Достъп до информация

ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ


Заявленията за предоставяне на достъп до обществена информация се подават на Регистратурата на съда от 8.30 до 17.00 часа или на електронния адрес на Районен съд – Благоевград:

blagoevgrad-rs@justice.bg

Телефон на Регистратурата – 073/88 964 16


Условията и реда за предоставяне на достъп до обществена информация се регламентират от ЗДОИ и Вътрешните правила на съда.

Закона за достъп до обществена информация може да изтеглите от тук

Правилата за достъп до обществена информация може да изтеглите от тук

Закона за достъп до обществена информация не се прилага и по този ред не се получава информация, която се предоставя във връзка с административното обслужаване.

Искането за информация може да бъде направено чрез устно запитване или чрез писмено заявление.

Образец на заявление за достъп до обществена информация може да изтеглите тук

В случай, че искането за информация е направено устно, служителят в регистратурата попълва протокол за приемане на устно заявление за достъп до обществена информация - образец

Заявлението за предоставяне на достъп до обществена информация трябва да съдържа:

1.Трите имена, съответно наименование и седалище на заявителя

2.Описание на исканата информация

3.Предпочитаната форма за предоставяне на достъп до исканата информация

4.Адрес за кореспонденция със заявителя.

Заявленията се разглеждат от Председателя на съда.

В случай, че заявлението не съдържа информацията по т.1,2 и 4, заявлението се оставя без разглеждане.

Нормативните разходи за предоставяне на достъп до информация по чл.20, ал.2 от ЗДОИ се определят със заповед от Министъра на финансите – тук

Разходите се внасят чрез пос-терминал в касата на съда или по банков път по сметката на съда за държавни такси


IBAN BG67 CECB 9790 31G0 0707 00 BIC CECBBGSF

Нормативни актове, регулиращи дейността на съда

- Закон за съдебната власт – тук

- Правилник за администрацията в съдилищата - тук

Навигация
Справки по дела
Вашите права в ЕС
Полезно да знаете
Automatic translation
Търсене
Търсене в сайта
Пресцентър
Звукова версия
Център по медиация
Контакти
Адрес
гр. Благоевград
пл. Васил Левски 1
Телефони:

Регистратура

073 8896416

Гражданско деловодство

073 8896434
Наказателно деловодство

073 8896451

Председател

073 8896426
Дежурен призовкар

073 8896403

Раб. време: 08:30-17:00

Факс:

073 882739

e-mail:
blagoevgrad-rs@justice.bg
Благоевградски съдебен р-н
Полезни връзки