>
             На 13.12.2016 година стартира Образователна програма "Съдебна власт - информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури".              С Решение на комисия "Професионална квалификация, информационни технологии и статистика" на ВСС по Протокол № 10 от 08 март 2016г., Единният портал за електронно правосъдие на ВСС се въвежда в реална експлоатация. За повече информация посетете меню Центализиран Единен портал за е-правосъдие на ВСС!!!
понеделник

Насрочени дела на 20.03.2017г.

Наказателни дела
Дата на заседаниеНомер на делотоВид на делотоПредметСъдияСтрани
20.03.2017 10:0020161210201840Наказат. общ хар-р1318 Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен редМирослава ЙордановаМАРТИН КОСТАДИНОВ ПАЛЕВ
20.03.2017 10:0020171210200191Наказат. общ хар-р604 Неплащане на издръжкаКалина ИвановаКИРИЛ АСЕНОВ ШИЯКОВ
20.03.2017 10:3020161210202387Наказат. частен хар-р1700 Лека телесна повреда без разстройство на здраветоМирослава ЙордановаХРИСТИНА АТАНАСОВА МАНИКАТОВА
20.03.2017 10:3020161210202105Наказат. частен хар-р1700 Лека телесна повредаМирослава ЙордановаЦВЕТАНКА ВАНГЕЛОВА ИЛИЕВА
20.03.2017 10:3020171210200503Наказат. общ хар-р1317 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаКристина ПанковаАНГЕЛ МИЛАНОВ ПОПОВ
20.03.2017 11:0020161210202152Административно наказателно4060 Агенция "Митници"Калина ИвановаМИТНИЦА ЮГОЗАПАДНА  НП № 298/31.10.2016Г.
20.03.2017 12:5020171210200160Административно наказателно4040 НАПМирослава ЙордановаТД НА НАП-НП №219248-F252779/17.10.2016г.
20.03.2017 13:0020161210202340Наказат. общ хар-р302 чл. 129 от НККалина ИвановаГРОЗДАН НИКОЛОВ СТОЯНОВ
20.03.2017 13:3020161210202435Административно наказателно4330 РДГМирослава ЙордановаРЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ БЛАГОЕВГРАД-НП № 693/2016 Г.
20.03.2017 13:3020161210202445Административно наказателно4330 РДГМирослава ЙордановаРЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ БЛАГОЕВГРАД-НП № 687/2016 Г.
20.03.2017 15:0020161210202129Административно наказателно4340 Здравна инспекцияМирослава ЙордановаРЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ НП № 99/22.08.2016Г.
20.03.2017 15:0020171210200436Частно наказат. дело3020 Производство по чл. 65 НПК - задържане под стража в досъдебното производство и в производството по ЗЕЕЗАВладимир ПензовКРАСИМИР ЗАХАРИЕВ РАШКОВ
20.03.2017 15:3020161210201753Наказат. частен хар-р1700 НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА ОТ ЧАСТЕН ХАРАКТЕР - по тъжба на пострадалия (НПК)Мирослава ЙордановаРОСЕН ЛЮБЕНОВ КУШЕВ
20.03.2017 15:3020171210200195Наказат. общ хар-р447 Трафик на хора, представляващ опасен рецидивЕкатерина НиколоваМАРТИН СТЕФЧОВ ФИЛИПОВ
20.03.2017 15:3020171210200515Административно наказателно4360 Производство по УБДХВладимир ПензовМАКСИМ СТОЯНОВ КУЗМАНОВ

