2

Описание:
На събранието присъстваха като официални гости: Председателят на ОС-Благоевград Катя Бельова, зам.председателят на ОС-Благоевград Лилия Масева, Районният прокурор на Благоевград Георги Стоилов, Пламен Мичев -Ръководител на 01 РУП, Любомир Милков-Ръководител на 02 РУП, Димо Чобанов -ръководител на Сектор "ПП" при ОДМВР-Благоевград, Виктор Асийски-Ръководител на ОЗ Служба"Пробация", Емил Ядков-Председател на АС-Благоевград, съдия Стоянка Пишиева от АС-Благоевград и Тодор Сарандев-Ръководител на Съдебна охрана, а така също и съдиите и съдебните служители на съда.
2
-
- -


Тази страница е разглеждана 316пъти. .
Районен съд - Благоевград последна промяна 02/28/2013
Коментари :v
Няма коментари.
Навигация
Новини, съобщения, мнения
Справки по дела
Вашите права в ЕС
Полезно да знаете
Календар
No calendar found.
Брояч на посещенията
Automatic translation
Търсене
Търсене в сайта
Звукова версия
Център по медиация
Контакти
Адрес
гр. Благоевград
пл. Васил Левски 1
Телефони:

Регистратура

073 889816

Гражданско деловодство

073 889834
Наказателно деловодство

073 889851

Председател

073 889826
Дежурен призовкар

073 889803

Раб. време: 08:30-17:00

Факс:

073 882739

e-mail:
blagoevgrad-rs@justice.bg
Благоевградски съдебен р-н
Полезни връзки
Анкета