!ВАЖНО!!!

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ И АДВОКАТИ,

Съгласно решение на Комисия „Бюджет и финанси" при ВСС по – протокол № 26 от 17 юни 2015 г. и след проведена процедура за избор на обслужваща банка, считано от 01.07.2015г., Районен съд–Благоевград има нова обслужваща банка и това е Централна кооперативна банка-клон Благоевград, както и нови банкови сметки, а именно:

Сметката за държавни такси :

IBAN BG67 CECB 9790 31G0 0707 00 BIC CECBBGSF

Набирателната сметка за депозити за вещи лица /по всички видове дела/, депозити за свидетели, глоби, гаранции и частни суми по изпълнителни дела :

IBAN BG74 CECB 9790 33G0 070700 BIC CECBBGSF

Такси и комисионни по оферта на ЦКБ при плащанията чрез новата обслужваща банка на съда са както следва:

за суми до 50,00 лв. – 0,55 лв.

за суми от 50,01 лв. до 2000,00 лв. – 0,90 лв.

за суми над 2001,00 лв. – 0,09 % върху сумата

Обслужващата банка е избрана съгласно методика на ВСС, като с най-голяма тежест при избора са предложените най-малки такси и най-високи лихви по депозити.


УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ И АДВОКАТИ,

Уведомяваме Ви, че електронните пощенски адреси за кореспонденция, изпращане и получаване на съдебни книжа в Районен съд - Благоевград са следните:

Електронен адрес на Районен съд – Благоевград: blagoevgrad-rs@justice.bg

Наказателно деловодство: rc.blagoevgrad.criminal@gmail.com

Гражданско деловодство: rc.blagoevgrad.civil@gmail.com


УВАЖАЕМИ ВЕЩИ ЛИЦА,


Уведомяваме ви, че изплащането на суми от набирателната сметка на вещи лица, ще се извършва само в понеделник и сряда от 13.00 до 17.00 часа. Изключение се прави само при изплащане на суми на вещи лица, извън Благоевградския съдебен район.

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ И АДВОКАТИ,

От 20 февруари 2013 г. вече може да ползувате новата услуга на Министерство на правосъдието–издаване на електронно свидетелство за съдимост!

Електронното свидетелство за съдимост се издава от Министерство на правосъдието, след подаване на заявление по електронен път на адрес: https://cs.mjs.bg, от всяка географска точка в страната или по света.

Електронното свидетелство за съдимост има същата правна стойност като свидетелството за съдимост, издавано до момента на хартиен носител и срокът му на валидност е 6 месеца, считано от датата на издаването му. При издаването му по електронен път, в рамките на този 6-месечен период, този документ може да се използва многократно от титуляра, чрез код за достъп до системата.

Цената на Електронното свидетелство за съдимост е 3 лв. и от тази електронна услуга могат да се ползуват всички български граждани, независимо от местоживеенето си, които не са осъждани до момента!ПОС ТЕРМИНАЛНИ УСТРОЙСТВА

Уважаеми граждани и адвокати,

Уведомяваме ви, че считано от 20.11.2012 година може да внасяте държавни такси и депозитни суми по набирателната сметка на съда, чрез ПОС терминални устройства, поставени в счетоводството на Районен съд – Благоевград /стая № 12 на партера/.

Няма ограничения в размера на сумите и основанията за плащане.

Плащанията се извършват с всички видове дебитни и кредитни карти.

При разплащане чрез ПОС терминалното устройство не се дължат комисиони /такси/!!!!!!

Навигация
Справки по дела
Вашите права в ЕС
Полезно да знаете
Automatic translation
Търсене
Търсене в сайта
Пресцентър
Звукова версия
Център по медиация
Контакти
Адрес
гр. Благоевград
пл. Васил Левски 1
Телефони:

Регистратура

073 8896416

Гражданско деловодство

073 8896434
Наказателно деловодство

073 8896451

Председател

073 8896426
Дежурен призовкар

073 8896403

Раб. време: 08:30-17:00

Факс:

073 882739

e-mail:
blagoevgrad-rs@justice.bg
Благоевградски съдебен р-н
Полезни връзки