Партньори на съда

АМЕРИКАНСКА АГЕНЦИЯ ЗА МЕЖДУНАРОДНО РАЗВИТИЕ

ИНИЦИАТИВА ЗА УКРЕПВАНЕ НА СЪДЕБНАТА СИСТЕМА

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЪДЕБНАТА СИСТЕМА

По инициатива на ААМР за гражданите е разработен пътеводител в съдебните процедури. Чрез него може да се получи информация за структурата на съдилищата в страната, организацията и функционирането им, видовете дела и съдебни процедури за тях, права и задължения на участниците в процеса, както и да се видят примерни варианти на образци и документи свързани със съдебните процедури.

Пътеводител в съдебните процедури

СЪЮЗ НА СЪДИИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ЦЕНТЪР НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В РАЗГРАД

ИНСТИТУТ ПО СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ И ПРАКТИКИ

OAK FOUNDATION

МЕЖДУНАРОДНА СОЦИАЛНА СЛУЖБА - БЪЛГАРИЯ

ЦЕНТЪР ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

Навигация
Новини, съобщения, мнения
Справки по дела
Вашите права в ЕС
Полезно да знаете
Календар
No calendar found.
Брояч на посещенията
Automatic translation
Търсене
Търсене в сайта
Звукова версия
Център по медиация
Контакти
Адрес
гр. Благоевград
пл. Васил Левски 1
Телефони:

Регистратура

073 889816

Гражданско деловодство

073 889834
Наказателно деловодство

073 889851

Председател

073 889826
Дежурен призовкар

073 889803

Раб. време: 08:30-17:00

Факс:

073 882739

e-mail:
blagoevgrad-rs@justice.bg
Благоевградски съдебен р-н
Полезни връзки
Анкета