Профил на купувача

Обява за обществена поръчка по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
публикувана на 01.04.2019г.

Документация за обществена поръчка и образци на документи
публикувана на 01.04.2019г.

Обява за обществена поръчка на сотйност по чл. 20, ал.3 от ЗОП за удължаване на срока за получаване на оферти
публикувана на 12.04.2019г.

Доклад на комисията
публикуван на 12.04.2019г.

Протокол за класиране на ценови предложения и регламент за теглене на жребий
публикуван на 24.04.2019г.

СЪОБЩЕНИЕ за провеждане на жребий до БЪЛГАРСКИ ПОЩИ
публикувано на 24.04.2019г.

СЪОБЩЕНИЕ за провеждане на жребий до СОДЕКСО ПАСС БЪЛГАРИЯ
публикувано на 24.04.2019г.

Протокол за проведен жребий
публикуван на 02.05.2019г.

Доклад
публикуван на 02.05.2019г.

Решение
публикувано на 02.05.2019г.

Уведомление класиран кандидат
публикувано на 02.05.2019г.

Договор
публикуван на 21.05.2019г.

Техническо приложение
публикуван на 21.05.2019г.

Ценово приложение
публикуван на 21.05.2019г.

Навигация
Справки по дела
Вашите права в ЕС
Полезно да знаете
Automatic translation
Търсене
Търсене в сайта
Пресцентър
Звукова версия
Център по медиация
Контакти
Адрес
гр. Благоевград
пл. Васил Левски 1
Телефони:

Регистратура

073 8896416

Гражданско деловодство

073 8896434
Наказателно деловодство

073 8896451

Председател

073 8896426
Дежурен призовкар

073 8896403

Раб. време: 08:30-17:00

Факс:

073 882739

e-mail:
blagoevgrad-rs@justice.bg
Благоевградски съдебен р-н
Полезни връзки