Единен портал за електронно правосъдие

Линк към ЕДИННИЯ ПОРТАЛ ЗА ЕЛЕКТРОННО ПРАВОСЪДИЕ

ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ЕЛЕКТРОННИ СЪДЕБНИ ДЕЛА В ЕДИННИЯ ПОРТАЛ ЗА ЕЛЕКТРОННО ПРАВОСЪДИЕ НА ВСС НА РБ

Заявление за създаване на нов потребителски профил

Заявление за достъп до електронни съдебни дела и електронни съобщения в Единния портал за електронно правосъдие

Заявление за промяна на потребителско име

Заявление за отмяна на достъп до дело и/или електронно призоваване

Заявление за прекратяване на електронния достъп до дело/дела

Решение на комисия "Професионална квалификация, информационни технологии и статистика" от 08.03.2016 за въвеждане в реална експлоатация на Единния портал за електронно правосъдие


Важно съобщение:

Считано от 16.11.2015г. е преустановена актуализацията на данни в ползвания до момента Единен електронен портал за предоставяне на достъп до пълната информация по съдебните дела. Наличната база данни в този тестови Портал във връзка с предоставения достъп на адвокатите до електронните дела ще бъде поетапно прехвърлена в новия централизиран Единен портал за електронно правосъдие на ВСС, а адвокатите с разрешен достъп до тестововия портал на БлРС следва да направят пререгистрация на акаунта си в централизирания портал, за да продължат да ползват информация по електронната папка на делата си. Пререгистрацията следва да се извърши след уведомяване за това, посредством автоматично съобщение от системата в имейлите на всеки от регистрираните вече адвокати за получаване на дистанционен електронен достъп до делата посредством тестовият Единен електронен портал.


ЕЛЕКТРОНЕН ПОРТАЛ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ПЪЛНАТА ИНФОРМАЦИЯ НА ДЕЛАТА В СЪДИЛИЩАТА НА БЛАГОЕВГАДСКИЯ СЪДЕБЕН РАЙОН - ТЕСТОВА ВЕРСИЯ

Навигация
Справки по дела
Вашите права в ЕС
Полезно да знаете
Automatic translation
Търсене
Търсене в сайта
Пресцентър
Звукова версия
Център по медиация
Контакти
Адрес
гр. Благоевград
пл. Васил Левски 1
Телефони:

Регистратура

073 8896416

Гражданско деловодство

073 8896434
Наказателно деловодство

073 8896451

Председател

073 8896426
Дежурен призовкар

073 8896403

Раб. време: 08:30-17:00

Факс:

073 882739

e-mail:
blagoevgrad-rs@justice.bg
Благоевградски съдебен р-н
Полезни връзки