Софтуер за незрящи

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ И АДВОКАТИ,

За ваше улеснение в Районен съд-Благоевград вече се използва специализиран софтуер за синтезирана реч за хора с увредено зрение или неграмотни, които са страни по съдебните дела. Чрез него се преобразуват текстовите файлове на протоколи от заседания, разпореждания, определения и съдебни решения в естествен говор, чрез електронен четец. Системата може да се ползва за запознаване с текстове от съдебните актове в службите “Регистратура”, “Деловодство”, “Архива”, както и в съдебните зали на съда.
Продукта е дарен на съдилищата от Програма за развитие на съдебната система!

Навигация
Справки по дела
Вашите права в ЕС
Полезно да знаете
Automatic translation
Търсене
Търсене в сайта
Пресцентър
Звукова версия
Център по медиация
Контакти
Адрес
гр. Благоевград
пл. Васил Левски 1
Телефони:

Регистратура

073 8896416

Гражданско деловодство

073 8896434
Наказателно деловодство

073 8896451

Председател

073 8896426
Дежурен призовкар

073 8896403

Раб. време: 08:30-17:00

Факс:

073 882739

e-mail:
blagoevgrad-rs@justice.bg
Благоевградски съдебен р-н
Полезни връзки