 55/16.08.2016Г.

Граждански дела
Час на заседанието№ на делотоВид на делотоПредмет на делотоДокладчикСтрани
20.2.2017 09:2020161210102828Гражд. I инстанция1004 - Разрешение за разпореждане с имущество на дете; разпореждане със семейно жилище с разрешение на районния съдия; разрешение за сключване на граждански брак; обжалване на действия на органа по настойничество и попечителство; прекратяване на осиновяване от районния съд.Емилия ДончеваН. К. Г.
20.2.2017 09:4020171210100050Гражд. I инстанция1004 - Разрешение за разпореждане с имущество на дете; разпореждане със семейно жилище с разрешение на районния съдия; разрешение за сключване на граждански брак; обжалване на действия на органа по настойничество и попечителство; прекратяване на осиновяване от районния съд.Емилия ДончеваК. Е. Т.
20.2.2017 09:4020171210100236Гражд. I инстанция112 - Гюлфие ЯховаАГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ДИРЕКЦИЯ" СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ".
20.2.2017 09:4020171210100237Гражд. I инстанция112 - Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.Гюлфие ЯховаАГЕНЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ".
20.2.2017 09:5020161210102744Гражд. I инстанция104 - Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на  мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки  и др.Гюлфие ЯховаС. С. М.
20.2.2017 10:0020141210101553Гражд. I инстанция501 - ДелбаГюлфие ЯховаЙОСИФ БОРИСОВ БИРОВ
20.2.2017 10:0020161210102549Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеЕмилия ДончеваЙОРДАНКА ПЕТРОВА МЕЛНИКЛИЙСКА
20.2.2017 10:3020171210100070Гражд. I инстанция103 - Искове по СК - развод по взаимно съгласиеЕмилия ДончеваМ. С. Т.
20.2.2017 11:0020161210101503Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеГюлфие ЯховаБНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС ЕАД ЧРЕЗ ПЪЛН.Д.ВЪЧЕВА
20.2.2017 11:0020161210102682Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеЕмилия ДончеваПИМК ООД ПРЕДСТ.ОТ ЦВЕТАН ПЕТКОВ ТОРОМАНОВ
20.2.2017 11:3020161210101096Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеГюлфие ЯховаЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД
20.2.2017 11:3020161210102542Гражд. I инстанция604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеЕмилия ДончеваЕОС МАТРИКС ЕООД
20.2.2017 12:0020161210100097Гражд. I инстанция217 - ЧЛ.213, АЛ.1 ОТ КЗ, ВЪВ ВР.ЧЛ.30, АЛ.1 ОТ З-НА ЗА ПЪТИЩАТАСилвия НиколоваЗАД БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП , ЧРЕЗ АДВ. АДРИАНА МЕЛНИКЛИЙСКА
20.2.2017 12:0020161210100096Гражд. I инстанция217 - ЧЛ.213, АЛ.1, ВЪВ ВР.ЧЛ.30, АЛ.1 ОТ З-НА ЗА ПЪТИЩАТАСилвия НиколоваЗАД БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП , ЧРЕЗ АДВ. АДРИАНА МЕЛНИКЛИЙСКА
20.2.2017 13:0020161210102531Гражд. I инстанция501 - ДелбаГюлфие ЯховаВАЛЕРИЯ ТОДОРОВА ГЕОРГИЕВА
20.2.2017 13:0020151210101749Гражд. I инстанция601 - Чл.124 ГПКСилвия НиколоваВЕНЦИСЛАВ ГЕОРГИЕВ МИТРЕВ
20.2.2017 13:1020161210102413Гражд. I инстанция203 - Искове за обезщетение от деликтЕмилия ДончеваТОНКА ГЕОРГИЕВА ТРАЙКОВА
20.2.2017 13:3020151210101748Гражд. I инстанция214 - Чл.124  от ГПКСилвия НиколоваЯНКА СПАСОВА МИТРЕВА
20.2.2017 13:3020151210101959Гражд. I инстанция302 - Чл.108 от ЗСГюлфие ЯховаПЕТЪР ИВАНОВ НИКОЛОВ
20.2.2017 14:3020151210100114Гражд. I инстанция601 - Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеЕмилия ДончеваГЕОРГИ СТАНКЕВ ГАЛЕНКОВ
20.2.2017 15:0020151210102404Гражд. I инстанция302 - Чл.54,ал.2 ЗКИРСилвия НиколоваХРИСТИНА МИРЧЕВА СТОИЛКОВА
20.2.2017 15:0020161210100037Гражд. I инстанция501 - Емилия ДончеваАТАНАСКА ГЕОРГИЕВА ЯНЕВА;ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ;ЗОЙКА ДИМИТРОВА ТЕОДОСИЕВА;СПАСУНКА ДИМИТРОВА ГОШЕВА ДАНКА ХРИСТОВА КИТАНОВА КИРИЛ ХРИСТОВ ГЕОРГИЕВ КИРИЛ ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ ВИТКА ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА СПАС ДИМИТРОВ СТАНКОВ БОЙКА ДИМИТРОВА НИКОЛОВА КИРКА БОРИСОВА ПОПОВА МАРИЯ БОРИСОВА КЬОСЕВА СОФКА АНГЕЛОВА ШОПСКА ТОНЧО АНГЕЛОВ МИХАЛКОВ ЛЮБА ДАВИДКОВА ПЕТРОВА СОФИЯ ЗАПРЯНОВА СТАМБОЛИЙСКА КИРИЛ ЗАПРЯНОВ ПЕТРОВ ЕЛКА ЗАПРЯНОВА ПЕТРОВА ЕЛКА ЗАПРЯНОВА ПЕТРОВА - В КАЧЕСТВОТО Й  НА НАСЛЕДНИК НА ПОЧИНАЛАТА В ХОДА НА ПРОИЗВОДСТВОТО ЛЮБА ДАВИДКОВА ПЕТРОВА КИРИЛ ЗАПРЯНОВ ПЕТРОВ - В КАЧЕСТВОТО МУ НА НАСЛЕДНИК НА ПОЧИНАЛАТА В ХОДА НА ПРОИЗВОДСТВОТО ЛЮБА ДАВИДКОВА ПЕТРОВА СОФИЯ ЗАПРЯНОВА СТАМБОЛИЙСКА
20.2.2017 16:3020161210102341Гражд. I инстанция111 - Производства по Закона за защита от домашното насилиеВера КоеваВ. С. Г.

Навигация
Новини, съобщения, мнения
Справки по дела
Вашите права в ЕС
Полезно да знаете
Галерия
Календар
Февруари 2017
Su
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
1
2
3
4
5
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Брояч на посещенията
Automatic translation
Търсене
Търсене в сайта
Звукова версия
Център по медиация
Контакти
Адрес
гр. Благоевград
пл. Васил Левски 1
Телефони:

Регистратура

073 889816

Гражданско деловодство

073 889834
Наказателно деловодство

073 889851

Адм. секретар

073 889824
Дежурен призовкар

073 889803

Раб. време: 08:30-17:00

Факс:

073 882739

e-mail:
rc_blagoevgrad@mail.bg
Благоевградски съдебен р-н
Полезни връзки
Въпрос на месеца