Електронно свидетелство за съдимост

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ И АДВОКАТИ,

От 20 февруари 2013 г. вече може да ползувате новата услуга на Министерство на правосъдието–издаване на електронно свидетелство за съдимост!

Електронното свидетелство за съдимост се издава от Министерство на правосъдието, след подаване на заявление по електронен път на адрес: https://cs.mjs.bg, от всяка географска точка в страната или по света.

Електронното свидетелство за съдимост има същата правна стойност като свидетелството за съдимост, издавано до момента на хартиен носител и срокът му на валидност е 6 месеца, считано от датата на издаването му. При издаването му по електронен път, в рамките на този 6-месечен период, този документ може да се използва многократно от титуляра, чрез код за достъп до системата.

Цената на Електронното свидетелство за съдимост е 3 лв. и от тази електронна услуга могат да се ползуват всички български граждани, независимо от местоживеенето си, които не са осъждани до момента!

С УВАЖЕНИЕ:

РЪКОВОДСТВОТО НА РС-БЛАГОЕВГРАД

Навигация
Справки по дела
Вашите права в ЕС
Полезно да знаете
Automatic translation
Търсене
Търсене в сайта
Пресцентър
Звукова версия
Център по медиация
Контакти
Адрес
гр. Благоевград
пл. Васил Левски 1
Телефони:

Регистратура

073 8896416

Гражданско деловодство

073 8896434
Наказателно деловодство

073 8896451

Председател

073 8896426
Дежурен призовкар

073 8896403

Раб. време: 08:30-17:00

Факс:

073 882739

e-mail:
blagoevgrad-rs@justice.bg
Благоевградски съдебен р-н
Полезни връзки