Граждански делa
Дата на заседаниеНомер на делотоВид на делотоПредметСъдияСтрани
20.03.2017 09:3020161210102868Гражд. I инстанция112 - Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.Гюлфие ЯховаАГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ДИРЕКЦИЯ"СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"
20.03.2017 09:3020171210100142Гражд. I инстанция112 - чл.26 ал.2 от ЗЗДет.Гюлфие ЯховаАГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ДИРЕКЦИЯ" СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"
20.03.2017 09:4020171210100236Гражд. I инстанция112 - Гюлфие ЯховаАГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ДИРЕКЦИЯ" СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"
20.03.2017 09:4020171210100237Гражд. I инстанция112 - Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.Гюлфие ЯховаАГЕНЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"
20.03.2017 10:0020161210102356Гражд. I инстанция217 - Искове по КЗЕмилия ДончеваЗАД БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП
20.03.2017 10:0020151210101762Гражд. I инстанция302 - Чл.124,ал.1 ГПКГюлфие ЯховаПАВЛИНА ПЛАМЕНОВА ПАРАСКОВА
20.03.2017 10:4020161210102884Гражд. I инстанция203 - Искове за обезщетение от деликтЕмилия ДончеваДИМИТРИНА АСЕНОВА МИЛЕНКОВА
20.03.2017 11:0020161210102107Гражд. I инстанция102 - Искове по СК - развод по чл. 49 СКГюлфие ЯховаМ. Г. Д.
20.03.2017 11:3020161210102329Гражд. I инстанция102 - Искове по СК - развод по чл. 49 СКЕмилия ДончеваМ. К. Д.
20.03.2017 12:0020161210101044Гражд. I инстанция206 - ЧЛ.59 АЛ.1 ПР.1 ЗЗДГюлфие ЯховаАСЕН ВАНГЕЛОВ БОРНАРОВ
20.03.2017 12:3020171210100175Гражд. I инстанция102 - ИсковеСилвия НиколоваИ. Б. К.
20.03.2017 12:4020171210100410Гражд. I инстанция103 - Искове по СК - развод по взаимно съгласиеСилвия НиколоваВ. П. В.
20.03.2017 12:4020171210100402Частно гражданско1300 - ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛАСилвия НиколоваПЛАМЕН КАЛАЙДЖИЙСКИ ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ РС-БЛАГОЕВГРАД
20.03.2017 12:4520161210102507Гражд. I инстанция214 - Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеСилвия НиколоваСТРОЙКОМПЛЕКТ ЕООД ПРЕДСТ.ОТ ВЕНЕЛИН НЕДЕЛЧЕВ
20.03.2017 13:0020171210100379Гражд. I инстанция112 - Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.Емилия ДончеваАГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ДИРЕКЦИЯ" СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"
20.03.2017 13:0020171210100267Гражд. I инстанция112 - Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.Гюлфие ЯховаАГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ДИРЕКЦИЯ" СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" -БЛАГОЕВГРАД 
20.03.2017 13:0020121210100156Гражд. I инстанция302 - Чл.124 ГПКСилвия НиколоваИНКОМС-ИЕНТО ООД  ЧРЕЗ УПРАВИТЕЛЯ ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ЦЕНЕВ;ДИМИТЪР МИХАЙЛОВ ДИМИТРОВ;ХРИСТО ДИМИТРОВ ИФАНДИЕВ- ПОЧИНАЛ;ОЛЕГ ГЕОРГИЕВ ДИМОВ;ОЛГА НИКОЛОВА ТУРСУНОВА - ПОЧИНАЛА;ВЕНЕРА НИКОЛОВА ДИМИТРОВА ЧРЕЗ АДВ. РОСИЦА ИВАНЧЕВА ОСОБЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ;ХРИСТО НИКОЛОВ ТУРСУНОВ;ВИОЛЕТА КОЧОВА ГАНЧЕВА;ТЕМЕНУЖКА КОЧОВА СТОИЛКОВА;СИЙКА КОЧЕВА ПЕХЛИВАНОВА;ВИКТОР ТАШКОВ ИФАНДИЕВ ЧРЕЗ АДВ. РОСИЦА ИВАНЧЕВА  ОСОБЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ;ВЕНЕТА АНДОНОВА ИФАНДИЕВА;ЗАХАРИЯ ДИМИТРОВА МИТОВА;МАРИЯ ДИМИТРОВА ИФАНДИЕВА- ШИНЛАКОВА ЧРЕЗ АДВ. АСЯ АЛЕКСАНДРОВА ВЕЛЧЕВА- ОСОБЕН ПРЕДСТАВТЕЛ
20.03.2017 13:1020161210102372Гражд. I инстанция214 - Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеЕмилия ДончеваВЛАДИМИР ИВАНОВ КАРАДАКОВ
20.03.2017 14:3020161210102474Гражд. I инстанция102 - Искове по СК - развод по чл. 49 СКЕмилия ДончеваГ. П. К.

Навигация
Новини, съобщения, мнения
Справки по дела
Вашите права в ЕС
Полезно да знаете
Галерия
Календар
Март 2017
Su
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
2
3
4
5
6
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
24
25
26
27
28
29
31
Брояч на посещенията
Automatic translation
Търсене
Търсене в сайта
Звукова версия
Център по медиация
Контакти
Адрес
гр. Благоевград
пл. Васил Левски 1
Телефони:

Регистратура

073 889816

Гражданско деловодство

073 889834
Наказателно деловодство

073 889851

Адм. секретар

073 889824
Дежурен призовкар

073 889803

Раб. време: 08:30-17:00

Факс:

073 882739

e-mail:
rc_blagoevgrad@mail.bg
Благоевградски съдебен р-н
Полезни връзки
Въпрос на месеца