>
            На 10.12.2013г. в Съдебната палата на Благоевград е открит Център по Медиация. За повече информация посетете рубриката Център по медиация!            В Районен съд - Благоевград работи тестова версия на Единен портал за предоставяне на достъп до всички съдебни актове по делата. За повече информация посетете рубриката НОВО! ЗА ВАС, АДВОКАТИ!
понеделник

Насрочени дела за 29.09.2014

НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА
Час на заседанието№ на делотоВид на делотоПедмет на делотоДокладчикСтрани
29.9.2014 09:0020131210200261Наказат. частен хар-р1400 ЧЛ.81 НПК ЧЛ.130 АЛ.2 НПККалина ИвановаРУМЯНА ИВАНОВА ДИМИТРОВА
29.9.2014 10:0020111210202197Наказат. общ хар-р0506 Чл.131, ал.1, т.8Емил БожковАЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ ЦВЕТКОВ
29.9.2014 10:0020141210201132Административно наказателно2000 ЧЛ.ЧЛ.6 ОТ ЗБЛДКалина ИвановаПЪРВО РУ ПОЛИЦИЯ НП № 197/11.07.2014 Г.
29.9.2014 10:0020141210201140Административно наказателно2003 ЧЛ.100 АЛ.1 Т.2 ЗДВПКалина ИвановаОД НА МВР СЕКТОР СЕКТОР ПП НП № 14-1116-000399
29.9.2014 10:3020141210201053Административно наказателно2020 Чл.92,ал.2 във вр.чл.261,ал.1 от ЗКПОКалина ИвановаТД НА НАП-НП 87327-F088688/06.12.2013г
29.9.2014 10:3020141210201150Административно наказателно2000 ЧЛ.56 АЛ.1 ОТ ЗАКОН ЗА ЗДРАВЕТОКалина ИвановаРЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ НП № 2/29.04.2014 Г.
29.9.2014 11:0020141210200304Наказат. частен хар-р1400 Чл.131, ал.1 т.2,във вр.чл.130 ал.1 от НКМирослава ЙордановаСТОЯН МИЛЧОВ ДИМИТРОВ
29.9.2014 11:0020141210201246Административно наказателно2003 ЧЛ. 183 ЗДвПКалина ИвановаНП № 14-1899-00585/06.08.2014 ОД МВР СЕКТОР ПП
29.9.2014 11:0020141210201248Административно наказателно2003 ЧЛ. 183 ЗДвПКалина ИвановаНП 1941/11.11.2013 Г. ОДМВР СЕКТОР ПП
29.9.2014 13:3020141210200730Наказат. общ хар-р1100 Чл.343в, ал.2,вр.ал.1 от НКМирослава ЙордановаРУМЕН ИВАНОВ НИКОЛОВ
29.9.2014 15:0020131210200427Наказат. общ хар-р0501 чл. 195 ал.1 т.4 пр. 1 и пр.2 във вр. чл. 194 ал. 1 от НК вр. чл. 20 ал. 2 вр. ал.1, вр.чл.26, ал.1 от НКМирослава ЙордановаИВАЙЛО ЛЕФТЕРОВ КОЕВ
29.9.2014 15:3020141210201168Наказат. частен хар-р1400 ТЪЖБАМирослава ЙордановаКОСТАДИН ДИМИТРОВ МАСЛИНСКИ
29.9.2014 16:0020131210201998Наказат. общ хар-р0301 чл.172 б ал.2, пр.2 от НК във връзка с чл.172 б ал.1,пр.1 от НК във връзка с чл.13, ал.1 и ал.2,т.2 ЗМГО Мирослава ЙордановаГЕОРГИ НАСКОВ КАЛЕОВ

