Софтуер за незрящи

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ И АДВОКАТИ,

За ваше улеснение в Районен съд-Благоевград вече се използва специализиран софтуер за синтезирана реч за хора с увредено зрение или неграмотни, които са страни по съдебните дела. Чрез него се преобразуват текстовите файлове на протоколи от заседания, разпореждания, определения и съдебни решения в естествен говор, чрез електронен четец. Системата може да се ползва за запознаване с текстове от съдебните актове в службите “Регистратура”, “Деловодство”, “Архива”, както и в съдебните зали на съда.
Продукта е дарен на съдилищата от Програма за развитие на съдебната система!

Навигация
Новини, съобщения, мнения
Справки по дела
Вашите права в ЕС
Полезно да знаете
Календар
No calendar found.
Брояч на посещенията
Automatic translation
Търсене
Търсене в сайта
Звукова версия
Център по медиация
Контакти
Адрес
гр. Благоевград
пл. Васил Левски 1
Телефони:

Регистратура

073 889816

Гражданско деловодство

073 889834
Наказателно деловодство

073 889851

Председател

073 889826
Дежурен призовкар

073 889803

Раб. време: 08:30-17:00

Факс:

073 882739

e-mail:
blagoevgrad-rs@justice.bg
Благоевградски съдебен р-н
Полезни връзки
Анкета