>
  Районен съд Благоевград с престижна награда – Грамота от Асоциация „Прозрачност без граници“. За повече информация посетете рубриката "Новини"
Партньори на съда

АМЕРИКАНСКА АГЕНЦИЯ ЗА МЕЖДУНАРОДНО РАЗВИТИЕ

ИНИЦИАТИВА ЗА УКРЕПВАНЕ НА СЪДЕБНАТА СИСТЕМА

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЪДЕБНАТА СИСТЕМА

По инициатива на ААМР за гражданите е разработен пътеводител в съдебните процедури. Чрез него може да се получи информация за структурата на съдилищата в страната, организацията и функционирането им, видовете дела и съдебни процедури за тях, права и задължения на участниците в процеса, както и да се видят примерни варианти на образци и документи свързани със съдебните процедури.

Пътеводител в съдебните процедури

СЪЮЗ НА СЪДИИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ЦЕНТЪР НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В РАЗГРАД

ИНСТИТУТ ПО СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ И ПРАКТИКИ

OAK FOUNDATION

МЕЖДУНАРОДНА СОЦИАЛНА СЛУЖБА - БЪЛГАРИЯ

ЦЕНТЪР ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

Навигация
Справки по дела
Вашите права в ЕС
Полезно да знаете
Календар
No calendar found.
Automatic translation
Търсене
Търсене в сайта
Пресцентър
Звукова версия
Център по медиация
Контакти
Адрес
гр. Благоевград
пл. Васил Левски 1
Телефони:

Регистратура

073 8896416

Гражданско деловодство

073 8896434
Наказателно деловодство

073 8896451

Председател

073 8896426
Дежурен призовкар

073 8896403

Раб. време: 08:30-17:00

Факс:

073 882739

e-mail:
blagoevgrad-rs@justice.bg
Благоевградски съдебен р-н
Полезни връзки
Анкета