>
  Районен съд Благоевград с престижна награда – Грамота от Асоциация „Прозрачност без граници“. За повече информация посетете рубриката "Новини"
Единен портал за електронно правосъдие

Линк към ЕДИННИЯ ПОРТАЛ ЗА ЕЛЕКТРОННО ПРАВОСЪДИЕ

ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ЕЛЕКТРОННИ СЪДЕБНИ ДЕЛА В ЕДИННИЯ ПОРТАЛ ЗА ЕЛЕКТРОННО ПРАВОСЪДИЕ НА ВСС НА РБ

Заявление за създаване на нов потребителски профил

Заявление за достъп до електронни съдебни дела и електронни съобщения в Единния портал за електронно правосъдие

Заявление за промяна на потребителско име

Заявление за отмяна на достъп до дело и/или електронно призоваване

Заявление за прекратяване на електронния достъп до дело/дела

Решение на комисия "Професионална квалификация, информационни технологии и статистика" от 08.03.2016 за въвеждане в реална експлоатация на Единния портал за електронно правосъдие


Важно съобщение:

Считано от 16.11.2015г. е преустановена актуализацията на данни в ползвания до момента Единен електронен портал за предоставяне на достъп до пълната информация по съдебните дела. Наличната база данни в този тестови Портал във връзка с предоставения достъп на адвокатите до електронните дела ще бъде поетапно прехвърлена в новия централизиран Единен портал за електронно правосъдие на ВСС, а адвокатите с разрешен достъп до тестововия портал на БлРС следва да направят пререгистрация на акаунта си в централизирания портал, за да продължат да ползват информация по електронната папка на делата си. Пререгистрацията следва да се извърши след уведомяване за това, посредством автоматично съобщение от системата в имейлите на всеки от регистрираните вече адвокати за получаване на дистанционен електронен достъп до делата посредством тестовият Единен електронен портал.






ЕЛЕКТРОНЕН ПОРТАЛ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ПЪЛНАТА ИНФОРМАЦИЯ НА ДЕЛАТА В СЪДИЛИЩАТА НА БЛАГОЕВГАДСКИЯ СЪДЕБЕН РАЙОН - ТЕСТОВА ВЕРСИЯ

Навигация
Новини, съобщения, мнения
Справки по дела
Вашите права в ЕС
Полезно да знаете
Календар
Юли 2019
Su
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Брояч на посещенията
Automatic translation
Търсене
Търсене в сайта
Звукова версия
Център по медиация
Контакти
Адрес
гр. Благоевград
пл. Васил Левски 1
Телефони:

Регистратура

073 889816

Гражданско деловодство

073 889834
Наказателно деловодство

073 889851

Председател

073 889826
Дежурен призовкар

073 889803

Раб. време: 08:30-17:00

Факс:

073 882739

e-mail:
blagoevgrad-rs@justice.bg
Благоевградски съдебен р-н
Полезни връзки
Анкета