Новини

Откриване на процедура за избор на съдебни заседатели към Районен съд - Благоевград
   Във връзка с изтичане мандата на съдебните заседатели към Районен съд Благоевград, Общински съвет  -  Благоевград открива процедура по набиране на документи на кандидати за съдебни заседатели към Районен съд - Благоевград. Необходимият брой заседатели е 72 души.  Критериите и необходимите документи за кандидатстване, съгласно изискванията на Закона за съдебната власт, са изброени по-долу в обявлението.
   Образци на документите /заявление и декларация по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ/ са на разположение на кандидатите в Общински съвет Благоевград (кабинет № 108, ет. 1 в сградата на Община Благоевград), както и на сайта на Община Благоевград - http://www.blgmun.com, в раздел Общински съвет.
   Документите се подават лично в сградата на Община Благоевград, ет. 1, кабинет № 108 в срок от 08.11.2019 година до 10.12.2019 година.
   Списъкът на допуснатите до участие кандидати, заедно с техните автобиографии, мотивационни писма и препоръки, и документи по чл. 68, ал. 3, т. 9 от ЗСВ се публикуват на интернет страницата на общинския съвет най-малко 14 дни преди датата на изслушването по чл. 68а от ЗСВ.
   Уведомяваме кандидатите родени преди 16.07.1973 година, които следва да представят документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на Български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, че могат да подадат съответни заявления до Председателя на КРДОПБГДСРСБНА и по електронна поща, на адрес info@comdos.bg.
   В заявленията следва да посочат, че документът им е необходим преди 10.12.2019 година.
   За повече информация и образци на заявления : https://comdos.bg/obsluzhvane-na-grazhdani


Вид и номер на делото Предмет Подсъдим Съдия-докладчик Насрочване на делото
Наказателно дело
№ 735/2019
Клевета и квалифицирана клевета Р.Й.Г Калина Иванова 6.12.1019г. от 13.30 часа
Наказателно дело
№ 366/2019г.
Умишлен палеж В.Б.С.
Георги Янев 21.11.2019 г. от 11,00 часа
Наказателно дело № 708/2018г. Палеж по непредпазливост
К.Т.М. Владимир Пензов 10.12.2019 г. от 10,00 часа
Съдии от Германия и Великобритания посетиха Съдебната палата в Благоевград и обмениха опит с окръжни и районни и съдии
На 24.10.2019г. Съдебната палата в Благоевград беше посетена от двама чуждестранни съдии от Великобритания и Германия.  Гражданските съдии Анн Мак Алистър от Лондон и Кристине Шмидт от Районния съд в Нодернщад,бяха посрещнати от ръководствата на Окръжен и Районен съд – Благоевград.  На съвместна работна среща бяха обсъдени правни теми и казуси, свързани с тънкостите в законодателството  в различните европейски страни, като всеки от присъстващите магистрати сподели своя опит.

По време на посещението двете дами се запознаха с принципите на работа в българските съдилища и в частност в Окръжен и в Районен съд – Благоевград, като не скриха възхищението си от добрата организация на работа в Съдебната палата в Благоевград – пропускателен режим и електронни информационни табла, неща, които все още не са въведени в техните съдилища.

Съдиите Анн Мак Алистър и Кристине Шмидт  разгледаха заседателните зали и се запознаха се с българските си колеги. Те бяха силно впечатлени и от посещението си в медиационния център, като определиха практика за доброволно разрешаване на проблемите като изключително добра.

 Визитата на Анн Мак Алистър и Кристине Шмидт  е в рамките на Обменната програма на Европейската мрежа за съдебно обучение през 2019 година. Европейската мрежа за съдебно обучение /ЕМСО/ е основната платформа и организатор на обучение и обмен на знания по въпросите на европейското правосъдие в различни области на гражданското, наказателното и търговското право на ЕС, лингвистиката и обществените въпроси. Целта е подпомагане и насърчаване на общата правна и съдебна европейска култура, изграждането на европейско пространство на правосъдие , насърчаване познаването на правните системи на Европейския съюз, като по този начин повиши разбирането, доверието и сътрудничеството между съдии и прокурори в рамките на държавите-членки на ЕС. Установяват се нуждите от обучение , разработват се стандарти и програми за обучение, координира се обмена и програмите  за съдебно обучение и насърчава сътрудничеството между институциите на ЕС.
КОНКУРС ЗА "СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР"/СЕКРЕТАР НА БЮРО "СЪДИМОСТ"
Осъдиха мъж от Благоевград на 4 години затвор за блудство с малолетна и създаване и разпространяване на порнографски материали
На 17.10.2019г. Районен съд  - Благоевград осъди Б.М.Р от Благоевград на 4 години „лишаване от свобода“ за блудство с 14-годишно момиче и за създаване и разпространяване на порнографски материали с лица до 18-годишна възраст.
Съдия Кристина Панкова призна 51-годишния мъж за виновен в това, че в периода 16.05.2018 г. до 21.05.2018 г. в къща в Благоевград е извършил блудствени действия спрямо 14-годишната К.Р.С., без да осъществи полов контакт с нея, престъпление по чл. 149, ал. 1 НК.  По същото дело, НОХД №445/2019г.,  мъжът е признат за виновен и по други две престъпление: в това, че е заснел порнографски видеоклип на телефона си, като е използвал за целта малолетното момиче, престъпление по чл. 159, ал. 4, т. 1, пр. 1, вр. ал. 1, пр. 1 НК и за това, че е държал в компютъра си порнографски материали с непълнолетни лица, престъпление по чл. 159, ал. 6 НК.


Назад НазадНапред Напред

Навигация
Справки по дела
Вашите права в ЕС
Полезно да знаете
Automatic translation
Търсене
Търсене в сайта
Пресцентър
Звукова версия
Център по медиация
Контакти
Адрес
гр. Благоевград
пл. Васил Левски 1
Телефони:

Регистратура

073 8896416

Гражданско деловодство

073 8896434
Наказателно деловодство

073 8896451

Председател

073 8896426
Дежурен призовкар

073 8896403

Раб. време: 08:30-17:00

Факс:

073 882739

e-mail:
blagoevgrad-rs@justice.bg
Благоевградски съдебен р-н
Полезни връзки