Проекти

I. "СЪДИЛИЩА - МОДЕЛИ И СЪДИЛИЩА - ПАРТНЬОРИ" - реализиран.

II. "ПЛАН ЗА ПОДОБРЯВАНЕ РАБОТАТА НА СЪДА 1" - реализиран.


III. "ПЛАН ЗА ПОДОБРЯВАНЕ РАБОТАТА НА СЪДА 2" - реализиран.


Председателят на Районен съд – Благоевград Екатерина Николова: Съдиите трябва да сме активни и по-инициативни

"Първи отчет по изпълнението на План 2"- 2011г.

Добри практики по план 2

Изпълнение по план 2 от четвърто отчетно тримесечие

Изпълнение по план 2 от пето отчетно шестмесечие


IV. ПРОЕКТ "ПРАВОСЪДИЕ БЛИЗО ДО ХОРАТА: ВТОРА ФАЗА" - реализиран.

Споразумение за сътрудничествоБрифинг по проект "Правосъдие близо до хората: втора фаза" - 16.07.2012г., Благоевград

Тримесечен аналитичен доклад от гражданско наблюдение на съдилищата в Благоевград, Дупница, Кюстендил, Перник, Петрич и Разлог

Споразумение за сътрудничество

Конференция на НПО-Разград

V. РАЗКРИВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНО ПОМЕЩЕНИЕ /СИНЯ СТАЯ/ В БЛАГОЕВГРАД ЗА ИЗСЛУШВАНЕ НА ДЕЦА-ЖЕРТВИ И СВИДЕТЕЛИ НА НАСИЛИЕ - реализиран.
Патньор - "Институт за социални дейности и практики"
Становище.pdf

"Синя стая" в Благоевград ще помага на деца - жертви на насилие

Синя стая

VI. "ПОДОБРЯВАНЕ НА РАБОТНАТА СРЕДА И УЛЕСНЯВАНЕ НА СЪДЕБНИТЕ ПРОЦЕДУРИ ПО ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА С УЧАСТИЕТО НА ДЕЦА ЗА ОПТИМАЛНО ГАРАНТИРАНЕ НА ТЕХНИТЕ ИНТЕРЕСИ И ПРАВА"
Патньор - Фондация „Международна социална служба- България - реализиран.

Откриха първата за региона зала за изслушване и разпит на деца

Магистрати от Благоевград изготвиха първия в страната план за родителстване

VII. "НОВИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА АЛТЕРНАТИВИ НА НАКАЗАНИЕТО ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА"
Партньор -Българо-Румънски трансграничен институт по медиация и Сдружение "Институт за решаване на конфликти"

VIII. „МЕДИАЦИЯ В ПОДКРЕПА НА БИЗНЕСА: НАСЪРЧАВАНЕ НА СПРАВЕДЛИВОТО И ЦЕЛЕСЪОБРАЗНО РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕТЕ ЧРЕЗ СЪДЕБНИ ПРОГРАМИ ЗА МЕДИАЦИЯ“. Проекта е разработен от Центъра за разрешаване на спорове –гр.София и се финансира по грантова програма на Фондация „Америка за България“. Срок за изпълнение-3 години.

Информация за проекта

Партньор: Център за разрешаване на спорове

.

IX. "АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ ПРИ УПРАЖНЯВАНЕ НА ТРУДОВИТЕ И ОСИГУРИТЕЛНИТЕ ПРАВА НА ЛИЦА ОТ СОЦИАЛНО УЯЗВИМИ ГРУПИ И РЕШАВАНЕТО ИМ В ПРОЦЕСА НА ОБУЧЕНИЕ"


Навигация
Справки по дела
Вашите права в ЕС
Полезно да знаете
Automatic translation
Търсене
Търсене в сайта
Пресцентър
Звукова версия
Център по медиация
Контакти
Адрес
гр. Благоевград
пл. Васил Левски 1
Телефони:

Регистратура

073 8896416

Гражданско деловодство

073 8896434
Наказателно деловодство

073 8896451

Председател

073 8896426
Дежурен призовкар

073 8896403

Раб. време: 08:30-17:00

Факс:

073 882739

e-mail:
blagoevgrad-rs@justice.bg
Благоевградски съдебен р-н
Полезни връзки