7

Описание:
На 13.06.2011г. в Съдебната палата на Благоевград бе проведена първата работна среща между Директорът на НИП, Драгомир Йорданов, председателите на Окръжен и Районен съд - Благоевград , окръжният прокурор и районният прокурор на Благоевград и председателят на Административен съд -Благоевград. На срещата бяха обсъдени възможностите за оптимизиране на квалификацията и обучения за съдии и прокурори, както и възможността за международни обучения и сътрудничество със съседни на България страни по проблемни области и теми.
7
-
- -


Тази страница е разглеждана 323пъти. .
Районен съд - Благоевград последна промяна 12/10/2012
Коментари :v
Няма коментари.
Навигация
Новини, съобщения, мнения
Справки по дела
Вашите права в ЕС
Полезно да знаете
Календар
No calendar found.
Брояч на посещенията
Automatic translation
Търсене
Търсене в сайта
Звукова версия
Център по медиация
Контакти
Адрес
гр. Благоевград
пл. Васил Левски 1
Телефони:

Регистратура

073 889816

Гражданско деловодство

073 889834
Наказателно деловодство

073 889851

Председател

073 889826
Дежурен призовкар

073 889803

Раб. време: 08:30-17:00

Факс:

073 882739

e-mail:
blagoevgrad-rs@justice.bg
Благоевградски съдебен р-н
Полезни връзки
Анкета