Важно

При получен сигнал за поставено взривно устройство в Съдебната палата, насрочените за деня съдебни заседания на Районен съд - Благоевград не се отлагат, а се провеждат в свободна зала на друга институция, съгласно съвместно разработени правила с Окръжен съд - Благоевград.

Навигация
Справки по дела
Вашите права в ЕС
Полезно да знаете
Automatic translation
Търсене
Търсене в сайта
Пресцентър
Звукова версия
Център по медиация
Контакти
Адрес
гр. Благоевград
пл. Васил Левски 1
Телефони:

Регистратура

073 8896416

Гражданско деловодство

073 8896434
Наказателно деловодство

073 8896451

Председател

073 8896426
Дежурен призовкар

073 8896403

Раб. време: 08:30-17:00

Факс:

073 882739

e-mail:
blagoevgrad-rs@justice.bg
Благоевградски съдебен р-н
Полезни връзки