>
  С Решение на ВСС по Протокол № 56 от 12 ноември 2015г. БлРС заедно с още пет съдилища е определен да участва в пилотното прилагане на новия централизиран Единен портал за електронно правосъдие на ВСС. За повече информация посетете меню Центализиран Единен портал за е-правосъдие на ВСС!!! /пилотно тестване/.
понеделник

Насрочени заседания на 08.02.2016г.

НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА
Час на заседанието№ на делотоВид на делотоПедмет на делотоДокладчикСтрани
8.2.2016 09:3020151210201144Наказат. частен хар-р1400 ЧЛ.130 АЛ.1 ОТ НК ВР.С ЧЛ.20 АЛ.2 НКМирослава ЙордановаНИКОЛАЙ ВАЛЕРИЕВ ЧОКАРСКИ
8.2.2016 10:0020151210202458Наказат. общ хар-р1107 Чл.354а, ал.3 от НККалина ИвановаРОСЕН КИРИЛОВ ГЕОРГИЕВ
8.2.2016 10:4520151210202228Наказат. общ хар-р0501 чл.195, ал.1,т.3, вр.чл.194, ал. 1, вр.чл.20 ,ал.2, вр.чл.18 от НКМирослава ЙордановаЮЛИАН ШАЛАМАНОВ ТОДОРОВ
8.2.2016 11:0020161210200066Административно наказателно1410 ЧЛ.313 АЛ.1 ПР.1 ОТ НК ЧЛ.78 А НКМирослава ЙордановаИЛИЯ ИВАНОВ ПОПИВАНОВ
8.2.2016 11:2020161210200047Административно наказателно2003 Чл.21,ал.2 от ЗДвПМирослава ЙордановаОД НА МВР-ЕФ С-Я К №0669324/16.08.2013г.
8.2.2016 11:3020161210200080Административно наказателно2019 Чл.3б от ЗСБТ Мирослава ЙордановаДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СТОКОВИТЕ БОРСИ И ТЪРЖИЩАТА-НП №03911/12.10.15Г.
8.2.2016 12:4520151210202353Административно наказателно2001 Чл.257,ал.1,т.1 от Закона за горитеМирослава ЙордановаРЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ НП № 686/26.10.2015
8.2.2016 13:0020151210202464Наказат. общ хар-р0900 чл. 316 пр.1 вр. чл.308 ал.2 пр.4 вр. ал. 1 от НКМирослава ЙордановаДИМИТЪР ЛАЗАРОВ ДИМИТРОВ
8.2.2016 13:0020151210202281Административно наказателно2000 Чл.416,АЛ.5 ОТ КТКалина ИвановаДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА-НП №01/0103865/10.11.2015г.
8.2.2016 13:3020151210202522Наказат. общ хар-р0900 ЧЛ.316 вр.чл.308 ал.2  вр.чл.308 ал.1 от НКМирослава ЙордановаКРАСИМИР ИВАНОВ РИЗОВ
8.2.2016 13:5520161210200154Наказат. общ хар-р0300 ЧЛ.168 АЛ.1 НК  ЧЛ.313 АЛ.3 ПР.1 ВЪВ ВР.АЛ.1 ОТ НКМирослава ЙордановаМАЯ МАНЕВА
8.2.2016 13:5520161210200248Наказат. общ хар-р0501 ЧЛ.197 Т.3 ВР.ЧЛ.195 АЛ.1 Т.3 И Т.4 ВР.ЧЛ.194 АЛ.1 ВР.ЧЛ.20 АЛ.2 ВР.ЧЛ.63 АЛ.1 Т.3 ОТ НКМирослава ЙордановаНАЙДЕН БОТКОВ АСЕНОВ
8.2.2016 14:0020151210202467Наказат. общ хар-р1000 чл.325в, ал.2, вр.ал.1 от НКМирослава ЙордановаСТОЙНЕ ЛЮБЕНОВ ЦОНЕВ

ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА
Час на заседанието№ на делотоВид на делотоПедмет на делотоДокладчикСтрани
8.2.2016 09:1520151210100499Гражд. I инстанция0230 - ЧЛ.124, АЛ.1, ГПКИван ПетковНИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ РУСЕВ , ЧРЕЗ АДВ. П. ПЕШЕВ
8.2.2016 10:0020141210101442Гражд. I инстанция0240 - ЧЛ.422 ГПКИван ПетковОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД
8.2.2016 10:0020161210100026Гражд. I инстанция0803 - ЧЛ.30 АЛ.1 ОТ ЗЗДет.Иван ПетковАГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДМОМАГАНЕ"
8.2.2016 10:0020161210100044Гражд. I инстанция0804 - ЧЛ. 30 АЛ.1 ОТ  ЗЗДЕТИван ПетковДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ
8.2.2016 10:0020161210100043Гражд. I инстанция0804 - ЧЛ. 30 АЛ.1 ОТ ЗЗДЕТИван ПетковДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ
8.2.2016 10:1520151210700004 09.03.2015АдминистративноЧЛ.14 АЛ.3 ЗСПЗЗ - 0900Иван ПетковВЕНЕТКА АСЕНОВА СТАНИНСКА
8.2.2016 11:0020151210101394Гражд. I инстанция0150 - Чл.127 от СКИван ПетковП. Н. М.
8.2.2016 14:1020161210100048Гражд. I инстанция0801 - ЗЗДНИван ПетковС. П. И.
8.2.2016 14:3020151210101187Гражд. I инстанция0220 - ИСК ЗА СУМАИван ПетковЕВГЕНИ БЛАГОЕВ ГИЗДОВ
8.2.2016 15:0020151210102021Гражд. I инстанция0230 - Чл.213,ал.1 от КЗСилвия НиколоваДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ АД

Навигация
Новини, съобщения, мнения
Справки по дела
Вашите права в ЕС
Полезно да знаете
Галерия
Календар
Февруари 2016
Su
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Брояч на посещенията
Automatic translation
Търсене
Търсене в сайта
Звукова версия
Център по медиация
НОВО! ЗА ВАС, АДВОКАТИ!
Контакти
Адрес
гр. Благоевград
пл. Васил Левски 1
Телефони:

Регистратура

073 889816

Гражданско деловодство

073 889834
Наказателно деловодство

073 889851

Адм. секретар

073 889824
Дежурен призовкар

073 889803

Раб. време: 08:30-17:00

Факс:

073 882739

e-mail:
rc_blagoevgrad@mail.bg
Благоевградски съдебен р-н
Полезни връзки
Въпрос на месеца