report2011-3

Описание:
Председателят на съда Екатерина Николова поздрави съдиите и съдебните служители за високите резултати и изключителната ефективност на работата им през 2011г., след като по статистическите данни РС-Благоевград зае безапелационна първа позиция в областния център по натовареност, постъпили, разгледани и приключени дела за годината на съдия, както и място сред първите 8 областни районни съдилища в страната по натовареност и свършена работа за отчетната година. В отчета на Председателя на съда бе посочено също, че над 90% са били влезлите в сила и необжалвани съдебни актове от приключените такива за годината, което доказва и високото качество на работа на магистратите в съда през 2011г.
report2011-3
-
- -


Тази страница е разглеждана 198пъти. .
Районен съд - Благоевград последна промяна 12/10/2012
Коментари :v
Няма коментари.
Навигация
Новини, съобщения, мнения
Справки по дела
Вашите права в ЕС
Полезно да знаете
Календар
No calendar found.
Брояч на посещенията
Automatic translation
Търсене
Търсене в сайта
Звукова версия
Център по медиация
Контакти
Адрес
гр. Благоевград
пл. Васил Левски 1
Телефони:

Регистратура

073 889816

Гражданско деловодство

073 889834
Наказателно деловодство

073 889851

Председател

073 889826
Дежурен призовкар

073 889803

Раб. време: 08:30-17:00

Факс:

073 882739

e-mail:
blagoevgrad-rs@justice.bg
Благоевградски съдебен р-н
Полезни връзки
Анкета