>
  УВЕДОМЯВАМЕ ВИ ЧЕ ОТ 01 ЮЛИ 2015 Г. РАЙОНЕН СЪД – БЛАГОЕВГРАД ИМА НОВА ОБСЛУЖВАЩА БАНКА - ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА КЛОН БЛАГОЕВГРАД И НОВИ БАНКОВИ СМЕТКИ.           На 11.05.2015г. в Районен съд Благоевград бе открита първата за региона адаптирана съдебна зала за изслушване на деца по граждански дела.             В Районен съд - Благоевград работи тестова версия на Единен портал за предоставяне на достъп до всички съдебни актове по делата. За повече информация посетете рубриката НОВО! ЗА ВАС, АДВОКАТИ!
понеделник

Насрочени заседания на 12.10.2015

НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА
Час на заседанието№ на делотоВид на делотоПредмет на делотоДокладчикСтрани
12.10.2015 10:0020151210201287Административно наказателно1410 ЧЛ.343 АЛ.3 ПР.8 Б"А" ПР.2 ВЪВ ВР.АЛ.1 Б"Б"  ПР.2 ВЪВ ЧЛ.342 АЛ.1 ПР.3 ОТ НК ЧЛ.78 А НККалина ИвановаГЕОРГИ ХРИСТОСКОВ ГЛИНДЖУРСКИ
12.10.2015 11:0020151210201687Наказат. общ хар-р1100 чл. 343б, ал. 1 от НККалина ИвановаРАДОСЛАВ ДОБРЕВ КАЙМАКАНСКИ
12.10.2015 11:0020151210201109Наказат. общ хар-р0506 Чл.206, ал.1,пр.1 от НКМирослава ЙордановаСТЕФАН ЛЮБЕНОВ ИВАНОВ
12.10.2015 11:5020151210201775Административно наказателно2003 ЧЛ.21 АЛ.1 ЗДВПМирослава ЙордановаОД НА МВР СЕКТОР ПП НП № 15-1116-000819/31.07.2015Г.
12.10.2015 13:0020151210201204Административно наказателно2000 Чл.213,ал.1,т.1 от Закона за горитеМирослава ЙордановаРЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ-НП-444/2015г.
12.10.2015 13:0020151210201540Административно наказателно2003 Чл.20 ал.2 от ЗДВПМирослава ЙордановаОД НА МВР-СПП-НП №15-5304-000573/2015г.
12.10.2015 13:1020151210201773Административно наказателно2003 ЧЛ.98 АЛ.1 Т.6 ЗДВПМирослава ЙордановаОД НА МВР СЕКТОР ПП НП № 15-5304-000653/29.05.2015Г.
12.10.2015 13:2020151210201191Административно наказателно2003 Чл.100 ал.1 т.1 от ЗДвПМирослава ЙордановаОД НА МВР-СПП-НП-15-5304-000504/2015г.
12.10.2015 13:3020141210201828Наказат. общ хар-р0506 Чл. 227 б ал. 1 вр. ал. 1 от НК чл. 206 ал. 3 пр.ц 1 връзка с ал. 1 пр. 1 от НКМирослава ЙордановаЙОРДАНКА МАРКОВА АНГЕЛОВА
12.10.2015 14:0020151210201948Наказат. общ хар-р0900 чл. 316 вр. чл. 308, ал. 2 вр. ал.1 от НК.Гюлфие ЯховаСВЕТОСЛАВ ТОНЕВ ИСКРЕНОВ
12.10.2015 14:1520151210201953Наказат. общ хар-р1100 Чл. 343б, ал. 1 от НКГюлфие ЯховаИВАН СТЕФАНОВ НАКОВ
12.10.2015 14:3020151210201796Административно наказателно2003 ЧЛ.21 АЛ.2 ЗДВПКалина ИвановаОД НА МВР СЕКТОР ПП НП № 15-5304-00861/23.07.2015Г.
12.10.2015 14:3020151210201519Административно наказателно2021 ЧЛ. 18, АЛ. 1 ОТ НООСОРКалина ИвановаОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД - 39/13.05.2015
12.10.2015 14:3020151210201439Административно наказателно2003 ЧЛ.139 АЛ.5 ЗДВПКалина ИвановаОД НА МВР СЕКТОР ПП НП №643/22.07.2013
12.10.2015 14:3020151210201814Административно наказателно1410 ЧЛ.316 ПР.3 ВЪВ ВР.ЧЛ.308 АЛ.1 ОТ НК ЧЛ.78 А НКМирослава Йорданова
12.10.2015 14:4020151210201732Административно наказателно2000 ЧЛ.139 АЛ.1 Т.2 ПР.3 ОТ ЗДВПМирослава ЙордановаОБЛАСТЕН ОТДЕЛ" АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" НП № 21-0000645/09.06.2015Г.
12.10.2015 15:0020151210201748Административно наказателно2020 чл. 5, ал. 4 т. 2 КСОКалина ИвановаТД НА НАП - НП № 155504-F155061/08.07.2015
12.10.2015 15:0020151210201844Административно наказателно2000 Чл.63 ал.2 от КТКалина ИвановаДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА-НП-01-0103832/2015г.
12.10.2015 15:0020151210200610Наказат. общ хар-р1107 ЧЛ.354А, АЛ.3, ПР.2, Т.1,ПР.1 НКМирослава ЙордановаСИМЕОН СТРАХИЛОВ ДИМИТРОВ
12.10.2015 15:3020151210201954Наказат. общ хар-р0501 чл. 195, ал. 1, т. 4, пр. 3, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. чл. 18, ал. 1 от НККалина ИвановаАНГЕЛ АТАНАСОВ ДИМИТРОВ
12.10.2015 16:0020141210200918Наказат. частен хар-р1400 Чл.130, ал.2 НК,вр.чл.20, ал.2 НКМирослава ЙордановаХРИСТО ПЕТРОВ ХРИСТОВ


ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА
Час на заседанието№ на делотоВид на делотоПредмет на делотоДокладчикСтрани
12.10.2015 09:3020141210102308Гражд. I инстанция0500 - ЧЛ.124 АЛ.1 ГПК ВЪВ ВР.ЧЛ.128 Т.2 КТ ВЪВ ВР.С ЧЛ.86 АЛ.1 ЗЗД, ВЪВ ВР.С ЧЛ.224 АЛ.1 КТСилвия НиколоваАННА АПОСТОЛОВА КАМБЕРОВА
12.10.2015 09:3020131210102284Гражд. I инстанция0400 - Чл.34 от ЗСИван ПетковВЕРА ВАСИЛЕВА СТОЯНОВА
12.10.2015 09:4520141210102146Гражд. I инстанция0800 - ЧЛ.270 АЛ.2 ОТ ГПКИван ПетковАБЕЛ СЕРВИЗ ООД ПРЕДСТ.ОТ  ЕВГЕНИ КИРИЛОВ ГРОЗДАНОВ
12.10.2015 10:0020131210100907Гражд. I инстанция0400 - ЧЛ. 34, АЛ.1 ЗС, ВР.ЧЛ. 341 И СЛ. ОТ ГПКСилвия НиколоваЕВГЕНИ БОЯНОВ МИНКОВ чрез адв. Бойка Юсева
12.10.2015 10:0020151210101111Гражд. I инстанция0100 - Чл.128 ал.1 СК във вр.с чл.124 ГПКИван ПетковС. Б. Г.
12.10.2015 11:0020151210100912Гражд. I инстанция0200 - Чл.31,ал.2 от ЗСИван ПетковАЛЕКСАНДЪР ПЕТРОВ ГОШЕВ
12.10.2015 11:0020151210101204Гражд. I инстанция0100 - Чл.127а,ал.2 от СК и чл.127а,ал.4 от СКСилвия НиколоваС. В. В.
12.10.2015 13:0020151210101426Гражд. I инстанция0801 - ЧЛ.8 Т.1 И Т.2 ЗЗДН ВР.ЧЛ.18 АЛ.1 И СЪГЛС. ЧЛ.4 И СЛ. ЗЗДНСилвия НиколоваЕ. М. М.
12.10.2015 14:3020151210101330Гражд. I инстанция0300 - ЧЛ.108 ЗС ВР.С ЧЛ.26 АЛ1 ПР.1 ЗЗД ВР.С ЧЛ.26 АЛ.2 ПР.1 ЗЗД ВР.С ЧЛ.108 ЗСИван ПетковКОНСТАНТИН АСЕНОВ ГЕРГАНЧЕВ

Навигация
Новини, съобщения, мнения
Справки по дела
Вашите права в ЕС
Полезно да знаете
Галерия
Календар
Октомври 2015
Su
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Брояч на посещенията
Automatic translation
Търсене
Търсене в сайта
Звукова версия
Център по медиация
НОВО! ЗА ВАС, АДВОКАТИ!
Контакти
Адрес
гр. Благоевград
пл. Васил Левски 1
Телефони:

Регистратура

073 889816

Гражданско деловодство

073 889834
Наказателно деловодство

073 889851

Адм. секретар

073 889824
Дежурен призовкар

073 889803

Раб. време: 08:30-17:00

Факс:

073 882739

e-mail:
rc_blagoevgrad@mail.bg
Благоевградски съдебен р-н
Полезни връзки
Въпрос на месеца