ГРАЖДААНСКИ ДЕЛА
Час на заседанието№ на делотоВид на делотоПедмет на делотоДокладчикСтрани
29.9.2014 09:3020121210101621Гражд. I инстанция0400 - ДЕЛБАВладимир КовачевКАМЕЛИЯ СЛАВЕВА СТОЯНОВА
29.9.2014 09:3020131210103033Гражд. I инстанция0240 - Чл.422 ГПКИван ПетковТИ БИ АЙ КРЕДИТ ЕАД
29.9.2014 09:4020141210100836Гражд. I инстанция0230 - Чл.213 ал.1 от КЗИван ПетковДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ АД
29.9.2014 10:0020131210100803Гражд. I инстанция0500 - Чл.207,ал.1,т.2 във вр.с чл.211 КТ Владимир КовачевАЙ ЕНД ДЖИ ИНШУРЪНС БРОКЕРС ООД
29.9.2014 10:0020111210102638Гражд. I инстанция0400 - ЧЛ.34 ЗСАтанас ИвановБЛАГОЙ АНГЕЛОВ ДУПКАРСКИ
29.9.2014 10:1520131210100478Гражд. I инстанция0400 - Чл.34 от ЗС Атанас ИвановБОРИСЛАВ ИВАНОВ КИРИЛОВ
29.9.2014 10:3020141210101856Гражд. I инстанция0800 - сключване на граждански бракАтанас ИвановА. И. В.
29.9.2014 10:4020141210101180Гражд. I инстанция0230 - ИСК ЗА СУМАИван ПетковМИКС-6 ЕООД ПРЕДСТ.ОТ СТОЯН ПЕТРОВ СТОЯНОВ
29.9.2014 11:1020141210101516Гражд. I инстанция0520 - ЧЛ.344  АЛ.1 Т.1 Т.2 Т.3 КТИван ПетковВЕНЕТА ХРИСТОВА ПАУНОВА-КОСТОВА
29.9.2014 14:0020131210102284Гражд. I инстанция0400 - Чл.34 от ЗСИван ПетковВЕРА ВАСИЛЕВА СТОЯНОВА
29.9.2014 14:1520131210103016Гражд. I инстанция0240 - Чл.422 ГПКИван ПетковЕТ ЛИВЕЛА-ДИМИТЪР АНДОНОВ
29.9.2014 14:4020131210102781Гражд. I инстанция0230 - ИСК ЗА СУМАИван ПетковСОФИЯ ГАЦУ-ЙОАНИС ПАНДЕЛИС -Д-ВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ С ФИРМА ХЕЛЕНИК ФЕРИ СЪРВИСИЗ ООД
29.9.2014 15:0020131210102375Гражд. I инстанция0500 - Чл.207,ал.1,т.2 КТИван ПетковПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ МАКЕДОНИЯ
29.9.2014 15:0020121210100881Гражд. I инстанция0400 - ДЕЛБАВладимир КовачевСТЕЛА-СОЛАРИС ЕООД ПРЕДСТ.ОТ ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ ШОПОВ
29.9.2014 15:3020141210100167Гражд. I инстанция0500 - ЧЛ.128 И ЧЛ.224 АЛ.1 КТ ВР.С ЧЛ.86 ЗЗДВладимир КовачевСТОЙЧО СЛАВЕВ ДЖАЛЕВ

АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА
Час на заседанието№ на делотоВид на делотоПедмет на делотоДокладчикСтрани
29.9.2014 09:2020141210700024 01.07АдминистративноЧЛ.146 Т.3 И Т.4 АПК - 0900Иван ПетковКИРИЛ ХРИСТОВ МАЛЧЕВ

Навигация
Новини, съобщения, мнения
Справки по дела
Вашите права в ЕС
Полезно да знаете
Галерия
Календар
Октомври 2014
Su
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Брояч на посещенията
Automatic translation
Търсене
Търсене в сайта
Звукова версия
Център по медиация
НОВО! ЗА ВАС, АДВОКАТИ!
Контакти
Адрес
гр. Благоевград
пл. Васил Левски 1
Телефони:

Регистратура

073 889816

Гражданско деловодство

073 889834
Наказателно деловодство

073 889851

Адм. секретар

073 889824
Дежурен призовкар

073 889803

Раб. време: 08:30-17:00

Факс:

073 882739

e-mail:
rc_blagoevgrad@mail.bg
Благоевградски съдебен р-н
Полезни връзки
Въпрос на месеца