Съдебни заседатели

Вътрешни правила за работа със съдебни заседатели на Районен съд-Благоевград

Методология за първоначално обучение на съдебни заседатели

НАРЕДБА №7 от 28 септември 2017г. за съдебните заседатели (приета с решение на Пленума на Висшия съдебен съвет по протокол № 29 от 28.09.2017 г., обнародвана ДВ бр. 81 от 10.10.2017 г.)


СПИСЪК НА СЪДЕБНИТЕ ЗАСЕДАТЕЛИ ПРИ РАЙОНЕН СЪД – БЛАГОЕВГРАД ЗА МАНДАТ 2015 – 2020 г.

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Атанас Валериев Тосев
Борислав Георгиев Павлов
Виолета Георгиева Ангелова
Вилислав Кирилов Балев
Владимир Колев Вачев
Виолета Божинова Кузманова
Евгения Христова Станинска
Георги Христов Въсенски
Георги Михайлов Бащавелов
Диана Костадинова Милчева
Елена Илиева Стоилова
Ивелина Иванова Георгиева
Йорданка Георгиева Будинова
Красимир Владимиров Пигов
Красимир Иванов Божурски
Кирил Кирилов Филянов
Кирил Методиев Гиздов
Лиляна Георгиева Кръстева
Николай Георгиева Бачев
Николай Владимиров Койков
Оля Николаева Далева
Петя Георгиева Михайлова
Петя Георгиева Гюрова-Петрова
Росен Николов Ничев
Росица Димитрова Янкова
Румен Александров Лумпаров
Стоян Йорданов Великов
Светла Георгиева Динева
Санде Лазаров Костадинов
Снежана Николова Даскалова
Станислава Драганова Цветкова
Стоян Славчов Тренчев
Татяна Димитрова Иванова
Татяна Валериева Байрактарска
Христина Ангелова Христова
Цветелина Николаева Петрова
Тодорка Стоянова Георгиева
Яна Владимирова Симеонова
Яким Георгиев Цоков
ОБЩИНА СИМИТЛИ

Мартина Георгиева Георгиева
Кристина Никодимова Мурджова
Людмила Асенова Петрова
Владимир Димитров Христов
Красимира Кирилова Воденичарска
Евелина Христова Тупарова
Васил Христов Бухов
Надежда Любомирова Илиева
Стефанка Бойчева Ангелова
Петър Костадинов Димитров
Мария Борисова Дюлгерска
Ваня Симеонова Узунова
Надя Димитрова Миленкова
Лилия Стоянова Петрова
Георги Методиев Докузов
Навигация
Справки по дела
Вашите права в ЕС
Полезно да знаете
Automatic translation
Търсене
Търсене в сайта
Пресцентър
Звукова версия
Център по медиация
Контакти
Адрес
гр. Благоевград
пл. Васил Левски 1
Телефони:

Регистратура

073 8896416

Гражданско деловодство

073 8896434
Наказателно деловодство

073 8896451

Председател

073 8896426
Дежурен призовкар

073 8896403

Раб. време: 08:30-17:00

Факс:

073 882739

e-mail:
blagoevgrad-rs@justice.bg
Благоевградски съдебен р-н
Полезни връзки