3

Описание:
Отчета за дейността на съда бе представен от Председателя Екатерина Николова , чрез мултимедийна презентация, в която бяха застъпени както резултатите от правораздавателната дейност на съда, така и неговата работа по проекти, насочени към оптимизиране на работния процес, повишаване на отчетността, прозрачността, откритостта и улесняване на достъпа до правосъдие за гражданите и адвокатите . Съдия Николова открои отличието на РС-Благоевград през 2012г. за съд- модел на България по Проекта на ПРСС "Усъвършенстване на работните процеси в съда-План 2" и определеното за съда първо място в страната по рейтинг, след изпълнени показатели за ефективно, модерно, достъпно и прозрачно правосъдие по критериите на същия Проект. Председателят на съда изрази персоналната си благодарност на екипа, с който са постигнати тези високи резултати /Зам.председателят на съда Владимир Пензов, Ръководителя на ГО Иван Петков, съдебният администратор Сашка Атанасова, системният администратор Мариана Тунтева , ръководителите на съдебни служби/ , както и на всички останали магистрати и съдебни служители, като им връчи грамоти за личен принос за получаването престижния статут за работа на съда.Отчетени бяха и полезните резултати от работата на съда и по Проекта"Правосъдие близо до хората" с Център за НПО-Разград.
3
-
- -


Тази страница е разглеждана 235пъти. .
Районен съд - Благоевград последна промяна 02/28/2013
Коментари :v
Няма коментари.
Навигация
Новини, съобщения, мнения
Справки по дела
Вашите права в ЕС
Полезно да знаете
Календар
No calendar found.
Брояч на посещенията
Automatic translation
Търсене
Търсене в сайта
Звукова версия
Център по медиация
Контакти
Адрес
гр. Благоевград
пл. Васил Левски 1
Телефони:

Регистратура

073 889816

Гражданско деловодство

073 889834
Наказателно деловодство

073 889851

Председател

073 889826
Дежурен призовкар

073 889803

Раб. време: 08:30-17:00

Факс:

073 882739

e-mail:
blagoevgrad-rs@justice.bg
Благоевградски съдебен р-н
Полезни връзки
Анкета